Kural 1: Boşluktan sonra as well as varsa önceki boşluk NOUN

Transkript

Kural 1: Boşluktan sonra as well as varsa önceki boşluk NOUN
Kural 1:
noun as well as
Boşluktan sonra as well as
varsa önceki boşluk NOUN olmalıdır.
“as well as” yapısında araya hiçbirşey gelmez.
Kural 3:
Kural 2:
,and
,but
,so
,for
,yet
,then
,or /, nor
,whereas
(,) virgülden sonra gelen yapılar
Kural 4:
ALTHOUGH-Still ilişkisini unutma!!!!
Zıtlık bağlaçlarının olduğu ana cümlede:
stil, nevertheless, nonetheless, was/were
able to, but, yet, manage to olabilir.
Kural 5:
AND + so
BUT + even so
condition in
situtation in
Kural 6:
Suppose that
Supposing
Provided that
Providing
IF yapısı TYPE 2 kuralları geçerli…
IF yapısı TYPE 2 kuralları geçerli…
Kural 7:
range
vary
vary
differ
You may be…, but……
MAY’i görünce BUT’ı ara!!!!!!!!!!!
from
A to B.
from
A to B.
between A to B.
from
A.
A is B yapısı varsa;
A is B, thus
only
sonrası boşluk % 100 fiil İNG’li olur.
thereby
generally
Kural 8:
So long as
As long as
IF yapısıdır.
As sıfat as
Sıfat olan “long” ile kullanıldığında iki
şeyin benzerliğini yapmak için kullanılır.
My story is as long as your story.
Kural 9:
For+ noun
Preposition olan
FOR
Because olan FOR
Kural 10:
Now that
Seeing that
Cümle başına gelir.
Inasmuch as
in that
for
Cümle başına gelmez
Anlamı:
açısından
For+ SVO
in that (SVO gelir) = as regards (noun gelir)
Kural 11:
THOUGH
1. Although/Even Though anlamı.
2. Cümle sonunda kullanımı ve yinede/ama anlamı.
A friend of mine
“mine” doğru me olmaz….
Kural 12:
STILL
1. Tense sorularında “still” görünce Present rense
seçilir.
2. Bağlaç sorularında Although/Even
though/Though gibi bir bağlaç seçilir.
Kural 13:
WHİLE
WHEREAS
Kural 14:
Ana cümlenin sonuna gelirse, önüne
virgül (,) gelir.
1. Özneler farklı,
2. Zamanlar aynı olmalıdır.
3. Zıtlık ister (but/however/ yet gibi)
Kural 15:
so adj that
such adj+noun that
O kadarki anlamında sebepsonuç bildirir.
Kısaltması “as to” ile yapılır.
Kural 16:
sonra gelen fiil %100
çoğul fiil olur.
Both …. And….
Not only ….But (also)….
Neither….Nor….
Either….Or….
ikinci kısımdan sonra gelen
özneye göre tekil yada
çoğul fiil olur.
Kural 17:
Over + present süreç
Over + past süreç
Hence far
Thus far
So far
birleşik yazılan “so that” amaç
(yapabilmek için) bildirir.
So that+ SVO
future
present perfect
present perfect/ present perfect cont.
Kural 19:
last year (belirli zaman) V2
DURING
last years (belirsiz zaman) have/has V3
By the time
’dan sonra
V1 gelirse karşısı will have V3
will have been Ving
V2 gelirse karşısı had V3
had been Ving
by the time= by the end of=by
Kural 18:
At the moment
At present
%100 am
Presently
is Ving
For the time being
Constantly
are
Now
(now present perfect de olabilir)
Kural 20:
Before ve Until hariç, bağlaç tarafı önce olan olayı
anlatır.
(past zaman)
When
HAD V3, V2 yada V2, V2
Once
After
(present zaman)
As soon as
V1, will V1 yada have/has V3, will V1
Kural 21:
Kural 22:
in case
lest
fort the fear that
On my own
own’lar on alır.
By myself
self’ler by alır.
SHOULD ister.
İhtimaline karşın, olursa diye, korkusuyla…..
Kural 23:
Kural 24:
ANY: Olumsuz cümlede kullanılır ama cümleyi
olumsuzlaştırmaz.
Any: herhangi bir
Any doctor = herhangi bir doktor
TOO: Olumlu cümlede kullanılır ve cümleyi
olumsuzlaştırır.
Some: tek /mutlak
Some way= mutlak/tek yol
Kural 25:
Kural 26:
very (-)
Few
very (-)
Little
only a (-)
quite a (+)
(a lot of)
only a (-)
quite a (+)
just a (-)
just a (-)
a (+)
a (+)
Kural 27:
Kural 28:
__________ the most beatiful (superlative)
__________ more beaitiful (comparative)
by far
far and away
quite
much
The very best
very
even
rather
far
much/slightly
alot /a great deal/a little
Kural 29:
UNUTMA: as…as (+/-) so…..as (-) Kural 30:
Cümle olumu (+) ise:
I work _______ as much as Ali.
by %40
twice/ three times/four times
Cümle olumsuz (-) ise:
I don’t work _____ as much as Ali.
%’li ifadelerin başına “by” gelir.
_______ two million jobs
almost/ all but
nearly/roughly
approximately/about
up to/as many as
quite
bu şekilde sayısal
ifadelerin önüne bu
yapılar gelir.
Kural 31:
Kural 32:
in case of NOUN
Gizli IF olan BUT var UNUTMA!!!!
in case SVO

should
SVO
could/would/might V1
BUT
V1
could/would/might
HAVE V3
BUT
V2
V1
have/has V3
Kural 33:
As long as
Ought ____to
Have ____ to
Has _____ to
Are _____ to
So long as
Kural 34:
AS IF
AS THOUGH
IF yapısıdır
İki cümle bağlamaz
Fiil yanına gelir.
Çoğunlukla kendisinden
sonra fiilin bir derece pastı alınır.
Yet yada Also gelir.
-mış gibi
Kural 35:
Kural 36:
“comparative and comparative” yapısından sonra
present continous tense gelir.
better and better
more and more
am/is/are V ing gelir.
AS TO
AS FOR
Kendisinden sonra NOUN gelir.
Anlamı: –e gelince.
Kural 37:
Kural 38:
Since Kuralı UNUTMA!
ever since=since
so that
C2 (can-could)
in order that
in order to
M2 (may-might)
so as to
as to
W2 (will-would)
to
VERB gelirrrrr…..
Kural 39:
Kural 40:
Since V2, have/has V3
V2, have/has been Ving
All+time
Earlier
Before
Once
Perfect Continous’lar gelir.
Cümle sonuna geldiklerinde HAD V3 alır.
Never
Already
Just
Yet
Have/has V3
Had V3
Will have V3’den biri gelir. (perfect yapılar)
was/were Ving varsa
Kural 41:
Kural 42:




OF ALL varsa
Had V3 varsa
V2 ara!!!
Had V3-Had V3 asla yan yana gelmez.
Had V3- was/were Ving ile asla yan yana gelmez.
Would-Had Been Ving asla yan yana gelmez.
When/While/Just as /As
At this time
superlative yapı ara.
Superlative bir yapı bizi çoğunlukla Present Perfect
tense götürür.
V2-V2 yan yana gelir.
was/were Ving- was/were Ving yan yana gelir.
Kural 43:
V1- Have/Has V3
sadece AND ve BUT varsa yan
yana gelir.
Have/Has V3- Have /Has V3
(perfect yapılar asla
yan yana gelmez)
sadece AND ve BUT
varsa yan yana gelir.
Kural 45:
Önerme Cümlesi past ise karşısı en az V2 olmalı.
Kural 44:
______ ,
______ .
______ preposition
______ bağlaç
______ place
______ time
Kural 46:
Boşluğa,
1. That gelmez…
2. Noun clause gelmez…
3. To’lu kısaltma gelmez…
4. Adverbial clause gelmez…
5. İf clause gelmez.
_________ ,
He said that __V2__(en az V2)
Önerme Cümlesi present ise karşısı en fazla V2 olmalı.
He say that ___V2_(en fazla V2)
Kural 47:
Neither
Only
Hardly/Scarcely/Barely
Not only
At no time
No/None
Never
No sooner
Boşluktan sonra
bunlardan biri varsa
boşluk %80 passive’dir.
Kural 48: İt is kalıbı
Cümle başında
geldiklerinde cümle
DEVRİK olur.
İt is first time
second time
have/has V3
İt is time + to go
Cümleyi
olumsuzlaştırırlar
.
İt is time Ali (
) + V2
İt was time Ayşe (
)+ had V3
Kural 49:
Kural 50:
When/While/Just as/as (zaman anlamı)
AS
Much as/Just as/as (paralel anlam-gibi)
Just as
Much as
As
Bunlar “like” aynı anlama gelirler.
SVO
İki SVO bağlarlar.
Like+ noun gelir.
Because/Since/as (çünkü-için anlamı)
Sadece As + NOUN gelirse “olarak” anlamındadır.
As + SVO gelirse “gibi” anlamındadır.
Kural 51:
Kural 52:
Any longer
Any more
No longer
No more
USED TO V1’ ya götürür. (geçmiş)
would rather
I would just as soon
would sooner
Not: İki SVO ya bir bağlaçla yada bir kısaltma ile
bağlanır.
Kural 53:
Sonrasında özne
yoksa V1 gelir
Sonrasında özne
varsa V2 gelir
Kural 54:
QUİTE’dan sonraki boşluğa what (wh soruları)
a lot of
verb
superlative yapılar gelir.
İt ……………….. that
PASSİVE
He ………………. to
They/she/we
(it hariç tüm özneler)
Kural 55:
with (+)
without (-) + noun
adverb
adjective + as
though
YES= That’s right
Kural 56:
Kıyafetler
İN alır.
ZARF –GİZLİ IF (Type2/Type3) (Men in black  siyah giyen adamlar)
ALTHOUGH
Kural 57:
NOUN
VERB
Ving
HAD V3
ADV./ADJ.
Aksesuarlar
WİTH alır.
(Women with red  kırmızı takan kadınlar)
Kural 58:
NOT ……………………..BUT Kalıbına Dikkat:
AND
BUT
OR
Ardışık yapılar ister
NOUN
VERB
Ving
HAD V3
ADV./ADJ.
Merely
But also
Solely
As well
Only
Too
Bu yapılarda gelebilir…..
Kural 59:
Kural 60:
(özneler aynı)
(özne farklı, tense aynı)
BUT
ALTHOUGH
WHİLE/WHEREAS
GİZLİ İF !!! (YOKSA)
However,
In contrast,
Nonetheless,
Conversely,
must
or,
Nevertheless,
On the other hand ought to
or else,
Even so,
JUST AS/MUCH AS/AS
should
;otherwise,
Still, Yet
on the contrary
had better
(özneler aynı, cümlelerden biri olumsuz)
Will
Would V1
Would Have V3
Kural 61:
Like
Hate + Ving
Dislike
Would like + to V1
Economics/Mathematics + İS
Kural 62:
So
Such
iki ayrı cümle bağlar….
iki ayrı cümle bağlamaz…
Whether
That
If
iki ayrı cümle bağlamaz…
iki ayrı cümle bağlar….
Prepositiondan sonra if ve that gelmez.
Bilim dalları –s ile de bitse İS alır.
Kural 63:
SO= eş anlamlıları:
 Therefore
 As a consequence/ consequently
 Fort this reason
 As a result
 Thus/Hence
 Accordingly
 That is why
Kural 65:
FOR= eş anlamlıları:
 Because
 Since
 As
 Inasmuchas
 On the grands that
 Seeing that/now that/in that
Kural 64:
AND = eş anlamlıları:
 As well as
 Besides
 Moreover
 Furthermore
 Also
 İn Addiction
 Further
Kural 66:
SUBJUNCTİVE!!!!
It’s crucial
It’s important
It’s significant
It’s vital
importance
significance
urgency
Kural 67:
Kural 68:
On/upon cümle başında ise DEVRİK olur.
SVO+ as well
WHEN/AS SOON AS ile eş anlamlıdır.
I love pizza. I love cake, as well.
is of-are of have got/has got
is to-are to must
the question like this
noun + like this
Should V1 yada should atılır
ve sadece V1 gelir.
SVO +too ile aynıdır.
too
Kural 69:
NOUN
Subjunctive yapılardan
sonra “should V1“
kullanılmaktadır.
Should kullanılmadığında
ise filin yalın hali kullanılır.
like this isimden sonra
such as gibi….
Kural 71:
Zarf+isim = böyle bir şey yok
Zarf+sıfat = the most beatiful
Zarf+zarf =
Zarf+sıfat+isim = significantly benefical information
Sıfat+isim = red book
Kural 70:
Utmost= The Most
Utmost+ isim
The most+ sıfat
when a single man
would live
used to live
geçmişe işaret
geçmişteki alışkanlık
geçmişteki alışkanlık
Kural 72:
Kişiye özgü sıfatlar OF alır…..
thoughtless of
Nesneye özgü sıfatlar FOR alır…
Kural 73:
Kural 74:
The reason for my failure is the exam itself.
Press: medya
Depress: üzmek
Oppress: fiziksel işkence
Repress: eziyet çektirmek
Suppress: bastırmak
Compress: sıkıştırmak
1.fiil
The reason why I failed is the exam itself.
1.fiil 2.fiil
Kural 75:
Kural 76:
Gerund (Ving) ile başlayan özneler daima tekil fiil alır
ve sayılmazlar.
The number of
is (tekil fifl)
The number of stories in this book is ten.
Teaching students is hard.
A number of
are (çoğul fiil)
A number of stories were interesting.
çoğul özne olmasına rağmen
Kural 77:
Be going to V1
Will V1
Kural 78:
gelecekte planlanmış eylem
gelecekte olması olası eylemler
Go+Ving  go fiilinden sonra tense ne olursa olsun
“Ving” gelir.
go fishing
go visiting
örnek
go dancing
go playing
too sıfat to
sıfat enough to
sıfat to
to (in order to/so as to)
the first to
the second to
Kural 79:
Kural 80:
Sahiplik sıfatlarından sonra gelen yapı ING (Gerund)
 Most of the members paid their dues without
my asking them.
I think
I hope
Ve Emir cümleleri
WİLL ister….
akin to=similar to
Şahıs zamirlerinden sonra gelen yapı TO V1 (infinitive)
 I told him to come early.
Kural 81:
Kural 82:
So MUCH noun that
MANY
FEW
Such A LOT OF noun that
LITTLE
Kural 83:
If only = I wish
(Type2)
(Type3)
I wish
V1 gelir.
dependent on
independent of
indepence from
dependence on
reliance on
am
is + likely to=may
are
Kural 84: UNUTMA!
Present bir şey kullanılmaz. (PAST)
Could V1
Would V1 modalları kullanılır.
Could have V3
Özneler aynı ise “would” kullanılmaz.
Cümle to ve
V1 ile
başlamaz.
Pasiflerden
sonra to gelir.
Prepositiondan
sonra Ving gelir.
Prep’ten sonra ıf,
why, that gelmez.
Virgülden
sonra
Ving-V3
gelir.
Fiilden sonra V3’lü
kısaltma gelmez.
Kural 85:
Only if= if (devrik)
Not: Only if cümle başımda ise, ikinci kısım devrik olur.
Kural 86:
When
Once
As soon as
If only= I wish (Type 2/Type 3)
İlk kısım
V1
ikinci kısım
Will V1
have/has V3
Not: If cümleleri her iki tarafı V1-V1 dışında asla aynı
tense olmaz.
Kural 87:
Kural 88:
BUT FOR
ALL BUT
FOR ALL
+noun
+noun
If it hadn’ been for
If it weren’t for
(Type 2/Type3)
In spite of
Despite
Almost
Practically
Recently
For all
*Despite
*In spite of
*Notwithstanding
sonra noun gelir.
*SVO gelecekse “the fact that” alırlar.(For all hariç)
Kural 89:
Recent
Despite ve in spite of’dan
sonra Ving de gelir.
Kural 90:
sadece have/has V3
PREPOSITION
have/has V3
+ which
+ whom
+whose
V2
where = preposition+ which (from which hariç)
that which= what
Kural 91:
Kural 92:
Eş anlamlısı: by means of which
At the moment
At that moment
am/is/are Ving
V2
Kural 93:
WHEREBY
A system, a method, a scheme
gibi ad öbeklerini izleyen bir bağlaçtır.
Kural 94:
THAT
İsmin yanına gelir
(adjective clause)
fiil yada sıfat yanına gelir
(noun clause)
via=by way of
We went to Mersin via Konya.
via versa = yada tam tersi
noun+that SVO
S yada V eksik olmalı
verb+that SVO
SVO tam olmalı
Kural 95:
At the moment=now/
at present
(zaman zarfı)
When hariç
soru ekleri
iki SVO
bağlamaz.
Kural 96:
The moment=when
(bağlaç)
Whatever
Whenever + MAY gelir.
Whereever
That’s why= because
That’s right= yes
Kural 97:
Kural 98:
WİLL gelmez….
Zaman
bağlacı
tarafına
Ving’li yapılar gelmez….
Until=Till
When=While=As=Just as
Whilst
Kural 99:
Kural 100:
Since hariç
Zaman
bağlacının
dışındaki
cümleye
Kural 102:
İlgi bağlaçlarında zaman uyumuna dikkat!!!!!
PAST gerektirir.
When I first
When I last ile eş anlamlı….
The first time
Kural 103:
Although V2 yesterday, V2.
Although will V1 next week, V2 yesterday.
Although past, past.
present, present.
Zaman uyumu ara.
Kural 104:
haven’t/hasn’t V3
(still’den sonra have done olumlu olamaz)
I have done…., I still haven’t done….. .
yet
Kural 105: TAQ Question
Sentence Connector’ın içine göre
I had worked hard;however, I failed, didn’t I?
Adverbial clause’nin dışına göre
After I had worked hard, I managed, didn’t I?
Kural 107:
Verb
Adjective
Idea
Opinion
will have been Ving
have/has been Ving
had been Ving
Yani “”perfect continuous” yapılar tercih edilmeli
The last time
V1
can do
is doing
Süreç varsa
(for two hours)
have/has V3
have/has been Ving gelmez…
Kural 101:
STILL
SİMPLE PAST
SİMPLE PRESENT
PRESENT PERFECT
PAST PERFECT
Zaman
bağlacı
tarafına
sadece
That
Whether + SVO (tam cümle)
If
S + V + O
(what/who)
(what/who)
I hope that
I promise that
will V1
I hoped that
I promised that
would V1
Kural 106:
Get
Allow
Force
Make
Let
Have
Kural 108:
(sb) to V1
(smt) V3
(sb) Ving
Would rather  than
Would prefer  rather
than
Would rather much
Would just as soon
Would sooner
Than sadece
comp. ile
kullanılır.
Comparative yapıdır
Kural 109:
İsmin yanına gelen kısaltma
have V3’lü olmaz…
Virgülden sonra
to’lu kısaltma gelmez.
Verb’ün yanına
V3’lü kısaltma gelmez.
Wh’in yanına
to’lu kısaltma gelir (why hariç)
Cümle yanına
Cümle başına
to’lu kısaltma gelmez.
Kural 111:
, TOO  olumlu cümlede (de, da)
, EITHER olumsuz cümlede (de, da)
, YET perfect yapıda olumsuz (de, da)
, AS WELL olumlu cümlede (de, da)
INSTEAD  yerine anlamında
SVO, SVO, Though/Afterwardsbağlaç olarak
Kural 112:
V1
V2
Will V1
Have/has V3
SVO’dan
oluşan
basit bir
cümlede
Kural 113:
Kural 110:
Cümle sonuna gelen yapılar;
Yani ana zamanlar
kullanılır…
Seçenekte
Am/Is/Are Ving
Was/were Ving varsa
Currently
Constantly
For the time being
Forever
İncreasingly
Always
Kural 114:
Aylar in alır. Günler on alır. Yıllar in alır.
Ay+gün on alır. (günler baskındır)
on April 28th in 1968
Zaman bağlaçlarından when/while/just as/as aranır.
Because, Although gibi sebep bağlaçlarının içine
gelir.
Kural 115:
am
is Ving gelir…
are
in the world
on the earth
at Ramazan
on Ramazan day
Kural 116:
HOW?  by/through
WHY  to / for
BETWEEN iki şey arasında
AMONG sayısının kaç olduğunu
bilmediğimiz çok şey arasında
Kural 117:
Throughout
In
+ SÜREÇ
During
Over
after= afterwards=subsequent to=in the wake of
Kural 118:
Have/has V3
Regarding
As to
+ noun
Concerning
ABOUT (ilgili/alakalı)
anlamındadır.
Have/has been Ving
That’s to say=yani
Kural 119:
in conclusion
all in all
to sum up
to summarize
in summary
İn brief
İn short
To be brief
Kural 120:
Sonuç olarak/ özetle
Bu yapılar paragrafın ilk
cümlesinde yer almayıp
diğer her yerde olabilirler.
FIRST
SECOND
THIRD
ONE
ANOTHER
A THIRD
FIRST AND FOREMOST
ALSO
MOREOVER
Kural 121:
Kural 122:
NOUN CLAUSE OLAN WHETHER/IF:
Cümle başında sadece whether kullanılır, if kullanılmaz.
Much (-/?)
Many (-/?)
Whether Jack is happy is certain.
I don’t know whether/if Jack is happy.
Too much
Too many
Kural 123:
Kural 124:
Because +SVO
Because of +noun
As a result, +SVO
As a result of, +noun
şeklinde bir tamlama içinde kullanmışlar
ise olumlu cümlede olmalı….
I don’t know _____
(-)
if/ whether/who/how/why
I know _____
Thanks to +noun
+ Ving’li kısaltma
+ noun caluse
(+)
that
Kural 125: CÜMLE SONUNDA…..
too, as well, so,as
A lot of (+)
Kural 126:
SADECE (+) CÜMLEDE
Olumlu cümlede “and” anlamında.
APART
FROM
Olumsuz cümlede “except” anlamında.
either, neither, nor
SADECE (-) CÜMLEDE
HEM (+) HEM (-) CÜMLEDE
also
Kural 127:
V1 ile have/has V3
NOT: as if/as though fiilin yanına gelir.
Kural 128:
Although-Because grubu
bağlaçları hariç asla
yan yana gelmez…
1. Preposition ile
kullanılmaz.
ADJ CLAUSE olan
When
Where
Why
2. Arkalarından asla
Verb gelmez.
That which= what
Kural 129:
Kural 130:
ALL
WHOLE
The whole book
Kural 131:
zıtlık isterler
Unless içine olumsuz yapı almaz.
Olumsuz yapı karşı tarafta olur.
Unless (+), (-).
Process + by which
Mean + by which
(why hariç)
All time
All books
Unless= If not
WH yapılarda
kısaltma to ile
yapılır.
Even if
Olumsuz cümle varsa
her iki tarafta da olur.
Even if (-),(-).
Kural 132:
Someone
Anybody
Everything
Nowhere
one- body = they
thing-where= it
Everybody is at home, aren’t they?
Kural 133:
Boşluktan sonra sıfat yada zarf varsa:
Kural 134:
past
How
However
No matter how
adjective
adverb
1982
1982
now
until 1982
since 1982
(1982’e kadar)
(1982’den beri)
How  iki ayrı cümle bağlamaz….
Kural 135:
SO
Kural 136:
bir sonucu gösterir cümle başında kullanılmaz.
Ancak “So….that” devrik cümlede cümle başına gelir.
So beautiful is she that…….
Kural 137:
Everytime=Whenever  %100 S. Present
I met Ali whenever I go to Van.
Ancak  Whenever/Everytime+past, used to V1
, would V1
Whenever I went to Van, I would visit it.
Kural 139:
Diyalog sorularında
What’lı sorulara
genellikle Well ile
cevap verilir.
Kural 138:
Be likely to= may
Be able to= can
Be going to= will
Be supposed to=should
Used to=would
Prepositionlardan sonra
if/whether /that
gelmez.
Modal+V1 (present modal)
Modal+have/has V3
( past modal)
Have to/have got to=must
Kural 140:
“Go” fiilinden sonra tense ne olursa olsun Ving gelir.
Cümlede bir fiil olur,
ikincisi kısaltmadır.
İki isim birleşirken
araya “of” alır.
Kural 141:
Go fishing
Go camping
Go dancing
Prepositionlardan
sonra gelen yapı
ing’lidir. (to hariç)
Veryçok (very expensive çok pahalı ama alınabilir.)
Too aşırı çok (too expensive  çok pahalı almam imkansız)
Kural 142:
ÖZELLİKLE anlamında zarflar:
Mainly
Chiefly
Specifically
Predominantly
Primarily
Especially
Principally
Mostly
Kural 143:
Kural 144:
Very X Too FARKI
Gerund ile başlayan
özneler daime tekil
fiil alır .
Teaching students is hard.
Zaman uyumuna dikkat
et!!!!
Anlam bütünlüğünü
sorularında tense
değişikliği varsa zaman
zarfına bak
(now/recent)
Virgülden sonra
THAT gelmez…
İf’den sonra will
gelmezzzzzz.

Benzer belgeler