dev baziler arter anevrizması - Giriş

Transkript

dev baziler arter anevrizması - Giriş
DEV BAZİLER ARTER ANEVRİZMASI: OLGU SUNUMU VEDAT ALİ YÜREKLİ , NİHAT ŞENGEZE , SÜLEYMAN KUTLUHAN , SERPİL DEMİRCİ , HASAN RİFAT
KOYUNCUOĞLU SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ AD Giriş: Tüm intrakranyal anevrizmalar içerisinde, baziler arter anevrizması(BAA) %3-5 oranında
görülür. Klinik bulgular izole kranial sinir felçlerinden komaya kadar uzanır. Burada baziler
arterde dev fusiform anevrizma saptanan, anevrizmanın büyüklüğü ve yaygınlığı nedeniyle
cerrahi veya endovasküler tedavilerin uygulanamadığı, saptandıktan 3 ha a sonra ex olan bir
olguyu sunmayı amaçladık. Olgu: Elliyedi yaşında erkek hastanın başağrısı nedeniyle dış merkezde çekilen bilgisayarlı beyin
tomogra sinde BAA saptanmış ve polikliniğimize gönderilmiş. BT anjiogra tetkiki sonucunda
baziler arterde en geniş yerinde transvers çapı yaklaşık 2.5 cm, anterioposterior çapı 2 cm olan
dev BAA ile uyumlu görünümü izlendi. Anevrizma k dilatasyon sol orta serebral artere kadar
uzanıyordu. Nöroşirurji tara ndan değerlendirildi ve cerrahi müdahalenin yüksek riskli olacağı
düşünülerek endovasküler tedavi açısından başka bir merkeze gönderildi. Gi ği dış merkezde
endovasküler tedavinin de çok riskli olabileceği belir lerek müdahale edilemediği öğrenildi.
Hasta ilk tanısından yaklaşık 3 ha a sonra bilinç bulanıklığı, başağrısı, sol tara nda güçsüzlük
şikaye yle acil servisimize tekrar başvurdu. Muayenesinde bilinci uykuya eğilimliydi, ense
sertliği yoktu, solda fasiyal ve sol kol ve bacağında parezisi vardı. Hasta yoğun bakım ünitesinde
takip edildi. Sol hemiparezisi giderek artan, solunumu düzensizleşen hastada 3. gün kardiak
arrest tablosu gelişerek ex oldu. Tar şma: BAA’lar posterior sirkülasyondaki anevrizmaların en yaygın pidir. Fuziform anevrizmalar, tüm
anevrizmalar içinde tedavi edilmesi zor olan gruptur. Literatürdeki sınırlı sayıdaki vaka için
belir len tedavi yaklaşımları cerrahi tedavi veya endovasküler oklüzyondur. Endovasküler
tedavinin de komplikasyon riski cerrahiyle benzerlik göstermektedir. Sonuç olarak herhangi bir
müdahale yapılamayan, litaretürde belir len olgulara göre oldukça büyük ve uzun, orta
serebral artere kadar uzanan fusiform anevrizmalı olguyu sunmayı uygun gördük.

Benzer belgeler

p-79 chimney tekniği ile endovasküler abdominal aort tamiri yapılan

p-79 chimney tekniği ile endovasküler abdominal aort tamiri yapılan KOYUNCUOĞLU  SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ AD   Giriş:   Tüm  intrakranyal  anevrizmalar  içerisinde,  baziler  arter  anevrizması(BAA)  %3-5  oranında görülür.  Klinik  bulg...

Detaylı