Flanş Grupları

Transkript

Flanş Grupları
BARIŞ STATİK
Barış Statik Alüminyum ve Küpeşte Aksesuarları
2014 Alüminyum Aksesuar Kataloğu
2014 Aluminium Accessories Catalog
2014
BARIŞ STATİK
Barış Statik Alüminyum ve Küpeşte Aksesuarları
Kare Küpeşte Grupları
Flanş Grupları
Küpeşte Dönüş Grubu
Kurtağzı Ara Bağlantılar
Tapa Grupları
Bilezik Grubu
Ankraj Grubu
Cam Tutucu Grubu
Mafsal Grupları
Flange Groups
Flanş Grupları
01
BRŞ
2400 F
40x40 Kare Dikme Flanş
40x40 Square Stud Flange
40x40
BRŞ
2401 F
25x60 Kare Duvar Flanş
25x60 Square Wall Flange
25x60
BRŞ
2402 F
25x60 Kare Duvar Flanş
25x60 Square Wall Flange
25x60
BRŞ
2403 F
70x70 Kare Baba Flanş
70x70 Square Kingpost Flange
70x70
BRŞ
2404 F
25x32 Kare Duvar Flanşı
25x32 Square Wall Flange
25x32
BRŞ
2406 F
25x75 Kare Duvar Flanş
25x75 Square Wall Flange
25x75
BRŞ
2407 F
30x80 Kare Duvar Flanş
30x80 Square Wall Flange
30x80
BRŞ
2408 F
30x80 Kare Duvar Flanş
30x80 Square Wall Flange
30x80
BRŞ
2500 F
PC 6200 Şapka
PC 6200 Cap
PC 6200
BRŞ
2501 F
40x40 Alüminyum Ayak
40x40 Aluminium Foot
40x40
BRŞ
2502 F
45x45 Alüminyum Ayak
45x45 Aluminium Foot
45x45
BRŞ
2503 F
100x100 Alüminyum Şapka
100x100 Aluminium Cap
100x100
www.barisstatik.com
Square Turn Groups
BRŞ
3400 S
25x60 Kare Tek Yönlü Dönüş
25x60 Square Single Side Turn
25x60
BRŞ
3405 S
14x14 Kare Yandan Dönüş
14x14 Square Lateral Turn
14x14
BRŞ
3408 S
25x60 Çift Taraflı Çok Yönlü Üçlü Dönüş
25x60 Double Side Multidirectional Triple Turn
BRŞ
3411 S
30x80 Kare Kaynaklı Sabit Üçlü Dönüş
30x80 Square Welded Fixed Triple Turn
30x80
25x60
www.barisstatik.com
Kare Dönüş Grupları
BRŞ
3402 S
25x60 Kare Tek Taraflı Yönlü Dönüş
25x60 Square Single Side Multidirectional Turn
25x60
BRŞ
3406 S
25x60 Kare Hareketli Dönüş Üçlü
25x60 Square Adjustable Triple Turn
25x60
BRŞ
3409 S
30x80 Hareketli Kare Dönüş
30x80 Adjustable Square Turn
30x80
BRŞ
3412 S
30x80 Kare Kaynaklı Sabit Üçlü Dönüş
30x80 Square Welded Fixed Triple Turn
30x80
BRŞ
3404 S
BRŞ
3407 S
14x14 Kare Dönüş
14x14 Square Turn
14x14
25x60 Kare Tek Taraflı Çok Yönlü Üçlü Dönüş
25x60 Square Single Side Multidirectional Triple Turn
25x60
BRŞ
3410 S
30x80 Kare Kaynaklı Sabit Dönüş
30x80 Square Welded Fixed Turn
30x80
BRŞ
3413 S
30x80 Kare Kaynaklı Sabit Dönüş
30x80 Square Welded Fixed Turn
30x80
02
Square Turn Groups
Kare Dönüş Grupları
BRŞ
3414 S
BRŞ
3417 S
30x80 Single Side Multidirectional Turn
30x80
Square Single Side Multidirectional Turn
BRŞ
3415 S
BRŞ
3418 S
30x80 Double Side Multidirectional Turn
30x80
25x32 Kare Kaynaklı Köşe
25x32 Square Welded Corner
25x32
14x14 Kare Emniyet Hattı Tutucusu
14x14 Square Safety Line Holder
14x14
BRŞ
4401 Y
BRŞ
4403 Y
14x14 Kare Dönüş 135º
14x14 Square Turn 135°
14x14 135º
BRŞ
4404 Y
BRŞ
4407 Y
03
Kare Dikme Dekorlu Sabit Mafsal
Decorative Square Strut Fixed Joint
BRŞ
4408 Y
25x60 Kare Hareketli Dönüş
25x60 Square Adjustable Turn
25x60
BRŞ
3419 S
25x60 Kare Kaynaklı Köşe
25x60 Square Welded Corner
25x60
Square Intermediate Connection Groups
Kare Ara Bağlantı Grupları
BRŞ
4400 Y
BRŞ
3416 S
Kare Dikme Sabit Mafsal
Square Strut Fixed Joint
Kare Dikme Yandan Bağlantı Takımı
Square Strut Lateral Connection Set
14x14 Kare Emniyet Hattı Ayarlı
14x14 Adjustable Square Safety Line
14x14
BRŞ
4402 Y
14x14 Kare Dönüş 90º
14x14 Square Turn 90°
14x14 90º
BRŞ
4406 Y
25x60 Kare Köşe Bağlantı Takımı
25x60 Square Corner Connection Set
25x60
BRŞ
4408 Y
14x14 Kare Spider Tekli
14x14 Square Spider Single
14x14
www.barisstatik.com
Square Cap Groups
BRŞ
5400 T
Kare Tapa Grupları
25x60 Kare Küpeşte Tapası
25x60 Square Railing Cap
25x60
BRŞ
5401 T
40x40 Kare Küpeşte Tapası
40x40 Square Railing Cap
40x40
BRŞ
5402 T
27x32 Kare Küpeşte Tapası
27x32 Square Railing Cap
27x32
BRŞ
5405 T
75x75 Kare Küpeşte Tapası
75x75 Square Railing Cap
75x75
BRŞ
5403 Y
14x14 Kare Küpeşte Tapası
14x14 Square Railing Cap
14x14
BRŞ
5404 T
70x70 Kare Baba Topuz
70x70 Square Kingpost Knob
70x70
BRŞ
5406 T
14x14 Kare Mızrak Topuz
14x14 Square Lance Knob
14x14
BRŞ
5407 T
30x80 Kare Küpeşte Tapası
30x80 Square Railing Cap
30x80
Square Ring Groups
BRŞ
6400 B
25x60 Kare Küpeşte Bileziği
25x60 Square Railing Ring
25x60
Kare Bilezik Grupları
BRŞ
6401 B
25x32 Kare Küpeşte Bileziği
25x32 Square Railing Ring
25x32
BRŞ
6402 B
Square Strut Joint Groups
BRŞ
9400 M
Kare Dikme Mafsalı
Square Strut Joint
25x75 Kare Küpeşte Bileziği
25x75 Square Railing Ring
25x75
BRŞ
6404 B
30x80 Kare Küpeşte Bileziği
30x80 Square Railing Ring
30x80
Kare Dikme Mafsal Grupları
BRŞ
9401 M
www.barisstatik.com
Kare Dikme Sabit Mafsal
Square Fixed Strut Joint
BRŞ
9402 M
Kare Dikme Mafsalı Yuvarlak
Square Rounded Strut Joint
BRŞ
9403 M
40x40 Kare Dikme Ara Bağlantı
40x40 Square Strut Intermediate Connection
40x40
04
Flange Groups
Flanş Grupları
05
BRŞ
2001 F
Ø40 Dikme Flanşı/Tek Tırnaklı
Ø 40 Strut Flange/One Hoof
Ø40
/
BRŞ
2011 F
Ø50 Duvar Flanşı
Ø 50 Wall Flange
Ø50
BRŞ
2002 F
Ø40 Duvar Flanşı
Ø 40 Wall Flange
Ø40
BRŞ
2016 F
Ø40 Delikli Yer Flanşı
Ø 40 Perforated Ground Flange
Ø40
BRŞ
2017 F
Ø 50 Delikli Yer Flanşı
Ø 50 Perforated Ground Flange
Ø 50
BRŞ
2008 F
Ø16 Duvar Flanşı
Ø 16Wall Flange
Ø16
BRŞ
2005 F
Ø30 Duvar Flanşı
Ø30 Wall Flange
Ø30
BRŞ
2010 F
Ø40 Dekorlu Dikme Flanşı
Ø 40 Decorative Strut Flange
Ø40
BRŞ
2025 F
Ø16 Dekorlu Dikme Flanşı
Ø16 Decorative Strut Flange
Ø16
BRŞ
2026 F
Ø16 Dekorlu Dikme Flanşı
Ø16 Decorative Strut Flange
Ø16
BRŞ
2006 F
Ø 40 Dikme Flanşı/Uzun
Ø 40 Strut Flange/Long
Ø 40
BRŞ
2009 F
Ø 50 Duvar Flanşı Uzun
Ø 50 Wall Flange Long
Ø 50
www.barisstatik.com
Guardrail Rotation Group
Küpeşte Dönüş Grubu
BRŞ
3003 S
Ø50 Hareketli Küre
Ø 50 Adjustable Sephere
Ø50
BRŞ
3008 S
Ø16 Hareketli Küre
Ø16 Adjustable Sephere
Ø16
BRŞ
3421 S
1/8 Simit Boş Bilezikli
1/8 Bagel Bent Ring
8/1
www.barisstatik.com
BRŞ
3005 S
BRŞ
3009 S
BRŞ
3015 S
Ø50 Hareketli Küre/Üçlü
Ø 50 Adjustable Sephere/Triple
Ø50
Ø30 Hareketli Küre
Ø30 Adjustable Sephere
Ø 30
1/4 Simit Boş Bilezikli
1/4 Bagel Bent Ring
4/1
BRŞ
3010 S
BRŞ
3011 S
BRŞ
3016 S
Ø40 Hareketli Küre
Ø40 Adjustable Sephere
Ø40
Ø60 Hareketli Küre
Ø60 Adjustable Sephere
Ø60
Ø50 Hareketli Duvar Küre
Ø50 Adjustable Wall Sephere
Ø50
06
Dovetail Intermediate Connections
Kurtağzı Ara Bağlantılar
BRŞ
4002 Y
BRŞ
4024 Y
Ara Bağlantı
Intermediate Connection
Ø16 Kurt Ağzı ve Dolu Tutamağı
Ø16 Dovetail and Hail Proof
Ø16
BRŞ
4009-1
Ø16 Dolu Tutamağı
Ø16 Hail Proof
Ø16
BRŞ
4009 Y
Ø16 Dolu Tutamağı
Ø 16 Hail Proof
Ø16
BRŞ
4013 Y
Ø16 Boru Birleştirme Dirseği 135º
Ø16 Pipe Assembly Bend 135°
Ø16 135º
BRŞ
4015 Y
Ø16 Boru Birleştirme Dirseği 90º
Ø16 Pipe Assembly Bend 90°
Ø16 90º
Ø40 Dikme Mafsalı Sabit/40x50
Ø 40 Strut Pipe Dovetail/40x50
40x50/Ø40
BRŞ
4010 Y
Ø50 Dikme Mafsalı Dekorlu/50x50
Ø 50 Decorative Strut Pipe Dovetail/50x50
50x50/Ø50
BRŞ
4017 Y
Ø40 Dikme Mafsalı Dekorlu/40x50
Ø 40 Decorative Strut Pipe Dovetail/40x50
40x50/Ø40
BRŞ
4011 Y
BRŞ
4016 Y
Ø40 Dikme Mafsalı Sabit/40x40
Ø40 Strut Pipe Dovetail/40x40
40x40/Ø40
BRŞ
4014 Y
07
Yandan Bağlantı Takımı
Lateral Assembly Set
BRŞ
4022 Y
Dikme Yandan Bağlantı Takımı
Strut Side Connection Set
www.barisstatik.com
Dovetail Intermediate Connections
BRŞ
4012 Y
BRŞ
4004 F
Yandan Bağlantı Takımı
Lateral Assembly Set
Çift Kurt Ağzı
Double Dovetail
Kurtağzı Ara Bağlantılar
BRŞ
4003 Y
BRŞ
4027 Y
Bağlantı Pulu
Fitting Shim
Ø19 Boru Birleştirme Dirseği 90º
Ø19 Pipe Assembly Bend 90°
Ø19 90º
BRŞ
4001 Y
BRŞ
4028 Y
Plug Group
Tekli Kurt Ağzı
Single Dovetail
Ø19 Boru Birleştirme Dirseği 135º
Ø 19 Pipe Assembly Bend 135°
Ø19 135º
Tapa Grupları
BRŞ
5012 T
Ø16 Boru Tapası/Geniş
Ø16 Pipe Plug/Wide
Ø16
BRŞ
5024 T
Ø16 Topuz
Ø16 Knop
Ø16
BRŞ
5003 T
Ø40 Boru Tapası
Ø40 Pipe Plug
Ø40
BRŞ
5001 T
Ø50 Boru Tapası
Ø50 Boru Tapası
Ø50 Boru Tapası
BRŞ
5010 T
Ø40 Topuz
Ø40 Topuz
Ø40 Topuz
BRŞ
5011 T
Ø50 Topuz
Ø50 Knob
Ø50
BRŞ
5019 T
Ø40 Kristal Topuz
Ø40 Cyrstal Knob
Ø40
BRŞ
5020 T
Ø40 Kristal Topuz
Ø40 Cyrstal Knob
Ø40
www.barisstatik.com
08
Collar Group
Bilezik Grubu
BRŞ
6001 B
Ø 16 Boru Bileziği
Ø 16 Pipe Collar
Ø 16
BRŞ
6004 B
Ø 50 Uzun Boru Bileziği
Ø 50 Strut Collar
Ø 50
Anchorage Group
Ankraj Grubu
BRŞ
7002 A
BRŞ
7005 A
Ø 20 Yandan Bağlamalı Ankraj Demiri
Ø 20 Side Mounted Anchorage Iron
Ø 20
Akemi Yapıştırıcı
Akemi Adhesive
BRŞ
7009 A
Ø 20 Alüminyum Ankraj Demiri
Ø 20 Aluminium Anchorage Iron
Ø 20
BRŞ
7006 A
Epoksi İlaç
Epoxy Chemical
BRŞ
7001 A
Anchorage Group
Cam Tutucu Grubu
BRŞ
8002 C
BRŞ
8008 C
09
Kanallı Cam Tutucu/Yandan Vidalı
Splined Windowpane Holder/Lateral Screw
/
Ankraj Demiri Boş
Anchorage Iron
BRŞ
8003 C
Frezeli Cam Tutucu/Yandan Vidalı
Frazer Windowpane Holder/Lateral Screw
/
BRŞ
8007 C
Cam Stobu
Windowpane Stub
Cam Tutucu/Vidalı Ayarlı
Windowpane Holder/Adjusted Screw
/
www.barisstatik.com
Joint Groups
BRŞ
9001 M
Mafsal Grubu
Ø40 Dikme Mafsalı Yandan Bağlantı/Takım
Ø 40 Strut Lateral Assembly/Set
Ø40
BRŞ
9011 M
Duvar Bağlantı/L Modeli
Wall Connection/L Model
BRŞ
9017 Y
Dikme T Çember
Strut T Ring
BRŞ
9002 M
/
L
BRŞ
9007 Y
Ø40 Dikme Mafsalı/Normal
Ø 40 Strut Ball and Socket Joint/Normal
Ø40
Küpeşte Menteşesi Geçmeli
Railing Hinge, Insert
BRŞ
9004 M
Ø50 Mafsalı Tapa Yarımay Takım
Ø50 Strut Joint Lateral Assembly/Set
Ø50
BRŞ
9016 M
Küpeşte Kapı Sürgüsü
Railing Door Slide
T
Uygulama 1 Teknik Resim
Application 1 Technical Drawing
1
www.barisstatik.com
TAN
Uygulama 10
TAN
Application 10
10
10
Joint Groups
Mafsal Grubu
11
BRŞ
BÇA12
Hareketli Çamaşır Askılığı
Moving Laundry Hanger
‫ﺕﺍﻉﺍﻡﺵ ﻝﻱﺱﻍﻝﺍ ﻝﺍﻕﺕﻥﺍﻝﺍ‬
BRŞ
BÇA29
Sabit Çamaşır Askılığı
Fixed Laundry Hanger
‫ﺕﺍﻉﺍﻡﺵ ﻝﻱﺱﻍﻝﺍ ﺓﺕﺏﺍﺙﻝﺍ‬
BRŞ
BÇA36
Duvara Montaj Çamaşır Askılığı
Wall Mount Laundry Hanger
‫ﻝﻱﺱﻍﻝﺍ ﺕﺍﻉﺍﻡﺵ ﻝﺏﺝ ﺭﺍﺩﺝ‬
BRŞ
BÇA12
Hareketli Çamaşır Askılığı
Moving Laundry Hanger
‫ﺕﺍﻉﺍﻡﺵ ﻝﻱﺱﻍﻝﺍ ﻝﺍﻕﺕﻥﺍﻝﺍ‬
BRŞ
BÇA29
Sabit Çamaşır Askılığı
Fixed Laundry Hanger
‫ﺕﺍﻉﺍﻡﺵ ﻝﻱﺱﻍﻝﺍ ﺓﺕﺏﺍﺙﻝﺍ‬
BRŞ
BÇA36
Duvara Montaj Çamaşır Askılığı
Wall Mount Laundry Hanger
‫ﻝﻱﺱﻍﻝﺍ ﺕﺍﻉﺍﻡﺵ ﻝﺏﺝ ﺭﺍﺩﺝ‬
www.barisstatik.com
Applications
TAN
Uygulama 6
Uygulamalar
TAN
Application 6
6
Uygulama 6 Teknik Resim
Application 6 Technical Drawing
6
TAN
TAN
Uygulama 7-2 Application 7-2
www.barisstatik.com
7-2
TAN
TAN
Uygulama 6-2 Application 6-2
6-2
TAN
Uygulama 7
7
TAN
Application 7
Uygulama 7 Teknik Resim
Application 7 Technical Drawing
7
12
BARIŞ STATİK
Barış Statik Alüminyum ve Küpeşte Aksesuarları
Merkez:
Orta Mah. Barbaros Hayrettin
Paşa Cad. No:64-B Soğanlık-Kartal/İSTANBUL
Şube:
Fatih Mah. Berat Cad. No:6/A
Sancaktepe/İSTANBUL
Tel: 0216 561 00 75
0216 377 18 09
Fax: 0216 377 19 00
[email protected]
www.barisstatik.com

Benzer belgeler

Küpeşte Aksesuarları

Küpeşte Aksesuarları Boru Bileziği Grupları / Pipe Collar Groups A LÜ M İ NYUM

Detaylı

Assist. Prof. Dr. Ayça Gelgeç Bakacak

Assist. Prof. Dr. Ayça Gelgeç Bakacak Congress on Sociology, Current Social Problems in Turkey, 19-23 September 2006, Malatya, pp: 105112. "The Phenomenology of Husserl in Sociology: Phenomenologic Sociology", (Husserl'in Fenomenolojis...

Detaylı

KOR C 60 - KOR Alüminyum

KOR C 60 - KOR Alüminyum Boru Bileziği Grupları / Pipe Collar Groups A LÜ M İ NYUM

Detaylı

Sockets and Rim Wrenches

Sockets and Rim Wrenches TS ISO 2725 • DIN 3124 1/2”Manyetik Lokma ve Torx® Uç (mm) Magnetic Socket Wrench 6 Points (mm) - Torx ® Bits

Detaylı

lokma ve bijon anahtarları

lokma ve bijon anahtarları TS ISO 3315 • DIN 3122 1/2” U Kol

Detaylı

Mart 2015 Fiyat Listesi

Mart 2015 Fiyat Listesi montaj anahtarını civatadan ayırmadan döndürme kolaylığı kullanım hızını arttırırken, civata köşelerine sağlam tutunan anahtar profili güvenli ve kaydırmaz kullanım sağlar.

Detaylı

Küpeşte Aksesuarlar Online Kataloğu

Küpeşte Aksesuarlar Online Kataloğu Ø50 Dikme Mafsalı Dekorlu/50x50 Ø 50 Decorative Strut Pipe Dovetail/50x50 50x50/Ø50

Detaylı