01 - Sufizm ve İnsan

Transkript

01 - Sufizm ve İnsan
Tasavvuf Gazetesi ~Sayfa 1
1 Temmuz 2014/ Salı
@AhmedHulusi
Bugün kafa yorduğun, gününü dolduran,
derd ettiğin, seni sıkan yada keyifveren
konuların ölüm ötesinde ne kadar yeri ve
değeri olacak dersin
@AhmedHulusi
Din taklitçileri belki okuyup düşünmek
ister: pic.twitter.com/tRS0gn38Oz
@AhmedHulusi
Yolun sonunu düşünemiyenlerin yolun
sonunda yakınmaya hakları yoktur!
Mehdiyet ilmine dayalı açığa çıkmış hiç
bir gerçek Mehdi yoktur!
@AhmedHulusi
O kadar cahilliğin zirvesini yaşıyorlar ki,
RUH âyetinin nüzül sebebini bile
bilmiyor; söylendiğindede araştırıp
doğruluğunu farkedemiyorlar
@Gulmisalim
Bir kedinin sahibine sevgisiyle
kucağında yatıpmırıldaması, bir köpeğin
sahibine bağlılığı sadakatiyle yanında
yeralması gibi güven Rabbine
@Gulmisalim
Ne zaman Rabbine, bir mahlukun
sahibine olan güven ve sevginin çok
daha ötesinde, inanıp, güvenip, teslim
olacaksın? Efendim, diyeceksin?
@mehvar1
Yasami okumak çok önemli. Yasadigin
her ani okuyabiliyor musun?
@mehvar1
Ozaman tüm işaretler seni bulur. Çünki
oylesine yaşamaktan çıkıp kendini
seyrederek yaşamak başlıyor.
@Kasif070707
Unutma... pic.twitter.com/7hs8em891D
♌ GÜLMiSÂL. ♌
Retweetlendi
tarafından
@AnlaArtk
Ay Elalem Ne Der ?!
pic.twitter.com/1TyY8uW57t
@AnlaArtk
Mevcut aklınızla sistemini
çözemediğiniz olaydır Mucize,gerçek
Mucizeyse yeryüzünde Allahı
hisseden,yaşayan ve yaşatan birimler
bulunmasıdır
@AnlaArtk
#Ramazan geldiğinde Kuran nazil
olmuş, OKU buyrulmuş.
Ramazana ulaşan Kuran OKUR Hakikati
görür, ORUCA başlar HAK'tan gayrına
bakmamacasına
@kolbasi_erhan
Bireyin tanımadığı kişiler hakkında
hayal mahsulü şeyler üretmesi, kendini
ve karşısındakine bunu inandırması çok
acı bir şeydir.
Anla Artık tarafından Retweetlendi
AHMED HULUSİ...ALLÂH’A YAKÎN
VESİLESİ... "ORUÇ"
"Ramazan" ayı diye bildiğimiz ayda
"oruç"lu olmak, sağlığı yerinde olan her
müslümana; yani "İslâm"ı fark etmiş,
idrak etmiş, kabul etmiş her kişiye
zorunlu! İdrak etmemiş, anlamamış,
kabul etmemiş kişiye zorunlu değil!
Ermeni, Yahudi, Hristiyana "oruç"
zorunlu değil... Onlar "oruç"lu
olmayabilir!.. Çünkü "Allâh"ı anlayıp,
İslâm'ı anlayıp, gereğini idrak edene
zorunlu hâle geliyor "oruç"!
Peki "oruç" nedir?
http://www.pressturk.com/dunya/haber/1
46226/ahmedhulusi...all%EF%BF%BD%EF%BF%B
Dh%E2%80%99a-
yak%EF%BF%BD%EF%BF%BDnvesilesi...-oruc.html
AHMED HULUSİ...BEYİN-DUA
MEKANİZMASI
http://www.pressturk.com/video/ahmedhulusi...beyin-duamekanizmasi/2921.html
Oruç aç kalmak demek değildir!
http://blog.milliyet.com.tr/oruc-ackalmak-demek-degildir---/Blog/?BlogNo=465760
http://blog.radikal.com.tr/din/oruc-ackalmak-demek-degildir-64666
Siber Alemden...
@sufafy
Rabbimi gördüm miraçtan sordum.
Miracı olmayanın namazları yoktur.
pic.twitter.com/qLRKmQ6QGS
@sufafy
Ramazan ayında
Oruç tutanlar için (2)
pic.twitter.com/2bonmHwFnL
@sufafy
Rızık nerde olursa olsun sahibini bulur.
Bil ki sen rızkın peşinde değil, rızık
senin peşindedir.
@sufafy
İlmi v Bilgiyi
pic.twitter.com/5Ga82TW8Bd
@sufafy
SEVEN KİŞİ
pic.twitter.com/Q0Z6pQbK8O
@sufafy
DİN HAKKINDA
pic.twitter.com/cFmhEPqyzP
@sufafy
Gece yemeği
gündüz orucuna..
pic.twitter.com/xSfaSFsjH6
@sufafy
Rabbini nefsinde, haddini
bilerek hissederek...
pic.twitter.com/EuJneByZpo
@sufafy
İYİLİĞİN ŞARTI..
pic.twitter.com/Fjaw293jEA
@sufafy
“İlmi, amel için öğreniniz. Çokları bunda
yanıldı. İlimleri dağlar gibi büyüdü,
amelleri ise zerre gibi küçüldü.”
İbrahim bin Edhem
@sufafy
"Beni üç yerde anmayın; yemek yerken,
hayvan keserken, aksırdığınız zaman."
Hz.Muhammed (sav)
@beyzazapsu
#NÛŔ 37
RİCAL kimdir ?
@KuranınSırrı @AhmedHulusi
pic.twitter.com/fuZT3Aao4Y
@beyzazapsu
Ömrü yaşamak herkese göre değil , ömrü
tüketmeye ise herkes talip.
@beyzazapsu
Nice Tasavvuf ehli Zat eserlerinde
Ruh'tan bahsetmişken Rasulullahın Ruh
hakkında bilgisiz olduğunu düşünmek
kilitlenmişliğe işarettir.
@beyzazapsu
#Ramazan ayına ulaşmamız ile
,Ramazanın bizde kesintisiz yaşanır
olması farklıdır.Ne mutlu daim #Oruc'ta
olanlara pic.twitter.com/6k06zHHeXZ
@londrali
@AhmedHulusi ve @mustafaceceli
sohbetleri, Yansimalar #Kuran çözümü ,
Kavramlar hergün
http://t.co/uGDMTAJjla da
http://t.co/INtMTCt9EO
@haykavi
Niceleri tanrının halifesi zannı ile
kılıçsilah hilafetilan etti
Oysa Allahınhalifesi n demek
http://www.ahmedhulusi.org/yazi/halife.
htm pic.twitter.com/fujY7Sq7dt
@haykavi
İftar heyecanı Boğazın serinliğinde
Ahmed Hulûsi'nin ücretsiz dağıtılan
eserleri ile daha da artıyor.
pic.twitter.com/7hgop9Yep3
@ErkanAgir
İlgilenenlere Cerrahpaşa Camii Ramazan
Programı:
pic.twitter.com/ZHIyWpGvDb
@meminerol
Yargıladıkların kadar esirsin, çünkü
kendini mahkum
ediyorsun!.yargılamayıp hoşgördüğün ve
sevdiğin kadar özgürsün!.
https://www.youtube.com/watch?v=kSJ
MiNIrOYs …
@meminerol
KESİN BİLİNE Kİ;
Herkes, Hz.Muhammed’e tâbi olup
yolundan gitmekle mükelleftir ; kendi
yararı için... @AhmedHulusi
pic.twitter.com/NFrrgdgmhy
@erenusss
Yolda laf atmak değil, adım atmak
lazım. Yürümedikten sonra lafın manası
kalmaz.
Sa'd-i Şirazi
@erenusss
Allah için diyerek Allah ın evini hedef
aldılar!!!
http://www.haberaktuel.com/isid-orgutukabe-yi-yikma-kararini-duyurdu-haberi894763.html …
Gerçekleri IŞİDmeyenlere
"KABE" Gerçeği...
http://ahmedhulusi.org/kitap/insanvesirla
ri1/insan-ve-sirlari-1-sayfa-025.htm …
@Deaxus
Eller BEYNİN aracıdır; yaşadıklarınız
beyindeki aynıyla ruhada kaydı giren
veritabanının açığa çıkışıdır
@AhmedHulusi
pic.twitter.com/Vus9iMbnbA
@Deaxus
Yarın”lar #dün”lerin getirisidirler
Yaşadığınız #An”ın hesap sonucudur
#yarın”lar
http://www.ahmedhulusi.org/kitap/mesaj
lar.htm …
@AhmedHulus
pic.twitter.com/DrLoJdlsyI
@kolbasi_erhan
Tevhidi zedeleyen en büyük şey fitnedir.
@ncaki2007
İşte o zaman kusursuz olursun...
pic.twitter.com/7FcMyuJIKo
@ncaki2007
Severek anlaşılır...
pic.twitter.com/CcvwywVcCh
@ncaki2007
Remember: Hatırlamak =>REMEMBER
RE =TEKRAR
MEMBER = ÜYE = MENSUP => KUL
ÖZÜNE DÖN, KULLUĞUNU
HATIRLA...
@RoseRaleigh
"Nefsini arındıran kurtuldu!"
@RoseRaleigh
pic.twitter.com/rNyKHmXU1d
@oceantr_77
Tüm yaşam bütünolan TEKe aittir. Bir
ağacın üzerindeki yaprağın tek başına
yaşamaya çalışması gibi tek başına
yaşamaya çalışma!
@EbruSevilgen
Gönlü pak olanın...
pic.twitter.com/PzMun7YGnB
@EbruSevilgen
Alan sensin, veren sensin, kılan sen..
Ne verdinse odur, dahi nemiz var?..
Aziz Mahmud Hüdâyî
@EbruSevilgen
Sevgi temizliğin arınmışlığın
teslimiyetin imanın işareti sayılır.
@ftmtaf
Ey insan, mutlaka bedel ödemen lazım !
Bunu farket .
pic.twitter.com/hZdtOd4bVy
@BilgininAnahtar
90 bin yıl önce yaşamış atalarınızın
DNA'sı halâ vücudunuzda bulunur.
@BilgiMixx
'Bir damla su kime yeter' demeyin.
pic.twitter.com/PliPZWabXX
Tasavvuf Gazetesi ~Sayfa 2
1 Temmuz 2014/ Salı
FAKÎR’İN MESKENİ
− Yâ Gavs-ı Â’zâm; ben bütün fakr
hâlindekilerin sığınacağı yeri, meskeni
ve manzarıyım ve bana dönerler.
“Fakr hâlindekilerin sığınacağı yer…”
ifadesinden murat; “fakr”e eren kişinin
içinde bulunacağı hâl demektir.
“Fakr”e eren kişi bu hâlinin tabii sonucu
olarak yok olmuş ve o boşluğu dilediği
şekilde “Hakkanî sıfatlar” doldurmuştur.
Esasen, daha önce de orada “Hakkanî
sıfatlar” mevcuttu, ancak o birimde
beşeriyet vehmi bulunduğu için, fiiller
de birime atfedilmekteydi, vasıflar da!
“Fakr”a yönelen kişinin, yokluğu idrak
eden kişinin nazar ettiği mahal, mesken
yani barınak Hakk’tır. Çünkü, onları
“yok”tan var edip, tekrar yoklukta yok
eden Hakk’tır! Bu sebeple de Hak,
onların meskeni, manzarı ve döndükleri
hakikatleridir.
Ahmed HULÛSİ
(Gavs-ı Â’zâm ABDULKÂDİR
GEYLÂNÎ “GAVSİYE”
AÇIKLAMASI'ndan alıntıdır)
2014 TEMMUZ Ayı Yıldız Konumları
ve Etkileri
Güneşin Yengeç burcunda ve baş ucunda
parlamasıyla başlayan Temmuz Ay'ı
umarım güzelliklere, sımsıcak saran,
koruyan, kollayan, aydınlatan,
canlandıran enerjilere vesile olur, gerçek
mutluluk ve hakikat kapıları hepimize
açılır. Bu dünyada var oluşumuzun
gerçek ve tek nedenini farkederek
gereğini yapmak nasib olur...
Astrolog Nuran Tuncel
http://sufizmveinsan.com/astroloji/htm/te
mmuz2014.html
Salı günü boyunca Ay Aslan burcunda
ilerliyor. Kendimize güvenle ve dürüstçe
girişeceğimiz işlerden fayda görebiliriz.
Otoritemizi ortaya koyabilir, dikkat
çekmeyi başarabiliriz. Bir müddettir
ertelediğimiz iletişimsel konuları, bilgi
paylaşımlarını, duyuru ve tanıtımları,
anlaşma ve toplantıları organize
edebiliriz. Bu bağlamda öğle saatleri
civarı en uygun zaman dilimi olarak
gözüküyor. Ay’ın boşluğa gireceği 12:59
sonrasına kalmamakta fayda var!
Öner Döşer
İstanbul'da bugün hava Az Bulutlu. En
düşük hava sıcaklığı 20, en yüksek hava
sıcaklığı 29 derece. Yarın havanın
Parçalı Bulutlu olması bekleniyor.
Kaynak:HKAdam
“Yaratılış”çılık İngilteredeki Okullarda
Kaldırıldı!
http://okyanusum.com/makale/yaratilisci
lik-ingilteredeki-okullarda-kaldirildi/ …
AH Ceceli sohbetleri, sistem sohbetleri,
Yansımalar Kuran okuması, Kavramlar
hergün Londra Türk Radyosu'nda
çalınıyor!
http://www.londraturkradyosu.com
Cumhurbaşkanı kim seçilirse seçilsin en
önemlisinin sağlığımız olduğunu
düşünüyorum diyen Cemil İpekçi den
UYARI
http://www.hurriyet.com.tr/kelebek/papa
razzi/26717972.asp
Hanefi Avcı'dan A Haber'de flaş
açıklamalar
http://www.sabah.com.tr/Gundem/2014/
07/01/hanefi-avcidan-a-haberde-flasaciklamalar?paging=1
Çağın vebalarına karşı yeni bir savaşma
yöntemi: Biorezonans
http://www.aksam.com.tr/yasam/saglik/c
agin-vebalarina-karsi-yeni-bir-savasmayontemi-biorezonans/haber-320746
Ramazan‘da sigarayı bırakın!
http://www.aksam.com.tr/yasam/saglik/r
amazanda-sigarayi-birakin/haber-320750
http://sufizmveinsan.com/
••••••

Benzer belgeler

20 - Sufizm ve İnsan

20 - Sufizm ve İnsan @Gulmisalim: #Allah'ı dışında, ötesinde, yukarıda arayanlar sonsuzlukta kayboldular! İçe yönelenler ise, özlerinde buldular; "Velî" dedik! Retweeted by Ahmed Hulûsi 218 Retweets AHMED HULUSİ...NERE...

Detaylı

Influenza pandemic

Influenza pandemic Grip salgını yeni bir grip virüsünden olur. Henüz hiçbir kimsenin o virüsle bir ilişkisi olmamıştır. Bu yüzden de hiçbir kimse o virüse karşı bağışıklık kazanmamıştır. Virüs henüz tespit edilmediği...

Detaylı