Adli cezaevi kuruluşları

Yorumlar

Transkript

Adli cezaevi kuruluşları
Competence in Video Security
Adli cezaevi kuruluşları
Onlarca yıldan beri GEUTEBRÜCK dünya ölçeğinde suçluların kaçışlarını önlemek için tehlike durumlarını
farketmek ve düzensizlikleri ve her türlü düzensizlikte bekçi personeli desteklemek için adli cezaevi
kuruluşlarında video güvenlik donanımları planlamakta ve gerçekleştirmektedir. (GeViSoft) video yönetimyazılımının birçok video tekniği ürünleri ve güvenlik fonksiyonları bu deneyimlere dayanılarak meydana
getirilmiştir ve sürekli geliştirilmiştir.
Adlî ceza infaz kuruluşlarındaki video güvenlik donanımlarının ana görevlerinden biri, çevre parmaklık,
açık alan ve duvar tesislerinin, kaçma girişimlerinin önüne geçmek veya araziye dışarıdan atılan nesneleri
tespit etmede yatmaktadır.
İç alan için basit aktivite algılama (GSC/AD), dış alan için özellikle kritik denetim görevleri için video hareketi algılama özelliği (GSC/VMD) ve hareketli nesnelerin gerçek zamanlı sınıflandırması için GSC/VA-Class görüntü analiz fonksiyonlu profesyonel video analiz yöntemi bir cezaevinin her alanı için neredeyse aşılmaz
elektronik engeller oluşturur.
Entegre bastırma algoritmaları örn. yağmur, kar, vs. tarafından sebebiyet verilen global görüntü
değişikliklerini fark eder ve video görüntüsündeki gerçek alarmları saptar.
GSC/VA-Class görüntü analiz fonksiyonu buna ilaveten işaretli mıntıkalardaki nesnelerin, şahısların,
araçların ve onların karakteristiklerinin sınıflandırılmasını mümkün kılar. Bununla GEUTEBRÜCK video analiz sistemleri son derece düşük yanlış alarm oranlarına erişmektedir.
Pratik olarak şahıslar veya eşya olsun, gözetim alanına giren her arzu edilmeyen nesne parametrelendirmeye göre görüntü analiz algoritmaları aracılığıyla gerçek zamanlı olarak saptanır ve alarm enformasyonu
olarak video yönetim sistemine bildirilir.
GeViSoft video yönetim yazılımı video analiz yönteminin fonksiyonlarını dijital çapraz raylarla (alarm görüntülerinin gözetim merkezindeki monitörlerde belirmesi için) video kayıtla ve diğer video tekniği ve dış
sistemlerle bağlantılandırır.
JVA genel sisteminin içinde ‚GeViSoft un ilave alarm fonksiyonlarına örnekler:
| Alarmla yönlendirilen yüksek süratli çevirme-eğme sistemi parametrelendirilmiş sabit pozisyonlara
giderler ve tespit edilen hareket izleme pozisyonuna zoom yaparlar
| Alarm görüntüleri örn. gözetim merkezinden manüel olarak bekçi kulelerine aktarılabilirler.
| Geceleyin alarm halinde ilave ışıldaklar otomatik olarak devreye girerler.
| Alarm görüntülerinin ve olayla ilgili bilgilerin aktarılmasından sonra güvenlik güçleri otomatik olarak
e-posta ile örn. onların cep bilgisayarları aracılığıyla haberdar edilir.
GEUTRBRÜCK video güvenlik donanımları dış alarm uyarıcılarına ve dış güvenlik sistemlerine entegre
edilmek için çeşitli sistem bağlantılarına sahiptir.
GeVis-Contact-Lan, 128 açma girişi ve 64 röle çıkışı için ara yüz, dış alarm bağlantılarını video güvenlik
sisteminin alarm fonksiyonlarına bağlar.
Bu şekilde örn. parmaklık sisteminin veya tepe duvar gözetiminin alarm bağlantıları alarm verme için
devreye alınabilir.
GeVi/GST, GEUTEBRÜCK’e özge bir ASCII komut takımını destekleyen bir standart seri iletişim arabirimini kullanıma sunmaktadır. Ara birim, RS-232 veya RS-485 formatındaki dış sistemlerle seri iletişimi
sağlamaktadır.
GeVi/SysEvent, dış sistemlerle ağa yatkın bir (TCP/IP) iletişim portuna izin verir. Çift yönlü haberleşme,
GEUTEBRÜCK tarafından bir SDK (Software Development Kit) [yazılım geliştirme takımı] şeklinde kullanıma
sunulan, API (Application Programming Interface) [Yazılım programlama arayüzü] üzerinden gerçekleşir.
Bu ağ örgüsü ara birimi, örn. giriş kontrol, dahilî iletişim, kapı kumanda sistemleri ve çok daha fazlasının
bağlanması için çok konforlu fonksiyonlar sunmaktadır.
Seçeneğe bağlı olarak sistem MultiMap grafik kullanıcı yüzeyi ile de donatılabilir. Bununla sistem alanın
interaktif durum planları üzerinden kullanılır. Alarmlar interaktif olarak ilgili durum planlarında gösterilir
ve gözetim personelinin yönlendirilmesini hatırı sayılır oranda kolaylaştırır.
Gerçekleştirmek için aşağıdaki ürünleri tavsiye ederiz:
Geniş dinamik kameralar
IP kameralar
ARGUS yüksek süratli çevirme-eğme sistemi
Video hareket algılayıcısı GSC/VMD lisansları
Çift sezicili video analizi
GeViScope hibrit sunucu
GeViSoft video yönetim sistemi
MultiMap grafik kullanım yüzeyi (GUI)
Correctional_facilities_BL_TR_14.10.2009
Örnek: Bir adlî cezaevi kurumunun durum planı
GEUTEBRÜCK GmbH
Im Nassen 7-9 | D-53578 Windhagen | Tel. +49 (0)2645 137-0 | Fax-999 E-mail: [email protected] | Web: www.geutebrueck.com

Benzer belgeler

Perakende Satış

Perakende Satış saptandığında sistem otomatik olarak yetkili dış gözetim servisine alarm verir ve alarm görüntülerini yayınlar. Aynı zamanda bütün kameraların video kayıtları ayrı bir halka belleğinde arşivlenir. ...

Detaylı