Belgeler için tıklayınız

Transkript

Belgeler için tıklayınız
T.C.
ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ
BAŞKANLIĞI
PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI
…/…/2015
İdaremizce 4734 sayılı K.İ.K.'nun 22.maddesine göre aşağıda cinsi,özellikleri ve miktarı yazılı malzemeler satın alınacaktır,
/ yaptırılacaktır.İlgilenmeniz halinde KDV hariç olmak üzere teklifinizi kapalı zarf içerisinde veya faks numaramıza
Faks çekerek bildirmenizi rica ederiz.
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
TEKLİF
EDİLEN FİYAT (KDV
HARİÇ)
SATIN ALINACAK / YAPTIRILACAK MALZEMENİN
S.NO
CİNSİ
4
AFİŞ (50X70 CM)
AFİŞ (35X50 CM)
DAVETİYE (13X7,5 CM)
DAVETİYE (35X10,5 CM)
5
DAVETİYE ZARFI (35X10,5 CM)
6
EL İLANI ARKALI ÖNLÜ (12X21,5 CM)
1
2
3
ÖZELLİĞİ
BİRİM FİYAT
(TL.)
MİKTARI
TOPLAM FİYAT (TL.)
250 ADET
50 ADET
5000 ADET
500 ADET
500 ADET
10000 ADET
TOPLAM (kdv hariç) :
Yukarıda belirtilen ve idarenizce satınalınacak olan malların / hizmetlerin cinsi,özellikleri,miktarı ve diğer şartlarını okudum.
KDV hariç toplam (...............................- TL.) bedelle, (yazı ile) .............................................TL. ......................... KR.
bedelle vermeyi kabul ve taahhüt ediyorum.
Teklif eden
Çukurova
Çukurova
Belediyesi
Belediyesi
Fax:0322
Fax:0322
239 95 48
239 95 48
Tel :0322
Tel239
:0322
11 30
239 11 30
Adı soyadı / ticaret ünvanı / imza /
kaşe
T.C
ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ
BAŞKANLIĞI
TEKLİF MEKTUBU
Sayın…………………………………………………………………
…..
…/…/2015
Aşağıda cins,marka ve miktarı yazılı malzemeler Belediyemizce satın alınacaktır / yaptırılacaktır.
1- Opsiyon süresi belirtilecektir………………Gün
2- Teklif edilen malzemelerin markası yazılacaktır.(Teklif mektubunda marka belirtilmiş ise,
başka bir marka teklif edilmeyecektir.)
3- Okunaklı olarak yazılacaktır.Düzeltme paraf edilecektir.
4- Kaşe ve imza edilecektir.
5- Eksik teklif verilmeyecektir.
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
6- Teklif mektupları kapalı zarf içinde olacaktır.
7- Teslim yeri Destek hizmetleri Müdürlüğü ambarıdır.
Not : Yukardaki şartlara uymayan teklif mektupları değerlendirilmeyecektir.
4
AFİŞ (50X70 CM)
AFİŞ (35X50 CM)
DAVETİYE (13X7,5 CM)
DAVETİYE (35X10,5 CM)
5
DAVETİYE ZARFI (35X10,5 CM)
6
EL İLANI ARKALI ÖNLÜ (12X21,5 CM)
1
2
3
MARKA
SI
MALZEMENİN CİNSİ
S.NO:
BİRİM
FİYATI
250 ADET
50 ADET
5000 ADET
500 ADET
500 ADET
10000 ADET
Yukarıda cinsi,marka ve miktarı yazılı malzemeleri karşılarındaki
fiyatlarla vermeyi / yapmayı taahhüt ederim.
Firma yetkilisi
Çukurova Belediyesi
Fax:0322 239 95 48
Tel :0322 239 11 30
MİKTARI
isim-imza-kaşe
TOPLAM
:
K.D.V.%.....
....... :
G.TOPLA
M
TOPLAM
FİYATI

Benzer belgeler

Belgeler için tıklayınız

Belgeler için tıklayınız bedelle vermeyi kabul ve taahhüt ediyorum. Teklif eden

Detaylı

piyasa fiyat araştırması

piyasa fiyat araştırması bedelle vermeyi kabul ve taahhüt ediyorum. Teklif eden

Detaylı

Belgeler için tıklayınız

Belgeler için tıklayınız KDV hariç toplam (...............................- TL.) bedelle, (yazı ile) .............................................TL. ......................... KR. bedelle vermeyi kabul ve taahhüt ediyorum....

Detaylı

PowerPoint Sunusu - 6. Multidisipliner Kanser Araştırma Kongresi

PowerPoint Sunusu - 6. Multidisipliner Kanser Araştırma Kongresi maili gönderilecektir. Konfirmasyon mailinizin gelmemesi durumunda 0216 541 00 54 numaramızdan bize ulaşınız. Konaklama ödemenizi havale yada kredi kartı ile gerçekleştirebilirsiniz. Havale ödemele...

Detaylı

Belgeler için tıklayınız

Belgeler için tıklayınız Aşağıda cins,marka ve miktarı yazılı malzemeler Belediyemizce satın alınacaktır / yaptırılacaktır. 1- Opsiyon süresi belirtilecektir………………Gün 2- Teklif edilen malzemelerin markası yazılacaktır.(Tek...

Detaylı