Pratik, Hızlı, Uyumlu... EN KOLAY İŞ UYGULAMASI!

Transkript

Pratik, Hızlı, Uyumlu... EN KOLAY İŞ UYGULAMASI!
Pratik, Hızlı, Uyumlu...
EN KOLAY İŞ UYGULAMASI!
Türkiye’de 170.000 firma ve 1.300.000’in üzerinde kullanıcı için verimlilik çözümleri üreten Türkiye’nin en
büyük bağımsız yazılım firması LOGO’dan “KOBİ’lerin İş’ine Gelecek Çözüm”: GO PLUS
GO PLUS, farklı sektörlerden KOBİ’lerin Malzeme Yönetimi’nden Satın Alma’ya, Muhasebe’den Satış
Yönetimi’ne kadar tüm temel süreçlerini verimli bir şekilde yöneten, ‘kullanımı en kolay’ iş uygulamasıdır.
GO PLUS, pratik kullanımı, uyumlu yapısı ve kapsamlı fonksiyonları ile dağıtım, hizmet, inşaat, eğitim, tekstil,
medya, sağlık ve daha bir çok sektörden işletmenin ihtiyaçlarını eksiksiz karşılayarak iş süreçlerini hızlandırır.
Neden GO PLUS?
 Stok, Satın alma, Satış, Finans, Genel Muhasebe, Bordro, Duran Varlık Yönetimi işlemlerinizi
gerçekleştirebilir,
 Raporlarınızı ihtiyacınıza göre tasarlayıp tabloya alabilir, gruplayabilir ve ara toplamlar alabilir,
 Hesap ekstrelerinde döviz raporlarını aynı anda görebilir,
 Sade arayüzünü iş yapış şeklinize uygun kişiselleştirirken kartlara yeni alanlar ekleyip bu alanlarla
listelerde arama yapabilir,
 Renk takibi, beden ve cins için özel kodlama yapabilir,
 Yazıcı tanımlamalarını yaparak bütün yazıcılardan çıktı alabilir,
 Windows ile tam uyumlu yapısıyla MS tabanlı ağlar üzerinde sorunsuz çalışabilir,
 Otomatik kayıt ekleme, sık kullanılan kayıtlara ulaşabilme özellikleri ile işlemleri hızlandırabilir,
 Alış faturasından satış faturası oluşturabilir,
 Kart oluşturma sihirbazları ile hata riskini ortadan kaldırabilir,
 GO Webmaster ile 5 dakikada web sitenizi oluşturabilir,
 Yönetici Konsolu ile rapor almadan firmanın banka, satış ve stok durumunu değerlendirebilirsiniz.
Küresel Standartlara Uyum...
Yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK) Modülü
Yeni TTK, muhasebe ve finansal süreçlerde Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS), Vergi Usul
Kanunu (VUK) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS)’nı zorunlu hale getiriyor.
TTK Modülü’nde yer alan fonksiyonlarla bütün bu standartları iş süreçlerinize entegre edebilir; kanunla gelen
yükümlülükleri eksiksiz yerine getirebilrsiniz.
TTK Modülü ile;

Stok değer düşüklüklerinin hesaplanması ve muhasebeleştirilmesi

Sabit kıymetler için TFRS’ye uygun amortisman tabloları ve düzeltme kayıtları

Çek ve senetler için Vergi Usul Kanunu (VUK) ve TFRS’ye göre reeskont hesaplamaları ve aradaki
farklar için düzeltme kayıtları

Ticari borç ve alacakların TFRS’ye göre değerlenerek muhasebeleştirilmesi

Otomatik olarak hesaplanamayan düzeltme kayıtlarının kullanıcı tarafından girilebilmesi

Kıdem tazminatı karşılıklarının aktüeryal yönteme göre hesaplanması işlemlerini
gerçekleştirebilirsiniz.
GO PLUS kullanıcıları yeni TTK Modülü’nden ve bütün Ek Özellikler’den Ücretsiz* Faydalanıyor...
* GO Plus ana paket alımlarında 1 yıllık LEM ücretsiz verilmektedir. LEM (LOGO Enterprise Membership), LOGO kullanıcılarına güncel yasal mevzuata
tam uyum ve yeni geliştirilen tüm standart özelliklerden ücretsiz olarak yararlanmayı garanti altına alan bir üyelik sistemidir. Kullanıcılar, 1 yıl
süresince, sahip oldukları tüm modüllerin ücretli sürüm değişikliklerine ve tüm kanuni değişikliklere ücretsiz olarak sahip olurlar.
Standart Modüller
 Malzeme Yönetimi
Anlık stoklarınızı, stok değer ve seviyelerinizi izleyerek yönetebilir, envanter maliyetlerinizi kontrol
edebilirsiniz. Ürünlerinizin fotoğraflarını malzeme kartına ekleyebilir, ürün ile istediğiniz birimleri
eşleştirebilir, her birime sınırsız sayıda barkod atayabilirsiniz.
Maliyetlendirme işlemlerinizi ortalama, ağırlıklı ortalama, LIFO, FIFO ya da dönemsel ortalama değerleme
yöntemlerinden istediğinizi kullanarak yapabilirsiniz. Ürünleri seri ve lot numaraları ile izleyebilir,
malzemelere uygulanan ÖTV ve telekomünikasyon hizmetlerinde geçerli olan özel iletişim vergisi için geçerli
olacak ek vergileri özellikleri ile tanımlayarak fiş ve faturalarınızda uygulayabilirsiniz.
 Talep Yönetimi
Gerekli olan malzeme taleplerinizi eksiksiz şekilde anlık takip
edebilir, toplu talep karşılama fonksiyonu ile alım maliyetlerinizi
düşürebilir, tüm taleplerinizi ve onlara denk gelen talep karşılama
işlemlerini kolayca raporlayabilirsiniz.
 Satın Alma Yönetimi
Satınalma işlemlerinizi, sipariş aşamasından, malın teslim alınmasına
ve fatura girişine kadar tüm aşamaları ile kontrol edebilirsiniz.
Güncel ödemeleriniz gibi bilgilere hızlı şekilde erişebilir, aldığınız
fiyat, indirim ve ödeme koşulları ile bu fiyat ve indirimlerin geçerlilik süreleri ile ilgili maliyetlerini de takip
edebilirsiniz.
 Satış Yönetimi
Bir siparişi sisteme girdiğinizde, sipariş ve teslimat için gerekli
evrakların oluşturulmasından, malın faturalandırılmasına ve
zamanında teslimat yapılmasına kadar tüm satış ve sevkiyat
sürecini kontrol edebilirsiniz.
Aldığınız sipariş miktarı elinizde bulunan miktardan fazla ise,
otomatik karşı sipariş oluşturabilirsiniz. Satış koşullarınızı gerek
sipariş, irsaliye ve fatura geneli için, gerekse bu belgelerde yer alan
her malzeme için ayrı ayrı uygulayabilirsiniz.
Ürün ve müşteri bazında istediğiniz sayıda ve istediğiniz para birimi üzerinden satış fiyatı tanımlayabilir, bu
fiyatın hangi koşullarda geçerli olacağını parametrelerle belirleyebilirsiniz. Ayrıca ambar bazında fiyat
tanımlayabilirsiniz.
Satış fiyatlarını her malzeme/hizmet için tek tek ya da liste halinde oluşturabilir ve hangi tarihler arasında
geçerli olacağını belirleyebilirsiniz. Satış fiyatlarınızı toplu olarak güncelleyebilirsiniz. Satıcı bazında satış
hedeflerini belirleyebilir, satış performans ölçümünü sağlayabilirsiniz
 Finans Yönetimi
GO PLUS Finans, alıcı ve satıcı cari hesaplarının, bankanın, kredi kartlarının, çek
ve senetlerin takibini ve kasa işlemlerini kapsar, nakit akışınızı yönetir. Ödeme ve
tahsilat planı tanımları ise her tür ihtiyacınıza cevap verecek şekilde esnektir.
Belirlenen limit ve kurallar çerçevesinde risk takibinizin yapılmasını sağlar.
Bankalardaki ticari ve kredi hesaplarınızı, hesap türü seçerek kaydedebilir, bu
hesaplara ait hareketleri yerel para birimi yanında dövizli olarak da
izleyebilirsiniz.
Kredi kartları ile ilgili banka hesaplarını tanımlayabilir, ilgili komisyonları girerek
geri ödeme planları oluşturabilirsiniz. Kredi kartları ile yaptığınız satışlarla ilgili
bankadan gelecek ödemeleri izleyebilirsiniz.
GO PLUS’ın banka kredi takip özelliği, bankalardan aldığınız ticari kredileri etkin
biçimde izlemenizi sağlar. Bu özellik ile hem teminat karşılığında, hem de
teminatsız olarak aldığınız nakdi kredilerin takibini yapabilirsiniz. Kredi geri
ödemesi, bakiye ve kalan borç durumunuzu her an güncel olarak görebilir,
kredilerinizin geri ödemelerini planlayarak nakit akışınızı takip edebilirsiniz. Kasalar üzerinden cari hesap,
banka, çek/senet, personel işlemi kaydedebilir; kasa raporlarını periyot seçerek alabilirsiniz
 Muhasebe Yönetimi
GO PLUS size mevzuat gereklerine tam uyumlu çalışma olanağı sağlar. Standart hesap planı otomatik olarak
oluşur. Hiyerarşik yapıya sahip hesap planı ile ana hesap altında yer alacak alt hesapları esnek bir yapıda
istediğiniz şekilde tanımlayabilirsiniz.
Muhasebeleştirme ile de diğer program bölümlerinde yaptığınız işlemler için muhasebede oluşması gereken
fişlerin otomatik olarak oluşturulmasını sağlayabilirsiniz.
Mali tablolarınızı tanımlayabilir ve yasal olarak alınması zorunlu tabloları yasaların öngördüğü ayrıntıda ve
düzeyde alabilirsiniz. e-Beyanname özelliği ile vergilendirme döneminde mal ve hizmet alımları ile mal ve
hizmet satışlarının bildirilmesinde kullanılan Form Ba ve Form Bs isimli bildirim formlarını elektronik ortamda
verebilirsiniz.

Duran Varlık Yönetimi
Amortisman uygulaması için hem normal amortisman hem de azalan bakiyeler
yöntemini destekleyen modül ile firmanın sahip olduğu taşıt araçları için, satın
alındığı tarihten yıl sonuna kadar geçen ay sayısını dikkate alarak kıst amortisman
uygulaması yapabilirsiniz.
Yeniden değerleme sonucu oluşan değer üzerinden amortisman hesabını
güncelleyebilir, bilanço usulüne uygun defter tutan işletmeler ile ülke dışında
faaliyet gösteren kuruluşlarda ülke içindeki duran varlıkları için yeniden
değerleme yapabilirsiniz.
İsteğe bağlı olarak, yeni sabit kıymet değeri üzerinden hesaplama yaptırılarak
ayrılan amortisman paylarını da güncelleyebilirsiniz.
 GOGaranti
GOGaranti ile Garanti Bankasıyla yapacağınız banka işlemlerini ücretsiz gerçekleştirebilirisiniz.
 Enflasyon Muhasebesi
Enflasyon düzeltmesi işlemlerinizi yapabilirsiniz.
 Ek Vergi (ÖTV,ÖİV)
ÖTV – ÖİV gibi ek vergi uygulamalarını kolayca yönetebilirsiniz.
 GO Webmaster
GO Plus Webmaster ile 5 dakikada bir web sayfasına sahip olabilirsiniz.
Opsiyonel Modüller
 Navigator
Navigator’ın GO Plus ile MS Excel arasında kurduğu dinamik bağlantı ile,
sistemdeki bilgilere “on-line” ulaşabilir, istediğiniz rapor ve grafikleri güncel
olarak alabilirsiniz.
 GO Web
Şirket dışından internet bağlantısı ile raporlarınızı görüntüleyebilir ve
siparişlerinizi girebilirsiniz.
 LogoMaps
Logo Maps ile coğrafi analiz ve raporlamaları gerçek harita üzerinden yapabilirsiniz. Adres Duzenleme ve
temizleme yapabilir, müşteri konum bilgilendirmesi yapabilir, harita üzerinde satış bilgileri izleyebilirsiniz.
 Logo Connect
Şirketler arası belge trasferi yapabilir, banka işlemlerinin bankalar aracılığıyla aktarımını (EFT, havale, vb.)
gerçekleştirebilir, XML, Excel, EDI ve text formatında veri aktarımları, veri aktarımlarında geliştirilmiş kural
tanımları yapabilirsiniz.
 e-Fatura
E-Fatura uygulaması sayesinde elektronik belge olarak düzenlediğiniz faturaları yine elektronik yoldan onayını
alarak karşı tarafa iletebilirsiniz.
 e-defter
Gelirler İdaresi, 24.02.2011 tarihinde yayınladığı, “Elektronik Defter Genel Tebliği” çerçevesinde geliştirilen
uygulama ile, Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir'lerinizi elektronik ortamda oluşturarak Gelirler İdaresi'ne yine
elektronik olarak beyan edebilirsiniz.
 FDA
Çoklu şirketler için şirketler arası veri aktarımlarını gerçekleştirebilir, tanımlı firmalarınız arası çapraz fiş ve
işlem gönderimi yapabilir, her türlü bilgiyi e-mail, SMS veya faks aracılığıyla gönder erek şirketleriniz arası veri
aktarımları ile muhasebe işlemlerinizi hızlandırabilirsiniz.
 LOGO Perakende
Perakende sektöründe faaliyet gösteren işletmeler için geliştirilmiş özel bir modüldür. Barkod Etiket Tasarımı
ve Basımı, Malzeme Sınıfları, Konfigürasyon Yönetimi, Kampanya Yönetimi, Satış Konsolu, Pos Genius 2/3
Entegrasyonu fonksiyonlarını içermektedir.
 Turkcell Hizmetleri
Turkcell Hizmetleri ile sahadaki ekiplerinizi yönetebilir, haritalar
üzerinden izleyebilir, SMS gönderimlerinizi yapabilirsiniz. OPT özelliğini iş
akış süreçlerinizde kullanabilir; ayrıca Turkcell’den gelen faturaları toplu
olarak sisteminize aktarabilirsiniz.
Güncel sistem ihtiyaçları için LOGO Destek sayfasını http://support.logo.com.tr adresinden ziyaret edebilirsiniz.
Bize Ulaşın:
Merkez/Kampüs
Gebze Organize Sanayi Bölgesi Teknopark No:609 Gebze 41480 Kocaeli - TÜRKİYE
T. 0 262 679 8000
Marmara Satış Ofisi
Kayışdayı Mah. Atilla Cad. No:1 Yılmaz İş Merkezi Ataşehir
İSTANBUL - TÜRKİYE
T. 0 216 645 08 09
Anadolu Satış Ofisi ve
AR-GE Merkezi
Cyberpark Cyberplaza C Blok
3. Kat No:328 Ankara - TÜRK‹YE
T. 0 312 265 0400
Ege Satış Ofisi
Şair Eşref Bulvarı Montrö İş Merkezi
No:35/1 Montrö 35210
İzmir - TÜRKİYE
T. 0 232 441 8787
Bizi Takip Edin:

Benzer belgeler