özgeçmiş - Yeditepe MBA

Transkript

özgeçmiş - Yeditepe MBA
ÖZGEÇMİŞ
Prof.Dr. Güner GÜRSOY
İletişim Bilgileri
Prof.Dr. Güner GÜRSOY
Yeditepe Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölüm Başkanı
Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü
[email protected]
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı:
Güner GÜRSOY
Doğum Tarihi:
12.08.1966
Unvanı:
Profesör
Öğrenim Durumu:
Derece
Alan
Üniversite
Yıl
Lisans (B.Sc.)
İşletme
Kara Harp Okulu
1988
Y. Lisans (M.Sc.)
İşletme
Naval Postgraduate School, ABD
1994
Doktora (Ph.D.)
İşletme (Finans)
Bilkent Üniversitesi
2002
Doçent
İşletme (Finans)
YÖK - ÜAK
2009
Profesör
İşletme (Finans)
Yeditepe Üniversitesi
2015
Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
Yüksek Lisans Tezleri
Çilem Selin AKAY, İnovasyon ve Kamu Tedariki, KHO Savunma Bilimleri Enstitüsü, 2008.
Tolga ÖZER, Performansa Dayalı Bakım Yönetimi ve SCOR Uygulaması, KHO Savunma
Bilimleri Enstitüsü, 2008.
Bilge Elçi, Yabancı Sermayedarlı İşletmeler ve İhracat İlişkisi, Maltepe Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011.
Şermin Yıldırım, Satın Almada Karar Modelleri, Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, 2013.
Barış Sönmezler (devam ediyor) Türk Şirketlerinin Sahiplilik Yapısındaki Değişim,
Kemerburgaz Üniversitesi
Mustafa Karataş (devam ediyor) Türk Enerji Ticareti Sektörü Analizi, Kemerburgaz
Üniversitesi
Simten Orhan (devam ediyor) Şirket Sermaye Yapıları ile Sermaye Yapıları Arasındaki
İlişki, Yeditepe Üniversitesi
Serdar Yıldız (devam ediyor) İşletme Sermayesinin Dinamikleri, Yeditepe Üniversitesi
Doktora Tezleri
Arzu Akyüz, Tedarik Zincirlerinde Koloborasyona Dayalı Yönetim Kontrol Modeli, Atılım
Üniversitesi, 2012. (Eş Danışman)
Yayınlar
Aydoğan, K. and G. Gürsoy, “P/E and Price-to-Book Ratios as Predictors of Stock
Returns in Emerging Equity Markets” Emerging Markets Quarterly, 4(4), 60-67, (2000).
Gürsoy, G. and K. Aydoğan, “Equity Ownership Structure, Risk Taking, and
Performance” Emerging Markets Finance and Trade, 38 (6), 6–25, (2002). (SSCI)
Gürsoy, G. ve A. ÖZKİL, “Project Evaluation & Selection Methodology for the Defence
Organizations” Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Dergisi, 2(1), 13-24, (2003).
Gürsoy, G. “Changing Corporate Ownership in the Turkish Market” Journal of
Transnational Management, 10(2), 33-48, (2005). (EconLit)
Gürsoy, G. “Yabancı Hissedarlık ve Kurumsal Yönetim” İktisat, İşletme ve Finans,
21(248), 77-89, (2006).
Yuksel, A., A. Yuksel and G. Gürsoy, "Integration of the London Stock Exchange with
the Global Markets", Finance Letters, Vol.5, issue: 1, pp: 26-32, (2007).
Gürsoy, G., A. Yüksel and A. Yüksel, “Trading Volume and Stock Market Volatility:
Evidence from Emerging Stock Markets." Journal of Investment Management and
Financial Innovations, 4 (cont.) p: 200-210 (2008) (EconLit)
Culpan R. and G. Gürsoy, “A Strategic Shift of Automobile Manufacturing Firms in
Turkey”, International Journal of Business and Emerging Markets, 2 (1) p: 211-231
(2009)
Gurunlu, M. and G. Gürsoy, “The Influence of Foreign Ownership on Capital Structure
of Non-Financial Firms: Evidence from Istanbul Stock Exchange”, The IUP Journal of
Corporate Governance, Vol. IX, No. 4, pp. 21-29, (2010)
Atıcı, G. ve G. Gürsoy, “Uluslararası Finansal Krizler ve Türk Bankacılık Sektörü”, Halil
Seyidoğlu’na Armağan: Finansal Kriz Yazıları, (2010).
Atıcı, G. and G. Gürsoy, “Financial Crises and Capital Buffer: Evidence from the Turkish
Banking Sector”, Business Perspectives Banks & Bank Systems, Volume 1 (2011)
(Econlit)
Atıcı, G. and Gürsoy, G., “Foreign Direct Investment and Export Decision Relationship
in the Large Turkish Firms”, Journal of Applied Finance and Banking, Volume 2, Issue 4,
2012 (Econlit).
Atıcı, G. and Gürsoy, G., “Determinants of Capital Buffer in the Turkish Banking
System”, International Business Research, Vol. 6, Issue 1, (2013) (Econlit).
Atıcı, G. and Gürsoy, G., “Foreign Ownership and Export Orientation: Evidence from
Turkey”, International Research Journal of Finance and Economics, Issue 115, (2013)
(Econlit and monitored by SSCI).
Akyuz, G.A., Gürsoy, G. and Celebi, N. “Supply Chain Collaboration: A Conceptual
Maturity
Model”.
Encyclopedia
of
Business
Analytics
and
Optimization, IGI Global, (2014)
Akyuz, G.A., Gürsoy, G. “Role of Management Control and Trust formation in Supply
Network Collaboration” International Journal of Collaborative Enterprise Vol.4, No.3,
pp.137 – 159, (2014)
Bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler
Atçı, B., G. Gürsoy, “Improving Decision Making Talent in a New Learning Environment
with Interactive Simulation: A Case Study in Turkish Army Academy” 15th International
System Dynamics Conference, İstanbul, 1, 629-633, (1997).
Aydoğan, K. ve G. Gürsoy, “Ownership Structure in Turkish Firms” ERC/METU
International Conference in Economics, (1997).
Gürsoy, G. ve K. Aydoğan, “Equity Ownership Structure, Risk Taking and Performance;
An Empirical Investigation in Turkish Companies” ERC/METU International Conference
in Economics, (1998).
Gürsoy, G. ve A. Özkil, “Military Project Evaluation & Selection Methodology”
Symposium on Military Operations Research (ISMOR), Royal Military College of Science,
Shrivenham UK, (1998).
Gürsoy, G., “Liderlerin Karar Verme Yeteneklerini Geliştirme Sürecinde Yeni Bir
Öğrenme Ortamı: Etkileşimli Muharebe Modelleri” Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim
Grubu, Uzaktan Eğitim Sempozyumu, ODTÜ Ankara, 14-20, (1999).
Aydoğan, K. and G. Gürsoy, “P/E and Price to Book Value Ratios as Predictors of Stock
Returns in Emerging Markets” ERC/METU International Conference in Economics,
(2000).
Aydoğan, K. ve G. Gürsoy, “Ownership Structure, Risk and Performance: An Empirical
Investigation in Turkish Companies” Global Finance Conference, İstanbul, (2001).
Çulpan, R., ve G. Gürsoy. “An Empirical Study of Export Orientations of Foreign Firms
in the Turkish Automotive Industry” Managing in a Global Economy XII Conference:
Culture and Integration, Amsterdam, (2007).
Atıcı, G. and G. Gürsoy, “Finansal Krizler ve Türk Bankacılık Sektörü” Marmara
Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu & Bankacılık ve Sigortacılık
Enstitüsü, Uluslararası Finans Sempozyumu, (2010)
Gürsoy, G ve T. Özer, “Performansa Dayalı Bakım Yönetimi” SAVTEK 2010, Savunma
Teknolojileri Kongresi, ODTÜ, Ankara, (2010)
Akyuz, A. G. and Gürsoy, G., “Taxonomy of Collaboration in Supply Chain Management”
VIII International Logistics and Supply Chain Congress Proceedings, Istanbul, (2010)
Akyuz, A.G. and Gürsoy, G., “Role and Importance of Information Technology in Supply
Chain Collaboration” IX International Logistics and Supply Chain Congress Proceedings,
Izmir, (2011)
Atıcı G. and Gürsoy G. “Foreign direct investment and export decision relationship in
the large Turkish firms” International Finance Congress, Istanbul (2012)
Atıcı, G. ve G. Gürsoy, “Uluslararası Finans Sempozyumu 2012”, “Ödemeler
Bilançosunda İhracatın Önemi: Büyük Şirketlerin İhracat Performansına Yönelik Panel
Veri Analizi” Marmara Üniversitesi 8 Kasım 2012.
Akyuz, A.G. and Gürsoy, G., “Supply Chain Sourcing: Confusion in Terminology and
Changing Nature” X International Logistics and Supply Chain Congress Proceedings,
Istanbul, (2012)
Atıcı G, Gürsoy G, Uluslararası Istanbul Finans Kongresi (2013)’nde “Halka açık
şirketlerin sahiplilik yapısı” başlıklı bildiri Kadir Has Üniversitesi, 30-31 Mayıs 2013
Akyüz, G.A. ve Gürsoy, G. (2013), Tedarik Zincirlerinde Yalınlık, Çeviklik ve “Leagile”
kavramları. 2. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi Bildiriler Kitabı, pp. 315-322.
Aksaray Üniversitesi, 16-18 Mayıs 2013, Aksaray, Türkiye.
Ozkil, A., Gürsoy, G.
Analysis and Evaluation
International Logistics &
2013, pp. 255-271. Meliksah
and Akyuz, G.A. (2013). “A Multi-Criteria Risk
Model For Security in Energy Distribution”. XI.
Supply Chain Congress Proceedings. 7-9 November
University – Kayseri - Turkey.
Akyuz, G.A. and Gürsoy, G. (2013). “Paradigm Shift in Supply Chain
Management”. American Society for Engineering Management (ASEM) 2013
International Annual Conference
2013, Minneapolis-Minnesota, USA.
Proceedings.
Article
No:
56.
2-5
October
Akyuz, G.A. and Gürsoy, G. (2014). “New Procurement and Sourcing Paradigms in
Global Supply Chains”, Twenty Third Annual World Business Congress, Shifts in Global
Competitiveness, Markets and Consumers: Is management prepared for a new business
paradigm? Organized by International Management Development Association (IMDA) and
Atılım University
Diğer yayınlar
Gürsoy, G., “UNCTAD World Investment Report 2006”’nın hazırlanmasında sağlanan
katkı, (2006).
International Management Development Association (IMDA) Newsletter, Turkish Banking
Sector and Financial Crises, (2010)
Gürsoy, G., “Küresel Kriz Değerlendirmesi” İstanbul Sanayi Odası (ĠSO) Dergisi, Sayı:
525, (2009)
Gürsoy, G., “Fit Between Purchasing and Supply Chain Management” Keynote
Presentation in VIII International Logistics and Supply Chain Congress, Istanbul, (2010)
Akademik Yayın Durumu (Şubat 2015) :
Atıf: 158
h-index: 6 (88%)
g-index: 12 (99%)
hI-index: 2.77 hI,norm: 4
AW-index: 3.95
e-index: 10.15
hI,annual: 0.19
AWCR: 15.63
hm-index: 3.83
AWCRpA: 7.88
Projeler (Danışmanlık Verilen Projeler)
Savunma Sanayi Stratejik İhtiyaç Analizi Projesi
Savunma Sanayi Tedarik Planlama Projesi
Türkiye İhracatçılar Meclisi Strateji Geliştirme Eğitim ve Çalıştayları
Denizbank strateji eğitimleri ve danışmanlığı
Türk Hava Yolları Eğitim Başkanlığı eğitmenliği
IBM SPSS Türkiye Karar Destek Danışmanı
hc-index: 5
Umur Basım ve Kırtasiyecilik A.Ş. Yönetim ve Eğitim Danışmanlığı
STFA SİF Otomotiv A.Ş. Eğitim Danışmanlığı
İdari Görevler
- Washington Büyükelçiliği Uluslararası Savunma Projeleri Tedarik Yönetimi
- Kara Harp Okulu (KHO) Modelleme ve Simülasyon Merkez Yöneticiliği
- Kara Harp Okulu (KHO) Savunma Bilimleri Enstitüsü A.B.D. Bşk.lığı
- Maltepe Üniversitesi Bankacılık ve Finans Bölüm Başkanlığı
- Maltepe Üniversitesi İşletme Bölüm Başkan Vekilliği
- Maltepe Üniversitesi Dekan Vekilliği
- Maltepe Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü
- Maltepe Üniversitesi İİBF Senatörlüğü
- Maltepe Üniversitesi Uzaktan Eğitim Birimi Başkanlığı
- İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kurucu Müdürlüğü
- Yeditepe Üniversitesi İşletme Bölümü Başkanlığı
- Yeditepe Üniversitesi Yönetim ve Uygulama Araştırma Merkezi Müdürlüğü
Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
International Management Development Association Member
Hakem Kurulu Üyesi, BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi
Hakem, Journal of International Financial Markets, Institutions & Money
Executive Committee Member, VIII International Logistics and Supply Chain Congress,
Istanbul, (2010)
Scientific Committee Member, IX International Logistics and Supply Chain Congress,
Istanbul, (2011)
Congress Vice Chair, 3rd Annual Conference of the European Decision Sciences Institute
(2012)
Congress Chair, X International Logistics and Supply Chain Congress, Istanbul, (2012)
Local Organizing Committee Member, 20th Annual Conference of Multinational Finance
Society, June 30th – July 3rd 2013, İzmir.
Supply Chain Council (SCOR) üyeliği

Benzer belgeler