titreşimlere karşı örme kumaşların tepkisi

Transkript

titreşimlere karşı örme kumaşların tepkisi
XIII. Uluslararası İzmir Tekstil ve Hazır Giyim Sempozyumu
2-5 Nisan 2014
TİTREŞİMLERE KARŞI ÖRME KUMAŞLARIN TEPKİSİ
Mirela Blaga1, Neculai-Eugen Seghedin2 ve Ana Ramona Ciobanu1
“Gheorghe Asachi” Technical University of Iasi, Romanya,
1
Faculty of Textiles, Leather and Industrial Management,
2
Faculty of Machine Manufacturing and Industrial Management, Iasi, Romania Blvd. Dimitrie Mangeron, nr. 29
[email protected]
İnsan aktiviteleri; el aletleri, endüstriyel makineler ya da uçak, tren ve arabalarla seyahat
gibi birçok kaynaktan gelen titreşimlere maruz kalır. Bu kaynaklardan toplanan enerji
titreşim formunda dağılır ve bu titreşimlerin bazıları insanlara aktarılır [1]. Bu yüzden
tekstil materyalleri bazen titreşimler ya da şok emiciler için kullanılır. Bir çok çalışma
ipliklerin titreşim özelliklerini içerirken, tireşen tekstil yüzeyleri hakkındaki araştırmalar
sadece akustik titreşim özellikleri ile sınırlı kalmıştır [2].
Tekstil ürünlerinin dinamik rijitliği, önceden belirlenen bir yük altında materyalin doğal
frekansı kullanarak dolaylı yoldan hesaplanabilir. Dinamik bir yük altındaki örme
kumaşların mekanik tepkisi direkt olarak rijitlikleri ile alakalıdır. Rijitlik, örme
kumaşların farklı alanlardaki teknik kullanımını etkileyen bir özelliktir.
Sunulan bu çalışma, örme kumaşların dinamik bir gerilim altındaki tepkileri ve titreşim
azaltma kapasiteleri üzerine tasarlanan bir ön araştırmadır.
Örme kumaşların dinamik davranışları darbe çekici kullanılarak oluşturulan kaydedilmiş
frekanslar ile hesaplanmıştır. Hızlı Fourier Dönüşümü (FFT) uygulanmış sistemin doğal
frekanslarını Şekil 1’ de örenek olarak gösterildiği gibi belirlemek için LabView
yazılımının Spektrum Analizi uygulaması kullanılmıştır. Karl Mayer ve Liba tarafından
üretilen basit kaplamalar, laminasyonlar, jeotekstiller ve destek kompozitleri şeklinde
üretilen çözgü örme tekniği ile üretilen kumaşlara testler uygulanmıştır. Atkı örmeciliğ i
ile üretilen kumaşlar ise CMS 530 E6.2 Stoll elektronik düz örme makinesinde her bir
yapı için akrilik, pamuk, polipropilen ve polyester iplikler gibi sıradan ham maddeler
kullanılarak üretilmiştir.
dBVrms
dBVrms
a.
Sıra Yönü
Hz
dBVrms
b.
Çubuk Yönü
Hz
c.
Kumaşa Dik
Hz
Şekil 1. Örme kumaşların doğal frekansları
Atkı örmeciliği ile üretilen kumaşların ilmek yoğunluğunun, örgü yapısının ve iplik tipinin
örme kumaşların dinamik performansları üzerindeki etkileri hesaplanmıştır.
272
XIII. Uluslararası İzmir Tekstil ve Hazır Giyim Sempozyumu
2-5 Nisan 2014
Çözgü örmeciliği ile üretilen kumaşların ilmek yoğunluğunun, kumaş kalınlığının, bağlantı
iplik tipinin ve iplik yatırımının örme kumaşların doğal frekansları üzerindeki etkisi
örneklerin karşılıklı analizleri ile ele alınmıştır.
Gelecek çalışmalar kumaşa dikey yöndeki testler üzerine yoğunlaşacak ve diğer parametreler
göz önünde bulundurulacaktır. Bu parametreler;
-
iplik özellikleri (yapı, incelik, büküm, rijitlik, mukavemet);
kumaş kesiti (birim alandaki temas noktası sayısı);
örme kumaşların bitim işlemi.
Kumaşların dinamik davranış özellikleri; koruyucu tabakalar, ince mekanik parçalar için şok
emici kutular, anti-titreşim ekipmanları gibi amacına uygun kullanılabilir.
Anahtar Kelimeler: Atkı örmeciliği, çözgü örmeciliği, dinamik test, doğal frekanslar
KAYNAKLAR
[1] Mansfield, N., Human response to vibration, Taylor&Francis e-Library, 2005.
[2] White, R., Fabrics for acoustic control, Technical Textiles International, 2(3), 26-29, 1993
[3] M. Blaga, N.E. Seghedin, A.R. Ciobanu, Warp knitted fabrics behaviour under dynamic testing,
46th International Congress IFKT, 6 - 8 September 2012, Sinaia, Romania, pp. 876-883, ISBN 978973-730-962-4.
[4] N.E. Seghedin, M. Blaga and R. Ciobanu, Weft knitted fabrics behaviour under dynamic testing,
12th World Textile Conference AUTEX, June 13th to 15th 2012, Zadar, Croatia, pp. 455-461, ISBN
978-953-7105-47-1.
273