Tanımı Uygulama AIanları Uygulama Sarfiyat

Transkript

Tanımı Uygulama AIanları Uygulama Sarfiyat
XXL XPRESS
KENDİLİĞİNDEN
YAYILAN
HIZLI KURUYAN ZEMİN TESVİYE ŞAPI (0,5 - 20 mm)
• XPRESS - Sadece 90 dakikada kaplamaya hazır
• %90’a kadar daha az tozuma ile çok kolay ve güvenli uygulama
• Mükemmel yayılma ve tesviye özelliği
• ULTRA pürüzsüz yüzeyi ile yapıştırıcı sarfiyatında tasarruf
• Çok yüksek mukavemet (ahşap kaplamalar için uygun)
• Her kalınlıkta hızlı kuruma
• Pompa ile uygulanabilme
• Yerden ısıtmalı zeminler için uygun
• Çok düşük emisyon - EMICODE EC1 R
• Düşük kromatlı çimento içerir - GISCODE ZP 1
Tanımı
Çok düşük emisyonlu, sentetik katkılarla güçlendirilmiş, çimento
esaslı, 0,5 – 20 mm kalınlıklar arasında kullanılabilen, iç mekan
için uygun, çok hızlı kuruyan zemin tesviye şapı. 90 dakika içinde kuruyarak çok yüksek basınç dayanımına ulaşır ve üzerine
kaplama malzemesi uygulanmasına imkan verir.
Uygulama AIanları
İç mekanlarda çimento esaslı şap ve beton zeminlerde, seramik,
doğaltaş, terrazzo vb. ile sudan etkilenmeyen yapıştırıcı kalıntıları ve sağlam olan eski kaplamalar üzerine uygulanabilir.
Mağaza, fabrika koridoru, garaj ve kiler gibi alanlarda kullanıma uygundur. Dekoratif kaplamalar öncesinde evlerde ve ticari
alanlarda zeminin hazırlanmasında kullanılır.
Uygulama
• Yüzey Hazırlığı: Yüzey temiz, kuru, çatlaksız, ayırıcı malze-
melerden arındırılmış, taşıyıcı ve sağlam olmalıdır. Mineral
zeminler, eski çimentolu malzeme kalıntılarından tamamen
temizlenmiş olmalıdır. Kalsiyum sülfat zeminler mutlaka zımparalanmalı, kalıntılar vakumla temizlenmeli ve şap uygulan-
madan önce yüzey uygun Thomsit ürünü ile astarlanmalıdır.
Emici olmayan, alt zemine yüksek mukavemetle yapışmış ve
sağlam, su geçirimsiz ve sertleşmiş yapıştırıcı yatağı üzerine
Thomsit XXL XPRESS, 3 mm kalınlığa kadar astarsız olarak
uygulanabilir. Şap üzerine ahşap zemin kaplaması yapıştırılacak ise yapıştırıcı ve önceden kalan şap kalıntıları yüzeyden
mümkün olduğunca temizlenmelidir. Yeni ve düzgün şekilde
kum serpilmiş mastik asfalt zeminler astar kullanılmadan 5
mm kalınlığa kadar tesviye edilebilir.
• Uygulama: 25 kg Thomsit XXL XPRESS, 5,5 – 6 lt temiz suyun
içine eklenir ve elektrikli mikserle (600 rpm) topaklar kaybolup, tamamen homojen bir karışım elde edinceye kadar 2
dakika boyunca karıştırılır. Uygun şekilde hazırlanmış karışım
zemine dökülür, mala ile yayılır ve kirpi rulo ile hava kabarcıklarından arındırılır. 0,5 – 10 mm kalınlıklar arasında yapılacak uygulamalarda ürün kum ilavesi olmadan kullanılır. 10
– 20 mm kalınlığındaki uygulamalar için ağırlıkça Thomsit XXL
XPRESS’e %30 oranında 0 -2 mm tanecik boyutunda kuru kuvarz kumu karıştırılır. Mastik asfalt ve emici olmayan mineral
esaslı zeminlerde minimum 2 mm kalınlığında şap uygulanmalıdır. Mastik asfalt zeminlerde şap kalınlığı 5 mm’yi aşmamalıdır. Fazla malzeme, taze iken su ve sabun ile temizlenebilir;
kurumuş malzeme sadece mekanik olarak temizlenebilir. Yeni
uygulanmış ürün direk güneş ışığından korunmalıdır. Ürün
başka şaplar ile karıştırılmamalıdır. Islak ve dış mekanlarda
kullanılmamalıdır. Yüksek sıcaklıkta yapılan uygulamalarda
ürün serin yerde hazırlanmalı ve karışım suyu olarak soğuk su
kullanılmalıdır. Uygulamadan 3-4 saat sonra zımparalanabilir.
Ürün en iyi +15 °C ile +25 °C sıcaklığında ve %75 bağıl nem
oranına sahip ortam koşullarında uygulanır.
Sarfiyat
1,5 kg/m2 (1 mm kalınlık için)
Renk
Gri
Ambalaj
Burada yer alan bilgiler, özellikle ürünlerimizin kullanımı ile
ilgili öneriler, profesyonel deneyimlerimize dayanmaktadır.
Malzemeler ve uygulama şartları uygulama amaçlarına göre
değişebileceği gibi, ürünlerimizin uygulama amacına uygunluğu
uygulama öncesinde test edilmelidir.
25 kg polietilen torba
Depolama
Teknik Özellikler
Malzeme orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, dondan
korunarak depolanmalıdır. Malzeme kullanılıncaya kadar ambalajından çıkarılmamalı, torbaları delinmemeli veya yırtılmamalıdır.
Karışım oranı
Uygulama sıcaklığı
Raf Ömrü
Üzerinde yürünebilirlik
Kaplanabilirlik süresi
- zemin kaplamaları
: yaklaşık 90 dakika sonunda
- ahşap zemin kaplamaları: yaklaşık 12 saat sonunda
Çalışma süresi
:20 dakika
Serin ve kuru ortamda 12 aydır. Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak uygun depolama koşullarında saklanmalı ve bir
hafta içersinde kullanılmalıdır.
Dikkat
:25 kg Thomsit XXL Xpress için
5,5 - 6 l su
:+5 °C ile +30 °C arasında, kuru
ortamda
:yaklaşık 90 dakika sonunda
Kromatı azaltılmıştır. Ürün çimento içermekte olduğundan, su ile
reaksiyon verir alkali çözelti oluşur. Cilt ve gözler korunmalı, temas halinde bol su ile yıkanmalıdır. Göz ile temas halinde derhal
tıbbi yardım alınmalıdır. Uçucu organik maddelerin orta ve uzun
süredeki salınımı ihmal edilebilecek düzeydedir. Uygulama sırasında, sonrasında ve ürünün tamamen kuruma süresince ortam
iyice havalandırılmalıdır. Uygulama sırasında ortamda yemek
yenmemeli, sıvı ve sigara içilmemelidir. Uygulama sırasında koruyucu eldiven giyilmelidir. Çocukların erişemeyeceği yerlerde
saklanmalıdır. Profesyonel kullanıcılar içindir.
GISCODE ZP 1 (düşük kromat içeriği)
EMICODE EC 1 R (GEV’e göre çok düşük emisyonludur)
Artık malzeme suya, toprağa veya kanalizasyona boşaltılmamalıdır. Sadece tamamen boşalmış ambalajlar geri dönüşüme
gönderilmelidir. Kürleşmiş ürün artıkları, evsel atık benzeri endüstriyel atık şeklinde ya da ticari/inşaat alanı için olan konteynerde bertaraf edilmelidir. Kürleşmemiş ürün artıkları tehlikeli
atık olarak bertaraf edilmelidir.
Ürünlerimizin kullanıma hazırlığı ve kullanımı ile ilgili öneri ve talimatlar dahil olmak üzere, bu teknik bilgi föyünde yer alan bilgiler profesyonel bilgi ve deneyimlerimize dayanmaktadır. Ortam koşulları ve malzemeler her uygulama için değişiklik gösterebileceğinden ve bu durum etki alanımız dışında kaldığından, her farklı
uygulama öncesi ürünlerimizin amaçlanan uygulamaya uygunluğunun test edilmesini önemle tavsiye ederiz. Bu teknik bilgi föyü içeriği ya da tarafımızdan verilmiş
sözlü herhangi bir tavsiye hukuki bir teminat yerine geçmez, tarafımızdan kaynaklı kasıtlı yanlış yönlendirme ve büyük ihmaller bu durumun dışındadır. Bu teknik
bilgi föyü bu ürün ile ilgili önceki tüm sürümleri geçersiz kılar.
Bu teknik bilgi föyünde verilen bilgiler dışında, çeşitli kurum ve meslek odalarının ilgili kılavuz ve düzenlemeleri ile beraber geçerli resmi standartları gözlemlemek
de önemlidir. Bahsedilen ürün özellikleri pratik deneyimlere ve uygulamalı testlere dayandırılmaktadır. Bu teknik bilgi föyünde yer almayan uygulama özellikleri için
tarafımızdan yazılı bilgi ve onay alınmalıdır. Aksi belirtilmediği sürece bu teknik bilgi föyünde yer alan tüm veriler +23°C ortam ve malzeme sıcaklığı ile %50 bağıl
nem koşullarında geçerlidir. Farklı iklim ve uygulama koşulları altında ürünün sertleşme ve kürlenme sürelerinde hızlanma ve gecikme olabilmektedir.
Türk Henkel Kimya San. ve Tic. A.Ş.
FSM Mahallesi, Poligon Caddesi NO: 8, Buyaka İki Sitesi
C Blok, Kat: 10 – 14 34771 Ümraniye/İSTANBUL - TÜRKİYE
Ücretsiz Tüketici Danışma Hattı 0800 261 63 16
Web: www.henkel.com.tr E-mail: [email protected]
Profesyoneller için Kalite

Benzer belgeler

CEREPUR TRANSPARENT

CEREPUR TRANSPARENT Bu teknik bilgi föyünde verilen bilgiler dışında, çeşitli kurum ve meslek odalarının ilgili kılavuz ve düzenlemeleri ile beraber geçerli resmi standartları gözlemlemek de önemlidir. Bahsedilen ürün...

Detaylı

THOMSIT XXL XPRESS HIZLI KURUYAN ZEMİN TESVİYE ŞAPI 0,5

THOMSIT XXL XPRESS HIZLI KURUYAN ZEMİN TESVİYE ŞAPI 0,5 serpilmi mastik asfalt zeminler astar kullan lmadan 5 mm kal nl a kadar tesviye edilebilir. Uygulama 25 kg Thomsit XXL XPRESS, 5,5 – 6 lt temiz suyun içine eklenir ve elektrikli mikserle (600 rpm) ...

Detaylı

İndir

İndir tavsiye edilmektedir. Mükemmel bir yapışma için Zwaluw Cleaner ile yüzey iyice temizlenmelidir. Yüzeydeki yağ ve kontamine kirler tamamen uzaklaştırılmalıdır.

Detaylı

İndir

İndir yapılması önerilir Zwaluw temizleyici ile yüzey iyice temizlenmelidir. Zwaluw temizleyici ile yüzey iyice temizlenmelidir. Uygun profesyonel tabanca ile çalışılmalıdır. Primer uygulandıktan 10 daki...

Detaylı

820 b1 yangına karşı dayanıklı poliüretan köpük

820 b1 yangına karşı dayanıklı poliüretan köpük Uygulama yüzeyleri tozdan ve yağdan arındırılmalıdır. Uygulama sırasında teneke ve ortam sıcaklığı +5 °C ile +30 °C arasında olmalıdır. En iyi şekilde sonuç elde etmek için teneke ve ortam sıcaklığ...

Detaylı

Teknik Föy (Türkçe)

Teknik Föy (Türkçe) Poliüretan, 2 bileşenli Malzeme İhtiyacı Dişli tarak büyüklüğüne göre teknik föyde yer alan ihtiyaç tablosuna bakınız. Uygulama Ortam Sıcaklığı +15°C’den yukarıda

Detaylı

Teknik bilgi formları

Teknik bilgi formları Teknik bilgi formları Zwaluw® Roofplast Tek bileşenli bitüm esaslı mastik Yüzey hazırlığı ve uygulama detayları Uygulamadan önce teknik ve güvenlik bilgi formlarını inceleyiniz. Uygulanacak yüzey t...

Detaylı

TDS - Polisan

TDS - Polisan allowed between the coats. Tools: Air pistol. Pistol Nozzle Diameter Pressure Depot on bottom 1.6 mm 3.5-4 atm. Depot on top 1.3-1.5 mm 3.5-4 atm

Detaylı