Yerleşim Alanlarının Yenilenmesi Sıfır Enerji

Yorumlar

Transkript

Yerleşim Alanlarının Yenilenmesi Sıfır Enerji
Evrak Tarih ve Sayısı: 18/03/2016-E.8446
T.C.
KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI MART AYI
TOPLANTILARI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT
MECLİS KARARIDIR
KARAR NO : 2016/42
KARAR TARİHİ : 11/03/2016
KARARIN ÖZÜ:
Yerleşim Alanlarının Yenilenmesi Sıfır Enerji Tüketen Şehirlere Doğru Projesinin İnşai
Çalışmaları.
TEKLİF:
Strateji Geliştirme Müdürlüğü'nün 03.03.2016 tarih, 2016/6856 sayılı teklifi.
BAŞKANLIK MAKAMI'NA; Belediyemiz, AB 7.Çerçeve Programı kapsamında, R2CITIES
(Renovation of Residential Urban Spaces: Towards Nearly Zero Energy Cities -Yerleşim
Alanlarının Yenilenmesi: Sıfır Enerji Tüketen Şehirlere Doğru) Projesi'nde ortak olarak yer
almaktadır. Proje kapsamında mahalle ölçeğinde enerji etkinliğinin arttırılmasına
yönelik iyileştirmelerin yapılması öngörülmektedir. Kartal Belediyesi söz konusu projeye
Hürriyet Mahallesi'nde bulunan Yaşlı Bakım ve Huzurevi Binası ve özel iki yapı bloğu ile
katılmaktadır. 01.07.2013 tarihinde uygulamaya konulan projede, Belediyemize ait Yaşlı Bakım ve
Huzurevi Binası'nda enerji verimliliğine yönelik inşai çalışmalar başlatılmış olup, Hürriyet
Mahallesi Namlı Sokak No: 4, 117-2 pafta 5889 ada 106 parsel ve Hürriyet Mahallesi Sarıçam
Sokak No:6, 116-1 pafta 5856 ada 192 parselde bulunan iki yapı bloğunda da ilgili çalışmaların
Mayıs 2016'da başlatılması için karar alınması hususunun Belediye Meclisi'ne havale edilmesini
onayınıza arz ederim. (Başkan Yardımcısı.)
RAPOR:
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonu'nun 10.03.2016 tarih, 1 sayılı raporu.
BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI'NA KARTAL; KONUNUN ÖZÜ: R2CITIES Projesi inşai
çalışmaları hakkında.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Belediyemizin AB 7. Çerçeve programı kapsamında sıfır
enerjili yerleşim alanları çalışmalarına dönük bu proje çevre ve eklim noktasında olumlu hedeflere
dönük olduğu için öngörüldüğü üzere Mayıs 2016 da başlatılması komisyonumuzca uygun
görülmüştür. Yüce Meclisin Onayına Arz Olunur. (Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonu
Başkanı ve Üyeler.)
RAPOR :
Çevre Komisyonu'nun 10.03.2016 tarih, 1 sayılı raporu.
BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI'NA KARTAL; KONUNUN ÖZÜ: R2CITIES Projesi inşai
çalışmaları.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Belediyemizin AB 7. Çerçeve programı kapsamında mahalle
ölçeğinde enerji etkinliğinin arttırılmasına yönelik iyileştirilmelerin yapılmasını öngördüğünden
komisyonumuzca uygun görülmüştür. Yüce Meclisin Onayına arz Olunur. (Çevre Komisyonu
Başkanı ve Üyeler.)
1
1|Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrak Tarih ve Sayısı: 18/03/2016-E.8446
T.C.
KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI MART AYI
TOPLANTILARI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT
MECLİS KARARIDIR
KARAR NO : 2016/42
KARAR TARİHİ : 11/03/2016
SONUÇ :
Yerleşim Alanlarının Yenilenmesi Sıfır Enerji Tüketen Şehirlere Doğru Projesinin İnşai
Çalışmaları ile ilgili Çevre Komisyonu ile Gençlik ve Spor Komisyonu Raporları
doğrultusunda KABULÜNE Kartal İlçe Belediye Meclisi'nin 2016/MART AYI
TOPLANTISI'NIN 11.03.2016 TARİHLİ 3.BİRLEŞİMİNDE OYBİRLİĞİ İLE KARAR
VERİLDİ.
AV. PERİHAN SEVİM
BELEDİYE MECLİSİ
2.BAŞKAN VEKİLİ
MUSTAFA YÜKSEL
MECLİS KATİBİ
ÖNDER TURMUŞ
MECLİS KATİBİ
GÖRÜLDÜ
...../.... /2016
OP. DR. ALTINOK ÖZ
BELEDİYE BAŞKANI
2
1|Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Benzer belgeler

Belediye Başkanı`nın 2015 Yılı Faaliyet Raporu.

Belediye Başkanı`nın 2015 Yılı Faaliyet Raporu. takvim alımı adet bilgisine dahil edilmesini gereğini rica ederim. Belediye Başkanı'nın 2015 Yılı (01.01.2015 - 31.12.2015 Faaliyet Raporu Açık Oylama ile oya sunulmuş olup, Yapılan Oylama Neticesi...

Detaylı

2016 Yılı Pazar İşgaliye Harcı.

2016 Yılı Pazar İşgaliye Harcı. doğrultusunda KABULÜNE; Belediye Meclis Üyeleri; Temel YAZ, Hüseyin KARAKAYA, Fatma GENÇ ÜNAY, Yunus Fırat AYDIN, Ahmet KARAKIŞ, Muhammer BEKTAŞ, Nizamettin ALTINTAŞ, F.Filiz ELİBOL, Haydar GÖKSOY,...

Detaylı

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu için tıklayınız.

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu için tıklayınız. T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA 25/12/2015 tarihinde saat 13.00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediye...

Detaylı