Urteko plana 2014-2015

Transkript

Urteko plana 2014-2015
Arrate Bidea, 24
20600 EIBAR
Tfnoa : 943 70 22 89
Fax : 943 20 31 98
www.itzio.es
[email protected]
URTEKO PLANA
ITZIO BHI
2014-2015 IKASTURTEA
Arrate Bidea, 24
20600 EIBAR
Tfnoa : 943 70 22 89
Fax : 943 20 31 98
www.itzio.es
[email protected]
Aurkibidea
1.- Sarrera
2.- Helburu orokorrak eta jardueren planifikazioa.
3.- Irakaskuntza-jardueren programa
3.1.- Ohiko irakaskuntza-jarduerak
3.1.1.- Antolaketa eta funtzionamenduaren aspektuak.
3.1.2.- Esperientziak, programak eta proiektuak.
3.1.3.- Prestakuntza eta garapen profesionala.
3.2.- Irakaskuntza-jarduera osagarrien programa
4.- Eskolaz kanpoko jardueren programa.
5.- Eskolako zerbitzuak.
6.- Ekonomia-kudeaketarako plana.
7.- Hezkuntza-komunitateari informazioa helarazteko plana.
8.- IUPren garapenaren eta ikastetxearen funtzionamenduaren jarraipena.
9.- Eranskinak
9.1.- OOGren onartze-agiria.
9.2.- Ikastetxearen plan espezifikoak
Arrate Bidea, 24
20600 EIBAR
Tfnoa : 943 70 22 89
Fax : 943 20 31 98
www.itzio.es
[email protected]
1.- SARRERA
Hasi dugu ikasturtea eta erronka berrien aurrean aurkitzen gara. Zuzendaritza taldeak
dagoeneko urte beteko esperientzia duen arren, eguneroko arazoei aurre egiteak oraindik
ere ikasten ari garela gogorarazten digu. Gizartea pairatzen ari den krisialdiaren
ondorioak ere, gure ikastetxean eragin zuzena dauka. Izan ere, kurtsoa hasi eta lehen
hilabetean, dagoeneko, hamaika ikasle berri etorri zaizkigu eta beraietatik bederatzik ez
daukate euskararik. Ezin ahaztu gure ikastetxea D eredukoa dela eta honek eguneroko
martxan zailtasunak sorrarazten dizkigula, ikasle hauek izaten baitira askotan laguntza
bereziak jasotzen dituztenak.
Aurtengo erronka berrien artean, euskararen erabilera bultzatzearena da bat. Horretarako
hainbat erabaki hartu ditugu ikastetxean. Arlo bakoitzeko notaren barruan eragina
izango du euskararen erabiltzeak. Bigarrenik, irakurketa plangintza egiten hasi gara: lau
irakaslez osaturiko talde bat dago proiektu hau antolatzen urte osoan zehar.
Hirugarrenik, Hezkidetza proiektu integrala izatea lortu dugu eta irakasle guztien
inplikazioa ezinbestekoa izango da eta Ikastetxeko bizikidetzan eragin zuzena izango
du.Egia baita gero eta zailagoa bihurtzen ari zaigula HEZIKETA, guraso eta gizarteak
berak asko laguntzen ez digulako.
Gure AJA eta Hezkuntz Proiektuarekin batera ildo estrategikoak markatzeko aurreko
ikasturteko memorian agertzen ziren hainbat puntu kontutan hartu ditugu. Zerbait bizia
denez gure AJA egunerokotasunean sortzen diren beharren arabera aldaketak txertatzen
joango gara.
Irakaskuntza-ikaskuntza arloari dagokionez aurten Formakuntzako saioetan Ebaluazioa
( Irizpideak, Kalifikazio Irizpideak, Ebaluazio tresnak…), Harrera plana, Hizkuntza
proiektuari bukaera eman eta inklusibitatea eta Hezkidetza landuko dira.
Bestalde, Gizarteak berak eskatzen duen Teknologi berriekin jarraituko dugu gure
eguneroko arlo eta ekintzetan sartuz.
Bukatzeko, eta azkenengo helburua izateagatik ez da garrantzi gutxien duena. LHko
Ikastetxeekin harremanekin jarraitzea izango da gure xedea. Ezin dugu ahaztu gure
ikastetxera 4 iturri desberdinetatik datozela gure ikasleak.
Hauek izango dira emango ditugun pausuak IUPa onartzeko: Klaustrokideei, eskola
kontseiluko guraso, ikasle, ez dozente eta udaletxeko ordezkariari helaraziko zaie.
Ekartzen dituzten ekarpenak kontutan izanik, Eskola Kontseilua ospatzen den egunean
onartua izango da.
Azkenik, ez dugu bukatu nahi Eibarko herriarentzat ezinbestekotzat jotzen dugula Mapa
Eskolarra lehen baitlehen egitea.
Arrate Bidea, 24
20600 EIBAR
Tfnoa : 943 70 22 89
Fax : 943 20 31 98
www.itzio.es
[email protected]
2.- HELBURU OROKORRAK
2.1.-. HELBURU OROKORREN FORMULAZIOA
1.- Aniztasunaren trataera. Premia berezia duten ikasleekiko erantzuna: PT, HBSP, HIPI, 2.
eta 3. mailako laguntzak, ijitoak.
2.- Eskolako esparru guztietan euskeraren presentzia eta erabilera bermatzea eta areagotzea.
Irakurketa plana martxan jartzea.
3.- Irakasleriaren etengabeko prestakuntza bultzatzea: Hezkuntza Proiektua, (honen barruan,
Harrera Plana eguneratu eta Hizkuntza Proiektuari bukaera eman) Ebaluazioa. (ebaluazio
tresnak, kalifikazio irizpideak, zuzenketa irizpideak, berreskurapen sistema bateratuak adostu
eta materiala sortu.) Hezkidetza, inklusibitatea.
4.- Ikastetxeko elkarbizitza hobetzea eta gatazka iturriak zeintzuk izan daitezkeen
identifikatzea, ezer gertatu aurreko ekintzak planifikatuz. (Bertokoen eta etorkinen arteko
elkarbizitza erraztuko dugu)
5.- LH-DBH eta Batxilergoko zentroen arteko lankidetza bultzatu, koordinazio bilerak
antolatuz eta lan egiteko esparru komunak definituz, ikasleei LHtik DBHra ibilbidea
errazteko.
Arrate Bidea, 24
20600 EIBAR
Tfnoa : 943 70 22 89
Fax : 943 20 31 98
www.itzio.es
[email protected]
2.2.- JARDUEREN PLANIFIKAZIOA
1go HELBURUA
Aniztasunaren trataera. Premia berezia duten ikasleekiko erantzuna: PT, HBSP, HIPI,2 eta 3. mailako laguntza, ijitoak.
1.1.- Ikasleriaren aniztasunari erantzun egokia eman.
1.2.- Ikaste prozesuarentzat laguntza neurriak garatu.
1.3.- Irakasleriaren koordinazioa bultzatu irizpideak adosterakoan.
1.4.- Laguntza behar duten ikasleekin nolako protokoloa jarraitu behar den aztertu eta adostu.
Jarduerak
1.1.-Ikasleen egoera lehenbailehen
detektatzeko, aurrebaluazio eta
ebaluazioetan irakasle guztiek parte
hartzea eta iritziak ematea.
Asteroko mailako tutoreen bileretan
taldeko ikasleen jarraipena egin, egon
daitezkeen arazoei erantzuna
bideratzeko.
Absentismoa kontrolatuko da ikasleen
jarraipen zuzen-zuzena eta egunerokoa
eginez.
1.2.- PT, HBSP, HIPI, PT, laguntza
geletako klaseak burutu eta
irakaskuntza kooperatiboan
oinarritutako jarduerak planifikatu
Arduradunaagenteak
Orientatzailea
Mailako kide
guztiak
Programetako
irakasleak eta
orientatzailea.
Denboralizazioa
Baliabideak
Asteroko tutore bileretan
Aktak jasotzea
Norbanakako planak eta
ACIak urrian. Ikasturtean
zehar, astero.
Ebaluazio bileretan.
Txantiloia
Ebaluazioa: adierazleak
eta datak
Ikasturte amaieran. Mailako
tutore bileretako aktak
behatuta.
Ikasturte amaieran. Mailako
tutore bileretako aktak
behatuta.
Arrate Bidea, 24
20600 EIBAR
Tfnoa : 943 70 22 89
Fax : 943 20 31 98
www.itzio.es
[email protected]
ikasle hauek gela arruntean integratuak
egon daitezen. Orientatzailearen aldetik
laguntza eskaini
1.3.-Ikasleak laguntza gelara
ateratzerakoan irakasleekin adostu
aplikatzeko irizpideak
1.4.-Antolaketan nolako irizpideak
jarraitu, kurtso hasieran eta ikasturtean
zehar.
PTak,
orientatzailea
eta arloetako
irakasleak.
Batzorde
Pedagogikoa
HBSP eta 2. eta 3.
mailakoen laguntzak:
aurrebaluazio eta ebaluazio
bakoitzaren ondoren
batzorde pedagogikoa
bilduko da..
Kurtso hasieran
Kurtsoan zehar
Ikasle bakoitzaren
norbanako planak,
ACIak eta aktak.
Bileretako aktak.
Irakasleen iritziak
eta aktak
Ikasturte amaieran,
azkeneko ebaluazio
bileretako erabakiak eta
aktak
Arrate Bidea, 24
20600 EIBAR
Tfnoa : 943 70 22 89
Fax : 943 20 31 98
www.itzio.es
[email protected]
2. HELBURUA
Eskolako esparru guztietan euskeraren presentzia eta erabilera bermatzea eta areagotzea. Irakurketa plana martxan jartzea.
2.1.- Ikastetxeko esparru guztietan euskeraren erabilera sustatzea.
2.2.- Mintegi guztien inplikazioa euskeraren inguruan garatzen diren ekintzetan.
2.3.- Ikasleen partaidetza bultzatzea euskararen erabileraren aldeko ekimenetan.
2.4.- Irakurketa planean zehazten diren jarduerak aurrera eramatea.
Jarduerak
2.1. helburua aurrera
eramateko irakasleok adostuta
ditugun jarraibideak aurrera
eramango ditugu euskeraren
erabilera bermatzeko.
Jarraibide hauek irakasle
guztion programazioetan
txertatuko ditugu.
2.2. helburua lortzeko ekintzen
bilduma dokumentua mintegi
guztietara bideratu, bakoitzari
dagokion lana eta inplikazio
maila adieraziz.
Arduraduna-agenteak
Denboralizazioa
Baliabideak
Jardueraren arduraduna
HNP.
Parte-hartzaileak irakasle
guztiok
Jarduera koadernoan eta
programazioetan
txertatzea, eta urte
guztian zehar garatzea.
Departamentuetako
irakaslegoa
HNPeko arduraduna.
Parte-hartzaileak: irakasle
guztiak
Azaroan
Departamentu
bakoitzak
prestatutako ekintza
bilduma dokumentua
Ebaluazioa: adierazleak eta
datak
Programazioetan erabakiak
txertatzea.
Adostutako neurriak aurrera
eramaten direla ebaluazio
saioko aktan esparrua agertzea.
● Mintegi buruen bileren aktan
ekintzen bilduma
dokumentua komentatu eta
haien inguruko balorazioak
adierazita egotea.
● HNP batzordearen aktan
jasota daude irakasleen
iritziak departamentu
Arrate Bidea, 24
20600 EIBAR
Tfnoa : 943 70 22 89
Fax : 943 20 31 98
www.itzio.es
[email protected]
2.3. helburua lortzeko
bideratuta dauden ekintzak:
HNPtik bideratutako ekintzak
eta jarduera osagarriak
2.4.- Euskera sustatzeko eta
ulermena bermatzeko
irakurketa plana antolatzea
Koordinazio arduradunak,
HNP teknikariak eta
azpiarduradunak, ekintza
bakoitzari dagozkion
departamentu kideak.
Parte-hartzaileak: zentroko
ikasle guztiak ekintza
ezberdinetan banatuta.
4 irakaslerekin eratu den
batzordea.
Alternatibako irakasleak
Gainontzeko irakasleak
Ikasturte osoan zehar
(ikusi HNP urteko plana)
Kanpotik
antolatutako
profesionalak eta
barneko baliabideak
Ikasturte osoan zehar
Barneko baliabideak
bakoitzak egindako
plangintzaren araberako
lanaz.
Egindako ekintzeekiko ikasleen
asebetetze maila neurtzeko
balorazio inkesta egitea.
Egindako jarduerak otsaila
inguruan ebaluatuko dira.
Adierazleak prestatutako
jarduerak izango dira.
Arrate Bidea, 24
20600 EIBAR
Tfnoa : 943 70 22 89
Fax : 943 20 31 98
www.itzio.es
[email protected]
3 HELBURUA
Irakasleriaren etengabeko prestakuntza bultzatzea: Hezkuntza Proiektua (Harrera Plana eta Hizkuntza Proiektuaren bukaera),
Ebaluazioa.
3.1.- Ikastetxeko Hezkuntza Proiektua: eguneratu eginda daukaguna (Harrera Plana eta Hizkuntza Proiektuaren bukaera).
3.2.- Programazioak eguneratu eta Ebaluazioa aztertu: ebaluazio tresnak, kalifikazio irizpideak, zuzenketa irizpideak, berreskurapen
sistema bateratuak adostu eta materiala sortu.
3.3.- Hezkidetza proiektu integralean gaudenez, formakuntza jaso eta erabakitako jarduerak aurrera eraman
3.4.- Inklusibitateari buruz formatu.
Jarduerak
3.1.-Ikastetxean egina daukagun
Hezkuntza Proiektua eta bere
barnean Harrera Plana eta
Hizkuntza Proiektua aztertu eta
eguneratu
Arduradunaagenteak
Parte-hartzaileak:
irakasle guztiak
Denboralizazioa
Irailetik urtarrila bitartean
Baliabideak
Denen artean
adostutako erabakiak
Ebaluazioa: adierazleak
eta datak
Bukaeran Hezkuntza
Proeiktua bukatuta izatea eta
bilera guztien aktak jasota
izatea.
Arrate Bidea, 24
20600 EIBAR
Tfnoa : 943 70 22 89
Fax : 943 20 31 98
www.itzio.es
[email protected]a.net
3.2.-Programazioak aztertu,
ebaluazioa aztertu eta adostasunera
ailegatu.
Departamentu bakoitzaren
ebaluazio tresnak, kalifikazio
irizpideak, zuzenketa irizpideak,
berreskurapen sistema bateratuak
adostu eta materiala sortu.
Ikasketaburuak
koordinatuko du
lana. Jarduera
guztiak
departamentuka
bilduta landuko
ditugunez,
departamentu
buru bakoitzak
zer esan handia
izango du lanaren
koordinazioan.
12 ordu erabiliko ditugu
formazio saioetan.
Asteazkenero bilduko gara,
3 orduko saioetan
Curriculuma,
departamentu
bakoitzeko
programazioak.
Ikasturte bukaeran
departamento bakoitzaren
ebaluazio irizpideak eta
tresnak bilduta egongo dira
ikastetxeko dokumentu
batean.
3.3.- Hezkidetza proiektu
integralean gaudenez formakuntza
jaso eta erabakitako jarduerak
aurrera eraman
3.4.- Inklusibitateari buruz formatu
Proiektuko
arduraduna
Zuzendaritza
Irakasleak
Zuzendaritza
Urte osoan zehar.
Formakuntzako ordu
batzuetan jarduera batzuk
jasoko ditugu
3 orduko saio batean
formakuntzaren barruan
Berritzegunetik
jasotako baliabideak
Adituek emandakoa
Otsaila inguruan eta kurtso
bukaeran.
Sortutako materiala
Bukaerako aktak
Bukaerako ebaluaketa
Jasotako materiala
Aktak
Berritzegunetik
jasotako baliabideak
Adituek emandakoa
Arrate Bidea, 24
20600 EIBAR
Tfnoa : 943 70 22 89
Fax : 943 20 31 98
www.itzio.es
[email protected]
4. HELBURUA
Ikastetxeko elkarbizitza hobetzea eta gatazka iturriak zeintzuk izan daitezkeen identifikatzea, ezer gertatu aurreko ekintzak
planifikatuz. (Bertokoen eta etorkinen arteko elkarbizitza erraztuko dugu)
4.1.- Sortu daitezkeen gatazkeen aurrean ikasleak joka dezakeen papera bultzatzea, arazoen konponbideetan aktiboki parte hartuz
4.2.- Behatokiarekin jarraitu.
Jarduerak
4.1. helburua aurrera eramateko
diagnostiko bat egin eta iazko
memorietan azaltzen diren
hobekuntza esparruak aztertu. Gaur
egungo egoera zein den aztertu.
Hobetzeko esparruen artean
jantokia, pasiloak eta jolastokia
esparruetako giroa hobetzeko
proposamenak bildu.
Sentsibilizazioa: plangintza bat
diseinatu geletara proposamenak
eramateko eta martxan jartzeko.
4.2. helburua lortzeko behatokiko
partaide guztien proposamenak
bideratuko dira.
ArduradunaDenboralizazioa
agenteak
Zuzendaria eta
Hilean behin
geletako ikasleen
ordezkariak
(elkarbizitzakoak)
Zuzendaria eta
behatokiko
partaideak.
Hiruhilabetean behin eta
behar denean.
Baliabideak
Iazko memoriak eta
hobekuntza
proposamenak.
Arazoen zerrenda .....
Ebaluazioa: adierazleak
eta datak
Hasieran diagnostikoa
egiteko erabiliko dugun
inkesta.... hainbat ekintza
egin ondoren, berriro ere
pasatuko dugu.
Kurtso bukaeran jarduera
guztien azterketa eta
ondorioak aterata izatea eta
akten bilduma izatea.
Arrate Bidea, 24
20600 EIBAR
Tfnoa : 943 70 22 89
Fax : 943 20 31 98
www.itzio.es
[email protected]
5. HELBURUA
LH-DBH eta Batxilergoko zentroen arteko lankidetza bultzatu, koordinazio bilerak antolatuz eta lan egiteko esparru komunak
definituz, ikasleei LHtik DBHra ibilbidea errazteko
5.1.- Ebaluazio Diagnostikoko (ED) emaitzetan egon daitezkeen indarguneak eta ahuleziak identifikatu, zentroetako EDko emaitzak
aztertuz.
5.2.- Elkarlanean aritzeko premiazko esparruak identifikatu, eta haien lanketa egiteko prozesuak diseinatu.
Jarduerak
5.1.- LHko zuzendaritzarekin bilera
bat egin, non azken urteetako EDko
emaitzak aztertutko ditugun, eta
analisia egin ostean, ondorioak
atera.
Lanaren planifikazioarako egutegi
eta ordutegi bat adostu .
5.1.- Aurreko jarduera egin eta
gero, eta ondorioak abiapuntuak
direla, komunean jorratu dezakegun
ildo ba,t edo bi gehienez ere,
definitu eta euren lanketa prozesua
diseinatu.
Arduradunaagenteak
Zuzendaria
Zuzendaria
Denboralizazioa
Baliabideak
Lehenengo trimestrea
bitartean bilera bat (2
ordukoa).
EDko emaitzak
(Ikastetxeko
txostenak).
Bigarren trimestrean, 2
orduko saioa.
Aurreko trimestreko
bilera-akta (ondorioak)
Ebaluazioa: adierazleak
eta datak
Lehenengo
hiruhilabetekoaren bukaeran
emaitzen azterketaren
ondorioak bilera-aktan jasota
egotea .
Hiruhilabetearen bukaeran,
bileraren aktan jasota egotea
zentro bakoitzak
identifikatutako hobekuntza
ildoak, lan egiteko
esparruak...
Amankomunean jorratuko
dugun gai baten diseinuzirriborroa eginda egotea.
Arrate Bidea, 24
20600 EIBAR
Tfnoa : 943 70 22 89
Fax : 943 20 31 98
www.itzio.es
[email protected]
Zuzendaria
5.2.- Hobekuntzarako komuneko
jardueraren diseinua borobildu,
komunean jarri, eta aplikazio faseak
adostu.
Egindako lanaren balorazioa eta
memoria txiki bat egin
Hirugarren trimestrean,
maiatza aldera, 2 orduko
saio bat.
Egindako
proposamenak.
Amankomunean adostutako
jardueraren diseinua eta
hurrengo urtean jarduera
garatzeko faseak jasota
daude dokumentu batean.
Arrate Bidea, 24
20600 EIBAR
Tfnoa : 943 70 22 89
Fax : 943 20 31 98
www.itzio.es
[email protected]
3.1.1.- IKASTETXEAREN FUNTZIONAMENDU ATALAK
Eskola egutegia eta ordutegia
Arrate Bidea, 24
20600 EIBAR
Tfnoa : 943 70 22 89
Fax : 943 20 31 98
www.itzio.es
[email protected]
Ebaluazioen egutegia
1. Aurrebaluazioa
1. EBALUAZIOA
NOTAK
2. Aurrebaluazioa
2. EBALUAZIOA
NOTAK
3. Aurrebaluazioa
3. EBALUAZIOA
NOTAK
Urriak 15
Azaroak 24 eta 26
Abenduak 5
Urtarrilak 21
Martxoak 3 eta 4
Martxoak 13
Apirilak 29
Ekainak 10 eta 11
Ekainak 19
EZOHIKO AZTERKETAK
Ekainak 19, 22 eta 23
AZKEN EBALUAZIOA
Ekainak 26
Tutoretzak banatzeko irizpideak
Ondorengo irizpideak jarraituko dira:
● taldean ahalik eta ordu gehien ematea.
● zikloa osatu bitartean talde berdinarekin jarraitzea ahal den neurrian
● ahal izanez gero, tutoretzak txandakatzea, hau da, tutore izan ez direnak lehenengo,
izan direnak ondoren.
● ikasle bereziak (Asperger....) dauden geletan tutore berdinak jarraituko du, posible
bada behintzat.
Ikasleen taldeak antolatzeko irizpideak
Aurten ere, Ikastetxeak, zeukan ikaslegoaz gain, Lehen Hezkuntzako lau ikastetxeetatik
etorritako ikasle berriak jaso ditu.
1go mailako ikaslegoa.Taldeak osatzean irizpide hauek kontuan hartu dira:
● talde bakoitzean jatorrizko ikastetxe bakoitzeko bi ikasle gutxienez izatea.
● neska eta mutilen arteko kopurua ahal den neurrian orekatua izatea.
● emaitza akademikoen arabera, talde orekatua izatea.
Arrate Bidea, 24
20600 EIBAR
Tfnoa : 943 70 22 89
Fax : 943 20 31 98
www.itzio.es
[email protected]
● Era desberdinetako laguntza (ACI, HBSP, ….) behar duten ikasleak gela berdinetan
sartzea.
●
Aurreko irizpideak LHko eskoletatik jasotzen ditugun informazioak oinarritzat hartuz
egiten ditugu.
Gainontzeko kurtsoetan.Taldekatze berriak egiteko premia dagoenean, honelako irizpideak jarraitzen dira:
1.- Lehenengo mailarako kontuan izan direnak
2.- Ikasleen arteko harremanak
3.- Ikasle errepikatzaileak talde desberdinetan banatzea.
4.- Ikasle etorri berrien egoera linguistiko eta kurrikularra.
OHARRA: Gero eta zailagoa egiten zaigu ikasleen taldekatzea, ikasle berrien etorrera,
tantaz-tanta urte guztian zehar luzatzen delako. Aipatu behar dugu, kurtso hasieratik gaur
egunera 11 ikasle berri etorri direla.
Koordinazio-organoak
ITZIO BHIn irakaskuntzaren koordinazio-organo hauek egongo dira:
a) Orientabide-departamentua.
b) Didaktika-departamentuak. Urtero eratzen dira, ikasturtearen antolamenduari buruz
Hezkuntzako Sailburuordeak emandako ebazpenaren arabera.
c) Koordinazio Pedagogikorako Batzordea.
d) Tutoreak.
e) Taldeko, zikloko edota etapako irakasle taldeak.
f) Behatokia.
Orientabide-departamentuaren osaera
Orientabide-departamentua ondoko hauek osatuko dute:
a) Psikologia eta pedagogia espezialitateko irakasleek.
b) Curriculum-aniztasuneko taldeen, eskolan esku hartzeko taldeen eta esku-hartze osagarriko
taldeen arduradun diren irakasleak.
Arrate Bidea, 24
20600 EIBAR
Tfnoa : 943 70 22 89
Fax : 943 20 31 98
www.itzio.es
[email protected]
c) Pedagogia Terapeutikoan espezializatutako maisu-maistrak.
d) Gelen arduradun diren irakasleak.
Didaktika-departamentuen kopurua eta izena
Ikasturtearen antolamenduari buruz Hezkuntzako Sailburuordeak eman duen ebazpenean
ezarri bezala didaktika-departamentu hauek eratu dira:
● Orientazio departamentua
● Matematika departamentua
● Natura/Zientziak departamentua
● Lengua departamentua
● Ingelesa departamentua
● Euskera departamentua
● Gizarte –Musika departamentua
● Teknologia-Plastika departamentua
● Gorputz-hezkuntza departamentua
Arrate Bidea, 24
20600 EIBAR
Tfnoa : 943 70 22 89
Fax : 943 20 31 98
www.itzio.es
[email protected]
Zuzendaritza taldea
IZEN ABIZENAK
MAILATALDEA
Arrizabalaga Aizpurua, Eulalia
KARGUA
ORDU
GUTXI
DEPARTAMENTUA
Zuzendaria
17
Plastika-Teknologia
Bernaola Bengoetxea Mª Angeles
DBH 4
Ikasketa-Burua
14
Lengoaia
Zubizarreta Gonzalvo Pilar
DBH 3
Idazkaria
11
Matematika
Odriozola Sustaeta Edurne
DBH 1
Koordinatzailea
10
Euskera
FAMILIEI
ARRETARAKO
ORDUTEGIA
Beharrezkoa den
momentuetan
Beharrezkoa den
momentuetan
Beharrezkoa den
momentuetan
Beharrezkoa den
momentuetan
Irakasleria eta tutoretzen banaketa
IZEN ABIZENAK
Aizpeurrutia Abaunz Itziar
Albizuri Iturriagaetxebarria Olatz
Alzola Milikua Mª Livia
Amiama Adot Maite
MAILATALDEA
KARGUA
DEPARTAMENTU
A
FAMILIEI
ARRETARAKO
ORDUTEGIA
Tutorea
Departamentu Buru
Lengoaia
Natura
Gizarte
*
Ostirala 11:30-12:20
*
Tutorea
Lengoaia
Asteazkena 9:20-10:10
DBH 3. maila
DBH 2. maila
DBH 3. Maila
DBH 4. maila
DBH 4. maila
ORDU
GUTXI
Arrate Bidea, 24
20600 EIBAR
Tfnoa : 943 70 22 89
Fax : 943 20 31 98
www.itzio.es
[email protected]
Antxustegi Aristondo Yolanda
Arcauz Agirre Dorleta
Arrizabalaga Aizpurua Mª Eulalia
Artaetxebarria Mendibe Moisés
Hezitzailea
DBH 3. Maila
DBH 4. maila
Ayerra Ucin Javi
DBH 1. maila
DBH 2. maila
DBH 1. maila
DBH 2. maila
DBH 2. maila
Azkue Iruretagoiena Irati
Bernaola Bengoetxea Mª Angeles
Bilbao Rui-Wamba
DBH 3. maila
DBH 4. Maila
DBH 4. maila
Elizburu Urkizu Izaskun
DBH 3. maila
DBH 4. maila
DBH 3. maila
Astorkia Arriaga Begoña
Elortegi Bilbao Antxon
Elortza Basterrika Esther
Gainzarain Ibarmia Axun
Guisasola Guridi Laura
DBH 2. maila
DBH 3. maila
DBH 4. maila
DBH 2. maila
DBH 2. maila
Hezitzailea
IKT
1
Orientazioa
Matematika
*
Zuzendaria
Irakurketa plana
Departamentu Buru
Tutorea
17
2
IPlastika-Tekno
Lengoaia
*
*
Ingelesa
Ostirala 11:30-12:20
Jangelako
arduraduna
9
Ingelesa
*
14
Gizarte
Lengoaia
Plastika-Teknologia
*
*
*
Ingelesa
*
Ikasketa Burua
IKT - Premia - Lan
arriskuak
Dep. Buru
Departamentu Buru
11
*
Irratia
Tutorea
3
Euskera
Astelehena 11:00-12:00
Normalkuntza
1
Plastika-Teknologia
*
Euskera
Orientazioa
*
*
PT
Arrate Bidea, 24
20600 EIBAR
Tfnoa : 943 70 22 89
Fax : 943 20 31 98
www.itzio.es
[email protected]
Hernani Santamaría Ane
Irastorza Elordi Omar
Iturriarte Kortazar Patxi
Lonbide Sagastizabal Mª José
Medina Esteban Jose Mª
DBH 1. maila
DBH 1.maila
DBH 1. Maila
DBH 2. maila
DBH 3. maila
DBH 4. maila
DBH 1. maila
DBH 2. maila
DBH 2. maila
DBH 1. maila
Monasterio Solis Lorea
Odriozola Sustaeta Miren Edurne
DBH 2. maila
DBH 1. maila
DBH 3. maila
DBH 4. maila
DBH 3. maila
DBH 1. maila
Otxoa Azkarate Alizia
DBH 4. maila
Mendizabal Alberdi Pello
Mendizabal Ibarlucea Mª José
Oyarzun Zabaleta Eduardo
Uranga Aguinagalde Maitane
DBH 1. maila
DBH 2. maila
DBH 1. maila
Natura
*
1
Plastika-Teknologia
Ostirala 11:30-12:20
2
Plastika- Teknologia
Asteartea 11:00-12:00
2
Euskera
*
Matematika
*
Gizarte
Asteazkena 12:20-13:10
2
Natura
Ostirala 10:10-11:00
10
Ingelesa
Euskera
*
*
4
Euskera
Ostirala 9:20-10:10
Gorputz Heziketa
Asteazkena 11:30-12:20
Gizarte
Osteguna 11:00-12:00
Departamentu
Buru
Tutorea
Agenda 21
Tutorea
Agenda 21
Irakurketa Plana
Departamentu
Buru
Tutorea
Tutorea
Irakurketa Plana
Koordinatzailea/
Dep. Burua
HNP
Tutorea
Hezkidetza
Tutorea
Depa. Buru
Tutorea
1
Arrate Bidea, 24
20600 EIBAR
Tfnoa : 943 70 22 89
Fax : 943 20 31 98
www.itzio.es
[email protected]
Hezkidetza
HNP
Urizar Ondarza Iban
Yarza Etxabe Ainhoa
Zabala Iñurritegi Agurtzane
DBH 1. maila
DBH 3. maila
DBH 1. maila
DBH 2. maila
DBH 1. maila
DBH 2. maila
DBH 3. maila
DBH 4. maila
Zarate Losa Silvia
Zarraua Isasi-Isasmendi Esther
Zubiaurre Cacho Mª Aranzazu
Zubizarreta Gonzalvo Mª Pilar
Blair Randall
DBH 1. maila
DBH 2. maila
DBH 3. maila
DBH 4. maila
DBH 3. maila
DBH 4. maila
DBH 4. maila
*Aldez aurretik hitzordua hartzen da
7
1
Musika
Gizarte
*
PT
Orientazioa
*
Erlijioa
*
Orientazioa
*
Orientazioa
*
Gorputz Heziketa
Ostirala 10:10-11:00
Matematika
*
Maiatzerarte astean 2
egunetan
Orientatzailea
Hezkidetza
Departamentu Buru
HIPI
1
Tutorea
Idazkaria
Estatu Batuetako
lektorea
11
Arrate Bidea, 24
20600 EIBAR
Tfnoa : 943 70 22 89
Fax : 943 20 31 98
www.itzio.es
[email protected]
OOG-ren partaideak
IZEN ABIZENAK
TALD
EA
irakasle
ikasle
Elena Fernández
Arantxa Astigarraga
María Ereña
Begoña Lemos
Ainhoa Aranbarri
Beatriz Alvarez
Eneida Garín
Ana Muinozguren
Ana Intxausti
Manuela Vázquez
María Lahidalga
Irene Saceda
Patxi Iturriarte
Edurne Odriozola
X
X
X
X
X
guraso
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Adm-zerbitz.
udaletxekoa
Arrate Bidea, 24
20600 EIBAR
Tfnoa : 943 70 22 89
Fax : 943 20 31 98
www.itzio.es
[email protected]
Ainhoa Yarza
Silvia Zarate
Laura Gisasola
Bego Astorkia
Javi Ayerra
Iker Bilbao
Antxon Elortegi
Izaskun Elizburu
Lali Arrizabalaga
Marian Bernaola
Pilar Zubizarreta
Inés Benítez
Nerea Castro
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Oharra: partaide batzuk ez dira definitiboak.Hauteskundeak izango dira aurki..
X
Arrate Bidea, 24
20600 EIBAR
Tfnoa : 943 70 22 89
Fax : 943 20 31 98
www.itzio.es
[email protected]
Tutoreak eta geletako ikasleen ordezkariak
TALDEA TUTOREA
DELEGATUA
DELEGATU
HNP
AGENDA 21
ORDEA
ELKARBIZITZA
eta HEZKIDETZA
1A
Maitane Uranga
Urko Osoro
Mikel Teruelo
Nahia Cenarruzabeitia
Martín Saro
Janire Gonzalez
Iker Aranceta
Janire González
1B
Edu Oiarzun
Julen Baroja
Matilde Arrillaga
Jon López de Gereñu
Ander Robles
Matilde Arrillaga
Danel Beobide
1C
Bego Astorkia
Aner Sanchez
Nara Tytgat
Erlantz
Ane Artetxe
Thaís Do Santos
Iker Unanue
2A
Olatz Albizuri
Sara Leturiaga
Cristian Hernández
Sara Leturiaga
Cristian Hernández
Sara Leturiaga
Cristian Hernández
2B
Omar Irastorza
Milenka Solares
Gorka Rodríguez
Alberto Echevarria
Ubaid Ullah
Haritz Urkia
Milenka Solares
2C
Pello Mendizabal
Xabi Aznal
Malen Deniz
Maialen Casaña
Ahmad Fekri
3A
Antxon Elortegi
Jon Azkune
Miren Bastida
Jurgen Landa
Ileana Bonilauri
3B
Marijo Mendizabal
Helene Larrazabal
Hegoi Garate
Maialen Zulueta
Safia Samadi
3C
Patxi Iturriarte
Xenia Ferreño
Iñaki Fernández
Ane Ordorika
Oihana Reñón
4A
Maite Amiama
Ane Fernández
Eneko Guisasola
Nora Telleria
Garazi Estenaga
4B
Alizia Otxoa
Mikel Pérez
Markel Gutiérrez
Andoni Egurrola
Xabier Zufiria
4C
Arantza Zubiaurre
Nerea Santillán
Danel Montero
Asier Barruetabeña
Said Benslaiman
Fikri El Ghabali
Malen Deniz
Jone Arregi
Mikel Arriola
Kepa García Antón
Monika Sarasketa
Alazne Reche
Mikel Etxaburu
Eneko Gisasola
Maider Blanco
Irene Garrido
Mikel Pérez
Naiara Ciarán
Ander Telleria
Arrate Bidea, 24
20600 EIBAR
Tfnoa : 943 70 22 89
Fax : 943 20 31 98
www.itzio.es
[email protected]
ALFAKO GELEN BANAKETA
3. solairua
2. solairua
1. solairua
SARRERA,
PT
PT
Zaintza
INFOR
HBSP 1
2A
2C
1A
PLASTIKA
ATEZAINA
IRRATIA
FOTOKOPIAK
1B
IRAKASLE GELA
1C
2B
ITZIOKO GELEN BANAKETA
1. solairua
Beheko
solairua 1
3. mailak
4. mailak
Irakasle gela
Jantokia
Musika
Tekno
Ikus gela
Gizarte
mintegia
Bikoizketa 4
(erlijioa)
Zientzia
mintegia
Beheko
solairua 2
Mate
mintegia
Gela
Irratia
polibalent.
Zuzendaritza Idazkaritza
Euskera
mintegia
AMPA
Osasun
Tailerra
Leng-ingel.
mintegia
laborategia
Bikoizketa 3
Mundilab
informatika
Atezaina
fotokopiak
Arrate Bidea, 24
20600 EIBAR
Tfnoa : 943 70 22 89
Fax : 943 20 31 98
www.itzio.es
[email protected]
Jolas orduen antolaketa
PATIOEN BANAKETA
2014-2015
ASTELEHENA ASTEARTEA
ASTEAZKENA
OSTEGUNA
OSTIRALA
1.go
1. go MAILA
4. MAILA
2. MAILA
3. MAILA
1. go MAILA
2. MAILA
1. go MAILA
3. MAILA
4. MAILA
2. MAILA
3. MAILA
2. MAILA
4. MAILA
1. go MAILA
3. MAILA
4. MAILA
3. MAILA
1. go MAILA
2. MAILA
4. MAILA
FRONTOIA
2.
FRONTOIA
1.go FUTBOL
ZELAIA
2. FUTBOL
ZELAIA
Arrate Bidea, 24
20600 EIBAR
Tfnoa : 943 70 22 89
Fax : 943 20 31 98
www.itzio.es
[email protected]
3.1.2.- ESPERIENTZIAK, PROGRAMAK ETA PROIEKTUAK
PROIEKTUA: AG21
Urteko helburuak eta jarduerak: planifikazioa.
1.- Agenda 21arekin lotuta dauden ekintza,eta konpromisoak zabaltzea ikastetxean.
2.- Hezkuntza planteamendu eta praktikak berrikusi kurrikuloan txertatuz.
3.- Eskola jasangarriak errekonozitzen dituen agiria lortzeko pausuak ematen jarraitu.
Jarduerak
Arduradunaagenteak
Denboralizazioa
Baliabideak
1.- Aurreko urteetan martxan jarri
diren ekimen ezberdinekin jarraituz,
hobekuntza
proposamenak egin.
2.- Aurten “Elikadura jasangarria”
izango den gai nagusia landu.
Agenda 21eko
koordinatzaileek
eta batzordeak
planifikatu eta
antolatuko dute.
Koordinatzaile taldea
hilean 3 bider bilduko
da eta batzordea hilean
behin.
Berritzagune, Debegesa
eta eskolen arteko foroen
aholkularitza izango da.
1.- Arlo ezberdinetako
programazioak berrikusi eta
elikadura jasangarriaren gaia
txertatu
Agenda 21eko
koordinatzaileek
eta arlo bakoitzeko
irakasleak.
Kurtso osoan zehar
irakasle bakoitzak
erabakiko du zein den
momentu egokia eta
zenbat jarduera egingo
dituen elikadura
Berrizagune, Debegesa
eta Eskola jasangarrien
ziurtagirirako
batzordearen aholku eta
materialak.
Ebaluazioa:
adierazleak eta
datak
Kurtso bukaeran
baloratuko dira
lortutako emaitzen
arabera.
Kurtso bukaeran
baloratuko da
ikusitako lorpen
maiaren arabera.
Arrate Bidea, 24
20600 EIBAR
Tfnoa : 943 70 22 89
Fax : 943 20 31 98
www.itzio.es
[email protected]
1.- Agiria lortzeko eman beharreko
pausuak planifikatu eta antolaketa
prestatzen joan
Eman beharreko
pausuen
planifikazio eta
antolaketan,
koordinatzaileekin
batera, eskola
komunitate guztiak
parte hartu
beharko luke.
jasangarriaren gaia
landu ahal izateko.
Ikasturtean zehar.
Berritzegune, Debegesa
eta eskola jasangarrien
ziurtagirirako batzordeak
aurreratutako aholku eta
informazioak.
Kursto guztian
neurtuko dira egin
eta ematen ari
diren pausuen
hurbiltasuna
eskatutako bete
mailarekiko.
Arrate Bidea, 24
20600 EIBAR
Tfnoa : 943 70 22 89
Fax : 943 20 31 98
www.itzio.es
[email protected]
PROIEKTUA: HNP
Arrate Bidea, 24
20600 EIBAR
Tfnoa : 943 70 22 89
Fax : 943 20 31 98
www.itzio.es
[email protected]
Arrate Bidea, 24
20600 EIBAR
Tfnoa : 943 70 22 89
Fax : 943 20 31 98
www.itzio.es
[email protected]
Arrate Bidea, 24
20600 EIBAR
Tfnoa : 943 70 22 89
Fax : 943 20 31 98
www.itzio.es
[email protected]
Arrate Bidea, 24
20600 EIBAR
Tfnoa : 943 70 22 89
Fax : 943 20 31 98
www.itzio.es
[email protected]
Arrate Bidea, 24
20600 EIBAR
Tfnoa : 943 70 22 89
Fax : 943 20 31 98
www.itzio.es
[email protected]
Arrate Bidea, 24
20600 EIBAR
Tfnoa : 943 70 22 89
Fax : 943 20 31 98
www.itzio.es
[email protected]
Arrate Bidea, 24
20600 EIBAR
Tfnoa : 943 70 22 89
Fax : 943 20 31 98
www.itzio.es
[email protected]
Arrate Bidea, 24
20600 EIBAR
Tfnoa : 943 70 22 89
Fax : 943 20 31 98
www.itzio.es
[email protected]
Arrate Bidea, 24
20600 EIBAR
Tfnoa : 943 70 22 89
Fax : 943 20 31 98
www.itzio.es
[email protected]
PROIEKTUA: IKT
Urteko helburuak eta jarduerak: planifikazioa.
1.- IKTen erabilera zabaltzea ikastetxearen pedagogia prozesuetan sustatzeko.
2.- Administrazio prozesuen digitalizazioarekin jarraitzea.
3.- Informazio- eta komunikazio- prozesuetan IKT erabiltzea
4.- IKT Ikastetxearen Maila aurreratua lortzen joatea.
Jarduerak
Arduradunaagenteak
Denboralizazioa
Baliabideak
1.1.- - Eskola 2.0ko
baliabideak kudeatzea euren
erabilera bultzatzeko.
2.- Moodle plataformaren
erabilera bultzatzea.
3.- Formazioa antolatzea
IKT
dinamizatzaileak eta
batzordeak
planifikatu eta
antolatuko du .
Irakasle guztiek
hartuko dute parte.
IKT batzordea astean
Berritzeguneko
behin bilduko da. Bilera aholkularitza izango da.
horretan Eskola 2.0ko
materialak erabiltzeko
behar diren protokoloak
eta erabakiak
amankomunean
eztabaidatuko dira.
2.- 1.- Inika programa
kudeatzea eta eskaintzen
dituen aukera berriak
ikertzea.
IKT batzordeak
planifikatu eta
antolatuko du
jarduera
Kurtso hasieran irakasle
berriei Inikari buruzko
formazioa eskainiko
zaie eta, gero, kurtsoan
Inika enpresakoekin
kontaktuan egongo gara
programari etekin
gehiago ateratzeko.
Ebaluazioa:
adierazleak eta
datak
Moodleren erabilera
Moodlen bertan
neurtuko dugu
kurtso amaieran.
Formazioaren
balorazioa kurtso
amaieran baloratuko
da galdetegi baten
bidez.
Ekainean Inikaren
garapen maila
neurtuko dugu.
Arrate Bidea, 24
20600 EIBAR
Tfnoa : 943 70 22 89
Fax : 943 20 31 98
www.itzio.es
[email protected]
2.- Aplikazio berriei aurre
egitea
3.- 1.- Web orria kudeatzea.
2.- Google Apps kudeatzea
3.- Barruko "intraneta" irakasleen txokoa kudeatzea.
IKT batzordeak
planifikatu eta
antolatuko du
4.- Pasa den ikasturtean lortu
genuen maila ertaina
mantentzea eta maila
aurreratua lortzeko falta
zaizkigun puntuei aurre
egiteko behar dena ikertzea
eta garatzea.
IKT batzordeak
planifikatu eta
antolatuko du.
zehar, IKT batzorde
kideak eta
zuzendaritzakoak
Inikak dituen aukera
gehiago aztertzen
joango gara.
Kurtsoan zehar, IKT
batzordea web orria,
Google Apps eta
irakasleen txokoaren
kudeaketaz arduratuko
da.
Kurtsoan zehar, IKT
batzordeak maila
ertaina lortzeko behar
diren puntuak aztertu
eta landuko ditu.
Aplikazioetan etekin
gehiago ateratzeko behar
diren arduradunekin
kontaktuan egongo gara.
Web orria, google apps
eta irakasleen txokoa.
Berritzeguneko
aholkulariaren laguntza
izango dugu "Ikastetxeko
teknologiaheldutasunaren eredua"
proiektuan jarraitzeko eta
betebeharrak burutzeko.
Ekainean web
orriaren eguneratze
maila neurtuko dugu.
Ekainean Google
Appsen erabilera
maila neurtuko dugu.
Ekainean
"irakaslearen
txokoaren" atalak
(zaintzak, ekintza
osagarriak,
abisuak....)
baloratuko ditugu.
"Ikastetxeko
teknologiaheldutasunaren
eredua" proiektua
berak ikuskatzeko
prozesua planteatzen
du.
Arrate Bidea, 24
20600 EIBAR
Tfnoa : 943 70 22 89
Fax : 943 20 31 98
www.itzio.es
[email protected]
PROIEKTUA: HBSP
Urteko helburuak eta jarduerak: planifikazioa.
1.- Desabantaila sozialean edota atzerapen handia duten ikasleei kalitatezko hezkuntza eskaintzea.
2.- Eguneroko irakaskuntzan derrigorrezkoak diren helburuak lortzea.
3.- Desabantaila sozialean dauden ikasleak eta beste motatako desabantaila daukaten ikasleen integrazioa bultzatzea eskolan eta
gizartean.
Jarduerak
1. Gela arruntean laguntza behar
duten ikasleen zerrenda burutu
ekaineko ebaluaketarako.
2. Gurasoekin hitz egin eta proiektu
hau zer den eta zertan oinarritzen
den ongi adierazi.
3. Proiektu honetan parte hartu nahi
duten gurasoen baimenak sinatuta
jaso.
4. Delegaritzara proiektu honen
eskaera egin.
1. Ikaslearen maila ikertu ondoren,
norbanakako planak burutu eta
bertan, era argi batean, arlo
Arduradunaagenteak
Denboralizazioa
Baliabideak
Zuzendaritza
Kurtso bukaera (zerrenda
burutzeko) eta kurtso
hasiera (gurasoekin
hitzegiteko)
Eusko Jaurlaritzak
eskainiko dizkion
orduak proiektuari eta
ikastetxeak jarriko
dituen beste hainbat
ordu.
Ebaluazioa:
adierazleak eta
datak
Kurtsoan zehar
jarraipena izan
arren, kurtso
bukaeran izango
du bere
balorapena.
Zuzendaritza
Hilabeteko lehen
astelehenetan bilera
egingo da.
Ikaslearen behaketa eta
frogak, dekretuko
helburuak eta
Hileroko bilera
horretan, ikasle
hauen ikasketa
Arrate Bidea, 24
20600 EIBAR
Tfnoa : 943 70 22 89
Fax : 943 20 31 98
www.itzio.es
[email protected]
bakoitzean eta arlo sozial eta
pertsonalean zertan lagunduko
zaion eta zergatik adierazi.
2. Hilabetero egiten diren bileretan,
sortzen diren arazoak aztertu eta
irtenbide bat aurkitu.
tutoreak,
1. Ikasturte honetako proiektuan bi
orientatzailea
irakasle gela berean daudenez,
talde kooperatiboetako jarduerak
eta irakasleak
tutoretza orduetan, zein beste
edozein arlotan erabiliz, ikasleak
gelan integratu.
2. Ikastetxeko jardueretan denen parte
hartzea bultzatu.
Tutoretza orduetan, arlo
ezberdinetako orduetan eta
ikastetxetik kanpoko
ekintza osagarrietan
mintegietako
minimoak.
ibilbidearen
balorazioa
egingo da.
Berritzeguneko
materiala eta
interneteko materiala (
IKKI-ri buruzkoa)
Aurre eta
erdiebaluaketan
ikasle horien
gelako
integrazioa
baloratuko da.
Arrate Bidea, 24
20600 EIBAR
Tfnoa : 943 70 22 89
Fax : 943 20 31 98
www.itzio.es
[email protected]
PROIEKTUA: HIPI
Urteko helburuak eta jarduerak: planifikazioa.
1. Etorri berriak diren ikasleei eskolan eta gizartean integratzen laguntzea.
2. Gure hizkuntza ezagutzen ez duten ikasleei eguneroko bizitzan komunikatzeko eta bere irakaskuntza prozesuan aurrera
egiteko beharrezkoak izango dituen oinarrizko hizkuntza-elementuak erakustea
Jarduerak
1.- HARRERA PLANA.
● Ikastetxera jotzen dutenean,
gurasoekin lehen bilera burutu
eta informazio trukaketa egin.
Bide batez, laguntzeko prest
gaudela adierazi.
● Ikasleari hainbat froga egin.
● Harrera plana bukatu ondoren,
ikaslea gelan
integratu.Horretarako Tutoreak
bere gela ikasle berria hartzeko
prestatu.
1. Lehen 15 egunetarako
prestaturiko hainbat ariketa
Arduradunaagenteak
Denboralizazioa
Baliabideak
Zuzendaritza,
Orientatzailea,
Tutorea eta
HIPIko irakaslea
15 egun gehienez.
Ikastetxeko Harrera
Plana eta
berritzeguneak
gomendatutako frogak.
HIPIko
irakaslea,
Ikasleak euskaraz lan
egiteko autonomia
Bakarka liburua,
DVDak, CDak,
Ebaluazioa:
adierazleak eta
datak
Aurre eta erdiko
ebaluaketa
saioetan.
Aurre eta erdiko
ebaluaketa saioetan
Arrate Bidea, 24
20600 EIBAR
Tfnoa : 943 70 22 89
Fax : 943 20 31 98
www.itzio.es
[email protected]
emango zaizkie eta HIPI-ko
Tutorea eta
irakaslearekin euskal
arloetako
gramatikaren oinarrizko
irakasleak,
elementuak eta hiztegia landuko
dituzte.
2. Ondoren, liburuan oinarrituz (
Bakarka…) , euskarazko lehen
urratsak ematen hasi(idatzizko eta
ahozko ulermena landuz).
3. Beste gai batzutan ( gaztelera
eta ingelesa behintzat ez)
euskara lantzen aritu Hipiko
irakaslearen agindupean.
minimo bat lortu arte
aldizkariak,
ordenagailuak….
ebaluatuko da, eta
Batzorde
Pedagogikoko
bileretan ere,
jarraipena egingo
zaie..
Arrate Bidea, 24
20600 EIBAR
Tfnoa : 943 70 22 89
Fax : 943 20 31 98
www.itzio.es
[email protected]
PROIEKTUA: IRAKASKUNTZA KOOPERATIBOA
Urteko helburuak eta jarduerak: planifikazioa.
1. A eremua ikastetxeko gela guztietan sistematikoki erabiltzea..
2. B eremua hainbat jarduera praktikan jartzea
3. C eremuko txantiloiak sortzen joatea
Jarduerak
Arduradunaagenteak
Denboralizazioa
1.-Joan zen kurtsoan, 2013-20134an Tutoreak eta
martxan jarri zen A eremuko
Orientatzailea
plangintzakin jarraitu.
Hiruhilabetero bat eta
beharren arabera behar
adina jarduera.
2.- B eremuko hainbat jarduera arlo
ezberdinetan erabiltzen jarraitu.
3.- C eremuko txantiloi ezberdinak
aztertu eta ikastetxerako egokia den
bateren bat sortu.
Arloko irakasleak
Jardueraren araberakoa.
Orientatzailea eta
koordinatzailea.
Urtean zehar
Baliabideak
Berritzeguneak
emandako materiala eta
aurreko ikasturteetan,
klaustroak erabakitako
plangintza.
Berritzeguneak
emandako materiala
Berritzeguneak
emandako materiala
Ebaluazioa:
adierazleak eta
datak
Kurtso bukaeran
eta jarduera
bakoitzaren
bukaeran.
Ebaluaketetan eta
kurtso bukaeran.
Maila edo gelaren
batean txantiloia
martxan jartzea
Arrate Bidea, 24
20600 EIBAR
Tfnoa : 943 70 22 89
Fax : 943 20 31 98
www.itzio.es
[email protected]
PROIEKTUA: Irratia
Urteko helburuak eta jarduerak: planifikazioa.
1.
2.
3.
4.
Euskeraren erabilera ahalbideratzeko motibazioa eta ezagutza ziurtatzea.
Ahozkotasuna, mintzamena lantzea.
Hainbat esparrutako errejistro eta testu motak ezagutzea, bereiztea eta beraien arteko interdependentziaz ohartzea.
Ikastetxeko ikasleen artean euskeraren presentzia gehitu.
Jarduerak
1. Ahozko hizkuntza menperatzea,
komunikatzeko ezinbesteko
trebetasuna bezala ulertzea
2. Gidoi bat prestatu arteko pauso
guztiak betetzea.
3. Ahozkotasuna lantzea, maila
landuan zein kolokialean.
1. Beldurrak eta lotsak uxatuz,
ikasleek euskeraz aritzea.
2. Hainbat esparru ezberdinetako
errejistro eta testu mota
desberdinak landu dira
Arduradunaagenteak
Denboralizazioa
Euskera mintegia ● Euskera arloko hiruzpalau saio
erabiltzen dira magazinaren
Mintegikide
gidoia eta garapena prestatzeko.
guztiak
● Emititzea tokatzen zaion
taldearekin, aste horretan bertan
emitituko dute irratsaioa bereziki
lantzen da, atalak lotuz eta
entsaiatuz.
Euskera mintegia ● Ikastetxeko ikasle guztiek
lauzpabosteko taldetan
Mintegikide
banaturik, ikasturtean zehar
guztiak
banatu.
● 1. Zikloko irratsaioak ostiraletan
Baliabideak
Euskera arloan landu
eta jorratzen diren
ikasgaiak.
Alfan: bertako
bozgorailuen bidez
emititzen da.
Ebaluazioa:
adierazleak
eta datak
Euskera
mintegiak
sortutako
txantiloia.
Euskera
mintegiak
sortutako
txantiloia
Arrate Bidea, 24
20600 EIBAR
Tfnoa : 943 70 22 89
Fax : 943 20 31 98
www.itzio.es
[email protected]
(elkarrizketa, eztabaida,
azalpena, euskara kolokiala…)
3. Esamolde, lexiko, bizitasunak,
esaldi motzak, eta arintasuna
zaindu, irratian bereziki
erabiltzen den hizkuntza mota
erabiliz.
4. Adin honetako neska-mutilei
beraien interesgunera
hurbiltzeko eta era motibagarri
batean komunikatzeko aukera
eman.
izaten dira eta emisio ordua
aldatzen doa, lehen ordutik
azken ordura arte.
● 2. Ziklokoena, hain zuzen ere,
Itzion irratiaren bidez, Eibar
osoan entzuten dena astean
behingo emisioa izaten da, aste
barruko egun zein ordu
ezberdinetan.
● Ikasturte osorako irratsaio
egutegia sortzen da.
Itzion: Itzion
irratiaren bidez,
kanpora emititzen da
Arrate Bidea, 24
20600 EIBAR
Tfnoa : 943 70 22 89
Fax : 943 20 31 98
www.itzio.es
[email protected]
PROIEKTUA: Hezkidetza
Ikastetxeko
eremua
Helburu espezifikoak
Ekintzak
Arduraduna
Baliabideak
Adierazleak
Eremu
instituzionalean
Ikastetxe barneko
dokumentazio idatziko
hizkuntza aztertzea
Barne
dokumentazioa
aztertzea
berdintasuna
helburu hartuta
Irakaslegoa
Barneko
dokumentazioa
Dokumentazio 2014-2015
aren
%90
aztertu da
Paper ofizialetan
berdintasunaren heburua
ardatz izatea
Papel
ofizialak Irakaslegoa
aztertzea
berdintasuna
helburu hartuta
Ikastetxeko
paper ofizialak
Dokumentazio 2014-2015
aren
%60an 2015-2016
berdintasuna
2016-2017
Materialak eta testu liburuak
genero ikuspegitik aztertzea
Liburuak
puntu Mintegi
hauek
kontutan bakoitza
hartuz aztertzea:
presentzia/absent
zia
(emakumearena)
lanbideak
nola
agertzen diren
ipuinetan nor den
protagonista
Geletan
liburuen
2014-2015
erabiltzen diren %100a aztertu
liburuak
eta da
materialak
Organo edo eskumen berriak
sortzea : hezkidetza
Hezkidetza
batzordea
Leku finko bat Batzordea
bilerak egiteko sortu da.
Zuzendaritza
Denboralizazi
oa/Ikasturtea
2014-2015
Arrate Bidea, 24
20600 EIBAR
Tfnoa : 943 70 22 89
Fax : 943 20 31 98
www.itzio.es
[email protected]
batzordea
Eskola kontseiluan
berdintasunerako ordezkaria
egotea
Irakaslegoa.
Ikaslegoa
martxan jartzea
eta
eginkizunen
dokumentua.
Zuzendaritza
Hilabetean
behin elkartzen
da.
Idazkaria
izendatu da
Ordezkaria
izendatzea
2014-2015
Genero ikuspegitik
ikastetxeko hainbat plan
aberastea: tutoretza ekintzaplana, bizikidetza proiektua,
AJA, ikastetxeko urteko
plana,...
Lehendik
ondo Zuzendaritza
Bizikidetza
egindakoa
taldea
eta proiektua,aja,ur
mantendu
eta behatokia
teko plana...
planen
memorietan
genero ikuspegia
txertatu
Txertatu
da 2014-2015
genero
ikuspegia plan
desberdinetan
Klaustroan berdintasunerako
ordezkaria izendatzea.
Ordezkaria
izendatzea
Zuzendaritza
taldea
Ordezkaria
izendatu da
Irakasleak trebatzea, ikasleei
buruz jarraitzen duten
itxaropenez jabetzeko
Urteko
formakuntza
saioetan gaiari
buruzko
prestakuntza
jasoko du
irakaslegoak.
Zuzendaritza
Ikasleen arteko harremanetan
, sexismo eta homofobiarekin
Harreman
afektiboei
Hezkidetza
Prestatutako
arduraduna eta txantiloia
Ikastaroko
materiala
2014-2015
Irakasleen
2014-2015
%100ak parte
hartu du
%70 bete du
2014-2015
2015-2016
Arrate Bidea, 24
20600 EIBAR
Tfnoa : 943 70 22 89
Fax : 943 20 31 98
www.itzio.es
[email protected]
lotutako iritziak aztertzea
Ikasleek ikastetxeko bizitzan
parte hartzeko bideak sortzea.
Gurasoak
Gurasoen genero ikuspegiari
buruzko iritziak aztertzea.
buruzko
galdetegia
pasatzea
orientatzaileak
2016-2017
denei
Txantiloiaren
emaitzak sakon
aztertzea
Hezkidetza
batzordea
Hustiketa
txantiloia
ondorioak
atera dira
Aurten sortutako
twitterra
ikasleekin
hezkidetzari
buruzko
informazioa
partekatzeko
erabiltzea
Hezkidetza
batzordean
dauden
ikasleak
Twitter Kontua
%30 twitteren 2014-2015
sartzen da eta 2015-2016
komentarioak
2016-2017
sortzen ditu
Zibermanagers
proiektua
IKTko
Ziberbullyng
arduraduna eta protokoloaZuzendaria
”kontuz
datoz”materiala
-Irakasle batek
sortutako
prezia
3.eta 4. mailen 2014-2015
artean
10 2015-2016
ikasle
parte 2016-2017
hartu
dute
zibermanagers
izateko
guztiei Hezkidetza
Gurasoentzako
bat batzordea eta galdetegia
zuzendaritza
taldeak
Gurasoen
2014-2015
%80ak
galdetegia bete
du.
Guraso
galdetegi
pasatzea
2014-2015
2015-2016
2016-2017
Arrate Bidea, 24
20600 EIBAR
Tfnoa : 943 70 22 89
Fax : 943 20 31 98
www.itzio.es
[email protected]
Administrazioko
eta
zerbitzuetako
langileak
Ikastetxeko
espazioen
erabilera
Gurasoen
erantzunak
aztertzea
Hezkidetza
batzordea
Gurasoen
galdetegien
erantzunen
hustuketa
Hobekuntza
proposamenak
egon dira.
2014-2015
Familliak hezkidetzan
inplikatzea.
Gurasoentzako
sensibilizazio
saioak egitea
Hezkidetza
batzorde
Power pointak.
Baikarak
eta
Udaletxeak
ematen
dituzten
taillerak
Gurasoen
2014-2015
%30ak
2015-2016
saioetan parte 2016-2017
hartu du.
Gurasoek ikastetxeko bizitzan
parte hartzeko bideak sortzea.
Ikasleekin
Tutoreak
egindako saioen
berri emango zaie
gurasoei.
Informazio
orriak
Saio
guztien 2014-2015
berri eman zaie 2015-2016
gurasoei.
2016-2017
Haien genero ikuspegiari
buruzko iritziak aztertzea.
Galdetegia
pasako zaie
Hezkidetza
batzordea
Galdetegia
bera
langileen
2014-2015
%100ak bete
du txantiloia
Galdetegiaren
Hezkidetza
hustuketa egingo batzordea
da eta datuei
buruzko
Galdetegia
bera
ondorioak
atera dira
2014-2015
Arrate Bidea, 24
20600 EIBAR
Tfnoa : 943 70 22 89
Fax : 943 20 31 98
www.itzio.es
[email protected]
hausnarketa
Espazioaren
erabilera
Administrazio eta zerbitzuko
langileen parte hartzea
hezkidetza batzordean
Ordezkari
egotea
hezkidetza
komisioan
bat Zuzendaritza
taldeak
ordezkaria
aukeratu da
2014-2015
2015-2016
2016-2017
Hemendik aurrera ikasleei
zuzentzerako orduan genero
ikuspegia kontutan izatea eta
horretarako protokolo bat
eraikitzea ( lau irizpideekin).
Formakuntza
saioa
Hezkidetza
batzordea
Formakuntza
saioako
materiala
Guztiek
jaso 2014-2015
dute
formakuntza
Ikasleen partaidetzarekin
espazioaren erabileraren
diagnosia egitea, generoanalisia.
Rally fotografikoa
tutoreak
Argazki
kamarak
Ikasleen
2014-2015
%60ak
parte
hartu du.
Argazkietan
tutoreak
ikusiriko egoerak
deskribatzea eta
hausnarketa
egitea
Ikasleek
ateratako
argazkiak
Ikasleen
2014-2015
%60ak
parte
hartu du.
Ikasleek hobetze tutoreak
proposamenak
aurkeztea
Hobetze
proposamenen
txantilloia
Ikasleen
2014-2015
%20ak hobetze
proposamenen
bat egin du.
Arrate Bidea, 24
20600 EIBAR
Tfnoa : 943 70 22 89
Fax : 943 20 31 98
www.itzio.es
[email protected]
Eskola eta
Udaletxe
edo
herriko
eragileen arteko erakundeek
antolatzen
elkar-hartzea
dituzten
berri
izatea
ikastetxeko eragile guztiek.
Udaletxe
eta hezkidetza
herriko
batzordea
erakundeek
eskainitako
tailerrei buruzko
informazioa
banatu
Informazioa
Lankidetza udal protokoloekin
Egoeraren
bat orientatzaileak
identifikatzen
denean
protokoloa
martxan jartzea
udala
eta Urtean
2014-2015
eskola
gutxienez hiru 2015-2016
adostutako
aldiz
biltzea 2016-2017
protokoloa
jarraipen
zuzenak
egiteko
Gizarte sareak ondo erabiltzea
sustatzea
Herrian dauden
baliabideak
ezagutzeko
informazioa: kale
hezitzaileen
tailerrak,
empoderamendu
taillerak...
Baliabideen
informazioa
Orientatzaileak
eta tutoreak
Eskolatik
kanpo Gizarte
zerbitzuetako
arduraduna,
kale
hezitzaileak...
Eragileen
2014-2015
%80ra iritsi da 2015-2016
informazioa
2016-2017
Irakasleen %70 2014-2015
ezagutzen ditu 2015-2016
herrian dauden 2016-2017
baliabideak.
Taller horietan
parte hartzen
dutenen %60
balorazio
positiboa
Arrate Bidea, 24
20600 EIBAR
Tfnoa : 943 70 22 89
Fax : 943 20 31 98
www.itzio.es
[email protected]
3.1.3.-PRESTAKUNTZA ETA GARAPEN PROFESIONALA.
Ikastetxearen prestakuntza proiektu edota ekintzak (deialdi ezberdinen barruan)
Gaiak eta egutegia
Agenda 21
Ikasturte osoan
HNP
Ikasturte osoan
IKT heldutasun maila
Ikasturte osoan
Ahozko komunikazioa
Hilean behin
Irakurketa Plana
barneko formazioa
Ebaluazioa
barneko formazioa
Ikastetxeko Hezkuntza Proiektua
12 ordu (barneko formazioa)
Arrate Bidea, 24
20600 EIBAR
Tfnoa : 943 70 22 89
Fax : 943 20 31 98
www.itzio.es
[email protected]
Ikastetxearen beste prestakuntza proiektu edota ekintzak
Gaiak eta egutegia
LH eta DBH arteko koordinazioa
6 ordu (hiruhilabete bakoitzean 2 ordu)
Arriskuen prebentzioa
4 ordu
Irakasleriaren ikastetxez kanpoko prestakuntza lan ordutegian
Irakaslea
Ekintza gaia
Iker Bilbao Rui-Wamba
Iker Bilbao
Alizia Otxoa
Esther Zarraua
Patxi Iturriarte
Eskola 2.0
IKT –ikastetxe eredua
HNP
HIPI formazioa
Agenda 21
Maitane Uranga
Silvia Zarate
Lali Arrizabalaga
Hezkidetza
Orientazio mintegia
Zuzendari mintegia
Tokia
Berritzegunea
Berritzegunea
Berritzegunea
Berritzegunea
DEbegesa
Armerian
Berritzegunea
Berritzegunea
Berritzegunea
Egutegia ordutegia
2 ordu (hilean behin)
2 ordu (hilean behin)
Hilean behin
4 ordu
8 ordu
4 ordu
Hilean behin
Hilean behin
Hilean behin
Arrate Bidea, 24
20600 EIBAR
Tfnoa : 943 70 22 89
Fax : 943 20 31 98
www.itzio.es
[email protected]
Ikastetxearen formakuntza planarekin lotutako lan ordutegitik kanpoko prestakuntza ekintzak
irakaslea
Ekintza gaia
tokia
Iker Bilbao
Edurne Odriozola
La ciencia de nuestras vidas
Aprendizaia kooperatiboa.
Palacio Miramar - Donostia
Berritzegunea
Iker Bilbao
Iker Bilbao
GPS baliabide didaktikoa
Ikastetxeko web ataria eta
intraneta (Alfresco + Liferay)
Donostia
Donostia
Egutegia ordutegia
2014-09-01/2014-09-03
Asteartetan, hilean behin
14:30-16:30
2014-09-24/2014-10-29
2014-11-03/2014-11-05/
2014-11-10/2014-12-02
Arrate Bidea, 24
20600 EIBAR
Tfnoa : 943 70 22 89
Fax : 943 20 31 98
www.itzio.es
[email protected]
3,2,. IRAKASKUNTZA-JARDUERA OSAGARRIEN PROGRAMA
Jarduera
Arratera
irteera
Motibazio
tailerrak
Barnetegia
Helburuak
● Irteera ludiko batean elkar
ezagutzea eta ondo pasatzea
● Euskeraren erabilpena bultzatzea
● Euskeraren erabilpena
Antolatzailea
Arduraduna
Euskera + gorputz
heziketa mintegiak
Mintegi
hortako
irakasleak eta
doazen
irakasleak
HNPko
arduraduna
Doazen
irakasleak
Zentro
osoa
Urriaren 2ean
Dohainik
3.eta 4.
mailak
2A eta 2 C
ko ikasleak
1go
hiruhilabetean
Alkiza- eta
Lemoizera
urriaren 6tik 9ra
Dohainik
Aurreko
departamentu
ak
Aurreko
departamentu
ak
Doazen
Zentro
osoa
Azaroak 29
Dohainik
1.go zikloa
2. hiruhilabetean
Dohainik
HNPeta Eta Kitto
HNP
bultzatzea
Nortzuk
● Euskeraz bizitzea eskola
eremutik kanpo
● Elkar ezagutzea.(1go
mailakoak 4 ikastetxe
ezberdinetatik etorritakoak
baitira)
San Andres
eguna
● Euskal Herriko kultura eta ohiturak
Ihauteriak
● Euskal Herriko kultura eta ohiturak
partizipazioaren bidez ezagutzeko
partizipazioaren bidez ezagutzeko
Miramón
● Ikasleak zientzia mundura
Natura, Mate,
Lengoaia
departamentuak
Musi.plast.,
orientazioa
Natura dep.
1. ma
Nora- data
Ordainketa
Gurasoak
Gurasoak +
Arrate Bidea, 24
20600 EIBAR
Tfnoa : 943 70 22 89
Fax : 943 20 31 98
www.itzio.es
[email protected]
Zumaiako
flisha
UrAraztegia
hurbiltzea, bertan dauden
esperientzietan parte hartuz.
● Zientziaren ekarpenak aintzat hartzea
guztion bizi baldintzak hobetzeko.
● Eguneroko mundua zientifikoki
interpretatzen laguntzeko oinarrizko
kontzeptuak ezagutzea eta ulertzea.
Zumaia-Algorrin dauden interes
Natura dep.
geologiko puntuak eta marearteko
ekosistemaren ezaugarriak aztertzea.
● Uraren ziklo artifiziala ezagutzea Natura dep
● Uraren arazketan eta
potabilizazioan erabiltzen diren
banaketa teknikak ezagutzea
● Ura baliabide bezala ulertzea eta
bere kudeaketa ezagutzea
● Garapen jasangarriak ingurumen
arazoak konpontzeko moduan
ulertzea :ur-arazketa eta uraaurreztea.
Txuri-Urdin
Antzerkia
gaztelaniaz
Eskolako lagunekin izotzetan
irristatzeko aukera izatea.
● Literaturaren gehigarria
● Antzerkiarekin gozatu
Gorp. H. dep.
Lengoaia dep
Irakasleak
ila
Doazen
irakasleak
4. DBHko
biologiako
ikasleak
3. maila
Doazen
irakasleak
Doazen
irakasleak
Lengoaiako
irakasleak eta
doazen
irakasleak
AMPA
3. hiruhilabetea
Gurasoak
Azaroan
Gurasoak +
AMPA
1. maila
3. maila
Azaroan
Unibertsitate
Laboralean
Gurasoak +
AMPA
Gurasoak +
AMPA
Arrate Bidea, 24
20600 EIBAR
Tfnoa : 943 70 22 89
Fax : 943 20 31 98
www.itzio.es
[email protected]
Antzerkia
latina
Frantziako
irteera. Puy
du
Fou.Nantes
Antzerkia
ingelesez
Arditurri
meategia
Lengoaia dep.
Gizarte-musika
dep.
Ingeleseko
irakasleak eta
doazen
irakaleak
Doazen
irakasleak
Gizarte-musika
dep.
Lengoaia eta
Euskara dep.
Lengoaia dep.
ezagutzea.
● Frantsesa praktikatzea.
● Ondo pasatuz eta errespetuz,
munduan zehar ibiltzen ikastea.
● Ingelesa lantzea era ludikoan
Ingelesa dep.
● Erromatarren garaiko meategiak
●
Idazlea
zentroan
ma
ila
Frantsesek
o ikasleak
● Frantziako kultura, geografia….
●
Herri
Musikaren
Txokoa
Latineko
ikasleak
Frantseseko
irakasleak eta
doazen
irakasleak
●
●
●
●
ezagutzea
Erromatarrek gure inguruan utzitako
arrastoak ezagutzea.
Ikasleen arteko harremanak ekintza
ludiko baten bitartez sendotzea.
Munduko musika tresnak ezagutzea
eta gozatzea.
Ondo pasatuz eta errespetuz kanpoko
ekintzetan ibiltzen ikastea
Aldez aurretik irakurritako liburu
baten gaineko hausnarketa.
Bakoitzak prestatutako eta gustoko
galderak egitea.
4.
2. ebaluaketan
Ikasleak
Apirilean edo
maiatzean
Ikasleak eta
udaletxeko
laguntza
Zentro
osoa
Ignazio Zuloaga
institutoan
Azaroaren 27an
ikasleak
1go mailak
Oiartzun maiatzan
Gurasoak +
AMPA
Doazen
irakasleak
1go mailak
Oiartzun maiatzan
Gurasoak +
AMPA
Doazen
irakasleak
Maila
desberdine
ntzat
Ikastetxean
dohainik
Arrate Bidea, 24
20600 EIBAR
Tfnoa : 943 70 22 89
Fax : 943 20 31 98
www.itzio.es
[email protected]
Irudiberriak
Drogomenpe
kotasunari
buruzko
hitzaldiak
● Irakurzaletasuna piztea.
● Balore desberdinak landu
Orientazio dep.
● Gazteak alkoholaren eta bestelako
4. maila
Coliseoa
dohainik
Orientazio dep.
4. maila
2 saio gelako
dohainik
Orientazio dep.
4 maila
Martxoak 4
Gurasoak +
AMPA
Gurasoak +
AMPA
drogen kontsumoak ekar ditzaketen
arriskuez ohartaraztea.
● Talde horrek kontsumo horren
ondorioz sor daitezkeen kalteei eta
arriskuei buruzko informazioa
izatea, alkohola hartzea erabakiz
gero nork bere burua zaintzen jakin
dezan.
Homofobiari
buruz
hitzaldia
Urdaibai
Debako eliza
ezagutu
Doazen
irakasleak eta
alternatibako
irakasleak
Natura dep.
● Arte gotikoa zuzenean ikustea eta
ikastea.
● Hirien sorreran merkataritzak duen
garrantziaz jabetzea.
● Erdi-aroan erlijioaren garrantziaz
jabetzea.
Gizarte dep.
Dozen
irakasleak
Doazen
irakasleak
2. maila
Zehaztu gabe
Arrate Bidea, 24
20600 EIBAR
Tfnoa : 943 70 22 89
Fax : 943 20 31 98
www.itzio.es
[email protected]
● Gida baten azalpenak modu
naturalean entzutea eta galderak
egitea behar denean.
Pagoeta
Gizarte Dep.
Natura dep.
Zientzia astea
Natura Dep.
4. mailakoen
ikasbidaia
Heziketa
afektibo
sexuala
Irrikan
● Kultura eta esperientzia zabaltzea.
● Elkarren arteko harremanak
hobetzea
● Itzioren oroimen ona uztea.
● Sexualitatearen kontzeptua bi
ikuspuntu desberdinetatik landu:
o Ugalketaren ikuspuntutik.
o Plazerraren ikuspuntutik.
● Hezkidetzaren inguruan hausnarketa
bat egitea.
Ikastetxea
Orientazio dep eta
IXA taldea
Orientazio dep.
Natura,tekno,
infor
irakasleak
Doazen
irakasleak
3.
ma
ila
Apirilean
4.
DB
H
Azaroan
Gurasoak +
AMPA
4. maila
ekainean
Gurasoak
Orientatzaile
a
1., 2, 3. eta
4. mailak
Dohainik
orientatzailea
eta
Hezkidetza
3. eta 4.
mailetan
2 saio, bakoitza 2
ordutakoa.,
lehenengo eta 2.
mailetan. Bi
orduko 3 saio 3.
eta 4.
mailetan.Geletan
izango da.
Lehen eta
bigarren
hiruhilabetean.
dohainik
Arrate Bidea, 24
20600 EIBAR
Tfnoa : 943 70 22 89
Fax : 943 20 31 98
www.itzio.es
[email protected]
arduraduna
Ikastetxeetara bisitak
-
-
Lanbide
heziketako
feria
Gamarrara
irteera
Hezkidetza
berdintasuna
Autonomia
lantzeko
irteera
Kerik
gabeko
programa
Ikasleek Batxilergoaren
ezaugarriak eta Unin ematen
diren aukerak ezagutzea.
Han ikasteak zer aukerak
ematen dituen ezagutzea
Prematrikula nola egin behar
duten jakitea
● Ikasleek lanbide heziketako gradu
desberdinak ezagutzea eta ematen
diren aukerak aztertzea.
● Zuzenean ikasleek egiten dituzten
lan praktikoak ikustea eta baloratzea.
Kurtsoari bukaera era ludiko batean
ematea
Garraioak nola erabili, Eibarko
zerbitzuak ezagutu eta erabili
drogomenpekotasuna-tabako “osasun
Saila”
Ikastetxean 3 saio
2 orduko gelako
Maiatza-ekaina
Dohainik
Orientazio dep.
Doazen
irakaleak
4. maila
orientazioa
Doazen
irakasleak
3. eta4.
mailetako
ikasle
interesatua
k
3. hiruhilabetean
ikasleak
Gizarte dep.
Doazen
irakasleak
Zentro
osoa
Kurtso bukaeran
ikasleak
orientazio dep.
Guztiok taldea
orientazio dep.
3.
ma
ila
heziketa
bereziko
ikasleekin
1 eta 2
mailakoak
dohainik
Arrate Bidea, 24
20600 EIBAR
Tfnoa : 943 70 22 89
Fax : 943 20 31 98
www.itzio.es
[email protected]
“English
literature
lessons”
Ingeleseko
mintegia
Doazen
irakasleak
Otsailean
Dohainik
4.- ESKOLAZ KANPOKO JARDUEREN PROGRAMA
Edu Oiarzun 1go Zikloko gorputz heziketako irakaslea izango da programa honen arduraduna.
5.- IKASTETXEKO ZERBITZUAK (jangela, liburutegia)
Zerbitzua
Jantokia
Liburutegia
Helburuak
1. mahai tresnen erabilera,
norberaren garbitasuna eta
janarien manipulazioa
txukun eta egoki egin.
2. jantokian egoteko era, hitz
egitekoa,.... zaindu.
3. begirale eta langileei
begirunea agertu.
Jolasorduetan eta bazkal
ondoren irekitzen da nahi duten
ikasleek lan egiteko.
Antolatzailea
Arduraduna
Nortzuk
Datak
Ordainketa
ikastetxea
Javi Ayerra
178 ikasle
Goiz eta
arratsaldeko
ikastaldietan
Astelehen, astearte
eta ostegunetan
13:00 -13:45
Kuotak:
3,30 € garraiatuak,
4,60€ ez
garraiatuak
52 ikasle
Jarraituko
ikastaldietan
ikastetea
Jolasorduetan
zaintzako
irakaslea eta
bazkal ondoren
jangelako
begiraleak
Asteazken eta
ostiraletan 14:0014:45
Errekreoetan
zabalik dago egun
guztietan.
Lanaldi jarraiko
egunetan eguerdian
zabalik
Arrate Bidea, 24
20600 EIBAR
Tfnoa : 943 70 22 89
Fax : 943 20 31 98
www.itzio.es
[email protected]
6.- EKONOMIA-KUDEAKETARAKO PLANA
Finantza baliabideen banaketaren irizpideak
Ikastetxean finantza baliabideetako 2 kontu ezberdin daude, eta beraien bidez kudeatzen da
bertako ekonomia:
1. funtzionamendu orokorrekoa.
2. jantokiko kontua.
Funtzionamendurako bidalitako dirua banatzeko irizpideak hauek dira:
● gastu orokorren beharrizanak aurreikusi (argia, ura, telefonoa, gasa,
konponketak....)
● departamentuetako beharrizanak jaso.
● beharrizanen arabera banaketa egin.
Hornikuntzarako jasotako dirulaguntza ekipamenduko beharrizan orokorrak betetzeko
erabiliko da. Lehentasunak jarriko dira eta jasotako diruaren arabera betetzen joango dira.
Proiektu ezberdinetarako jasotako dirulaguntzak beraietan planifikatutako ekintzak burutzeko
erabiliko dira.
Jantokiko kontuan jasotzen den dirua janari hornitzaileak igortzen dituen fakturak (menuak
eta zaintzaileen kostua) ordaintzeko erabiliko da.
Ekonomia-kudeaketaren arduradunak
Idazkaria, Zuzendaritza Taldearen eta Ekonomia Batzordearen laguntzarekin.
Sarrera iturriak
Funtzionamendurako kontua:
● Jaurlaritzatik jasotako dirulaguntzak: funtzionamendu arrunterako, hornikuntzarako,
proiektuetarako, testuliburu solidarioetarako.
● familietatik testuliburuetarako jasotakoa.
Jantokiko kontua:
● Ikasleen kuotak
● jantokiko bekak
Arrate Bidea, 24
20600 EIBAR
Tfnoa : 943 70 22 89
Fax : 943 20 31 98
www.itzio.es
[email protected]
Sarreren aurreikuspena
Funtzionamendurako kontua:
Ekonomia kudeaketa ekitaldika (urtarriletik abendura) egiten da eta ez ikasturteka.
Horregatik hemen agertzen den aurreikuspena urtekoa da eta ez 2013-2014 ikasturtekoa.
2014 ekitaldiko aurreikuspena hau da:
2014 URRIA .ERAGIKETA EKONOMIKOA
DIRU SARRERAK Guztira: 178.105,92€
1.-AURREKO EKITALDIKO SOBERAKINA. Totala:34.078,44€
(martxoaren 21ean zirkularra bidaltzen dute eta jantokiko kontuan ekainean zegoen
soberakina Funtzionamendu gastuetarako igorpenetik kenduta dagoela adierazi digute eta
beraz, jantoki-kontuko 14.500 € ko soberakina gastuen kontura pasatzeko esan digute)
2.-HEZKUNTZA SAILAK EMANDAKO FUNTSAK. Totala: 44.359,00€
A.- Funtzionamendu gastuetarako. 41.183 €.
B.- Ekipamendurako. 3.176€
F- Testu liburuak. Ez dute dirurik bidali.
3.- BESTE ADMINISTRAZIO PUBLIKO BATZUEN ETA FINANTZAKETA
PUBLIKOA DUTEN ERAKUNDEEN SARRERAK Totala: 4.977,36€
3A.- Euskadiko autonomia erkidegoko administrazio orokorreko bestelako sailak. Agenda 21
proiektua (Azaroa) 975,20€
3C.- Euskadiko autonomia erkidegoko zuzenbide pribatuko erakunde publikoak. Eguzki
panelen etekina. EVE. 957,14€ ?
3K.- Euskadiko autonomia erkidegoko udalerriak eta toki erakundeak. Udaletxeko
dirulaguntza. 3.045,00€ (uztailean)
4.- BESTE JATORRI BATZUETAKO SARRERAK .Totala: 94.691,12€
A.- Zerbitzuak emategatiko sarrerak. Ikasleei kobratutako dirua irteerak, kurtso hasierako
materiala, irakurketa liburuak, liburuen fidantza, AMPA-ko dirulaguntza.. 39.882,36€
Arrate Bidea, 24
20600 EIBAR
Tfnoa : 943 70 22 89
Fax : 943 20 31 98
www.itzio.es
[email protected]
B.- Kudeaketa zuzeneko jantokietako kuotak. Jangelako menuak ordaintzeko ikasleei
kobratutako dirua .54.695,60€
C.- Beste aportazio batzuk. Baikarako propaganda egitearren dirulaguntza. 60€
E.- Banku interesak. Jangela eta gastuen kontu korronteen interesak. Jangelako interesak
gastuetako kontura transferitu eta erabil daitezke.. 53,16€
H.- Testuliburuak erabiltzeagatik egindako ekarpena. 40€ eta 44 €
GASTUAK: Guztira: 116.357,71 €
CAPII :FUNTZIONAMENDU GASTUAK
21.- ALOKAIRUAK ETA KANONAK 6.278,16 €
214.- Altzariak. Fotokopiak alokatzeko gastuak, fotokopiak,..,...4.276,55 €
218.-Kanonak. INIKAKO kuota. 2001,61€
22.- KONPONKETAK ETA ARTAPENA 7.810,08 €
222. Eraikuntzak . Eraikuntzen konponketa eta mantenua (pertsianak, iturriak,
ateak,leihoak,pintura,...) 3.719,32 €
223.- Instalazio teknikoak, makineria eta tresneria.Instalazio elektrikoaren konponketa, gas
instalazioaren mantendua, berogailuak, ikusentzunezko materialaren konponketa.. …3.703,99 €
224.- Altzariak. Altzarien konponketa eta mantenua. Fotokopiagailuentzako materiala,
inpresorak,..tonerrak, grapak,...
225.-Informazio prozesuetarako ekipoak…..386,77
23.KANPOKO BESTE ZERBITZU BATZUK. 102.269,47€
236.-Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak.. Web orrialdea,
iragarkiak,, boletinak, idatziak,...). 2.140,01 €
237.- Hornidurak. Energia elektrikoa,ura, gasa ,erregaiak, elikagaiak, ikasmateriala,jantokiko
material ez inbentagarria, tresnak eta erremintak,,,,... 26.100,98€
238.-Kanpoko beste zerbitzu batzuk. Bulegoko materiala, liburuak, argitalpenak,
testuliburuak, segurtasuna, egonaldi-gastuak,telefonoa, posta-komunikazioak,
bilerak,ikastaroak,jantokien zerbitzuak,irteerak, 74.028,48 €
Arrate Bidea, 24
20600 EIBAR
Tfnoa : 943 70 22 89
Fax : 943 20 31 98
www.itzio.es
[email protected]
Egindako gastuak Jaurlaritzatik jasotako aginduen arabera kudeatuko dira, behar diren
kontrolak eta erregistroak eramanez. Gastu hauen justifikazioa egingo da Ekonomia
Batzordean, horren ondorioz Klaustroan, Guraso Elkartean eta OOGn, eta baita ere
Jaurlaritzako Aurrekontu Atalean.
62.
Otras inversiones.
623.- Instalazio teknikoak, makinaria, tresneria eta bestelako instalazioak….. 1.311,64
-Jantokiko kontua:
Ikasturteko jantoki egun kopuruak zehaztu ondoren, hileroko kuota kalkulatzen da.
Jantoki egunak
Egun guztietan garraiodunak
Egun guztietan garraiorik gabe
Jardun eteneko egunetan garraiodunak
Jardun eteneko egunetan garraiorik gabe
Kuota
59,00 €
82,20 €
35,00 €
48,90 €
Jarraipena, bilera kopurua, datak...
Ekonomia kudeaketaren jarraipena batez ere Ekonomia Batzordearen bidez egingo da.
Batzorde hau gutxienez hiruhilabetero bilduko da, partaideak adostutako data eta ordutegian.
Arrate Bidea, 24
20600 EIBAR
Tfnoa : 943 70 22 89
Fax : 943 20 31 98
www.itzio.es
[email protected]
7.- HEZKUNTZA-KOMUNITATEARI INFORMAZIO PLANA
Hezkuntza-komunitateari informazioa helarazteko bideak:
Ikastetxeak duen gestio akademikorako plataformak (EINIKA) aukera ematen digu tutorea eta
gurasoen arteko komunikazioa errazteko. Komunikazioa zuzena eta eraginkorra izan daiteke,
gurasoek seme-alabaren jarraipen zehatza (notak eta hutsegiteak) egin dezaketelako.
Ikastetxeko web gunea daukagu eskola komunitateari zentroan egiten diren ekintzen berri
emateko, baita bertan eskegita daude ikastetxeko dokumentu estrategikoak, hau da AJA/ROF,
araudia…
Gurasoen E-posta pertsonalak ere eskatu dira, borondatez, hainbat abixu ere bideratzeko.
Ikasturtean zehar hurrengo bilera hauek planifikatuta ditugu:
● Irailaren bukaeran gurasoen bilerak izango dira tutoreekin.
● Irakasle bakoitzak ordu bat du astero gurasoentzat, norbanakako elkarrizketak egin
ahal izateko, gurasoek edota irakasleek hala eskatuta beti ere. Halere, tutoreak guraso
guztiekin, banan banan, elkarrizketatuko dira nor bere seme-alabaren irakas-ikaste
prozesuaren berri emateko. Lehenengo eta hirugarren ebaluaketetan bilerak aurrez
aurre izango dira. Bigarren ebaluaketan eta behar diren momentu guztietan, premiaren
arabera, ere izan daitezke.
● OOGko bilerak: urtean zehar behar den guztietan.
● 4. Mailako ikasleen gurasoekin DBH bukatu ondorengo orientabideak jasotzeko.
● 4. Mailako ikasleen gurasoekin ikas bidaia gaia dela.
● Gurasoentzat Sare sozialei buruz hitzaldia.
● Frantziara bidaia dela eta frantseseko ikasleen gurasoekin bilera, azaroan.
● Udaletxeak antolatutako bilera, herriko guraso guztiei eskeinia.
● Urtean zehar sor daitezkeenak.
Arrate Bidea, 24
20600 EIBAR
Tfnoa : 943 70 22 89
Fax : 943 20 31 98
www.itzio.es
[email protected]
8.- IUP-REN GARAPENAREN ETA IKASTETXEAREN FUNTZIONAMENDUAREN JARRAIPENA
Arduraduna
1. HELBURUA
(Aniztasunaren
trataera)
2.-HELBURUA
(Euskeraren
Zuzendaritza.
Orientatzailea.
Batzorde
pedagogikoa
HNP
teknikariak:
presentzia)
3.-HELBURUA
Zuzendaritza
(Irakasleriaren
prestakuntza)
4.-HELBURUA
(Elkarbizitza)
5.-HELBURUA
(LHko
ikastetxeekin
harremanak)
Zuzendaria
Behatokiko
partaideak
Zuzendaria
Jarraipen
datak
Tresnak eta behar
den informazioa
Informaz. Deboluzioaren data
klaustroari
OOG-ri
hiruhilabete
ka
Aktak eta txantiloiak
Otsailean
Otsailean
Otsailaren
2.
hamabostal
dian
Urteko planeko
Otsailean
ekintzen garapena.
Helburuen jarraipena
egiteko plantila.
Otsailean
Otsailaren
2.
hamabostal
dian
Otsailaren
2.
hamabostal
dian
Otsailaren
2.
hamabostal
dian
Urteko planeko
Otsailean
ekintzen garapena.
Helburuen jarraipena
egiteko plantila.
Urteko planeko
Otsailean
ekintzen garapena.
Helburuen jarraipena
egiteko plantila.
Urteko planeko
Otsailean
ekintzen garapena.
Helburuen jarraipena
egiteko plantila.
Otsailean
Otsailean
Otsailean
Oharrak
Urteko planaren
jarraipena OOG bilkura
nagusian egiten saiatuko
gara. Halere, ikusita
eman beharreko
informazioa zenbateko
sakontausna daukan
APAko bileran
(gurasoei
informatzeko) eta
klaustroan (irakasleei
informatzeko) egin
dezakegu.
Arrate Bidea, 24
20600 EIBAR
Tfnoa : 943 70 22 89
Fax : 943 20 31 98
www.itzio.es
[email protected]

Benzer belgeler

pdf bertsioa

pdf bertsioa 1994az geroztik, Nagorno Karabakheko gerra bukatu zenetik. Egun, errepide huts hauetan, hiru ibilgailutik bi iraniar kamioi ugertsuak dira: petrolioz beterik iparrerantz doazenak, eta hutsik hegoal...

Detaylı

Egungo Euskararen Hiztegia —U—

Egungo Euskararen Hiztegia —U— mendebaldeko haitzen oinaldean sigi-saga. Ibai bakoitza bideratzeko kobrezko ubide bana egin zuten osinean, estutuz zihoana. Itzuli egiten dira ureztatzeko ubide bati jarraituz. Erreka bera geratze...

Detaylı