Sikke - Smyrna Legacy

Transkript

Sikke - Smyrna Legacy
"Smyrna Legacy / Sanal Müze Eser fişi"
Eser Adı
Sikke
Ana Grp. (Kol.)
Gurup
Envanter No
30368
Katalog No
Kazı No
372
Devri
Dönemi (Yap.Tar.)
Klasik
Sınıfı
Cinsi (Kul.Met./Mlz.) Gümüş
Klasik
Türü
Gümüş
Müz. Gel. Şekli
0
Kökeni
Ölçüleri
2.5 cm- 17.02 gr
Müzeye Geliş Tar.
Müze Sergi Yeri
Teşhir
Fiş Dolduran Yetkili İzmir Müzesi
Tanım Fiziksel Tas.
Açıklama
Hikayesi
Athena'nın zeytin yaprakları ile süslü miğferli, küpeli başı sağa dönük
olarak tasvir edilmiş.
Attika-Delos birliğinin varlığı sebebiyle M.Ö. 5. Yüzyılın en meşhur
sikkeleri Attika sikkeleridir. Çünkü Atina birlik içerisinde kendi sikkelerinin
kullanılması zorunluğu getirmiştir.
Athena, Yunan mitolojisinde zeka, sanat, strateji, ilham ve barış
tanrıçasıdır. Roma mitolojisinde Minerva diye anılır. Babası Tanrıların başı
Zeus, annesi ise Zeus'un ilk karısı olan hikmet tanrıçası Metis' tir.
Sembolleri, kalkan, mızrak, zeytin dalı ve baykuştur. Athena'nın Yunan
uygarlığı öncesinden gelen bir tanrıça olduğu ve daha sonra Yunanlarca
benimsendiği sanılır. Ama Yunan ekonomisi, Minos uygarlığından farklı
olarak önemli ölçüde askerî temele dayandığı için, Athena başlangıçtaki
Esere Ait Görseller