genel bılgı - Müge Eraydın Müzik Eğitim Merkezi

Transkript

genel bılgı - Müge Eraydın Müzik Eğitim Merkezi
SINAVLAR HAKKINDA GENEL BİLGİ :
Sınavlar, üç ayrı kategoride ele alınabilir. Birinci kategoride, geçme veya kalma olmayan sınavlar yer
alır. Bunlar; 6-9 aylık eğitim almış adaylar için tasarlanmış Hazırlık Sınavı ve 21 yaşın üzerindeki
yetişkinler için tasarlanmış İcra Değerlendirmesi Sınavıdır. İkinci kategori, giderek zorlaşan sekiz ayrı
aşamayı kapsayan Aşamalı Sınavlardır. Üçüncü kategori ise, üç ayrı diploma sınavını içeren Diploma
Sınavlarıdır.
Preparatory Test ( Hazırlık Sınavı): Bu sınavda geçme kalma yoktur. Sınayıcı, sınav sırasında
öğrencinin icrası ile ilgili düşüncelerini yazıp sınav bitiminde öğrenciye vermektedir. Öğrenciye ait
orjinal Hazırlık Kitapları sınav sırasında sınayıcı tarafından imzalanmaktadır. Sınavda kitapta yer alan 3
alıştırma ezber olarak çalınır. Yine kitapta yer alan zorunlu bir parçanın yanı sıra bir de seçmeli parça
hazırlanır. Sınavın sonunda ise kitabın en arka sayfasında yer alan “işitme oyunları” adıyla basit işitme
soruları sorulur. Sınayıcı tarafından sınav sonunda öğrenciye bir sertifika verilir.
Aşamalı (uygulamalı) sınavlar : 1 den 8. aşamaya kadardır. (Practical Musicianship sınavları da
çalgı sınavlarını yapıldığı dönemlerde yapılır)
Adayların sınavlara her aşamadan veya belirli bir sırayla girmeleri zorunlu değildir. Ancak, 6, 7
veya 8. aşama Uygulamalı Sınavlarından herhangi birisine girebilmek için, Teori ya da
Uygulamalı Müzisyenlik (Practical Musicianship) sınavının 5. aşamasını başarıyla geçmiş ve
sertifikasını almış olma şartı aranır. Sınava başvuru sırasında bu sertifikanın suretini başvuru
formuna eklemek gerekmektedir.
Eşlik gerektiren çalgılarda Piyano Eşlikçisi, aday tarafından temin edilir. Sınava eşlikçisiz
girilmez.
Diploma Sınavları :
Konservatuar ve diğer Müzik üniversitelerinde okuyan veya mezun adaylar diploma sınavına girmeden
önce transkriptlerini İngiltere’ye göndererek hangi diploma sınavına kabul edilebileceklerini öğrenip
buna göre müracaat edebilirler.
Sınavlar sırasıyla; DipABRSM, LRSM ve FRSM’dir. Profesyonel müzik eğitimi almamış diğer adaylar
DipABRSM sınavına girebilmek için 8. Aşama Uygulamalı sınavından geçmiş olmaları gerekir ve her
bir diploma sınavı bir sonrakinin ön-şartıdır.
Diploma sınavları uygulamalı sınavlarla aynı dönemde yapılır. İngiltere'den gelen sınayıcılar
kendisine önceden bildirilmiş olan program çerçevesinde sınavları yapar. Sınavın performans kısmı ve
sözlü kısmı sınayıcı tarafından kayda alınır ve İngiltere’de kurul tarafından değerlendirilir. (Sınavları
halen İzmir, Ankara, Bursa, İstanbul, Kocaeli, Bodrum, Fethiye, Antalya, Ayvalık Samsun,
Denizli, Edirne, Aydın, Hatay, Diyarbakır’da seçilen merkezlerde gerçekleştirmekteyiz.)
TEORİ SINAVI:
Teori sınavı da 8 aşamalıdır.
Teori sınavı da yılda iki kez önceden belirlenmiş tarihlerde ( Tarih ve Ücret listesinde Teori sınav
tarihleri yazılıdır), belirlediğimiz merkezlerde, merkez bulunmayan yerlerde ise adayların eğitim
aldıkları kurum veya öğretmenleri vasıtasıyla YAZILI olarak yapılmaktadır. Tarihi belli olduğu
için sadece Sınav yeri ve saati mektupla adaylara bildirilir. Aynı şekilde sınav sonuçlarına göre
geçen adayların sertifikaları İngiltere’den gelir gelmez başvuruya göre ya kendilerine ya da
öğretmenlerine gönderilir.
Teori sınavı geçme notu 100 üzerinden 66’dır.
Uygulamalı sınavların 6-7-8. aşamalarından herhangi birine girebilmek için önceden Teori 5.
aşama veya Practical Musicianship 5. aşama sertifikası alınmış olmalıdır. Sertifika, başvuru
sırasında başvuru formuna eklenir.
Örneğin: Kasım ayında Teori sınavına giren bir öğrencinin Ocak ayındaki uygulamalı sınava girmesi
mümkün değildir. Teori sınav kağıtları İngiltere’de okunmaktadır. Sınav sonuç ve sertifikasının
gelmesi yaklaşık 3 ay sürmektedir. Ocak ayı son başvuru tarihinde aday öğrencinin elinde Teori 5.
aşama sertifikası olmadığı için ancak bir sonraki yıl Nisan - Mayıs sınavlarına girebilir.
SINAVA HAZIRLIK (SEVİYE TESPİTİ) :
1 – KILAVUZ ( SYLLABUS) Size göndermiş olduğumuz evrakların arasında bulunan kılavuzdan çeşitli
aşamalardaki parçaları inceleyerek öğrencinin hangi aşamada başarılı olacağını tespit etmeniz
gerekecektir.
Sınav dört bölümden oluşmaktadır.
1- Aynı kılavuzdan olmak şartıyla A – B – C listesinden birer parça çalınacaktır (toplam 3
parça) . Listeler belirli müzik dönemlerini içerir.
2- Seçilen aşamada belirtilen gam ve arpejler,
3- Deşifre
4- İşitme bölümleri vardır.
Kılavuzlar zaman içinde değişebilir. Bu değişiklikleri Web sitemizden takip edebilirsiniz.
Yeni Kılavuzlar çıktığı zaman bir önceki kılavuzlar da 1 yıl opsiyonlu olarak geçerli
olabilmektedir.. Seçilen parçaların her üçü de eski kılavuzdan veya yeni kılavuzdan olmalıdır.
Karışık kabul edilmemektedir.)
SINAV DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ :
Sınav İngiltere’den gelen sınayıcı tarafından aşağıdaki şekilde değerlendirilmektedir.
Aşamalı sınavların geçme notu 150 üzerinden 100’dür.
Parçalar
Aşağıdaki tablo değerlendirmeye temel teşkil eden unsurları göstermektedir. Her parça diğerlerinden
bağımsız olarak; geçme notundan (20) olumsuza veya olumluya doğru, puan artırma ya da puan
eksiltme prensibi kullanılarak yapılır. Alınabilecek en yüksek puandan puan eksiltme ya da sıfırdan
başlayıp puan artırma yöntemi kullanılmaz. Notların toplamında aşağıda gösterilen kalite ve yetenekler
değerlendirilir.
_____________Grades 1-5__________________________Grades 6-8__________________________
(27 - 30) Takdir
Takdir
• Teknik akıcılık
Müzikal hakimiyet, yüksek düzey teknik
• Kendine güvenen ve ton kontrollü bir icra
Gerekli yerlerde ton kalitelerini ve rubato’yu
• Müzikal ayrıntılara ve karaktere duyarlılık
hissettirmek
• Tatminkar bir tempo seçimi
İçgüdüsel ve iletişim kurabilen bir icra
____________________________________________________________________________________
(24 - 26) Teşekkür
Teşekkür
Nüans ve cümlelere dikkat edilmiş
Nüans yelpazesini, cümle şeklini ve rubato’yu
• Ton kontrolü ve bilinci
iyi kullanarak parçanın stilinin bilincinde ol• Uygun ve sürdürülebilen bir tempo seçimi
duğunu göstermek
• Parçanın karakterini hissetme
Müziğin karakterine katkıda bulunan ton
• Ritmi iyi hissetme
kontrolü
Müzikal açıdan ikna edici bir tempo
Müzikal ayrıntılara dikkat edilmesi
(20 - 23) Geçme
Geçme
•
Notalar ve ritim genelde doğru
Uygun ve sürdürülebilir bir tempoda genelde
•
Uygun tempo
doğru çalmak
•
Kabul edilebilir bir devamlılık hissi
Uygun nüans, cümle ve artikülasyon gibi
•
Dikkatli bir hazırlık yapıldığının belirtileri
ayrıntıların bilincinde olduğunu hissettirme
•
Hataları çabuk düzeltme
(17 - 19) Geçme standardının altı
Geçme standardının altı
• Genel doğruluk, kabul edilebilir standartının
Genel doğruluk, kabul edilebilir standardının
hemen altında
hemen altında
• Devamlılık duygusundan yoksun olma
Birkaç hata ya da bölünme
• Hataları kolay atlatamama
Nüans, cümleleme ve artikülasyondan yoksunluk
uygun olmayan ve desteksiz bir tempo yanlış stil
____________________________________________________________________________________
(13 - 16)
• Notalarda ve ölçü biriminde ciddi hatalar
Notalarda ve ölçü biriminde ciddi hatalar
• Sık tökezlemeler ve bölünmeler
Sık tökezlemeler ve bölünmeler
• İcra sırasında durma veya icrayı
İcra sırasında durma veya icrayı
tamamlayamama
tamamlayamama
• Tonal kontrolde ciddi eksiklik
Tonal kontrolde eksiklik
• Her hususta çok zayıf olma
Müzikal ayrıntılardan yoksun olma
Sadece bazı pasajlarda ustalaşmış olmak
____________________________________________________________________________________
(10-12)
• Teknik açıdan tamamen yetersiz
Teknik açıdan tamamen yetersiz
• Hemen hemen her vuruşta hata yapmak
Hemen hemen her cümlede hata yapmak
(0)
• Hiçbir çalışma sunulmadı
Hiçbir çalışma sunulmadı
SINAVA NASIL BAŞVURULUR ?
18 yaşını doldurmuş adaylar bizzat kendileri, 18 yaşından küçük olan adaylar velileri veya öğretmenleri
vasıtasıyla başvurabilirler.
BAŞVURUNUZU MUTLAKA BELİRTİLEN DÖNEMLER İÇİNDE YAPINIZ.
Sınav başvuru tarihleri ve sınav ücretleri her yıl Eylül ayında size bildirilecektir. Başvuru
formunu size mail yoluyla göndereceğiz veya ABRSM internet sitesinden de indirebilirsiniz.
Başvuru için başvuru formunu (entry form) 1 nüsha olarak okunaklı ve temiz bir şekilde
doldurunuz (Her forma on öğrenci yazılabilir.) Yine size bildirdiğimiz İLGİLİ BANKA
HESABINA, AŞAMANIZA İLİŞKİN SINAV ÜCRETİNİ YATIRINIZ. Dekontta mutlaka adayın
ismi yazmalıdır. Öğretmenler toplu başvuru yapıyorsa mutlaka öğretmen adı yazılmalıdır. Banka
dekontu ile birlikte 1 nüsha doldurduğunuz başvuru formunu kargo ya da posta yoluyla son
başvuru tarihinden önce bize gönderiniz.
Bize ulaşan formların kontrolünü süratle yaptıktan sonra genel sınav programını hazırlıyor ve
kim başvuru yaptıysa sınava nerede, hangi gün ve saatte girileceğini yazılı olarak bildiriyoruz.
Sınavdan yaklaşık 2-3 hafta önce sınav tarihi, sınava gireceğiniz yerin adres ve telefonları, sınav
başlangıç ve bitiş saatini gösteren mektup size gönderilecektir. Sınav günü kimliğiniz mutlaka
yanınızda olmalıdır aksi halde sınava alınmazsınız . Sonuçlar tüm Türkiye’de sınavlar sona erdikten
sonra tarafınıza ayrıntılı olarak gönderilecektir. Öğrenci sınavdan geçtiyse İngiltere’den sertifikası
gelecektir. Sertifika da adresinize gönderilecektir. Lütfen bizde kayıtlı adres bilgilerinizi her yıl
kontrol ediniz. Gerektiğinde güncelleyiniz. Sertifikalarınız bizde kayıtlı olan eski adresinize gidebilir.
ENTRY FORM (Başvuru Formu) NASIL DOLDURULACAK ?
18 yaşını doldurmuş adaylar bizzat kendileri, 18 yaşından küçük olan adaylar velileri veya
öğretmenleri vasıtasıyla başvurabilirler. Sistemimizde bulunan veya başvuru formuna yazacağınız adres
ve telefonlar İngiltere’deki merkez ve bizim için iletişim adresidir. İsim ile adres bilgileri birbirini
tutmalıdır. Web sitemizde ABRSM Haberler bölümünde örnek doldurulmuş Entry-form bulabilirsiniz.
1a Aplicant information
Applicant number
Surname
: Aday başvuru numarası /İngiltere’deki merkez tarafından size verilen
numaradır. İlk kez giriyorsanız henüz aday numaranız yoktur.
: Dr. Mr. Mrs. vb. / Bay / Bayan vb.
: Adınız ( posta adresi kime aitse lütfen o ismi yazınız. Bazı adaylar buraya
öğretmenin adını yazıp kendi adreslerini doldurmakta ve adreste
o kişi bulunamadığı için kargolar geri gelmektedir.)
: Soyadınız.
Degrees/Dioplomas
: Müzik Üniversitesinden mezuniyet unvanınız (öğretmenler için)
Address
: İletişim adresinizi yazınız (iletişim kurulacak kişinin adı ve adresi
Unvan
Given name
Telefonlarınız
olmalıdır )
: Ev, ofis, cep telefonu, faks
E-Mail
: E-posta adresiniz.
1b Certificate information:
Name of presenter
:Adayı sınava sunan kişi veya kurum. SERTİFİKA’ya bu isim yazılacaktır.
(Adayın kendisi veya velisi veya öğretmeni veya kursu veya okulu)
1c Place of examination:
Sınava girmek istediğiniz şehri yazınız ( Uygulamalı sınavlar için belirli şehirleri kapsamaktadır)
İstanbul için ilave olarak Avrupa veya Anadolu yakası yazabilirsiniz.
2 Theory examination at a school:
Teori sınavına girmek istediğiniz şehri yazınız.
3 Exam Dates:
Hangi dönemde sınava girmek istediğinizi yazınız. Örneğin Nisan 2015 Uygulamalı sınavı gibi...
Teori sınavına girecekseniz ilgili dönemi sağ tarafa yazınız. Örneğin Mart 2015 gibi...
4 Candidate information:
10 başvuru yazılabilir.
Given Name – Surname. Adayın adı ve soyadı okunaklı yazılmalıdır.
Subject Code
: Çalgı kodu ( Başvuru formunun son sayfasındadır.) Örnek : piyano 01 dir.)
Grade
: Aşaması
Age
: Adayın yaşı
Special needs or
Request
:Özel ihtiyaçlar bölümüdür. (Görme özürlü, Otistik vb...)
5 Fees all Aplicants:
Fee per candidate
Total per grade
toplam yazılır)
Total fees
Signature
Date
: Aday başına ücret
. Grade başına toplam ücret ( Örnek : 5. aşama sınavına 5 kişi giriyorsa,
: Bankaya yatırılan toplam miktar ( Sayfanın sağında yer alır.)
:İmza
:Tarih
Dikkat ! Bir önceki dönemde raporlu olup, raporu kabul edilmiş adaylar aynı yıl
içinde sınav ücreti ödemeden, bir sonraki yıl ise ücret farkı var ise sadece fark
yatırarak sınava girebilir ancak mutlaka yeni dönem için de 1 nüsha sınava giriş
formu doldurulacaktır.
SINAVA GİRERKEN:
Uygulamalı sınavlarda sınavdan önce size sınav tarihiniz, sınava gireceğiniz sınav merkezi yeri ve
dakika olarak saati yazı ile bildirilecektir. Sınav tarihinin değiştirilmesi mümkün değildir. Program,
başvuru sayısına göre İngiltere’den gelecek olan sınayıcıların mesai saatlerine göre düzenlenmektedir.
Sınav merkezleri gönüllü kuruluşlardır. Bu nedenle adaylar prova için saat belirlerken ve sınav
tarihinde sınav merkezlerimizin kendi kurallarına uymak zorundadırlar.
Adaylar eşlik gerektiren çalgılardan sınava giriyorlarsa kendi eşlikçilerini yanlarında getirmek
zorundadırlar. Sınav Merkezleri kimlik kontrolü yapacaklardır. Sınav günü kimliğiniz mutlaka
yanınızda olmalıdır aksi halde sınava alınmazsınız .
2015 YILI SINAV ÜCRETLERİ VE TARİHLERİ:
Ekteki dosyadadır.
ABRSM SINAV ÜCRETLERİNİN YATIRILACAĞI BANKA HESAP NUMARASI :
MARİA RİTA EPİK GBP (STERLİN) HESABI
İŞ BANKASI İZMİR KORDON ŞUBESİ HESAP NO: 3420 75985
(Iban no= TR 41000 6400000 234 200 075 985)
HANGİ KİTAPLARI ALMALISINIZ ?
Sınav için seçilen eserlerin fotokopi olmayan notaları elinizde yoksa bu kitapları temin etmelisiniz.
Sınava mutlaka orijinal nota ve kitapla girilmektedir. Hazırlık sınavında sınayıcı test kitaplarını
adaylar için imzalamaktadır.
ÖRNEK : GRADE 1 PIANO için ilgili kitaplar
1-Selected Piano Examination Pieces 2015&2016 Grade 1 ( Sadece A-B-C listesinden üçer
parçanın olduğu kitap)
veya
Selected Piano Examination Pieces 2015&2016 Grade 1 Book and CD ( Kitabın yanısıra CD)
2-Piano Scales, Arpeggios and Broken Chords Grade 1 (Gam arpej için)
3-Aural Training in Practice Book 1 (Ronald Smith) Grades 1-3 book and CD (İşitme için)
4-Piano Specimen Sight-Reading Tests Grade 1 (Deşifre için)
KİTAPLARIN TEMİN EDİLMESİ :
KİTAP LİSTESİ ve FORM: Öğrenci için belirlenen seviye ile ilgili kitaplar seçildikten sonra ister kendi
imkanlarınızla, isterseniz bizim vasıtamızla kitaplarınızı sipariş verebilirsiniz. Öncelikle ekte bulunan
kitap sipariş formunu doldurarak MUTLAKA KİTAP İÇİN VERİLEN BANKA HESAP
NUMARASINA doğru bedeli yatırın, sipariş formunu ve ilgili banka dekontunu adresimize e-posta,
faks veya PTT ile gönderiniz. Yayınevi, ilgili hesaba para yatmadan siparişi kabul etmemektedir.
Kitapların elinize ulaşması için 1 ila 2 ay bekleme süresi gerekecektir. Kitaplar bizim adresimize
ulaştığında aynı gün size Kargo ile gönderilmektedir. Buna göre öğrencinin çalışma süresini de
hesaba katarak mümkünse planladığınız sınavdan en geç 1 yıl önce sipariş veriniz.
KİTAP SİPARİŞ ÜCRETLERİNİN YATIRILACAĞI BANKA HESAP NUMARASI :
İZMİR İŞ BANKASI KORDON ŞUBESİ 3420 126493
(Iban No = TR 48000 6400000 234 200 126 493)
MARİA RİTA EPİK GBP HESABI (STERLİN)
LÜTFEN KİTAP ÜCRETLERİ İLE SINAV ÜCRETLERİNİN YATIRILACAĞI HESAPLARI
KARIŞTIRMAYINIZ İKİ KURUM AYRIDIR.
BAŞARILAR DİLERİZ
MARİA RİTA EPİK MÜZİK OKULU

Benzer belgeler