Psittacosis (Turkish) - the NSW Multicultural Health Communication

Transkript

Psittacosis (Turkish) - the NSW Multicultural Health Communication
D
Turkish
[DOH-7175]
Psitakoz
Psittacosis (Papağan hastalığı)
Psitakoz nedir?
• Psitakoz, genellikle insanlara kuşlardan geçen, yaygın olmayan bir
hastalıktır. Bu hastalığa Chlamydia psittaci denilen bakteri neden olur.
Nasıl yayılır?
• Enfeksiyon genellikle, enfeksiyonlu kuşların kurumuş pisliğinden bir kişinin
bakteriyi nefes yoluyla içine çekmesi ile meydana gelir. İnsanlar ayrıca
kuşlarla ağız-gaga teması ile (öpüşme) veya mikroplu kuşların tüylerine
veya dokularına dokunmaları sonucu enfeksiyon kapar. Psitakozun
insandan insana geçtiği kanıtlanmamıştır.
• Tüm kuşlar enfeksiyondan çabuk etkilenir ama, evcil kuşlar (örneğin,
papağanlar, muhabbet kuşları ve ‘cockatiel’ denilen küçük Avustralya
papağanları) ve kümes hayvanları (hindiler ve ördekler) insanlara daha sık
enfeksiyon geçirir.
• En çok psitakoz enfeksiyonu riski taşıyanlar, işleri veya düşkünlükleri
yoluyla kuşlarla teması olan kişilerdir. Örneğin: Kuş sahipleri, evcil hayvan
dükkanlarında çalışanlar, veterinerler veya kümes hayvanlarını işlemden
geçirenler.
Psitakozun belirtileri nelerdir?
• İnsanın bakteriye maruz kalması ile belirtilerin oluşması arasındaki süre
dört ile 15 gün arasında değişir.
• Psitakozlu hastalar çoğu kez, ani ateş basması, titreme, baş ağrısı, halsizlik
ve kas ağrısı ile grip benzeri bir hastalık geliştirir. Ayrıca kuru öksürük ve
göğüs ağrıları olabilir ve nefes alamadıkları gibi bir duyguya kapılırlar.
şiddetli vakalarda zatürree de ortaya çıkabilir.
Psitakoz nasıl tanılanır ve tedavi edilir?
• Bir doktor bir kişide psitakoz olduğunu düşünürse, tanılamayı doğrulamak
için kan testi yapılabilir. Göğüs röntgenleri de çoğu kez zatürreeyi gösterir.
• Psitakoz antibiyotiklerle tedavi edilir. Bunlar iki hafta boyunca
sürdürülmelidir.
• Enfeksiyonun nereden geldiğini saptamaya çalışmak önemlidir.
Enfeksiyonlu bir kuşa maruz kalmış olabilecek başka kişiler de
enfeksiyonun belirtilerinden haberdar edilmelidir. Kuş, başka insanlara ve
kuşlara daha fazla enfeksiyonun yayılmasını önlemek için tedavi edilmeli ve
çevresi dezenfekte edilmelidir.
Bir kuşun enfeksiyonlu olup olmadığını nasıl öğrenebilirim?
• Kuşlarda belirtiler, hiçbir şeyden öldürücü hastalığa kadar değişebilir. Hasta
kuşlarda ishal, halsizlik, tüylerin kabarması, yememe ve gözlerin akması
1/2
•
•
•
gibi belirtiler gösterebilir. Kuşkulu iseniz, bir veteriner kuşunuzu muayene
etmelidir. Enfeksiyonlu kuşlar diğerlerinden ayrılmalı, antibiyotiklerle tedavi
edilmeli, kesin temizliği sağlanmalı ve kafesleri dezenfekte edilmelidir.
Bir kuşun enfeksiyonlu olup olmadığını anlamak güç olacağından, evcil
kuşları ellerken ellerin yıkanması da dahil olmak üzere kesin temizlik
sağlanmalıdır. Evcil kuşları öpmekten (ağız-gaga temasından) kaçının.
Kuşlar, sık sık değiştirilecek olan gazete ile kaplanmış geniş boyutlarda
temiz kafeslerde saklanmalıdır. Kuş pislikleri birikmemeli, kurumaya
bırakılmamalı ve enfeksiyonlu kuş dışkısı tozlarının uçuşmasına izin
verilmemelidir. Kuş dışkılarını veya kafesleri, temizlemeden önce ıslatınız.
Kuşlar sadece ruhsatlı evcil hayvanlar dükkanından veya kuşhanelerden
alınmalıdır.
Daha fazla bilgi – NSW’de bulunan Halk Sağlığı Birimleri
1300 066 055
NSW Multicultural Health Communication Service
Website: http://www.mhcs.health.nsw.gov.au
Email: [email protected]
Tel: (02) 9816 0347
www.health.nsw.gov.au
Page 2 of 2
Psittacosis

Benzer belgeler

A User`s Guide. What every man needs to know (Turkish)

A User`s Guide. What every man needs to know (Turkish) tatsızlaştırabilir. Prostat hastalığının belirtilerini yatıştırmak için bir doktor tarafından hem ameliyat yapılabilir hem de ilaç verilebilir. Ancak, tüm idrar sorunlarının nedeni prostat değildir...

Detaylı