Issue Content - Türkiye Klinikleri

Yorumlar

Transkript

Issue Content - Türkiye Klinikleri
Türkiye Klinikleri
AĞIZ DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ
ÖZEL
Cilt
1
Sayı
1
Yıl
İÇİNDEKİLER
Sayı Editöründen
Tamer ERDEM
1
Dil Hastalıklarında Klinik Bulgular
Clinical Findings of Tongue Diseases
Derya YILDIRIM, Mukadder ORHAN
7
Dil Hastalıklarında Ultrasonografi Bulguları
Ultrasonography Findings in Tongue Diseases
Ayşe GÜLŞAHI
11
Halitozis: Etiyoloji, Sınıflama, Teşhis Yöntemleri ve Tedavi Yaklaşımları
Halitosis: Etiology, Classification, Diagnostic Methods and Therapeutic Approaches
Rana NALÇACI, Nilsun BAĞIŞ
17
Ağız Yanması Sendromu
Burning Mouth Syndrome
Füsun YAŞAR
2015
20
Gerodontoloji
Gerodontology
Ş. Murat ÖZBEK, Zeynep ÖZTÜRKMEN
24
Ağız Mukozası Lezyonlarında Lazer Uygulamaları
Laser Applications in Oral Mucosal Lesions
Şebnem ERÇALIK YALÇINKAYA
29
Malignite Potansiyeli Taşıyan Oral Düzensizlikler
Potentially Malignant Oral Disorders
Betül İLHAN, Pelin GÜNERİ
36
Ağız Kanserleri: Klinik Bulgular
Oral Cancer: Clinical Features
Leyla Berna ÇAĞIRANKAYA, Hatice BOYACIOĞLU, Kübra KARAKOÇ, Nagihan KOÇ
42
Oral Kanserlerin Teşhisinde Konvansiyonel Radyografinin Yeri
Conventional Imaging in Diagnosis of Oral Cancers
Sevgi ŞENER, Güldane BOZDAĞ, Hayriye ÇETMİLİ
49
Ağız Kanserlerinde Dental Bilgisayarlı Tomografi
Dental Computed Tomography at Oral Cancers
Taha Emre KÖSE
53
Ağız Kanserlerinde Elektromanyetik Rezonans Görüntüleme
Magnetic Resonance Imaging in Oral Cancers
Mustafa GÖREGEN
56
Ağız Kanserlerinde Nükleer Tıp Uygulamaları
Nuclear Medicine Applications in Oral Cancers
Fatma ÇAĞLAYAN, Kader AZLAĞ PEKİNCE, Ali ŞAHİN
63
Bifosfonat Kullanımı ve Cerrahi İşlem Gereken Hastalarda Yaklaşım
Bisphosphonate Treatment and Management of Oral Surgical Procedures
Nilüfer ERSAN
71
Paranazal Sinüs Şikâyetlerinde Klinik Muayene Bulguları ve Ayırıcı Tanı
Clinical Examination Symptoms and Differential Diagnosis in Complaints of
Paranasal Sinuses
Zühre ZAFERSOY AKARSLAN
76
Paranazal Sinüs Şikâyetlerinde Konik Ιşınlı Bilgisayarlı Tomografi Bulguları
Cone-Beam Computed Tomography Findings in Paranasal Sinus Complaints
Kıvanç KAMBUROĞLU
83
Manyetik Rezonans Görüntülemede Paranazal Sinüs Patolojileri
Paranasal Sinuse Pathology in Electromagnetic Resonance Imaging
Erdoğan FİŞEKÇİOĞLU, Mervet EL-ZUKİ
89
Temporomandibuler Eklem Hastalıklarında Klinik Bulgular ve Ayırıcı Tanı
Clinical Findings and Differential Diagnosis of Temporomandibular Joint Disease
Esra SOMTÜRK
93
Temporomandibuler Eklem Hastalıklarında Geleneksel Görüntüleme
Conventional Imaging in Temporomandibular Joint Disorders
Kader CESUR AYDIN
96
Temporomandibuler Bozukluklarda Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi Bulguları
Conebeam Computed Tomography Findings in Temporomandibular Disorders
Ömer Said SEZGİN
101
Temporomandibuler Eklem Rahatsızlıklarının Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları
Magnetic Resonance Imaging Findings of Temporomandibular Joint Disorders
Mehmet Ali ELÇİN, Şebnem ERÇALIK YALÇINKAYA
106
Temporomandibuler Eklem Bozukluklarında Nükleer Tıp Uygulamaları
Nuclear Medicine Applications in Temporomandibular Joint Disorders
Emre AYTUĞAR, Tuğçe BİÇER AYTUĞAR
110
Tükürük Bezi Hastalıklarında Klinik Bulgular ve Ayırıcı Tanı
Clinical Findings and Differential Diagnosis of the Salivary Gland Diseases
Halil ŞAHMAN, Seval BAYRAK, Sıdıka HALICIOĞLU
117
Tükürük Bezi Hastalıklarında Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları
Magnetic Resonance Imaging Findings in the Saliva Gland Diseases
Ali Murat AKTAN, Mehmet DEMİRKOL, Mehmet Ertuğrul ÇİFTÇİ, Elif BAYSAL
123
Tükürük Bezi Hastalıklarında Nükleer Tıp Bulguları
Nuclear Medicine Procedures in Salivary Gland Pathologies
Tuncer ÖZEN, Hakan AVSEVER, Engin ALAGÖZ, Ümit KARAÇAYLI
130
Tükürük Bezi Hastalıklarında Ultrasonografi Bulguları
Ultrasonographic Findings in Salivary Gland Diseases
M. Oğuz BORAHAN, Filiz NAMDAR PEKİNER, Özlem OKUMUŞ
136
Ultrasonografide Lenfadenopati Bulguları
Findings of Lymphadenopathy on Ultrasonography
Ömer DEMİRTAŞ, Gülhan ERTAN AKAN
140
Adli Diş Hekimliğinde Isırık İzlerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Bite Marks in Forensic Odontology
Feryal KARAMAN