Lord Enki`den Özel Mesaj, 3 Ocak 04

Transkript

Lord Enki`den Özel Mesaj, 3 Ocak 04
Lord Enki’den Özel Mesaj, 3 Ocak 04
Nancy Tate Kanalıyla
Bizler, bu gezegende buraya ilk yerleşen ışık varlıklarından itibaren tekamül ettik.
Onlar daha sonra kullanılabilsin diye enerjilerini yerleştirmişlerdi. O noktadan
düşüşe kadar enerjileri tekamül etti. Bazıları buna meleklerin düşüşü diyor.
Yarattığımız bu yaratıklar, bu insanlar, insanoğlunun tarihine yerleştirildiler; ve
sürüngenler de kendi DNA’larının bu projeye dahil edilmesini istiyorlardı, çünkü
onların da bu projede kendi amaçları vardı. Çünkü bunu, kendi süper ırklarını
yaratabilecekleri evrensel düzeni, göstermek ve sonuç olarak bunun etkilerini tüm
galaksiye ve evrene yaymak için bir fırsat olarak görüyorlardı.
Planları önlenemezdi. Bu onların dayanma güçleriydi, onların vizyonlarının
açıklığıydı. Kimin onlar hakkında ne dedikleri önemli değildi, vizyonlarının açıklığı
öyle bir odaklanmıştı ki hiçbir şey olamazdı, mutlak hedeflerinden şaşma olamazdı,
ve bu bugüne kadar geldi. Sürüngenlerin amaçlarının odağını görmek adına, bugün
dünya varlıklarının çalışmalarındaki ışık kadar güçlü bir kuvvet yoktur.
Buyüzden iki gün önce Nibiru’da bir araya geldiğimizde, enerjilerimizi bu dayanak
noktasına odakladık ve bu anahtar sürüngen varlıklarda ışığın can bulmaya
başladığını gördük. Bununla, dünyada zamanları son bulurken, zamanın yukarı,
ileri, geri genişlediğini gördük. Evrendeki deneyimlerinin genişlemesini gördük.
Hepsini gördük. Ayrıca deneyimlerine izin veren potansiyeli de gördük. Işığımızı
hafızalarına yansıtarak, içlerindeki ışığı görmelerini sağladık, ve böylece planlarını
gerçekleştirmelerinin tek yolunun, o planı oluşturan enerjinin ışığının Tanrısallığı ile
mümkün olduğunu fark ettiler. Burada resmettiğimiz şey, enerjileri, daha önce
bahsettiğimiz kara delikleri temsil etmektedir. Bu kara deliğin merkezinde, boşluk
denen sonsuzluğun derinliklerinde, hareketinde ve niyetinde sabit olan tek bir ışık
huzmesi akmaktadır. Bu kıvılcımdan, Yaratıcı Kaynak yoluyla akan sonsuzluğun
sonsuz ateşinin enerji akımından, sürüngenler bu niyeti, öylesine sonsuz, ve saf
olan ışığın gücü ile her şeyden çok istedikleri süper ırkı yaratabilecekleri, ortaya
çıkarabilecekleri niyeti kullanabilirler.
Bu süper ırkı yaratma niyeti bu ışık kıvılcımından kaynaklanmıştı. Işıkta doğmuş,
karanlıkta büyümüş olduğu için, karanlığın varlığı olarak görevlerini yerine
getirdiler. Yaşadıkları olaylardan dolayı, o orijinal niyetin ışıktan, şimdi bile
varlıklarından devamlı yayılan ışık akımından geldiğini unuttular.
Dün ve önceki gün, Nibiru’da dünya üzerindeki paralel yaşam deneyimini ziyaret
ettiğimizde, onlara tanrısal ışığın yaratıcı kıvılcımının hafızasına -kaynaklarının
DNA’sını taşıyan o akıntıya- ayarlanmalarına / girmelerine fırsat verdik ki böylece o
kıvılcıma ulaşıp dokunabilirler, dokunarak bu bin yıllar boyunca yaşadıkları tüm
karanlığı aşabilirlerdi. Bu öyle güçlü bir ışık ki, bir nano-saniyede, o ışık parçası ile
zaman dönüşebilir, ve daha önce meydana gelmiş olan her şeyi aşabilir.
Başka bir hikayeye tercüman olan dünya zamanında. O ışık akımını aldığı zamanda
dünya üzerindeki frekans, ve o anda, o nano- saniyede, dünya üzerindeki bütün
varlıklardan kaynaklanan niyet frekansı kaça ayarlandıysa onun yaşandığı dünya
zamanında. Hesaplamalarımızda fark ettik ki dün bu gerçekleştiğinde, frekans 18.9
idi, bu da görevimizin tamamlandığını göstermektedir. Şunu demek istiyorum;
başarılması için başlanan bu başarının olma ihtimali, karanlık enerjilerin, karanlık
niyetlerin nötralize edilme ihtimali vardır. Ve bu aydınlığın niyetinin etrafında
dönmesi olacaktır, ve dünya zamanıyla bu iki haftadan başlayan sekiz yıla kadar
ulaşan bir döneme tekabül etmektedir. Bu dönem boyunca aydınlık, dünya
etrafında dönebilir ve dünya zamanıyla tamamen ışığa ulaşabilir, bu kesinlikle
olacaktır!
Şimdi size Maya Takvminin orijinal zamanını hatırlatıyorum. 2004 yılına henüz
girdik. Maya Takviminin orijinal zamanlaması 2012’dir; ve ben biraz önce 2
haftadan 8 yıla kadar demiştim. Bu olacaktır; olacaktır. Bu zaman zarfınca
gerçekleşen olaylara bağlı olarak, 2012 yılından önce de olabilir, ancak emin
olabilirsiniz ki belirlenen zaman budur. O zamandan sonra dünya gezegeninde
sadece ışık olacak.
Şaşılacak şey mi ki yaptıklarınızın karşısında saygıyla eğiliyoruz? Şaşılacak şey mi
ki bu güzel, çok güzel gezegenden yükselen ışığı gördüğümüzde başlarımız eğilmiş,
ellerimiz arkamızda birleştirilmiş duruyoruz? Şaşılacak şey mi ki hepimiz, -ikiz
alevler-, tekrar-birleşip görevlerimizi yerine getirmede ilk olanlar olmak için yaygara
koparıyoruz? Şaşılacak şey mi ki ellerimizi uzatmak için her şeyi yapıyoruz ki
böylece bütün dünya üzerinde yaşayan ikiz alevler görevlerini yerine getirmek için
tekrar-birleşsinler. Şaşılacak şey mi ki hepinizi çok seviyoruz.
http://www.treeofthegoldenlight.com/
Tercüme
© 2004 Semra Ekmekci
2012 Limitsiz | http://www.2012limitsiz.com
e-mail: [email protected]