A. Piaget`in Bilişsel Gelişim Dönemleri B.Vygotsky Göre Bilişsel

Transkript

A. Piaget`in Bilişsel Gelişim Dönemleri B.Vygotsky Göre Bilişsel
Ders: Eğitim Bilimine Giriş
Konu: Bilişsel Gelişim Dönemleri
09 Aralık 2014 Salı
13:45
A. Piaget’in Bilişsel Gelişim Dönemleri
Nesne Sürekliliği: Nesne sürekliliği, nesnenin görme, işitme, dokunma, tatma ve koklama
duyularından bağımsız olarak var olmasıdır. Yani nesnenin duyumsanmadığında da var olmaya
devam etmesidir.
-Madde korunumu (bir bütün parçalara ayrılsa bile miktarı değişmez.) 6-7 yaş
-Uzunluk korunumu (uzun bir tel parçalansa veya kırılsa bile uzunluğu
değişmez.) 6-7 yaş
-Nitelik değişmezliği (bir kaptan diğerine boşaltılan sıvının miktarı değişmez. )
6-7 yaş
-Sayıların korunumu (nesnelerin yakınlaştırılması veya uzaklaştırılması ile
miktarda değişme meydana gelmez; 5 top ister bitişik ister ayrı olsun 5 top yine 5
toptur, sayı değişmez) 7 yaş
-Alan korunumu (bir kağıt parçasının kapladığı alan, kağıt kesilip başka şekiller
oluşturulsa bile değişmez.) 7 yaş
-Ağırlık korunumu (şekli değişen kilin ağırlığı değişmez.)9-12 yaş
-Hacim korunumu (çeşitli şekillere sokulan kilin taşırdığı su miktarı aynıdır.)
11-2 yaş
Video İçin Tıklayınız.
Video İçin Tıklayınız.
Doküman
piaget
bilişsel geli...
B.Vygotsky Göre Bilişsel Gelişim
Vygotsky, bilişsel gelişimle ilgili sosyal bir kuram oluşturarak, Piaget`nin “bilişsel gelişim
çocuğun neredeyse tek başına gerçekleştirdiği süreçtir” düşüncesine karşı çıkar. Vygotsky,
bilişsel gelişimi açıklamada içselleştirme, yakınsal gelişim alanı ve destekleyici kavramlarını
kullanır. Ona göre yaklaşık 2 yaşına kadar çocukların bilişsel gelişimnde “doğal çizgi” hakimdir;
ancak bu çizgi daha sonra yerini “kültürel çizgiye” bırakmaktadır. Yani bilişsel gelişim sadece
çocuğun kendi keşiflerinin değil, aynı zamanda çevreden edindiği yaşantıların da bir eseridir.
Piaget’in olgunlaşma ve kalıtım vurgusunun aksine; sosyal öğrenme ve işbirliğine vurgu yapar.
Bilişsel gelişimin kaynağı kişisel psikolojik süreçler değil, sosyal çevredir. Öğrenciler
birbirleriyle işbirliği içerisinde çalışmalı ve bu şekilde çalışmaya özendirilmelidir. Sadece bireysel
değil, grupla da değerlendirme gerçekleştirilmelidir. Psikolojik etmenlerin kültür tarafından
biçimlendirildiği unutulmamalı, kültürel değerlere eğitim sürecinde yer verilmelidir. Öğretmenler,
öğrencilerini büyük ölçüde bağımsız bırakmamalıdır. Vygotsky`nin eğitime yapmış olduğu önemli
katkılardan biri de metakognisyon (üstbiliş) kavramına değinmesidir. Vygotsky, Piaget`ye göre
daha etkilenebilir bir zihin gelişimi düşüncesine sahiptir. Ona göre çocuğun zihni dış etkilere daha
açıktır.
Yakınsal Gelişim Alanı: 1. Her çocuğun herhangi bir yetişkin yardımı olmaksızın, bağımsız
bir şekilde kendi kendine elde edebileceği bilişsel gelişim düzeyi; 2. çocuğun bir yetişkin
rehberliğinde (sosyal çevre etkisiyle) çalıştığında ortaya koyabileceği potansiyel Vygotsky`e göre
bu iki durum arasındaki fark, çocuğun yakınsal gelişim alanıdır.
video İçin Tıklayınız.
Yeni Bölüm 1 Sayfa 1
Metakognisyon, bireyin kendi düşüncesinin farkına vararak öğrenmeyi
öğrenmesidir ve bunu sağlamada öğretmenlere büyük sorumluluklar düşmektedir.

Benzer belgeler