Kullanım ve Bakım Talimatları Kılavuzu

Transkript

Kullanım ve Bakım Talimatları Kılavuzu
Kullanım ve Bakım
Talimatları Kılavuzu
JU/JW MODEL MOTORLARI
İÇİN
YANGIN POMPASI UYGULAMALARI
Bu John Deere Motorları
Kılavuz Kapakları Clarke tarafından
yangın pompası servisi için
hazırlanmıştır
Clarke UK,Ltd.
Unit 1, Grange Works
Lomond Road
Coatbridge
ML5 2NN
United Kingdom
TELE:+44(0) 1236 429946
FAX :+44(0) 1236 427274
Clarke Fire Protection Products,Inc.
3133 E.Kemper Road
Cincinnati, OH 45241
U.S.A.
TELE:+1.513.771.2200 Ext. 427
FAX : +1.513.771.5375
www.clarkefire.com
06/13
C131103 rev K
İÇİNDEKİLER
KONU
1.0 TANTITIM
1.1
TANIMLAMA/İSİM LEVHASI
1.2
GÜVENLİK/İKAZ/UYARILAR
2.0 TESİSAT/ÇALIŞTIRMA
2.1
TİPİK TESİSAT
2.2
MOTORUN SAKLANMASI
2.2.1 1 yıldan az saklama
2.2.2 Uzatılmış saklama bakım prosedürü
2.3
TESİSAT TALİMATLARI
2.4
BELİRLİ VOLAN BAĞLANTI AYARLAMA TALİMATLARI
2.4.1 Sürücü şaftı
2.4.2 Diğer birleştirme tipleri
2.5
HAFTALIK TEST
2.6
MOTORU ÇALIŞTIRMA/DURDURMA
2.6.1 Motoru çalıştırma
2.6.2 Motoru durdurma
3.0 MOTOR SİSTEMİ
3.1 YAKIT SİSTEMİ
3.1.1 Yakıt sistemini akıtmak
3.1.2 Çiğ suyu yakıt filtresinden akıtmak
3.1.3 Yakıt filtresinin kartuşunu değiştirme
3.1.4 Yakıt tankları
3.1.5 JU4/6H yakıt enjeksiyon pomposı parçaları
3.1.6 JW6H yakıt enjeksiyon pompası parçaları
3.2
HAVA/EGZOZ SİSTEMİ
3.2.1 Ortam Şartları
3.2.2 Havalandırma
3.2.3 Standart hava temizleyici
3.2.4 Karterin havalandırılması
3.2.5 Egzoz sistemi
3.3
YAĞLAMA SİSTEMİ
3.3.1 Yağ deposunu kontrolü
3.3.2 Motor yağının kontrolü
3.3.3 Yağ filtresi kartuşunun değiştirilmesi
3.3.4 Yağın özelliği
3.3.5 Yağ kapasiteleri
3.4
SOĞUTMA SİSTEMİ
3.4.1. Motor soğutucu
3.4.2 Su
3.4.3 Soğutucu kapasiteleri
3.4.4 Soğutucu engelleyicileri
3.4.5 Motoru doldurma prosedürü
3.4.5.1 Geri Alıcı Soğutucu Tankı olmayan motorlar
3.4.5.2 Soğutucu sıvısını tekrar alma Tankı olan Motorlar
3.5
ELEKTRİK SİSTEMİ
3.5.1 Piston diyagramları
3.5.2 Çark kayışının gerginlik kontrolü ve ayarı
3.5.3 Hız şalteri
3.5.4 Manyetik alım
SAYFA
4
4
5
9
9
9
9
9
10
11
11
13
13
13
13
15
15
15
15
17
18
20
20
21
21
21
21
21
22
23
23
23
23
24
24
24
24
24
25
25
25
26
26
27
27
28
28
28
29
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
3.6
MOTOR HIZININ AYARLANMASI
BAKIM PROGRAMI
4.1
RUTİN BAKIM
ARIZA BULMA
PARÇA BİLGİLERİ
6.1
YEDEK PARÇALAR
6.2
MOTOR BAKIM PARÇALARI LİSTESİ
MALSAHİBİNİN YARDIMI
GARANTİ
8.1
GENEL GARANTİ AÇIKLAMASI
8.2
CLARKE’IN GARANTİSİ
8.3
JOHN DEERE’NİN GARANTİSİ.
TESİSAT & ÇALIŞTIRMA VERİSİ (Bak. Teknik Katalog C13965)
KABLOLAMA ŞEMALARI (Bak. Teknik Katalog C13965)
PARÇA RESİMLERİ (Bak. Teknik Katalog C13965).
Fabrikada aşağıdaki lisanlardan birinde bir el kılavuzu olup olmadığını kontrol ediniz:
İspanyolca
Fransızca
Almanca
İtalyanca
C13961
C13962
C13963
C13964
NOT
Bu kitapta bulunan bilgiler, satın alınmış olan ekipmanın özellikleri hakkında bilgi
temin ederek çalıştırıcı personele yardımcı olmak niyetiyle verilmiştir.
Bu kitap, ekipmanın montajı, çalıştırılması ve bakımı sırasında kabul edilmiş olan
uygulamaları kullanırken, kullanıcının sorumluluğunu azaltmaz .
10 sayfanın 2nci sayfası
NOT: CLARKE FPPG, haber vermeden, bu yayının içeriklerini artırma hakkını
mahfuz tutar.
Sayfa 3 / 36
29
29
29
30
30
30
30
30
30
30
31
31
33
33
33
1.0 TANITIM
DONANIM KULLANIM ALANI
Aşağıdaki paragraflar motorun kullanım alanını
özetlemektedir :
 Clarke motoru sadece Acil Yangın
Pompasını çalıştırmak için
tasarlanmıştır. Başka bir amaçla
kullanılamaz.
 Onaylı tabela oranlarından daha büyük
beygirgücü ihtiyacına maruz
bırakılmamalıdır.(sadece UL/ cUL/
FM/LPCB için)
 Motorlar %10’dan az olmayan güvenlik
faktörüyle birlikte kullanılan herhangi
bir özel ekipmanca emilen maksimum
güç oranını kapayacak şekilde tasnif
edilmelidir. (Sadece Listelenmemiş
olanlar için).
 Yükseklik ve sıcaklık azaltma azami
pompa gücü için dikkate alınmalıdır.
 Enjeksiyon pompasındaki yakıt dağıtım
ayarları kurcalanmamalı ve
ayarlanmamalıdır. Pompa ihtiyaçlarını
karşılayacak küçük RPM ayarları
yapılabilir.
 Motor bu kılavuz ve teknik katalogda (C
13965) yer alan bilgilere göre kurulmalı
ve bakımı yapılmalıdır.
 Çalışmayı sağlayacak periyodik bakım
kontrolleri haftada maksimum yarım saat
olmalıdır.
Motorun listelenmemiş yada listeli/onaylı olup
olmadığına göre değişen 4 tip kimlik tabelası
olduğuna dikkat ediniz.Bunlar birkaç örnektir.
(Şekil 1’e bakınız )
Clarke Kimlik Tabelaları
ABD Listelenmemiş
ABD Listelenmiş / Onaylı
BK Listelenmemiş
BK Listelenmiş/ Onaylı
Şekil 1
Clarke model
1.1 KİMLİK / İSİM TABELASI

Bu kılavuzda “Motor” ve “Makine”
terimleri kullanılmıştır.
 “ Motor ” terimi sadece CLARKE
tarafından sağlanan dizel motoruna aittir.
 “ Makine ” terimi motora bağlanan
herhangi bir ekipmana aittir.
Bu kılavuz yeni aldığınız bu motoru güvenli ve
etkili kullanabilmek ve olağan hizmetleri doğru
şekilde gerçekleştirebilmek için gerekli olan
bütün bilgileri içermektedir. Lütfen dikkatle
okuyunuz.
Şekil 1
Clarke model numarası temel motor tipini,
silindir sayısını,soğutma sistemini,onay listesini
ve güç oranlarını gösterir.
Örneğin ; JU6H – UF50
J = Clarke tarafından üretilen John Deere
motoru
U = Temel motor serisi(4.5 litre 4 silindir veya
6.8 litre 6 silindir)
6 = Silindir sayısı
H = Isı değiştirici soğutuculu
UF = Sigortacılar Laboratuarları listeli/Fabrika
onaylı (LP=LPCB Güç Kaybını Önleme
ÖRNEK NUMARALANDIRMA / KİMLİK
Kurulu onaylı,NL = listelenmemiş)
Her motora bağlı iki tane kimlik tabelası
50=Bir güç oran kodu
bulunmaktadır.Clarke Kimlik Tabelası :Motor
John Deere Kimlik Tabelası:İkinci tabela John
modeli , seri numarası , üretim tarihi bu kimlik
Deere model ve seri numarasını içerir. JW
tabelası üzerinde gösterilmektedir.JU serisi
serisinde John Deere kimlik tabelası ateşleyici
kimlik tabelası motorun arkasındaki volan
motor ve giriş kolektörü arasıdaki motorun sol
yuvası üzerine yerleştirilmiştir.
Sayfa 4 / 36
tarafındadır.JU serisinde kimlik tabelası yakıt
filtresinin arkasındaki silindir bloğunun sağ
tarafındadır.
1.2 GÜVENLİK UYARILARI
Dikkat : Bu motorda çalışma esnasında çok
yüksek sıcaklıklara ulaşan parçalar ve sıvılar
vardır.Ayrıca motor hareketli makaralar ve
kemerlerle desteklidir.Dikkatle
yaklaşın.Maksimum kullanıcı güvenliği
çerçevesinde uygulamanın en iyi seviyesini
bulmak Clarke motoru kullanan makine
ustasının sorumluluğudur.
TEMEL KURALLAR
Aşağıdaki tavsiyeler motor çalışır veya çalışmaz
durumda iken kişi yada mala gelebilecek zararı
azaltmak için verilmiştir.
Motorlar “Donanım Kullanım Alanı” başlığı
altında verilen uygulamalar dışında
kullanılmamalıdır.
Yanlış taşıma,değiştirme ve orijinal olmayan
parçaların kullanımı güvenliği
etkileyebilir.Motoru kaldırırken uygun “ Motor
Kurma Çizimi ” nde gösterilen özel noktalarda
kullanılabilecek ekipmanları kullanmaya dikkat
ediniz.
Motor ağırlıkları Şekil 2 ’ de gösterilmiştir.
MOTOR MODELİ
JU4H-UF10,12,14,20,22 ,24, UFAB26,
NL14,20,22,24, LP20,24,
JU4H-AP50,54
JU4H-UF28,30,32,34,40,42,44,50,
52,54,H8,H0,H2,58,NL30,32,
34,40,42,50,52,54,LP50,54, L4,
JU6H-AP30, 34, 50, 54, 60, 84
JU4H-UF84, JU4H-LP84
JU4H-UFADJ8, UFADJ2, UFADHG
JU4H-UFAEA0, UFAEE8, UFAEF2
JU4R-UF09,UF11,13,19,21,23
JU4R-NL09,UF11,13,19,21,23
JU4R-UF40,49,51,53,NL40,49,51,53,
UFAEA9, E7, F1
JU6H-UF30,32,34,50,52, 54,D0,
D2,G8,M8,M0,M2,58,UFABL0,L2,L8,
JU6H-NL30,32,34,50,52,54, LP50,54
JU6H-UF60,62,68,84,UFAB76,
UFAARG,Q8,UFKARG,Q8, PG, S0
NL60,62,74,84,NLKARG,Q8,LP60,84
JU6R-NLAAD9, JU6R-NLAAD1,
JU6R-NLAA29, JU6R-NLAA31,
JU6R-NLAA33, JU6R-NLAAG7,
JU6R-NLAAL7, JU6R-NLAAL9,
AĞIRLIK lbs
(kg)
910 (413)
935 (424)
1085 (492)
873 (396)
956 (434)
JU6R-NLAAL1, JU6R-NLAAM7,
JU6R-NLAAM9, JU6R-NLAAM1,
JU6R-NLAA57, JU6R-NLAA49,
JU6R-NLAA51, JU6R-NLAA53,
JU6R-NLKAD9, JU6R-NLKAD1,
JU6R-NLKA29, JU6R-NLKA31,
JU6R-NLKA33, JU6R-NLKAG7,
JU6R-NLKAL7, KU6R-NLKAL9,
JU6R-NLKAL1, JU6R-NLKAM7,
JU6R-NLKAM9, KU6R-NLKAM1,
JU6R-NLKA57, JU6R-NLKA49,
JU6R-NLKA51, JU6R-NLKA53,
JU6R-UFAAD9, JU6R-UFAAD1,
JU6R-UFAA29, JU6R-UFAA31,
JU6R-UFAA33, JU6R-UFAAG7,
JU6R-UFAAL7, JU6R-UFAAL9,
JU6R-UFAAL1, JU6R-UFAAM7,
JU6R-UFAAM9, JU6R-UFAAM1,
JU6R-UFAA57, JU6R-UFAA49,
JU6R-UFAA51, JU6R-UFAA53,
JU6R-UFKAD9, JU6R-UFKAD1,
JU6R-UFKA29, JU6R-UFKA31,
JU6R-UFKA33, JU6R-UFKAG7,
JU6R-UFKAL7, JU6R-UFKAL9,
JU6R-UFKAL1, JU6R-UFKAM7,
JU6R-UFKAM9, JU6R-UFKAM1,
JU6R-UFKA57, JU6R-UFKA49,
JU6R-UFKA51, JU6R-UFKA53
JU6R-NLAA67, JU6R-NLAA59,
JU6R-NLAA61, JU6R-NLAAPF,
JU6R-NLAAQ7, JU6R-NLAARF,
JU6R-NLAAS9, JU6R-NLAA83,
JU6R-NLKA67, JU6R-NLKA59,
JU6R-NLKA61, JU6R-NLKAPF,
JU6R-NLKAQ7, JU6R-NLKARF,
JU6R-NLKAS9, JU6R-NLKA83,
JU6R-UFAA67, JU6R-UFAA59,
JU6R-UFAA61, JU6R-UFAAPF,
JU6R-UFAAQ7, JU6R-UFAARF,
JU6R-UFAAS9, JU6R-UFAA83,
JU6R-UFKA67, JU6R-UFKA59,
JU6R-UFKA61, JU6R-UFKAPF,
JU6R-UFKAQ7, JU6R-UFKARF,
JU6R-UFKAS9, JU6R-UFKA83
JW6H-UF30 (JDFP-06WA),38,NL30
JW6H-AP30
JW6H-UF40 (JDFP-06WR),48,NL40,
JW6H-AP40
JW6H-UF50,60,58,H8,NL50, 60,
JW6H-AP50, 60
JW6H-UFADB0, D0, F0, J0, 70, 80,
UFAAM8, AA80
1844 (836)
2012 (910)
2003 (906)
2053 (929)
2094 (948)
Şekil 2
982 (445)
1657 (750)
1693 (766)
Şekil 3 , tipik boş motoru kaldırma düzeneğini
gösterir.Motordaki taşıma noktalarının sadece
motoru kaldırmak için olduğuna dikkat ediniz.
Dikkat:Taşırken, taşıma noktası her zaman
ekipmanın ağırlık merkezinin üzerinde
olmalıdır.
1744 (791)
Sayfa 5 / 36
Clarke tabanı (veya modülü) motor ve pompa
setiyle döşendiğinde sadece motorun ve tabanın
(veya modülün) toplam ağırlığı ünitede
gösterilir. Dikkat: Kaldırırken, kaldırma noktası
daima ekipmanın ağırlık merkezinin üzerinde
olmalıdır.
Şekil 3
Şekil 4 yere monte edilmiş motor ve pompa
setinin taban(veya modüle) taşıma delikleriyle
döşenmiş olduğundaki tipik kaldırma düzeneğini
gösterir.
Not : Motor 70 desibeli (a) aşan bir ses
çıkarır.Haftalık işlev testlerini uygularken
personelin koruyucu kulaklık takması tavsiye
edilir.
Clarke UK , istendiğinde , bir kopyası bu
kılavuzda yer alan motorun “Kuruluş
Deklarasyonu ”nu makine üreticisine tedarik
eder. Bu belge makine üreticilerinin görevlerini
ve sorumluluklarını sağlık ve güvenlik
çerçevesinde açıkça belirtir.
Şekil 4
Sayfa 6 / 36
CLARKE UK , LTD .
Yangın Koruma Ürünleri
Grange Works , Lomond Road , Coatbridge UK , ML5 2NN
Telefon:00441236429946
Faks:00441236427274
KURULUŞ DEKLARASYONU
Biz ,bu vesikayla aşağıdaki motorun diğer makinelerle birleştirilebileceğini
ve birleşecek makinelerin 891392/EFC Makine Yönergesi’nin gerekli sağlık
ve güvenlik koşullarına uygunluğu açıklanmadığı sürece
çalıştırılamayacağını beyan ediyoruz.
TANIMLAMA:
DİZEL MOTORLARI
MODEL :
SERİ NUMARASI :
KONTRAT NO :
MÜŞTERİ SİPARİŞ NO : NOT : Bu motorda hareketli parçalar,yüksek sıcaklıktaki alanlar, basınç
altındaki yüksek sıcaklıkta sıvılar vardır.Ayrıca yüksek akımla çalışan
elektrik sistemine sahiptir.
Motor zararlı gazlar,ses titreşimleri ürettiğinden bu özelliklerle ilgili
tehlikeleri azaltmak için motoru taşırken,kurarken ve çalıştırırken gerekli
önlemler alınmalıdır.
Bu motor sadece ”Donanım Kullanım Alanı” çerçevesinde ve amaçlanan
uygulama için kullanılmalıdır.
STANDARTLAR VE TEKNİK DETAYLAR
İmza :
Tarih:
İSKOÇYA’DA TESCİL EDİLMİŞTİR NUMARA:81670
C13896 ,Rev C, Ocak 2003
Şekil 5
Sayfa 7 / 36
Zehirlenen kişi havalandırılmış ya da açık bir
ortama çıkarılmalıdır. Eğer bilinci yerinde değilse,
zehirlenen kişiyi kişiyi yan yatırmalıdır.
ACİL DURUMDA YAPILMASI
GEREKENLER
Bu kılavuzdaki talimatlara uyan ve motora
iliştirilen talimatlara razı olan herhangi bir
motor kullanıcısı güvenli şartlardadır. Eğer
çalışma hataları kazalara neden olursa hemen
ACİL SERVİSTEN yardım isteyiniz.Aşağıda
acil durumda ve ACİL SERVİSİN ulaşmasını
beklerken yapılması gereken ilk yardım bilgisi
verilmiştir.
YAKICI YANIKLAR
1) Derideki yakıcı yanıklara bataryalardan
sızan asitler neden olurlar.
Bu durumda;
- Elbiseleri çıkartınız.
- Akan suyla yaralanmamış bölgeleri
etkilemeden yanığın olduğu yeri
yıkayınız.
2) Gözlerdeki yakıcı yanıklara akümülatör
asidi , yağlama yağı ve dizel
yakıtı neden olur.
Bu durumda;
- Gözü en az 20 dakika boyunca akan
suyla yıkayınız.
- Göz kapaklarını açık tutarak suyun
gözbebeğinize gitmesini sağlayınız,
gözünüzü bütün yönlerde hareket
ettiriniz.
YANGIN
Yangını , makine üreticisi ya da kurulumunun
önerdiği yangın söndürücüleri kullanarak
söndürünüz.
YANIKLAR
1) Elbisenin üzerindeki alevleri;
- Suyla ıslatarak,
- Yüze direkt fışkırtmadan yangın
söndürücü kullanarak,
- Battaniye ile veya kişiyi yerde
çevirerek yangını söndürünüz.
2) Deriye yapışmış olan elbise parçalarını
kavlatmayınız.
3) Kaynar sıvılar ile yaralanma durumunda ,
ıslak elbiseyi çabuk ama dikkatli bir şekilde
çıkartınız.
4) Yanığı yanık koruyucu ya da steril bandajla
kapayınız.
KARBON MONOKSİT ZEHİRLENMESİ(CO)
Motor egzoz gazında bulunan karbon monoksit
kokusuz ve tehlikelidir, çünkü zehirlidir ve hava
ile birlikte patlayıcı bir karışım oluşturur.
Karbon monoksit kapalı alanlarda çok tehlikelidir,
çünkü kısa bir süre içerisinde tehlikeli bir
yoğunlaşmaya ulaşabilir.
Kapalı alanlarda karbon monoksit CO zehirlenmesi
yaşayan birine müdahale ederken alanı gaz
yoğunlaşmasına düşürmek için hemen
havalandırın.
Kapalı alana girerken ilk yardım sağlayacak kişi
nefesini tutmalı , herhangi bir ateş yakmamalı ,
olası bir patlamayı önlemek için ışıkları , zili ya da
telefonu açmamalıdır.
ELEKTRİK ÇARPMASI
Elektrik çarpmasına ;
1) Motorun elektrik sistemi (12/24 volt direkt
akım)
2) Elektrikli ısıtma sistemi öncesi soğutucu
sistem 120 / 240 volt direkt akım(eğer
takılırsa) neden olur.
İlk durumda ; düşük voltaj insan vücudunda
cereyan akımı içermez, yine de metal aletin
neden olduğu bir kısa devre varsa kıvılcım
ve yanıklar oluşabilir.
İkinci durumda ; yüksek voltaj tehlikeli
olabilecek güçlü akımlara neden olur. Eğer
böyle bir şey olursa akımı yaralıya
dokunmadan önce elektrik anahtarından
kapayarak kesin. Eğer bu mümkün değilse
başka bir denemenin yardım eden kişi için
de oldukça tehlikeli olduğunu unutmayın.
Bu yüzden yaralı kişiye yardım etmek için
yalıtkan bir maddeyi hatasız bir şekilde
kullanın.
YARALANMALAR VE KIRIKLAR
Muhtemel yaralanmalar ve ihtiyaç duyulan
yardımın özel yapısı , medikal servislerin
aranmasını gerektirir.
Sayfa 8 / 36
Eğer kişi kan kaybediyorsa , yardım gelene
kadar yaraya kompres yapın.
Kırık olması durumunda vücudun kırılan
bölgesini kıpırdatmayın. Ona yardım edinceye
kadar, yaralı kişiyi kımıldatmadan önce
yaralıdan izin alın. Eğer yara hayati değilse
yaralı kişiyi gerektiğinde çok dikkatli olarak
kımıldatabilirsiniz.
UYARI LEVHALARI
Şekil 6
Normal Kurulum
Resim şeklindeki uyarı levhaları motora
uygulanır.Anlamları aşağıdadır.
Önemli Not : Ünlem işaretli uyarı levhaları
ölüm tehlikesi olduğunu gösterir.
Isı Değiştirici Maksimum Çalışma Basıncı :
Uyarı: Maksimum 60 P.S.I
Soğutucu Karışımı :
Uyarı: Kurulumdan önce %50 işlenmiş su ve
%50 antifriz soğutucu çözeltisini iyice karıştırın.
Kaldırma Noktası :
Uyarı: Kaldırma kolu sadece motor içindir.
Otomatik Başlatma :
Uyarı: Bu ekipman otomatik çalışır.Kulaklık
kullanınız.
Parçaları Döndürme :
Uyarı : Koruyucuları yerinde tutunuz.
Gömlek Su Isıtıcı Voltajı :
Uyarı: Isıtıcı tehlikesini önlemek için ,
çalıştırmadan önce motor soğutucuyu takın.
Hava Filtresi Kurulumu :
Uyarı:Hava filtresini kurmadan motoru
çalıştırmayın. Yaralanmaya yada motora zarara
neden olabilir.
2.0 TESİSAT/ÇALIŞTIRMA
2.1 NORMAL KURULUM
Normal bir yangın pompası motoru kurulumu
Şekil 6 ’ da gösterilir.
1)
2)
3)
4)
Pompa , Motor Seti
Ana Pompa Kontrolörü
Pompa Boşaltıcısı
Hava Penceresi
5) Hava Pencereli Giriş Kapısı
6) Egzoz Susturucu
7) Egzoz Sistem Destekleri
8) Egzoz Çıkış Borusu
9) Beton Zemin
10) Esnek Egzoz Bağlantı Borusu / Ek Yeri
2.2 MOTOR DEPOLAMA
2.2.1 Depolama 1 Yıldan Azdır
Motorları depolama özel bir dikkat gerektirir.
Yüklenmeye hazır Clarke motorları bir yıldan
kısa bir süreliğine depolanabilir. Bu süre
zarfında kapalı ve kuru bir yerde muhafaza
edilmelidir. Hava dönüşümü sağlamak suretiyle
koruyucu kapakların kullanılması uygundur.
Muhafaza edilen motor mevcut su , parça kaybı ,
aşırı kir oluşumu ya da motora veya onun
parçalarına zarar verebilecek nedenlerden dolayı
periyodik olarak kontrol edilmelidir.
2.2.2 Uzatılmış Depolama Bakım Prosedürü
Bir yıllık depolama periyodunun ardından ya da
motor 6 aydan fazla bir süre için servise
götürülüyorsa aşağıdaki ilave koruyuc talimatlar
yapılmalıdır :
1) Motor yağını boşaltın ve yağ filtresini
değiştiriniz.
2) Motor kartelini MIL-L 21260 koruyucu
yağıyla doldurunuz.
3) Yakıt filtresini değiştiriniz.
4) Soğutucu fişleri takın ve önceden
karıştırılmış %50 soğutucu %50 su normal
karışım yüzdesindeki soğutucuyu kurunuz.
5) Girişteki ve egzoz kapağındaki koruyucuları
çıkartınız.
6) Dizel#2 yakıtı yada “ Kırmızı ” dizel yakıtı (
ASTM – D – 975 )yada A2 sınıfı B 52869 ‘
lu Mobilarma ya da Sta-Bil karışımı
kullanarak bir yakıt kaynak kabı
hazırlayınız.
7) Bağlantıyı kesiniz ya da şaftı pompadan
çıkartınız.
Sayfa 9 / 36
8) Normal çalıştırma sıcaklığını aşmadan
motoru düşük hızda 1-2 dakika çalıştırınız.
9) Yağı ve soğutucuyu boşaltınız.
10) Taşıma ve depolama için kullanılan
koruyucu fişleri değiştiriniz.
11) Motora “ Motorda Yağ Yoktur ” , “
Çalıştırmayınız ” yazan görünür bir kart
bağlayınız.
ÖNEMLİ : BU İŞLEM HER 6 AYDA BİR
TEKRAR EDİLMELİDİR.
***********************************
MOTORU İLAVE KORUMA SERVİSİNDEN
SONRA SERVİSE SOKMA
Motorun normal kullanım durumunu geri
getirmek için aşağıdaki talimatları uygulayınız:
1) Motor yağ haznesini gereken miktarda ,
tavsiye edilen yağla doldurunuz.
2) Taşıma ve depolama için kullanılan
koruyucu fişleri çıkartınız.
3) Soğutucuyu normal seviyeye kadar
doldurunuz.
4) Motordaki “ YAĞ YOKTUR ” , “
ÇALIŞTIRMAYINIZ ” kartlarını çıkartınız.
5) Motor servise sokulduğunda bütün kurulum
talimatlarını uygulayınız.
2.3 KURULUM TALİMATLARI
Motorun doğru kurulumu , en yüksek
performansı almak ve uzun ömürlü bir motora
sahip olmak için oldukça önemlidir. Bu
bağlamda motorun nasıl çalıştığıyla ilgili önemli
kurulum şartları vardır. Bunlar genellikle
soğutma , egzoz , indüksiyon hava ve yakıt
sistemiyle alakalıdır.
Kılavuzun bu bölümü Kullanım Data Kağıtları
ile birlikte okunmalıdır. Eğer kurulumla ilgili bir
sorun çıkarsa Clarke Müşteri Hizmetleri ile
temas kurup problem ile ilgili detayları
alabilirsiniz.
Bütün kurulumlar temiz , kuru ve döküntüsüz
olmalıdır. Motora bakım ve onarım içen giden
bir giriş olduğuna dikkat edilmelidir. Motor
çalışırken motorun olduğu bölgedeki personelin
güvenliği kurulum planını tasarlarken çok
önemlidir :
1) Pompanın pompa üreticisinin talimatlarına
göre tesise ve tüm kuruluma
yerleştirilmesini sağlayınız. Motoru bağlantı
ayarlarında pompalamak için
çalıştırınız.Falk bağlantısını , gres yağı ile ya
da sürüş şaftkardanlarını 1 yada 2 numaralı
NLGI kalitesindeki gres yağı ile Zerk
tertibatında yağlayınız. ( Detaylı ayarlama
talimatları için bölüm 2.4 ’ e bakınız.)
2) Isı değiştirici boşaltma borusunu
kurunuz.Boşaltma borusu ısı değiştiricinin
üzerindeki çıkış bağlantısından daha küçük
olmamalıdır. Isı değiştiriciye bağlı bütün
boru tesisatı motor titreşimi tarafından
meydana gelen hareket ve baskı limitine
karşı emniyetli şekilde bağlanmalıdır. Isı
değiştiriciye olan soğutucu kapalı devre su
basıncının 60 PSI’ lık bir limiti vardır.
3) Bütün soğutucu sistem fişlerini ve akaç
musluklarını kurunuz.
Motor
Miktar Tanımlama
Yer
Modeli
1
1/8” akaç Su Isıtıcı Giriş JU4/6H
musluğu
Tüpü
JDFP/
1
1/8” akaç
Soğutucu
JW6H
musluğu
Isıtıcı Giriş
Tüpü
1
tika
yağ serin
JU4/6H
1
3/8” boru
Isı Değiştirici
JDFP/
tapası
JW6H
1
Elektrod
Isı Değiştirici JU4/6H
tapası
Altı
4) Motor soğutma sistemini önceden
karıştırılmış % 50 su ve % 50 soğutucu
karışımı ile doldurunuz. Ağır hizmet dizel
motorları ASTM – D6210 özelliklerini
karşılayan soğutucular kullanın. Hafif
hizmet yada ASTM – D 3306 olarak
belirtilen otomotiv soğutucuları
kullanmayınız. Dolum boğazının dibine
kadar doldurunuz. Soğutma sistemi
kapasitesi için bölüm 3.4.3 ’ deki Şekil 34 ’
e bakınız.
5) Motor yüklenen yağ ile taşınır. Tamamlayıcı
yağ özellikleri için bölüm 3.3 ’ deki “
Yağlama Sistemi ”ne bakınız.
6) Yakıt donanımını bağlayın ve depo boru
tesisatına doğru çevirin. Boru boyu ,
maksimum kabul edilebilir yakıt emilimi ve
maksimum kabul edilebilir yakıt ana
gereksinimleri için ” Kurulum ” un “ Yakıt
Sistem ” bölümü ve “ Teknik Katalog ” daki
“ Kullanım Bilgis i” ne bakınız. Donanım
deposunu 2 numaralı ( ASTM D-975 ) veya
A2 sınıfı BS 2869 “Kırmızı ” dizel yakıtıyla
doldurun , donanım hava sistemini boşaltın
ve sızıntı olup olmadığını kontrol edin.
Yakıt donanım seviyesi , uygulanabilir kod
gereksinimlerini karşılamalıdır. Dizel yakıt
Sayfa 10 / 36
sisteminin parçalarında bakır ya da
galvanize madde kullanmayınız. Yakıt
tıkanmış filtelere ve enjeksiyona neden olan
bir tepkimeye girer.
7) Hava temizleyici madde üzerindeki koruyucu
kapakları çıkartın.
8) Gömlek su ısıtıcıyı ( varsa ) direkt akım güç
kaynağına bağlayınız.
JU4 / 6 H serilerinde elektrik donanım
gereksinimleri ısıtıcı gövde üzerinde
gösterilir. Isıtıcı bağlantı kablosunu bağlantı
kutusuna direkt olarak bağlayınız. JDFP /
JW6 H serilerinde elektrik donanım
gereksinimleri bağlantı kutusunun üzerinde
gösterilir. Isıtıcıya ısıtıcının sonudaki
bağlantı kutusundan direkt olarak bağlantı
kurun.Donanım kablosu motor ölçü
panelinden kesinlikle geçirilmemelidir.
Önemli motor kontrol parçarına zarar
verebilir. Isıtıcıyı 4. aşama tamamlandıktan
sonra çalıştırın.
9) Egzoz sistemini motorun üzerindeki esnek
bağlantıya bağlayın. Egzoz boru tertibatı
motorca değil güçlendirici yapılarla
desteklenmelidir. Egzoz esnek bağlantısı
yanlış dizim veya yön değişimi için değil
termal genişleme , titreşim ayırma için
sağlanmıştır.
10) Motor ölçü panel terminali çizgisi ( varsa )
ve üretici talimatlarına göre kontrolör
arasında direkt elektrik akımı bağlantısı
yapınız. ” W ” terminalinin sadece WL / FM
soğutucu su bobini ( varsa ) için
kullanıldığına dikkat ediniz. Su bobinin
düzgün bağlantısı için motor ölçü panelinin
iç kapağı üzerindeki tesisat şema etiketine
bakınız.
11) Akümülatörleri üretici talimatlarına göre
elektrolitle doldurun. Elektrolit yüklendikten
sonra motor ve bataryalar arasındaki
kabloları bağlayınız. Doğru pozitif ve
negatif bağlantılar için motor ölçü panel
kapağı ( varsa ) içinde yer alan tesisat
şemasına veya C 13965 “ Teknik Katalog ”
içersindeki doğru tesisat şemasına bakınız.
Negatif kabloları motor bloğuna direkt
olarak bağlayın. JU4 / 6 H serilerinde her
pozitif kabloyu ateşleyici motorun büyük
elektrik sütununa bağlayın.
Not: JU4/6 H serlerinde her batarya seti için
ayrı bir motor vardır.
JDFP/JW6 H serilerinde her pozitif kabloyu
manuel ateşleyici kontapın büyük dış
sütununa bağlayın.
12) Not:” Clarke Kullanım ve Bakım
Talimatları Kılavuzu ” ve Clarke parça resim
sayfaları motor ölçü paneli içindedir.
2.4 BELİRLİ VOLAN BAĞLANTI
AYARLAMA TALİMATLARI
2.4.1 Sürücü Şaft
Doğru paralel denge ve açısal ihtiyat payı için,
pompa şaftı ve motor krank şaftı merkez, hatları
ayarlarını kontrol etmek için sürücü şaft, volan
disk sürücü ( JW6 H modellerinde yoktur ) ve
pompa şaftı üzerindeki kenarlı tekerlek göbeği
arasına yerleştirilmelidir.
Sürücü şaftı koruyucularını çıkarmadan önce
negatif batarya kablosunu her iki bataryadan da
çıkartınız.
Ayarlama konrolleri ve gerekli düzenlemelere
başlamadan önce bütün sürücü şaft bağlantı
civatalarının döndürme gücü ( tork ) aşağıdaki
değerlere göre olmalıdır :
MODEL
JU4H-10,12,
14,20,22,24
AB26,
AEA0,
JU4R-09,
11,13,19,
21,23, AEA9
JU4H-28,30,
32,34, 40,42,
44,H8,H0,
H2, AEE8,
AEF2, ADJ8,
ADJ2, JU4R40, AEE7,
AEF1
JU6H-D0,
D2,30,32,34,
JU6R- D9,
D1,29,31,33
JU4H- 50,52,
54,58,
JU4R- 49,
51,53
JU6H- G8,
M8,M2, M0,
58,50,52, 54,
ABL8,ABL0,
ABL2,AB76,
68,60,62,84
JU6R- G7,
L7, L9,L1,
M7, M1, M9,
57, 49,51, 53
Sayfa 11 / 36
SÜRÜCÜ
ŞAFT
CİVATA
BÜYÜKLÜĞ
Ü/MALZEM
E DERECESİ
SIKIŞTIR
ICI TORK
(ft-lbs)
CDS10-SC
SC41
SC41A
7/16-20
Derece 8
(Hi-Tensile)
50 - 55
(68 – 75)
CDS20-SC
SC55
SC55A
1/2-20
Derece 8
(Hi-Tensile)
75 - 82
(102 – 112)
CDS20-S1
SC55L-A
1/2-20
Derece 8
(Hi-Tensile)
75 - 82
(102 – 112)
3/8-24
Derece 8
(Hi- Tensile)
30-35
(41-48)
(See Note
2)
3/8-24
Derece 8 (HiTensile)
30-35
(41-48)
(See Note
2)
CDS30-S1
CDS30-S1
SC61L-A
JW6
JU6HAAQ8,
KAQ8,
AARG,
KARG,
AAPG,
KAPG,
AAS0,
KAS0,
JU6RAAQ7,
KAQ7,
AARF,
KARF,
AAS9, KAS9
CDS50-SC
SC81A
7/16-20
Derece 8
(Hi-Tensile)
50 - 55
(68 – 75)
(See Note
2)
CDS50-SC
SC81A
7/16-20
Derece 8
(Hi-Tensile)
50 - 55
(68 – 75)
(See Note
2)
Not 1 : Yüksek ölçüde çekilebilir civatalar ve
sürücü şaftı sürücü diske yada volana oturmak
için kullanılan cıvata somunları için , gerekli
sıkıştırıcı döndürme gücünü uygulayabilmek
amacıyla bir standart döndürme gücü anahtarına
eklenmiş “ karga burnu ” vida anahtarı
bulunmalıdır. ( Standart bir soket sürücü şaftı
cıvata başlarının yakınlığı nedeniyle çalışmaz )
Aşağıdaki adımlar düzgün ayarlamayı kontrol
etmek için size yardımcı olacaktır. Tüm
ölçümleri yapmak için ölçek ya da milimetreli
bir cetvel tavsiye edilir.
A) ”Yatay Paralel Denge ” yi kontrol etmek için
sürücü şaft doğru konumda olmalıdır.
1) Volan sürücü diski üzerindeki “AB”
işaretinin Şema 7 ’ de gösterildiği gibi saat
12 konumuna gelmesi için motoru manuel
olarak çeviriniz.
2) Volan disk sürücüsünün arka
yüzündeki ölçüm “ A ” yı
göstermelidir. (A noktası Şema 7 ’ de
gösterildiği gibi taşıyıcı delik
üzerindedir. )
ÖLÇÜM
58 + 1mm.
68 + 1.5mm.
68 + 1.5mm.
84 + 1.5mm.
109 + 2mm.
taşıyıcı delik üzerindedir.) Bu ölçüm
A ± 0.5 mm noktasındaki ölçüme eşit
olmalıdır.
C) ” Dikey Paralel Denge ” yi kontrol etmek
için sürücü şaft tekrar konumlandırılmalıdır.
1) Volan sürücü diski üzerindeki ” CD ”
işaretinin Şema 8 ’ de gösterilen
pozisyonda olması için motor şaftını
manuel olarak 90 ° çeviriniz.
2) Volan disk sürücüsünün arka
yüzündeki ölçüm “ C ” yi
göstermelidir. (“C ” noktası 90 °
çevrilmiş “ A ” noktasıyla aynıdır. )
“ C ” noktasındaki ölçüm şöyle
olmalıdır:
ÖLÇÜM
60 + 1mm.
70.5 + 1mm.
70.5 + 1mm.
86.5 + 1mm.
112.5 + 1mm.
MODELLER
CDS10-SC / SC41 / SC41A
CDS20-SC / SC55 / SC55A
CDS20-S1 / SC55L-A
CDS30-S1 / SC61L-A
CDS50-SC / SC81A
D) Bir önceki basamakta ( C ) olduğu gibi şaftı
aynı konumda tutarak şaftaların dikey
ayarlamalarını kontrol edin.
1) Köşeli pompa şaftının ön yüzündeki
ölçüm ” D” yi göstermelidir. ( “ D ”
noktası 90° çevrilmiş “ B ”
noktasıyla aynıdır. ) Bu ölçüm C ± 1
mm noktasındaki ölçüme eşit
olmalıdır.
Basamak A ve B’deki ölçümleri düzeltmek için
gerekli olduğundan, motoru yan yana hareket
ettirin.( Şekil 7 ’ ye bakınız ) Basamak C ve D ’
deki ölçümleri düzeltmek için gerekli
olduğundan , motoru önden yada arkadan
kaldırınız. ( Şekil 8 e bakınız )
Akümülatör kablolarını tekrar bağlamadan önce
bütün koruyucuları tekrar yükleyiniz.
MODELLER
CDS10-SC /SC41 / SC41A
CDS20-SC / SC55 / SC55A
CDS20-S1 / SC55L-A
CDS30-S1 / SC61L-A
CDS50-SC / SC81A
B) Bir önceki basamakta ( A ) olduğu gibi şaftı
aynı konumda tutarak şaftların ” Yatay
Açısal Ayarlama ” sını kontrol edin.
1) Kenarı köşeli pompa şaftının
üzerindeki ölçüm “ B ” yi
göstermelidir. (“B ” noktası motorun
egzoz tarafının üzerinde yer alan
Sayfa 12 / 36
Şekil 7
Şekil 8
SÜRÜCÜ ŞAFT BAKIMI
1) Sürücü şaft servisini yapmak için negatif
akümülatör kablolarını sökün, koruyucu başı
çıkartın ve bir kenara koyun.
2) U - birleşme yerinin gres tertibatına
ulaşabilmesi için motor şaftını el ile çevirin.
3) Gres tertibatı üzerindeki N.L.G.I 1 veya 2
derece gres pozisyonlu elle tutulan bir gres
tabancası kullanın. Bütün dört kap
mühürlerinde gres görününe kadar
pompalayınız.
4) Bütün sürücü şaft bağlayıcı civatalarının sıkı
olduğunu kontrol edin. Eğer gerekirse
2.4.1’e göre tekrar torklayın.
1) Operatör , acil durumda motoru durdurmak
için serbest bir girişe sahip olmalıdır.
2) Alet odası havalandırma boruları açık
olmalıdır ve motor hava için iyi bir girişe
sahip olmalıdır.
3) Bütün koruyucular yerinde olmalıdır ve
herhangi bir nedenle yerinde değilseler
dönen parçalar serbest ve sınırlama olmadan
temiz olmalıdır.
4) Akümülatör kapakları yerinde olmalıdır ve
motorun önünde yada motora temas eden
orijinal donanım özelliklerinin parçası
olmayan hiçbirşey olmamalıdır.
5) Soğutucu için su donanımı tekrar sınırlama
olmadan mevcut olmalıdır.
Motor çalışırken soğutucu su sıcaklığının ve yağ
basıncının C 13965 Teknik Katalogu içersindeki
Kurulum & Kullanım Veri Sayfası, ’nda
belirtilen sınırlar içersinde olduğundan emin
olunuz.
Eğer su sıcaklığı fazla ise;
1) Su pompası alternatörü üzerindeki V
şeklindeki kemer gerginliğini ,
2) Termostatın düzgün çalışmasını ,
3) Isı değiştirici tüp destesi durumunu kontrol
ediniz.
2.6 MOTORU ÇALIŞTIRMA / DURDURMA
2.4.2 Diğer Birleştirici Tipleri
2.6.1 Motoru Çalıştırma
Ek bilgi için fabrika yada www. clarkefire. com
‘ daki Clarke web sayfasına danışın.
Çalıştırmak için ana pompa kontrolörünü
kullanın. Kontrolör üreticisince sağlanan
talimatları takip edin. UL / FM motorlarında ,
motoru başlatmak ve durdurmak için ana pompa
kontrolörünü kullanın. Ana pompa kontrolörü
çalıştırılamaz olursa , motor ölçü panelinden
motor elle başlatılabilir veya durduralabilir.
MOD SEÇİCİ ’ yi ELLE ÇALIŞTIRMA
(MANUEL ) duruma getirin. (Şekil 9 ’ a bakın)
1#MANUEL KRANK ’ ı motor çalışıncaya
kaldırın ve tutun veya 15 saniye sonra bırakın.
Eğer ünite çalışmazsa 15 saniye bekleyin ,
2#MANUEL KRANK ’ ı kullanın ve adımı
tekrarlayın. Eğer SOĞUTUCU SU akmıyorsa
veya motor ISISI çok YÜKSEKSE soğutma
sistemi manuel by-pass valflerini açın.
Not:JW motorlarında motoru ayrıca başlatıcı
kontakları kullanarak da başlatabilirsiniz.
2.5 HAFTALIK TEST
Haftalık test esnasında tecrübeli bir operatörün
bulunması şiddetle tavsiye edilir.
Not : Bu motor oranlı yükleme şartları altında en
yüksek verimlilik ve güvenirlilikle çalışmak için
tasarlanmıştır. Test amaçları için motorun daha
düşük şartlarda çalıştırılabilmesi rağmen,
herhangi bir dönemdeki çalıştırma süreleri
maksimum 30 / 45 dakikayı aşmamalıdır.
Motoru çalıştırmadan önce aşağıdakilerden emin
olunuz :
Sayfa 13 / 36
Şekil 9
1) Acil Durum Kullanma Talimatları
2) Otomatik-Manuel Mod Seçici
3) Manuel Kol Kontrolleri
4) Aşırı Hız Tekrar Başlatma
5) Uyarı Lambası
6) Aşırı Hız Doğrulaması
Sayfa 14 / 36
ÖNEMLİ : Ana pompa kontrolör seçici motor
ölçü panelinden başlatırken KAPALI
durumunda olmalıdır. Manuel çalıştırmayı
tamamladıktan sonra motor pompa kontrolörü
ve motor ölçü paneli üzerindeki seçiciyi
OTOMATİK durumuna çevirin.
Şekil 10
2.6.2 Motoru Durdurma
Eğer motor ana pompa kontrolöründe
başlatılırsa , motoru durdurmak için ana pompa
kontrörünü kullanın.
Eğer motor ölçü panelinden başlatılırsa MOD
SEÇİCİ şalteri OTOMATİK / MANUEL
DURDURMA konumuna getirin,motor
duracaktır.Eğer açıksa soğutma sistemi manuel
by-pass valfini kapatın.
ÖNEMLİ: OTOMATİK kullanım esnasında
MOD SEÇİCİ şalteri MANUEL
ÇALIŞTIRMA konumunda BIRAKMAYIN.
(Kontrolör motoru durduramayacaktır ve
ZARAR OLUŞABİLİR )
Motor ölçü paneli olmayan motorlarda kapam
için motor üzerinde bir manuel kapama kolu
vardır.
Servis için yakıt sistemi her açıldığında ( hatlar
sökülmüş veya filtreler çıkartılmış ) sistemden
hava boşaltılmalıdır.
JU4 / 6H Motor Serileri :
1) Yakıt filtresi yatağı üzerindeki hava
boşaltma borusu vidasını ( A ) elinizle iki
tam çevirmeyle gevşetin. ( Şekil 11 ’ e
bakınız )
2) Donanım pompa ateşleme tapası kolunu ( A )
yakıt akışı hava kabarcıklarından serbest
olana dek çalıştırın. (Şekil 12 ’ ye bakınız )
3) Boşaltma tapasını güvenli bir şekilde
sıkılayın;pompa eylemi hissedilmeyene
kadar ateşleme tapasını çalıştırmaya devam
edin.El ateşleme tapasını içeri doğru(motora
doğru) gidebildiği kadar itiniz.
4) Motoru başlatın ve sızıntı kontrolü yapın.
3.0 MOTOR SİSTEMLERİ
3.1 YAKIT SİSTEMİ
3.1.1 Yakıt Sistemini Boşaltma
UYARI:Basınç altındaki sızan sıvı deri içine
ciddi yaralanmalara neden olarak
girebilir.Yakıt ve diğer hatları sökmeden
önce basıncı boşaltın.basınç uygulamadan
önce tüm bağlantıları sıkılaştırın.Elinizi ve
vücudunuzu basınç altında sıvı sızdıran pin
delikleri ve enjektör memelerinden uzak
tutun.Sızıntıları aramak için bir parça
karton yada kağıt kullanın.Elinizi
kullanmayın.Eğer HERHANGİ bir sıvı
deriye enjekte olursa ,sıvı birkaç saat içinde
bu tür bir yaralanmayı bilen bir doktor
tarafından cerrahi müdaheleyle alınmalıdır
yoksa kangren oluşabilir.Bu bir yaralanmayı
bilmeyen doktorlar Moline yada Illinois ’deki
Deere&Şirket Tıp Bölümü’nü yada bilinen
diğer tıp kaynaklarını arayabilirler.Şekil 10’a
bakınız.
Sayfa 15 / 36
Şekil 11
Şekil 12
Şekil 14
Eğer motor çalışmazsa , az sonra açıklanacak
şekilde yakıt enjeksiyon pompası yada
enjeksiyon memelerindeki havayı yakıt
sisteminden boşaltmak gerekli olabilir.
JDFP/JW6H Motor Serileri :
Sistem parçaları yerleri için Şekil 19’a bakın.
Yakıt Enjeksiyon Pompasındaki :
1) Yakıt enjeksiyon pompasındaki yakıt
dönüş hattı bağlayıcısını ( A ) hafifçe gevşetiniz.
( Şekil 13 )
2) Yakıt hava kabarcıksız yakıt dönüş hattı
bağlantısından geçene kadar yakıt donanımı
pompa ateşleme tapası kolunu çalıştırınız.
3) 16N - m ’deki dönüş hat bağlayıcıyı
sıkılayınız. ( 12 lb – ft )
4) Silindir bloğuna doğru dahili
pozisyondaki el ateşleme tapasını bırakın. Şekil
14’e bakınız.
A)
B)
C)
D)
Birincil Yakıt Filtresi
İkincil Yakıt Filtresi
Yakıt Enjeksiyon Pompası
Hız Ayarlaması
Yuvarlak Birincil Yakıt Filtresi/Su
Ayırıcısındaki :
1) Su ve bulaşkanları temiz tortu çanağından
boşaltın.
2) Yakıt filtre yatağı üzerindeki hava boşaltma
vidasını gevşetin.(Şekil 14)
3) El ateşleme tapasını yakıt akışı hava
kabarcıklarından serbest olana dek
çalıştırın.( Şekil 15 )
4) El ateşleme tapasının aşağı doğru
pompalama durumunda olması için hava
borusu vidasını sıkılayın.
Şekil 13
Şekil 15
Sayfa 16 / 36
Dikdörtgen Sonuncu Yakıt Filtresindeki :
1) Yakıt filtresi üzerindeki boşaltma tapasını (
A ) gevşetin. ( Şekil 16 )
2) Yakıt donanım pompası üzerindeki ( Şekil
17 ) el ateşleme tapasını kabarcıksız
yumuşak yakıt akışı tapa deliğinden geçene
dek çalıştırın.
3) Eş zamanlı olarak el ateşleme tapasını aşağı
doğru itin ve filtre liman tapasını kapatın. Bu
havanın sisteme girmesini engeller. Tapayı
güvenli bir şekilde sıkılayın. AŞIRI
sıkmayın.
4) Motoru başlatın ve sızıntı kontrolü yapın.
Şekil 17
Şekil 16
Şekil 18
Eğer motor çalışmazsa,enjeksiyon
memelerindeki havayı aşağıda açıklanan şekilde
yakıt sisteminden boşaltın.
Yakıt Enjeksiyon Memesindeki :
1) 1 numaralı enjeksiyon memesindeki ( A )
yakıt hat bağlantısını gevşetin.( Şekil 18 )
2) Motoru başlatıcı motorla , kabarcıksız yakıt
gevşetilmiş bağlantıdan akana dek kol ile
işletin. (Motoru başlatmayın )Bağlantıyı
tekrar sıkılayın.
3) Motoru başlatın ve sızıntı kontrolü yapın.
4) Eğer motor çalışmazsa , motoru çalıştırmak
için yeterli hava yakıt sisteminden
boşaltılana dek kalan enjeksiyon
memelerinde prosedürü tekrarlayın.
Şekil 19
3.1.2 Çiğ Suyunu Yakıt Filtresinden Boşaltma
Çiğ suyunu yakıt filtresinden boşaltın.Yakıt
filtreleri, gövdelerinin ( A ) dibinde yer alan bir
su yoluna ( B ) sahiptir Şekil 20, bu filtreler
yüklenmiş suyu bırakmak için her hafta
boşaltılmalıdır.
Sayfa 17 / 36
ayarlandığından ve yuvaya sıkıca
yerleştirildiğinden emin olunuz. Doğru hiza
için filtreyi çevirmek gerekli olabilir.
Eğer su ayırıcı varsa , filtre elementini su ayırıcı
çanağından çıkartınız. Ayırıcı çanağı boşaltınız
ve temizleyiniz. Kompres havayla kurutunuz.
Yeni elementin üzerine su ayırıcı çanağı
kurunuz. Güvenli bir şekilde sıkılayınız.
Şekil 20
3.1.3 Yakıt Filtre Kartuşlarını Değiştirme :
Talimatlara göre kartuşları değiştirme ve havayı
yakıt sisteminden boşaltma 3. 1. 1 bölümünde
verilmiştir. Yakıt filtresi değişiklikleri
tavsiyelere göre yer almalıdır ve sadece onaylı
filtreler kullanılmalıdır.
Filtreleri tavsiyelerle değiştirmek şu durumlarda
olabilir :
1) Motorda aşırı çekme olduğunda ,
2) Yakıt filtresi tartışılır olduğunda ,
3) Motor normal işletme parametrelerine zıt
geçici şartlara maruz bırakıldığında ,
4) Yakıt tankı sıkıştırma kapanı üretici
talimatları hattı içinde boşaltılmamıştır.
7) Filtre elementi üzerindeki anahtarları yakıt
yuvası içindeki deliklerle aynı hizaya
getiriniz.
8) Tutma segmanını , toz mühürün yakıt yuvası
üzerindeki yerinde olduğundan emin olarak
binme yuvası üzerine kurunuz. Elinizle
segmanı kola “ oturana ” dek sıkılayınız. ( 1
/ 3 dönüş ) Tutma Segmanını AŞIRI
SIKILAMAYINIZ.
Not : Doğru kurulum ” klik ” sesi duyulunca ve
tutma segmanın gevşemesi hissedilince
gösterilir.
Yeni elementle birlikte kullanmış elementi fişe
sokmak için bir priz verilmiştir.
9) Yakıt kesme valfini açınız , yakıt sistemini
boşaltınız ve boşaltma prizini ( D )
sıkılayınız. Şekil 21 ’ e bakınız.
JU4 / 6H:
1) Yakıt kesme valfini kapatınız , eğer varsa.
2) Yakıt filtresi takımını ve çevrili alanı iyice
temizleyiniz.
3) Su yolu tapasını ( C ) gevşetiniz ve yakıtı
uygun bir kaba boşaltınız. Şekil 21 ’ e
bakınız.
4) Tutma segmanını ( A ) sıkıca kavrayınız ve
onu ¼ lük bir dönüşle saat akrebinin dönüş
yönüne karşı çeviriniz. Segmanı yakıt
elementiyle ( B ) çıkartınız. Şekil 21 ’ e
bakınız.
5) Yakıt binme yuvasının temizliğini kontrol
ediniz. Gerektiği kadar temiz olmalıdır.
Not : Yakıt filtresi kutusu üzerindeki
yükseltilmiş lokeytörler doğru kurukum için
binme yuvaı içindeki deliklerle aynı hizada
olmalıdır.
Şekil 21
JDFP/JW6H :
Her motorda iki tane yakıt filtresi vardır.Kimlik
amacıyla , birincil filtre saydam su ayırıcıyla
birleşir.
6) Binme yuvasına yeni filtre elementi
yükleyiniz. Elementin düzgünce
Sayfa 18 / 36
Birincil ( Yuvarlak ) Yakıt Filtresi / Su
Ayırıcıyı Değiştirme
1) Yakıt tankının dibindeki kesme valfini
kapatınız , eğer varsa.
2) Yakıt filtresi / su ayırıcı tertibatı ve
çevreleyen alanı tamamen temizleyiniz.
Not: Tutma segmanı ( F ) üzerindeki asansör
döndürüldüğünde , tutma çentiğinden onu
geçirmeye yardım eder. Şekil 22 ’ ye bakınız.
3) Tutma segmanını saat akrebinin dönüş
yönüne karşı ¼ lük bir dönüşle çeviriniz.
4) Su ayırıcı çanağı ( G ) yakıt elementinden ( E
) çıkartınız. Ayrıca çanağı boşaltınız ve
temizleyiniz. Kompres havayla kurulayınız.
Şekil 22 ’ ye bakınız.
Not : Yükseltilmiş lokeytörlerin filtre elementi
üzerinde olduğuna dikkat ediniz. Bu lokeytörler
filtre elementinin yakıt yuvasına doğru
oturmasını sağlar.
5) Su ayırıcı çanağı yeni filtre elementi üzerine
kurunuz. Güvenli bir şekilde sıkılayınız.
6) Filtre elementini daha uzun , dik lokeytör ( D
) binme yuvası karşısında olana dek
ayalayınız. Filtre elementini yuvaya güvenli
bir şekilde yerleştiriniz. Doğru hiza için
filtreyi çevirmek gerekli olabilir. Şekil 22
’ye bakınız.
7) Tutucu segmanı , toz mühürün ( C ) yakıt
yatağı üzerindeki yerinde olduğundan emin
olarak kurunuz. Tutucu segmanı kol
pozisyonuna kilitlenene ve “ klik ” sesi
duyulana kadar sıkılayınız. Şekil 22 ’ ye
bakınız.
8) Yakıt sistemini boşaltın.
Şekil 22
İkincil(Dikdörtgen) Yakıt Filtresi Elementini
Değiştirme
1) Yakıt tankının dibindeki kesme valfini
kapayınız , eğer varsa.
2) Yakıt yatağı tarafındaki boşlatma tapasını
(C) gevşetiniz. Yakıt filtresinden boşaltmak
için su yolu tapasını çıkartınız. Şekil 23 ’ e
bakınız.
Not : Boşaltılan yakıtı tutmak için su yolu
tapasının altına bir kap koyunuz.
3) Yakıt filtresiyle üst tutucu yayı yatağa
sabitleyiniz ve dip tutucu yayın üstüne doğru
çekiniz. Yakıt filtresini yakıt filtresi yatağı
kılavuz millerinden çıkartınız ve atınız.
4) Yakıt filtresi yatağının kılavuz milleri
üzerine yeni yakıt filtresini kurunuz. Filtreyi
yatağa karşı sıkıca tutunuz.
5) İlk önce dipteki filtre tutucu yayı emniyete
alınız, daha sonra üst tutucu yayı ( dört ok )
emniyete alınız.
6) Yeni çekilmiş boşaltma tapasını yükleyiniz ,
yüklendi diye gösterilir.Boşaltma tapasını ve
su yolu tapasını güvenli bir şekilde
sıkılayınız. Aşırı sıkmayınız.
7) Yakıt kesme valfini açınız ve yakıt sistemini
boşaltınız. Şekil 23 ’ e bakınız.
Sayfa 19 / 36
“ Sarkık Yay “ Parça Numarası
RPM
Şekil 23
3.1.4 Yakıt Tankları
Yoğuşmayı en aza indirmek için yakıt tanklarını
dolu tutunuz. Yakıt tankının dibindeki su yolunu
herhangi muhtemel su yada tortuyu boşaltmak
için haftada bir kez açınız. Her test
çalışmasından sonra tankı doldurunuz.
Not : Her NFPA 25 standartları için , yakıt tank
seviyesi kapasitesinin % 67 ‘ sinden az
olmamalıdır.
3.1.5 JU4/6H Yakıt Enjeksiyon Pompası
Parçaları
BU ETİKET BÜTÜN JU4H VE JU6H
MOTORLARINDA VARDIR.
CLARKE
Fire Protection Products
UYARI
BU YAKIT ENJEKSİYON POMPASI
AŞAĞIDAKİ PARÇALARDAN HER HANGİ
BİR TANESİNİ İÇEREBİLİR.
SARKIK YAY
13558 (1760-2350)
13563 (2350-2600)
20357 (1760-2350)
13563 (1760-2600)
ÇALIŞTIRMA-DURDURMA BOBİNİ
SD 26214
SD 26387
SD 26921
SD 26922
STANADYNE MONTAJI DEĞİŞİK PARÇA
NUMARALARINI YANSITABİLİR
BİTMİŞ PARÇALARIN BAKIMINI YAPINIZ
Yukardaki etiket “ Kurulmuş ” parçaların
kimliğini belirlemek için eklenmiştir.
MODEL
JU4H-UF10
JU4R-UF09
JU4R-UF11
JU4H-UF20
JU4R-UF19
JU4R-UF21
JU4H-LP20
JU4R-UF23
JU4H-UFADJ8
JU4H-UFADJ2
JU4H-UFAEA0
JU4H-UFAEE8
JU4H-UFAEF2
JU4R-UFAEA9
JU4R-UFAEE7
JU4R-UFAEF1
JU4R-UF13
JU4H-UF14
JU4H-UF24
JU4H-UFAB26
JU4H-UF12
JU4H-UF22
JU4H-UF32
JU4H-UF42
JU4R-UF51
JU4H-UF52
JU4H-UFH2
JU4H-UF34
JU4H-UF44
JU4H-UF54
JU4R-UF53
JU4H-LP54
JU4H-LPL4
JU4H-UF84
JU4H-UF30
JU4H-UF40
JU4R-UF40
JU4H-UF50
JU4H-UFH8
JU4H-UFH0
JU4H-UF58
JU4R-UF49
JU4H-LP50
JU6H-UF30
JU6H-UFD0
JU6H-UFG8
JU6H-UFABL0
JU6H-UFABL2
JU6H-UFABL8
JU6H-UFM8
JU6H-UFM0
JU6H-UF58
JU6H-UF50
JU6H-UF68
JU6H-UF60
JU6H-UFAAQ8
JU6H-UFAARG
JU6H-UFKAQ8
JU6H-UFKARG
JU6H-UFAAPG
JU6H-UFKAPG
JU6H-UFAAS0
JU6H-UFKAS0
JU6H-LP50
JU6H-LP60
JU6R-UFAA29
JU6R-UFKA29
JU6R-UFAAD9
JU6R-UFKAD9
JU6R-UFAAG7
JU6R-UFKAG7
JU6R-UFAAL9
JU6R-UFKAL9
JU6R-UFAAL1
JU6R-UFKAL1
JU6R-UFAAL7
Tablo 1: Motor Modeli Ve Hızına Göre Sarkık
Yay Parça Numarası
Tablo 2: Motor Voltajına Göre Çalıştırma Durdurma Bobini ( Enjeksiyon Pompası
Dahilinde ) Parça Numarası
Enjeksiyon Pompası
Sayfa 20 / 36
1760
2100
2350
2350
2600
2800
2960
3000
13563
or
C02353
24339
13563
or
C02353
24339
20357
13558
Clarke motorları SAE J1349 ( Clarke USA )
veya ISO 3046 ( Clarke UK ) çerçevesinde
tespit edilmiştir. Bu kapasitede bazı alan
şartlarını karşılamak için gücü azaltılabilir ,
bunu yapmada başarısız olma motorun
performansını ciddi şekilde etkileyebilir ve
erken arızaya neden olabilir.
JU6R-UFKAL7
JU6R-UFAAM7
JU6R-UFKAM7
JU6R-UFAAM1
JU6R-UFKAM1
JU6R-UFAAM9
JU6R-UFKAM9
JU6R-UFAA57
JU6R-UFKA57
JU6R-UFAA49
JU6R-UFKA49
JU6R-UFAA67
JU6R-UFKA67
JU6R-UFAA59
JU6R-UFKA59
JU6R-UFAAQ7
JU6R-UFKAQ7
JU6R-UFAARF
JU6R-UFKARF
JU6R-UFAAPF
JU6R-UFKAPF
JU6R-UFAAS9
JU6R-UFKAS9
JU6H-UF32
JU6H-UFD2
JU6H-UFM2
JU6H-UF52
JU6H-UF62
JU6R-UFAA31
JU6R-UFKA31
JU6R-UFAAD1
JU6R-UFKAD1
JU6R-UFAAM1
JU6R-UFKAM1
JU6R-UFAA51
JU6R-UFKA51
JU6R-UFAA61
JU6R-UFKA61
JU6H-UF34
JU6H-UF54
JU6H-UF84
JU6H-UFAB76
JU6R-UFAA33
JU6R-UFKA33
JU6R-UFAA53
JU6R-UFKA53
JU6R-UFAA83
JU6R-UFKA83
3.2.2 Havalandırma
Bu motor yanma sistemi , takılan radyatör
soğutucu sistemi ihtiyaçlarını karşılamak ve
yayılan ısı ve krank yuvası emisyonlarının
yeterli dağılımına izin vermek için yeterli
havalandırmayla desteklenmelidir. Bütün bu
bilgiler için C 13965 Teknik Katalogu içindeki
Kurulum & Kullanım Verisine başvurunuz. Bu
veri iç ve dış pencerenin doğru büyüklüğü için
kullanılabilir.
13563
or
C02353
3.2.3 Standart Hava Temizleyici
Standart hava temizleyici tekrar kullanılabilen
bir tiptir. Eğer hava temizleyicinin kirlendiği bir
durum olursa , güç kaybı ve siyah bir duman
oluşacaktır , hava temizleyici acilen servise
götürülmelidir. Clarke Motor Modeli tarafından
hava temizleyici parça numaraları için Şekil 39 ’
a bakınız.
24339
Durdurma-Çalıştırma Bobini Parça
Numarası
12 Volt
24 Volt
ETR
SD26214 or C07853
SD26387 or C07826
ETS
SD26921 or C07827
SD26922 or C07828
Kısaltmalar :
ETR - Çalıştırma Enerji Verme
ETS - Durdurma Enerji Verme
SD # - Stanadin Parça Numarası
C # - Clarke Parça Numarası
3.1.6 JW6H Yakıt Enjeksiyon Pompası Parçaları
Sarkık yay ve Çalıştırma-Durdurma
Bobini(enjeksiyon pompası dışında) parça
numaraları için fabrikaya danışınız.
UYARI : Hava temizleyiciyi motor çalışırken
çıkartmayınız yada motoru hava filtresi
kapalıyken çalıştırmayınız. Açıkta kalmış
parçalar personelde ciddi yaralanmalara yol
açabilir ve motorun içine yabancı bir madde
sokulursa motor içinde ciddi zararlar oluşabilir.
Hava temizleyici üreticisi aşağıdakileri tavsiye
eder :
1) Önceden yağlanmış tekrar kullanılabilir
elementlere özel bir yağla servis yapılır.
2) Şekil 24 hava filtresi talimatlarını gösterir.
3) Servis yaparken element kullanışlı
değildir,yağla tekrar spreyleme filtre
verimliliğini artırır.
NOT:Bunu motor çalışırken denemeyiniz.
NOT:Tekrar kullanılabilir elementi fazla
yağlamayınız.
3.2 HAVA / EGZOZ SİSTEMİ
3.2.1 Çevre Şartları
Sayfa 21 / 36
HAVA FİLTRESİ TALİMATLARI
3.2.4 Karterin Havalandırması
Motorun içinde oluşabilen buhar , karter ve çark
tertibatı kompartımanından sürekli ve basınçlı
havalandırma sistemiyle atılır.
Hafif basınç , motor karteri kompartımanı içinde
tutulur. Bu karter basıncı ve sonuçlanan
havalandırma ; silindir bloğu boyunca ve
sallama kolu kompartımanı içinde süpüren
piston segmanlarını geçmiş hava sızıntısı
tarafından gerçekleştirilir. Burada sallama cihazı
kapağı hava deliği elementi eklenmiş hava
borusunca atılır. Şekil 25 , 26 ve 27’ye bakınız.
Şekil 25
JU4 - UFH 10, 12, 20, 22
Şekil
24
Şekil 26
Tüm JU4H-UF30,32,40,42,50,52 & JU6H’ lerde
Şekil 24 cont’d
Sayfa 22 / 36
minimum ve maksimum işaretleri arasında
olmalıdır.
Şekil 27
JDFP/JW6H
3.2.5 Egzoz Sistemi
Şekil 28
Motor egzozuna fazla geri basınç hem motorun
performansını hem de ömrünü oldukça düşürür.
Bu yüzden egzoz sistemlerinin doğru çapta
olması ve minimum bükülme miktarları içinde
mümkün minimum kısalıkta olması önemlidir.
Egzoz bilgisi için C 13965 Teknik Katalog
içindeki Kurulum & Çalıştırma Verisine
bakınız.
Egzoz sisteminin kurulumu şunları içermelidir:
- Personeli sıcak yüzeylerden koruma ,
- Motor egzoz çıkışı üzerindeki gerilmeyi
önlemek ve titreşimi en aza indirmek için
yeterli destek ,
- Su ve diğer yabancı madde girişine karşı
koruma
Motor çalışırken pompa odasının dışındaki
egzoz borusu çıkışını aşırı duman koşulları gibi
çevre tehlikeleri nedeniyle kontrol ediniz.
1- Mavi Duman - Muhtemel Motor Yağı
Tüketimi
2- Beyaz Duman - Silindirlerde Su Olma
İhtimali
Kaynak - Yakıt içindeki muhtemel su ve dahili
motor problemi
3.3 YAĞLAMA SİSTEMİ
3.3.1 Yağ Haznesi Yağını Kontrol Etme
Şekil 28 ve 29 ’ da gösterildiği gibi motorun
üzerindeki yağ seviye çubuğunu kullanarak yağ
haznesi yağ seviyesini kontrol edin. Bu seviye
motor çalışmazken yağ seviye çubuğunun
Şekil 29
JDFP/JW6H
3.3.2 Motor Yağını Değiştirme
1) Isınana kadar motoru çalıştırınız.
2) Motoru durdurunuz. Yağ haznesi su yolu
tapasını çıkartınız ve yağlama yağını yağ
haznesinden boşaltınız. Su yolu tapasını
yerine oturtunuz ve tapayı 34Nm(25 lbf / ft)
/3.5 kgf m ’ye sıkılayınız.
3) Yağ haznesini yağ seviye çubuğu göstergesi
üzerindeki “ DOLU ” işaretine kadar , onaylı
derecede yeni ve temiz yağlama yağıyla
doldurunuz.
4) AEC seçiciyi ” otomatik ” ve manuel
çalıştırma kolunu manuel durdurma
durumuna getirerek üniteyi hizmete geri
getiriniz. Soğutma sistemi manuel by-pass
valfini kapatınız.
5) Kullanılmış yağı düzgün şekilde tanzim
ediniz.
Sayfa 23 / 36
3.3.3 Yağ Filtresi Kartuşunu Değiştirme
1) Motoru kapayınız.
2) Dökülmüş yağlama yağını tutmak için
filtrenin altına bir tepsi koyunuz.
3) Filtreyi kayış vida anahtarı yada benzer bir
aletle çıkartınız.
4) Filtre başını temizleyiniz.
5) Yeni filtreye temiz motor yağlama yağı
ekleyiniz.Yağın filtre elementinden geçmesi
için bir süre bekleyiniz.
6) Filtre mührünün üstünü temiz motor yağlama
yağıyla yağlayınız.
7) Filtreyi yerine oturtunuz ve onu sadece
elinizle sıkılayınız. Kayış vida anahtarı
kullanmayınız.
8) Yağ haznesinde yağlama yağı olduğundan
emin olunuz.Turbo şarjlı motorlarda yağ
basıncı elde edilene kadar motorun
başlamasını ve başlatıcı motoru
çalıştırmasını bekleyiniz.
9) Motoru çalıştırınız ve filtre sızıntı kontrolü
yapınız.Motor soğuyunca yağ seviye çubuk
göstergesi üzerindeki seviyeyi kontrol ediniz
ve gerekirse hazneye biraz daha yağ
koyunuz.
10)Ana pompa kontrolörü “ otomatik ” ve
manuel çalıştırma kolunu OTO - KAPALI
durumuna getirerek üniteyi tekrar hizmete
sokunuz. Şekil 30 ’ a bakınız.
Şekil 31
3.3.5 Yağ Kapasiteleri ( Filtre Dahil )
MOTOR MODELİ
JU4H – Bütün Modellerde
JU6H
JU6H-UFAARG, KARG,
AAPG, KAPG, AAS0,
KAS0, AAQ8, KAQ8,
JU6R-UFAARF, KARF,
AAPF, KAPF, AAS9,
KAS9, AAQ7, KAQ7
JW6H –B ütün Modellerde
YAĞ KAPASİTESİ
KUART (LİTRE)
15.5 (14.7)
21.1 (20.0)
34.3 (32.5)
30.1 (28.5)
Şekil 32
3.4 SOĞUTMA SİSTEMİ
3.4.1 Motor Soğutucu
Aşağıdaki bilgiler John Deere motorları
kullanıcılarının uygun soğutucu seçimine rehber
olmak için verilmiştir.
John Deere motorlarında kullanılan su / etilen
glikol / önleyici madde soğutucu karışımı
aşağıdaki temel gereksinimleri karşılamalıdır :
- Yeterli ısı transferi sağlayınız.
- Kavitasyon zararından korunma sağlayınız.
- Soğutma sistemi içinde bir korozyon /
erozyon - rezistant çevresi sağlayınız.
- Soğutma sistemi içindeki kabuk veya
yapışkan çamur tortusu oluşumunu önleyiniz.
- Motor hortumu ve mühür metaryelleri
uyumlu olmalıdır.
- Koruma üzerinde yeterlidonma ve kaynama
sağlayınız.
Şekil 30
3.3.4 Yağ Özellikleri
Bu motor fabrikada John Deere Motor Arıza
Yağı ile doldurulmuştur.
Önemli : Yağ seviyesi yağ seviye çubuk
göstergesi üzerindeki ekleme işaretinden ”
DÜŞÜK ”olana dek telafi yağı eklemeyin.
John Deere Motor Arıza Yağı ( TY 22041 )
arıza süresince tüketilen yağı telafi etmek için
kullanılmalıdır.
UYARI
Pompa kurulumu için su ve antifiriz çözeltisi
gereklidir.Kurulumdan önce bu çözeltiyi
karıştırmak gereklidir.Bu , elementi
yakabilen ısıtıcı elementlerin tıkanmasına yol
açabilecek saf antifiriz tepkimelerini önler.
Her modelin doğru soğutma sistemi
Sayfa 24 / 36
soğutucular ağır görev dizel motorları
koruyacak doğru katkı maddelerini
içermezler. Bunlar genelde yüksek silikat
konsantrasyonlarını içerir ve motor ya da
soğutma sistemine zarar verir.
kapasiteleri için teknik bilgi bölümüne
bakınız.
3.4.2 Su
Su soğutma sistemi içersinde korosif çevre
üretebilir ve mineral içerik , dahili soğutma
yüzeyleri üzerinde tortu tabakası oluşmasına
neden olabilir. Bu yüzden korozyonu ,
kavitasyonu ve kabuk tortularını kontrol etmek
için koruyucu maddeler eklenmelidir.
Klorid , sülfat , magnezyum ve kalsiyum ; kabuk
tortusu , yapışkan çamur tortusu , korozyon veya
bunların birleşimine neden olabilecek
metaryeller arasındadır. Sertlik ( magnezyum ve
kalsiyum tuzları yüzdesinin karbonatlar olarak
geniş şekilde sınıflandırılması ) kabuk
oluşumuna neden olurken , klorid ve / veya
sülfatlar , korozyonu hızlandırma eğilimindedir.
Şekil 33 ’ de belirtilen sınırlar içerisindeki su
düzgün şekilde tutulursa bir motor soğutucu
olarak tatmin edicidir. Damıtılmış su kullanımı
tercih edilir.
Malzemeler
Klorid (Azami)
Sülfat (Azami)
Toplam Çözünen
Katılar (Azami)
Toplam Sertlik
(Azami)
Milyon
Başına
Parçalar
40
100
Galon
Başına
Adetler
2.5
5.8
340
!70
20
10
Şekil 33
3.4.3 Soğutucu Kapasiteleri
Hem GM 6038 - N formulasyonunu ( GM 1899M performansı ) veya ASTM D6210
gereksinimlerini karşılayan bir etilen glikol
soğutucu (düşük silikat formulasyonunu)
kullanınız.
Bir % 50 soğutucu su çözeltisi tavsiye
edilir.Zayıf ısı transferi kapasitesi , ters donma
koruma ve muhtemel silikat ayrılması nedeniyle
% 70 ‘ in üzerindeki konsantrasyonlar tavsiye
edilmez. % 30 ‘ un altındaki konsantrasyonlar
ufak donma , kaynama veya korozyon koruması
gösterir.
ÖNEMLİ
Asla otomotiv tipi soğutucular ( sadece
ASTM DB 306 veya ASTM D 4656 ’ yı
karşılayanlar gibi ) kullanmayınız. Bu
ENGINE
MODEL
COOLANT
CAPACITY
KUART (LİTRE)
JU4H naturally aspirated,
low speed (<2600 rpm)
JU4H naturally aspirated,
high speed (>2600 rpm)
JU4H turbocharged, low
speed (<2600 rpm)
JU4H turbocharged, high
speed (>2600 rpm)
JU4R naturally aspirated,
low speed (<2600 rpm)
JU4R naturally aspirated,
high speed (>2600 rpm)
JU4R turbocharged, low
speed (<2600 rpm)
JU4R turbocharged, high
speed (>2600 rpm)
JU6H low speed (<2600
rpm)
JU6H high speed (>2600
rpm)
JU6R turbocharged, low
speed (<2600 rpm)
JU6R turbocharged, high
speed (>2600 rpm)
JU6R turbocharged &
aftercooled, low speed
(<2600 rpm)
JU6R turbocharged &
aftercooled, high speed
(>2600 rpm)
JDFP-06WA/JW6-F30,38
UFADB0, D0, F0, J0, 70,
80, AA80
JDFP-06WR/JW6UF40,48, 50, 58, 60, H8
15.3 (14.5)
15.9 (15)
15.3 (14.5)
14.8 (14)
19.0 (18.0)
19.6 (18.5)
20.0 (19.0)
19.5 (18.5)
19.5 (18.5)
20.0 (19.0)
42.5 (40.2)
43.0 (40.7)
TBD
TBD
22 (21)
23 (22)
Şekil 34
3.4.4 Soğutucu Önleyici Madde
Düzgün tutulmuş soğutucunun önemi aşırı
vurgulanamaz. Yetersiz ya da hiç önleyici
maddeye sahip olmayan bir soğutucu ; küf ,
kabuk , yapışkan çamur ve mineral tortu
oluşumuna davetiye çıkarır. Bu tortular soğutma
sisteminin verimliliğini ve koruma
kabiliyetlerini ciddi şekilde düşürür.
Tavsiye edilen ek soğutucu önleyici maddeleri;
korozyon koruması, kavitayon tenkili , pH
kontrolü sağlayan ve kabuklaşmayı önleyen
Sayfa 25 / 36
kimyasal bileşenlerin bir kombinasyonudur. Bu
önleyici maddeler sıvı paketler veya antifirizin
integral parçaları gibi değişik formlarda
mevcuttur.
Ek önleyici maddenin bütün John Deere motor
sistemlerine eklenmesi zorunludur. İlk dolumda
şarj öncesi dozajı kullanılmalıdır ve her servis
arasında bakım dozajı kullanılmalıdır. Eğer
önleyici maddeler kullanılmazsa ciddi hasar
oluşabilir. Daha sıradan korozyon önleyici
maddelerin bazıları boratlar , nitrartlar ve
silikatlardır. Normal çalıştırma boyunca önleyici
maddeler azalır. Orijinal güç seviyelerini devam
ettirmek için ek önleyici madde soğutucuya
eklenmelidir. Önleyici maddelerin doğru
konsantrasyonları için Şekil 35 ’ e bakınız.
Boron (B)
Nitrit (NO2)
Nitrat (NO3)
Silikon (Si)
Fosfor (P)
PH
Asgari
PPM
1000
800
1000
50
300
8.5
Şekil 35
Azami
PPM
1500
2400
2000
250
500
10.5
John Deere motorlarında çözünebilir yağ veya
kromlu önleyici madde kullanmayınız. Zararlı
etkiler oluşur.
3.4.5.1 Geri Alıcı Soğutucu Tankı olmayan
motorlar. (Şekil #35A)
Tazyik kapağını takınız, motoru başlatınız ve
havanın motor boşluklarından atılması için
ortalama 5 çalıştırınız
Soğutucunun güvenli bir çalıştırma seviyesinde
olduğunu kontrol ederken, tazyik kapağını
çıkartmadan önce, en iyisi, motorun ortalama
ısısının 120ºF (49ºC veya daha altına düşmesini
beklemektir.
Tazyik kapağını çıkartınız ve doğru doldurma
seviyesinde tekrar doldurunuz.
Mevcut havayı dışarı atma işlemine devam
etmek için, motoru başlatın ve ısı ortalama
160°-200° (71°-93°C ) de sabitleşinceye kadar,
veya 25 dakikadan uzun süre ile çalıştırın .
Isıtma işlemi esnasında, tazyik kapağı yerine
bağlı olan fazlalık borusundan soğutucu sıvı
geldiğini göreceksiniz.
Motoru soğumaya bırakınız. Daha sonra
tazyik kapağını açınız ve doğru doldurma
seviyesine kadar tekrar doldurunuz.
Dikkat: Soğutucu sıvı normal çalışma
ısısındayken tazyik kapağını açmayınız.
Sıcak soğutucu sıvı dışarı atılması olası k,işisel
yaralanmalarla sonuçlanabilir..
Önleyici madde konsantrasyonlarını düzgün bir
şekilde kontrol edebilmek için yardım amacıyla
yerel Servis / Satıcınızla kontak kurmanız
gerekli olabilir. Fabrika Soğutucu Analiz Kit ’ i
numarasını almak için Parça Bilgi Böülümü ’ ne
bakın. Bu kit , motor soğutucunun durumunu
analiz etmek için uygun bir fiyata alınabilir.
3.4.5 Motoru doldurmak prosedürü:
Soğutma sistemini doldururken, hava
kabarcıkları oluşabilir. Sistem çalıştırılmadan
önce havadan arıtılmalıdır.
Bu en iyi şekilde önceden karıştırılmış eriyik ile
yerine getirilir.
Dikkat: Soğutma sistemini fazla
doldurmayınız. Tazyikli bir sistemin
ısı genişlemesi için fazla
doldurulmamış alana ihtiyacı vardır.
Sayfa 26 / 36
Kapa
Isı değiştirici
Soğutucu sıvıyı
tekrar alma
Şekil #35B
Isıtıcı sıvıyı tekrar geri alma tankının kapağını
açınız ve ısıtıcı sıvıyı tekrar geri alma tankını,
tankın dibinden 110mm (4”) seviyesine kadar
50/50 ısıtıcı sıvı karışımı
ile doldurunuz.
Kapağı yerine takınız.
şekil #35C
Motoru akıntısız veya az akıntılı şartlar altında
yangın pompası ile başlatınız ve çalıştırınız.
Motoru ortalama 1 dakika çalıştırınız. Isı
değiştirici tazyik kapağını motor çalışırken
dikkatli şekilde açınız
Not: Sistem tazyik altında iken bir kapağı
açarken, daima dikkat edilmelidir.
3.4.5.2 Soğutucu sıvısını tekrar alma Tankı olan
Motorlar(Şekil#35B & #35C)
Tazyik kapağını ısı değiştiriciden çıkartınız ve
soğutma sistemini ,tazyik kapağının contasının
yüzeyine kadar, 50/50 soğutma sıvısı karışımı
ile doldurunuz.
Soğutma sistemini tazyik kapağı contası
yüzeyine kadar tekrar doldurunuz. Isı
değiştiricinin tazyik kapağını tekrar yerine
takınız.
Havayı komple olarak dışarıya atma muhtelif
yukarı doğru sıcak/aşağıya doğru soğuk devirler
oluşturacaktır. Daima, soğutucu sıvıyı tekrar
alma şişesindeki uygun soğutucu sıvı seviyesini
kontrol ediniz.
3.5 ELEKTRİK SİSTEMİ
Not: dakikada ssgari 10 litre (3 gpm) den fazla
olan bir doldurma oranı kullanmayınız.
Isı değiştiricinin tazyik kapaını tekrar yerine
takınız.
Sayfa 27 / 36
3.5.1 Kablolama Şeması ( Sadece Motor Ölçü
Panellilerde )
3.5.2 Sürücü Kemer Gerginliğini Ve
Ayarlamasını Kontrol Etme
ÇalıştırmaDurdurma
Bobini
Bütün sürücü kemerleri hem motor su
pompasının hem de akümülatör şarj edici
alternatörün ( yerine oturtulduğunda ) etkili bir
şekilde çalışmasını sağlamak için yeterli şekilde
sıkılanmalıdır. Şekil 37 ’ye bakınız.
ETR
ETR
ETR
Çizim
No.
C07575
(JU4/6)
Açıklama
(Direkt Akım
Voltajı )
Mechanical
Engines
NFPA-20 and
UL/FM motor
ölçü paneli
(NL Modeli Opsiyonel)
C071360
Electronic
Engine
NFPA20 and
UL/FM engine
gauge panel
C07602
(JW6)
NFPA-20 and
UL/FM motor
ölçü paneli
(NL Modeli Opsiyonel)
LPCB
Engine Gauge
Panel
ETS
U071056
ETR
C071612
ETR/ETS
C071590
UL/FM Front
Opening
Insturment
Panel
UL/FM Front
Opening
Instrument
Panel with
C071571
speed switch
Referans
Belgesi
C13965
Teknik
Kataloguna
Bakınız
(Mechanical
Engines)
JU
Electronic
Engines
Technical
Catalog
C132679
JW
Electronic
Engines
Technical
Catalog
C133121
C13965
Teknik
Kataloguna
Bakınız
(Mechanical
Engines)
C13965
Teknik
Kataloguna
Bakınız
(Mechanical
Engines)
ETR= Çalıştırma Enerji Verme
Çizim No.
C07651
(JU4/6, JW,
JX)
C07651
(JDFP/JW6H)
Açıklama
(Alternatif Akım
Voltajı)
NFPA-20 and
UL/FM Engine
Jacket Water Heater
(NL Models Optional)
Optional Engine
Jacket Water Heater
(NL Models Optional)
Şekil 36
Referans
Belgesi
C13965
C132679
C133121
Teknik
Kataloguna
Bakınız
Şekil 37
Kemer Gerginliğini Ayarlamak İçin :
- Oktaki esneklik 4 ” – 6 ” (10 – 15 mm )
olmalıdır.
Su Pompası Sürücü Kemerleri Gerginliğini
Artırmak İçin :
- Alternatör A ve B yerleştirme civatasını
gevşetiniz.
- Doğru kemer gerrginliğine ayarlayınız.
- A ve B yerleştirme civatalarını sıkılayınız.
3.5.3 Hız Şalteri ( Varsa )
Bir motor aşırı hız durumunda , hız şalteri ana
pompa motor kontrolörüne sinyal gönderir ve
ayrıca motor kapanmasını da etkiler. AŞIRI HIZ
TEKRAR BAŞLATMA şalteri ( Şekil 9 ) alet
paneli üzerinde yer alır. Aşırı hız durumu
oluşursa , nedenini araştırınız ve motoru tekrar
hizmete sokmadan önce gerekli düzeltmeleri
yapınız.
AŞIRI HIZ TEKRAR BAŞLATMA , tekrar
başlatabilmek için manuel olarak kaldırılmalıdır.
NOT : Bu tekrar başlatma işlemi bir yeniden
başlatma yapabilmek için tamamlanmalıdır.
Eğer yapılmazsa , motor ana pompa
kontrolörünce yada manuel olarak
başlamayacaktır.
AŞIRI HIZ DOĞRULAMASI
AŞIRI HIZ şalterini “ yukarı ” pozisyonunda
tutunuz. Bu ana pompa kontrolörüne bir aşırı hız
Sayfa 28 / 36
sinyali ve motorun ayarlanmış hız RPM ’ sinin
%67 ’ sinde kapanmasını sağlayacaktır.
Motor ana pompa kontrolörüyle başlatınız ; hız
şalteri , bir aşırı hız sinyali ve motor ile pompayı
koruyan bir kapama oluşturacaktır.
ÖRNEK
Oranlamış Hız : 1760 RPM
Aşırı Hız Kapama : 2112 RPM (1760 RPM ’
nin % 120 ’ si)
Doğrulama Kapaması : 1410 RPM ( 2112 RPM
’ nin % 67 ’ si )
akrebi dönüş yönüne , RPM artırmak için
saat akrebi dönüş yönü tersine istenilen hız
elde edilene kadar çeviriniz.
D. Uzun ayarlayıcıyı güvenli bir şekilde tutarak
, sıkıştırma somun civatasını bir vida
anahtarıyla sıkılayınız.
E. Bu kılavuzdaki “Motoru Durdurma”
prosedürünü takip ederek motoru
durdurunuz.
UYARI : Aşırı Hız doğrulamasından sonra ,
AŞIRI HIZ TEKRAR BAŞLATMA şalterini
kaldırınız ve motorun ve hız şalterinin normal
çalışması için ana pompa kontrolörünü tekrar
başlatınız.
3.5.4 Manyetik Toplayıcı ( Varsa )
Şekil 38
Volan yuvasına yerleştirilmiş manyetik toplayıcı
, takometre aşırı hız şalteri ve / veya ana pompa
kontrolörü için bir giriş sinyali sağlar. Segman
çark tertibatı üstü ve manyetik toplayıcının
arasında bir 0. 33 ” hava boşluğu olmalıdır.
Manyetik toplayıcı deliğinde ortalanmış bir diş
ile, toplayıcı segman dişine değene kadar diziniz
ve ½ lik bir dönüşle geri çekiniz.Toplayıcıyı
yerinde tutarken sıkıştırma cıvata somununu
sıkılayınız.
4.0 BAKIM PROGRAMI
4.1 RUTİN BAKIM
NOT : Aşağıdaki Rutin Bakım Programı ,
motorun ayda 2 saati aşmayan kullanımı içindir.
UL / FM motor modelleri için ayrıca NFPA 25 ’
e bakınız.
KISALTMALAR:
3.6 MOTOR HIZ AYARLAMASI
Bir mekanik yönetici motor hızını kontrol eder.
Yönetici yakıt enjeksiyon pompası içine
kurulmuştur. Bütün yöneticiler Clarke ’ dan
ayrılmadan önceki kimlik tabelasındaki güç
veya kabul edilebilir maksimum pompa
yüklemesi oranlanmış hızına ayarlanır. Başlatma
İncelemesi sırasında veya iyi hale getirilen
üniteleri tekrar hizmete sokarken , bazı ufak hız
ayarlamaları gerekebilir. Bu ayarlamanın yetkili
servis bayisi temsilcisi tarafından yapılması
şiddetle tavsiye edilir.
◊

o
Kontrol ediniz
Temizleyiniz
Değiştiriniz
Yağlayınız
HAFTALIK
Motor hızını ayarlama ;
A. Bu kılavuzdaki “ Motoru Başlatma ”
prosedürünü takip ederek motoru başlatınız.
B. Motorun ısınmasını bekleyiniz. Sıkıştırma
cıvata somunu gevşetiniz. (Şekil 38 ’ e
bakınız.)
C. Alet panel hızını gözlemlerken uzun
ayarlayıcıyı RPM ’ yi düşürmek için saat
Sayfa 29 / 36
Hava temizleyici
Akümülatör
Soğutucu hortumları
Soğutucu seviyeleri
Soğutucu su bobin valfı
Egzoz sistemi
Yakıt tankı
Genel teftiş
Çalıştırma- durdurma Kontrol Yöneticisi
Gömlek su ısıtıcısı
Yağlama yağı seviyesi
Çalıştırma ölçüleri
Yakıt filtresinden suyu boşaltma
Motor çalıştırma
Uyarı lambası
Bütün motor parçalarının en iyi kullanım ve
verimliliğini sağlamak için, her zaman gerçek
Clarke yedek parçalarını kullanınız.
Siparişler şunları belirtmelidir :
- Motor Model Numarası - Motor geneline
bakınız.
- Motor Seri Numarası - Özellik
Parça Numara(ları) için - Motor Bakım
Parçaları Listesine ve
C
13886 ’ daki Teknik Bülten içindeki
Parçaların Resimlerine bakınız.
HER ALTI AYDA BİR
◊ Akümülatörler
Akümülatör şarj alternatörü
Kemerler
◊ Soğutucu su süzgeçleri
Sürücü şaft U-Bağlantıları
Yakıt boruları
YILDA 1 KERE
◊ Hava temizleyici
Soğutucu önleyici madde
Karter yatağı havalandırma sistemi
o Sürücü şaft U-Bağlantıları
 Yakıt ve Yağ filtreleri
Isı değiştirici elektrodu

Yağlama yağı
Yerleştirme ayırıcıları
Kablolama sistemi
Yedek parçalar için aşağıdakilerle kontak
kurunuz :
- USA Tel (513) 771-2200 Ext. 427 (Amerika
içinden arayanlar için)
- UK Tel (44) 1236 – 449946 (Amerika dışından
arayanlar için)
- USA Fax (513) 771 – 5375 (Amerika içinden
arayanlar için)
- UK Fax ( 44 ) 1236 427274 (Amerika dışından
arayanlar için
USA e – mail: [email protected]
UK e - mail : [email protected]
HER 2 YILDA BİR
 Hava temizleyici
 Akümülatörler
 Kemerler
 Soğutu hortumları
 Soğutucu
6.2 MOTOR BAKIM PARÇALARI LİSTESİ
ÖNEMLİ : Motoru servise sokarken ana pompa
kontrolorünü “ KAPALI ” ya getiriniz. Ana
pompa kontrolörünü “ KAPALI ” ya getirmeden
önce , ilgili bütün departmanların normal bakım
ve ve test için yangın koruma ekipmanının
geçici kesintisinden dolayı tetikte olmasını
doğrulamak için, bakım ve güvenlik
gözetmenleriyle kontrol ediniz. Ayrıca yerel
yangın departmanını ana pompa kontrolörü ana
merkeze sessiz alarm tarafından bağlandığında
uyarınız. Servis tamamlandığında , ana pompa
seçiciyi “ Otomatik ” ve motorun üzerindeki
mod seçiciyi ” Otomatik ” durumuna getiriniz.
Uygun personele motorun “ otomatik ”
durumuna getirildiğini söyleyiniz.
5.0 SORUN BULMA
Clarke servisi bayisine veya fabrikaya
danışın.Web sitemize girerek servis bayilerinin
yerlerini öğrenebilirsiniz. www.clarkefire.com
6.0 PARÇA BİLGİSİ
6.1 YEDEK PARÇALAR
Refer to Appendix “A“ at the end of this manual.
MOTOR
MODELİ
All
TEMİZLEYİCİ
MADDE
99-55050
HAVA FİLTRESİ
YAĞI
C121157
Şekil 39
7.0 MALSAHİBİNİN YARDIMI
Clarke servisi bayisine veya fabrikaya danışınız.
Web sitemize girerek servis bayilerinin yerlerini
öğrenebilirsiniz. www.clarkefire.com
8.0 GARANTİ
8.1 GENEL GARANTİ AÇIKLAMASI
Clarke motorlarının tatmin edici performansı ve
Clarke motorları
sahipleri / operatörlerinin
memnuniyeti ; Motor üreticisi , Motor Servisi
Bayisi ve Clarke için en önemli konulardır.
Hepsi tüm yangın pompası ve püskürtme
sisteminin son kurulumundan sonra destek
sağlar.
Garanti yükümlülükleri dünya genelinde hem
Clarke hem de John Deere servis
organizasyonlarını kapsar.
Sayfa 30 / 36
Motor Üreticisi ( John Deere ) temel motor
parçaları ve Clarke NFPA - 20 özellikleri ve FM
/ UL sertifikasyon gereksinimlerini sağlamak
için gerekli olan tüm aksesuarlar için garanti
verir.
8.2 CLARKE GARANTİSİ
Bütün Clarke garantili parçaları yangın pompası
sisteminin başlangıç tarihinden başlayan 12
aylık bir garanti süresine sahiptir. Garanti
kapsamı parçanın değişimini ve kurulum için
makul işçilik ücretini kapsar. Yanlış motor
kurulumu , taşıma esnasında oluşan hasarlar ve
yanlış kullanım garanti kapsamı dışındadır.
Ek garanti detayları için aşağıdaki sayfadaki “
John Deere Yeni Motor Garantisi ” özel garanti
açıklamasına bakınız. Ayrıca , herhangi ibr
sorunuz ya da ek bilgiye ihtiyacınız olursa
Clarke ile kontak kurunuz.
Clarke , kazara yada ortaya çıkan maliyetlerden
, zarardan veya bu garanti kapsamındaki yanlış
kullanım ya da arıza sonucu müşterinin başına
gelebilecek masraflardan sorumlu değildir.
Garanti Kapsamı
Bu garanti John Deere tarafından satılan motor
ve entegral parçalar içindir. Alıcıya iletilen
malzemeden yada işçilikten kaynaklanan tüm
John Deere garantili parçalar ve John Deere
motoru parçaları tamir edilir veya değiştirilir ;
çünkü John Deere böyle bir hata ürünün ilk
perakende alıcıya teslim edildiği tarihten
itibaren hesaplanan garanti süresi içinde olursa
ve eğer teslimat John Deere’ye 30 günlük teslim
tarihi içinde iletilirse , parçalar veya tamir işi ,
motorun içine kurulan ekipmanın parçaları veya
motora ait olmayan parçaların çıkartılması veya
tekrar kurulmasından ve gerektiğinde motorun
sökülmesi ve tekrar kurulmasından doğan makul
iş masrafları için ücretlendirmemeyi seçer.
Emisyon Garantileri
Emisyon garantileri motor / makineye
iliştirilmiş kullanım ve bakım talimatları
içindedir.
Garanti Servisi Alma
8.3 JOHN DEERE GARANTİSİ
Garanti Süresi
Aksi yazılı olarak sağlanmazsa John Deere* ,
aşağıdaki garantiyi John Deere veya onun
müesseselerinden başka bir şirket tarafından
imal edilen ürünün bir parçası olan pazarlanan
her John Deere yol dışı motorunu , ilk
perakende alıcı ve sonraki alıcı için garanti
altına alır :
- 12 ay sınırsız kullanım saati veya,
- 24 ay ve 2000 kullanım saati toplamı öncesi
ve her yol dışı güçlendirme uygulamasında
kullanılan John Deere motoru için :
12 ay , sınırsız kullanım saati
Not : Fonksiyonel saat metrenin yokluğunda ,
kullanım saati her takvim günü için 12 saat
temel alınarak hesaplanacaktır.
( *John Deere Birleşik Devletler ’ deki
kullanıcılar konusunda Deere Güç Sistemleri
Grubu , Kanada ’ daki kullanıcılar konusunda
John Deere Limited ve Deere & Company veya
onun şubeleri tüketicinin olduğu diğer ülkelerde
John Deere ekipmanlarının pazarlamasından
sorumludur anlamına gelmektedir.)
Garanti servisi , garanti servisi dolmadan önce
en yakın yetkili John Deere motor servisinden
talep edilmelidir. Yetkili servis bir John Deere
distribütörü , John Deere motor servisi bayisi
veya bu garanti kapsamındaki motor tipli bir
ekipmanı satan ve onun servisini yapan John
Deere bayisidir.
Yetkili servis yerleri sadece yeni veya tekrar
imal edilmiş parçalar veya John Deere
tarafından tedarik edilen yada onaylanan
parçaları kullanacaktır.
Yetkili servis yerleri ve bu garantiyi veren John
Deere bölüm ve müesseselerinin adları , John
Deere Motorları için Parçalar ve Servis
kılavuzunda listelenmiştir.
Garanti servisi istendiği zaman , motorun
teslimat tarihi müşteri tarafından kanıt olarak
gösterilmelidir.
John Deere , yetkili servisin John Deere
olmayan uygulamaların tamirinde garanti
servisini yaparken oluşan seyahat masraflarını ,
seyahat gerçekten gerçekleşince karşılar. Bu
açıklamanın basıldığı tarihteki sınırlama ; 300
Amerikan Doları veya bunun karşılığıdır. Eğer
uzaklık ve seyahat sayısı John Deere ’ nin
karşıladığından fazla ise , servis müşteriyi
oluşan farktan dolayı ücretlendirebilir.
Sayfa 31 / 36
Aletleri , yemek masrafları , pansiyon ve benzeri
şeyleri içeren seyahat masrafları.
Garanti Dışı Durumlar
John Deere’nin yükümlülükleri , John Deere
tarafından tedarik edilmeyen ya da kurulmayan
pompa ve memelerdeki parçalar ve
aksesuarlardaki pompa ve meme üreticisinin
garanti süresini ve bu parçaların neden olduğu
arızaları kapsamaz. Pompa üreticisinin garantisi
motor garantisinden az olduğunda John Deere ,
orijinal motor garantisi hatırlatıcısı süresince
garanti verilebilir arıza tiplerinden doğan pompa
onarım masraflarını , pompa üreticisince onaylı
servis tarafından belgelendirildiğinde karşılar.
Garantisiz arızaları çözmek yada çözmeye
çalışırken oluşan servis çıkışı masrafları.
Yetkili bir John Deere motor servisi bayisinin
dışında başka biri tarafından gerçekleştirilen
masraflar servisler , kanun tarafından aksi
belirtilmedikçe.
Alıcının Sorumlulukları
Motorun ilk başlatılması ve incelenmesi için
çıkartılan masraflar motorla birlikte verilen
çalıştırma ve bakım talimatları takip edildiğinde
, John Deere tarafından gereksiz sayılır.
Normal bakım ve amortisman masrafları.
Çeviri masrafları.
İhma , yanlış kullanım veya motorun dahil
olduğu kaza veya yanlış uygulama , kurulum
veya motorun depolanması durumlarında.
Temsilcilikler Ve İma Edilmiş Garanti
Yoktur
Garanti servisinin yetkili bir taraf dışında başka
biri tarafından gerçekleştirilmesi durumunda ,
eğer böyle bir servis John Deere’nin tasarrufuna
göre motorun performans ve güvenilirliğini ters
şekilde etkilemişse.
Hava ve hava dağıtım sistemlerini kurcalamayı
içeren ama bunlarla sınırlı olmayan , motor
modifikasyonu ve değişimi durumlarında.
Silindir gömleği veya bloğunda gösterilen
soğutma sistemi etkileri ihmali. ( “ oyuklaşma ”
, “ erozyon ” , “ elektroliz ” )
Aşırı süre için alıcı tarafından talep edilen
herhangi ödül.
Motoru taşıma maliyetleri veya motorun içine
yerleştirilen ekipman ve garanti servisinin
gerçekleştirildiği yerde oluşan masraflar , eğer
bu maraflar motorun olduğu yerde yapılan
garanti servisi servis yerine ödenebilecek
maksimum miktardan fazla ise.
Motora giriş yaparken oluşan masraflar ;
örneğin : motora girişi engelleyen duvarlar ,
çitler , katlar , güverteler yada benzer yapılar
gibi fiziksel bariyerler , vinç veya benzeri
şeylerin kiralanması veya rampa yapıları veya
asansörler veya motorun sökülmesi veya
kurulumu için koruyucu yapılar.
Ne John Deere ne de John Deere ile ilişkili
müesseseler , garanti , şartlar, temsilcilikler ve
sözler veremez , ifade edemez ya da ima edilmiş
sözlü veya yazılı burda gösterilenlerin dışında
herhangi bir hatanın oluşması veya motorların
kalitesi ve performansı için ve Bir Örnek Ticari
Kod içinde sağlanan ve Malların Satış Eylemi
ya da diğer statülerce gerekenlerin dışında İMA
EDİLMİŞ GARANTİ , SATILIRLIK VEYA
UYGUNLUK ŞARTLARI VEREMEZ. Bu
hariç bırakma , esas şartları içerir. Hiçbir olayda
bir John Deere dağıtıcısı veya John Deere ya da
John Deere ile ilişkili şirketler , kâr kaybı , ürün
kaybı , yedek ekipman kiralama veya diğer ticari
kayıplar , motorun içine yerleştirilen ekipmana
gelebilecek zarar veya esas kontratı bozma ya da
esas şartları bozmanın sonucu müşterinin neden
olduğu zararları içeren ama bunlarla sınırlı
olmayan kazara ya da oluşabilecek zararlardan ,
bu tür zararlar ve yaralanmalara yukarıda anılan
tarafların ihmali veya kasıtlı eylemleri neden
olmadığı sürece sorumlu olmayacaktır.
Onarım Sınırlaması
Bu garantide yer alan onarımlar , performans ,
garantinin bozulması , şartlar veya John Deere
motorlarıyla ilgili garantiyle ilişkili hususi
onarımlardır. Yukardaki garantinin işçilikteki
hatalar veya metaryellerin neden olduğu alıcının
performans sorunlarını çözemediği durumda ,
hususi onarıma ait motor maliyetini aşmayacak
Sayfa 32 / 36
miktardaki gerçek zararların John Deere
tarafından ödenmesi sınırlı olacaktır.
Satıcı Garantisi Yoktur
John Deere ’ den başka motoru ya da motoru
içine kurulan ürünü satan hiçbir kişi ya da
kuruluş , alıcıya motoru özel olarak garanti eden
bir yazılı garanti sertifikası iletmediği sürece ,
bu durumlarda John Deere ’ nin alıcıya karşı
hiçbir yükümlülüğü yoktur , tek başına John
Deere tarafından garanti edilmiş herhangi bir
motora garanti veremez. Ayrıca ne orijinal
ekipman üreticileri , motor veya ekipman
dağıtıcıları veya motor ve ekipman bayileri ne
de diğer kişi ve kuruluşlar , bu garanti şartlarını
veya sınırlamalarını John Deere adına
değiştirme yetkisine sahip değildir.
Ek Bilgi
Yeni yol dışı John Deere motoru garantisi için
dünya genelindeki Motor Sahibi Garantisi
kitapçığına bakınız.
9.0 KURULUM & ÇALIŞTIRMA DATASI
(C 13965 Teknik Kataloguna bakınız. )
10.0 KABLOLAMA ŞEMALARI
(C 13965 Teknik Kataloguna bakınız.)
11.0 PARÇA GÖSTERİM ÇİZİMLERİ
(C 13965 Teknik Kataloguna bakınız.)
Sayfa 33 / 36
Appendix “A”
JU4H AND JU4R MODELS
Clarke Engine Models Part Description Oil Filter Fuel Filter (Primary) Fuel Filter (Secondary) Air Filter Alternator Fuel Injection Pump Heat Exchanger UF10, 12, 20, 22, AB26 JU4R‐09, 11, 19, 21 UF14, 24 JU4R‐
UF13, 23 UF28, 30, 32, 40, 42, 50, UF34, 52, 58, UF44, 54 H0, H2, H8 JU4R‐
UF53 JU4R‐
UF40, 49, 51 UF84 UFAEA0, E8,F2 JU4R‐
UFAEA9, E7, F1 UFADHG, J8, J2 Part Number (standard items only, optional items not shown) C04616 C04440 C04521 C04440 C04521 C02883 C02359 C02549 C02359 C02549 C02896 N/A C03249 C071047 (12V) or C071048 (24V) C02900 C02897 C02898 C02899 C051128 (USA built) or C051001 (UK built) C02901 RIGHT SIDE‐C07888 AND LEFT SIDE‐C07889 or RIGHT SIDE C071071 AND LEFT SIDE‐C071072 Starter Motor (12V) RIGHT SIDE‐C071073 AND LEFT SIDE C071074 Starter Motor (24V) C071273 OR C071884 Switch, Oil Pressure C071001 OR C071571 Switch, Speed C125678 OR C071881 Switch, Coolant Temperature N/A C061634 OR C061635 C061636 C061637 C061638 Turbocharger C052057
Thermostat C052057 C051275 C052057 C051275 C02925 Nozzle, Injector C02360 Sayfa 34 / 36
JU6H AND JU6R MODELS
Clarke Engine Models Part Description Oil Filter Fuel Filter (Primary) UF30, UF32, UFAA29, UFKA29, UFAA31, UFKA31 UF50, UF58, UFD0, UFG8, UFM0, UFM8, UFABL8, UFABL0, UFABL2, UFAA49, UFKA49, UFAA57, UFKA57, UFAAD9, UFKAD9, UFAAG7, UFKAG7, UFAAL7, UFKAL7, UFAAL9, UFKAL9, UFAAL1, UFKAL1, UFAAM7, UFKAM7, UFAAM9, UFKAM9 UF52, UFD2, UFM2, UFAA51, UFKA51, UFAAD1, UFKAD1, UFAAM1, UFKAM1 UF60, UF68, UFAA59, UFKA59, UFAA67, UFKA67 C02359 C02550 C02902 or C02903 C071047 (12V) or C071048 (24V) C02904 C02905 C02907 RIGHT SIDE‐C07888 AND LEFT SIDE‐C07889 or RIGHT SIDE C071071 AND LEFT SIDE‐C071072 RIGHT SIDE‐C071073 AND LEFT SIDE C071074 Switch, Oil Pressure C071273 OR C071884 OR C072011 OR C072013 C071001 Switch, Speed Switch, Coolant Temperature Thermostat 0C2906 C051127 (USA built) or C051002 (UK built) Starter Motor (24V) Turbocharger C02359 C03396 Alternator Starter Motor (12V) C04440 N/A Air Filter Heat Exchanger UF84, UFAB76, UFAB84, UFAA83, UFKA83 Part Number (standard items only, optional items not shown) C04440 C04521 Fuel Filter (Secondary) Fuel Injection Pump UF62, UFAA61, UFKA61 UF34, UF54, UFAB54, UFAA33, UFKA33, UFAA53, UFKA53 UFAAQ8, UFKAQ8, UFAARG, UFKARG, UFAAPG, UFKAPG, UFAAS0, UFKAS0, UFAAPF, UFKAPF, UFAAQ7, UFKAQ7, UFAARF, UFKARF C125678 OR C071881 C061639 or C061640 C052057 Nozzle, Injector C02360 Sayfa 35 / 36
C061641 C061642 C051275 C052057 JW6H MODELS
Clarke Engine Models Part Description Oil Filter UF30, UF38 UF40, UF48 Part Number (standard items only, optional items not shown) C04614 Fuel Filter (Primary) C02881 Fuel Filter (Secondary) C02882 Air Filter C03244 Alternator Fuel Injection Pump UFH8, UF50, UF58, UF60 C02908 C071047 (12V) or C071048 (24V) C02909 C02910 C05804 Heat Exchanger C071944 or C071072 Starter Motor (12V) C071937 or C071074 Starter Motor (24V) C071273 OR C071884 Switch, Oil Pressure C071001 Switch, Speed C125678 OR C071881 Switch, Coolant Temperature Turbocharger C061643 C061644 Thermostat Nozzle, Injector C061645 C052059 C02894 Sayfa 36 / 36
C02895 

Benzer belgeler

Kullanım ve Bakım Talimatları Kılavuzu

Kullanım ve Bakım Talimatları Kılavuzu tarafındadır. 1.2 GÜVENLİK UYARILARI Dikkat : Bu motorda çalışma esnasında çok yüksek sıcaklıklara ulaşan parçalar ve sıvılar vardır.Ayrıca motor hareketli makaralar ve kemerlerle desteklidir.Dikka...

Detaylı