Revit Architecture 2010 Eğitim Notları

Transkript

Revit Architecture 2010 Eğitim Notları
Revit Architecture 2010
Eğitim Notları
1 Arayüz Sanıtımı (Tser Interface)
1
Application Menu (Uygulama Penceresi)
Quick Access Toolbar (Hızlı Erişim Araç Çubuğu)
Ribbon (Şerit)
Option Bar (Seçenekler Çubuğu)
Info Center (Bilgi Merkezi)
Help (Yardım)
Project Browser (Proje Yöneticisi)
Drawing Area (Çizim Alanı)
Conceptual Tab (Komuta Ait İçerik Sekmesi)
Status Bar (Durum Çubuğu)
Ribbon (Şerit Menü)
View Control (Görüntü Yöneticisi)
Açılış Ekranı ve Dosya Formatı
Başlangıç İçin Kısa Bilgiler
1
1
2
2
2
2
2
3
3
4
4
6
8
9
2 Çizim Ayarları ve Şablon Dosya Kullanma
11
Çizim Ayarları (Drawing Settings)
Çizim Birimi
Çizim Ölçeği
Çizgi Kalınlıkları
Şablon Dosya (Template File)
3.1. Duvarlar (Walls)
1 Duvarlar ile İlgili Ayarlar
Element Properties (Eleman Özellikleri)
Katman İşlevi (Function)
Duvar Malzemesi (Material)
2 Tip Seçici (Type Selector)
3 Duvar Oluşturma Yöntemleri
4 Seçenekler Çubuğu (Option Bar)
Edit Profile İşlemleri
Core Boundary
Core Boundary Özelliğinin Etkin Olduğu Kullanımlar
5 Kesitte Duvar İle İlgili İşlemler
6 Katmanlı Duvarda Malzeme Metrajı
Duvar Metrajı
7 Farklı Formda Duvar Modeli Oluşturma
11
11
12
13
15
17
17
17
21
23
26
27
29
31
33
33
35
36
38
40
3.2 Döşemeler (Floors)
1 Döşemeler ile ilgili Ayarlar
Döşeme Komutu İçerik Sekmesi
Döşemenin Geometrik Özellikleri
Teras Döşeme Çizme
Eğimli Döşeme Çizme
Seçenekler Çubuğu (Option Bar )
Döşeme Özellikleri (Floor Properties)
Döşeme Düzenleme İşlemleri (Modify Floors)
Tip Seçici (Type Selector)
Eleman Özellikleri (Element Properties)
Döşeme Sınırına Müdahale Etme (Edit Boundary)
Döşeme Planında Boşluk Oluşturma
Döşeme Şekline Müdahale Etme (Shape Editing)
2 Modele Yeni Kat Ekleme
Kat Ekleme (Level) Komutu
3.3 Sirkülasyon Elemanları
1 Merdivenler
Merdiven Komutu İçerik Sekmesi
Merdiven Çizme Yöntemleri
Düz-Sahanlıksız Merdiven Oluşturma
Araçlar Paneli (Tools Panel)
Merdiven Komutunu Sonlandırma (Stairs Panel)
Merdiven Özelliklerini Düzenleme (Element Panel)
Düz-Sahanlıklı Merdiven Oluşturma
Çok Kollu Merdiven Oluşturma
Dönel Merdiven Oluşturma
Boundary ve Riser Komutları ile Merdiven Oluşturma
Mevcut Merdivenin Sınırlarını (Boundary) ve Rıhtlarını (Riser) Değiştirme
Yeni Merdiven Tipi Oluşturma
2 Rampalar
Rampa Komutu İçerik Sekmesi
Rampa Çizme Yöntemleri
Araçlar Paneli (Tools Panel)
Rampa Komutunu Sonlandırma (Stairs Panel)
Rampa Özelliklerini Düzenleme (Element Panel)
3 Korkuluklar (Railings)
Korkuluk Komutu İçerik Sekmesi
Korkuluk Çizme Yöntemleri
Araçlar Paneli (Tools Panel)
Korkuluk Komutunu Sonlandırma (Railing Panel)
Seçenekler Çubuğu (Option Bar)
Aktif olan komuta ait sekmelerin açıldığı alandır.
Korkuluk Özellikleri (Railing Properties)
45
46
46
46
47
47
48
49
52
52
52
52
52
53
54
54
57
57
58
58
58
58
59
59
61
61
62
63
63
64
69
69
69
70
70
70
73
75
75
75
76
76
76
76
3.4 Giydirme Cepheler (Curtain Wall)
1 Giydirme Cepheler İle İlgili Ayarlar
Eleman Özellikleri (Element Properties)
Tip Seçici (Type Selector)
Curtain Wall Duvar Oluşturma Yöntemleri
Curtain Wall Yükseklik Ayarı
2 Giydirme Cephe Düzenleme İşlemleri
Edit Profile İşlemleri
3 Curtain Wall Eleman Özellikleri
Tip Özellikleri (Type Properties)
Seçili Nesne Özellikleri (Instance Properties)
4 Giydirme Cephe Üzerinde Çalışma
Curtain Grid’leri Seçerek Yerleştirme
Izgara Modelden Parça Eksiltme Uygulaması
Panellerle Çalışma
Panel Malzemesini Değiştirme
5 Giydirme Cephe Panelleri Üzerine Doğrama Ekleme
Kapı Yerleştirme
Pencere Yerleştirme
Doğramaların Ebatları Üzerinde Değişiklik Yapma
Dikme ve Kayıtlar
Dikme ve Kayıt Tip Özellikleri
6 Çizim İçerisine Profil Ekleme
Yeni Profil Tipi Oluşturma100
Profili Kayıta Atama
Kayıtların Açı ve Pozisyonlarını Değiştirme
Curtain Wall Yönlendirmelerinin Değiştirilmesi
Kayıt (Mullion) Birleşimleri
3.5 Asma Tavanlar (Ceilings)
1 Asma Tavanlar ile İlgili Ayarlar
Eleman Özellikleri (Element Properties)
Tip Seçici (Type Selector)
Asma Tavan Taslağı (Sketch Ceiling)
Geçici Asma Tavan Komutu (Create Ceiling Boundary)
Asma Tavan Geometrik Özellikleri
2 Asma Tavan Oluşturma Yöntemleri (Ceiling)
Otomatik Tavan Oluşturma
Eğimli Asma Tavan Çizme
3 Asma Tavan Düzenleme İşlemleri (Modify Ceilings)
Asma Tavan Sınırlarını Düzenleme (Edit Boundary)
Asma Tavan Planında Işık Bandı Oluşturma
Asma Tavan Üzerine Aydınlatma Elemanları Yerleştirme
3.6 Çatılar (Roofs)
1 Çatılar ile ilgili Ayarlar
81
81
82
82
84
87
87
87
90
90
91
92
92
93
93
94
96
96
97
98
98
98
100
101
101
102
102
107
108
108
110
110
110
110
110
111
112
112
112
113
114
117
118
Çatı (Roof) Komutu
Çatı Komutu İçerik Sekmesi
Çatının Geometrik Özellikleri
Kırma Çatı Modelleme
Beşik Çatı Modelleme
Seçenekler Çubuğu (Option Bar)
Çatı Komutunu Sonlandırma
Çatı Özellikleri (Roof Properties)
2 Kesit- Görünüşte Çatı Modelleme (Roof By Extrusion)
3 Kütleden Çatı Modelleme (Roof by Face)
4 Çatıları Düzenleme (Modify Roofs)
Çatı Geometrisini Değiştirme (Modify Roofs/Edit Footprint)
Çatı Saçaklarını Hizalama (Align Eaves)
Teras Çatıya Eğim Verme (Slope Arrow)
Çatıları Birleştirme (Join/Unjoin Roofs)
5 Yeni Bir Çatı Tipi Oluşturma (Modify Roofs)
4 Saşıyıcı Sistem Elemanları
1 Gridal Aks Çizgileri Oluşturma
Aks Komutu İçerik Sekmesi
Aks Çizme Yöntemleri
Seçenekler Çubuğu (Option Bar)
Aks Çizgisinin Özellikleri
Aks Çizgilerinin Kullanımı
2 Akslara Taşıyıcı Kolon Yerleştirme (Structural Column)
Taşıyıcı Kolon Komutu İçerik Sekmesi
Tip Seçici (Type Selector)
Seçenekler Çubuğu (Option Bar)
Çizime Taşıyıcı Kolon Yükleme (Load Family)
Kolon Yerleştirme Yöntemleri
Taşıyıcı Kolon Özellikleri
Taşıyıcı Kolonları İlişkilendirme
3 Kirişler (Beams)
Kiriş Komutu İçerik Sekmesi
Tip Seçici (Type Selector)
Seçenekler Çubuğu (Option Bar )
Çizime Kiriş Yükleme (Load Family)
Kiriş Yerleştirme Yöntemleri
Kiriş Özellikleri
Kirişleri İlişkilendirme
5 Family Çalışma Mantığı
1 Yeni Bir Family Oluşturma
Mevcut Bir Family Dosyasını Değiştirme
Şablon Dosya Kullanarak Family Oluşturma
Çalışma Düzlemi (Reference Plane)
Place Lines Komutu İçerik Sekmesi
119
119
119
119
120
120
120
120
122
124
125
125
125
126
126
127
129
129
130
130
130
130
131
135
135
135
135
136
136
137
138
139
139
140
140
140
140
141
143
145
148
148
149
151
151
Place Lines Komutu
Seçenekler Çubuğu (Option Bar)
Dimension Paneli
Modify Dimensions Komutu İçerik Sekmesi
Parametre Ekleme
Family Özellikleri (Family Properties)
Formüller
Revit Family Dosyasını Çizimde Kullanma
2 Family Dosyasını Test (Flex) Etme
3 Geometri Ekleme
Create Extrusion İçerik Sekmesi
Create Extrusion Komutu Geometrik Özellikleri
Seçenekler Çubuğu (Option Bar)
Create Extrusion Komutunu Sonlandırma
4 Family Dosyası Görüntü Ayarları
6 Ölçülendirme (Dimensions)
1 Geçici Ölçüler (Temporary Dimensions)
2 Ölçülerde Eşitlik Özelliği
3 Ölçülendirme ile İlgili Ayarlar
Ölçülendirme Komutu İçerik Sekmesi
Ölçülendirme Yöntemleri
Hizalı Ölçülendirme (Aligned)
Dik Ölçülendirme (Linear)
Açılı Ölçülendirme (Angular)
Dairesel Ölçülendirme (Radial)
Yay Uzunluğu Ölçülendirme (Arch Length)
Eleman Özellikleri (Element Properties)
Tip Seçici ( Type Selector)
Seçenekler Çubuğu (Option Bar)
4 Ölçü Çizgisine Müdahale Etme
5 Açılı Duvarı Planda Ölçülendirme
6 Yeni Referans Noktası Ekleme (Edit Witness Line)
7 Duvar Boyunca Ölçülendirme (Entire Wall)
8 Yeni Bir Ölçü Tipi Oluşturma
7 Mekan Sanımlama
1 Mekan Ayarları (Area and Volume Computations)
2 Mekan Ekleme
Mekan Komutu İçerik Sekmesi
Mekan Özellikleri (Element Properties)
Seçenekler Çubuğu (Option Bar)
3 Mekanları Ayırma (Room Seperation)
Mekan Ayırma Komutu İçerik Sekmesi
Mekan Ayırma Komutu Özellikleri (Element Properties)
Çizim Araçları (Draw)
Seçenekler Çubuğu (Option Bar)
152
152
152
153
153
154
154
155
155
156
157
157
157
157
157
165
165
166
168
168
168
169
169
169
170
170
170
171
171
171
172
172
173
174
177
177
178
178
178
179
180
180
180
180
180
4 Mekan Etiketlerini Düzenleme (Modify Room Tags)
5 Mekanları Renklendirme (Color Scheme Legend)
6 Mahal Listesi Oluşturma (Schedules/Quantities)
8 Görselleştirme (Rendering)
1 Sahne Oluşturma
Kamerayı Yerleştirme
Kamera Özellikleri
2 Yapı Malzemeleri (Materials)
Yeni Malzeme Oluşturma
Malzeme Düzenleme
3 Işıklar ( Lights)
Doğal Işık Kaynağı (Sun) Kullanma
Yapay Işık Kaynağı (Artificial) Kullanma
Aydınlatma Elemanlarını Düzenleme
Fotometrik Işık Kaynağı Kullanma
Aydınlatma Elemanlarını Gruplama
4 Görselleştirme (Rendering)
Görseli Export Etme
9 Arazi Modelleme
1 Arazi Modelleme İle İlgili Ayarlar
Arazi Modeli Oluşturma (Toposurface)
2 Arazi Düzenleme İşlemleri (Modify Topography)
Arazi Sınırlarını Belirleme (Property Line)
Bölge Ayırma (Subregion)
Bölge Kesme (Split Surface )
Bölge Birleştirme (Merge Surface)
Taban Dolgusu (Building Pad)
Peyzaj Elemanları (Site Component)
Park Elemanları (Parking Component)
Kazı Dolgu İşlemleri (Graded Region)
Eş Yükselti Eğri Kotları (Label Contours)
10 Paftalar (Sheets)
1 Mevcut Paftayı Düzenleme
2 Yeni Pafta Oluşturma
180
181
184
189
189
189
190
192
192
194
195
196
198
198
201
202
203
207
209
209
209
214
214
215
215
216
216
217
220
220
223
225
228
231
1 Arayüz Tanıtımı - 2 Çizim Ayarları ve Şablon Dosya Kullanma - 3 Modelleme Elemanları: 3.1 Duvarlar /
3.2 Döşemeler / 3.3 Sirkülasyon Elemanları / 3.4 Giydirme Cepheler / 3.5 Asma Tavanlar / 3.6 Çatılar 4 Taşıyıcı Sistem Elemanları - 5 Family Çalışma Mantığı - 6 Ölçülendirme - 7 Mekan Tanımlama 8 Görselleştirme - 9 Arazi Modelleme - 10 Pafta Ayarları
1 Arayüz Sanıtımı (User Interface)
Revit Architecture 2010 arayüzü kullanıcının çalışma verimliliğini ve hızını arttıracak şekilde yeniden
tasarlandı. Arayüz, tüm Autodesk ürünleri için ortak bir dili temel alacak şekilde biçimlendirilmiştir. Bu
dil birliği, tüm Windows yazılımları için geliştirilen yeni çalışma arayüzü ile paralellik gösterir. Kullanıcı
gereksinimi olan araçlara tek bir alandan Ribbon (Şerit menü) kolayca ulaşabilir.
Arayüz Ekranı
Application Menu (Uygulama Penceresi)
Uygulama Penceresi; New, Open, Save, Save As, Export, Publish, Print, Licensing ve Close komutlarına
arayüzün sol üst köşesine yerleştirilen tek bir buton ile ulaşılabilmesini sağlar. Bu alanda, son kullanılan
dosyalar başlığa, tarihe ve isme göre düzenlenebilir. Çizimlerin listede sürekli yer alması için yanlarında
bulunan Pin ikonu kullanılabilir. Option (Ayarlar) penceresine buradan ulaşılır.
Quick Access Soolbar (Hızlı Erişim Araç Çubuğu)
Arayüzün sol üst kısmında, uygulama penceresinin yanında bulunur. Sık kullanılan komutları içerir ve
sağ tuşa basıldığında komutların bazılarının kapanıp açılabildikleri görülür. Kullanıcı isterse bu alana
kendi seçtiği komutları da ekleyebilir. QAT, Show Below the Ribbon komutu ile Ribbon bölümünün
altına da yerleştirilebilir.
Ribbon (Şerit)
Ribbon mantığı, bir dizi sekmeler (Tab) ve paneller (Panels) yardımıyla, Revit komutlarına tek bir
alandan hızlı erişim sağlar. Her sekme birden fazla panel ve her panel birden fazla araç içerir.
Option Bar (Seçenekler Çubuğu)
Aktif olan komuta ait sekmelerin açıldığı alandır. Her komuta göre farklılık gösterecektir.
Info Center (Bilgi Merkezi)
Bilgi Merkezi yardım için arama yaparken kullanıcıya daha fazla esneklik sağlayacak şekilde
geliştirilmiştir. Başlık çubuğunda yer kazanabilmek için, arama alanı küçültülebilir ya da tekrar
genişletilebilir.
Help (Yardım)
Yardım sisteminde arama yapabilir, hatta hangi dokümanın içinde arama yapılacağını belirtilebilir.
Böylece ulaşmak istenilen başlık için harcanacak zaman azaltılabilir. Help altında yer alan ‚Where Is
My Command?‛ ile daha önceki versiyonlarda komutun eski yeri ile yeni arayüzdeki yeri hakında bilgi
alınabilir.
Project Browser (Proje Yöneticisi)
Proje ile ilgili tüm görüntülerin takip edildiği alandır. Çizim ekranı genişletilmek istendiğinde bu kısmı
kapatmak mümkündür. View sekmesi, Windows panelindeki User Interface’den tekrar Project Browser
başlığını işaretlemek pencereyi açmak için yeterli olacaktır. Ekranda yapılan her işlemi Project Browser
algılar.
Drawing Area (Çizim Alanı)
Revit çizim alanıdır. Açılışta ekran üzerinde yer alan ikonlar görünüş ikonlarıdır.
Conceptual Sab (Komuta Ait İçerik Sekmesi)
Ribbon içerisinde herhangi bir komut çalıştırıldığında yada çizim ekranından bir nesne seçildiğinde,
sekme isimlerinin sonunda komuta ait içerik sekmesi açılacaktır. İçerik sekmesi (Conceptual Tab)
seçilen veya verilen komuta göre farklılık gösterir. Yandaki resimde Wall komutu için açılan Modify
Walls sekmesi gibi.
Shortcut Menu (Kısayol Menüsü)
Ekranda imleç ile boş alanda veya seçili nesne üzerinde sağ tuş yapıldığında komuttan bağımsız olarak
görüntüye ait araçlara hızlı bir şekilde erişilmesini sağlar. Birçok nesne seçiminde Create Similiar (aynı
nesne özellikleri taşıyan modeli tekrar oluştur), Select Previous (bir önceki seçimi tekrarla), Select All
Instances (aynı nitelikteki tüm nesneleri seç) kullanıcıya kolaylık sağlar. Family nesnelerinin ekrandan
seçilmesi durumunda bu alandan Edit Family aracına daha hızlı ulaşılır.
Seçilen nesneyi ekranda saklama veya izole etme ayarları Hide in View seçenekleri içerisinde yer alır.
Seçilen nesnenin (Element Properties) veya çalışılan ekranın özelliklerine (View Properties) hızlı erişim
sağlar.
Ekran görüntüsü, ekrandan duvar nesnesinin seçimi ile sıralanan sağ tuş menüsünü göstermektedir.
Navigation Sools (Navigasyon Araçları)
Revit 2009 ile gelen ViewCube, SteeringWheels teknolojileri ile sahne istenilen yönde çevirilebilir.
Yaklaşma, uzaklaşma ve kaydırma işlemleri oldukça kolaylaşmıştır. Bu araç çubuğu 2010 ara yüzünde
kullanıcıların rahatlıkla görüntülere müdahale edebilmeleri için çalışma alanının sağ üst köşesine
yerleştirilmiştir.
Uiew Control (Görüntü Yöneticisi)
Çizim alanının hemen altında yer alır ve çizimin ölçeği, detay seviyesi, model grafik görünümü gibi
ayarlara hızlı erişim sağlar. Bu ayarların her biri sadece çalışılan aktif görüntüye özgüdür.
Status Bar (Durum Çubuğu)
Ekranın sol alt köşesinde yer alır. Bir komut çalıştırıldığında işlemlerin nasıl gerçekleştirileceğine dair
yönlendirmede bulunur. Komut çalışmıyor iken, ekranda herhangi bir nesne üzerine gidildiğinde, o
nesne ile ilgili bilgi verir. İmlec Ribbon’da yer alan komutlardan herhangi birinin üzerinde iken, o
komutun görevini özetler. Komut çalıştırıldığında, komutun kullanımı hakkında yol gösterir.
Ribbon (Şerit Menü)
Şerit Menü, önceki versiyonlarda farklı alanlarda yer alan komutların tek bir menüden kolayca
ulaşılmasını sağlamıştır. Ribbon içerisinde her sekme birden fazla panel ve her panel birden fazla araç
içerir. Panel sıralaması kullanıcı tarafından değiştirilebileceği gibi, çizim alanının içerisine de alınabilir.
Sekme başlıklarının sağında yer alan ok ikonu ile menü alanı sadece panel başlıkları veya sekme
başlıkları kalacak şekilde açılıp kapatılabilir.
Ribbon (Şerit Menü)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Home: Wall, Door, Window gibi bina modelleme araçları ve bu süreçte kullanılan Grid, Level
(kat ekleme), Room (mahal tanımlama) gibi komutları içerir.
Insert: Dışarıdan veri almaya dayalı komutları içerir.
Annotate: Detay, ölçülendirme, yazı ve etiketleme komutlarını içerir.
Modify: Tüm düzenleme elemanlarını içeren komut panelidir.
Massing & Site
Massing: Kütlesel tasarım araçlarını içerir. Oluşturulan kütleler yine bu menü altında bulunan
komutlar ile mimari nesnelere dönüştürülürler.
Site: 3 Boyutlu arazi modelleme ve düzenlenme araçlarını içerir.
Collobrate: Çizim modelinin paylaşılması ve koordinat çakıştırma komutlarını içerir.
View: Yeni bir plan görüntüsü, kesit, görünüş, kamera, pafta, metraj gibi komutları içerir.
Manage: Design Options (tasarım alternatifleri oluşturma) ve proje ayarlarının kontrolünü
sağlar.
(Add-Ins): Aboneliği olan kullanıcılar için ilave komutlar içerir.
Uiew Control (Görüntü Yöneticisi)
Çizim arayüzünün en altında solda yer alır. View Control (Görüntü Yöneticisi) içerisindeki her bir ayar
sadece çalışılan görüntüye özgüdür.
Ölçek: Çizim ölçeğini belirler. Çizim birimi ve ölçek, çizime başlarken kararlaştırılır. Tüm sayısal değerler
gerçek ölçülerdir.
Detay Düzeyi: Ölçeğe bağlı olarak detay düzeyinin ayarlanmasını sağlar. Bu düzenleme Manage
Settings Detail Level penceresinden gerçekleştirilir.
Modelin Grafik Görünümü: Çizimin ekranda nasıl görüneceğini düzenler. Tel kafes görüntüsü-Arkada
kalan çizgileri gösterme, kaplama, kenar çizgileri vurgulu kaplama seçenekleri mevcuttur.
Gölgeler: Render ortamına gitmeden çizimde belirtilen yer, zaman ve saat dilimlerine göre gölge
ayarları kullanılabilir. Graphic Display Options penceresinden bu ayarlar düzenlenir. Çizim
performansının etkilenmemesi için bu ayarları sadece çıktı aşamasında açın.
Kısmi Görüntü: Çizimin, grip noktalarından tutarak ayarlanabilmesini sağlayan bir çerçeve içerisinde
görüntülenmesini sağlar. Çizimde çalışılan alana odaklanmada yardımcı olur. Ayrıca çizim bu sınırlar
dahilinde paftaya aktarılır.
Kısmi Görüntü Ayarı: Bu ikon Crop View aktif iken ekranda sınırlamayı sağlayan çerçevenin
görünürlüğünü kontol eder.
Nesne Gizleme/ Tecrit Etme: Ekranda seçili olan nesneyi gizleme veya tecrit etmeye yarar. Ekranda
gizlenmiş veya tecrit edilmiş bir nesne var ise, ekran bir çerçeve içinde görünür. Bu işlemler, ikon seçili
iken Reset Temporary Hide/Isolate ile en başa alınabilir.
Gizli Nesneleri Göster: Bu ikon seçildiğinde gizlenmiş olan nesneler ekranda belirirler. Bu esnada ekran
kırmızı bir çerçeve içerisinde görünecektir. Seçilen nesneleri ekranda tekrar görünür hale getirdikten
sonra ikonu tıklayıp tekrar normal çizim alanına geçin.
Render: Görselleştirme komutu buradan çalışır. Bu ikon sadece 3 boyut görüntülerinde aktiftir.
Açılış Ekranı
Başlangıç İçin Kısa Bilgiler
o
o
o
o
o
o
o
o
Şablon dosya: Daha hızlı çizim ve verimli bir çalışma için mutlaka şablon dosya kullanın.
Sketch modu: Birçok modelleme komutunda taslak (Sketch) adı verilen farklı bir arayüz
kullanılır. Burada oluşturulmak istenen 3 boyutlu nesneyi 2 boyutlu kapalı bir nesne olarak
çizin. Çizilen 2 boyutlu nesneyi Revit, 3 boyutlu bir modelleme elemanına dönüştürür. Ribbon
üzerinde açılan içerik sekmesinin en sonunda bulunan Finish ile işlem tamamlanır veya Cancel
ile iptal edilir.
Komuttan çıkmak için: QAT ‘dan veya işlem sırasında Ribbon içerisinde en başta yer alan
Modify komutunu seçin. Klavyeden Esc tuşu kullanılabilir. Sağ tuştan Cancel seçilebilir. Cancel
ve Esc seçimi ile var olan işlem sonlandırılmış olur, ikinci defada komuttan çıkılır. Komut
sonlandırma işlemi kullanım alışkanlığına göre yukarıda belirtilen seçnekler ile yapılır.
Seçim yaparken: Section ve Window seçim kuralları Revit için de geçerlidir. Nesne üzerinde
sağ tuş yapıldığında Select All Instance ile aynı nitelikteki tüm nesneler tek seferde seçilir.
Seçili nesneler: Ekranda mavi renkte görünürler. Ctrl ile seçime yeni nesneler katmak
mümkündür. Shift ile seçimden nesne eksiltilir.
Seçilmiş elemanları yeniden seçmek için klavyeden Ctrl+sol ok tuşunu kullanın.
Ekran rengi: Uygulama Penceresi Options Graphics Colors altında yer alan Invert
background color kutucuğu seçildiğinde ekran rengi beyazdan siyah renge dönüşür.
Geçişli seçim: Klavyeden tab tuşuna basılarak yapılır. Durum çubuğundan doğru elemanın
seçilip seçilmediğini takip edin.
o
o
o
o
Filter Selection: Çizim alanının en altında sağda yer alır ve aynı anda birden çok elemanın
seçilip hem sayı hem de kategori olarak sıralanmasını sağlar.
Nesne silmek için: Conceptual Tab ‘den Delete ikonu, klavyeden Del butonu veya yine
klavyeden DE ile komut kısayolu kullanın.
Ctrl tuşuna basılı iken bir nesne üzerinde sürükleme yapmak, o nesnenin kopyasını alır.
Purge: Çizimde kullanılmayan nesneleri Manage Project Settings Purge Unused ile silin.
2 Çizim Ayarları ve Şablon Dosya Kullanma
Çizim Ayarları (Drawing Settings)
Revit Architecture çizim ayarları alttaki 3 başlıkta düzenlenir. Kullanıcı bu ayarları tek seferde düzenler
ve her görüntü için kullanır. Çizim ölçeği değiştiğinde çizgi kalınlıkları otomatik olarak ayarlanır.
o
o
o
Çizim Birimi
Çizim Ölçeği
Çizgi Kalınlıkları
Çizim Birimi
Çizime başlarken yapılacak ilk ayardır. Kullanıcı değiştirmediği sürece dosya, uzunluk birimleri için
‚mm‛ ile açılır. Farklı bir çizim birimi kullanılacaksa, Manage Project Settings Project Units Length
başlığından istenilen çizim birimi seçilir. Düzenlenmiş çizim birimi de şablon dosya içerisinde saklı
tutulduğundan, kullanıcı tarifli bir şablon dosya ile açılan çizimde bu ayarlar hazır gelecektir.
Project Units penceresi içerisinde çizim birimleri farklı disiplinlere göre de değiştirilebilir. Common tüm
disiplinler için ortak bir birim listesi sunacaktır. Structural ve Electrical başlıkları için seçenekler
farklılaşacaktır. Common seçimi ile birlikte alan, hacim, açı, eğim, para birimi değerleri de düzenlenir.
Uzunluk için ‚mm‛ değeri üzerini işaretleyerek, çizim birimini seçin.
Çizim Birimi
Çizim biriminin ne kabul edildiği rakam sonunda bir birim belirtilmediği sürece geçerlidir. Çizim birimi
ne olursa olsun çizim esnasında girilen değerin sonunda ‚mm‛, ‚cm‛, ‚m‛ vb bir bilgi girildiğinde
yazılım bu birimleri yazıldığı gibi kabul edecektir.
Çizim birimi ‚cm‛ olarak tanımlanmış bir dosyada 400 mesafe birimi ile 4m mesafe birimi aynı
sonuçları verir. Bu kullanıcıya belirlenen çizim biriminden bağımsız olarak çalışma kolaylığı sağlar.
Çizim Ölçeği
Çizim Ölçeği, Görüntü Yöneticisi (View Control) bölümünden ayarlanır. İlk açılışta ölçek bilgisi 1/100
olarak gelecektir. Listeden kullanıcı farklı bir ölçek seçebilir.
İstenilen ölçek bu listede yer almıyor ise, Custom seçeneği ile listeye yeni bir ölçek eklenebilir. Burada
Display Name olarak görünen kısım işaretlendiğinde ölçek için farklı bilgi girme olanağı verir. Paftada
ölçek bilgisi olarak görünecek olan değer burada yazılı olan bilgidir.
Çizim Ölçeğini Tanımlama
Çizimin detay seviyesi ile ölçeğinin nasıl ilişkilendirileceği, Manage Project Settings Settings
Detail Level View scale-to-detail level correspondence penceresinden ayarlanır. Listeden tekli seçim
yapılmaz, liste sonunda yer alan Default seçeneği ile her zaman için ilk ayarlara dönülebilir.
Çizgi Kalınlıkları
Çizgi kalınlıkları, Ribbon içerisinde Manage Project Settings Settings Line Weights penceresinden
ayarlanır ve ölçeğe göre otomatik olarak değişirler. Bu değişim Line Weights penceresinde yer alan
verilere göre gerçekleşir.
Line Weights Penceresi
Mevcutta yer alan kalem kalınlıkları kullanıcı için hazırlanmış öneri bir tablodur. Tabloya pencereden
Add ile yeni ölçekler eklemek mümkündür. Solda sıralanan numaralar kalem kalınlıkları için
sıralanmıştır. Bunlar kalınlık değerleri değildir.
Tabloda, örneğin 1 numaralı kalem kalınlığına sahip bir nesne 1:10 ölçekte 0.18 mm kalınlığında
basılacaktır. Ölçek 1:100’e değiştirildiğinde ise aynı nesne 0.1 mm kalınlığında basılacaktır. Bu tabloda
çizgi kalınlık adedi dışında her veri kullanıcı tarafından değiştirilip düzenlenebilir. Kullanıcı bu ayarları
şablon dosyasında saklayabilir.
Aynı düzenleme mantığı diğer iki başlık içinde geçerlidir. Pencere ilk açıldığında Modelling Line Weight
listesi ile açılır. Burada her bir başlığın açıklaması ingilizce olarak mevcuttur.
o
o
o
Modelling Line Weight: Plan, kesit ve görünüşlerde model elemanlarının kalem çizgi
kalınlıklarını belirler.
Perspective Line Weight: Çizgi kalınlıklarını, model nesneleri için ölçekten bağımsız olarak
perspektif görüntü içinde nasıl düzenleneceğini belirler.
Annotation Line Weight: Etiket nesnelerinin çizgi kalınlıklarının düzenlenmesini sağlar.
3.1. Duvarlar (Walls)
Tüm Revit Architecture modelleme elemanlarının kullanımı, Home sekmesinden ilgili komutu çalıştırıp,
Options Bar’dan gerekli ayarlamaların yapılması ile başlar. Duvar için Ribbon Build Wall komutunu
çalıştırın. Wall komutunun altındaki siyah ok, komutun Flyout, yani komuta bağlı alt komutlar şeklinde
çalışacağını gösterir.
1 Duvarlar ile İlgili Ayarlar
Duvar komutu çalıştırıldığında tüm parametrelerin düzenlendiği Place Wall sekmesi açılır. Duvar ile
ilgili işlemler sonlandırılana kadar bu sekme aktiftir. Duvar modelinin çizim aksı, malzemesi, tarama
desenlerinin tayini, katmanların atanmasından, 3 boyutta nasıl davranacağı ile ilgili tüm parametreler
bu alandan tanımlanır. Kullanıcı tarafından belirlenen bu özellikler yeni bir duvar tipi olarak çizim
içerisinde saklanırlar.
İçerik Sekmesi (Contextual Tab)
Element Properties (Eleman Özellikleri)
Element Properties komutu duvara ait özelliklerin düzenlendiği ve yeni duvar tipleri oluşturulmasını
sağlayan pencereyi açar. Özellikler Instance ve Type olmak üzere iki farklı alanda sıralanır:
o
Instance Properties (Control selected or to be created Instance): Bu başlık altında yapılan
değişiklikler sadece ekranda seçili olan duvar nesnesini etkiler.
o
Type Properties (Control all elements of this type): Yapılan bir değişikliğin aynı isim altındaki
tüm tiplere yansımasını sağlar.
Instance & Type Properties
Instance Properties penceresinde duvarın yüksekliği ile ilgili parametreler yer alır. Buradan Edit Type
kutucuğu işaretlenerek Type Properties penceresine geçilebilir.
Instance Properties
Constraints başlığı altındaki parametreler duvarın yüksekliği ile ilgili seçenekleri içerir. Duvar, bina
modelinde kata bağlı olabileceği gibi, Unconnected bırakılarak kattan bağımsız bir yükseklikte çalışması
da sağlanabilir. Duvarların kata bağlı çalışması isteniyor ise Top Consantraint kat bilgisini içermelidir.
Duvara ait diğer Constraints parametrelerinin açılımı:
o
o
o
o
o
Location Line: Duvarın çizim aksıdır.
Base Constraint: Duvarın hangi kattan başlayacağını belirler.
Base Offset: Duvarın başlangıç katından ne kadar yukarıda veya aşağıdan başlayacağını
belirler. Artı değer yukarı, eksi değer aşağı doğru etki eder.
Base is Attached: Duvarın başlangıcı bir döşeme elemanına bağlı ise bu seçenek aktiftir.
Base Extension Distance: Duvar katmanları dikeyde farklı davrandıklarında bu mesafenin
değeri bu alandan belirlenir.
Base Extension Distance
o
o
o
o
o
o
o
Top Constaints: Duvarın bitiş hizasının kata bağlı olup olmayacağını belirler.
Unconnected Height: Duvar kata bağlı değil ise burdaki değer duvarın kattan bağımsız
yüksekliğidir.
Top Offset: Duvarın bitiş katından ne kadar yukarıda veya aşağıda başlayacağını belirler. Artı
değer yukarı, eksi değer aşağı doğru etki eder.
Top is Attached: Duvarın bitişi bir döşeme veya çatı elemanına bağlı ise bu seçenek aktiftir.
Top Extension Distance: Duvar katmaları dikeyde farklı davrandıklarında üst kat düzlemini
aşan katmanın yüksekliği buradan belirlenir.
Room Bounding: Duvarın mahal tanımlamalarında bir sınır olup olmayacağı burdan belirtilir.
Related to Mass: Duvarın kütle elamaları ile ilişkisi burdan denetlenir.
Duvara ait diğer Stuctural-Usage parametrelerinin açılımı:
o
o
o
o
Non-bearing: Taşıyıcı nitelik taşımayan duvar.
Bearing: Dikey yüke dayanımlı, taşıyıcı olarak tanımlanmış duvar.
Shear: Yan yüke dayanımlı taşıyıcı duvar.
Stuctural Combined: Her açıdan yüke dayanımlı taşıyıcı duvar.
Type Properties penceresinden Duplicate ile yeni duvar tipleri oluşturulur. Dublicate seçeneği, var olan
duvar stilini korur ve yeni bir tip oluşturulmasını sağlar. Construction başlığı altında yer alan
parametreler duvarın taşıyıcı niteliklerini belirler.
o
o
o
o
o
Stucture: Duvar katmanları ve bu katmanların fonksiyon, malzeme bilgileri gibi özelliklerini
düzenlemeyi sağlar.
Wrapping at Inserts: Duvar içerisinde boşluk olma durumunda katmanların nasıl hareket
edeceğini düzenler.
Wrapping at Ends: Duvar katmanlarının duvar bitiş noktalarında nasıl hareket edeceğini
düzenler.
Width: Duvar kalınlık değeridir.
Function: Duvarın kullanım alanı ile ilgili bilgileri düzenler.
Duvarlar; bitirme elemanları, yalıtım, ana taşıyıcı gibi katmanlarla çalışırlar. Bu düzenlemeler,
Structure Edit ile açılan Edit Assembly penceresinden yapılır. Burada yer alan her bir katmanın
fonksiyon, malzeme, kalınlık özelliği tanımlanır.
Edit Assembly
Sample Height: Önizleme penceresinde duvarın kesit görüntüsü için kabul edilen yüksekliktir.
Preview: Preview düğmesi ile açılan önizleme ekranıdır.
Function: Duvar katmanlarının Function özelliklerinin seçildiği alandır.
Material: Malzeme seçimi yapılır.
Thickness: Duvar katmanları için kalınlık değeri verilir.
Wrapping: Katmanların boşluklarda ve duvar uçlarında nasıl davranacağını düzenler.
View: Önizleme penceresinin hangi bakışlardan takip edileceğini gösterir.
Modify Vertical Structure: Duvarda dikey olarak ne tür işlemler yapılabileceği ile ilgili seçenekleri
sunar.
3 Duvar Oluşturma Yöntemleri
İki tip duvar oluşturma yöntemi vardır. Biri çizerek, diğeri ekranda var olan bir çizgi veya yüzeyi referans
alarak duvar oluşturmaktır.
Çizim Araçları
o
o
Çizerek (Draw): Ekranda 2 boyutlu çizim araçları ile duvarların modellenmesini sağlayan
opsiyondur. Kullanıcı istediği formu Draw panelinden seçebilir.
Pick Lines: Ekranda var olan 2 boyutlu nesneleri seçmek suretiyle bu 3 boyutlu nesnelerin
duvarlara dönüşmesini sağlayan araçtır. Duvar, Sip Seçici’de o an seçili olan duvar tipine,
Option Bar’da belirlenmiş yüksekliğine ve hizalanma ayarlarına göre oluşacaktır. Pick Lines
sadece 2 boyutlu nesneleri değil, 3 boyutlu nesnelerin kenar çizgilerini de referans olarak
kullanarak yeni nesne oluşturulmasını sağlar.
Pick Lines
o
Pick Faces: Kütle (Mass) olarak yaratılan nesnelerden yüzey seçerek duvar oluşturma
yöntemidir. Bunun için ya Mass komut başlığı altından bir kütle oluşturun ya da SketchUp
ortamında oluşturulan nesneleri Revit içerisinde kullanın. Bunun çizime sağladığı avantaj, Mass
nesnesi değiştiğinde oluşturulan yüzeyler de kütle ile birlikte değişecektir.
4 Seçenekler Çubuğu (Option Bar)
Duvar Yüksekliği: Yükseklik değeri duvar çizilmeden Option Bar’dan belirlenebilir. Mevcut duvarlar
içinse çizimin her aşamasında yüksekliği değiştirmek mümkündür. Yüksekliği belirlerken iki farklı
kullanım vardır; biri Option Bar’dan Height parametresi karşısında Kat İsmi (Level) seçmek ya da
yüksekliği Unconnected bırakmaktır.
Duvar Yüksekliği
Kat ismi (Level) seçildiğinde duvar, proje için oluşturulan kat yüksekliklerine göre hareket edecektir.
Yapı kaç katlı ise Height karşısında görülen kat sayısı da o kadar olacaktır. Height için Option Bar’da
Kat ismi seçildiği anda yan taraftaki yükseklik rakamı etkisiz hale gelir.
Unconnected durumda ise, duvarlar kat yüksekliklerinden bağımsız çalışırlar. Unconnected
seçeneğinin yanında yer alan kısıma duvar yüksekliği için değer girin. Bu durumda kat yüksekliklerinin
değişiminden duvarlar etkilenmezler.
Duvarın Çizim Ekseni: Duvarın çizim eksenine hizalanma opsiyonlarını içerir. Bu hizalanma merkez, dış
yüzey ve iç yüzey şeklindedir. Opsiyonlar Wall ve Core şeklinde sıralanmıştır. Wall, duvarın kalınlığının
tamamını içerir, Core ise duvar içerisindeki asıl taşıyıcı katmanı baz alarak işlem yapar.
Duvar Çizim Ekseni (Location Line)
Chain: Bu opsiyon işaretli ise duvar çizimi, duvarın son noktası bir diğer duvarın başlangıç noktası
olacak şekilde devam edecektir. İşaretli değil ise komut, duvar elemanını çizdikten sonra yeni çizilen
duvar için tekrar başlangıç noktası soracaktır.
Chain
Offset: Çizim esnasında oluşturulan yeni duvarın bir referanstan belirli bir mesafe uzaklıkta
konumlanmasını sağlar. Artı ve eksi değer girmek mümkündür. Duvarın belirlenen referansa göre hangi
yönde konumlanacağı çizim yönüne bağlıdır.
Radius: İşaretli olması durumunda değer girmeye olanak verir. Girilen bu değer, iki duvar birleşiminin
köşeli değil de yay şeklinde birleşmesini sağlayan yarıçap değeridir.
Yarıçap (Radius) Tanımlama
Edit Profile İşlemleri
Duvarları farklı formlarda kullanmak mümkündür. Özellikler penceresinden (Instance Properties) duvar
yükseklikleri kata bağlanabilir ve verilen değer kadar kat yüksekliğinin altında veya üstünde çalışması
sağlanır. Bunun dışında duvarın profili değiştirilecek ise duvarı seçip Edit Profile çalıştırın.
Edit Profile
Komutu plan düzleminde çalıştırmanız durumunda, Revit çalışılabilecek en uygun görüntünün seçilmesi
için Go To View penceresini açar.
Eskiz Ortamı İçin Görüntü Listesi
Eskiz ortamında duvar sınırları 2 boyutlu bir çizime dönüşecektir. Çizim araçları ile istenilen formu
oluşturun. Bu yöntemle duvarda boşluklar açmak da mümkündür. Çizilen geometri kapalı bir form
olmalıdır. Aksi takdirde Finish Wall ile komut tamamlandığında, ekranda işaretli çizgilerin kesişmediğine
dair uyarı mesajı çıkacaktır.
Uyarı Penceresi
Çizim tamamlandığında Finish Wall ile işlemi tamamlayın. Yapılan işlemler iptal edilecek ise Cancel Wall
ile eskiz ortamı kapatılabilir.
Edit Profile Komutunu Sonlandırma
5 Kesitte Duvar İle İlgili İşlemler
Duvarın kesitine ait işlemler, duvar özelliklerinden ulaşılan Edit Assembly penceresinden takip edilir.
Burada yer alan araçlar ile duvara süpürgelik, kartonpiyer gibi profiller eklenir. Cephede fuga kullanmak,
belirli bir yükseklikte duvar malzemesini değiştirmek bu alandan düzenlenir.
Modify Vertical Structure Komutları
Tablodaki Modify Vertical Structure bölümü duvarın dikey işlemlerini içerir.Komutlar, View
bölümünde Section: Modify Type işaretlendiğinde aktif hale gelir.
o
Modify: Önizleme penceresinde yapılan işlemin sonlandırılmasını sağlar. Üzerinde işlem
yapılacak katman hizası, kesme düzlemleri de yine Modify ile seçilir.
o
Assign Layers: Duvar içerisinde dikey düzlemde farklı katmanlar atanmasını sağlar.
o
Split Region: Duvar katmanları üzerinde kesme işlemi yapmak için kullanılır.
o
Merge Region: Fazladan ya da yanlışlıkla yapılan Split Region yüzeylerini birleştirir.
o
Sweeps: Kartonpiyer, süpürgelik, bordür gibi elemanların tanımlanmış bir profil ile duvar
yüzeyinde kullanılmasını sağlar.
o
Reveals: Duvar yüzeyinde fuga gibi elemanların tanımlanmış bir profil ile kullanılmasını sağlar.
Ribbonda Insert Load From Library Load Family Metric Library içerisinden Profiles klasöründen
istenilen profil çizime yüklenir.
Cephe Çalışması
6 Katmanlı Duvarda Malzeme Metrajı
Tüm duvara ait metraj alınabileceği gibi her bir katmanın metrajları ayrı ayrı da alınabilir. Katman
malzemelerine ait metraj için View Schedules Material Takeoff kullanın. Category başlığı altında
Walls seçin.
Material Takeoff
Fields bölümünden metraj tablosunda hangi bilgiler yer alacak ise, Add ile seçilir. Move Up ve Move
Down ile seçilen parametreleri, listede yer alacakları sıralamaya göre düzenleyin. Remove ile listeden
istenilen parametreler çıkartılır.
Material Takeoff – Fields
Proje Görüntüleyici (Project Browser)’da Schedules / Quantities başlığı altında alınan metraj listeleri
sıralanır. Metraj başlıklarını türkçeleştirmek mümkündür.
Project Browser – Schedules/Quantities
Metraj listelerinde tekrar yeni düzenlemeler yapılabilir. Bunun için ekranda sağ tuş yapın ve View
Properties ile Other başlığı altından Sorting/Grouping için Edit seçin. Sort by için Material: Name
seçin. Itemize every item işaretini kaldırın. Formating başlığı altında sırasıyla; Area ve V0lume için
Calculate Totals işaretleyin.
Duvar Katman Metrajı
Duvar Metrajı
Ribbon’da View Create Schedule çalıştırın. Bu şekilde alınan metraj listesinde duvar katmanlı olsa
dahi tek model olarak kabul edilir ve seçilen bilgiler listelenir.
Schedule/Quantities
Category başlığı altında Walls seçimi yapın.
Hangi başlıklar listede yer alacak ise Fields bölümünden Add ile listeye eklenir.
Project Browser’da Schedules / Quantities başlığının altında alınan metraj listelerinin sıralandığı
görülür. Planda hangi isimlerle kaç adet duvar çizilmiş ise hepsi metraj tablosunda listelenir.
Sorting/Grouping başlığı altında Grand Totals’i işaretleyin. Formating başlığı altında sırasıyla; Area ve
Volume başlıkları için tek tek Calculate Totals seçin.
Oluşturulan metraj tabloları File Export Reports Schedule ile *.txt dosyası olarak kaydedilebilir.
Bu işlemi metraj görüntünüz aktif iken yapın.
3.2 Döşemeler (Floors)
Döşeme elemanı eskiz ortamında bağımsız modellenebileceği gibi, proje duvarları ile ilişkilendirilerek
de düzenlenebilir. Çalışma düzlemi olarak 3D görüntüsü veya döşemenin yer alacağı kat planı seçilir.
Döşemeler kat (Level) düzlemlerinden aşağı yöne doğru kalınlık değeri alırlar. Kullanıcı değiştirmediği
sürece kesit görüntüsünde Level çizgisi döşemenin üst kotu ile aynı düzlemi ifade eder.
Ribbon içerisinde Home sekmesi, Build panelinde Floor komutunu çalıştırın. Floor komutunun altındaki
siyah ok , komutun Flyout olarak, yani komuta bağlı alt komutlar şeklinde çalıştığını gösterir.
Döşeme Komut Grubu
o
o
o
Floor: Döşeme modelleme komutudur.
Structural Floor: Taşıyıcı özelliğe sahip döşeme komutudur. Bu komut kullanılarak
oluşturulan tüm döşeme elemanları metraj içerisinde strüktürel hesaba girer.
Floor by Face: Kütle (Mass) nesnelerinden yüzey seçerek döşeme oluşturma yöntemidir.
Bunun için ya Mass komut başlığı altından bir kütle oluşturabilir ya da SketchUp
ortamındaki hazır nesneler Revit içerisinde kullanılabilir. Projenin herhangi bir aşamasında
kütle modeli değiştirildiğinde, oluşturulan döşeme yüzeyleri de kütle ile birlikte değişir ve
güncellenir.
Kütle
Yüzeyden Döşemeye (Create Floors)
Kütlenin Değiştirilmesi
o
Döşemelerin Güncelleştirilmesi (Update to Face)
Floor Slap Edge: Döşeme kenarlarına profil yeleştirilmesini sağlar.
1 Döşemeler ile ilgili Ayarlar
Döşeme modelinin geometrisi, özellikleri, malzemesi, katmanların atanması, 3 boyutta nasıl
davranacağı ile ilgili tüm parametrik ayarlar, komut çalıştırıldığında aktif hale gelen Create Floor
Boundary adlı içerik sekmesinde yer alır. Döşemeler, kullanıcı tarafından belirlenen özelliklere göre yeni
bir tip olarak çizim içerisinde saklanırlar.
Döşeme Komutuna Ait Ribbon Pencereleri
Döşeme Komutu İçerik Sekmesi
Floor komutu çalıştırıldığında Ribbon içerisinde sekme başlıklarının sonunda Ribbon: Create Floor
Boundary içerik sekmesi geçici olarak aktif hale gelir. Döşeme komutu ile ilgili tüm komutlar bu alanda
yer alır.
Döşemenin Geometrik Özellikleri
Draw Paneli içerisinde döşeme geometrisini oluştururken yararlanılabilecek tüm çizim komutları yer
alır. Kullanıcı istediği formu Draw panelindeki çizim araçlarından belirler.
o
o
Boundary Line: Eskiz çalışma (Sketch) ortamında teras döşeme modelleme komutudur.
Slope Arrow: Eğimli döşeme modelleme komutudur.
3D View
Seras Döşeme Çizme
3 farklı tip döşeme oluşturma yöntemi vardır.
o
Kullanıcı herhangi bir referanstan bağımsız (çizimde yer alan
Çizim Araçlarını Kullanarak:
mevcut duvarlar gibi) çizim araçları ile döşeme sınırları için istediği formu kendi tanımlar.
o
Pick Lines:
Ekranda var olan 2 veya 3 boyutlu çizgi veya nesneleri referans alarak döşeme
sınırları tanımlanır.
o
Pick Walls:
tanımlanır.
Ekranda var olan 3 boyutlu duvar nesnelerini referans alarak döşeme sınırları
Çizerek (Draw) veya işaretleyerek (Pick Lines) çizim yöntemlerinin her ikisi de, tüm diğer yapı
elemanları için eskiz (Sketch) ortamında aynı mantıkta çalışır. Draw komutu ile, kullanıcı ekrandan bir
nesne referans almadan çizim yapar. Pick Lines komutu, var olan bir nesnenin sınırlarını baz alarak çizim
yapar.
Başlangıçta Boundary Line, Pick Walls seçeneği işaretlidir. Sırasıyla duvarların dış yüzeylerini
işaretleyerek, Finish Floor komutu ile işlemi tamamlayın. Finish Floor komutunun düzgün olarak
çalışması için eskiz ortamında hazırlanan geometrinin kapalı olması gerekir.
Duvarları işaretlerken çıkan mavi oklar
, döşemenin duvarın iç veya dış sınırına hizalanmasını ayarlar.
Tüm dış duvarları tek tek seçmek yerine, önce klavyeden TAB tuşuna basarak hepsini aynı anda
işaretlemek mümkündür.
Eskiz Ortamında Döşeme
Çizim Ekranında Modellenmiş Döşeme
Eğimli Döşeme Çizme
Döşemeyi modelledikten sonra, eskiz ortamında iken Slope Arrow komutunu çalıştırın. Line geometrisi
ile döşeme üzerinde eğimin başlangıç ve bitiş noktaları işaretlenebileceği gibi, Pick Lines ile
mevcut döşeme çizgilerinden birisi seçilerek de döşemeye eğim verilebilir.
Eğim Çizgisinin Döşeme İçerisinde Gösterimi
Eğim Çizgisinin Döşeme Üzerinde Gösterimi
Eğim çizgisini seçerek Draw paneli içerisinde Properties komutunu çalıştırın. Açılan pencerede Specify
başlığı için Height At Tail veya Slope seçimi yapılabilir.
o
o
o
o
o
Level at Tail: Eğimin başlangıç düzlemini belirler.
Height Offset at Tail: Eğim okunun başlangıç noktasına göre kaç birim yükseklikten
başlayarak çizileceğini belirler.
Level at Head: Eğimin bitiş düzlemini belirler.
Height Offset at Head: Eğim okunun bitiş noktasına göre kaç birim yükseklikten
başlayarak çizileceğini belirler.
Slope: Eğimin açısını belirler.
Seçenekler Çubuğu (Option Bar )
Aktif olan komuta ait sekmelerin açıldığı alandır.
o
o
Offset: Döşemenin ne kadar çıkma yapacağını, yani konsol miktarını belirler.
Extend into Wall (to core): Bu şecenek işaretli ise döşeme-duvar taşıyıcı ilişkisi düzgün
olarak kurulur. İşaretli olmaması durumunda döşeme, duvar iç yüzeylerinde yer alır.
Döşeme Komutunu Sonlandırma
Döşeme geometrisi çizim olarak tamamlandığında Floor panelinde Finish Floor komutu ile işlemi
sonlandırabilir veya Cancel Floor komutu ile de herhangi bir aşamada döşeme modelleme komutu
sonlandırılır.
Döşeme Özellikleri (Floor Properties)
Element Properties paneli, Floor Properties komutu döşeme özelliklerini düzenler. Komut
çalıştırıldığında Instance Properties penceresi açılacaktır.
Instance Properties penceresinde
o
o
o
o
o
Type: Şablon dosya içerisindeki tüm döşeme tipleri listelenmektedir. Edit Type ile herhangi bir
döşeme tipi Duplicate edilerek çoğaltılabilir. Edit Type işaretlendiğinde Type Properties
penceresi açılacaktır.
Level: Döşemenin çizileceği kat düzlemini ifade eder.
Height Offset From Level: Döşeme kalınlığı şeçili kat düzleminin altına verilir. Döşemenin
seçili kat düzleminden farklı bir yüksekliğe yerleşmesinin gerekli olduğu durumlarda bu başlık
için değer girilmelidir.
Room Bounding: Döşemenin mekansal ilişkisini kurar.
Related to Mass: Kütle ile ilişkisini düzenler.
Type Properties penceresinde
Construction altında yer alan Structure başlığı işaretlendiğinde, döşeme katmanlarını düzenlemek için
Edit Assembly penceresi açılacaktır. Preview düğmesine basarak sol taraftaki ön izleme bölümünü aktif
hale getirin.
Edit Assembly Penceresi
Duvarlarda kullanılan katman ekleme, malzeme atama mantığı döşemeler için de geçerlidir. Revit 2010
ile Function listesine döşeme için ilave olarak Structural Deck katmanı eklenmiştir.
Structural Deck katmanından yararlanabilmek için öncelikle çizime Revit Structure programından
donatı profilinin yüklenmiş olması gerekir.
Revit döşemelerinin üst kotu kaba döşeme kotu olarak kabul edilmektedir. Döşemeye katman ekledikçe
üst kot sabit kalarak, kalınlık aşağıya doğru artar. Bu nedenle taşıyıcı döşeme üzerinde yer alan katman
yüksekliğine göre döşeme Instance Properties penceresinde yer alan Height Offset From Level ile
doğru şekilde yerleştirilmelidir. Diğer bir yöntem ise Align komutu ile hizalamaktır.
Döşeme Duvar İlişkisi
En üst kat döşemesi oluşturulup, Finish Floor komutu çalıştırıldığında ‚Duvarlar döşemede kesilsin
mi?‛ sorusu sorulur. Bu soruya Yes cevabını verin.
Görüntü ikonlarından Wireframe (Tel kafes) seçimi yapıldığında, duvar–döşeme birleşimleri düzgün
gözükmemektedir.
Bunun için Modify sekmesi, Edit Geometry panelinden, Join komutunu çalıştırarak döşeme ve duvarları
sırasıyla seçin.
Duvar Döşeme Birleşimi
2 Döşeme Düzenleme İşlemleri (Modify Floors)
Döşeme Düzenleme İşlemleri (Modify Floors)
Mevcut döşeme ekranda işaretlendiğinde Modify Floors içerik sekmesi geçici olarak aktif hale gelir.
Çizimdeki mevcut herhangi bir döşemeye müdahale etmeyi sağlar.
Sip Seçici (Sype Selector)
Tip seçicide şablon dosya içerisinde yer alan tüm döşeme tipleri listelenir. Listeden yeni bir döşeme tipi
kolaylıkla belirlenebilir. 2010 versiyon ile birlikte her tip listede isimlerinin yanında yer alan imajlarla
görüntülenir. Seçilmek istenilen tip, görsel olarak da listeden takip edilebilir.
Eleman Özellikleri (Element Properties)
Döşemeye ait Instance Properties ve Type Properties özellikleri kolaylıkla değiştirilir. Bu başlıkla ilgili
açılımları Döşeme Özellikleri başlığından takip edin.
Döşeme Sınırına Müdahale Etme (Edit Boundary)
Modellenmiş bir döşeme üzerinde farklı düzenlemeler yapılabilir. Döşeme geometrisi eskiz ortamında
istenilen şekilde tekrar düzenlenir ve değişimler 2 boyutlu olarak işlenir. Döşeme içerisinde açılacak, her
kapalı geometri boşluk oluşturacaktır. Döşeme üzerinde yapılacak her yeni düzenleme için döşemenin
seçilerek Edit ile düzenlenmesi gerekir.
Döşeme Planında Boşluk Oluşturma
Planda döşeme seçilinceye kadar klavyeden TAB tuşuna basarak Status Bar’ dan doğru elemanın seçilip
seçilmediği kontrol edilir. Seçimi tamamlayıp, Modify Floors, Edit paneli, Edit Boundary komutunu
çalıştırın. Çizim ekranı eskiz ortamına geçer. Buradan Modify Floors, Edit Boundary sekmesi altında
Draw paneli içerisindeki Boundary Line komutunu çalıştırarak 2 boyut çizim araçları ile istenilen
geometri oluşturulur. Finish Floor komutu ile işlem tamamlanır.
Plan Düzlemi
3D View
Döşeme Şekline Müdahale Etme (Shape Editing)
Döşemeler kenar çizgilerinden, köşelerinden, belirlenecek noktalardan veya kesme çizgisinden tutulup,
farklı şekillerde düzenlenebilirler.
Shape Editing panelinde Modify Sub Elements komutunu çalıştırın. Yeşil kesikli çizgiye dönüşen
döşemenin üzerinde grip noktaları aktif hale gelir. Yeşil kesikli çizgi işaretlendiğinde mavi
taşıma okları belirecektir. Döşeme köşe noktaları ister sürüklenerek, isterse kot değeri girilerek
farklı kotlara taşınabilir.
Shape Editing panelinde Draw Points komutunu çalıştırın. Döşeme üzerinde kırılma noktalarını
belirleyerek Modify Sub Elements komutu ile noktaların kotlarını değiştirin.
Shape Editing panelinde Add Split Lines komutunu çalıştırın. Döşeme üzerinde bir güzergah
belirleyerek Modify Sub Elements komutu ile belirlenen noktaların kotlarını değiştirin.
Shape Editing panelinde Pick Supports komutunu çalıştırarak döşemeleri kiriş akslarında kırın.
Shape Editing panelinde Reset Shape komutunu çalıştırarak döşemeye ait yapılan tüm
düzenlemeleri geri alın.
2 Modele Yeni Kat Ekleme
Yeni bir kat eklemenin en önemli yanı, oluşturulan her yeni kat planının aynı proje içerisinden takip
edilebilmesidir. Project Browser üzerinde görünüşlerden herhangi birine geçerek Home sekmesi,
Datum paneli altından Level komutu ile yeni bir kat ekleyin. Level komutu çalıştırıldığında Drawing
Area üzerinde Level 3 için başlangıç ve bitiş çizgisi ile yükseklik bilgisinin girilmesi istenir.
Kat Ekleme (Level) Komutu
Level yerleştirildiği anda Proje Görüntüleyici (Project Browser) Level ismini gösterir. Kat isimleri
Project Browser’da ismin üzerinde sağ tuş yaparak, Rename komutu ile değiştirilir. Project Browser’da
sıralama alfabetikdir. Level ismi değiştirildiğinde ‚Would you like to rename corresponding views?‛
sorusu gelecektir. Bu soruya Yes diyerek Level isimlerini düzenleyin.
Kat İsimlerini Değiştirme
Model 3 boyutta yükseldikçe binanın içi gözükmemektedir. Project Browser’da 3D Views görüntüsü
üzerinde sağ tuş, Duplicate View, Duplicate ile görüntüler sırasıyla çoğaltılabilir. Bu durum tüm plan,
kesit, görünüşler ve görüntüler için geçerlidir. Yeni bir görüntü eklemek çizimi ağırlaştırmaz.
Çizim ekranında boş bir noktada imlecin (Mouse) sağ tuşuna basın. View Properties komutunu
çalıştırın, Instance Properties penceresi aktif hale gelir. Bu pencere içerisinde Extents başlığı altında
Section Box’ı işaretleyin.
Section Box işaretlendiğinde ekrandaki 3 boyutlu çizimin bir box içine alındığı görülür. Bu box
seçildiğinde grip noktaları etkinleşir. Grip noktalarından ayarlayarak istenilen 3 boyutlu görüntülere
kolaylıkla ulaşılabilir. Section Box’ı her görüntü için ayrı ayrı düzenlemek gerekmektedir.
3D View
3D View Zemin Kat
3D View Kat 1
3.3 Sirkülasyon Elemanları
Sirkülasyon elemanları Revit Architecture içerisinde, merdivenler, rampalar ve korkuluklar olmak üzere
3 ana başlıkta düzenlenmiştir. Her üç sirkülasyon aracı da System Family nesnesi olarak çalışırlar.
1 Merdivenler
3 boyutlu her tür merdiven modeli Revit içerisinde diğer tüm mimari elemanlar gibi eskiz ortamında
modellenir. Merdiven için düzenleme işlemleri korkuluk elemanlarını kapsayacak şekilde yapılır.
Merdiven 2 boyutlu basit çizimlerle tanımlanarak, çok hızlı bir şekilde 3 boyutlu merdiven model
elemanına dönüşür. Değişiklik gerektiğinde 2 boyutlu çizimleri değiştirmek, düzenleme gerektiğinde ise
parametrelere müdahale etmek yeterlidir. Merdiven dengelemesi yazılım tarafından yapılır.
Sahanlıksız Merdiven Sahanlıklı Merdiven
Çok Kollu Merdivenler
Dönel Merdiven
Merdivenler başlangıç ve bitiş noktası ile çıkış yönü bilgileri girilerek çizilir. Ribbon içerisinde Home
sekmesi, Circulation panelinden Stairs komutunu çalıştırın.
Create Stairs Sketch
Merdiven Komutu İçin Ribbon Kullanımı
Merdiven Komutu İçerik Sekmesi
Merdiven komutu çalıştırıldığında Ribbon içerisinde sekme başlıklarının sonunda Ribbon: Create Stairs
Sketch içerik sekmesi geçici olarak aktif hale gelir.
Merdiven Çizme Yöntemleri
Draw paneli içerisinde merdiven modelleme komutları yer alır. Merdiveni modelleyebilmek için
başlangıç-bitiş noktalarını işaretleyerek, merdivenin geometrisine karar vermek yeterlidir. İki farklı
merdiven modelleme yöntemi kullanılır.
Draw paneli, Run komutu ile merdiven bir bütün olarak modellenebileceği gibi Boundary ve Riser
komutları ile merdiven sınırları ve rıhtları çizilerek de modellenebilir.
Merdiven korkulukları çizime otomatik olarak eklenir.
Düz-Sahanlıksız Merdiven Oluşturma
Home sekmesi, Circulation paneli, Stairs komutu çalıştırıldığında aksi belirtilmedikçe Default olarak Run
komutu ile merdiven modellenecektir. Çizim ekranı üzerinde başlangıç ve bitiş noktalarını işaretleyin.
Başlangıç noktası, çıkış hattının orta noktasıdır. İmleci (Mouse) çıkış hattı doğrultusunda sürükleyin. O
anda kaç rıht oluşturulduğu (Created) ve geriye kaç rıht kaldığı (Remaining) silik olarak takip edilir.
Eskiz Ortamında Düz-Sahanlıksız Merdiven
Riser için ‚0 Remaning‛ yazdığında kat yüksekliği için merdiven rıht sayısı yeterlidir. Yeşil çizgiler
merdiven sınırlarını (Boundary), siyah çizgiler ise merdiven rıhtlarını (Riser) ifade etmektedir.
Eskiz (Sketch) ortamında bu elemanların geometrilerini değiştirerek merdivenin geometrisine
müdahale edilebilir.
Araçlar Paneli (Sools Panel)
Tools paneli, Railing Type komutunu çalıştırın. Çizimde yüklü tüm korkuluk tiplerinin listelendiği
görülür. Merdiven korkuluk ile birlikte çizilecektir.
Merdiven Komutunu Sonlandırma (Stairs Panel)
Stairs panelinde, Finish Stairs komutunu çalıştırın. Sketch ortamında 2 boyutlu çizilen merdiveni
program 3 boyutlu merdiven modeline dönüştürecektir.
Merdiven Özelliklerini Düzenleme (Element Panel)
Element paneli, Stair Properties komutu merdiven özelliklerini düzenler. Komut çalıştırıldığında
Instance Properties penceresi açılacaktır.
Instance Properties penceresinde:
Constraints başlığı altında:
o
o
o
o
Base Level: Merdivenin hangi kat düzleminden başladığının bilgisini verir.
Base Offset: Başlangıç düzleminden ne kadar yukarıda veya aşağıda başlayacağını ayarlar.
(+) yukarı, (-) aşağı bilgisini ifade eder.
Top Level: Merdivenin hangi kat düzlemine ulaşacağının bilgisini verir.
Top Offset: Merdivenin ulaştığı kat düzleminden ne kadar yukarıda veya aşağıda
biteceğinin ayarlanmasını sağlar.
o
Multistory Top Level: Çok katlı binada merdiven tüm katlarda aynı şekilde devam ediyorsa,
listeden kat düzlemi seçimi yapılarak çoklu kopyalanması sağlanır. Kat döşemelerinde
merdivenin geldiği noktada döşemeye boşluk açılması unutulmamalıdır.
Graphics başlığı altında:
o
o
o
o
o
o
o
Up Text: Merdiven çıkışındaki yazıyı düzenler.
Down Text: Aşağı iniş etiketidir.
Up Label: Çıkış etiketini belirtir.
Up Arrow: Çıkış okunu gösterir.
Down Arrow: İniş okunu gösterir.
Down Label: İniş etiketini gösterir.
Show Up Arrow in All Views: Tüm görüntülerde çıkış okunu düzenler.
Dimensions başlığı altında:
o
o
o
o
o
Width: Merdiven kolu genişliğidir.
Desired Numbers of Risers: Mevcut kat yüksekliği için gerekli olan rıht sayısıdır.
Actual Number of Risers: Olması gereken toplam rıht sayısıdır, silik olarak gözükür.
Actual Rise Height: Rıht yükseklik bilgisi silik olarak gözükür.
Actual Tread Depth: Basamak derinliğidir.
Düz-Sahanlıklı Merdiven Oluşturma
Home sekmesi, Circulation paneli, Stairs komutunu çalıştırın. Default olarak Run komutu ile merdiven
modellenecektir. Çizim ekranı üzerinde merdiven başlangıç, sahanlık başlangıç, sahanlık bitiş ve
merdiven bitiş olmak üzere toplam 4 nokta gösterin. O anda kaç rıht oluşturulduğu (Created) ve geriye
kaç rıht kaldığını (Remaining) takip ederek merdiven taslağını tamamlayın, Finish Stairs ile komutu
sonlandırın.
Eskiz Ortamında Düz-Sahanlıklı Merdiven
Çok Kollu Merdiven Oluşturma
‚U‛ veya ‚L‛ biçimli merdiven oluşturmak için öncelikle Home sekmesi, Work Plane paneli, Ref Plane
komutu ile yardımcı çizgileri oluşturun. Merdiven çizim hattı, çıkış hattının ortasından geçecektir.
‚U‛ Merdiven Taslağı
‚U‛ Merdiven Bitmiş Durum
‚U‛ Merdiven 3D
Merdiven kolunun çıkış yönü kolaylıkla plan düzleminde veya 3D görüntüde Flip okuna basarak
değiştirilebilir.
‚L‛ Merdiven Taslağı
‚L‛ Merdiven Bitmiş Durum
‚L‛ Merdiven 3D
Dönel Merdiven Oluşturma
Dönel Merdiven belirli bir merkez noktası baz alınarak çizilir. Bu nedenle dönel merdiveni modellemeye
geçmeden önce yardımcı çizgileri yerleştirmek önemlidir. Home sekmesi, Work Plane paneli, Ref Plane
komutu ile yardımcı çizgileri çizin.
Home sekmesi, Circulation paneli, Stairs komutunu çalıştırın. Default olarak Run komutu ile merdiven
modellenir. Arch geometrisini seçin. Çizim ekranı üzerinde merdivenin merkezini işaretleyin, imleci
sürükleyerek ve değeri yazarak çıkış hattının merkez noktaya olan uzaklığını belirtin. Açı ölçüsü
belirecektir, kaç rıht kaldığını (Remaining) takip ederek Finish Stairs ile komuttan çıkın.
Dönel Merdiven Taslağı
Dönel Merdiven Bitmiş Durum
Merdiven kolunun çıkış yönü kolaylıkla Flip okuna basarak değiştirilebilir.
Çıkış Yönü (Flip) Değiştirilen Merdiven
Boundary ve Riser Komutları ile Merdiven Oluşturma
o
o
Boundary: Merdiven kollarını çevreleyen yeşil çizgilerdir.
Riser: Merdiven rıhtlarıdır, siyah çizgilerle ifade edilir.
Boundary ve Riser komutlarını iki farklı şekilde kullanarak merdiveni oluşturmak mümkündür. Birinci
yöntem mevcut bir merdivenin Boundary ve Riser’ larını değiştirerek istenen 3 boyutlu merdiven
modelini düzenlemektir. İkinci yöntem ise istenen merdiven modelini sıfırdan çizmektir. Bu durumda
merdivenin öncelikle Instance ve Type Properties özellikleri düzenlenir. Eskiz ortamında en, boy
ölçüleri girilerek, istenen farklı geometri kolaylıkla modellenir. Bu başlıkla ilgili çizim yöntemlerini Yeni
Merdiven Oluşturmak başlığından takip edin.
Mevcut Merdivenin Sınırlarını (Boundary) ve Rıhtlarını (Riser) Değiştirme
‚U‛ şeklinde modellenmiş merdivenin sahanlıktaki Boundary çizgilerini silin. Boundary komutu Arch
geometrisi ile iç ve dış sahanlık Boundary çizgilerini istenen yeni geometri doğrultusunda çizin.
Merdiven basamak geometrisini değiştirmek için, başlangıç ve bitiş basamaklarını silin. Riser komutu
Arch geometrisi ile basamakları düzenleyin.
Geometirisi Değiştirilen Mevcut Merdiven Modeli
Yeni Merdiven Tipi Oluşturma
Eskiz (Sketch) ortamında Boundary ve Riser komutları ile Lines geometrileri ile merdiveni 2 boyutlu
modelleyin, Finish Stairs ile komuttan çıkın.
Merdiven Default olarak 190mm max riser 250mm going Type tipi ile oluşturulacaktır. Çizimde yüklü
tüm merdiven tipleri Type kutucuğu işaretlendiğinde listelenir.
Örneğin listedeki 190mm max riser 250mm going seçeneği ile ahşap limonluklu merdiven, Monolithic
Stairs ile de betonarme merdiven çizilir.
Çizmeye başlamadan önce Edit Type kutucuğunu işaretleyerek Duplicate ile yeni bir isim vererek
merdiven özelliklerini belirleyin. Nasıl bir merdiven oluşturulacaksa Duplicate etmeden önce ahşap ise
Type kutucuğunda 190mm max riser 250mm going, betonarme ise Monolithic Stairs seçimi yapılması
önemlidir.
Edit Type kutucuğunu işaretleyerek 190mm max riser 250mm going tipini, Duplicate ederek Ahşap
Merdiven olarak isimlendirin.
Type Properties penceresinde:
Construction başlığı altında merdivenin genel yapısına yönelik ayarlar yer alır.
o
Calculation Rules: Karşısındaki Edit kutucuğu işaretlendiğinde programın rıht ve basamak
ilişkisini bir formüle göre düzenlediği görülür. Bu, 2 Rıht+1 Basamak genişliği=63cm
hesabına dayanan bir formüldür.
Özel durumlarda Use Stair Calculator for slope Calculation’ i işaretleyerek formüle
müdahale edilebilir.
Stair Calculator Penceresi
o
o
o
Extend Below Base: Merdiven taşıyıcı sisteminin kotunu düzenler.
Monolothic Stairs: Merdivenin taşıyıcı plak elemanını ifade eder.
Landing Overlap: Basamak altı plak kalınlığını belirtir.
o
Underside of Winder: Dönel merdiven basamak alt görüntü ayarıdır. Düz (Smooth) ve
kademeli (Stepped) olmak üzere 2 alternatif sunar.
Graphics başlığı altında merdivenin plan görünümüne ilişkin ayarlar yer alır.
o
o
o
Break Symbol in Plan: Merdiven kesme işaretini gösterir veya gizler.
Text Size: Merdivene ilişkin yazı boyutlarını düzenler.
Text Font: Merdivene ait yazıların tipini belirler.
Materials and Finishes başlığı altında malzeme atamaları yapılır.
o
o
o
o
Tread Material: Basamak kaplamasının malzemesini belirtir.
Riser Material: Rıht kaplamasının malzemesini ifade eder.
Stringer Material: Taşıyıcının malzemesini düzenler.
Monolithic Material: Monolithic Stair seçimi yapılmış ise etkinleşir. Betonarme merdivenin
malzemesini belirtir.
Treads başlığı altında basamaklara ilişkin ayarlar düzenlenir.
o
o
Minimum Tread Depth: En az basamak genişliğini ifade eder.
Tead Thickness: Basamağın et kalınlığı bilgisini verir.
o
o
o
Nosing Length: Basamağın damlalık profil uzunluğudur.
Nosing Profile: Listeden basamakta kullanılacak profilin seçimi yapılır.
Apply Nosing Profile: Profilin basamağın hangi bölümüne uygulanacağını düzenler. Ön
yüzüne (Front only), ön ve sol kenara (Front and Left), ön ve sağ kenara (Front and Right),
ön, sol, sağ kenara (Front, Left and Right) olmak üzere 4 farklı seçenek sunar.
Risers başlığı altında rıhta ilişkin ayarlar düzenlenir.
o
o
o
o
o
o
Maximum Riser Height: En fazla rıht yükseklik değerini ifade eder.
Begin with Riser: Merdiven rıht ile başlar.
End with riser: Merdiven rıht ile sonlanır.
Riser Type: Rıht tipini belirler. Rıhtsız (None), dik (Straight), eğimli (Slanted) olmak üzere
3 farklı seçenek sunar.
Riser Thickness: Rıht elemanının kalınlığını verir.
Rise to Tread Connection: Rıht ile basamağın birleşimini düzenler. Rıht elemanı basamak
arkasında (Extend Riser Behind Tread), basamak rıht elemanının altında (Extend Tread
Under Riser) olmak üzere 2 farklı seçenek sunar.
Extend Riser Behind Tread
Extend Tread Under Riser
Stringers başlığı altında merdiven taşıyıcısına ait ayarlar düzenlenir. Monolithic Stairs seçimi
yapılmamış ise etkinleşir.
o
o
Trim Stringers at Top: Limon kirişlerinin üst kat döşeme ilişkisini düzenler. Limon kiriş
kesilmeden kalsın (Do not Trim), üst katta kesilsin (Match Level), sahanlık kirişleri ile
bütünleşsin (Match Landing Stringer) olmak üzere 3 farklı seçenek sunar.
Right Stringer: Sağ taşıyıcı elemanın geometrisini belirler. Taşıyıcısız (None), sağ tarafta
taşıyıcı merdiven kalınlığında (Closed), sağ tarafta taşıyıcı sadece basamak altlarında
(Open) seçenekleri yer alır.
o
Left Stringer: Sol taşıyıcı elemanın geometrisini belirler. None, Closed, Open seçenekleri
burda da geçerlidir.
o
Middle Stringers: Merdivenin ortasında kaç adet taşıyıcı geçeceğini belirler.
o
o
o
Stringer Thickness: Taşıyıcı kalınlığıdır.
Stringer Height: Taşıyıcı yüksekliğidir.
Open Stringer Offset: Taşıyıcı için Open seçilmiş ise basamaktan ne kadar içeride yer
alacağını düzenler.
Stringer Carriage Height: Sahanlık kirişinin yüksekliğini belirler.
o
Tread-Riser-Stringer İlişki Şeması
2 Rampalar
Rampalar eğim, başlangıç ve bitiş noktası, sınır ve genişlik bilgileri girilerek çizilir. Ribbon içerisinde
Home sekmesi, Circulation paneli, Ramp komutunu çalıştırın.
Rampa Komutu İçin Ribbon Kullanımı
Rampa Komutu İçerik Sekmesi
Rampa komutu çalıştırıldığında, Ribbon içerisinde sekme başlıklarının sonunda Ribbon: Modify Stairs
Create Ramp Sketch içerik sekmesi geçici olarak aktif hale gelir.
Rampa Çizme Yöntemleri
Draw paneli içerisinde rampa modelleme komutları yer almaktadır. Rampaları kolaylıkla
modelleyebilmek için başlangıç-bitiş noktalarını belirterek, geometrisine karar vermek yeterlidir. İki
farklı Rampa modelleme yöntemi kullanılır. Draw paneli Run komutu ile rampa bir bütün olarak
modellenebileceği gibi, Boundary ve Riser komutları ile sınırları ve rıhtları çizilerek de modellenebilir.
Rampa korkulukları da merdiven komutunda olduğu gibi çizime otomatik olarak eklenir.
Düz Sahanlıksız-Sahanlıklı Rampa Görünüşleri
Sahanlıklı Kolları Farklı Yönde Rampa
Dairesel Rampa
Araçlar Paneli (Sools Panel)
Tools paneli, Railing Type komutunu çalıştırın. Çizimde yüklü tüm korkuluk tiplerinin listelendiği
görülür. Rampa korkuluk ile birlikte çizilecektir.
Rampa Komutunu Sonlandırma (Stairs Panel)
Ramp panelinde, Finish Ramp komutunu çalıştırın. Sketch ortamında 2 boyutlu çizilen rampa 3 boyutlu
modele dönüşecektir.
Rampa Özelliklerini Düzenleme (Element Panel)
Element paneli, Ramp Properties komutu rampa özelliklerini düzenler. Komut çalıştırıldığında Instance
Properties penceresi açılır.
Instance Properties penceresi,
Constraints başlığı altında:
o
o
o
o
o
Base Level: Rampanın hangi kat düzleminden başladığının bilgisini verir.
Base Offset: Başlangıç düzleminden ne kadar yukarıda veya aşağıda başlayacağını ayarlar.
(+) yukarı, (-) aşağı bilgisini ifade eder.
Top Level: Rampanın hangi kat düzlemine ulaşacağının bilgisini verir.
Top Offset: Rampanın ulaştığı kat düzleminden ne kadar yukarıda veya aşağıda biteceğinin
ayarlanmasını sağlar.
Multistory Top Level: Rampa aynı şekilde devam ediyorsa, listeden kat düzlemi seçimi
yapılarak çoklu kopyalanması sağlanır.
Graphics başlığı altında:
o
o
o
o
o
o
o
Up Text: Merdiven çıkışındaki yazıyı düzenler.
Down Text: Aşağı iniş etiketidir.
Up Label: Çıkış etiketini belirtir.
Up Arrow: Çıkış okunu gösterir.
Down Arrow: İniş okunu gösterir.
Down Label: İniş etiketini gösterir.
Show Up Arrow in All Views: Tüm görüntülerde çıkış okunu düzenler.
Dimensions başlığı altında:
o
Width: Merdiven kolu genişliğidir.
Type Properties penceresi,
Construction başlığı altında:
o
o
Thickness: Rampa taşıyıcısının kalınlığını ifade eder.
Function: İç (Interior) ve Dış (Exterior) olmak üzere 2 seçenek sunar.
Graphics başlığı altında:
o
o
Text Size: Yazı yüksekliğini ayarlar.
Text Font: Yazı tipini ayarlar.
Materials and Finishes başlığı altında:
o
Ramp Material: Rampa kaplamasının malzemesini belirtir.
Dimensions başlığı altında:
o
Maximum Incline Length: Rampanın sahanlıklardaki azami kol uzunluğunu verir. Bu değer
ile rampa boyu doğru orantılıdır.
Other başlığı altında:
o
Ramp Max. Slope(1/x): Rampanın eğim oranını ifade eder. Değer ile rampa eğimi ters,
rampa boyu doğru orantılıdır.
o
Shape: Rampanın biçimini belirler.
Thick: Rampa altında eğimli bir taşıyıcı oluşturur.
Solid: Rampanın altını dolu olarak inşa eder.
3 Korkuluklar (Railings)
Revit ile modellenen merdivenlerde aksi belirtilmedikçe, standart korkuluklar otomatik olarak eklenir.
Merdiven için Railing: 1100mm tipinde bir korkuluk atanmaktadır.
Default Railing: 1100mm
Railing Type Penceresi
Kullanıcı Tanımlı Korkuluk Modelleri
Merdiveni modellerken, Ribbon içerisinde, Home sekmesi, Tools paneli, Railing Type komutu ile
korkuluk tipini belirleyin. Korkuluk seçimi başlangıçta Default olarak bırakılıp, daha sonra
değiştirilebilir. Değişiklik sonrası yeni korkuluk tipinin basamaklarla ilişkisini düzgün hale getirmek için,
merdiven korkuluğunu seçerek, merdiven üzerinde gözüken mavi okları (Flip Railing Direction)
işaretlemek gerekir. Böylece korkuluk merdiven basamaklarına düzgün olarak yerleşir.
Flip Railing Direction Düzenleme
Korkuluk elemanın istenmediği durumda, merdiven korkuluklarını seçerek klavyeden Delete tuşu ile
silin. Merdiveni modellerken Ribbon içerisinde Home sekmesi, Tools paneli içerisinde yer alan Railing
Type komutu ile korkuluk tipi için None seçmek de aynı sonucu verecektir.
Korkuluk (Railing) komutu Ribbon içerisinde Home sekmesi, Circulation panelinde Railing olarak yer
almaktadır.
Korkuluk Komutu için Ribbon Kullanımı
Korkuluk Komutu İçerik Sekmesi
Home sekmesi, Circulation panelinde Railing komutu çalıştırıldığında Ribbon içerisinde sekme
başlıklarının sonunda Ribbon: Create Railing Path içerik sekmesi geçici olarak aktif hale gelir.
Korkuluk Çizme Yöntemleri
Ribbon: Create Railing Path sekmesi, Draw paneli içerisinde korkuluk modelleme komutları yer
almaktadır. Lines komutu yardımıyla, çizim araçlarını kullanarak veya mevcut çizgileri Pick Lines
komutu ile işaretleyerek korkuluğu çizin.
Balkon, teras, galeri boşluklarında yer alan bağımsız korkuluklar bu şekilde modellenebilir. Korkuluk
merdiven ile oluşturulmuş olsa dahi merdivenin ulaştığı kat düzleminde, merdiven boşluğuna bakan
bölüme korkuluk ayrıca yerleştirilmelidir.
Merdiven Boşluğuna (Railing: 900mm Pipe) Korkuluk Yerleştirilmesi
Araçlar Paneli (Sools Panel)
Merdiven için sonradan çizilen korkuluk elemanı daima kat düzlemine göre yerleşir. Yerleştirildikten
sonra bu elemanların merdiven ile ilişkilerinin düzenlenmesi gerekir. Ribbon: Create Stairs Sketch
sekmesi, Tools paneli içerisinde Set Railing Host ve Edit Rail Joins komutları yer alır.
Kat Düzlemi
Host Model Tanımlanmamış
Host Model Tanımlanmış
Korkuluğu seçin, Ribbonda Edit Path komutunu çalıştırın. Tools paneli altında Set Railing Host komutu
ile merdiven seçimi yapın. Böylece korkuluk kendisini Host eden –ev sahibi- model nesnesine uyum
gösterecektir.
Korkuluk küpeştelerinin kesişim noktalarında düzgün birleşim sağlamak amacıyla korkuluğu seçerek
Edit Rail Joins komutu çalıştırın. Komut çalıştırıldığında sırasıyla düzgün birleşim istenen kesişim veya
birleşim noktalarını işaretleyin.
Option bar üzerinde yer alan Rail Join başlığı altında aşağıdaki seçenekler sunulur:
o
o
o
o
By Type: Seçili korkuluk tipi için standart birleşim detayı uygulanır.
Extend Railis to Meet: Küpeşteleri olası en uygun birleşim için birbirine doğru uzatır.
Insert Vertical/Flat Segment: Araya ekstra parça ekleyerek birleşimi düzenler.
No Connector: Birleşimi göz ardı eder.
Korkuluk Komutunu Sonlandırma (Railing Panel)
Railing panelinde, Finish Railing komutunu çalıştırın. Sketch ortamında 2 boyutlu çizilen korkuluk
elemanı otomatik olarak 3 boyutlu korkuluk modeline dönüşür.
Seçenekler Çubuğu (Option Bar)
Aktif olan komuta ait sekmelerin açıldığı alandır.
o
o
Offset: Korkuluğun ne kadar çıkma yapacağını, yani konsol miktarını belirler.
Radius: Arch şeklinde korkuluk köşe birleşimleri için yarıçap değeri belirtir.
Korkuluk Özellikleri (Railing Properties)
Create Railing Path sekmesi, Element paneli içindeki Railing Properties komutu ile korkuluğa ait
özellikler düzenlenir.
Instance Properties penceresinde
Constraints başlığı altında:
o
o
Base Level: Korkuluğun hangi kat düzleminde yer alacağını belirtir.
Base Offset: Korkuluğun kat düzleminden ne kadar aşağıda (-) veya yukarıda(+) yer
alacağını belirtir.
Type Properties penceresinde,
Construction başlığı altında:
o
o
Railing Height: Korkuluk yüksekliğini belirtir.
Rail Structure: Başlık yanındaki Edit kutucuğunu işaretleyin.
o
o
o
Name: Merdiven küpeşte ismidir.
Height: Merdiven küpeşte yüksekliğidir.
Offset: Merdiven küpeştesinin merdiven sınırından (+) değerler için koldan ne kadar
içerde, (-) değerler için koldan ne kadar dışarıda yer alacağını belirtir.
Profile: Küpeştenin kesit profilidir, listedeki profillerden seçilir.
Material: Merdiven küpeştesine malzeme atar.
Baluster Placement: Başlık yanındaki Edit kutucuğunu işaretleyin.
o
o
o
Bu pencere ile korkuluğun dikey elemanları düzenlenir. Main pattern bölümünde, dikey
elemanların, ara dikmelerin özellikleri ayarlanır.
o
o
o
o
o
o
o
o
Name: Dikme ismidir.
Baluster Family: Yüklü dikme kesitlerinin listesini verir.
Base: Dikmenin başlangıç konumunu belirtir.
Base Offset: Dikmenin başlangıç noktasından dışarıya doğru yapacağı miktardır.
Top: Dikmenin bitişinin konumunu belirtir.
Top Offset: Dikmenin bitiş noktasından dışarıya doğru yapacağı mesafeyi belirler.
Dist From Previous: Dikmenin kendisinden önceki dikme ile arasındaki mesafeyi düzenler.
Offset: Ara uzunlukta istenen şaşırtma miktarıdır.
Listede ilk anda tek bir dikme yer alır. Duplicate ile yeni dikme eklenir.
Break Pattern At: Korkuluğun kırılma noktalarını düzenler. Her kırılma noktasına dikme
yerleştirir.
Each Segement End: Özel açı değerine dikme yerleştirir.
Angle greater Then: Kırılma noktalarına dikme yerleştirir.
Never: Kırılma noktalarına dikme yerleştirmez.
Angle: Özel açı değerine dikme yerleştir (Angle greater Then) seçildiğinde etkinleşir.
Pattern Length: Toplam mesafeyi verir.
Justify: Dikmelerin korkuluk parçasına göre hizalanmasını sağlar.
Beginning: Başlangıç dikmesini ilk noktadan başlatır.
End: Bitiş dikmesini son noktaya yerleştirir.
Center: Korkuluğun tam ortasına dikme yerleştirir.
Spread Pattern to Fill: Korkuluk boyunca mevcut aralıklara bağlı kalmaksızın dikme
yerleştirilmesi sağlar.
Excess Length Fill: Ara dikmeler arasında yer alacak ilave dikmeleri ayarlar.
Spacing: Bu ilave dikmeler arasındaki mesafeyi ayarlar.
Use Baluster per Tread On Stairs: Her basamağa dikme yerleştirilmesini sağlar.
Baluster per Tread: Her basamakta kaç adet dikme olacağını belirler.
Baluster Family: Listeden dikme kesiti belirlenir.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Post bölümünde korkuluk ana dikme ayarları yer alır.
Start Post: Başlangıçta yer alacak dikmeyi belirtir.
Corner Post: Köşe noktası yani kırılma noktasındaki dikmeleri belirler.
End Post: Bitişte yer alacak dikmeyi belirtir.
Corner Posts At: Ana taşıyıcı dikmelerin merdiven kollarında nasıl yer alacaklarını belirtir.
Each Segment End: Her kırılma noktasına dikme yerleştir
Angle greater Then: Kırılma noktalarına dikme yerleştirir. Özel açı değerine dikme
yerleştirir.
Never: Kırılma noktalarına dikme yerleştirmez.
o Baluster Offset: Korkuluk dikmelerinin merdiven kolundan ne kadar uzakta yer alacağını
belirtir.
o Use Landing Height Adjustment: Korkuluğun sahanlık bölgesinde yüksekliğinin
ayarlanmasını sağlar.
Yes: Seçili ise sahanlıklar için farklı yükseklik belirtilmesine izin verir.
No: Seçili ise merdiven kolları ile sahanlık aynı yükseklikte yer alır.
o Landing Height Adjustment: Sahanlık için olması istenen yükseklik farkı yazılır.
o Angled Joins: Plan düzleminde açılı yerleşen korkuluk dikey birleşimlerini düzenler.
Add Vertical/Horizontal Segments: Gerekli noktalara dikey veya yatay parçalar ekler.
No Connector: Ek parça eklemez.
o Tangent Joins: Plan düzleminde teğet korkulukların dikey birleşimlerini düzenler.
Add Vertical/Horizontal Segments: Gerekli noktalara dikey veya yatay parçalar ekler
No Connector: Ek parça eklemez.
o Rail Connections: Küpeşte birleşim detayını belirtir.
o
o
o
o
Trim: Birleşim noktalarını keserek birleştirir.
Weld: Birleşim noktalarını kaynaklanmış gibi birleştirir.
Korkuluk Bileşenleri
3.4 Giydirme Cepheler (Curtain Wall)
İngilizce’de ‚Curtain Wall‛ terimi dilimizde ‚Perde Duvar’’ anlamına geliyor. Ancak Revit Architecture
içerisinde kullanılan ‚Curtain Wall‘’ komutu bina cephelerinde kullanıldığında giydirme cepheler olarak
görev yaptıkları gibi, mekan içinde de gerek bölme gerek kaplama amaçlı kullanılmaktadır. Bu komut ile
duvar çizildiği zaman cam bir yüzey elde edilir.
1 Giydirme Cepheler İle İlgili Ayarlar
Curtain Wall elemanlar, duvar tiplerinin içerisinde, duvarın tüm özelliklerini taşıyan ve ilaveten paneller
içeren yapı elemanlarıdır. Kullanımları duvar nesnelerinin oluşturulması ile aynıdır.
Duvar komutuna girmek için Ribbon: Home sekmesi Build paneli Wall çalıştırın.
Wall komutunun altındaki siyah ok , komutun Flyout şeklinde yani komuta bağlı alt komutlar şeklinde
çalışacağını gösteriyor. Wall komutu çalıştırıldığında, Ribbon sekme başlıkları sonunda Place Wall
sekmesi komuta özel olarak aktif hale gelir.
Conceptual Tab
Revit’ te komut içerisinde duvarı rahatça modelleyebilmek için Ribbon içerisindeki tüm araçların
kullanımı duvar komutu ile aynıdır. Burada önemli olan Curtain Wall çizebilmek için Sip Seçici’ den
Curtain Wall, Exterior Glazing, Storefront tiplerinden bir tanesinin seçilmesidir.
Eleman Özellikleri (Element Properties)
Curtain Wall, duvarlara ait özelliklerin yer aldığı ve yeni giydirme cephe tipleri çizmeyi sağlayan
pencereyi açar. Özellikler Instance ve Type olmak üzere iki farklı alanda sıralanır.
Eleman Özellikleri
Öncelikle yeni bir Giydirme Cephe (Curtain Wall) tipi oluşturulur. Type Properties penceresinden
Duplicate butonuna tıklayın. Duplicate var olan stili korur onun bir kopyasını alıp değişiklikler
yapılmasını sağlar. Yeni Curtain Wall tipi için isim yazın.
‚Cam Cephe‛ isimli yeni bir duvar tipi oluşturulduktan sonra Ok tuşları ile işlem tamamlanır. Sip Seçici
listesine yeni duvar stili eklenir.
Sip Seçici (Sype Selector)
Ribbon üzerindeki diğer opsiyonlara geçmeden Curtain Wall duvar tipi seçilir. Listede yer alan tipler
şablon dosya içerisinde yer alan tiplerdir. Kullanıcı, kendi duvar tiplerini özelleştirip şablon dosyada
düzenlediği tipleri kullanabilir.
Tip Seçici
o
Curtain Wall: Duvar tipi için yatayda ve düşeyde hiç bir tanımlama yapılmamıştır. Bu tip ile tek
bir panelden oluşan cam yüzey çizilir.
o
Exterior Glazing: Cam yüzeyde gridal bir sistem tanımlanmıştır ama kayıt (mullion)
eklenmemiştir. Bu tür bir duvar tipi, kayıt kullanılmayan ve cam yüzeyde farklı paneller
istenilen durumlarda (cam, opak paneller, masif duvarlar gibi) tercih edilir.
o
Storefront: Cam yüzeyde yatayda ve düşeyde otomatik olarak tanımlanmış gridal bir sistem ve
bunlarla ilişkilendirilmiş kayıt (mullion) bulunduğu cam duvar tipleridir.
Curtain Wall Tipleri
Curtain Vall Duvar Oluşturma Yöntemleri
Daha önce duvarlar konusunda bahsedildiği üzere iki tip duvar oluşturma yöntemi vardır. Bu
yöntemlerden biri çizerek, diğeri ise ekranda var olan bir çizgi veya yüzeyi referans alarak duvar
oluşturmaktır.
o
Butonu seçilerek ekranda istenilen şekilde
Çizim Araçlarını Kullanarak (Draw) :
giydirme cephe duvarlar çizilir. Kullanıcı istediği çizim aracı formlarını Draw panelinden
seçebilir.
o
Butonu ile ekranda var olan 2 boyutlu nesneleri seçmek suretiyle 3 boyutlu
Pick Lines:
duvarlara dönüşmesini sağlayan araçtır. Duvar, Sip Seçici de o an seçili olan duvar tipine,
Option Bar’da belirlenmiş yüksekliğe ve hizalanma ayarlarına göre oluşacaktır.
Pick Faces:
Kütle (Mass) komutu ile oluşturulan nesnelerden yüzey seçerek curtain wall duvar
oluşturma yöntemidir.
Ribbon: Massing & Site sekmesi Conceptual Mass paneli Place Mass komutunu çalıştırın. ‚No Mass
family loaded in the Project. Would you like to Load one now?‛ uyarısı gelecektir. Yes ile onaylayın,
açılan Metric Library, Mass klasöründen istenilen herhangi bir kütleyi seçin.
Ribbon: Place Mass sekmesi Placement paneli Place On Work Plane komutunu çalıştırın. Ekranda
basitçe bir kütle yerleştirilir.
Wall komutunda, Pick Face opsiyonu seçildiğinde Option Bar’ da yer alan özelliklerin değiştiğine dikkat
edin.
Tüm Yüzeylerin Curtain Wall Duvar Nesnesine Dönüştürülmüş Durumu
Mass nesnesi Ribbon: Massing & Site sekmesi Conceptual Mass paneli Show Mass komutu
çalıştırıldığında ekrandan kaybolacaktır.
Curtain Vall Yükseklik Ayarı
Çizime başlamadan önce duvarın yükseklik değeri Option Bar’ dan belirlenebilir. Mevcut duvarlar içinse
çizimin her aşamasında yüksekliği değiştirmek mümkündür. Yüksekliği belirlerken iki farklı kullanım var.
Biri Option Bar’ da görüldüğü üzere Height parametresi karşısında Level seçmek ya da yüksekliği
Unconnected bırakmak. Curtain Wall elemanlar tıpkı duvarlar da olduğu gibi kat yüksekliğine bağlanır.
2 Giydirme Cephe Düzenleme İşlemleri
Edit Profile İşlemleri
Duvarlarda olduğu gibi Curtain Wall duvarlar üzerinde de geometrik düzenlemeler yapmak
mümkündür. Boşluk açmak, duvar yüzeyinin sınırlarının geometrisini değiştirmek gibi. Revit içerisinde
tasarımla birlikte çeşitlenip gelişecek olan farklı geometrilerde bölme duvarlar oluşturulmak
istenildiğinde Edit Profil komutu kullanılır.
Wall komutu ile ekranda bir duvar çizin. Daha rahat takip edebilmek için ‚Default 3D View‛ toolbarı ile
3 boyutlu görünüş ekranına veya yan görünüş ekranlarından uygun olanına geçin.
Edit Profil İşlemi Öncesi
Curtain Wall duvarı ekrandan seçin, Ribbon: Modify Wall sekmesi Modify Wall paneli Edit Profil
komutunu çalıştırın. Seçili olan nesne 2 boyutlu bir nesneye, çalışma ekranı ise Sketch moduna geçer.
Finish Wall Komutu
Edit Profiles sekmesi, Draw panelinde 2 boyutlu çizim araçları kullanılarak duvar sınırları değiştirilir.
Revit’ te önemli kurallardan bir tanesi Sketch ortamından çıkmak için (bir komut dışında) kapalı bir obje
çizerek işlemin tamamlanmasıdır. Bir diğer kural; kapalı nesne içerisinde çizilen bir diğer kapalı nesne
boşluk açacaktır. Taslak çizimi tamamlandığında Finish Wall komutu ile Sketch ortamından çıkılır.
Eğer duvar sınırlarında genişletmeler yapılır ise , bazı yatay ve düşey kayıt çakışmaları ortaya çıkacaktır.
Böyle bir durumda ekranın sağ alt köşesinde uyarı diyalog kutusu açılır. Burada Delete Elements
butonu seçilerek çakışma olan elemanların silinmesi sağlanır.
Edit Profil İşlemi Sonrası
Curtain Wall duvar üzerinde yapılan geometrik düzenlemelerden vazgeçmek istendiğinde bölme duvarı
seçtikten sonra Ribbon: Modify Wall sekmesi Modify Wall paneli Reset Profil komutunu çalıştırın.
Burada da Revit bir uyarı diyalog kutusu açacaktır. Delete Elements ikonu seçilerek yapılan geometrik
değişiklikten vazgeçilmesi sağlanır.
3 Curtain Vall Eleman Özellikleri
Sip Özellikleri (Sype Properties)
Construction başlığı altında,
o
Exterior: Dış mekanda kullanılacak giydirme cephe elemanlarını tarifler.
o
Interior: İç mekanda kullanılacak yani bölme duvar elemanları tarifler.
Automatically Embed (Curtain Walls only): Onay kutucuğunun işaretli olması durumunda bağlantılı
duvarların düzgün birleşmelerini sağlar.
Curtain Panel: Panelde kullanılacak Family Tipini belirler.
Join Condition: Hangi kayıtın bir diğeri ile nasıl birleştiğini kontrol eder. Bu seçenek dört alt başlıkta
toplanır:
o
Vertical Grid Continuous: Dikey doğrultudaki elemanlar süreklidir.
o
Horizontal Grid Continuous: Yatay doğrultudaki elemanlar süreklidir.
o
Border and Vertical Grid Continuous: Duvar sınırları ve dikey hatlar süreklidir.
o
Border and Horizantal Grid Continuous: Duvar sınırları ve yatay hatlar süreklidir.
Vertical Grid Pattern başlığı altında dikey doğrultudaki elemanların aralarındaki mesafenin otomatik
bölünmesi için ayarlar düzenlenir.
Layout: Duvarın dikeyde nasıl bölüneceği ile ilgili ayarlar içerir:
o
None: Bölümlenme yok.
o
Fixed Distance: Grid aralıklarını Spacing parametresinde verilen değer kadar atar. Eğer
verilen değer, uzunluk boyunca bir küsurat bırakıyor ise, Justification seçimine bağlı olarak bu
küsurat ya duvarın başına ya da sonuna bırakılacaktır.
o
Fixed Number: Verilen sayı değeri kadar çerçeve içerisine Grid atacaktır. Bu seçenek tercih
edildiğinde adet değeri Instance Properties diyalog penceresinden tanımlanacaktır.
o
Maximum Spacing: Bölümlenme sırasında oluşabilecek en büyük uzunluk değerini sabitler. Bu
sayede gereğinden uzun paneller çizilemez.
o
Minimum Spacing: Bölümlenme sırasında oluşabilecek en kısa uzunluk değerini sabitler. Bu
sayede gereğinden kısa paneller çizilemez.
Not: Maximum ve Minimum Spacing seçenekleri ile oluşturulan bir duvarda, dikeyde ve yatayda
küsurat bir aralık kalmadan işlem tamamlanır.
Spacing: Bu seçenek sadece Fixed Distance ve Maximum Spacing seçildiğinde aktif olur. İki grid
arasındaki mesafenin girilmesini sağlar.
Adjust for Mullion Size: Kayıtların Grid’ ler üzerine düzgün hizalanmalarını sağlar. Bazen bu seçenek
işaretli olmadığında Layout düzeni Fixed Distance olduğu halde aralıklar eşitlenmemiş olabilir.
Horizontal Grid Pattern başlığı altında yatay doğrultudaki elemanların otomatik bölünmesi için ayarlar
düzenlenir. Vertical Grid Pattern başlığı altındaki seçenek özellikleri bu başlık içinde geçerlidir.
Vertical Mullions başlığı altında düşey mullion (kayıt) tipleri belirlenir.
o
Interior Type: Ara bölümlenmede kullanılacak dikey mullion tiplerini belirler.
o
Border 1 Type: Sol sınırdaki dikey mullion tipini belirler.
o
Border 2 Type: Sağ sınırdaki dikey mullion tipini belirler.
Horizontal Mullions başlığı altında yatay mullion (kayıt) tipleri belirlenir.
o
Interior Type : Ara bölümlenmede kullanılacak yatay mullion tiplerini belirler.
o
Border 1 Type: Alt sınırdaki yatay mullion tipini belirler.
o
Border 2 Type: Üst sınırdaki yatay mullion tipini belirler.
Tip Özellikleri Penceresi
Seçili Nesne Özellikleri (Instance Properties)
Vertical Grid Pattern başlığı altında dikey kayıtların hizalanma ayarları yer alır:
o
Number: Element Properties penceresinde gridal sistem için kullanılan Layout ayarı Fixed
Number işaretli ise, gerekli değer burdan verilir. Maximum kullanılabilecek değer burada
200’dür.
o
Justification: Kayıtların duvar boyunca nasıl hizalanacağını belirler. Grid çizgilerinin
parametreleri veya duvar uzunluğu değiştiğinde, hangi Grid çizgisinin eksileceği veya nereden
artacağı buradan ayarlanır. Duvarın sol kenarına hizalama (Beginning), duvarı yatayda tam
olarak hizalama (Center) , duvarın sağ kenarına hizalama (End) seçenekleri yer alır.
o
Angle: Verilen açı değeri kadar Grid çizgilerini döndürür.
o
Offset: İlk Grid çizgisini Justification bilgisine girilen değer kadar öteleyerek başlatır.
Not: Vertical Grid Pattern başlığı altındaki özellikler Horizontal Grid Pattern başlığı altında yer alan
yatay kayıtların hizalanma ayarları içinde geçerlidir.
Seçili Nesne Özellikleri Penceresi
4 Giydirme Cephe Üzerinde Çalışma
Curtain Grid’leri Seçerek Yerleştirme
Curtain Wall duvar elemanları, Element Properties penceresinde tanımlanan ve birbirlerini eşit olarak
izleyen panellerden oluşur. Fakat çizim sürecimiz boyunca farklı tasarım ve yapım kararları farklı
ızgaralar gerektirebilir. Giydirme cepheleri ve bölme duvarları oluşturmanın bir başka yolu ise Grid’ leri
cam panel yüzeyine tek tek yerleştirmektir. Bu durumda mevcut yüzey üzerinde düzenlemeler yapılır.
Ribbon: Home sekmesi Build paneli Curtain Grid komutunu çalıştırın. Place Curtain Grid sekmesi
altında Grid yerleştirmek için seçenekler açılacaktır.
Curtain Grid Yerleştirme Seçenekleri
o
All Segments: Seçilen yön doğrultusunda tüm yüzey boyunca yatay veya düşey Grid’ ler
yerleştirir.
o
One Segment: Seçilen panel içerisinde yatayda veya düşeyde tek Grid yerleştirir.
o
All Except Picked: Seçilen yön doğrultusunda bir çizgi çizecektir. İkinci kez seçildiğinde
paneller üzerine grid yerleştirmeyecektir. Finish Current ikonu ile işlem tamamlanır. Üç
aşamalı grid ekleme yöntemidir.
Not: Izgaraya çizgi eklerken öncelikle doğrultuya dikkat etmek gerekir. Revit çizim ekranı üzerinde
kullanıcıya kesik çizgilerle ve ölçülerle yönlendirme yapacaktır. Aynı zamanda son eklenen gridin geçici
ölçüleri etkin olarak kalır, ölçü seçilerek rakamları değiştirilebilir.
5 Giydirme Cephe Panelleri Üzerine Doğrama Ekleme
Kapı Yerleştirme
Curtain Wall ya da bölme duvarlar içerisine kapı yada pencere doğraması ekleme işlemi panelin yerine
doğrama ekleme yöntemiyle gerçekleştirilir.
Giydirme cephe üzerinde doğramanın yerleşeceği panelin eni ve yüksekliği değiştirilebilir. Gridler
yatayda ve düşeyde Modify ya da Add or Remove Segments komutları yardımıyla düzenlenir. Burada
gerekiyorsa Curtain Grid ve One Segment ikonları ile yeni gridler eklenir.
Giydirme Cephe Üzerine Kapı Yerleştirmeden Önce
Kapı Yerleşim Yeri Ayarlanmış
Ribbon: Insert sekmesi Load From Library paneli Load Family komutunu çalıştırın. Açılan diyalog
kutusundan ‘’Curtain Wall Panels’’ yada ‚Door‛ klasörüne gidin. Curtain Wall Panels kütüphanesi
içerisinde kapı doğraması olabilecek bir Revit Family elemanı seçin. Door klasörü içerisin de ise Curtain
Wall başlıklı kapı elemanlarından uygun olan seçilir, Open tuşu ile Revit’ in içerisine alınır. Çizim ekranı
üzerinde doğramanın ekleneceği paneli seçerek Sip Seçici listesinde yüklenmiş olan kapı family elemanı
seçilerek daha önce giydirme cephe üzerinde hazırlanmış panele uygulanır.
Giydirme Cephe Üzerine Kapı Yerleştirildikten Sonra
Pencere Yerleştirme
Revit içerisinde giydirme cepheler ya da bölme duvarlar üzerinde pencere yerleştirmek için kapı
yerleştirmede uygulanan işlem sırası aynı şekilde uygulanır. Fakat burada dikkat edilmesi gereken Revit
kütüphanesi içerisinden Family elemanı çağırırken, seçilen elemanın kapı (Door) kütüphanesi
içerisinden değil, pencere (Window) kütüphanesinden seçilmiş olmasıdır.
Doğramaların Ebatları Üzerinde Değişiklik Yapma
Curtain Wall içerisindeki kapı ya da pencere elemanlarının genişlikleri veya yükseklikleri için sonradan
da değişiklikler yapılabilir. Ribbon: Home sekmesi Build paneli  Curtain Grid One Segment
komutunu çalıştırın. İmleç kapı panelinin üzerine gittiği zaman geçici ölçüler belirecektir. Açılan geçici
ölçüler sayesinde kapının yeni yüksekliği belirlenir. Seçildiğinde mevcut kapı yüksekliği yeni eklenen
grid kadar artar ya da azalır.
Kapı Yüksekliği Değiştirilmeden Önce
Kapı Yüksekliği Değiştirildikten Sonra
Dikme ve Kayıtlar
Eklenilen gridler üzerine kayıt (Mullion) uygulaması yapılabilir. Ribbon: Home sekmesi Build paneli
Mullion komutunu çalıştırın. Açılan Place Mullion sekmesi içerisinden Sip Seçici de kullanılacak Mullion
tipi seçilir.
Mullion (Kayıtlar)
Placement sekmesi altında üç seçenek yer alır. Bu seçenekler ile kayıt (mullion) eklenecek yerler
düzenlenir.
o
Grid Line Segment: Sadece seçilen grid üzerine kayıt eklemeyi sağlar.
o
Entire Grid Line: Seçilen grid boyunca kayıt ekler.
o
All Empty Segments: Tüm grid çizgilerine kayıt ekler.
Dikme ve Kayıt Sip Özellikleri
Constraints başlığı altında kayıt (mullion) duruşlarına ilişkin ayarlar düzenlenir.
o
Angle: Yatay ve düşey duruş açısını derece cinsinden belirler.
o
Offset: Elemanın aksından ne kadar ileriye veya geriye hareket edeceğini belirler. ( Eksi
değerler dışarı, artı değerler içeri )
Construction başlığı altında kayıtların genel yapısına ilişkin ayarlar düzenlenir.
Profile: Revit içerisinde yüklü eleman profillerinden birini seçmeyi sağlar.
o
o
Position: Elemanın duruşunu belirler. Duvar yüzüne dik kayıtlar (Perpendicular to Face), yere
paralel kayıtlar (Parallel to Ground) seçenekleri ile sağlanır.
o
Corner Mullion: İşaretli olması durumunda, elemanın köşe kayıt olmasını sağlar.
o
Thickness: Profilin duvar dik uzunluğunu belirler.
Materials and Finishes başlığı altında malzeme ataması yapılır.
o
Material: Profil için malzeme ataması yapar.
Dimensions başlığı altında kayıtların kenar birleşim mesafeleri ile ilişkili ayarlar düzenlenir.
o
Widh on Side 2: Elemanın duvar yüzeyine dik olarak sol tarafında yaptığı uzunluğu belirler.
o
Widh on Side 1: Elemanın duvar yüzeyine dik olarak sağ tarafında yaptığı uzunluğu belirler.
Kayıt (Mullion) Tip Özellikleri Penceresi
3.5 Asma Tavanlar (Ceilings)
Asma tavan elemanları, Revit içerisindeki diğer tüm mimari elemanlar gibi eskiz ortamında modellenir.
Tavan için düzenleme işlemleri aydınlatma elemanlarının yerleşimlerini de kapsayacak şekilde yapılır.
Bu süreç içerisinde tavan için düzenlenen gridal sistem, kullanılacak malzeme ve tarama tipleri ile
koordineli bir şekilde işlenir. Eklenen her malzeme için metraj bilgileri otomatik olarak alınır.
Asma tavan oluşturma süreci, döşeme oluşturma süreciyle büyük benzerlik gösterir. Modelleme,
otomatik asma tavan atama komutuyla yapılabileceği gibi, kullanıcı eskiz arayüzüne geçip kendi
sınırlarını tarifleyebilir.
Asma tavan planı çizimine Project Browser’da Ceiling Plan listesinden kat seçmekle başlanır. Hangi
kata asma tavan çizilecek ise yine aynı isimli kat seçilir. Örneğin, Level 1 katı asma tavanı için, Ceiling
Plans başlığı altından yine Level 1 kat planı seçilir.
Proje Görüntüleyici (Project Browser)
Asma tavan komutu Ribbon kullanarak Home sekmesi altında Build panelindeki Ceiling butonu
seçilerek çalıştırılır.
Asma Tavan (Ceiling) Komut Yeri
1 Asma Savanlar ile İlgili Ayarlar
Komut çalıştırıldığında tüm parametrelerin düzenlendiği Place Ceiling sekmesi açılır. İşlem
sonlandırılana kadar bu sekme aktiftir. Asma tavan modelinin çizim aksı, malzemesi, tarama
desenlerinin tayini, katmanların atanması, 3 boyutta nasıl davranacağı ile ilgili tüm parametreler bu
alandan tanımlanır. Asma tavanlar, kullanıcı tarafından belirlenen bu özelliklerle yeni bir tip olarak
çizim içerisinde saklanırlar.
Place Ceiling
Açılan Place Ceiling sekmesinden asma tavanın tipi seçilir. Mekanların içlerini seçmek suretiyle
otomatik olarak tavan sınırları tanımlanır. Komut sonlandırılmadan tüm tanımlamalar tek bir işlem
akışında gerçekleştirilir. Bu tür bir kullanım duvarların iç yüzeylerini sınır kabul edecek şekilde otomatik
olarak mekanlara asma tavan tanımlar. Kullanıcı bu otomatik tanımlama dışında bir işlem
gerçekleştirecek ise, Sketch Ceiling komutu ile kendi sınırlarını tanımlayabileceği eskiz ortamına geçer.
Create Ceiling Boundary
Eleman Özellikleri (Element Properties)
Asma tavana ait Instance ve Type Properties özelikler değiştirilebilir niteliktedir.
Instance Properties penceresinde Constraints başlığı altında asma tavanın hangi kata bağlı olacağı ile
ilgili ayarlar yer alır.
o
o
Level: Asma tavanın hangi kat planında çizileceğini belirler. Açılan listeden çizilmek istenilen
asma tavanın katı değiştirilir.
Height Offset From Level: Asma tavanın kat planından yüksekliğini belirler. Asma tavan
komutu için en önemli parametredir.
Instance Properties
Type Properties penceresinden Duplicate ile yeni asma tavan tipleri oluşturulur. Construction başlığı
altında yer alan parametreler asma tavanın taşıyıcı niteliklerini belirler.
o
o
Stucture: Asma tavan katmanları ve bu katmanların fonksiyon, malzeme bilgilerini düzenler.
Thickness: Asma tavan kalınlık değerini verir.
Duvarlar konu başlığında anlatılan katman ekleme, katmana malzeme atama mantığı asma tavan
çizimleri için de aynı şekilde uygulanır.
Type Properties
Sip Seçici (Type Selector)
Tip seçicide şablon dosya içerisinde yer alan tüm asma tavan tipleri listelenir. 2010 versiyon ile birlikte
her tip listede isimlerinin yanında yer alan imajlarla yer almaktadır. Seçilmek istenilen tip, görsel olarak
da listeden takip edilebilir.
Tip Seçici
Asma Savan Saslağı (Sketch Ceiling)
Bu başlıkla ilgili çizim yöntemlerini Asma Tavan Oluşturma Yöntemleri ve Asma Tavan Düzenleme
İşlemleri başlıklarından takip edin.
Geçici Asma Savan Komutu (Create Ceiling Boundary)
Sketch Ceiling komutu çalıştırıldığında Ribbon içerisinde sekme başlıkları sonunda Create Ceiling
Boundary sekmesi geçici olarak aktif hale gelmektedir. Asma tavan çizimi ile ilgili tüm komutlar burada
yer alır.
Asma Tavan Geometrik Özellikleri
Draw Paneli içerisinde asma tavan geometrisi oluşturulurken yararlanılacak çizim komutları yer
almaktadır. Kullanıcı istediği formu Draw panelindeki geometrilerden belirleyebilir.
o
o
Boundary Line: Eskiz (Sketch) çalışma ortamında asma tavan modelleme komutudur.
Slope Arrow: Eğimli asma tavan modellemeyi sağlar.
2 Asma Tavan Oluşturma Yöntemleri (Ceiling)
Dört tip (Ceiling) Asma Tavan oluşturma yöntemi vardır:
o
Auto Ceiling: Asma tavan, ekranda var olan duvarlar referans alınarak çizimi oluşturan
mekanlara otomatik atanır. Ayarları için bir sonraki ‚Otomatik Tavan Oluşturma‛ başlığına
bakın.
o
Draw
: Kullanıcı her referanstan bağımsız (çizimde yer alan mevcut duvarlar gibi) çizim
araçları ile tavan sınırları için istediği formu kendi tanımlar.
o
Pick Lines
o
Pick Walls
: Ekranda var olan bir çizgiyi referans alarak tavan sınırları tanımlanır.
: Ekranda var olan mevcut duvarları referans alarak tavan sınırları tanımlanır.
Sketch ortamında, Draw ve Pick Lines ile çizim yöntemleri diğer tüm yapı elemanlarında kullanılan
çizim mantığı ile aynıdır. Draw, kullanıcı ekranda çizim araçları ile formu kendi çizer. Pick Lines, var olan
bir nesnenin sınırlarını baz alarak çizim yapar.
Otomatik Savan Oluşturma
Mekanlar içerisine otomatik asma tavan çizmeyi sağlar.
Project Browser’dan asma tavan hangi kata çizilecek ise tavan planı başlığından (Ceiling Plans) yine
aynı kat planını seçin. Ribbon: Home sekmesi Build paneli Ceiling komutunu çalıştırın. Place
Ceiling sekmesi altındaki tip seçiciden mevcut bir tavan tipi seçin.
o
Basic Ceiling (Generic): Tek malzemeden oluşan tavan çizmeyi sağlar.
o
Compound Ceiling (Plain): Katmanlı asma tavan çizmeyi sağlar.
Ribbon: Place Ceiling sekmesi Ceiling paneli Sketch Ceiling komutunu çalıştırın.
Sketch Ceiling
Burada otomatik asma tavan çizebilmek için Tools paneli altındaki Auto Ceiling komutunu çalıştırın.
Tavan eklenecek mekan içerisine imleç getirildiği zaman, mekan sınırları kırmızı renk alır. Mekanın içi
seçilerek işlem tamamlanır. Her komut tek bir mekanı tanımlayacağından, diğer mekanlar için de aynı
işlem tekrarlanır. Finish Ceiling komutu ile işlem tamamlanır.
Auto Ceiling
Otomatik Tavan Tanımlama
Eğimli Asma Savan Çizme
Tavana eğim vermek için Sketch ortamında iken Slope Arrow komutunu çalıştırın. Line geometrisi
ile asma tavan üzerine eğimin başlangıç ve bitiş noktalarını işaretleyebilir veya Pick Lines ile mevcut
asma tavan çizgilerinden birini seçerek döşemeye eğim verilir. Eğime ait parametreleri düzenlemek için,
eğim çizgisini seçerek Draw Paneli içerisinde Properties komutunu çalıştırın.
Contraints başlığı altında eğim açısı ve yüksek ile ilgili bilgiler yer alır.
o
Specify: Başlığında eğimi,

Kat düzlemleri arasında tanımlamak için (Height At Tail) seçilir.

Eğimi açı cinsinden tanımlamak için (Slope) seçilir.
o
Level at Tail: Eğimin başlayacağı kat düzlemini belirler.
o
Height offset of Tail: Eğimin kat planından ne kadar yüksekte ya da kat planından ne kadar
altta başlayacağını belirler.
o
Level at Head: Eğimin biteceği kat düzlemini belirler.
o
Height Offset at Head: Eğimin kat planından ne kadar yüksekte ya da kat planından ne kadar
altta biteceğini belirler.
Dimensions başlığı altında,
o
Slope: Açı değeri girilir. Specify sekmesinde slope seneği seçildiği zaman aktif olur.
o
Length: Eğim yönünde mekanın uzunluğunu verir.
3 Asma Savan Düzenleme İşlemleri (Modify Ceilings)
Mevcut asma tavan seçildiği zaman Modify Ceilings içerik sekmesi geçici olarak aktif hale gelir. Çizimde
mevcut herhangi bir asma tavana müdahale etmeyi sağlar.
Asma Tavan Sınırlarını Düzenleme (Edit Boundary)
Çizilmiş bir tavan üzerinde çeşitli düzenlemeler yapılabilir. Asma tavan geometrisi Sketch ortamında
istenilen şekilde tekrar düzenlenebilir, değişimler 2 boyutlu olarak işlenir.
Planda asma tavan seçilinceye kadar klavyeden TAB tuşuna basarak Status Bar’dan doğru elemanın
seçilip seçilmediği kontrol edilir. Seçimi tamamlayıp, Modify Ceilings içerik sekmesi altından Edit paneli
içerisindeki Edit Boundary komutunu çalıştırın. Çizim ekranı Sketch ortamına geçer. Buradan Modify
Ceilings > Edit Boundary sekmesi altında Draw paneli içerisindeki Boundary Line komutunu çalıştırarak
2 boyut çizim araçları ile istenilen geometri oluşturulur. Bu kimi zaman asma tavanın ortasında yuvarlak
bir geometri kimi zaman da asma tavanın çevresinde dolaşan dikdörtgen bir geometri olabilir. Finish
Ceilings komutu ile işlem tamamlanır.
Farklı Formlarda Oluşturulmuş Işık Bandları
Asma Savan Planında Işık Bandı Oluşturma
Asma tavan planına yerleştirilecek aydınlatma elamanları için ışık bandı oluşturmak istenebilir. Asma
tavan içerisinde Edit Boundary komutu ile gerekli düzenlemeyi yapın. Bu işlem çoğunlukla mevcut bir
tavan üzerinde açılacak boşluk ile başlar. Boşluk içerisine yeniden farklı yükseklikte asma tavan çizilir.
Ribbon: Home sekmesi Build paneli Ceiling komutunu çalıştırın.
Açılan Place Ceilings sekmesinde Element Properties penceresinde gerekli yükseklik ayarını yaptıktan
sonra Tip Seçici’ den yeni oluşturmak istenilen asma tavan tipi seçilir ve Sketch Ceiling komutu
çalıştırılır. 2 boyut çizim araçları ile asma tavan içerisindeki boşluk tanımlanır. Finish Ceilings komutu ile
işlem sonlandırılır. Asma tavan boşluğu içerisinde farklı bir yükseklikte yeni tavan modeli tanımlanmış
olur.
Farklı Kotlarda Düzenlenmiş Asma Tavan Elemanları
Modellenen yeni asma tavan ile mevcut asma tavan arasında boşluk olacaktır. Burada iki asma tavanı
birleştirecek bir alınlık elemanına ihtiyaç duyulacaktır. Yeni modellenecek asma tavan alın için Ribbon:
Home sekmesi Build paneli Component Model In Place komutunu çalıştırın.
Family Category
Açılan Family Category and Parameters penceresinde yeni oluşturulacak Family’nin hangi kategoriye
ait olduğu belirlenir. Burada asma tavana ait bir eleman oluşturmak için Ceilings kategorisi seçilir.
Açılan Name penceresine asma tavanın ismi girilir. Model In Place sekmesi altında In Place Modeling
panelindeki Solid komutu içinde yer alan Extrusion , Blend , Revolve , Sweep , Swept Blend alt komutları
kullanılarak istenilen katı geometri modellenir. Finish Extrusion ve Finish Model komutu ile işlem
tamamlanır.
Alınlık Elemanı Oluşturulmadan Önce
Alınlık Elemanı Oluşturululduktan Sonra
Asma Savan Üzerine Aydınlatma Elemanları Yerleştirme
Revit içerisinde asma tavan üzerine aydınlatma elemanları da kolaylıkla yerleştirilir. Böylelikle asma
tavan planı ile birlikte aydınlatma planı çizimleride tamamlanmış olur. Bu elemanları yerleştirmenin en
önemli yanı ise; ışıklandırma elemanlarının yerleşimleri plan görüntülerinden takip edilebilecek hem de
ileride mekan içerisinden render almak istendiğinde ışıklandırma ayarları yapılacaktır.
Project Browser üzerinde Ceiling Plans kategorisi altındaki kat planlarından, aydınlatma elemanı
yerleştirilecek olan kat planı açılır. Ribbon: Home sekmesi Build paneli Component Place a
Component komutunu çalıştırın. Place Component geçici sekmesi altından Model paneli içerisindeki
Load Family komutu çalıştırılır. Açılan Metric Library penceresi içerisinde Lighting Fixtures
klasöründen asma tavanlar üzerinde aktif olabilecek bir aydınlatma elamanı seçilir. Kütüphane
içerisinde ismi *ceiling based olanlar asma tavanlar üzerinde çalışırlar. Ok ile proje içine alınır. Ceiling
Plan üzerinde aydınlatma elemanları yerleştirilir.
Aydınlatma Elemanları Yerleştirilmeden Önce
Aydınlatma Elemanları Yerleştirildikten Sonra
3.6 Çatılar (Roofs)
Revit Architecture ile binalara çok hızlı bir şekilde eğimli, teras, her türlü karmaşık geometrik formda
çatı modelleri eklenebilir. Çatı elemanları da tüm diğer yapı elemanları gibi parametriktir ve kullanıcı
tarafından özelleştirilebilir. Revit ile farklı çatı tasarım alternatifleri oluşturmak mümkündür. Çatı,
2 boyutlu çizim şeklinde tanımlanır ve kolaylıkla 3 boyutlu karmaşık modellere dönüştürülür.
Ribbon içerisinde Home sekmesi, Build panelinde Roof komutunu çalıştırın. Roof komutunun altındaki
siyah ok , komutun Flyout olarak yani komuta bağlı alt komutlar şeklinde çalıştığını gösterir.
Çatı Komut Grubu
Roof By Footprint: Plan düzleminde çatı modelleme komutudur.
o Roof By Extrusion: Kesit ya da görünüşte çatı modelleme komutudur.
o Roof by Face: Kütle yüzeyleri seçilerek modellenen çatı komutudur.
o Roof Soffit: Saçak altı kaplamasını ifade eder.
o
Fascia: Çatı alın kaplama malzemesini ifade eder. Yatay olarak eklenirler. Köşe birleşimleri
otomatik olarak düzenlenir.
Alın Kaplamasız Saçak
o
Alın Kaplamalı Saçak
Gutter: Yağmur oluğu yerleştirilmesini sağlar. Yağmur oluğunun yerleştirilmesi için çatı
alın kenarlarının seçilmesi yeterlidir.
Yağmur Oluğu 3D
Yağmur Oluğu Kesiti
Ribbon içerisinde Home sekmesi, Build paneli, Roof By Footprint komutunu çalıştırın. Hangi plan
düzleminde çatı modellenecekse, o kat planını aktif hale getirin. Proje görüntüleyici içerisinde (Project
Browser) çatının modelleneceği plan düzlemi aktif hale getirilmese de, komut çalıştırıldığında, Lowest
Level Notice penceresi açılır. Bu pencereden de çatının modelleneceği kat düzlemi seçilir.
1 Çatılar ile ilgili Ayarlar
Ribbon içerisinde Home sekmesi, Build paneli, Roof By Footprint komutunu çalıştırın. Komut
çalıştırıldığında tüm parametrelerin düzenlendiği Create Roof Footprint içerik sekmesi açılır. İşlem
sonlandırılana kadar bu sekme aktif olarak kalır.
Çatılar da diğer yapı elemanları gibi kullanıcılar tarafından özelleştirilebilir. Malzeme, tarama
desenlerinin tayini, katman ataması vb. parametreler düzenlenerek yeni bir tip olarak çizim içerisinde
saklanırlar.
Çatı (Roof) Komutu
Çatı Komutu İçerik Sekmesi
Ribbon içerisinde Home sekmesi, Build paneli, Roof By Footprint komutu çalıştırıldığında Ribbon
içerisinde sekme başlıklarının sonunda Ribbon: Create Roof Footprint içerik sekmesi geçici olarak aktif
hale gelir.
Çatının Geometrik Özellikleri
3 boyutlu karmaşık çatılar varolan duvarlardan veya 2 boyutlu çizim elemanlarından üretilebilirler. Draw
paneli içerisinde çatının geometrisini oluşturmak için yararlanılacak çizim komutları yer alır. Kullanıcı
istediği formu 3 farklı yöntemle oluşturabilir:
Draw panelindeki geometri araçları kullanarak çizilebilir. 2 boyutlu çizgilerden veya 3 boyutlu nesne
kenarlarından yararlanılarak (Pick Lines) veya 3 boyutlu duvarları seçerek (Pick Walls) çizilebilirler.
o
o
Boundary Line: Eskiz çalışma (Sketch) ortamında çatı modelleme komutudur.
Slope Arrow: Eğimli çatı modellemeyi sağlar.
Projede farklı tiplerde çatılar modellenebilir.
Kırma Çatı Modelleme
Draw Paneli içerisinde Pick Walls komutunu çalıştırın, Option Bar üzerinde Define Slope kutucuğunu
işaretleyin, saçak (Overhang) mesafesi girin. Tüm dış duvarları tek seferde seçmek için klavyeden TAB
tuşuna basın. Finish Roof komutu ile çatı komutunu sonlandırın.
Define Slope kutucuğu işaretlendiğinde, 30 °’lik eğime göre çatı kırılacaktır. Ekran üzerinden açı için
istenilirse farklı bir değer girilebilir.
Kırma Çatı Modeli
Eskiz (Sketch) ortamından çıkmadan önce Revit ‚Would you like to attach the highlighted walls to the
roof?‛ yani belirtilen duvarların çatı ile ilişkilendirilmesinin istenip istenmediğini sorar. Bu soruya Yes
cevabı verilmesi durumunda duvarlar çatı yüksekliği ile birlikte hareket eder. Aksi takdirde çatı ve
duvarlar birbirlerinden bağımsız çalışırlar.
Beşik Çatı Modelleme
Beşik Çatı Modeli
Kırma çatıda 4 yönde de Define Slope özelliği işaretli bırakılırken, beşik çatı modelinde karşılıklı 2 kenar
için Define Slope tanımlanır. Diğer 2 kenar için Define Slope kutucuğunun işaretini kaldırın.
Seçenekler Çubuğu (Option Bar )
Aktif olan komuta ait sekmelerin açıldığı alandır.
o
o
o
Define Slope: Belirlenen çatı kenar çizgileri için eğimli olup olmayacağını belirler.
Overhang: Çatının saçak mesafesini ifade eder. Bu değer çatının her bir kenarı için
farklılaşabilir.
Extend to wall core: Bu seçenek işaretli ise çatı oluşturulurken altında kalan duvarlar
normalde çatı kotunu geçiyorsa bile çatı alt kotunda kesilirler.
Çatı Komutunu Sonlandırma
Çatı geometrisi çizim olarak tamamlandığında, Roof panelinde, Finish Roof komutu ile işlem
sonlandırılır veya Cancel Roof komutu ile herhangi bir aşamada çatı modelleme komutundan çıkılabilir.
Çatı Özellikleri (Roof Properties)
Element paneli, Roof Properties komutu ile çatı özellikleri düzenlenir. Komut çalıştırıldığında Instance
Properties penceresi açılır.
Constraints başlığı altında:
o Type: Şablon dosya içerisindeki tüm çatı tipleri listelenmektedir. Edit Type ile herhangi bir
çatı tipi Duplicate edilerek çoğaltılabilir. Edit Type işaretlendiğinde Type Properties
penceresi açılır.
o Base Level: Çatının çizileceği kat düzlemini ifade eder.
o Room Bounding: Çatı, oda mekan sınırlarından biri olarak kabul edilir.
o Related to the Mass: Çatının kütle ile ilişkilenmesini sağlar.
o Base Offset From Level: Çatının seçili kat düzleminden farklı bir yüksekliğe çizilmesinin
istendiği durumlarda (+) veya (-) değerler girilebilir.
o Cutoff Level: Çatı çift kırılmalı ise bu kırılma düzleminin seçimini belirler.
Cutoff Offset: İkinci kırılmanın kat düzleminden farklı bir yüksekliğe çizilmesinin istendiği
durumlarda (+) veya (-) değerler bu alana girilebilir.
Construction başlığı altında yer alan:
o
o
Rafter Cut: Çatı saçak geometrisini belirtir. Çatı plağının ucunun zemine dik yerleşmesi
(Plumb Cut), çatı plağının ucunun önce kendisine, sonra zemine paralel kesilmesi (Two
Cut-Plumb) ve çatı plağının ucunun önce zemine dik sonra parelel olarak kesilmesi (Two
Cut -Square) olmak üzere 3 farklı seçenek sunar.
Plumb Cut
Two Cut-Plumb
Two Cut –Square
o
o
Fascia Depth: Saçak alın yüksekliğini belirtir.
Rafter or Truss: Çatı taşıyıcısının kiriş (Rafter) veya makas (Truss) olmasını belirler. Çatı
plağı kota yerleşirken duvarın iç yüzünü esas alabilir (Rafter) veya çatı plağı kota
yerleşirken duvarın dış yüzeyini esas alabilir (Truss).
Rafter
Truss
o Maximum Ride Height: Maximum saçak yüksekliğini ifade eder.
Dimension başlığı altında yer alan:
o Slope: Çatının eğim açısını ifade eder.
o Thickness: Çatı kalınlığını ifade eder.
Type Properties penceresi altında yer alan Structure kutucuğu içerisindeki özellikleri Yeni Bir Çatı Tipi
Oluşturmak başlığından takip edin.
2 Kesit- Görünüşte Çatı Modelleme (Roof By Extrusion)
Çatı modelini profil tanımlayarak gerçekçi bir şekilde tasarlamak Revit ile oldukça kolaydır. Kesit veya
görünüş düzlemlerinde çatı kabuğunun profili çizilerek çatı modellenir. Revit’ te kapalı geometri
oluşturulmayan tek durumdur.
Görünüşlerden herhangi birine geçin. Ribbon içerisinde Home sekmesi, Build panelinde Roof By
Extrusion komutunu çalıştırın.
Work Plane penceresi açılır. Revit çatının ilişki kuracağı çalışma düzleminin seçilmesini ister. Pick a
Plane işaretli iken plan düzlemine dik çalışma düzlemi seçimi yapın.
Work Plane Penceresi
Roof Reference Level and Offset penceresi açılır. Kat düzlemi (Level) ve kat düzleminden uzaklık
değeri (Offset) sorulur.
Roof Reference Level and Offset Penceresi
Revit çizim araçlarını kullanarak, Arch geometrisi ile şekildeki çatı profilini çizin. Finish Roof ile
komuttan çıkın.
Sketch Ortamında Profil
Finish Roof Sonrası Durum
3D görüntüyü açın. Herhangi bir duvar üzerine gelerek, sağ tuş ile duvarı işaretleyin. Select All Instance
komutunu çalıştırın ve tüm duvarların seçili olmasını sağlayın. Ribbon içerisinde, Modify Wall paneli,
Attach komutunu çalıştırarak çatı modelini seçin. Böylece duvarların çatı ile ilişkisi sağlanmış oldu.
Modellenen tonoz çatının başka bir çatı yüzeyi ile ilişkilendirilmesi konusunu Çatıları Birleştirmek
(Join/Unjoin Roofs) başlığından takip edin.
3D Model Görüntüsü
3 Kütleden Çatı Modelleme (Roof by Face)
Günümüzde yeni yapı malzemeleri ve ileri teknoloji sayesinde çok farklı formlarda çatı modelleri
tasarlanmaktadır. Katı modelleme araçlarından yararlanılarak karmaşık çatı modelleri oluşturmak
oldukça kolaydır. Revit içerisinde herhangi bir kütle elemanı kolaylıkla çatı modeline dönüştürülebilir.
Ribbon içerisinde Massing & Site sekmesi, Conceptual Mass paneli Place Mass komutunu çalıştırın.
‚No Mass Family is loaded in the Project. Would you like to load one now?‛ yani, çizim içerisinde
yüklü herhangi bir kütle elemanı yer almamaktadır, yükleme yapılsın mı? sorulur. Bu soruya Yes cevabı
vererek, Metric Library içerisindeki Mass klasöründen çizime kütle yerleştirin.
Ribbon içerisinde, Home sekmesi, Build panelinde, Roof by Face komutunu çalıştırın. Sırasıyla çatı
elemanına dönüşmesi istenen kütle yüzeylerini seçerek Multiple Selection panelinden, Create Roof
komutunu işaretleyin.
Kütleler
Kütleden Çatı Modeline
4 Çatıları Düzenleme (Modify Roofs)
Modellenmiş bir çatı elemanı üzerinde çeşitli düzenlemeler yapılabilir. Çatı geometrisi eskiz (Sketch)
ortamında istenilen şekilde tekrar değiştirilebilir, düzenlemeler 2 boyutlu işlenir. Çizim içerisinde daima
mevcut herhangi bir çatı modeline müdahale etme şansı vardır.
Çatı Düzenleme Komutu için Ribbon Kullanımı
Çatı Geometrisini Değiştirme (Modify Roofs/Edit Footprint)
Modellenen çatı işaretlendiğinde, Modify Roofs içerik sekmesi geçici olarak aktif hale gelir. Çatıyı seçin,
Modify paneli, Edit Footprint komutunu çalıştırın. Çatı geometrisini istenilen şekilde değiştirin.
Çatı Saçaklarını Hizalama (Align Eaves)
Modify Roofs içerik sekmesi, modellenen çatı işaretlendiğinde, Modify Roofs Edit Footprint içerik
sekmesine dönüşür. Tools panelinde Align Eaves komutunu çalıştırın. Hizalanması istenilen saçağı
seçerek, Finish Roof ile komuttan çıkın.
Option Bar üzerinde 2 seçenek aktif hale gelir.
o
o
Adjust Overhang: Saçak çıkmalarını birbirine hizalar.
Adjust Height: Saçak yüksekliklerini birbirlerine hizalar.
Seras Çatıya Eğim Uerme (Slope Arrow)
Ribbon içerisinde, Home sekmesi, Build paneli, Roof By Footprint komutu ile tüm kenarları ‚0‛ derece
eğimli olan bir çatı modelleyin. Daha sonra çatıyı seçin. Modify Roofs Edit Footprint içerik
sekmesinde eskiz (Sketch) ortamında iken Slope Arrow komutunu çalıştırın.
Line geometrisi
ile döşeme üzerine eğimin başlangıç ve bitiş noktaları işaretlenebilir veya Pick Lines
ile mevcut çatı çizgilerinden herhangi biri seçilerek çatıya eğim verilebilir.
Eğim çizgisini seçerek, Draw paneli içerisinde Properties komutu çalıştırıldığında, açılan pencerede
Specify başlığı için Height At Tail veya Slope olmak üzere 2 farklı seçim yapılabileceği görülür.
Slope Arrow Pencereleri
o
o
o
o
o
Level at Tail: Eğimin başlangıç düzlemini belirler.
Height Offset at Tail: Eğim okunun başlangıç noktasına göre kaç birim yükseklikten
başlayarak çizileceğini belirler.
Level at Head: Eğimin bitiş düzlemini belirler.
Height Offset at Head: Eğim okunun bitiş noktasına göre kaç birim yükseklikten
başlayarak çizileceğini belirler.
Slope: Eğimin açısını belirler.
Eğim Çizgisinin Çatı İçerisinde Gösterimi
Eğim Çizgisinin Çatı Üzerinde Gösterimi
Çatıları Birleştirme (Join/Unjoin Roofs)
Revit ile 2 farklı çatı modeli kolayca ilişkilendirilir. Kesit- Görünüşte Çatı Modelleme (Roof By
Extrusion) başlığı altında aktarılan çatı modeli 2. bir çatı modeli ile ilişkilendirilecek.
Ribbon içerisinde, Home sekmesi, Build paneli, Roof By Footprint ve Roof by Extrusion komutları ile
şekildeki gibi 2 farklı çatı modelleyin.
Ribbon içerisindei Modify sekmesi, Edit Geometry paneli Join/Unjoin Roof komutunu çalıştırın. Tonoz
çatıya ait birleşmesi istenilen çatı kenarını işaretleyin. Tonoz çatı kenarının birleşeceği çatı yüzeyini
seçin. Her iki çatı modeli düzgün bir şekilde birleşecektir.
2 Farklı Çatı Modelinin İlişkilendirilmesi
4 Saşıyıcı Sistem Elemanları
Taşıyıcı sistemin tanımlanması, bütün taşıyıcı sistem elemanlarının birbirleriyle ilişkileri göz önüne
alınarak yapılır. Projelendirme süreci içerisinde, taşıyıcı sistem için düzenlenen gridal sistem, taşıyıcı
malzemesi ve tarama tipleri koordineli bir şekilde işlenir ve eklenen her yeni malzeme için metraj
bilgileri otomatik olarak alınır.
Taşıyıcı sistem elemanları, Ribbon içerisinde, Home sekmesi, Structure panelinde yer alan komutlarla
oluşturulur. Eleman taşıyıcı bir duvar ise Home sekmesi, Build panelinde Wall Structural Wall komutu
ile modellenir. Eleman taşıyıcı bir kolon ise Home sekmesi, Build panelinde Column Structural
Column komutu ile oluşturulur.
Taşıyıcı Sistem Komut Grubu
Taşıyıcı sistem elemanları alttaki ana başlıklar altında anlatılacaktır:
1.
Gridal Aks Çizgilerini Oluşturma
2.
Akslara Taşıyıcı Kolon Yerleştirme (Structural Column)
3.
Kirişler (Beams)
1 Gridal Aks Çizgileri Oluşturma
Taşıyıcı sistem elemanları gridal akslardan yararlanılarak yerleştirilir. Bunun için Ribbon içerisinde
Home sekmesi, Datum panelinde yer alan Grid komutunu çalıştırın. Place Grid içerik sekmesi geçici
olarak aktif hale gelir. Gridal sistem ile ilgili tüm parametreler bu alandan tanımlanır.
Place Grid İçerik Sekmesi
Aks Komutu İçerik Sekmesi
Aks komutu çalıştırıldığında Ribbon içerisinde sekme başlıklarının sonunda Place Grid içerik sekmesi
geçici olarak aktif hale gelir.
Aks Çizme Yöntemleri
Draw paneli içerisinde aks çizme komutları yer alır. Çizgi ve arch geometrileri ile çizerek veya çizgileri
işaretleyerek (Pick Lines) aks çizgileri oluşturulur.
Seçenekler Çubuğu (Option Bar )
Aktif olan komuta ait sekmelerin açıldığı alandır.
o
Offset: Aks çizgisinin çizim ekranında işaretlenen herhangi bir noktadan veya referanstan
ne kadar uzaklıkta yer alacağını belirler.
Aks Çizgisinin Özellikleri
Element paneli, Element Properties komutu aks çizgisinin özelliklerini düzenler. Komut çalıştırıldığında
Instance ve Type Properties pencereleri açılacaktır.
Ribbon içerisinde, Home sekmesi, Datum paneli altındaki geometri çizme yöntemlerinden herhangi
birini seçerek çizim ekranı üzerinde aks çizgisinin başlangıç ve bitiş noktalarını belirleyin. Gridal aks
çizgisinin Grid 6.5mm Buble tipine göre çizildiği görülür. Dikeyde yada yatayda, gridal aks sistemi
numaralandırmaya ‚1‛ ile başlayarak, 2,3,… şeklinde devam eder. Eğer farklı bir numaralama yapılacaksa,
aks çizgisinin balonunu (Bubble) işaretleyerek istenen aks ismini A,B,C... vb. şekilde değiştirin.
Aks Çizgilerinin Kullanımı
Aks çizgilerini ekran üzerinde çizerken veya ekran üzerinden aks çizgileri seçildiğinde, çizgilerin
üzerlerinde bir takım işaretler görünür. Bu işaretlerin çizim içerisindeki önem ve kullanımları aşağıdaki
gibidir:
Hide/Show Bubble: Aks balonlarının istenilen yönde açılıp kapanmasını sağlar. Ekranda işlem sırasında
sadece seçili olan aks çizgisine ait balonlar açılıp kapanabilir.
Tüm aks sistemine ait balonların açılıp kapanması istendiği takdirde, Grid komutu aktifken, Type
Properties penceresini açın. Plan View Symbols End 1 ve End 2 seçeneklerini işaretleyin. Böylece tüm
aks balonları çizimde görünür durumda olacaktır.
Grid Type Properties Penceresi
Hide/Show Bubble: Ekranda her iki yönde işaretli ise o aks çizgisine ait aks balonları görünür.
Hide/Show Bubble: Ekranda her iki yönde işaretsiz ise o aks çizgisine ait aks balonları görünmez.
Modify the grid by dragging its model end: Gridal sistemin hizalı çalışmasını sağlar. Gridler çizilirken,
ekranda ‚Modify the grid by dragging its model end‛ yazısı belirdiğinde işlem tamamlanırsa, bir grid
ucu çekildiğinde diğerleri de çekilen gridle birlikte hareket eder.
Aks çizgisini ikon üzerinden tutarak hareket ettirin.
Ekranda kilit ikonu belirecektir. İstenilirse kilit ikonu seçilerek bu bağlantı koparılabilir. Tekrar bağlantılı
çalıştırılmak istendiğinde ise grid çizgisi ekrandan hizalı bir şekilde aynı alana sürüklenir.
Drag Özelliği Kaldırılmış Durum
Hizalanma Durumu
Aks sürükleme noktaları aynı hizaya getirildiklerinde ekranda hizalanma çizgisi belirir. Bu aks
çizgilerinin tekrar hizalı çalışacaklarını belirtir. Kilit ikonu kendiliğinden kilitli duruma geçer.
Drag: İkon ekran üzerinden seçildiğinde aks balonunun orjinal çizgisinden hareket ederek kırıldığı
görülür. Bu, aks aralıklarının sık olduğu veya farklı etiketlemeler kullanıldığında, aks balonu yerinin farklı
şekillerde düzenlenmesini sağlar.
Drag kullanılmış aks çizgisinde, aks balonu açılan yeni Grip noktalarından tutularak farklı şekillerde
yerleştirilebilir.
2D/3D Extents Control: Aks çizgilerinin çalışılan diğer görüntülerle ilişkili çalışıp çalışmayacağını
kontrol eder. Eğer aks çizgileri 3D durumunda bırakılır ise, çalışılan görüntüde yapılan bir değişiklik (Aks
uçlarında Drag kullanmak vb.) diğer görüntülere de yansıyacaktır.
3D ikonu ekran üzerinden seçildiğinde 2D durumuna otomatik olarak geçecektir.
2D durumda kullanılan aks çizgisi, üzerinde yapılan işlemleri (aks ucunun kırılması, aks uçlarının
sürüklenerek birbirleri ile hizalanması gibi) diğer çalışılan görüntülere yansıtmayacaktır.
Not: Aks çizgileri plan düzleminde çizildikten sonra yan görünüşlerden kat (Level) çizgilerini kesip
kesmedikleri kontrol edilmelidir. Kat çizgisi tarafından kesilmeyen aks çizgileri, ilgili kat planlarında
gözükmeyeceklerdir. Bu özellikle aks çizgileri çizildikten sonra yeni kat eklendiğinde karşılaşılan bir
durumdur. Uygun bir görünüş veya kesit görüntüsünden aks çizgileri kat çizgilerinin üzerine çıkacak
şekilde çekildiklerinde sorun çözülür.
2 Akslara Saşıyıcı Kolon Yerleştirme (Structural Column)
Ribbon içerisinde, Home sekmesi, Build panelinde, Column komutu çalıştırıldığında mimari
(Architectural Column) ve taşıyıcı (Structural Column) kolon olmak üzere 2 farklı komut seçeneği ile
karşılaşılır.
Taşıyıcı kolon, mimari kolon ile bir çok ortak özellik taşımasına rağmen, şekil ve standartlar açısından
artı özelliklere sahiptir. Kirişler (Beam), güçlendirme (Brace) ve yalıtımlı temel (Isolated Foundation)
gibi taşıyıcı elemanların, taşıyıcı kolonlara, birleşme özelliği söz konusudur. Oysa mimari kolonlarla
birleşemezler.
Home sekmesi, Build panelinde Column Structural ve Architectural Column komutları yer alır. Plan
veya 3D görüntüde oluşturulabilirler.
Taşıyıcı kolon (Structural Column), taşıyıcı elemanlar ile düzgün bir şekilde çalışır. Bu durum kolon,
kiriş, duvar birleşimleri ve metrajlar için önemlidir. Ribbon içerisinde, Home sekmesi, Build panelinde,
Column komutu altından Structural Column komutunu çalıştırın.
Taşıyıcı Kolon Komutu İçin Ribbon Kullanımı
Saşıyıcı Kolon Komutu İçerik Sekmesi
Taşıyıcı kolon komutu çalıştırıldığında, Ribbon içerisinde, sekme başlıklarının sonunda, Place Structural
Column içerik sekmesi geçici olarak aktif hale gelir. Taşıyıcı Kolon ile ilgili tüm komutlar bu alanda yer
alır.
Sip Seçici (Sype Selector)
Şablon dosya içerisinde yüklü tüm kolon tipleri tip seçicide listelenir. Listeden yeni bir kolon tipi
belirlenebilir ve bu şekilde tip seçicide yer alan kolon tipleri arttırılabilir. Bu konuyu, Çizime Taşıyıcı
Kolon Yüklemek başlığından takip edin.
Seçenekler Çubuğu (Option Bar )
Aktif olan komuta ait sekmelerin açıldığı alandır.
o
o
o
Tag: Onay kutucuğunun işaretlenmesi taşıyıcı kolonun etiketli gelmesi sağlar.
Rotate After Placement: Onay kutucuğunun işaretlenmesi, taşıyıcı kolonu çizime
getirdikten sonra kolonu döndürme (Rotate) imkanı sağlar.
Height: Taşıyıcı kolonun çalışma düzleminden yukarıya doğru olan yüksekliğini verir. Açılan
listede kolonun çizildiği kat düzleminden hangi düzleme kadar ulaşacağı gözükür. Kolon kat
yüksekliklerine bağlı çalışır. Eğer Unconnected seçili ise yanındaki kutucuk aktif hale
gelerek yükseklik değeri girilmesini sağlar.
Çizime Saşıyıcı Kolon Yükleme (Load Family)
Kolonlar düşey taşıyıcı elemanlardır. Betonarme, çelik, ahşap gibi farklı malzemelerden tasarlanabilirler.
Tip Seçici de ‚305x305x97 UC‛ adındaki çelik kolonun önerildiği görülür. Detail paneli Load Family
komutunu çalıştırın. Komut çalıştırıldığında, Metric Library penceresi aktif hale gelir. Sırasıyla
Structural, Column, Concrete klasörü içerisinden, istenilen betonarme kolon tipi çizime yüklenir.
Kolon Yerleştirme Yöntemleri
Multiple paneli içerisinde taşıyıcı kolon yerleştirme komutları yer almaktadır. Taşıyıcı kolonlar gridal
sistem aks kesişimlerine tek tek yerleştirilebileceği gibi, Place Structural Column içerik sekmesi,
Multiple paneli, On Grids komutu işaretlenerek de yapılır.
Kolon eklerken akslarla çalışmak son derece kullanışlıdır. Tekil olarak kolon eklerken hemen aks kesişim
noktası yakalanarak, kolon yerleştirilir.
Aynı tip kolonu, aksları çizilmiş hazır bir projeye yerleştimek içinse, tip seçiciden kolon seçimini
yaptıktan sonra, Place Structural Column içerik sekmesi, Multiple panelinde On Grids komutunu
işaretleyin. Bütün aksları pencere içine alacak şekilde ekranda grid kesişimlerini seçerek, Finish
Selection komutu ile çıkın.
Plan
3D View
South Elevation
Saşıyıcı Kolon Özellikleri
Element paneli, Element Properties komutu taşıyıcı kolonun özelliklerini düzenler. Komut
çalıştırıldığında Instance ve Type Properties pencereleri açılacaktır.
Aynı zamanda çizim içerisinde herhangi bir kolon tipi seçildiğinde de bu pencereler aktif hale gelir.
Instance Properties penceresinde
Constraints başlığı altında yer alan:
o
o
o
o
o
o
Base Level: Taşıyıcı kolonun başlangıcının yer alacağı kat düzleminin seçimini sağlar.
Base Offset: Taşıyıcı kolonun kat düzleminden ne kadar yukarıda veya aşağıda
başlayacağını belirler.
Top Level: Taşıyıcı kolonun hangi kat seviyesinde biteceğinin bilgisini verir.
Top Offset: Taşıyıcı kolonun bittiği kat düzleminden ne kadar yukarıda veya aşağıda
olacağını belirler.
Moves with Grids: Taşıyıcı kolonların aks çizgileri ile birlikte hareket etmesini sağlar.
Room Bounding: Taşıyıcı kolonun mekan hesabına dahil edileceğini belirtir.
Material and Finishes başlığı altında yer alan:
o
Column Material: Taşıyıcı kolona malzeme atanmasını sağlar.
Type Properties penceresinde Dimension başlığı altında yer alan bilgiler ile taşıyıcı kolonun en ve boy
bilgileri değiştirilir.
Saşıyıcı Kolonları İlişkilendirme
Taşıyıcı kolonlar döşeme, duvar, tavan ve çatı elemanları ile ilişkilendirilebilirler. Plan düzleminde
Modify sekmesi, Edit paneli Align komutunu çalıştırın. Duvar yüzeylerine kolon yüzeylerini hizalayarak
kilitleyin. Projenin sonraki aşamalarında, taşıyıcı kolonlar duvarlar ile birlikte hareket edecektir.
Taşıyıcı Kolon-Plan İlişkisi
Taşıyıcı Kolon-Kesit İlişkisi
Plan düzleminde Modify sekmesi, Edit Geometry paneli Join komutunu çalıştırın. Duvarların taşıyıcı
kolon sınırında kesilmesi sağlanır.
Kesit düzleminde Modify Structural Columns sekmesi, Modify Column panelinde Attach komutunu
çalıştırın.
o
o
Top: Seçilen taşıyıcı elemanı kolonun üst kısmı ile ilişkilendirir.
Base: Seçilen taşıyıcı elemanı kolonun alt kısmı ile ilişkilendirir.
Attachment Style kutucuğundaki
o
o
o
Cut Column: Taşıyıcı kolonu keser.
Cut Target: İlişkili eleman kesilir.
Don’t Cut: Kesilme işlemi yapılmaksızın ilişki sağlanır.
Attachment Justification kutucuğundaki
o
o
o
Minimum Intersection: Minimum kesişim noktasında birleştirir.
Intersect Column Midline: Taşıyıcı kolonun orta aksını esas alarak birleştirir.
Maximum Intersection: Maksimum kesişim noktasında birleştirir.
Offset from Attachment: Kesim işleminin birleşim noktasından ne kadar mesafede yapılacağını belirtir.
Yeni bir kolon tipi oluşturmak için Family Çalışma Mantığı konu başlığına bakın.
3 Kirişler (Beams)
Kirişler yatay taşıyıcı elemanlardır. Kiriş yerleşimi, inşaat mühendislerinin çalışma prensibine göre
düzenlenir. Kirişler dışındaki tüm modelleme elemanlarında çizim mantığı planı kesip aşağı yöne doğru
bakmaktır. Kirişlerde ise plana kesim düzleminden yukarı doğru bakılır. Bundan dolayı kolon-kiriş
sistemini düzgün bir şekilde oluşturabilmek için, hangi kata ait kirişler yerleştirilmek isteniyorsa,
çalışma bir üst kat planında gerçekleştirilir.
Ribbon içerisinde, Home sekmesi, Structure panelinde yer alan, Beam komutunu çalıştırın. Place Beam
içerik sekmesi geçici olarak aktif hale gelir.
Kiriş Komutu Ribbon Kullanımı
Kiriş Komutu İçerik Sekmesi
Kiriş komutu çalıştırıldığında, Ribbon içerisinde sekme başlıklarının sonunda Place Beam içerik sekmesi
geçici olarak aktif hale gelir.
Sip Seçici (Sype Selector)
Şablon dosya içerisinde yüklü tüm kiriş tipleri tip seçicide listelenir.
Seçenekler Çubuğu (Option Bar )
Aktif olan komuta ait sekmelerin açıldığı alandır.
o
o
o
o
o
Placement Plane: Kirişin hangi kat düzlemine ekleneceğini belirtir.
Structural Usage: Kirişin kullanım amacına ilişkin bilgileri verir.
Automatic: Otomatik kiriş olarak görev almasını ifade eder.
Girder: Kiriş
Horizontal Bracing: Yatay payanda
Joist: Nervür Kiriş
Other: Diğer
Purlin: Aşık
3D Snapping: Seçilen kat düzleminden bağımsız 3 boyutta kiriş eklenmesini sağlar.
Tag: Kirişlere etiket ekler.
Chain: Kirişlerin birbirlerini takip etmesini ifade eder.
Çizime Kiriş Yükleme (Load Family)
Kirişler yatay taşıyıcı elemanlardır. Betonarme, çelik, ahşap gibi farklı malzemelerden tasarlanabilirler.
Tip Seçici de ‚305x165x40UB‛ adındaki çelik kirişin önerildiği görülür. Detail paneli, Load Family
komutunu çalıştırın. Metric Library, Structural, Framing, Concrete klasöründen istenilen betonarme
kiriş tipini çizime yükleyin. Tip Seçiciye bu kirişin tüm tipleri ile birlikte geldiği görülür.
Kiriş Yerleştirme Yöntemleri
Plan görüntüsünde kirişler kolayca yerleştirilir. Kolon eklemek gibi, kiriş eklerken de akslarla çalışmak
mümkündür. Kirişler farklı yöntemlerden yararlanılarak da yerleştirilebilirler. Draw paneli, Line komutu
ile tekil bir kiriş hızlıca aksa oturtulabilir. On Grids komutu çalıştırılarak aynı anda çoklu olarak da kiriş
sistemi modellenir.
Place Beam içerik sekmesi, Multiple paneli, On Grids komutunu çalıştırın. Ekranda grid kesişimlerini
pencere ile seçtikten sonra Finish Selection ile komuttan çıkın.
Plan
3D View
South Elevation
Kiriş Özellikleri
Element paneli, Element Properties komutu kirişin özelliklerini düzenler. Komut çalıştırıldığında
Instance ve Type Properties pencereleri açılacaktır. Herhangi bir kiriş seçildiğinde de bu pencereler
otomatik olarak aktif hale gelir.
Instance Properties penceresinde Constraints başlığı altında yer alan:
o
o
o
o
o
Reference Level: Kirişin yer alacağı kat düzlemi seçimini sağlar.
Work Plane: Çalışma düzlemini ifade eder.
Start Level Offset: Kirişin ekleneceği kat düzlemi kotundan ne kadar yukarıda veya aşağıda
yer alacağını ifade eder.
End Level Offset: Kirişin erişeceği kotun ne kadar yukarıda veya aşağıda yer alacağını ifade
eder.
Z-Direction Justification: Kirişin yerleşeceği düzleme hangi şekilde oturacağını tarifler.
Top: En üst sınıra oturur.
Center: Kat düzlemini merkez kabul edecek şekilde oturur.
Bottom: En alt sınıra oturur. Ters kiriş durumunda kullanılır.
Other: Bu durumda alttaki Z-Direction Offset Value satırı etkinleşir. Kirişin kat düzlemine
göre taşma miktarını ifade eder.
Top
Center
Bottom
Other-Z Offset
o
Laternal Justification: Kirişin aksa göre nasıl yerleşeceğine ilişkin düzenlemeleri sağlar.
Center: Merkeze yerleşir.
Side 1: Aks çizgisinin dış yüzüne hizalanır.
Side 2: Aks çizgisinin iç yüzüne hizalanır.
Center
o
Side 1
Side 2
Cross Section Rotation: Kirişin kesit düzlemine göre dönme açısını ifade eder.
Dönme Açısı 3o°
Material and Finishes başlığı altında yer alan:
o
Beam Material: Kirişe malzeme ataması yapılmasını sağlar.
Type Properties penceresinde Dimension başlığı altında yer alan bilgiler ile kirişin en ve boy bilgileri
değiştirilir.
Kirişleri İlişkilendirme
Kirişler kolon, döşeme, duvar, tavan ve çatı elemanları ile ilişkilendirilebilirler.
Plan düzleminde Modify sekmesi, Edit paneli Align komutunu çalıştırarak, kilitleyin. Kiriş yüzeylerine
kolon yüzeylerini hizalayarak kilitleyin. Artık kirişler, kolonlar ve duvarlar ile birlikte hareket ederler.
Taşıyıcı Kolon-Plan İlişkisi
Modify sekmesi, Edit Geometry paneli Join komutunu çalıştırın. Kirişleri taşıyıcı kolon sınırlarında kesin.
6 Ölçülendirme (Dimensions)
1 Geçici Ölçüler (Semporary Dimensions)
Temporary Dimensions ekranda işlem esnasında geçici olarak gözüken ölçülerdir. Herhangi bir model
elemanı seçimi yapıldığında, ekranda belirirler ve ekrandan direkt mesafe girilmesini sağlarlar. Komutu
sonlandırmak için, klavyeden Escape tuşuna basmak veya ekranda boş bir alanı işaretlemek yeterlidir.
Temporary Dimensions birçok yerde Move komutu yerine kullanılır. Çünkü ekranda duvar dahil her
Revit nesnesi için Temporary Dimensions ölçüleri belirir ve klavyeden değer girilerek işlem yapılır.
Temporary Dimensions ile ilgili ayarlar Ribbon içerisinde Manage sekmesi, Project Settings paneli,
Temporary Dimensions Properties penceresinden yapılır. Ayarlar değiştirilmediği sürece duvarlar için
ölçüler ekranda duvar yüzeylerinden verilmiş şekilde görünür.
Temporary Dimension Properties Penceresi
Anlık ölçüler hem çizim anında hem de çizim tamanlandıktan sonraki aşamalarda kullanılabilir.
Temporary dimensions measure from başlığı altında yer alan:
o
o
o
o
Centerlines: Geçici ölçüyü duvar merkezlerine göre verir.
Center of Core: Geçici ölçüyü taşıyıcı kısmın orta aksına göre verir.
Faces: Geçici ölçüyü duvarın dış yüzeyine göre verir.
Faces of Core: Geçici ölçüyü duvarın taşıyıcı kısmının dış yüzeyine göre verir.
Doors and Windows başlığı altında yer alan:
o
o
Centerlines: Geçici ölçüyü boşluğun tam orta aksından verir.
Openings: Geçici ölçüyü boşluğun kenarlarından verir.
Centerlines
Faces of Core
Openings
Ölçü çizgisinin hemen altında mavi bir ikon
bulunur, üzerinde ‚Make this temporary dimension
permanent‛ yazısı belirir. Bu ikonun seçilmesi, ölçü çizgisinin kalıcı bir ölçü olarak kalmasını sağlar. Eğer
ki ikon yanlışlıkla seçildiyse UNDO (Ctrl+Z) yapılması veya ölçü çizgisinin silinmesi gerekir.
Ölçülerin tutma noktaları Ribbon içerisinde, Manage sekmesi, Project Settings paneli, Temporary
Dimensions penceresinden mevcut durumu değiştirmeden de farklılaştırılabilir. Ölçü çizgisinin mavi
grip noktaları (Witness Line) her işaretlendiğinde ölçü, duvarın dış yüzeyi, merkezi, iç yüzeyi baz
alınacak şekilde hareket edecektir. Bu durum tüm ölçü çizgileri için geçerli bir özelliktir.
2 Ölçülerde Eşitlik Özelliği
Revit içerisinde nesneler, ölçülendirme yapıldıktan sonra kolaylıkla eşit aralıklarla yerleşecek şekilde
düzenlenebilir. Çizimlerde aynı aralıklara sahip olması istenen model elemanları için kullanılabilecek bir
seçenektir.
Annotate sekmesi, Dimension panelinde Align komutunu çalıştırın. Ölçü vermeye başlamadan önce
Option Bar üzerinde Prefer seçeneğinin Wall Centerlines olduğundan emin olun. Mevcut stille
duvarların merkezlerinden ölçü verin.
Ekranda verilen ölçü çizgisini seçin. Seçim yapıldığında, ölçü çizgisi üzerinde EQ işareti çıkacaktır.
Üzerini işaretleyin.
Artık mekanlar, aralıklar eşitlenecek şekilde düzenlenir. Burada EQ işareti yerine mesafe aralıkları değer
olarak görülmek istenirse, ölçü çizgisini seçip sağ tuş menüden ‚EQ Display‛ seçilmelidir.
Kullanıcılar bu yöntemi, çoğunlukla EQ amaçlı kullandıklarından, ölçü çizgisinin, verilen diğer ölçülerle
karışmaması için, ekranda gözükmesi istenmez. Bu durumda EQ nitelikli ölçü çizgisi silinebilir.
Constrain özelliği kaldırılmadığı sürece aralık eşitleme durumu devam edecektir. Pencereden
Unconstrain yerine OK ile çıkın.
Ekranda ölçü çizgisi görünmese de, EQ özelliği taşıyan herhangi bir duvar ekranda seçildiğinde, EQ
özellik bilgisi Temporary Dimension olarak görünecektir.
EQ işareti seçilmek sureti ile eşit aralık durumu kaldırılabilir. EQ özellikli herhangi bir duvar hareket
ettirildiğinde Revit bu bilgiyi koruyacak ve aralıklar eşit kalacak şekilde işlem gerçekleşecektir.
3 Ölçülendirme ile İlgili Ayarlar
Place Dimensions İçerik Sekmesi
Ölçülendirme Komutu İçerik Sekmesi
Annotate Sekmesi, Dimension panelinde Align komutu çalıştırıldığında Ribbon içerisinde sekme
başlıklarının sonunda Ribbon: Place Dimension içerik sekmesi geçici olarak aktif hale gelir.
Ölçülendirme ile ilgili tüm komutlar bu alanda yer alır.
Ölçülendirme Yöntemleri
Dimension komutu 2 boyutlu bir komuttur. Ribbon içerisinde Annotate sekmesi, Dimension panelinde
yer almaktadır. 5 çeşit ölçülendirme yöntemi vardır.
o
o
o
o
o
Aligned: İki nokta arasında paralel düzlemlere hizalı ölçü verir.
Linear: Yatay veya dikey eksenlere paralel ölçü verir.
Angular: Açılı ölçü verir.
Radial: Dairesel ölçü verir.
Arch Length: Yay uzunluğu ölçüsü verir.
Dimension panelinin yanındaki siyah ok işaretlendiğinde, panel içerisinde yer alan tüm komut
tiplerine ulaşılabildiği, ilgili pencerelerden istenilen tüm parametre değişikliklerinin yapılabildiği
görülür. Dimension başlığı yanındaki pin işaretini seçerek Ribbon’ un bu şekilde kalması sağlanır.
Dimension Komut Paneli
Hizalı Ölçülendirme (Aligned )
Aligned ile yatay ve düşey düzlemlerin yanı sıra, düzlemlere göre belirli bir açı ile yerleştirilen tüm
elemanlar ölçülendirilir.
Hizalı Ölçü Uygulaması
Dik Ölçülendirme (Linear)
Linear ölçülendirme yöntemi ile yatay ve düşey düzlemlere paralel ölçülendirme yapılır.
Dik Ölçü Uygulaması
Açılı Ölçülendirme (Angular)
Annotate sekmesi, Dimension panelinde Angular komut seçimi ile birbirine belirli açıda yerleştirilmiş
elemanlar ölçülendirilir. Ölçülendirilmesi istenen elemanlar sırasıyla işaretlenir. Ölçü çizgisinin
yerleştirileceği noktanın ekranda gösterilmesi yeterlidir.
Açılı Ölçü Uygulaması
Dairesel Ölçülendirme (Radial)
Annotate sekmesi, Dimension paneli, Radial komut seçimi ile yay şeklindeki duvarların yarıçap bilgisi
verilir. Duvarı işaretleyerek, ölçü çizgisinin ekranda yerleştirilmesi istenen yeri göstermek yeterlidir.
Yarıçap Ölçü Uygulaması
Yay Tzunluğu Ölçülendirme (Arch Length)
Annotate Sekmesi, Dimension paneli, Arch Length komutunu seçerek, geçici Place Dimension içerik
sekmesini aktif hale getirin. Önce ölçülendirilecek yay, sonra sırasıyla 1. ve 2. noktaları işaretleyerek
ölçü çizgisini istenilen yere yerleştirin.
Yay Uzunluğu Ölçü Uygulaması
Eleman Özellikleri (Element Properties)
Ölçü özelliklerinin yer aldığı, yeni ölçü tiplerinin oluşturulmasını sağlayan pencereyi açar. Özelliklerin
Instance ve Type olmak üzere iki farklı alanda sıralandığı görülür. Bu konu ile ilgili detaylı açıklama için
Yeni Ölçü Tipi Oluşturmak başlığına bakın.
Sip Seçici ( Sype Selector)
Tip seçicide şablon dosya içerisinde yer alan tüm ölçü tipleri listelenir.
Seçenekler Çubuğu (Option Bar)
Aktif olan komuta ait sekmelerin açıldığı alandır.
o
o
o
o
Wall Centerline: Duvar aksı baz alınarak ölçülendirme yapılır.
Wall Faces: Duvar yüzeyleri baz alınarak ölçülendirme yapılır.
Center of Core: Duvar taşıyıcı aksı baz alınarak ölçülendirme yapılır.
Faces of Core: Duvar taşıyıcı kısmının iç ve dış yüzeyleri baz alınarak ölçülendirme yapılır.
Pick kutucuğundaki:
o
o
Individual References: Sırasıyla başlangıç ve bitiş noktalarının işaretlenmesini ister.
Entire Walls: Herhangi bir duvar seçimi yapıldığında eleman ile ilişkili tüm nesneler ve
boşluklar otomatik olarak ölçülendirilir. Bu başlıkla ilgili ölçülendirme yöntemini Duvar
Boyunca Ölçülendirme başlığı altından takip edin.
4 Ölçü Çizgisine Müdahale Etme
Bazı durumlarda, ölçü çizgisi duvar çizgilerinin üzerinde yer alır. Bu istenmeyen bir durumdur.
Düzenlemek için, ölçü çizgisini tutun. Aktif olan grip noktalarından sürükleyerek, ölçüyü istenilen yere
yerleştirin.
Eğer ok (Leader) işaretinin görüntülenmesi istenmiyorsa, Option Bar’da Leader işaret seçiminin iptal
edilmesi yeterli olacaktır.
Ölçü Çizgisi Duvar İlişkisi
Dimension Text Penceresi
Ölçü çizgisi işaretlendiğinde açılan pencere ölçü için yazı yazmaya imkan tanımaktadır.
o
o
Use Actual Value: Ölçünün değerini gösterir.
Replace with Text: Ölçüyü metin şeklinde gösterir.
Text Fields başlığı altında:
o Above: Ölçü çizgisinin üzerinde yer alacak metnin girilmesini ister.
o Prefix: Ölçü çizgisinin önünde yer alacak metnin girilmesini ister.
o Suffix: Ölçü çizgisinin sonunda yer alacak metnin girilmesini ister.
o Below: Ölçü çizgisinin altında yer alacak metnin girilmesini ister.
5 Açılı Duvarı Planda Ölçülendirme
Planda, birbirine paralel farklı uzunluktaki iki duvar arasında yer alan eğimli bir duvarı ölçülendirebilmek
için Annotate sekmesi, Dimension paneli, Aligned komutunu seçerek, Place Dimension içerik sekmesinin
geçici olarak aktif hale gelmesini sağlayın.
Option Bar üzerinde Wall Face yani duvar yüzeyi seçeneğini işaretleyin. Eğimli duvarın başlangıç ve
bitiş noktalarını klavyeden TAB tuşuna basarak seçin.
Açılı Duvar Ölçü Uygulaması
6 Yeni Referans Noktası Ekleme (Edit Witness Line)
Edit Witness Line komutu, ölçü çizgisine nesne göstererek ekstra ölçü eklemeye veya çıkarmaya yarar.
Ölçü çizgisini tutun, Ribbon içerisinde Modify Dimensions içerik sekmesi geçici olarak aktif hale gelir.
Edit Witness Line komutunu işaretleyin. Eklenecek nesnenin başlangıç ve bitiş noktalarını ölçü çizgisi
üzerinde gösterip ekranda boş bir alanı seçerek komutu sonlandırın.
Bu komutla, projenin herhangi bir aşamasında, mevcut bir duvar üzerine eklenecek her yeni kapı,
pencere ve benzeri tüm nesneleri göstererek, ölçü çizgisine ölçüler eklenebilir.
Yeni Referans Noktası Ekleyerek Ölçülendirme
7 Duvar Boyunca Ölçülendirme (Entire Vall)
Diğer bir ölçü verme yöntemidir. Annotate sekmesi, Dimension panelinde Aligned komutunu seçerek
Place Dimension içerik sekmesinin geçici olarak aktif hale gelmesini sağlayın.
Option Bar üzerinde Pick seçeneği için Individual Reference yerine Entire Walls seçeneğini işaretleyin.
Seçim yapıldığında Options ibaresi aktif hale gelecektir.
o Opening: Boşluklara hangi yöntemle ölçü verileceğini belirler.
o Centers: Boşlukların orta aksını esas alır.
o Width: Boşluk kenar sınırlarını esas alır.
o Intersecting Walls: Kesişen duvarları dikkate alır.
o Intersecting Grids: Kesişen aks çizgilerini dikkate alır.
Duvar planda kırılarak gitse dahi CTRL tuşu ile çoklu seçim yapılarak tüm duvar boyunca ölçü verilmesi
mümkündür.
8 Görselleştirme (Rendering)
Revit ile çizilen model üzerinde eş zamanlı oluşan plan, kesit, görünüş, metraj listesi gibi görüntülerin
yanısıra içerisinde Mental Ray görselleştirme araçlarını içerir. Render motoru ve kullanılan fotometrik
ışık kaynakları ile fotogerçekçi görseller elde etmek mümkündür. Görselleştirme çeşitli aşamaların
birleşimi ile oluşur.
Revit içerisinde View Cube ile standart 3D görüntüsü yanısıra Ribbon: View sekmesi Create paneli
3D View Camera komutu ile yeni 3D görüntüler elde edilir. Sahne oluşturmanın ilk yolu bakış açısını
belirlemektir. Yeni bir bakış açısı için bir kamera yerleştirmek ve bu kamerayı düzenlemekle başlanır.
Her sahnede farklı ayarlar, farklı ışık pozisyonları, ışık değerleri ve kaplama özellikleri, sahne oluşturma
sürecinde deneme yanılma yöntemi ile tariflenir.
1 Sahne Oluşturma
Kamerayı Yerleştirme
Sahnede mekanın en uygun açıdan görüntülenmesi için yeni bir kamera yerleştirilir. Yeni oluşturulan
bakış açısı Project Browser üzerinde 3D View başlığı altında listelenecektir.
Sahne oluşturulacak plan bakışına geçilir. Ribbon: View sekmesi Create paneli 3D View Camera
komutunu çalıştırın. İmlecin ucunda beliren kamera simgesi ile çizim ekranı seçilir ve kameranın
yerleştirileceği yer belirlenir. Burada bakış açısı belirecektir, üçgenin açı ortayındaki kırmızı daire
kameranın hedefini belirler. Hedef noktası seçilerek yerleştirilen kamera görüntüsünün yönü çizim
ekranında değiştirilebilir.
Camera Komutu
Ribbon: Modif Cameras sekmesi Crop Size Crop komutunu çalıştırın. Açılan Crop Region Size
penceresinde yeni oluşan sahnenin genişlik ve yükseklik ölçüleri değiştirilebilir. Burada dikkat edilmesi
gereken kamera yerleştirilirken Options Bar’ da Perspective kutusu onaylı olduğunda kaçışlı perspektif
oluşacaktır. Bu alandan yine Scale (locke proportions) sekmesini seçili bırakın.
Perspective kutusu işaretli değil ise Field of view seçeneği işaretlenir. Bu, sıradan bir aksonometrik
perspektif elde etmeyi sağlar.
8 Görselleştirme

www.prota.com.tr 
189
Planda yerleştirilen kameranın açısını perspektif görünüşünde klavye üzerinde Shift ve imleç üzerine
Scroll’ a aynı anda basılı tutarak değiştirin.
Crop Region Size
Kamera Özellikleri
Kamera seçildiğinde Modify Cameras sekmesi altında Element paneli üzerindeki Element Properties
penceresinden Instance Properties penceresi ile kamera üzerinde değişiklikler yapılır. Açılan Instance
Properties penceresi içerisinde oluşturulan sahne ile ilgili, kamera bakışının görünüm ayarları,
paftalarda görünecek ayarlar gibi özellikleri düzenlenebilir.
Bu pencere üzerinde kamera ile ilgili en önemli ayarlar Extents başlığı altında Far Clip Offset ayarıdır.
Kameranın bulunduğu yerden itibaren tarayacağı mesafeyi belirler.
Camera başlığı altında;
o
Eye Elevation: Kamera yüksekliğini belirler. Bu yükseklik kameranın yerleştirildiği kattan olan
yüksekliği değil çizimin oluşturulduğu kattan olan yüksekliktir.
o
Target Elevation: Kamera hedefinin yüksekliğini belirler. Bu yükseklik de Eye Elevation
parametresinde olduğu gibi çizimin oluşturulduğu katın yüksekliğinden itibaren girilir.
Eye Elevation değeri Target Elevation değerinden yüksek verilirse perspektif görünüşünün bakış
noktasından aşağı doğru alınmasını sağlar. Bu iki değer aynı verilirse perspektif görünüşü bakış hizasıyla
hedef nokta doğrultusunda alınacaktır. Target Elevation değeri Eye Elevation değerinden yüksek
verilirse, perspektif görünüşünün bakış noktasından yukarıya doğru alınmasını sağlar.
2 Yapı Malzemeleri (Materials)
Revit içerisindeki tüm mimari elemanlar kendiliğinden bir malzemeye sahiptir. Bu malzemeleri
değiştirmek ve çoğaltmak mümkündür. Render malzemeleri çeşitli yöntemlerle modele atanabilir:
o
Ribbon: Modify sekmesi Edit Face paneli Paint komutu model yüzeyine malzeme atamayı
sağlar. Bu tüm yüzey için olabileceği gibi, Split Face ile yüzeyde belli bir alanın farklı bir
malzeme ile görüntülenmesini de sağlayabilir.
o
Katmanlı elemanlarda mimari elemanı seçip Element Properties penceresinde Type
Properties alt başlıklarından Structure başlığındaki Edit butonu ile katmanlara malzeme
atanabilir.
o
Farklı malzemeye sahip mimari elemanlarda (kapı, pencere...gibi) elemanın Type Properties
penceresinde Materials and Finishes başlığı malzeme atamasını sağlar.
o
Yeni oluşturulan mimari elemanlara Family ekranındayken malzeme atanabilir.
Ribbon: Manage sekmesi Project Setting paneli Materials komutunu çalıştırın. Açılan Materials
diyalog kutusu içerisinde render malzemesi oluşturma ve kullanma ile ilgili ayarlar yer alır.
Malzeme seçimi için Edit Assembly penceresinde Material başlığı altında yer alan <By Category>
başlığını seçin. Pencerede şablon dosyada yer alan malzeme listesi görünür. Bu listede sıralama düzeni
alfabetiktir. Kullanıcı malzeme tipine göre istediği grubu Material Class listesinden seçip kullanabilir.
Malzeme oluştururken listede var olan bir malzemeyi seçip Duplicate seçeneği ile var olan ayarlar
üzerinden bir malzeme tanımlanabilir.
Graphic sekmesi ile ilgili ayarlara duvarlar konusunda Duvar Malzemesi (Materials) başlığından
bakılabilir.
Yeni Malzeme Oluşturma
Yukarıda sıralanan render malzemesini modele atama yöntemlerinden bir tanesini kullanarak Materials
diyalog penceresini açın. Materials bölümü altında yer alan Default ‘u seçin. Listenin
altında yer alan Duplicate seçeneği ile yeni bir malzeme oluşturun. Oluşturulacak yeni malzeme için
isim verin. Malzeme bu isimle listeye eklenmiş olur. Render malzemelerini ayarlayabilmek için Render
Appearance sekmesine gidin.
Render Appearance
Render Appearance Based On başlığında Replace butonu ile Revit malzeme kütüphanesine girilir.
Render Appearance Library penceresi içerisinde Revit’ te yüklü tüm malzemeler listelenir. Class
listesinde istenilen malzeme kategorilerine göre seçim yapılır. Ok ile işlem tamamlanarak Materials
diyalog kutusuna dönülür.
Mevcut kütüphane içerisine yeni .jpg, .jpeg, .png, .bmp gibi resim uzantılı malzemeleri eklemek için
C:\Program Files \Autodesk Revit Architecture 2010\Data\ Rendering\assetlibrary_base.fbm\Materials
klasörü içerisindeki alt kategori başlıklarına göre ekleme yapmak mümkündür. Yeni eklenen
malzemenin Render Appearance Library penceresinde aktif olabilmesi için bilgisayarın bir kez yeniden
başlatılması gerekir.
Malzeme Düzenleme
Preview başlığı atanan malzeme için ön izleme yapmayı sağlar.
o
Scene: Atanan malzemenin farklı yüzeylerde nasıl görüneceğine dair ön izleme yapmayı
sağlar. Örneğin atanan malzeme bir binanın köşe noktasında görülecekse (Corner of a
building), bir mobilya kaplama malzemesi olacaksa (Draped over a chair), düz bir yüzeyde
olacaksa (Flat surface), giydirme cephe veya pencere malzemesi olacaksa (Curtain wall
Window) seçeneklerinden biri seçilir. Update Preview butonu ile seçilen yüzeyin ön izleme
penceresinde aktif olması sağlanır.
o
Texture Alignment: Graphics sekmesinde tanımlanmış yüzey taramasına göre atanacak render
malzemesini hizalamayı sağlar.
Generic Materials Properties başlığı altında render malzemesi üzerinde yapılacak tüm ayarlar yer alır.
Düzenleme seçenekleri Color listesinden yapılan seçime göre değişir.
o
Image File: Render Appearance Library içerisinde yer almayan yeni .jpg, .jpeg, .png, .bmp
uzantılı resim kullanmayı sağlar. Açılan Image File kutucuğu ile kullanılacak malzeme resmi
seçilir. Ekrana gelen malzeme resminin altında boyut yazar. Buraya malzemenin görüneceği
boyut girilir. Örneğin duvar için 30x30 ebatlı seramik kaplama düşünüldüğünde buraya 30
yazılır. Kullanılacak resmin kare olması malzeme resminin yüzeye kareler halinde
döşeneceğinden dolayı boyutlandırmada kolaylık sağlar.
o
Single Color: Tek renk malzemeler atanacağı durumlarda kullanılır.
Kaplama malzemesinin seçimi ile açılan alt menülerde yer alan ayarlar:
o
Rotate: Kullanılan malzemeyi girilen açı değeri kadar döndürmeyi sağlar.
o
Brightness: Malzemenin parlaklık değerini artırır ya da azaltır.
o
Glossines: Malzemenin mat ya da cilalı görünmesini sağlar. Buraya girilen değerler ‘’0-1’’
arasındadır. ‚0‛ tam mat yüzeyler sağlar. ‚1‛ ise ayna benzeri cilalı yüzey yansıması yapmayı
sağlar. Burada da Image File seçeneği ile yansıtıcılığı sağlayacak resim dosyası seçilebilir.
Reflectivity başlığı altında malzeme üzerine gelen ışığın yansıtma özelliği düzenlenir. Yine Image File
özelliği ile yansıtıcılığı sağlayacak resim seçilir. Burada dikkat edilmesi gereken Glossines ile
malzemenin yansıtıcı özelliği ayarlanır, Reflectivity ile ışığın yansıtma özelliği ayarlanır.
Transparency başlığı altında malzemenin saydamlığı ile ilgili ayarlar yapılır. ‘’0-1’’ değerleri arası bir
rakam girilir. ‚0‛ değeri tam matlık sağlar, ‚1‛ değer tam saydamlık sağlayarak malzemenin
görünmemesini sağlar.
Translucency: Yarı saydam malzeme elde etmeyi sağlar.
Index of Refraction: Malzemeden geçen ışığın kırılma katsayısını girmeyi sağlar.
Bump : Malzeme üzerinde kabartı, girinti, çıkıntı yapmayı sağlar.
3 Işıklar ( Lights)
Görselleştirme sürecindeki en önemli parametrelerden bir tanesi de ortamın aydınlatılmasıdır. Revit
içerisinde kullanılan fotometrik ışık kaynakları ile çok daha gerçekçi görseller elde edilebilir. Kullanılan
ışık kaynağı çeşitleri;
o
Sun : Gün ışığı, doğal ışık kaynağıdır.
o
Artificial Light: Aydınlatma elemanları tarafından oluşan yapay ışık kaynağıdır.
İç mekan ve dış mekan sahnelerinde bu iki ışık kaynağının birleşimiyle kullanılacak yeni ışık kaynakları
görselleştirme sürecinin en önemli parçalarını oluşturur. Bu yeni ışık kaynağı kombinasyon seçenekleri
Rendering diyalog kutusu içerisinde Lighting bölümündeki Scheme başlığı altında yer alır. Bunlar;
Exterior: Sun only: Dış mekan aydınlatmalarında sadece gün ışığı kullanılacağı durumlarda
seçilir.
o Exterior: Sun and Artificial: Dış mekan aydınlatmalarında gün ışığı ile birlikte yapay
aydınlatma kullanılacağı durumlarda seçilir.
o Exterior: Artificial only: Dış mekan aydınlatmalarında yapay ışık kullanılacak durumlarda
seçilir. Gece görseli hazırlamak için bu seçenek kullanılır.
Bu ışık kaynağı kombinasyonlarını iç mekan aydınlatması olarak uygulamak için Scheme başlığı altında
Interior seçeneklerinden bir tanesi seçilir.
o
İç ve Dış Mekan Işık Kaynakları
Kullanılan ışık kaynağı ayarlarına ulaşmak için;
o
Plan üzerinde kamera seçilir, Element Properties diyalog kutusu içerisinde Instance
Properties penceresi açılır. Camera başlığı altında Rendering Settings butonu ile açılan
Rendering Settings diyalog kutusu içerisinde Lighting bölümünden gerekli ayarlar yapılır.
o
Kamera görüntüsü ekranda iken imleçten sağ tuş menüleri açılır. View Properties seçeneği ile
Instance Properties penceresine ulaşılarak Rendering Settings başlığındaki Edit butonu ile
ayarlar yapılır.
o
Oluşturulan sahne üzerinde Show Rendering Diyalog
Settings diyalog kutusundan yapılır.
butonu ile açılan Rendering
Doğal Işık Kaynağı (Sun) Kullanma
Oluşturulan sahne üzerinde kullanılacak aydınlatma elemanı Sun (Gün Işığı) ve kombinasyonları
seçildiği durumlarda doğal ışık kaynağının geliş yönü, açısı ve bulunduğu coğrafi konumu da belirtmek
gerekir. Bu seçeneklere Rendering diyalog kutusu içerisinde Lighting bölümündeki Sun başlığından
ulaşılır. Revit içerisindeki hazır seçeneklerden yararlanılabileceği gibi Edit/New butonu ile kullanıcının
belirleyeceği ayarların düzenlendiği Sun and Shadow Settings diyalog kutusunada ulaşılır.
Aydınlatma Elemanlarını Düzenleme
Yerleştirilen aydınlatma elemanları farklı Watt güçlerine sahiptirler. Yeni bir güç değeri belirlemek için
elemanı seçtikten sonra Element Properties içerisindeki Type Properties penceresini açın. Duplicate
ile yeni bir ışık kaynağı ismi verin. Photometrics başlığı altında ışık kaynağı gücü ve ışık rengi ile ilgili
bilgiler yer almaktadır. Initial Intensity parametresi ile yeni oluşturulan ışık kaynağının Watt gücünü
belirleyin.
Işık Kaynağının Gücünü Değiştirme
Kullanılan ışık kaynağının tipi ve yaydığı ışık şekli ile ilgili değişiklikler için ışık kaynağını seçtikten sonra
Ribbon: Modify Lighting Fixtures sekmesi Family paneli Edit Family komutunu çalıştırın. Aydınlatma
elemanının çizildiği şablon dosya içerisinde düzenleme yapılacağını bildiren uyarı penceresi açılacaktır.
Yes butonu ile aydınlatma elemanının çizildiği Revit Family dosyasını açın.
Çizim İçerisinden Family Edit Açılış Penceresi
Açılan Family dosyası içerisindeki aydınlatma elemanının etrafını saran, ışık kaynağı ve yayılma şeklini
gösteren sarı aydınlatma kaynağını seçin. Ribbon: Modify Lighting Fixtures sekmesi Lighting paneli
Light Source Definition komutunu çalıştırın. Açılan Light Source Definition penceresi içerisinde Emit
from Shape bölümünde ışık kaynağının şekli belirlenir. Burada mevcut noktasal, çizgisel, dikdörtgen ve
yuvarlak ışık kaynağı seçeneklerinden bir tanesi seçilir. Light distribution başlığında ise kullanılan ışık
kaynağının yayma şekli belirlenir. Ok ile işlem tamamlanır.
Fotometrik Işık Kaynağı Kullanma
Oluşturulan sahne içerisinde kullanılan ışık kaynağının fotometrik ışık kaynağı özellikleri içermesi için:
Light Source Definition penceresi içerisinde Light distribution bölgesi altında Photometric Web
seçilir. Ok butonu ile pencereden çıkılır.
Ribbon: Create sekmesi Family Properties paneli Types komutunu çalıştırın. Açılan Family Types
penceresinde Photometrics başlığı altındaki Photometric Web parametresi aktif hale gelir. Bu ışık
kaynağı parametresi ile ‚Philips‛ gibi firmaların internet siteleri üzerinde yayınladıkları IES uzantılı
dosyaları proje içerisinde kullanmayı sağlar. Böylelikle alınacak görsel içerisinde gerçek aydınlatma
elamanları kullanılmış olur.
Fotometrik Işık Kaynağı Parametresi
Mevcut kütüphane içerisine yeni IES uzantılı dosya eklemek için C:\ Program Data\ Autodesk\ RAC
2010\ IES klasörü içerisine dosyaları kaydetmek mümkündür.
Aydınlatma Elemanlarını Gruplama
Eklenen her ışık kaynağı Render süresini uzatacağı için her sahne içinde kullanılan armatürlerin
bulundukları yere göre gruplayarak render süresini kısaltmak mümkündür. Rendering diyalog kutusu
içerisinde Lighting bölgesinde Scheme başlığı altında Artificial ışık kaynaklarından birisinin kullanılması
durumunda Artificial Lights butonu aktif hale gelir. Açılan Artificial Lights–(3D) penceresinde model
içerisinde kullanılan ışık kaynakları liste halinde yer alır.
Artificial Lights
Group Options bölümünde New butonu ile aydınlatma elemanlarının gruplanacağı isim yazılır. Yeni
oluşan grup ismi listeye eklenir. On /Off bölümünde aydınlatma elemanını seçerek Fixture Options
bölümündeki Move to Group butonu tıklanır. Açılan Light Groups penceresinden aydınlatma
elemanının gideceği grup seçilir. Ok ile işlem tamamlanır. Aydınlatma elemanlarının gruplara taşınması
ile armatürler üzerinde açıp, kapama, kısıp, yükseltme ayarları yapılır.
Artifical Lights Listesi
Işık Kaynaklarını Gruplama
4 Görselleştirme (Rendering)
Oluşturulan sahne içerisindeki elemanlar için gerekli malzeme atamaları ve ışık ayarları yapıldıktan
sonra Show Rendering Dialog butonu seçilir. Açılan Rendering diyalog kutusu oluşturulacak görsel
ayarları yapmayı sağlar.
Quality bölmesindeki Setting listesinde render kalitesine ilişkin seçenekler yer alır.
o
Draft: Hızlı bir şekilde ön izleme yapmayı sağlayan ayardır. Görüntü kalitesi olarak tatmin edici
sonuçlar vermeyebilir.
o
Best: Render süresi uzun fakat en kaliteli görsel sonucunu veren seçenektir.
o
Custom (View specific): Render kalitesi için kullanıcının kendine özgü ayarları yapmasını
sağlar. Edit seçeneği ile Render Quality Settings diyalog kutusu açılır. Her bölme içerisinde
yapılan ayarların sonuçları ayar çubuklarının başında ve sonunda yer alan küçük resimler ile
ifade edilmiştir.
Rendering
Reflection and Transparency Options başlığında yansıma ve saydamlık ayarları yer alır.
Reflection and Transparency Options
Shadow Options başlığında gölge sınırları ile ilgili ayarlar yer alır.
Shadow Options
Daylight Portals (only applies to sunlit interiors): İç mekan Render’ larının sadece gün ışığı kullanılarak
alınacağı durumlarda pencere, kapı, giydirme cephe elemanlarının geçirdiği gün ışığının da aydınlatma
hesabına katılmasını sağlar.
Daylight Portals
Output Settings bölmesinde oluşturulacak görselin çıktı boyutlarının ve çıktı kalitesinin ayarları yapılır.
o
Screen: Çıktı alınmayacak görseller için kullanılır. Render kalitesi ekranın çözünürlük değeridir.
o
Printer: Dört farklı çözünürlük seçeneği ile görsel kalite ayarlamayı sağlar. Çözünürlük arttıkça
görsel kalitesi artacak ve buna bağlı olarak çizim dosyasının boyutu büyüyeceğinden dolayı
Render süresi de artacaktır.
Background bölmesi altında oluşturulan görselin arka plan görüntüsü ile ilgili ayarlar yer alır.
Arka Plan Görüntü Penceresi
o
o
Style: Modelin arka planında görülecek gökyüzü fonunu belirler.
Color: Arka plan için farklı bir renk belirlemeyi sağlar.
o
Haze : Arka plana sis eklemeyi sağlar.
Image başlığı altında render edilmiş görüntü üzerinde sonradan birtakım ayarlar yapmayı sağlar. Adjust
Exposure butonu seçilerek Exposure Control diyalog kutusu açılır.
o
Exposure Value: Görselin tümünün aydınlık ya da karanlık değerini ayarlar. -6 ile 16 arasındaki
değerler ile düzenlenir. Eksi (-) değerler karanlık, artı (+) değerler aydınlık görüntü değerleridir.
Save to Project: Render sonucu oluşan görseli Project Browser panelinde Rendering sekmesi altına
kaydetmeyi sağlar.
Görseli Çizim Dosyası İçerisine Kaydetme
Project Browser
Export: Render sonucu oluşan görseli istenilen resim formatı uzantısı ile bilgisayar içerisinde belirtilen
yere kaydetmeyi sağlar.
Görseli Export Etme
Export FBX komutu, Revit Architecture içerisinde hazırlanmış modelin ileri düzey görsel elde etmek için
3DS Max programı içerisinde kullanılmasını sağlar. Aplication Menü: Export paneli FBX komutunu
çalıştırın. Açılan Export 3DS MAX (FBX) penceresi ile sahne ayarları, malzeme ayarları, ışık ayarları
yapılmış modeli FBX dosya uzantısı ile bilgisayar içine kaydetmeyi sağlar. Bu dosya, tanımlanmış olan
tüm çevresel gün, gün ışığı bilgileri, mental ray malzemeleri, fotometrik ışık kaynakları bilgilerini model
ile birlikte Max içerisine aktarır.
Settings: 150 DPI, Best Quality - Lighting Scheme: Interior, Artificial only
Settings: 300 DPI, High Quality - Lighting Scheme: Interior ,Artificial only.
9 Arazi Modelleme
Revit’ in kullanıcılara sunduğu kolaylıklardan bir tanesi de arazi modelleme komutudur. Massing & Site
komut dizini arazi modeli oluşturma, düzenleme ve değiştirmek için ihtiyaç duyulan tüm seçenekleri
sunar. Sonuçta oluşturulacak olan arazi manuel olarak modellenebilir, mevcut bir topoğrafya çizimi
altlık olarak kullanılabilir veya arazi modelleme yazılımlarından dosya alınarak arazi modellenebilir.
Araziyi modellemeye başlamadan önce Project Browser’ da Site planı seçilir. Tüm Revit Architecture
arazi modelleme araçlarının kullanım komutu Ribbon içerisinde Massing & Site sekmesinin altında yer
alır.
Proje Görüntüleyici
1 Arazi Modelleme İle İlgili Ayarlar
Ribbon içerisinde arazi modelleme ve düzenleme için kullanılan komutlar:
Massing & Site
Arazi Modeli Oluşturma (Soposurface)
Arazi modelleme için açılan Edit Surface sekmesi altında yer alan modelleme seçenekleri yardımıyla
oluşturulur. Ribbon: Massing & Site sekmesi Model Site paneli Toposurface komutunu çalıştırın.
Place Point: Eş yükselti eğrileri belirli bir kot seçilerek en az üç noktadan oluşur. Bu eğrileri
oluşturmak için noktalar koyarak manuel arazi modellemesi yapılır. Verilen noktalar arası
eğriler değiştirilmediği sürece bir metrede bir aralıklarla yerleşir. Bu aralıkları değiştirmek için
Ribbon içerisinde Massing & Site sekmesi, Model Site komutunun altındaki siyah ok ile Site
Settings penceresine ulaşılır. Arazi ie ilgili birçok parametre buradan ayarlanır.
o
Site Settings Kullanıcı Girişi
Additional Contours başlığı altında eş yükselti eğri mesafeleri ile ilgili ayarlar yer alır.
Increment : İki eş yükselti eğrisi arasındaki mesafeyi belirler. Burada Range Type kısmında
Multiple Values seçilmiş olması gerekir.
Section Grafic başlığı altında arazinin görsel ayarları yer alır.
o
o
Section Cut Material: Arazi üzerinden kesit alındığında tarama ve render malzemeleri atanır.
o
Elevation of porche base: Kesit görüntüsünde arazi yüksekliğini belirler.
Site Settings Penceresi
o
Create From Import: Otomatik arazi modeli oluşturma komutudur. Create From Import
komutunun altındaki siyah ok , komutun Flyout olarak yani komuta bağlı alt komutlar
şeklinde çalışacağını göstermektedir.
o
Select Import Instance: Autodesk Civil 3D yada AutoCAD programlarında hazırlanmış üç
boyutlu (3D ) dwg çizimlerini Revit içerisinde arazi modeline dönüştürür.
Dışardan Alınan Veri ile Arazi Modelleme – Selecet Import Instance
Dışarıdan mevcut bir çizim dosyasını veri alarak arazi modellemek için öncelikle proje içerisine bir
dosya çağırılır (*dwg, *dxf) Project Browser içerisinde Floor Plan altında Site planı açık iken, Ribbon:
Insert sekmesi Import paneli Import CAD komutunu çalıştırın. Açılan Import CAD Formats
penceresi içerisinden kullanılmak istenilen (Z nokta değerleri tanımlı) dosya seçilerek Revit içerisine
alınır. Ribbon: Massing & Site sekmesi Model Site paneli Toposurface Create from Import
Select Import Instance komutunu çalıştırın.
Revit içerisinde yüklü olan DWG çizimi seçilir ve açılan Add Points from Selected Layers
penceresinden arazi modelini oluşturacak olan katmanlar seçilir ve Ok ile onaylanır. Ekranda arazi
modeli üzerinde eşyükselti eğrilerini gösteren siyah noktalar oluşur. Finish Surface komutu ile işlem
tamamlanır. Revit içerisine alınan AutoCAD çizimi 3 boyutlu olarak modellenmiş olur.
Arazi İçin Kullanılacak Katmanların Seçimi
Insert DWG Çizimin Site Plan Görüntüsü
DWG Çizimin Noktalara Dönüşmesi
Revit Arazi Modeli
o
Specify Points File : *.csv uzantılı x, y, z koordinatlı dosyayı kullanarak arazi modeline
dönüştürür.
Dışardan Alınan Veri ile Arazi Modelleme – Specify Points File
Arazinin X, Y, Z Bilgilerini İçeren Dosya
Ribbon: Massing & Site sekmesi Model Site paneli Toposurface Create from Import Specify
Points File komutunu çalıştırın. Açılan Open penceresi içerisinden kullanılacak dosya seçilir ve Open
butonu ile Format penceresi açılır. Burada çağrılan dosyadaki koordinat birimi seçilir ve dosya Revit
içerisine yüklenir. Ribbon: Edit Surface sekmesi Surface paneli Finish Surface komutu ile işlem
tamamlanır. Arazi otomatik olarak yüklenen verilere göre modellenir.
Dosyanın Koordinat Birimini Belirleme
X, Y, Z Bilgileri İçeren Text Dosyası Kullanılarak Oluşturulmuş Arazi Modeli
2 Arazi Düzenleme İşlemleri (Modify Sopography)
Revit içerisinde oluşturulan mimari elemanlar gibi arazi üzerinde de kolaylıkla düzenlemeler yapılabilir.
Eş yükselti eğrileri ile ilgili değişiklik yapmak istendindiğinde arazi modelini seçin; Ribbon: Modify
Topography sekmesi Surface paneli Edit Surface komutunu çalıştırın.
Çizim ekranı eskiz moda geçecektir. Araziyi oluşturan eş yükselti eğrileri üzerinde siyah kareler
belirecektir. Bu kareler seçilerek, eş yükselti eğrilerinin arazi üzerinde hangi kota ait olduğu Modify
Interior Point sekmesindeki Elevation paneli üzerinde okunur ve değişiklik yapılır.
Place Points komutu ile arazi eğrilerine yeni noktalar eklenir. Move komutu ile noktalar sürüklenerek
yerleri değiştirilir. Ribbon: Edit Surface sekmesi Surface paneli Finish Surface komutu ile işlem
tamamlanır.
Araziye Ait Kot Bilgileri
Arazi Sınırlarını Belirleme (Property Line)
Property Line, arazi modeli üzerinde modelin kullanım sınırlarını, yaklaşma ve çekme mesafelerini
gösteren çizgiler için kullanılır. Ribbon: Massing & Site sekmesi Modify Site paneli Property Line
komutunu çalıştırın. Açılan Create Property Line penceresi altında Create by sketching seçeneği ile
sınır çizgileri eskiz ortamında çizilir. Eskiz (Sketch) ekranında çizim araçları ile arazi sınırı, bina oturum
sınırı gibi çizimler yapılır.
Eskiz Ortamında Property Line Tanımlama
Sınır seçili iken Instance Properties penceresi içerisinde Dimension başlığı altındaki Area satırı sınırlar
2
içerisinde kalan arazi alanını m cinsinden verir.
Arazi Alan Bilgisi
Bölge Ayırma (Subregion)
Arazi eğimine müdahale etmeden bölgeleme yapmayı sağlar. Ribbon: Massing & Site sekmesi Modify
Site paneli Subregion komutunu çalıştırın. Çizim ekranı eskiz moduna geçecektir. Açılan çizim araçları
ile kapalı geometriler çizerek bölgelenecek alanın sınırlarını belirleyin. Finish Subregion komutu ile
işlemi tamamlayın.
Bölgeleme Yapmadan Önce
Bölgeleme Yaptıktan Sonra
Ayrılan bölge seçildiğinde Modify Topography sekmesi altında Subregion paneli içerisinde Edit
Boundary komutu ile bölgelemenin sınırları ve geometrisi üzerinde değişiklik yapılabilir.
o Instance Properties penceresi içerisinde arazi ile ilgili ayarlar ve bilgiler yer alır.
o Materials and Finishes parametresi bölgelenen alana malzeme atamayı sağlar.
o Dimension başlığı altında plan alanı (Projected Area) , arazi eğiminin yüzey alanı (Surface
Area) bilgileri yer alır.
Bölge Kesme (Split Surface )
Tek bir arazi parçasını keserek farklı parçalara ayırmayı sağlar. Böylelikle aynı arazi modeli üzerinde
farklı amaçlarda kullanılan arazi parçaları oluşturulur. 3D *dwg uzantılı dosyalar ya da *csv uzantılı
dosya verileriyle oluşturulan arazi modelleri, tasarlanacak bina sınırlarından çok daha geniş bir alan
verisine sahip olabilirler. Böyle bir durumda arazi modelini oluşturduktan sonra kullanılmayacak olan
alan Split Surface ile kesilerek çıkartılabilir.
Ribbon: Massing & Site sekmesi Modify Site paneli Split Surface komutunu çalıştırın. Mouse ile
arazi üzerinde seçim yaparak Sketch moduna geçilmesini sağlayın. Açılan çizim araçları ile kapalı bir
geometri çizin. Finish Split Surface komutu ile işlemi tamamlayın. Kesme işlemi uygulanacak alanı
seçerek klavyeden Delete tuşu ile silin.
Split Surface ile Bölünmüş Arazi
Bölünen Parça Silindikten Sonra
Arazi üzerinde kesilmiş bir alanı teras olarak düzenlemek için kesili alanı seçtikten sonra Edit Boundary
komutu ile Sketch ortamına geçilir. Açılan eş yükselti eğri noktalarını seçerek Elevation ayarı ile aynı
kotu vererek arazi istenilen şekilde düzenlenebilir.
Bölge Birleştirme (Merge Surface)
Bölünmüş arazi üzerinde parça birleştirme işlemi uygulamayı sağlar. Ribbon: Massing & Site sekmesi
Modify Site paneli Merge Surface komutunu çalıştırın. Birleştirme işlemi yapılacak arazi yüzeyleri
seçilerek işlem tamamlanır.
Taban Dolgusu (Building Pad)
Eğimli arazi üzerine yerleştirilmiş kütlenin içindeki toprak dolguyu boşaltmayı sağlar. Boşaltılan alanın
2
m cinsinden miktarını verir. Ribbon: Massing & Site sekmesi Model Site paneli Building Pad
komutunu çalıştırın. Açılan çizim araçlarını kullanarak bina içerisinde boşaltılacak dolgu sınırlarını çizin.
Finish Building Pad komutu ile işlemi tamamlayın.
Building Pad Uygulamadan Önce
Building Pad Uyguladıktan Sonra
Bina taban dolgusuna ait parametrelere Building Pad Properties penceresi içerisinden ulaşılır.
Constraints başlığında taban dolgusunun yüksekliği ile ilgili ayarlar yer alır.
o
Level: Tabanın üst yüzünün temas edeceği kat düzlemini belirlemeyi sağlar.
o
Height Offset from Level: Tabanın üst yüzeyinin seçili düzlemden uzaklığını belirler.
Dimensions başlığı altında dolgu miktarı ile ilgili veriler yer alır.
o
2
Area: Taban dolgusunun alanını m cinsinden gösterir.
o
3
Volume: Taban dolgusunun hacmini m cinsinden verir.
Arazi Modeli için Instance Properties Penceresi
Peyzaj Elemanları (Site Component)
Arazi modeli üzerine peyzaj elemanları yerleştirmeyi sağlar. Eklenen peyzaj elemanı otomatik olarak
arazi kotuna yerleşir. Peyzaj elemanları render alınmadığı sürece ekranda grafik olarak görülecektir.
Ribbon: Massing & Site sekmesi Model Site paneli Site komutunu çalıştırın. İmleç ucunda beliren
Revit içerisinde yüklü peyzaj elemanı arazi üzerine yerleştirilir.
Yeni Peyzaj Elemanı Oluşturma
Mevcut peyzaj elemanı üzerinden yeni peyzaj elemanı oluşturmak için Element Properties başlığı
altında Type Properties penceresi içerisinden Duplicate butonunu seçin. Yeni peyzaj elemanı için bir
isim belirleyin. Identity Data başlığı altında Render Appearance butonunu seçin. Açılan Render
Appearance Library penceresi içerisinden oluşturulmak istenilen elemanı seçin ve Ok butonu ile
pencereden çıkın.
Eleman Özellikleri Penceresi
Duplicate Penceresi
Render Appearance Properties parametresinde Edit seçilerek RPC elemana yönelik ayarlar yapılır.
Buradaki en önemli parametre;
o
Cast Reflection: Peyzaj elemanının gölgesinin oluşmasını sağlar.
Park Elemanları (Parking Component)
Arazi modeli üzerine otopark alanları, otopark bilgilendirme ve yönlendirme simgeleri eklenir. Park
elemanları arazi eğimine müdahale edilmeden yerleştirilir. Ribbon: Massing & Site sekmesi Model Site
paneli Parking Component komutunu çalıştırın.
Tip seçiciden Revit içerisinde yüklü park elamanlarından bir tanesini seçin ve imlecin ucunda beliren
park elamanını arazi üzerinde yerleştirerek işlemi tamamlayın. Daha sonra kullanılan park elemanı
seçilerek Array komutu ile çoğaltılabilir.
Load Family butonu Revit kütüphanesi içerisinde kayıtlı park elemanlarını çizim dosyası içerisine
yüklemeyi sağlar. Metric Library penceresinde Site klasörü içerisinde Parking alt klasöründen seçilen
Family elemanları Revit içerisine yükledikten sonra Parking Component komutu ile arazi üzerine
yerleştirilir.
Kazı Dolgu İşlemleri (Graded Region)
Bina formu ve arazi eğimi gibi tasarım kriterleri zaman zaman arazi üzerinde kazı ya da dolgu yapmayı
gerektirebilir. Revit’in sunduğu kolaylıklardan bir taneside Graded Region komutudur. Kazı dolgu
işlemine başlamadan önce arazi modeli seçilir, Instance Properties penceresi içinde Phasing başlığı
altında Phase Create parametresi Existing seçilir ve Ok ile pencereden çıkılır.
Ribbon: Massing & Site sekmesi Modify Site paneli Graded Region komutunu çalıştırın. Açılan Edit
Graded Region penceresinde kazı dolgu işlemi seçenekleri yer alır.
o
Create a new toposurfacee exactly like the existing one: Mevcut arazi eş yükselti noktalarını
açarak yeni bir arazi oluşturmayı sağlar.
o
Create a new toposurface based on the perimeter points only : Arazi eş yükselti
noktalarından sadece sınır teşkil edenleri açarak yeni bir arazi oluşturmayı sağlar.
Create a new toposurface exactly like the existing one seçeneği ile çizim alanından arazi modeli seçilir
ve mevcut eş yükselti eğrilerinin açılması sağlanır. Daha önce Property Line komutu ile belirlenmiş
tesfiye alanı, içinde kalan noktalar ile birlikte yakın çevresindeki noktalarda seçilerek silinir. Silinen
noktalarla birlikte eş yükselti eğri çizgilerinin de değiştiği görülür. Kazı ya da dolgu yapılacak alanın
hangi kota göre düzenleneceğini belirlemek için yakın çevresindeki noktalar seçilerek Modify Interior
Point sekmesi altında Elevation değerleri ile belirlenir.
Ribbon: Massing & Site sekmesi Model Site paneli Toposurface  Place Point komutunu çalıştırın.
Açılan Elevation başlığında tesfiye edilecek alanın yeni yükseklik değeri girilir ve yeni noktalar ekleyerek
Finish Surface ile işlem tamamlanır. Burada alan sınır çizgisi etrafında ne kadar sık aralıklarda nokta
yerleştirilirse oluşacak yeni yüzeyde o kadar düzgün sonuç verecektir.
Belirlenen Alan İçerisinden Noktalar Silinir
Modify Interior Point Sekmesi Altında Elevation Değerleri
Arazi çizim ekranı üzerinde henüz kazı – dolgu işlemi uygulanmış haliyle görülmemektedir. Çizim ekranı
üzerinde sağ tuş yapın, View Properties penceresinden Instance Properties içerisinde Phase Filter
parametresini Show New olarak değişitirin. Düzenlenen arazi modeli son hali ile ekranda görünür.
Arazi Kotlarının Silinmesi
Yeni Arazi Noktaların Verilmesi
Kazı- Dolgu İşlemi Sonrası
Eş Yükselti Eğri Kotları (Label Contours)
Oluşturulan arazi modeli üzerine eş yükselti eğri kotlarını yazmayı sağlar. Ribbon: Massing & Site
sekmesi Modify Site paneli Label Contours komutunu çalıştırın. Label Contours sekmesinde açılan
Chain onay kutucuğunu seçili bırakın. Site plan üzerinde iken görmek istenilen eş yükselti eğrileri
üzerinde çizilen çizgi kadar eş yükselti eğrisi eklenir.
Eş Yükselti Eğri Kotları
10 Paftalar (Sheets)
Proje görüntüleyicide (Project Browser) yer alan her bir görüntü, ayrı ayrı veya bir arada paftalara
yerleştirilebilir. Görüntülerde yapılacak değişiklikler, pafta düzenine otomatik olarak aktarılır. Kesit,
detay çizimleri paftaya aktarıldıklarında pafta isimleri etiketlere otomatik olarak atanır. Her bir görüntü,
bir paftaya bir kez yerleştirilir, tekrar yerleştirmek istendiğinde program uyarı verir. Bu durum karışıklık
olmaması açısından önemlidir. Ribbon içerisinde View sekmesi, Sheet Composition panelinde New
Sheet komutunu çalıştırın.
Antet seçme penceresi açılır. Revit şablon dosya içerisinde A1 metric adında yüklü tek bir dosya
seçeneği sunar. Load ile Metric Library, Titleblocks klasöründen mevcut antetlerden herhangi birini
(A0 metric. rfa) çizime yükleyin.
Yüklenen dosya Select a Titleblock klasöründe gözükecektir, işaretleyerek açın.
A0 Pafta
Project Browser Sheets Grubu
Yeni pafta, proje görüntüleyici içerisinde, Sheets başlığı altında A101 Unnamed olarak yerini alır. İsmin
üzerinde sağ tuşa basarak, Rename komutunu çalıştırın. Kutucuklara Number için kod, Name içinde
proje ismini girin.
Number: A101
Name: Görünüşler
Proje görüntüleyici içerisinde yer alan herhangi bir görüntüyü, pafta üzerine sürükleyerek bırakın.
Bırakılan çizim bir çerçeve içinde, sol alt bölüme ismi ile birlikte gelir. Eklenen çerçeve ve yazıyı seçin.
Kat Planının Pafta İçerisindeki Görüntüsü
Modify Viewports içerik sekmesi, Element paneli, Element PropertiesType Properties komutunu
çalıştırın. Graphics başlığı altında yer alan:
o
o
o
o
o
o
Title: Başlıksız (None), Başlıklı (View Title)
Show Title: Başlığı göster/gösterme.
Show Extension Line: Pafta ismi altındaki çizgiyi göster/gösterme.
Line Weight: Çizgi kalınlığını düzenler.
Color: Çizgi rengini düzenler.
Line Pattern: Çizgi stili bilgilerini düzenler.
Type Properties Penceresi
Pafta içerisine yerleştirilen görüntüyü işaretleyin.
Instance Properties penceresi Modify Viewports içerik sekmesi, Element paneli Element Properties
Instance Properties komutunu çalıştırın. Graphics başlığı altında yer alan:
View Scale: Ölçek bilgisini verir.
Display Model: Görüntü pafta içinde normal gözüksün (Normal), altlık olarak gözüksün
(As underlay), gözükmesin (Do not display) şeklinde 3 farklı seçenek sunar.
o Detail Level: Görüntünün detay seviyesini ayarlar. Coarse, Medium ve Fine olmak üzere 3
ayrı seçenek sunar.
o Detail Number: Detayı numaralandırır.
o Rotation on Sheet: Pafta içerisinde bakışı döndürmeye yarar. Bakış çevrilmesin (None),
0
0
saat yönünde 90 dönsün (900 Clockwise), saatin tersi yönünde 90 dönsün (900 Counter
Clockwise) olmak üzere 3 seçenek sunar.
o Visibility/Graphics Overwrite: Görüntü ayarlarını değiştirir.
o Model Graphic Style: Modelin nasıl görüneceğini ayarlar.
o Underlay: Herhangi bir görüntünün silik olarak mevcut görüntünün altında gözükmesini
sağlar.
o Orientation: Projenin yönünü ayarlar.
o Wall Join Display: Duvar birleşimlerinin nasıl görüneceğini ayarlar. Tüm duvar birleşimleri
temizlensin (Clean All Wall Joins), aynı malzeme ve tipteki duvarlar temizlensin, farklı
olanlar çizgilerle ayrılsın (Clean Same Type Wall Joins).
o Discipline: Hangi meslek disiplinine ait olduğunun bilgisini verir.
o Color Scheme Location: Mahal tarama tanımlarının yerleşimini belirtir.
o Color Scheme: Mahal tarama bilgisini verir.
Identity Data başlığı altında yer alan:
o View Name: Proje görüntüleyiciden sürükleyerek paftaya yerleştirilen görüntünün adına
müdahale edilmesini sağlar.
o
o
1 Mevcut Paftayı Düzenleme
Revit kütüphanesinde yer alan paftalar ingilizcedir. Bunlar türkçeleştirilebilir veya bunlardan
yararlanılarak yeni paftalar oluşturulabilir.
Anteti Düzenlemek için Ribbon Kullanımı
Mevcut pafta antetini işaretleyin. Modify Title Blocks içerik sekmesinde, Family paneli içerisindeki, Edit
Family komutunu çalıştırın. ‚Open A0 metric for editing?‛ yani ‚Seçili anteti düzenlemek için Family
dosyasını açmak istiyor musunuz?‛ sorusu sorulur. Yes ile onaylayın.
Antet üzerinde değişiklik yapmak üzere Family arayüzü açılır.
Mevcut pafta antetinde:
o
Antet çizgileri hareket ettirilebilir.
o
Çizgi kalınlıklarına müdahale edilebilir.
o
Yazıların yerleri sürükleyerek veya klavyeden oklarla değiştirilebilir.
o
Mevcut yazı veya çizgilerden kullanılmayanlar silinebilir.
o
Ribbon içerisinde Create sekmesi, Detail panelinde, Line komutu ile yeni çizgiler eklenebilir.
Çizgi Düzenleme Komutu İçin Ribbon Kullanımı
o
Ribbon içerisinde, Insert sekmesi, Import paneli, Image komutu ile çizime firma logosu
yerleştirilebilir. Bunun için öncelikle logoya ayrılmış yerdeki nesneyi tutup Delete komutu ile
silin.
o
Resim nesnesi antete eklenir. Grip noktalarından tutarak boyutunu ayarlayın. Resmi
sürükleyerek yerine taşıyın.
o
Antette yer alan yazılar türkçeleştirilebilir.
A0 Ebatlı Pafta Anteti
Family arayüzü içerisinde, Client Name’i seçerek, Modify Label sekmesi, Element paneli, Element
Properties Instance Properties komutunu çalıştırın. Açılan pencerede Label başlığının karşısındaki
Edit kutucuğunu işaretleyin. Edit Label penceresi açılır. Label ile etiket atanır. Pafta antetlerinde
değişken bilgiler için bu etiketler kullanılır. Sample Value başlığı altına sırasıyla,
Instance Properties Penceresi
Client Name: Müşteri Adı
Project Name: Proje Adı
Sheet Name: Pafta Adı
Edit Label Tablosu
Aynı işlemi diğer türkçeleştirilecek Text değişkenleri için tekrarlayın.
Project Number: Proje No
Date: Tarih
Drawn By: Çizen
Checked By: Kontrol
Scale: Ölçek
Yapılan tüm değişiklikleri, Create sekmesi, Family Editor paneli, Load into Project komutu ile çizime
yükleyin. Çizim içerisinde A0.rfa yüklü olduğu için, Revit değişikliklerin aynı isimli dosyanın üzerine
yazdırılıp yazdırılmayacağını sorar. Yes ile onaylayın. Ayrıca daha sonra bu Family dosyasını başka
çizimlerde kullanmak üzere, ‚.rfa‛ uzantılı olarak kütüphanede saklayın.
Çizim paftası anteti üzerinde yer alacak, değişmeyecek, sabit kalacak bilgileri başlangıçta oluşturun.
Çizim içerisinde pafta antetini seçin. Modify Title Blocks içerik sekmesinde, Element Paneli içerisindeki,
Element Properties, Instance Properties komutunu çalıştırın.
2 Yeni Pafta Oluşturma
Kullanıcı kendi formatlarına göre kolaylıkla yeni paftalar oluşturabilir. File, New Family komutunu
çalıştırın. Açılan New Family-Select Template File penceresinde, Title Blocks klasöründen listedeki
Default şablon dosyalardan A3 metric.rft seçimi yapın. A3 boyutlarında örnek bir antetle boş bir pafta
açılır.
AutoCAD ortamında daha önceden hazırlanmış herhangi bir dwg lejantı var ise, Revit içerisinde
kullanılabilir.
A3 Ebatlı Antet
A3 Ebatlı Antet Lejantı
Ribbon içerisinde Create sekmesi, Detail panelindeki Line komutunu çalıştırın.
Line Komut Yeri
Place Lines içerik sekmesi geçici olarak aktif hale gelir. Draw panelinde, Pick Lines komutunu çalıştırın.
Sırasıyla tüm çizgileri seçerek Revit çizgilerine dönüştürün.
Place Lines Komutu için Ribbon Kullanımı
Create sekmesi, Annotate paneli altında yer alan Text komutunu çalıştırın. Pafta antetinde
değişmeyecek, sabit kalacak yazıları bu komutla oluşturun. Element paneli, Element Properties komutu
ile özelliklerini ayarlayın. Bir tanesini oluşturup Duplicate komutu ile çoğaltın.
Place Text Komutu İçin Ribbon Kullanımı
Antet İçerisinde Text Düzenlemesi
Create sekmesi, Annotate paneli altında yer alan, Label komutunu çalıştırın. Pafta antetinde değişken,
sabit kalmayacak yazıları bu komutla oluşturun. Element paneli, Element Properties komutu ile
özelliklerini ayarlayın. Place Label içerik sekmesi geçici olarak aktif hale gelir.
Antette Label yerleştirilecek yer işaretlendiğinde Edit Label penceresi açılır ve Category Parameter
listesinden etiket seçimi yapılması istenir.
Place Label Komutu İçin Ribbon Kullanımı
Edit Label Tablosu
Antet İçerisinde Label Düzenlemesi
Proje Adı: Project Name
Pafta Adı: Sheet Name
Tarih: Project Issue Date
Ölçek: Scale etiketlerini yerleştirin.
Çizim içerisinde kesit, detay balonlarının içleri paftaya yerleştirildiğinde otomatik olarak güncellenir.
Herhangi bir detay çizimi, başka bir paftaya taşınır veya yeniden numaralandırılırsa, Revit parametrik
çalışma prensibi sayesinde, plan çizimlerindeki detay etiketlerini, yeni yerleşime göre otomatik olarak
günceller.
Kesit ve Detay Adının Çizim Paftaya Yerleştirilmeden Önceki Durumu
Kesit ve Detay Adının Çizim Paftaya Yerleştirildikten Sonraki Durumu
Projenin herhangi bir aşamasında, paftalara yerleştirilen görüntülerde değişiklik yapılabilir. Bu, proje
görüntüleyiciden (Project Browser) herhangi bir görüntüyü aktif hale getirerek yapılabileceği gibi, aynı
zamanda pafta içerisine yerleştirilen görüntünün üzerinde sağ tuş, Activate View komutu çalıştırılarak
da yapılabilir. İşlemler tamamlandıktan sonra, sağ tuş, Deactivate View komutu ile işlem sonlandırılır.

Benzer belgeler