A 2154 - Soruhavuzu.org

Transkript

A 2154 - Soruhavuzu.org
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
A
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ
2154
A
20 na
13 do
-2 lu
01 Ü
4 niv
G e
üz rs
D ites
ön i
em Aç
i A ıkö
ra ğre
Sı tim
na S
v
i
Ki ste
ta m
pç i
ığ
ı
2014 - GÜZ ARA - 2. OTURUM - Pazar 09:30
1. YARIYIL
ÖĞRENCİNİN
SOYADI
: ......................................................................................................
ADI
: ......................................................................................................
TC KİMLİK NO / ÖĞRENCİ NO : ......................................................................................................
SINAV SALON NO
: .....................................................
SIRA NO: .............................................
Soyadınızı, adınızı, numaranızı ve salon numaranızı yukarıya yazmayı unutmayınız.
Cevap Kağıdınızda belirtilen kitapçık kodu ile size verilen soru kitapçığının kodunun aynı olup
olmadığını kontrol ediniz.
GENEL AÇIKLAMA
1.
Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır:
Testin Adı:
ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARI-I
KURUMSAL İLETİŞİM VE BİRLİKTE ÇALIŞMA-I
TANITIM VE PAZARLAMA ARAÇLARI-I
İNGİLİZCE-I
ALMANCA-I
Soru Sayısı
20
20
20
20
20
Sayfa No
02
05
08
11
14
2.
3.
Bu kitapçıkta yer alan her bir test için cevaplama süresi 30 dakikadır.
Bu test kitapçığında yer alan derslerin içeriklerinde basımdan sonra değişiklik yapılmış olabilir. Testteki soruları
ders kitabınızda verilen bilgilere göre cevaplayınız. Bir sorunun cevabı sonraki düzenlemelerle değişmiş olsa bile,
doğru olan cevabı kitaptaki bilgiye göre işaretleyiniz.
4. Cevaplamaya istediğiniz testin istediğiniz sorusundan başlayabilirsiniz. Yalnız, cevaplarınızı cevap kağıdında o test için
ayrılmış olan bölümdeki aynı numaralı cevap yerine işaretlemeyi unutmayınız.
5. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak bir kurşun kalemle işaretleyiniz. İşaretinizi cevap yerinin dışına taşırmayınız.
Tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız.
6. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı yumuşak bir silgi ile, cevap kağıdını örselemeden temizce siliniz ve doğru cevabınızı
işaretlemeyi unutmayınız.
7. Cevap kağıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiç bir işaret koymayınız.
8. Bu kitapçıktaki her sorunun bir tek doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış
cevaplanmış sayılacaktır.
9. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevabınıza bir puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle
kitapçıktaki tüm sorular için size doğru görülen seçeneği işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olabilir.
10. Kitapçığın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının
veya bir kısmının Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla
çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali
külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARI-I
A
2014 GÜZ ARA 2154-A
4. Bir metin kutusu içindeki bir metni seçmek
için
aşağıdaki
işlemlerden
hangisi
yapılmaz?
Bu testteki sorular MS PowerPoint 2007
sürümüne göre cevaplandırılacaktır.
A
20 na
13 do
-2 lu
01 Ü
4 niv
G e
üz rs
D ites
ön i
em Aç
i A ıkö
ra ğre
Sı tim
na S
v
i
Ki ste
ta m
pç i
ığ
ı
A) Tek bir kelime seçmek için kelime üzerine
çift tıklanması
B) Ekleme noktasını, seçilecek bölümün baş
tarafına getirdikten sonra, üst karakter ile
yön tuşlarına tıklanması
C) Metin kutusu ya da yer tutucunun
kenarlığına tıklanması
D) Klavyedeki
“Üst Karakter+A”
tuşuna
basılması
seçilecek
metin
üzerine
E) Farenin,
sürüklenmesi
1.
5.
Bir slayta grafik eklemek için yukarıdaki
resimdekilerden hangisi seçilir?
A)
B)
C)
D)
E)
Başlık ve içerik
Başlık slaydı
Bölüm üstbilgisi
Yalnızca başlık
Başlıklı resim
Yukarıdaki resimdeki “paragraf 1”in madde
işaretine
tıklandığında
aşağıdakilerden
hangisi gerçekleşir?
2. PowerPoint’te sadece metin eklemek için
aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A)
B)
C)
D)
E)
A) Birinci slayttaki paragrafların tamamı seçilir.
B) Birinci slayttaki başlık seçilir.
C) Paragraf 1 ile altındaki iki madde satırı
seçilir.
D) Sunudaki paragraflar seçilir.
E) Yalnız paragraf 1 satırı seçilir.
Slayt bölmesi
Slayt sıralayıcısı görünümü
Slaytlar sekmesi
Asıl slayt
Anahat sekmesi
6.
3. Metin üzerinde yazı tipi değişikliği yapmak
için, öncelikle aşağıdaki işlemlerden
hangisi yapılmalıdır?
A)
B)
C)
D)
E)
Yukarıdaki resimde görülen paragraf ile
ilgili
aşağıdaki
ifadelerden
hangisi
doğrudur?
Metin kutusunun kenarlığına tıklanmalıdır.
Smart Art grafiğine dönüştürülmelidir.
Yazı rengi değiştirilmelidir.
Metne stil eklenmelidir.
Sağ tuşa tıklanmalıdır.
A)
B)
C)
D)
E)
2
Paragrafın boyutu değiştirilmiştir.
Madde işaretli bir yer tutucudur.
Paragrafın yazı tipi değiştirilmiştir.
Metinlerin rengi değiştirilmiştir.
Madde işaretli bir metin kutusudur.
İzleyen sayfaya geçiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
A
2014 GÜZ ARA 2154-A
7. Bir metin kutusu içindeki birden çok metni
seçmek için aşağıdaki işlemlerden hangisi
yapılır?
12.
A
20 na
13 do
-2 lu
01 Ü
4 niv
G e
üz rs
D ites
ön i
em Aç
i A ıkö
ra ğre
Sı tim
na S
v
i
Ki ste
ta m
pç i
ığ
ı
A) Ekleme noktası, seçilecek bölümün baş
tarafına getirilir
B) Klavyedeki “CTRL” tuşu ile fare metindeki
kelimeler üzerinde sürüklenir.
C) Klavyedeki “Üst karakter +A” tuşuna basılır.
D) Klavyedeki “CTRL +M” tuşlarına basılır.
E) Kelime üzerinde çift tıklanır.
Yukarıdaki
resimde
okla
gösterilen
PowerPoint penceresindeki bölüme ne ad
verilir?
8.
Yukarıdaki resimde görülen
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
A)
B)
C)
D)
E)
komutlar
Satır aralığı
Madde işaretleri
Liste düzeyini artır/azalt
Paragrafı iki yana yasla
Sütun oluştur
Görünüm bölmesi
Genel görünüm bölmesi
Notlar bölmesi
Şerit
Slayt bölmesi
13.
sunuya
tema
uygulandığında
9. Bir
aşağıdakilerin hangisinde bir değişiklik
olmaz?
A)
B)
C)
D)
E)
WordArt metinleri
Metin kutuları
Yer tutucular
Şekiller
Resimler
Yukarıdaki
resimdeki
paragrafın
düzenlenmesinde aşağıdakilerden hangisi
kullanılmıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
hangisi
slaytların
10. Aşağıdakilerden
büyütülüp küçültülmesi işlemini ifade
eder?
A) Görüntünün değiştirilmesi
B) Görünümün değiştirilmesi
C) İşlemlerin geri alınması
D) Görüntünün yakınlaştırılması
Liste düzeyinin artırılması
Madde işareti eklenmesi
Yazı tipi boyutunun değiştirilmesi
Slayta resim eklenmesi
Metin hizalanması
14.
E) İşlemlerin yinelenmesi
11.
Yukarıdaki resimde görülen 2 numaralı
işaretçi aşağıdaki işlemlerden hangisi
yapılırken görülür?
A)
B)
C)
D)
E)
Yukarıdaki
resimde
görülen kenarlık
aşağıdakilerden hangisine ait değildir?
Bir nesneyi taşırken
Bir metin eklerken
Metin boyutlandırılırken
Metinde değişiklik yapılırken
Nesneye stil eklenirken
A)
B)
C)
D)
E)
3
Grafiğe
Metin kutusuna
Smart art’a
Tabloya
Bitmap image’e
İzleyen sayfaya geçiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
A
2014 GÜZ ARA 2154-A
18. Yeni slayt düğmesi üzerine tıklanınca
aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
15.
Slaytlar seçilir.
Slayttaki paragraflar seçilir.
Yertutucu içeren bir slayt eklenir.
Slayta resim eklenir.
Yertutuculara metin eklenir.
A
20 na
13 do
-2 lu
01 Ü
4 niv
G e
üz rs
D ites
ön i
em Aç
i A ıkö
ra ğre
Sı tim
na S
v
i
Ki ste
ta m
pç i
ığ
ı
A)
B)
C)
D)
E)
Yukarıdaki resimdeki
nesnelere ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)
E)
slaytta
görülen
Dosya
Yer tutucu
Resim
Tablo
Grafik
19. Yeni bir sunuda, Anahat sekmesinde
eklenen ilk metne ne ad verilir?
16.
A)
B)
C)
D)
E)
Paragraftaki ilk madde
Sunuya eklenen not
Sunu başlığı
Sunu alt başlığı
Tablo metni
20.
Yukarıdaki
resimde
görülen
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
özellik
Yazı tipi
Renk temaları
Temalar
Metin anahattı
Efektler
Yukarıdaki resimde görülen iletişim kutusu
ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
grubundaki
“Efektler”
17. “Temalar”
düğmesinde
yer
alan
seçenekler,
aşağıdakilerden hangisine uygulanır?
A)
B)
C)
D)
E)
Metin kutusuna
Metin yer tutucuya
Başlığa
Şekillere
Madde işaretine
4
A) İçindekiler oluşturmak için kullanılır.
B) Paragrafın rengini değiştirmek için kullanılır.
C) Paragrafın boyutunu değiştirmek için
kullanılır.
D) Madde işaretlerini değiştirmek için kullanılır.
E) Slaytlara sayfa numarası eklemek için
kullanılır.
İzleyen sayfaya geçiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
KURUMSAL İLETİŞİM VE BİRLİKTE ÇALIŞMA-I
A
2014 GÜZ ARA 2154-A
4. Outlook Gezinti Bölmesi üzerinde yer alan
öğeler, aşağıdakilerin hangisinde birlikte
ve doğru olarak verilmiştir?
Bu testteki sorular MS Outlook 2007
sürümüne göre cevaplandırılacaktır.
A
20 na
13 do
-2 lu
01 Ü
4 niv
G e
üz rs
D ites
ön i
em Aç
i A ıkö
ra ğre
Sı tim
na S
v
i
Ki ste
ta m
pç i
ığ
ı
A) Ortak ve Kişisel Klasörler
B) Menü Çubuğu
C) Standart Araç Çubuğu, Menü Çubuğu, Posta
Klasörleri
D) Posta, Takvim, Kişiler, Görevler, Notlar,
Klasör Listesi, Günlük, Kısayollarım
E) Okuma Bölmesi, Posta Klasörleri Listesi,
Arşiv Klasörleri,Web Çubuğu
1. Outlook’ta belli bir kişiden gelen iletileri
otomatik olarak başka bir klasöre taşımak
için aşağıdakilerden hangisi kullanılabilir?
A) “Standart Araç Çubuğu”nda bulunan
“Otomatik Taşı” düğmesi
B) “Araçlar Menüsü”nden açılan “Eylemler”
bölümü
C) “Dosya Menüsü”nden açılan “İleti Yönetimi”
bölümü
D) “Ayarlar Menüsü”nden açılan “Otomatik
Ayarlar” penceresi
E) “Araçlar Menüsü”nden açılan “Düzenle”
bölümü
klasörlerdeki
ve
onun
alt
5. Geçerli
klasörlerindeki öğeleri hızlı bir şekilde
aramak
için aşağıdakilerden hangisi
kullanılır?
A) “Araçlar” menüsündeki “Hızlı Arama”
seçeneği
B) “Görünüm” menüsündeki “Gelişmiş Arama”
seçeneği
C) “Standart Araç Çubuğu”ndaki “Bul” düğmesi
Bölmesi”ndeki
“Acil
Arama”
D) “Gezinti
seçeneği
E) “Dosya” menüsündeki “Hızlı Bul” seçeneği
hangisi
Outlook
2. Aşağıdakilerden
programının standart klasörlerindendir?
A)
B)
C)
D)
E)
6. Takvim öğesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
Görevler
Gündem
Topluluklar
Seçmeler
Tasarımlar
A) Randevunun
ya
da
toplantının
türünü
gösterir.
B) Toplantının bir kerelik mi yoksa yinelenen mi
olduğunu gösterir.
için
anımsatıcı
ayarlanıp
C) Toplantı
ayarlanmadığını gösterir.
D) Öğenin bir randevuya mı yoksa toplantıya mı
işaret ettiğini gösterir.
E) Öğeyle aynı konu başlığına sahip diğer
öğeler hakkında bilgi verir.
3. “Gelen Kutusu” klasörü ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) İstenilen kişilerden gelen iletilerin farklı
renklerde görünmesi sağlanabilir.
B) Gönderilen iletilere gelecek yanıtlar, başka
alıcıya yönlendirilebilir.
C) İletiler, “Gelen Kutusu”nda varsayılan ayar
olarak “İleti Tarih Cetveli” görünümünde
görüntülenir.
D) Gönderilmiş bir ileti, belli bir tarihten sonra
kullanılmaz duruma getirilebilir.
E) “Gelen Kutusu” klasörü içinde iletiler, konu,
ileti zaman birimi, son yedi gün gibi çeşitli
özelliklere göre sıralanır.
7. Seçilen ya da açılan öğe türü için
gerçekleştirilen
eylemlere
uygun
düğmelerin bulunduğu çubuğa ne ad
verilir?
A)
B)
C)
D)
E)
5
Menü
Araç Çubuğu
Biçimlendirme Çubuğu
Standart Araç Çubuğu
Gezinti Bölmesi
İzleyen sayfaya geçiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
A
2014 GÜZ ARA 2154-A
8. Tarih Gezgininde, birbirini izlemeyen
günleri
seçmek
için
aşağıdaki
yöntemlerden hangisi uygulanmalıdır?
11.
A) Tarih gezgini penceresinde, "Gün Seç"
düğmesine tıklanarak istenen tarihlere
tıklanmalıdır.
B) "Git" sekmesinden "Tarih Seç" komutuna
tıklanmalıdır.
C) Tarih gezgininde istenilen günler fare ile
"Takvim" öğesine sürüklenmelidir.
D) "Görünüm Menüsü"nden "Farklı Günler Seç"
komutuna tıklanmalıdır.
E) Seçilmek istenen günlerden biri tıklandıktan
sonra diğer günler "Ctrl" tuşuna basılı olarak
fare ile seçilmelidir.
Yukarıda resmi verilen ve “Takvim
Klasörü”nün “Standart Araç Çubuğu”nda
yer alan düğme hangi amaçla kullanılır?
A
20 na
13 do
-2 lu
01 Ü
4 niv
G e
üz rs
D ites
ön i
em Aç
i A ıkö
ra ğre
Sı tim
na S
v
i
Ki ste
ta m
pç i
ığ
ı
A) Bulunulan tarihten bir gün sonrasına gitmek
B) Haftalık veya aylık zaman aralıkları
görünümünden, tek gün görünümüne
dönmek
C) Bulunulan tarihten herhangi bir tarihe gitmek
D) Bulunulan tarihten bir gün öncesine gitmek
E) Geçmiş ya da gelecek bir tarihten, o günün
tarihine dönmek
12.
hangisi
Takvim
9. Aşağıdakilerden
klasöründe bulunan görünüm türlerinden
biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Tüm Randevular
Kartvizitler
Etkin Randevular
Gün/Hafta/Ay
Yıllık Olaylar
Yukarıdaki resimde okla gösterilen çerçeve
içine alınmış olan bölüm aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
10. Outlook ile ilgili
hangisi doğrudur?
aşağıdaki
Okuma Bölmesi
Gezinti Bölmesi
Klasör Listesi
Posta Listesi
Gelen Kutusu
ifadelerden
A) Bilgisayar ile kullanıcı arasındaki ilişkiyi
sağlar ve verilerin bellek birimlerinden, fare,
klavye, monitör veya yazıcıya akışını sağlar
ve denetler.
B) Metin, grafik ve özgün çizimleri, karmaşık
biçimlendirmelerle
birleştirmek
için
kullanılabilen, kullanımı oldukça kolay bir
masaüstü yayıncılık programıdır.
C) İletilerin, randevuların, bağlantı kurulacak
kişilerin ve görevlerin yönetilmesine yardımcı
olan bir ileti ve kişisel bilgi yönetim
programıdır.
D) Bir sunu tasarlama ve düzenleme
yazılımıdır.
E) Geliştirilmiş bir Html editörüdür.
13.
Yukarıda
resmi
görülen
ve
ileti
penceresinde yer alan düğme hangi amaçla
kullanılır?
A)
B)
C)
D)
E)
6
İletiye öğe eklemek
İletiye adres listesi eklemek
İletiyi "Görevler Klasörü"ne taşımak
İletiye "Tarih Cetveli" eklemek
İletiyi "Taslaklar Klasörü"nde saklamak
İzleyen sayfaya geçiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
A
2014 GÜZ ARA 2154-A
14. “Takvim Klasörü”nde, gelecekteki randevu
ve toplantıların listesinin görülebileceği en
uygun görünüm türü aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Öğeyi seçerek “Düzen Menüsü”nden “Sil”
seçeneğine tıklamak
B) Öğeyi seçerek “Araç Çubuğu”ndan “Kaldır”
düğmesine tıklamak
C) Öğeyi seçerek “Silinmiş Öğeler” klasörüne
sürüklemek
D) Öğeyi seçerek “Araçlar Menüsü”nden
“Silinmiş
Öğeler
Klasörünü
Boşalt”
seçeneğine tıklamak
E) Öğeye sağ tıklayarak “Gezinti Bölmesi”nden
“Kaldır” düğmesine tıklamak
Olaylar
Yıllık olaylar
Yinelenen randevular
Aylık olaylar
Etkin randevu
A
20 na
13 do
-2 lu
01 Ü
4 niv
G e
üz rs
D ites
ön i
em Aç
i A ıkö
ra ğre
Sı tim
na S
v
i
Ki ste
ta m
pç i
ığ
ı
A)
B)
C)
D)
E)
18. Outlook klasöründen bir öğeyi silmek için
aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılır?
15. Kişisel dağıtım listesi ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kişisel dağıtım listesi kişi topluluğudur.
B) Alıcılar, iletinin “Kime” satırında sadece
kendi adlarını görürler.
C) Kişisel dağıtım listesi, gruplara ileti
göndermek için en kolay yolu sağlar.
D) Dağıtım listeleri, varsayılan olarak “Kişiler
Klasörü”nde saklanır.
E) Dağıtım listesine gönderilen ileti, dağıtım
listesinde listelenen tüm alıcılara gider.
19. Aşağıdakilerden hangisi, “Gelen Kutusu”
klasöründeki
“İleti
Tarih
Cetveli”
görünümünün özelliğidir?
A) İletileri bir liste içinde görüntülemesi
B) Bir liste içinde, son yedi gün gelen iletileri
görüntülemesi
C) İletileri, ileti alıcılarını görüntüleyen bir liste
içinde görüntülemesi
D) İletileri, bir zaman birimi üstünde gönderildiği
tarihe göre tarihsel olarak düzenlenmiş
simgelerle göstermesi
E) Okunmamış olarak imlenmiş iletileri, bir liste
içinde görüntülemesi
iletişim
penceresindeki,
16. “Seçenekler”
iletiye kategori atama ayarı hangi amaçla
kullanılır?
A) İletinin alıcı tarafından alınıp alınmadığını
belirlemek
B) İletiyi “Gönderilmiş Öğeler Klasörü”nden
başka klasöre kaydetmek
C) İletinin önem ve duyarlılığını belirlemek
D) İletiyi belli bir proje, ya da gruba ait iletilerle
bir arada tutmak
E) İletinin belli bir tarihten önce teslim
edilmesini engellemek
17. “Tarih Gezgini”, “Takvim
hangi görünümünde yer alır?
A)
B)
C)
D)
E)
20. Kullanıcıya o günün anlık görüntüsünü
veren, haftanın randevu ve görevlerini
listeleyen Outlook klasörü aşağıdakilerden
hangisidir?
Klasörü”nün
Kategoriye göre
Yıllık olaylar
Gün/hafta/ay
Etkin randevular
Yinelenen randevular
A)
B)
C)
D)
E)
7
Görevler
Outlook Bugün
Notlar
Takvim
Günlük
İzleyen sayfaya geçiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
TANITIM VE PAZARLAMA ARAÇLARI-I
A
2014 GÜZ ARA 2154-A
4. Publisher programıyla ilgili
ifadelerden hangisi yanlıştır?
Bu testteki sorular MS Publisher 2007
sürümüne göre cevaplandırılacaktır.
aşağıdaki
A
20 na
13 do
-2 lu
01 Ü
4 niv
G e
üz rs
D ites
ön i
em Aç
i A ıkö
ra ğre
Sı tim
na S
v
i
Ki ste
ta m
pç i
ığ
ı
A) Yayındaki her öğe bir kutuya ya da
çerçeveye girmektedir.
B) Publisher programında sayfadaki nesneler
sadece şablonlar yardımıyla düzenlenebilir.
C) Hazırlanacak olan yayın için kullanılan sayfa
Publisher içinde boş alanın üzerinde
durmaktadır.
D) Publisher'da yer alan sihirbazlar yapılacak
her işi otomatikleştirir.
E) Hazırlanan yayının ekranda görüldüğü gibi
yazdırılabilmesi için yayını oluşturmaya
başlamadan önce yazıcı tercihlerinin
yapılmış olması gerekir.
1. Publisher’da boş bir sayfa ile tasarıma
başlamak için izlenmesi gereken yol
aşağıdakilerden hangisinde doğru sırada
verilmiştir?
A) Tasarım galerisi / Metin Kutusu Oluştur / Boş
Sayfa
B) Publisher Başlangıç Ekranı / Yayın Türleri /
Boş Sayfa Boyutları
C) Şablonlar / Nesne Biçimlendir / Son Yayınlar
D) Publisher Başlangıç Ekranı / Hızlı Yayınlar /
Eklentiler
E) Tasarım Galerisi / Klasik Tasarımlar / Bloklar
5. Aşağıdakilerden hangisi
sekmesinde yer almaz?
Yayın
Türleri
A) Ajandalar
B) El İlanları
C) Hızlı Yayınlar
D) Takvimler
E) Web Siteleri
2. Publisher genel amacıyla hangi tür paket
programdır?
A) Kelime işlem
B) İşlem tabloları
C) Veritabanı yönetimi
D) Masaüstü yayıncılık
E) Planlama ve denetleme
6. I.
Kayıt türü kutusunda açılır oka tıklayarak
açılan listeden Publisher Şablonu seçeneği
işaretlenir.
II. Açılan Farklı Kaydet penceresinde Dosya
Adı kutusuna şablon olarak kaydedilecek
yayının adı girilir.
III. Yayın hazırlandıktan sonra Dosya
menüsünde Farklı Kaydet komutuna
tıklanır.
3. Standart araç çubuğunu gizlemek için
aşağıdaki
adımlardan
hangisi
uygulanmalıdır?
A) Görünüm menüsündeki Biçimlendir seçeneği
temizlenir.
B) Düzen menüsünden Standart seçeneği
temizlenir.
C) Görünüm menüsünden Araç Çubukları
seçilir. Alt menüde yer alan Standart
seçeneği temizlenir.
D) Görünüm menüsünden Standart Araç
Çubuğu seçeneği temizlenir.
E) Araçlar menüsünden Araç Çubukları seçilir.
Alt menüde yer alan Standart seçeneği
temizlenir.
Yukarıda verilen, Publisher’da hazırlanan
bir yayını şablon olarak kaydetme işleminin
adımları, aşağıdakilerden hangisinde doğru
olarak sıralanmıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
8
I - II - III
I - III - II
II - I - III
II - III - I
III - II – I
İzleyen sayfaya geçiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
A
2014 GÜZ ARA 2154-A
11. Aşağıdaki simgelerden hangisi nesneleri
yığma sırasında kullanılan seçeneklerden
biri değildir?
7. Publisher’ın başlangıç ekranında Yayın
Türleri Görev Bölmesi’nin açık olarak
görüntülenmesi için izlenmesi gereken yol
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
ifade edilmiştir?
A)
A) Araçlar menüsüden Seçenekler komutu,
açılan pencereden Genel sekmesi, buradan
Publisher'ı Başlatırken Yayın Türlerini
Göster onay kutusu işaretlenir.
B) Araçlar menüsünden Eklentiler komutu,
açılan pencereden Düzen sekmesi, buradan
Yayın Türlerini Göster onay kutusu
işaretlenir.
C) Düzen menüsünden Publisher'ı Başlatırken
Yayın Türlerini Göster onay kutusu
işaretlenir.
D) Görünüm menüsünden Görev Bölmesi
sekmesi, buradan Yayın Türlerini Göster
onay kutusu işaretlenir.
E) Görünüm menüsünden Araç Çubukları
komutu, açılan pencereden de Görev
Bölmesini Göster onay kutusu işaretlenir.
B)
A
20 na
13 do
-2 lu
01 Ü
4 niv
G e
üz rs
D ites
ön i
em Aç
i A ıkö
ra ğre
Sı tim
na S
v
i
Ki ste
ta m
pç i
ığ
ı
C)
D)
E)
programı
aşağıdaki
12. Publisher
programlardan hangisinden metin alamaz?
A)
B)
C)
D)
E)
8. Boş Sayfa Boyutları, Özgeçmişler ve
Bültenler sekmeleri
aşağıdaki
görev
bölmelerinden hangisinde yer alır?
A)
B)
C)
D)
E)
13. Büyük başlangıç harfi için
yollardan hangisi kullanılır?
Seçenekler
Yeni Dosya
Yayın Tipi
Yayın Kataloğu
Yayın Türleri
A)
B)
C)
D)
E)
A)
B)
C)
D)
E)
A)
B)
C)
D)
E)
ölçü
Biçim menüsü / Büyük Harf
Düzen menüsü / Başlangıcı Büyüt
Biçim menüsü / Tümü büyük harf
Biçim menüsü / Başlangıcı Büyüt
Düzen menüsü / Tümü büyük harf
Yukarıdaki resimde
işlevi nedir?
Metin Kaydırma
Gruplandır
Yakınlaştır
Hizala veya Dağıt
Görev Bölmesi
10. Publisher’da yer almayan
aşağıdakilerden hangisidir?
aşağıdaki
14.
birbirleriyle ya da sayfa
9. Nesneleri
kenarlarına göre hizalamak için aşağıdaki
komutlardan hangisi kullanılır?
A)
B)
C)
D)
E)
WordPerfect 5 ve 6 versiyonları
Microsoft Write
Adobe Photoshop
Microsoft Word versiyonları
Microsoft Excel
görülen
düğmenin
WordArt iletişim penceresini açmak
Tasarım Galerisini açmak
Metin Kutusu oluşturmak
Nesneleri görüntülemek
Metni Kaydırmak
15. Publisher'da tablo oluştururken kullanılan
Tablo Ekle düğmesi hangi araç çubuğunda
yer alır?
birimi
Santimetre
Pika
Nokta
Parsek
A)
B)
C)
D)
E)
İnç
9
Nesneler
WordArt
Standart
Biçimlendirme
Görev Bölmesi
İzleyen sayfaya geçiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
A
2014 GÜZ ARA 2154-A
16. Publisher’da oluşturulan bir tabloda sütun
sayısı en fazla kaç olabilir?
64
128
256
512
1.024
A)
B)
C)
D)
E)
Metin Kutusu
Tasarım Galerisi
WordArt
Resim
Tablo
A
20 na
13 do
-2 lu
01 Ü
4 niv
G e
üz rs
D ites
ön i
em Aç
i A ıkö
ra ğre
Sı tim
na S
v
i
Ki ste
ta m
pç i
ığ
ı
A)
B)
C)
D)
E)
20. Publisher’da özel efektlere sahip metinler
yaratmak
için
kullanılan
araç
aşağıdakilerden hangisidir?
17. Publisher’da tablolarla çalışırken birden
fazla hücreyi birleştirmek için izlenmesi
gereken yol aşağıdakilerden hangisinde
tam ve doğru olarak verilmiştir?
A)
B)
C)
D)
E)
Tablo menüsü / Hücre Böl
Biçim menüsü / Hücreleri Birleştir
Biçim menüsü / Metni Sığdır
Düzen menüsü / Hücre Böl
Tablo menüsü / Hücreleri Birleştir
18.
Yukarıdaki
resimde
WordArt
araç
çubuğunda yer alan şeklin işlevi nedir?
A)
B)
C)
D)
E)
WordArt eklemek
WordArt Şekli belirlemek
Metni düzenlemek
WordArt Hizalaması yapmak
Nesne biçimlendirmek
19. WordArt nesnesine renk, dolgu, doku ve
harf çerçevesi seçenekleri WordArt araç
çubuğundaki seçeneklerden hangisiyle
uygulanır?
A)
B)
C)
D)
E)
WordArt Biçimlendir
WordArt Galerisi
WordArt Şekli
Metni Düzenle
Renk Düzenleri
10
İzleyen sayfaya geçiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
İNGİLİZCE-I
A
2014 GÜZ ARA 2154-A
1.
Anne : Hello, ............ Anne Black.
Jim : Hello, Anne. Nice to meet you.
5.
Laura : .................. your bag?
Dan : It's on the floor.
Which of the following completes the
dialogue above?
Which of the following completes the
dialogue above?
Aşağıdakilerden
hangisi
yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar?
Aşağıdakilerden
hangisi
yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar?
it's
I'm
am
you're
she's
A)
B)
C)
D)
E)
Where's
Can I
Is there
What's
How's
A
20 na
13 do
-2 lu
01 Ü
4 niv
G e
üz rs
D ites
ön i
em Aç
i A ıkö
ra ğre
Sı tim
na S
v
i
Ki ste
ta m
pç i
ığ
ı
A)
B)
C)
D)
E)
2.
Bob : What's your ............... name?
Bill : Her name is Jane Brown.
6.
Which of the following completes the
dialogue above?
Which of the following completes the
dialogue above?
Aşağıdakilerden
hangisi
yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar?
A)
B)
C)
D)
E)
3.
Aşağıdakilerden
hangisi
yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar?
teacher's
teacher
first
last
one
A)
B)
C)
D)
E)
John : What's your last name?
Emily : Lopes.
John : How do you ............. it?
Emily : It's L-O-P-E-S
7.
............ Carl in the library?
completes
the
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?
Aşağıdakilerden
hangisi
yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar?
4.
is she
she is
it's not
there's not
she's not
Which of the following
sentence above?
Which of the following completes the
dialogue above?
A)
B)
C)
D)
E)
Mr. Ross : Is Maria in class today?
Ben : No, ............ .
A)
B)
C)
D)
E)
work
see
have
spell
know
Bob : Are you single?
Bill : No, I'm ............... .
8.
Are
What’s
Is
Am
Aren’t
The chair is ............ the board.
Which of the following completes the
dialogue above?
Which of the following completes the
sentence above?
Aşağıdakilerden
hangisi
yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar?
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?
A)
B)
C)
D)
E)
middle
fine
student
married
member
A)
B)
C)
D)
E)
11
on
in the front of
in front
in front of
in
İzleyen sayfaya geçiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
A
2014 GÜZ ARA 2154-A
9.
A:
B:
How ............ are you?
I’m twenty-one years old.
13. I ............ a weekly routine because every week is
different.
Which of the following completes the
dialogue above?
Which of the following
sentence above?
Aşağıdakilerden
hangisi
yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar?
the
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?
many years
old
age
old age
years
A)
B)
C)
D)
E)
doesn’t have
have
don’t have
do have
has
A
20 na
13 do
-2 lu
01 Ü
4 niv
G e
üz rs
D ites
ön i
em Aç
i A ıkö
ra ğre
Sı tim
na S
v
i
Ki ste
ta m
pç i
ığ
ı
A)
B)
C)
D)
E)
completes
10. Venus and Serena Williams are great tennis
players. ............ matches are always exciting.
Which of the following completes the
sentence above?
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?
A)
B)
C)
D)
E)
14. Our house is very noisy because Luke and Matt
always ............ to loud music.
They
Their
His
Her
Our
Which of the following
sentence above?
the
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?
11. Beyoncé is an amazing ............ . Her music is
great.
A)
B)
C)
D)
E)
Which of the following completes the
sentence above?
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?
A)
B)
C)
D)
E)
completes
listen
watch
play
make
check
writer
tennis player
singer
painter
actor
12. Hannah doesn’t have breakfast ............ she
goes to school.
15. We go out for coffee ............ a week.
Which of the following completes the
sentence above?
Which of the following completes the
sentence above?
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?
A)
B)
C)
D)
E)
early
before
late
around
at
A)
B)
C)
D)
E)
12
every
one
often
never
once
İzleyen sayfaya geçiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
A
2014 GÜZ ARA 2154-A
16. A:
B:
How are you?
............ I need a break.
19. The opposite of noisy is ............ .
Which of the following
sentence above?
Which of the following completes the
dialogue above?
the
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?
Aşağıdakilerden
hangisi
yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar?
A)
B)
C)
D)
E)
I don’t sleep late.
I always relax.
I feel tired.
I sleep late.
I don’t feel tired.
boring
cheap
small
quiet
good
A
20 na
13 do
-2 lu
01 Ü
4 niv
G e
üz rs
D ites
ön i
em Aç
i A ıkö
ra ğre
Sı tim
na S
v
i
Ki ste
ta m
pç i
ığ
ı
A)
B)
C)
D)
E)
completes
17. A:
B:
Why don’t you like this restaurant?
Well, the service is ............ .
Which of the
dialogue above?
following
completes
the
Aşağıdakilerden
hangisi
yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar?
A)
B)
C)
D)
E)
delicious
cheap
good
noisy
terrible
18. A: I go to a lot of concerts because I love
music.
B: Me ............ .
Which of the
dialogue above?
following
completes
20. The concert starts ...................... 9 o'clock.
the
Which of the following completes the
sentence above?
Aşağıdakilerden
hangisi
yukarıdaki
konuşmayı doğru şekilde tamamlar?
A)
B)
C)
D)
E)
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru şekilde tamamlar?
too
not
neither
also
either
A)
B)
C)
D)
E)
13
to
in
on
from
at
İzleyen sayfaya geçiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
ALMANCA-I
A
2014 GÜZ ARA 2154-A
1.
........ arbeiten im Restaurant.
5.
Welches Wort passt in die obige Lücke?
Welche Wörter
Lücken?
Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tamamlar?
Er
Ihr
Du
Wir
Ich
in die
obigen
Cümlede
boş
bırakılan
aşağıdakilerden hangileri doğru
tamamlar?
yerleri
şekilde
A)
B)
C)
D)
E)
passen
Wochenende / Mittwoch.
viel / 22.00 Uhr.
Restaurant / Morgen.
frei / Dienst.
nachts / Tag.
A
20 na
13 do
-2 lu
01 Ü
4 niv
G e
üz rs
D ites
ön i
em Aç
i A ıkö
ra ğre
Sı tim
na S
v
i
Ki ste
ta m
pç i
ığ
ı
A)
B)
C)
D)
E)
Doris arbeitet …...... und schläft am ......... .
2.
Woher kommen Maria und Karl?
6. Haben Sie auch Kleidung?
Welche Antwort passt zur obigen Frage?
Verilen sorunun
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
3.
Welche Antwort passt nicht zur obigen
Frage?
cevabı aşağıdakilerden
Aşağıdakilerden hangisi verilen sorunun
cevabı olamaz?
Sie kommen zusammen.
Ja, sie kommen sofort.
Sie fahren nach Italien.
Sie kommen aus Hannover.
Sie wohnen in Deutschland.
A)
B)
C)
D)
E)
Buchstabier…... Sie bitte den Familiennamen!
7. Sonja: Ist die Arbeit stressig?
Karin : ....................................
Welche Endung passt in die obige Lücke?
Welcher Satz ergänzt den obigen Dialog?
Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdaki son
eklerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
A)
B)
C)
D)
E)
4.
Ja, aber nicht viel.
Nein, leider nicht.
Ja, was suchen Sie?
Ja, aber nur für Kinder.
Nein, ich bin nur müde.
Verilen
karşılıklı
konuşmayı
aşağıdakilerden hangisi tamamlar?
-st
-et
-e
-en
-te
A)
B)
C)
D)
E)
A : .....................................
B : Das ist mein Opa.
8.
Danke, nein.
Ja, sie kommt.
Ja, manchmal.
Nein, ich arbeite.
Na ja, zweimal.
die Hebamme / der Polizist / der DJ / die
Sekretärin / der Taxifahrer
Welcher Satz ergänzt den obigen Dialog?
Wer hat keinen Nachtdienst?
Verilen karşılıklı konuşmayı aşağıdakilerden
hangisi tamamlar?
Verilenlerden
yoktur?
A)
B)
C)
D)
E)
Wo ist dein Opa?
Wie heißt dein Opa?
Wer steht auf dem Balkon?
Ist dein Opa sportlich?
Wohnt dein Opa im Hotel?
A)
B)
C)
D)
E)
14
hangisinin
gece
nöbeti
der DJ
die Hebamme
die Sekretärin
der Taxifahrer
der Polizist
İzleyen sayfaya geçiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
A
2014 GÜZ ARA 2154-A
9.
Der Film beginnt um Viertel nach sieben.
12. Pause / wir / Mittag / keine / machen / am /
können / oft
Welche Frage passt zur obigen Antwort?
Verilen
cevabı
gerektirecek
aşağıdakilerden hangisidir?
Verilen sözcük gruplarıyla kurulabilecek en
anlamlı ve doğru cümle aşağıdakilerden
hangisidir?
Wo ist der Film?
Beginnt der Film heute?
Gehen wir zusammen ins Kino?
Wann fängt der Film an?
Wie ist der Film?
A
20 na
13 do
-2 lu
01 Ü
4 niv
G e
üz rs
D ites
ön i
em Aç
i A ıkö
ra ğre
Sı tim
na S
v
i
Ki ste
ta m
pç i
ığ
ı
A)
B)
C)
D)
E)
Wie kann man mit den obigen Wortgruppen
einen sinnvollen und richtigen Satz bilden?
soru
A) Wir können am Mittag oft keine Pause
machen.
B) Oft können wir machen am Mittag keine
Pause.
C) Am Mittag oft keine Pause wir können
machen.
D) Keine Pause können wir am Mittag oft
machen.
E) Wir können machen am Mittag oft keine
Pause.
10. Ist das sein Sohn?
Wie lautet der obige Satz in der Pluralform?
Verilen cümlenin çoğul hali aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
13. Gemüse / Tee / Zeitungen / Verkäufer / Öl
Sind das seine Söhne?
Ist das seine Söhne?
Sind das sein Sohn?
Sind das seinem Sohn?
Ist das sein Sohn?
Was kann man nicht im Supermarkt kaufen?
Verilenlerden
alınamaz?
A)
B)
C)
D)
hangisi
marketten
satın
Tee
Gemüse
Verkäufer
Öl
E) Zeitungen
11. Fred wohnt in Dresden.
14. Was bedeutet das Wort “aufstehen” auf
Türkisch?
Welcher der folgenden Sätze hat die gleiche
Bedeutung?
“aufstehen”
sözcüğünün
aşağıdakilerden hangisidir?
Verilen cümle ile aynı anlamı taşıyan
aşağıdakilerin hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
A)
B)
C)
D)
E)
Fred lebt in Dresden.
Fred arbeitet in Dresden.
Fred bleibt eine Woche in Dresden.
Freds Schwester wohnt in Dresden.
Fred kommt oft nach Dresden.
15
Türkçesi
yükselmek
kalkmak
kapmak
almak
bitmek
İzleyen sayfaya geçiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
A
2014 GÜZ ARA 2154-A
15. Koch...... du am Abend?
19. der Bahnhof / das Schiff / die Post / das
Rathaus / die Polizei
Welche Endung passt in die obige Lücke?
Welches Wort passt nicht zu den anderen in
der obigen Wortgruppe?
Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdaki son
eklerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Verilen
sözcük
grubuna
aşağıdakilerden hangisidir?
-et
-est
-en
-e
-st
A)
B)
C)
D)
E)
uymayan
der Bahnhof
das Schiff
das Rathaus
die Polizei
die Post
A
20 na
13 do
-2 lu
01 Ü
4 niv
G e
üz rs
D ites
ön i
em Aç
i A ıkö
ra ğre
Sı tim
na S
v
i
Ki ste
ta m
pç i
ığ
ı
A)
B)
C)
D)
E)
16. A : .....................................
B : Nein, er kommt aus der Tiefkühltruhe.
Welcher Satz ergänzt den obigen Dialog?
Verilen karşılıklı konuşmayı aşağıdakilerden
hangisi tamamlar?
A)
B)
C)
D)
E)
Woher kommt er?
Wie alt ist der Fisch?
Wie ist der Fisch?
Wie viel kostet die Tiefkühltruhe?
Ist der Fisch frisch?
17. Was bedeutet das Wort “wiederholen” auf
Türkisch?
“wiederholen”
sözcüğünün
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Türkçesi
tekrarlamak
söylemek
tekrar görmek
getirmek
dönmek
20. A: Entschuldigung, wie
Rathaus?
B: .............................
A: Vielen Dank.
18. Zu Hause bleiben.
Wie lautet der obige Satz in der ImperativForm 2. Person Singular?
ich
zum
Welcher Satz ergänzt den obigen Dialog?
Verilen cümlenin 2. tekil şahıs emir cümle
şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
komme
Verilen
karşılıklı
konuşmayı
aşağıdakilerden hangisi tamamlar?
Sie bleiben zu Hause!
Bleib zu Hause!
Du bleibst zu Hause!
Ich möchte zu Hause bleiben!
Bleibt zu Hause!
16
A) Wohin gehen Sie?
B) Gehen Sie einfach immer geradeaus, bis
zum Marktplatz.
C) Tut mir leid, das finden Sie nicht.
D) Das Rathaus ist sehr groß.
E) Ist es nicht zu weit?
TEST BİTTİ.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
A
20 na
13 do
-2 lu
01 Ü
4 niv
G e
üz rs
D ites
ön i
em Aç
i A ıkö
ra ğre
Sı tim
na S
v
i
Ki ste
ta m
pç i
ığ
ı
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
A
20 na
13 do
-2 lu
01 Ü
4 niv
G e
üz rs
D ites
ön i
em Aç
i A ıkö
ra ğre
Sı tim
na S
v
i
Ki ste
ta m
pç i
ığ
ı
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
A
20 na
13 do
-2 lu
01 Ü
4 niv
G e
üz rs
D ites
ön i
em Aç
i A ıkö
ra ğre
Sı tim
na S
v
i
Ki ste
ta m
pç i
ığ
ı
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
A
20 na
13 do
-2 lu
01 Ü
4 niv
G e
üz rs
D ites
ön i
em Aç
i A ıkö
ra ğre
Sı tim
na S
v
i
Ki ste
ta m
pç i
ığ
ı
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
A
20 na
13 do
-2 lu
01 Ü
4 niv
G e
üz rs
D ites
ön i
em Aç
i A ıkö
ra ğre
Sı tim
na S
v
i
Ki ste
ta m
pç i
ığ
ı
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
A
20 na
13 do
-2 lu
01 Ü
4 niv
G e
üz rs
D ites
ön i
em Aç
i A ıkö
ra ğre
Sı tim
na S
v
i
Ki ste
ta m
pç i
ığ
ı
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
A
20 na
13 do
-2 lu
01 Ü
4 niv
G e
üz rs
D ites
ön i
em Aç
i A ıkö
ra ğre
Sı tim
na S
v
i
Ki ste
ta m
pç i
ığ
ı
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
SINAVDA UYULACAK KURALLAR
Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de öğrencilerle
yakından ve alçak sesle konuşmaları yasaktır. Yanında veya sırasında kitap, not vb. bulunduran, sınav
sırasında kopya çeken, çekmeye teşebbüs eden, kopya veren ya da kopya çekilmesine yardım edenlerin
kimlikleri, Bireysel Sınav İptal Tutanağına yazılacak ve o oturumdaki sınavları geçersiz sayılacaktır. Aynı
zamanda bir sonraki sınava katılamayacaklardır. Bu nedenle sorumluluk öğrencilere aittir.
Sınavda yetki verilmiş görevliler, bu salondaki sınavın kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya
girişiminde bulunulduğunu raporlarında bildirdikleri veya üniversite sınav merkezince yapılan incelemeler
sonucu toplu kopya yapıldığı saptandığı takdirde, Anadolu Üniversitesi’nin yetkili organlarınca bu salonda
sınava giren öğrencilerin tümünün o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır.
Öğrenciler sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Gerektiğinde görevliler
oturduğunuz yerleri değiştirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uymanıza
bağlıdır. Sınav görevlilerinin talimatlarına uymayan, sınav görevlilerine hakaret eden, fiili saldırıda bulunan ve
tehdit edenlerle sınav huzurunu bozacak kadar yüksek sesle konuşan, sınav salonunu terk etmesi yasaklanan
zaman içinde terk eden, sınav yapılmasını belli bir süre engelleyenlerin kimlikleri Bireysel Sınav İptal
Tutanağına yazılır ve o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır.
Sınav sırasında herhangi bir nedenle dışarı çıkmak yasaktır. Sınavın başlamasını izleyen ilk 30 dakika ve sınav
süresinin son 5 dakikası içinde, sınavlarını tamamlasalar bile hiçbir öğrencinin salondan çıkmasına izin
verilmeyecektir. Sınavın başlamasını izleyen ilk 15 dakika geçtikten sonra hiçbir öğrenci sınava alınamaz.
Biraz sonra soru kitapçıkları dağıtılacaktır. Cevaplamaya geçmeden önce size verilecek soru kitapçığının
üzerinde ayrılan yere, adınızı, soyadınızı, öğrenci numaranızı ve bu salonun numarasını mutlaka yazınız. Sınav
sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve sınav merkezinde tek tek incelenecektir. Soru Kitapçığının bir tek
sayfası bile eksik çıksa o oturumdaki sınavlarınız geçersiz sayılır.
Size verilen cevap kağıdı üzerindeki T.C. Kimlik No, ad ve soyadın size ait olup olmadığını mutlaka kontrol
ediniz. Cevap kağıdı size ait değilse görevlileri uyarıp size ait cevap kağıdını alınız. Daha sonra cevap kağıdı
üzerinde ayrılmış olan yerlere T.C. Kimlik numaranızı ve test grubunuzu mutlaka kodlayınız, adınızı soyadınızı
yazınız ve ilgili yeri imzalayınız. Kendisine ait olmayan cevap kağıdını kullanan öğrencilerin o oturumdaki
sınavları geçersiz sayılır.
Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazı, rakam ve yapılacak işaretlemeler için koyu yazan siyah kurşun kalem
kullanılacaktır. Tükenmez kalem veya dolmakalem kesinlikle kullanılmayacaktır. Kullanıldığı taktirde cevap
kağıdı optik okuyucuda okutulamadığından öğrencinin o oturumdaki sınavı geçersiz sayılır.
Cevap kâğıdınızda belirtilen kitapçık kodu ile size verilen soru kitapçığının kodunun aynı olup olmadığını
kontrol ediniz.
CEVAPLARIN TÜMÜ CEVAP KAĞIDINA İŞARETLENECEKTİR. Soru kitapçıkları üzerine yapılan işaretlemeler
kesinlikle değerlendirilmez. Her dersin cevabı, o dersin isminin yazılı olduğu sütuna işaretlenmelidir. Yanlış
sütuna yapacağınız işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez.
Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde yapmak için kullanabilirsiniz. Başka bir kâğıdı müsvedde
olarak kullanmak yasaktır. Bu tür işlemleri yapanların o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır.
Öğrencilerin soruları ve/veya sorulara verdikleri yanıtları cevap kağıdı dışında herhangi bir yere yazmaları ve
bunu sınav salonundan dışarıya çıkarmaları yasaktır. Bu kurala uymayanların o oturumdaki sınavları geçersiz
sayılır.
Sınav sırasında öğrencilerin birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır. Yasağa
uymayanların o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır.
Sınav sırasında hesap makinesi kullanılabilir. Ancak, alfabetik tuş takımı (a, b, c,….v, y, z) olan, üzerinde
program yapılmasına, saklanmasına ve çalıştırılmasına izin veren EXE, STORE, RUN gibi tuşları bulunan
hesap makineleri ile data bank vb. özel donanımlar kullanılamaz. Hesap makinesinin sınav sırasında ödünç
alınması, verilmesi ve değiştirilmesi yasaktır. Bu tür davranışlarda bulunanların o oturumdaki sınavları geçersiz
sayılır.
Öğrenciler telsiz, cep telefonu, çağrı cihazı, taşınabilir bilgisayar vb. iletişim araçları ile görüntü kaydetmeye
yarayan fotoğraf makinesi, kamera vb. araçları sınava gelirken getirmemeleri konusunda sınava giriş
belgelerinde uyarılmışlardır. Bu cihazları sınav salonunda yanlarında bulunduran öğrencilerin, cihazları kapalı
olsa bile, o oturumdaki sınavı geçersiz sayılır.
Öğrenciler ruhsatlı veya resmi amaçlı kullanılsa bile silah ile sınav binasına gelmemelidir. Bu öğrenciler
kesinlikle sınava ve binaya alınmaz. Bir şekilde girmişlerse dışarı çıkartılıp o oturumdaki sınavları geçersiz
sayılır.
Kıtalarından izinli olan er-erbaşlar dışında resmi kıyafetle sınava girmek yasaktır. Aksine davranan öğrencilerin
o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır.
Biraz sonra dağıtılacak olan soru kitapçığında test ile ilgili açıklamalar yazılıdır. Bu açıklamaları okumadan ve
size "SINAV BAŞLAMIŞTIR" denmeden soruları cevaplamaya başlamayınız.
Sınavınız bittiğinde, cevap kâğıdınız ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine şahsen teslim ediniz. Teslim
etmediğiniz evrak nedeniyle o oturumdaki sınavlarınız geçersiz sayılır.
A
20 na
13 do
-2 lu
01 Ü
4 niv
G e
üz rs
D ites
ön i
em Aç
i A ıkö
ra ğre
Sı tim
na S
v
i
Ki ste
ta m
pç i
ığ
ı
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLERİZ.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

Benzer belgeler

A 2154 - Soruhavuzu.org

A 2154 - Soruhavuzu.org Slayta paragraf eklenir. Yeni slayt eklenir. Slayta resim eklenir. İzleyen sayfaya geçiniz.

Detaylı