T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi

Transkript

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi
Evrak Tarih ve Sayısı: 14/03/2016-13630
*BEND3DYRC*
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi Dekanlığı
Sayı :91441517/051.99/
Konu :IEP
BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞINA
Avrupa Üniversiteleri Birliği Kurumsal Değerlendirme Programı için yurtdışından
gelecek değerlendirme ekibi 21-22 Mart 2016 tarihlerinde Üniversitemizi ziyaret edecektir.
Konuyla ilgili olarak 16 Mart 2016 tarihinde saat 14.30-15.30 arasında Üniversitemiz
Arif Amirov Konferans Salonunda tüm bölüm öğrencilerinize bilgilendirme toplantısı
yapılacaktır. Bölümünüz öğrencilerinin katılımlarının sağlanması hususunda gereğini rica
ederim.
e-imzalıdır
Prof.Dr. Şenol Hakan KUTOĞLU
Dekan V.
EK :
Yazı örneği
DAĞITIM
Biyomedikal Mühendisliği Bölüm
Başkanlığına
Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanlığına
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm
Başkanlığına
Geomatik Mühendisliği Bölüm Başkanlığına
Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanlığına
İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığına
Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanlığına
Maden Mühendisliği Bölüm Başkanlığına
Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlığına
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölüm
Başkanlığına
BEÜ Mühendislik Fakültesi, 67100, Zonguldak
Ayrıntılı bilgi için irtibat: H.Erkan
Tel: : (0372) 291 11 00
Faks: (0372) 257 40 23
E-Posta: :
Elektronik ağ:http://muhendislik.beun.edu.tr/
[email protected]
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Benzer belgeler