Prof. Dr. Ümran ERTÜRK - Bahçe Bitkileri Bölümü

Transkript

Prof. Dr. Ümran ERTÜRK - Bahçe Bitkileri Bölümü
Prof. Dr. Ümran Ertürk
Telefon : 0 224 2941481
Faks :
0 224 4429098
E-posta: [email protected]
Adres : Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü
Yabancı Dil: İngilizce
Uzmanlık Alanları: Ilıman İklim Meyveleri (Çoğaltma ve Yetiştirme Tekniği)
Tarımsal Biyoteknoloji (Mikroçoğaltım)
Öğrenim Durumu:
Derece
Lisans
Y. Lisans
Doktora
Bölüm/Program
Bahçe Bitkileri
Bahçe Bitkileri
Bahçe Bitkileri
Üniversite
Uludağ Üniversitesi
Uludağ Üniversitesi
Uludağ Üniversitesi
Yıl
1989
1991
1998
Görevler:
Görev
Unvanı
Araştırma
Görevlisi
Yrd.Doç. Dr
Doç. Dr.
Prof. Dr.
Görev Yeri
Yıl
U.Ü. Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri Bölümü
1991- 2001
U.Ü. Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri Bölümü
U.Ü. Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri Bölümü
U.Ü. Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri Bölümü
2001- 2007
2007- 2014
2014-
Page 1 of 9
Yüksek Lisans Tez Konusu: Verime Yatmamış Amasya Elma Çeşidi
Ağaçlarına Uygulanan Paclobutrazol’un Çiçek Tomurcuğu Oluşumu
Üzerine Etkileri
Doktora Tez Konusu: Bazı Şeftali Çeşitlerinde Meyve Seyreltme
Sıklığının Çiçek Tomurcuklarının Gelişimi, Verimlilik ve Meyve Kalitesi
Üzerine Etkileri
Projelerde Yaptığı Görevler:
1.Kestanelerde Mikro Çoğaltım Yöntemleri Üzerinde Araştırmalar
Tübitak Proje Desteği Proje No:TBGAG 66/ DPT. Yardımcı Araştırıcı,
1991
2. Kestanelerde Mikro Çoğaltım Yöntemleri Üzerinde Araştırmalar
Uludağ Üniv. Araştırma Fonu Proje Desteği Proje No: 91/20, Yardımcı
Araştırıcı, 1991
3.Kestanelerde Mikro Çoğaltım Yöntemleri Üzerinde Araştırmalar
Uludağ Üniv. Araştırma Fonu Proje Desteği Proje No: 95/17, Yardımcı
Araştırıcı, 1995
4.MM106 Anacına Aşılı Bazı Elma Çeşitlerinin Kontrollü Atmosfer
Koşullarında Muhafazası Üzerine Araştırmalar
Uludağ Üniv. Araştırma Fonu Proje Desteği Proje No:99/25, Yardımcı
Araştırıcı, 1999
5.Farklı Su Uygulama Düzeylerinin Z-900 Aşılı Mazzard Kiraz
Ağaçlarında, Vegetatif- Generatif Gelişme Parametreleri ve Su
Tüketimine Etkileri
Uludağ Üniv. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Proje No: 2002/14,
Yardımcı Araştırıcı, 2002
6.Bazı Meyve Türlerinin Çeşitlerinde RAPD Markörler ile Genetik
Yakınlığın Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar
Uludağ Üniv. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Proje No:2004/48, Proje
Yürütücüsü, 2004
7.Bazı Bahçe Ürünlerinin Muhafazası Sırasında Yüzey Mumunun
(Epikutikular Wax) Kimyasal Yapısı ve Yüzey Morfolojisindeki Değişimler,
TÜBİTAK Proje Desteği, Proje No: TOVAG-105O076, Yardımcı
Araştırıcı, 2005
Page 2 of 9
8.Türkiye Ceviz Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Entegre Projesi
Seleksiyonla Elde Edilmiş Yerli Ceviz Çeşitleri ve Uluslararası Ticari
Çeşitlerin Bölgesel Performanslarının Belirlenmesi. TÜBİTAK Proje
Desteği, Proje No: KAMAG 106G102, Yardımcı Araştırıcı 2008
İdari Görevler:
1. Fakülte Kurulu Üyeliği
(Ekim 2010 - Mayıs 2011)
Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi
2.Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (Ekim 2010- Mayıs 2011)
Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi
3. Bahçe Bitkileri Bölüm Başkan Yardımcılığı (2012-Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:
1.International Society for Horticultural Science (ISHS)
2.Ulusal Bahçe Bitkileri Derneği
3.Ulusal Ceviz Çalışma Grubu
4.Ulusal Kestane Çalışma Grubu
5.Ulusal Kiraz Çalışma Grubu
Ödüller:
1. Mayıs 2003 Uludağ Üniversitesi
Teşvik Programı)
(Uluslar Arası Bilimsel Yayınları
2. Haziran 2007 TÜBİTAK (Bilimsel Yayınları Teşvik Programı)
Verdiği Dersler
Lisans
BAH 2104 Bahçe Bitkilerinde Çoğaltma Tekniği
BAH 3105 Genel Meyvecilik
BAH 3109 Budama Tekniği
BAH 3114 Bahçe Bitkilerinde Biyoteknoloji
BAH 3126 Bahçe Bitkilerinde Biyoteknoloji Uygulamaları
BAH 4104 Ilıman İklim Meyveleri II
Page 3 of 9
BAH4109 Subtropik İklim Meyveleri
ZSD 4114 Meyve Fidancılığı
BAH 4121 Fide ve Fidan Yetiştirme Teknikleri
Lisans Üstü Dersleri
BAB 5013 Fidan Üretiminin Prensipleri
BAB 5014 Bahçe Bitkilerinde Mikroteknik Yöntemler
BAB 5019 Bahçe Bitkilerinde Ekolojik Esaslar
BAB 6001 Bahçe Bitkilerinde Doku Kültürü
BAB 6012 Asma ve Meyvelerde Özel Islah Yöntemleri
BAB 6013 Meyve Türlerinde Gamet Oluşumu ve Embriyo Gelişimi
ESERLER
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. Chung, R.K, Shilts, T, Ertürk, Ü.,Timmer L,W,.and Ueng,P.P. 2003.Indole
Derivates produced by the fungus Colletotricum acutatum causing lime
anthracnose and postbloom fruit drop of citrus. FEMS Microbiology, Letters
226 (1) :23-30.
2. Çopur, Ö.U., Soylu, A. Gürbüz,O., Değirmencioğlu, N. ve Ertürk, Ü. 2003.
Suitability of Cornus mas (Cornelian Cherry) Genotypes and Cultivars for
Fruit Juice. Bio Technology & Bio Technological Equıpment 17 (1):176-182
3. Akbudak, B, Özer H. and Ertürk Ü. 2004. Effect of controlled atmosphere storage
on quality parameters and storage period of apple cultivars “ Granny Smith”
and “ Jonagold”. J. Appl. Hort. 6(1):48-54.
4. Shilts, T., Ü. Ertürk, N. J. Patel, and K. -R. Chung. 2005.Physiological regulation
of biosynthesis of phytohormone indole-3-acetic acid and other indole
derivatives by the citrus fungal pathogen Colletotrichum acutatum. Journal of
Biological Sciences. 5(2): 205-210.
5.
Ertürk Ü, Mert C and Soylu A.2006. Chemical Composition of Fruits of Some
Important Chestnut Cultivars. Brazilian Archives of Biology and
Technology,49 (2) 183-188.
Page 4 of 9
6. Ertürk Ü. Yerlikaya C., Sivritepe N.,2007. In vitro Phytoextraction Capacity of
Blackberry for Copper and Zinc. Asian Journal of Chemistry, Vol. 19(3):
2161-2168.
7.
Ertürk Ü. Growth and Chemical Composition of Cherry Rootstock Gisela 5
Cultured Under Different Bicarbonate Concentrations In vitro. Asian Journal
of Chemistry, Vol. 19(4): 3056-3062.
8.
Ertürk Ü., Sıvrıtepe N., Yerlıkaya C., Bor M., Ozdemır F., and Turkan I. 2007.
Responses of the cherry rootstock to salinity in vitro. Biologia Plantarum 51
(3): 597-600.
9. Mert C., Ertürk Ü., Soylu A., Öztürk Ö.2007. The King Fruit Versus Lateral Fruit
Thinning Effects on Yield and Fruit Quality in Apple. International Journal of
Fruit Science 7 (1):37-46
10. Demirtas Ç., Ertürk Ü. , Yazgan S. , Candoğan B. N. and Soylu A.
2008.Effects of different irrigation levels on the vegetative growth, flower
bud formation and fruit quality of sweet cherry in western part of Turkey.
Journal: Food, Agriculture & Environment (JFAE). 6 (2): 173-177.
11. Sivritepe N. , Ertürk Ü. , Yerlikaya C. , Turkan I. , Bor M. and Ozdemir F. 2008.
Response of the cherry rootstock to water stress induced in vitro. . Biologia
Plantarum 52 (3): 573-576.
12. Akbudak B., Ozer M.H., Ertürk Ü. and Cavusoglu S..2009. Response of 1methylcyclopropene treated “granny smıth” apple fruıt to aır and controlled
atmosphere storage condıtıons. Journal of Food Quality. 32: 18–33.
13. Sivritepe N., Kumral N.A.; Ertürk, Ü., Yerlikaya C. and Kumral A.2009.
Responses of Grapevines to Two- Spotted Spider Mite Mediated Biotic
Stres.Journal of Biological Sciences 9(4):311-318.
14. Ertürk U., Akçay ME.2010.Genetic Variability in Accessions of ‘Amasya’ Apple
Cultivar Using RAPD Markers. Not. Bot. Hort. Agrobot. Cluj. 38 (3):239-245.
15. Ertürk U., Dalkilic Z.2011. Determination of genetic relationship among some
walnut (Juglans regia L.) genotypes and their early-bearing progenies using
RAPD markers. Romanian Bıotechnological Letters . 16 (1): 5944-5952.
16. Akca Y., Ozgen M. , Ertürk Ü. , Ercisli S. 2012. The effects of AVG and GA3
treatments on pistillate (female) flower abortion in “Sebin” walnut cultivar.
Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 11(4): 179-185.
17. Yerlikaya C., Yucel, S. Erturk Ü., Korukluoğlu M. 2012. Proximate composition,
minerals and fatty acid composition of Juglans regia L. genotypes and
cultivars grown in Turkey. Brazilian Archives of Biology and Technology. 55:
677-683.
Page 5 of 9
18. Ertürk Ü., 2013.The in vitro rooting performance of pear rootstock ‘OHxF 333’ in
different rooting procedures Journal of Food, Agriculture & Environment
11:1424-1427.
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında
(Proceedings) basılan bildiriler :
1. Soylu, A. and Ertürk, Ü. 1996. Some Factors Affecting The Rooting Filbert
Hardwood Cuttings. Proceedings of IV. International Congress On Hazelnut,
July 30- August 2, 1996, Ordu, Turkey. Acta Hort. 445:459-466.
2. Soylu, A. and Ertürk, Ü. 1998. Researches on Micropropagation of Chestnut.
Proceedings of the Second International Chestnut Symposium. 19-23
October 1998, Bordeaux, France. Acta Hort.494: 247-253.
3. Ertürk, Ü, Akbudak, B. and Özer, M.H.2003. Quality Changes of Some Apple
Cultivars Stored in Normal Atmosfere for Long Periods. Proceedings of the
International Conference Postharvest Unlimited. June 11-14 2002, Leuven,
Belgium. Acta Hort. 599:665-672.
4. Akbudak, B., Özer, M.H. and Ertürk, Ü. 2003. A research on controlled
atmosphere (CA) storage of cv. Elstar on rootstock of MM 106. Proceedings
of the International Conference Postharvest Unlimited. June 11-14 2002
,Leuven, Belgium. Acta Hort. 599:657-663.
5. Özer, M.H., Ertürk, Ü. and Akbudak, B. 2003. Physical and biochemical changes
during controlled atmosphere (CA) storage of cv. Granny Smith. Proceedings
of the International Conference Postharvest Unlimited. June11-14 2002,
Leuven, Belgium. Acta Hort. 599:673-679.
6. Chung, R.K, Shilts, T, Ertürk, Ü. 2003. Indole derivates produced by the fungus
Colletotricum acutatum.Phytopathology 93:S17. publication no.P-2003-0117AMA.
7. Yücel S, Yerilakaya C. and Ertürk Ü.2008. Influence of Cultivar and Region on
the Fatty Acid Content of Turkish Walnuts. “Oils, Fats and Lipids in the 3 rd
Millenium: Challenges, Achievements and Perspectives” 6th Euro Fed Lipids
Congress, 7-10 September 2008, Athens.
8. Ertürk, Ü. And Çetin M. 2009. Effects of Different Treatments on Rooting of
Chestnut Hardwood Cuttings.1 st European Congress on Chestnut. 13-16
October, Cuneo, Italy, acta Hort:866:321-324
9. Kumral A., Yavuz M., Ertürk Ü. and Korukluoglu M. 2009.Antifungal activity of
chestnut shell extracts. 1 st European Congress on Chestnut. 13-16
October, Cuneo, Italy Acta Hort:866:459-466.
10. Serdar Ü., Demirsoy H., Macit İ. and Ertürk Ü. 2009. Grafting compatibility in
some Turkish chestnut genotypes (Castanea sativa Mill.). 1 st European
Congress on Chestnut. 13-16 October, Cuneo, Italy Acta Hort:866:285-290.
Page 6 of 9
11. Yıldız H., Ertürk Ü., Yerlikaya C.2012. The Effect Of Calcium Treatments On
Fruit Quality And Some Physiological Disorders On Granny Smith (Malus
Domestica Borkh) Apple Cultivar. Second Balkan Symposium on Fruit
Growing,5-7 Eylül, Romanya. Acta Hort. 981 :961-697
12. Ertürk Ü. 2012 Effect of Variety on Successful Grafting and Development of
Nursery Trees of Potted Walnut. Second Balkan Symposium on Fruit
Growing, 5-7 Eylül, Romanya. Acta Hort 981: 443-447.
13. Ertürk Ü., Mert C., Türkben C.2012. Influence of Long Frozen Storage Period on
Carbohydrate Sugar, Protein and Starch Content of Raw and Boiled
Chestnut Fruits. Second Balkan Symposium on Fruit Growing, 5-7 Eylül,
Romanya.
14. Mert, C. Cansev A., Ertürk U., Yerlikaya C.2012. Influence of Mycorrhizal
Fungi and Liquid Organic Fertilizer on the Mineral Nutrition and Growth of
Chestnut Seedlings. Fifth International Chestnut Symposium 4-8 Eylül 2012
USA.
15. Ertürk Ü., Mert C., Soylu A., Akça Y., Okay Y. 2013.Evaluation of some domestic
and foreing walnut cultivars in the the conditions of Bursa, Turkey. VII.
International Walnut Symposium .Fenyang, Çin.
16. Ertürk Ü.,Yerlikaya C., Karadeniz T., Sisman T., Ertürk Ö. 2013Chemical
Composition and Nutritive Value of Selected Walnuts (Juglans regia) from
Turkey. VII. International Walnut Symposium Fenyang, Çin
17. Yalcın M., Acıcan T., Alibaş K., Ertürk Ü., Akça Y. 2013.Effect of Ethephon
Application on on Different Harvesting Methods and Hulling of Walnut Husk.
VII. International Walnut Symposium Fenyang, Çin.
18. Tezcan H., Ertürk Ü., Akça Y. 2013.Susceptibility of Some Turkish Chestnut
Cultivars to Chestnut Blight. II. European Congress on Chestnut. Debrecen,
Macaristan.
19. Ertürk Ü., Dalkılıç Z., Serdar Ü., Cavdar G., Aybar, D. 2013.Effect of mycorrhizal
fungi on grafted nursery plant in chestnut. II. European Congress on
Chestnut.Debrecen Macaristan.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. Ertürk, Ü. ve Soylu, A. 1993. Verime Yatmamış Amasya Elma Çeşidi Ağaçlarına
Uygulanan Paclobutrazol’un Çiçek Tomurcuğu Oluşumu Üzerine Etkileri.
Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilimsel Raporlar Serisi No:22,
19s.
2. Ertürk, Ü. ve Soylu, A. 2000. Bazı Şeftali Çeşitlerinde Meyve Seyreltme
Derecesinin Verimlilik ve Meyve Kalitesi Üzerine Etkileri.Uludağ Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Dergisi. 15: 168-175.
Page 7 of 9
3. Barut E ve Ertürk, Ü. 2002.Gemlik Zeytin Çeşidinde Çiçek Tomurcuğu
Farklılaşması ve Gelişimi Üzerine Bir Araştırma. Uludağ Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Dergisi.16:29-35.
4. Soylu, A. Ertürk, Ü. Mert C. Öztürk Ö. 2003. MM 106 Anacı Üzerine Aşılı Elma
Çeşitlerinin Görükle Koşullarındaki Verim ve Kalite Özelliklerinin
İncelenmesi II. U. Ü. Zir. Fak. Der., 17: 57-65,.
5. Yiğit, A., Ertürk Ü, Korukluoğlu, M. 2005 . Fonksiyonel Bir Gıda: Ceviz. II. Ulusal
Ceviz Sempozyumu 13-16 Eylül 2005,Bahçe II. Ulusal Ceviz Sempozyumu
Özel Sayısı 34 (1):163-169.
6. Yalcın, M., Acıcan T., Alibaş K., Ertürk Ü., Soylu A. Akça Y. 2012.Ceviz (J.regia
L.) meyvesinin hasadında kullanılan farklı yöntemlerin karşılaştırılması.
Bahçe 41(2): 13-21.
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan
bildiriler
1. Soylu, A. ve Ertürk, Ü. 1992. Verime Yatmamış Amasya Elma Çeşidi Ağaçlarına
Uygulanan Paclobutrazol’un Çiçek Tomurcuğu Oluşumu Üzerine Etkileri
I. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi Cilt I. 109-113.
2. Soylu, A. ve Ertürk, Ü. 1995.Bursa Bölgesinde Yetişmekte Olan Bazı Kızılcık
Çeşitlerinin Tohumlarında Dormansi Sürelerinin Saptanması Üzerinde Bir
Araştırma. Türkiye II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi Cilt I:263-267. 3-6
Ekim 1995, Adana .
3. Ertürk, Ü. 1999 Bazı Önemli Şeftali Çeşitlerinde Seyreltme Uygulamalarının Çiçek
Tomurcuğu Oluşumu Üzerine Etkileri. Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri
Kongresi 855-860. 14-17 Eylül 1999, Ankara.
4. Soylu, A. Ertürk, Ü. 1999. MM 106 Anacı Üzerine Aşılı Elma Çeşitlerinin Görükle
Koşullarındaki Verim ve Kalite Özelliklerinin İncelenmesi. Türkiye III. Ulusal
Bahçe Bitkileri Kongresi 67-70 . 14-17 Eylül 1999, Ankara
5. Ertürk, Ü. 2000. Sert Kabuklu Meyve Türlerinin Doku Kültürü İle Üretim Olanaklar
II. Ulusal Fidancılık Sempozyumu.http://www.agr.ege.edu.tr/~fitekno/
sempozyum/bildiriler, 25-29 Eylül, Bademli- Ödemiş.
6. Ertürk, Ü. ve Mert, C. 2000. Marmara Bölgesindeki Fidan Üretimine Genel Bir
Bakış. II. Ulusal Fidancılık Sempozyumu.http://www.agr.ege.edu.tr/~fitekno/
sempozyum/bildiriler,25-29 Eylül, Bademli-Ödemiş.
7. Soylu, A. ve Ertürk, Ü. 2001. Bazı Ceviz Çeşitlerinde Apomiktik Tohum Oluşumu
Üzerinde Araştırmalar. I. Ulusal Ceviz Sempozyumu.133-137 5-8 Eylül
2001, Tokat.
8. Soylu, A. Ertürk, Ü. Mert, C., Öztürk, Ö.2003. MM 106 Anacı Üzerine Aşılı Elma
Çeşitlerinin Görükle Koşullarındaki Verim ve Kalite Özelliklerinin
Page 8 of 9
İncelenmesi IV. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 282-284, 8-12 Eylül 2003,
Antalya.
9. İrkin R., Ertürk Ü., Korukluoğlu M. 2008.Meyvelerdeki Fenolik Bileşiklerin Sağlık
Yönünden Önemi. Türkiye 10. Gıda Kongresi,1157-1158, 21-23 Mayıs
2008, Erzurum.
10.İrkin R., Ertürk Ü., Korukluoğlu M. 2008. Hasat sonrası Meyvelerin Korunmasında
Kullanılan Doğal Antifungal Maddeler. Türkiye 10. Gıda Kongresi, 349-352,
21-23 Mayıs 2008, Erzurum.
11. Türkben C., Sivritepe N., Ertürk Ü. ve Mert C. 2009.Bazı üzüm çeşitlerinin yüzey
mumunun (epikutikular wax) kimyasal yapısı ve yüzey morfolojisinin
belirlenmesi. (Türkiye 7. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu, 5-9 Ekim
2009 Salihli-Manisa). Bildiri özetleri kitabı, s. 33.
12. Ertürk Ü., Mert C. , Şengül E.2012. Bazı Yerli ve Yabancı Ceviz Çeşitlerinin
Yaprak Kalınlığı ve Stoma Yoğunluklarının Belirlenmesi. Türkiye VI. Ulusal
Bahçe Bitkileri Kongresi 4-8 Ekim 2011 Urfa.
13. Ertürk Ü., Mert C., Şengül E.2012 Cevizlerde Farklı Çöğür Anacı Kaynaklarının
Gelişim Performansları. Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi 4-8 Ekim
2011 Urfa.
14. Ertürk Ü., Sivritepe N., Yerlikaya C. 2012. Böğürtlenlerde Kurağa Dayanımın İn
Vitro Koşullarda Belirlenmesi. IV. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu 35 Ekim 2012, Antalya.
15. Sivritepe N., Ertürk Ü., Yerlikaya C. 2012.Böğürtlende Besin Noksanlığı ve Tuz
Stresi Etkileşiminin İn Vitro Koşullarda Belirlenmesi. IV. Ulusal Üzümsü
Meyveler Sempozyumu 3-5 Ekim 2012, Antalya.
17.Sivritepe N., Mert C., Ertürk Ü., Türkben C.2013.Üzümlerde SO2 fümigasyonu ve
muhafaza süresine bağlı olarak epikutikular vaks tabakasında(yüzey
mumunda) meydana gelen değişimler. Türkiye 8. Bağcılık ve Teknolojileri
Sempozyumu. SS-053
Diğer yayınlar
1. Soylu, A, Serdar, Ü. and Ertürk, Ü. 2002. Chestnut Growing in Turkey and
Researches on Its Problems . Nucis Newsletter 11 :34-38.
2. Ertürk Ü. 2012.Yeni elma çeşitleri. Tarım Türk 63-65.
3. Ertürk Ü. 2013. Ceviz yetiştiriciliği. Tarım Gündem 40-44.
4. Ertürk Ü. 2013. Meyve ağaçlarında budama. Harman Time 48-52.
5. Ertürk Ü. 2013. Meyve ağaçlarında aşılama. Harman Time 38-45.
Page 9 of 9