199008 - Bizim Kocaeli

Transkript

199008 - Bizim Kocaeli
199008_Layout 1 05.12.2015 14:44 Page 1
T.C.
KOCAELİ 1. İCRA DAİRESİ
2015/3037 ESAS
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve
aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın
tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı
olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve
payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün
önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar
esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar
elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda
belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla
dairemize başvurmaları ilan olunur. 02/12/2015
l.İhale Tarihi
: 23/12/2015 günü, saat 10:00 - 10:10 arası
2.İhale Tarihi
: 07/01/2016 günü, saat 10:00 - 10:10 arası.
İhale Yeri
: KIZILIRMAK YEDİEMİN-Karadenizliler Mah.Fakülte
Cad.No:83Başiskele/KOCAELİ
No
1
Takdir Edilen
Değeri TL.
18.800,00
Adedi
KDV
94 Adet
%18 94 Adet Ceket. Chrstal
2
4.130,00
59 Adet
%18
3
3.200,00
40 Adet
%18
4
3.383,00
17 Adet
%18
5
6
5.280,00
5.800,00
33 Adet
58 Adet
(İİK m.114/1,114/3)
­Resmi­İlanlar­www.ilan.gov.tr­
Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
%18
%18
59 Adet Bluz, 32 adet stamine marka,27 adet
Chrstal marka
40 Adet Bayan elbise. 12 adet Stamino,.28
adet CHSTAL
17 Adet Pardesü, Chrstal
33 Adet Abiye elbise, 23 adet setre marka,3
adet estelle marka,4 adet evridco marka,2
adet kayahan marka, 1 adet steps marka
58 Adet Bayan pantolon, 18 adet Duse markalı,29 adet ledy-weor,7 adet yellerua beatle
1 adet panje rot markalı,3 adet n-volue
marka
Basın­No:­199008

Benzer belgeler

Örnek No: 25* TC BÜYÜKÇEKMECE 3. İCRA

Örnek No: 25* TC BÜYÜKÇEKMECE 3. İCRA 3. İCRA DAİRESİ 2014/3988 ESAS

Detaylı

Örnek No: 25* TC BÜYÜKÇEKMECE 3. İCRA

Örnek No: 25* TC BÜYÜKÇEKMECE 3. İCRA 3. İCRA DAİRESİ 2015/1829 ESAS

Detaylı

Örnek No: 25* TC KÜÇÜKÇEKMECE 4. İCRA

Örnek No: 25* TC KÜÇÜKÇEKMECE 4. İCRA 4. İCRA DAİRESİ 2015/2027 TLMT.

Detaylı