Doç. Dr. Mükrimin Şevket GÜNEY - Mühendislik Fakültesi

Transkript

Doç. Dr. Mükrimin Şevket GÜNEY - Mühendislik Fakültesi
ÖZGEÇMİŞ
31/08/15 09:27
ÖZGEÇMİŞ
Doç. Dr. MÜKRİMİN
ŞEVKET GÜNEY
TC Kimlik No / Pasaport
No:
42802851954
Doğum Yılı:
1964
Yazışma Adresi :
Akyazı mah. Org Ibrahim Fırtına Bulvarı No 26/2
Ordu/Türkiye
52000
Telefon :
e-posta :
[email protected]
EĞİTİM BİLGİLERİ
Ülke
Türkiye
Üniversite
Sakarya
Üniversitesi
Fakülte/Enstitü
Mühendislik
Fakültesi
Öğrenim Alanı
MAKİNA
MÜHENDİSLİĞİ
Derece
Mezuniyet
Yılı
Doktora 2007
AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM
Kurum/Kuruluş
Ülke
Şehir
Bölüm/Birim
Görev
Türü
Görev
Dönemi
Giresun
Üniversitesi
Türkiye Giresun Enerji Sistemleri Mühendisliği
Doç. Dr.
2010-
Giresun
Üniversitesi
Türkiye Giresun Mühendislik Fakültesi
Doç. Dr.
20102015
Giresun
Üniversitesi
Türkiye Giresun meslek yüksekokulu
Yrd. Doç. 2010Dr.
2014
Bayburt
Üniversitesi
Türkiye Bayburt Mühendislik Fakültesi
Yrd. Doç. 2009Dr.
2010
Türkiye Vagon
Sanayi A.Ş.
Türkiye Sakarya
İmalat, Onarım, Arge, Planlama,
Teknik Hizmatler
Teknik
Personel
19982009
UZMANLIK ALANLARI
Uzmanlık Alanları
Diğer Yenilenebilir Enerji Sistemleri
konsantre güneş enerjisi, biyokütle, hidrokinetik, absorpsiyonlu soğutma
file:///Users/aliyilmaz/Library/Containers/com.apple.mail/Dat…ds/07E26CC3-EF26-46F7-9F75-4A880C2EB6E7/ÖZGEÇMİŞ%20arbis.html
Page 1 of 3
ÖZGEÇMİŞ
31/08/15 09:27
DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER
Son Bir Yılda Uluslararası İndekslere Kayıtlı Makale/Derleme İçin Yapılan
Danışmanlık Sayısı
Son Bir Yılda Projeler İçin Yapılan Danışmanlık Sayısı
Yayınlara Alınan Toplam Atıf Sayısı
3
Tamamlanan
Devam
Eden
Yüksek
Lisans
Danışmanlık Yapılan Öğrenci Sayısı
Doktora
Uzmanlık
Diğer Faaliyetler
(Eser/görev/faaliyet/sorumluluk/olay/ Eser: Klima Tekniği Nobel Yayınevi
üyelik vb.)
Ödülün Adı
ÖDÜLLER
Alındığı Kuruluş
Yılı
YAYINLARI
SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler
Guney, Mukrimin Sevket, Evaluation and measures to increase performance coefficient of
hydrokinetic turbines, 2011, RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS
Guney, M. S.; Kaygusuz, K., Hydrokinetic energy conversion systems: A technology status review,
2010, RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS
Toklu, E.; Guney, M. S.; Isik, M.; Comakli, O.; Kaygusuz, K., Energy production, consumption,
policies and recent developments in Turkey, 2010, RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY
REVIEWS
Toklu E., Güney M.S., Işik M, Comaklı O. Kaygusuz K. “Energy Production, Consumption,
Policies and Recent Developments in Turkey”, Renewable and Sustainable Energy Reviews 14,
(2010) 1172-1186
Güney M.S., Kaygusuz K. “Hydrokinetic Energy Conversion System: A Technical Status Review”,
Renewable and Sustainable Energy Reviews 14, (2010) 2996-3004
Güney M.S., “Evaluation and Measures to Increase Performance Coefficient of Hydrokinetic
Turbines”, Renewable and Sustainable Energy Reviews 15, (2011) 3669-3675
Diğer dergilerde yayınlanan makaleler
Güney M.Ş., Arıtma Çamuru Bertarafı ve Aneorobik Çürütme, ” Dizayn Konstrüksiyon 309 , 2011,
p79-81
Güney M.Ş., “Plastik Enjeksiyon ve Absorpsiyonlu Soğutma”, Plastik & Ambalaj Teknolojisi 170,
2011
file:///Users/aliyilmaz/Library/Containers/com.apple.mail/Dat…ds/07E26CC3-EF26-46F7-9F75-4A880C2EB6E7/ÖZGEÇMİŞ%20arbis.html
Page 2 of 3
ÖZGEÇMİŞ
31/08/15 09:27
Guney M.Ş., “Plastik Enjeksiyon Makinelerinde Birleşik Soğutma Sistemi”, Plastik & Ambalaj
Teknolojisi 169, 2011
Guler B., Guney M.Ş., “Atık Çamur Bertarafı” Plastik & Ambalaj Teknolojisi 169, 2011
Guney M.Ş., “Bina İklimlendirmede Doğal Teknikler” Dizayn Konstrüksiyon 307, 2011
Guney M.S., “Yeni Enerji Kaynağı Metan Buzu” Dizayn Konstrüksiyon 3, 2002
Guney M.S., “Absorpsiyonlu Soğutma Sistemlerinde Kondenser Atık Isısının Değerlendirilmesi”,
Dizayn Konstrüksiyon 8, 2001
Hakemli konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınlar
Thin Layer Drying Kinetic of Hazelnut Roasting in Fluidized Bed, Sixth Nordic Drying
Conference, 2013
Mathematical Modelling of Hazelnut Roasting in Fluidized Bed, Sixth Nordic Drying Conference,
5-7 June 2013, Copenhagen/Denmark, 2013
Water Current Energy, 6. International Workshop on Deregulated Electricity Market Issues in
South-East Europe , 2011
Guney M.S.The Thin Layer Drying Kinetic Of Hazelnut Kernel İn Fluidized Bed (XI. Polish
Drying Symposium 13-16 September 2005 Poznan/Poland)
Guney M.S., Guler B., Yılmaz O., Hasancebi Demirkan O., “Water Current Energy”, 6.
International Workshop on Deregulated Electricity Market Issues in South-East Europe 20-21
September 2011, Bled/Slovenia
Diğer yayınlar
Klima Tekniği, ISBN: 978-605-395-400-2, 2010
Klima Teknigi Nobel Yayınevi İstanbul 2010
Düzenleme Tarihi :11/08/2015
file:///Users/aliyilmaz/Library/Containers/com.apple.mail/Dat…ds/07E26CC3-EF26-46F7-9F75-4A880C2EB6E7/ÖZGEÇMİŞ%20arbis.html
Page 3 of 3