tıklayınız - İstanbul Üniversitesi

Transkript

tıklayınız - İstanbul Üniversitesi
Future Learning 2016
VI. Uluslararası “Gelecek İçin Öğrenme Alanında Yenilikler”
Konferansı 2016: Yeni Nesil
24-26 Ekim 2016
İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi, İstanbul, TÜRKİYE
KONFERANSA KATILIM İÇİN İKİNCİ ÇAĞRI
Bilmeye olan istek ile başlayan öğrenme, toplumsal yaşamı şekillendirmede temel unsur olmuştur. Teknolojinin gelişmesi ile
öneminden hiçbir şey yitirmemiş, özellikle Bilgi Teknolojisi’nin etkisi ile öğrenme, farklı boyutlar kazanarak, günümüzde daha çok
platformda ve daha sık tartışılmaya başlamıştır.
Bu konferansın düzenlenmesindeki amaç; gelecek için öğrenme alanındaki yeniliklerin sunulmasına ve tartışılmasına ortam
sağlamaktır. Ayrıca öğrenmenin odağında bulunan ve onun temel varlık nedeni olan insanın yaşamboyu öğrenmesi ve nitelikli
yetişebilmesi için en doğru, etkin ve verimli yöntemler, stratejiler, teknikler ve teknolojilerin geliştirilmesi için fikirlerin ortaya atılması
ve tartışılması teşvik edilecektir.
Konferans ana teması Yeni Nesil geleceğin öğrenenlerini, öğrenme yöntemlerini ve öğrenme ortamlarını içermektedir. Konferansın
amacı, ortak bir öğrenme platformu ve kültürü yaratmak için uluslararası kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve ortaklığı teşvik
etmektir. Bu nedenle, gelecekteki öğrenmeye odaklanan katkılarınızı; bildiri ya da poster sunarak, panel ya da çalıştay
düzenleyerek, doktora öğrencileri için düzenlenecek olan konsorsiyuma katılarak bekliyor, bu katkılarınızdan güç alacağımıza
inanıyoruz.
KONFERANS KONULARI
 Robotla Öğrenme
 Derin Öğrenme
 Kod Öğrenme
 Bilişsel Öğrenme
 Oyun Tabanlı Öğrenme
 Yenilikçi Öğrenme
 Oyunlaştırma
 Sanal Gerçeklik
 Tasarım Düşünme
 Eğitimde Sayısal Uçurum
 Sayısal Çağda Öğretmen Yeterlikleri
 Sayısal Çağda Beklenen Öğrenci Nitelikleri
 Uzaktan Eğitimde Yeşil Bilişim
 Sayısal Okur-Yazarlık
 Nesnelerin İnterneti (IoT)
 Giyilebilir Teknolojiler
 Kitlesel Çevrimiçi Açık Dersler (MOOCs)
 e-Öğrenmede
Kurumsal
Strateji,
Mevzuat,
Standartlar, Akreditasyon ve Sertifikasyon
 e-Öğrenmede Yeni Teknolojiler
 e-Öğrenmede İçerik ve İçerik Tasarımı
 e-Öğrenmenin Sosyolojik ve Psikolojik Boyutu
 Online Oyunla Öğrenme
 e-Öğrenme Sistemlerinin Ölçme ve Değerlendirilmesi
 Moderasyon ve Sınav için e-Öğrenme Stratejisi
 Sanal Sınıf Uygulamaları
 e-Öğrenmede Güvenlik Sorunları ve Çözümleri
 e-Devlet ve e-Öğrenme
 Yükseköğretimde Uzaktan Eğitim
 Mobil Öğrenme
 Sosyal Medya ve e-Öğrenme
 Büyük Veri
 Veri Madenciliği
 Bulut Tabanlı Sistemler
 Dezavantajlı Gruplar
YÜRÜTME KURULU
Sevinç GÜLSEÇEN (İstanbul Üniversitesi)
Aydın KOLAT (Türkiye Bilişim Vakfı)
Ahmet TOSUNOĞLU (Türkiye Bilişim Derneği)
M. Erdal BALABAN (Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı)
ORGANİZASYON KOMİTESİ
Tahir Özgü (Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı)
Fatih GÜRSUL (İstanbul Üniversitesi)
Zerrin AYVAZ REİS (İstanbul Üniversitesi)
Çiğdem SELÇUKCAN EROL (İstanbul Üniversitesi)
Tarkan GÜRBÜZ (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Murat GEZER (İstanbul Üniversitesi)
Ahmet AYVALI (Türkiye Bilişim Derneği)
Ahmet HANÇER (Enocta)
Ayşe KULA (Ankara Keçiören Şenlik İlkokulu)
Barış ÇOBAN (Doğuş Üniversitesi)
Bora ATAMAN (Doğuş Üniversitesi)
Burak ŞİŞMAN (İstanbul Üniversitesi)
Cemal AKTÜRK (Kilis 7 Aralık Üniversitesi)
İrfan ŞİMŞEK (İstanbul Üniversitesi)
Mehmet ALBAYRAK (Süleyman Demirel Üniversitesi)
Mehmet GÜRSOY (Türkiye Eğitim ve Gelişim Platformu Derneği)
Mehmet YOLCU (Kara Harp Okulu)
Melih ENGİN (Uludağ Üniversitesi)
Murat ATEŞ (Celal Bayar Üniversitesi)
Mustafa Özhan KALAÇ (Celal Bayar Üniversitesi)
Mustafa SAĞLAM (Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı)
Müge ADNAN (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)
Seda TOLUN (İstanbul Üniversitesi)
SEKRETERYA
Elif KARTAL (İstanbul Üniversitesi)
Serra ÇELİK (İstanbul Üniversitesi)
Şebnem ÖZDEMİR (İstanbul Üniversitesi)
Zeki ÖZEN (İstanbul Üniversitesi)
Fatma Önay KOÇOĞLU (İstanbul Üniversitesi)
Mehmet Selim DERİNDERE (İstanbul Üniversitesi)
Emre AKADAL (İstanbul Üniversitesi)
Nimet KUYAR (İstanbul Üniversitesi)
İlkim Ecem EMRE (İstanbul Üniversitesi)
Elif ZEYTUN (Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı)
BİLİM KURULU
Ali Acılar (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi)
Ali Aydın (İstanbul Üniversitesi)
Ali Yazıcı (Atılım Üniversitesi)
Alptekin Erkollar (Sakarya Üniversitesi)
Anca-Olga Andronic (Spiru Haret University, Romanya)
Asuman Duatepe Paksu (Pamukkale Üniversitesi)
Aydın Akan (İstanbul Üniversitesi)
Aytekin İşman (Sakarya Üniversitesi)
Burak Şişman (İstanbul Üniversitesi)
Christina Banou (Ionian University, Yunanistan)
Çiğdem Selçukcan Erol (İstanbul Üniversitesi)
Danguole Rutkauskiene (Kaunas University, of Technology, Litvanya)
Emilia Janigova (Catholic University, Slovakya)
Emine Şenyuva (İstanbul Üniversitesi)
Eralp Altun (Ege Üniversitesi)
Erkan Çalışkan (Niğde Üniversitesi)
Fahriye Altınay (Yakın Doğu Üniversitesi)
Fatih Gürsul (İstanbul Üniversitesi)
Feza Orhan (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Giedre Dregvaite (Kaunas University of Technology, Litvanya)
Gonca Telli Yamamoto (Marmara Üniversitesi)
Gülser Acar Dondurmacı (Zirve Üniversitesi)
Gürhan Çiftçioğlu (İstanbul Üniversitesi)
Hafize Keser (Ankara Üniversitesi)
Hakan Tüzün (Hacettepe Üniversitesi)
Hedviga Palásthy (Catholic University, Slovakya)
Hulusi Gülseçen (İstanbul Üniversitesi)
Hüseyin Oflaz (İstanbul Üniversitesi)
Hünkar Korkmaz (Akdeniz Üniversitesi)
İnci Zaim Gökbay (İstanbul Üniversitesi)
İrfan Şimşek (İstanbul Üniversitesi)
İsmail Özmen (İstanbul Üniversitesi)
Jan Guncaga (Catholic University, Slovakya)
Janka Majherova (Catholic University, Slovakya)
Kürşat Çağıltay (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Lina Yordanova (Trakia University, Bulgaristan)
M. Emin Mutlu (Anadolu Üniversitesi)
M. Erdal Balaban (Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı)
Malgorzata Pakowska (Katowice University of Economics, Polonya)
Mehmet Albayrak (Süleyman Demirel Üniversitesi)
Melih Engin (Uludağ Üniversitesi)
Murat Gezer (İstanbul Üniversitesi)
Mustafa Aksu (İstanbul Üniversitesi)
Müge Adnan (Muğla Üniversitesi)
Natalija Lepkova (Vilnius Gediminas Technical University, Litvanya)
Nazlı Arda (İstanbul Üniversitesi)
Nergiz Çağıltay (Atılım Üniversitesi)
Nurettin Şimşek (Ankara Üniversitesi)
Orhan Torkul (Sakarya Üniversitesi)
Pedro Isaias (Portuguese Open University, Portekiz)
Petros Kostagiolas (Ionian University, Yunanistan)
Piet Kommers (University of Twente, Nederlands)
Rafiq Islam (Dalhousie University, Kanada)
Razvan-Lucian Andronic (Spiru Haret University, Romanya)
Róbert Jager (Matej Bel University, Slovakya)
Robertas Damasevicius (Kaunas University of Technology, Litvanya)
Rushan Ziatdinov (Keimyung University, Güney Kore)
Seda Tolun (İstanbul Üniversitesi)
Selim Yazıcı (İstanbul Üniversitesi)
Sevinç Gülseçen (İstanbul Üniversitesi)
Sibel Aylin Uğur İşeri (İstanbul Üniversitesi)
Silvia Matusova (Catholic University, Slovakya)
Sushil K. Sharma (Ball State University, A.B.D.)
Ş. Alp Baray (İstanbul Üniversitesi)
Şeref Sağıroğlu (Gazi Üniversitesi)
Şerife Ak (Adnan Menderes Üniversitesi)
Tatyana Yakhno (İzmir Üniversitesi)
Tuncer Asunakutlu (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)
Uğur Demiray (Anadolu Üniversitesi)
Vaidotas Trinkünas (Vilnius Gediminas Technical University, Litvanya)
Valentina Dagiene (Vilnus Üniversitesi, Litvanya)
Viera Bednarova(Catholic Üniversitesi, Slovakya)
Yalçın Özkan (Zirve Üniversitesi)
Zehra Altınay (Yakın Doğu Üniversitesi)
Zerrin Ayvaz Reis (İstanbul Üniversitesi)
Zeynel Cebeci (Çukurova Üniversitesi)
Zuhal Tanrıkulu (Boğaziçi Üniversitesi)
Zümrüt Ecevit Satı (İstanbul Üniversitesi)
DAVETLİ KONUŞMACILAR
Prof. Dr. Sushil SHARMA (Ball State Üniversitesi, ABD)
Doç. Dr. Gary GROSSMAN (Arizona State Üniversitesi, ABD)
Doç. Dr. Victor J. Friedman (Max Stern Yezreel Valley College, Israel)
KONFERANS ETKİNLİKLERİ
Eğitim ve Atölye Çalışmaları:
 R Programlama Dili ile Hesaplamalar Eğitimi
 WordPress ile Kişisel Web Sayfası Hazırlama Eğitimi
 Raspberry Pi ile Programlamaya Hazırlık Eğitimi
 Robot Yapıyoruz Atölye Çalışması
 Robot Yapıyoruz Atölye Çalışması (Çocuklar için)
 Sanal Gerçeklik ve Arttırılmış Gerçeklik Atölye
Çalışması
 Arduino’ya Giriş Atölye Çalışması
Paneller:
 Politika Belirleyiciler “Yeni Nesil Öğrenme”yi
Tartışıyor
 Türkiye'de Üretime Dönük Karma Eğitim Modeli:
İşlik Okulu
 Eğitimde Sanal Gerçeklik ve Artırılmış Gerçeklik
Uygulamaları
 Yeni Nesil Nasıl Öğrenmek İstiyor?
Eğitimde E-Dönüşüm Proje Yarışması 2016
Yarışmaya eğitimde teknolojiyi kullanmakta
olan okul/eğitim kurumların, STK‘lar ve özel
yazılım şirketlerinin katılmaları ve örnek
olabilecek uygulamalarını sunmaları bekleniyor.
ÖNEMLİ TARİHLER
31 Mart 2016
: Özet gönderimi için son tarih (yoğun talep
nedeni ile uzatılmıştır) Bildiri özetlerinizi
[email protected] adresine gönderiniz
31 Mayıs 2016
: Tam Metin gönderimi için son tarih
31 Ağustos 2016 : Düzeltilmiş Tam Metin gönderimi için son
tarih
24-26 Ekim 2016 : Konferans
DESTEKÇİ DERGİLER
Future Learning 2016 Konferansı kapsamında sunulan
bildiriler
arasından
seçilen
çalışmalar;
kapsamı
genişletilmiş/zenginleştirilmiş hali iki farklı prestijli dergide
basılacaktır. Yayınların seçiminden sonra yazarlara uygun
görülmüş olan dergi isimleri bildirilerek, çalışma formatlarını
dergi formatına uyarlamaları istenecektir. Çalışmaları
dergilerde basılmak üzere seçilen yazarlar; uygun görülen
derginin
yayın
kurallarına
göre
çalışmalarını
düzenleyeceklerini taahhüt etmiş sayılırlar.
 The International Journal of E-Adoption (IJEA)
 İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim
Fakültesi Dergisi
* Konferans katılım ücretleri ve taslak program web
sitemizden ilan edilmiştir. Organizasyon ekibi gerek gördüğü
takdirde programda değişiklik yapma hakkına sahiptir.
İLETİŞİM
Özet ve tam metin gönderme, telif hakkı formu, sunum, program ve
yayın için: [email protected]
Ödemeler ve faturalar için: [email protected]
Genel soru ve görüşleriniz için: [email protected]
WWW: futurelearning.org.tr
Adres: VI. Uluslararası “Gelecek İçin Öğrenme Alanında
Yenilikler” Konferansı 2016: Yeni Nesil
Kalenderhane Mah. 16 Mart Şehitleri Cad. Dr.
Şevket Apt. No:22/24 PK 34134
Vezneciler-Beyazıt-Fatih/İstanbul
Telefon: 0212 440 00 00 (Ext. 10037)
Faks: 0212 440 00 86
Sosyal Medya:
futurelearning.istanbul
https://twitter.com/flearning_ist

Benzer belgeler