Maksut YİĞİTBAŞ İletişim Bilgileri Adres

Transkript

Maksut YİĞİTBAŞ İletişim Bilgileri Adres
ÖZGEÇMİŞ
1. Adı Soyadı
İletişim Bilgileri
:Maksut YİĞİTBAŞ
Adres
:Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyat Bölümü
Telefon
Mail
:03862804586
:[email protected]
2. Doğum Tarihi
:10. 04. 1971
3. Unvanı
:Yrd. Doç. Dr.
4. Öğrenim Durumu
Derece
:
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
5. Akademik Unvanlar:
- Yrd. Doç. Dr. 2009
-
Alan
Üniversite
Türk
Dili ve
Atatürk Üniversitesi
Edebiyatı
Türk
Dili ve
Atatürk Üniversitesi
Edebiyatı
Türk
Dili ve
Atatürk Üniversitesi
Edebiyatı
Yıl
1995
1999
2006
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri
- Refik Halit Karay’ın Romanlarının Tema ve Yapı İncelemesi
-Hasan Ali Toptaş’ın Romanlarının Tema ve Yapı İncelemesi
-1923- 1938 Yılları Arası Türk Hikayeciliği
- Mustafa Özçelik’in Şiir Dünyası
6.2. Doktora Tezleri
-
7. Yayınlar
7.1. Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
- “İlk Romantiğimiz: Ahmet Midhat Efendi”, Atatürk Üniversitesi, Türkiyât Araştırmaları
Enstitüsü Dergisi, Erzurum 1998, S. 10, s. 123- 128.
-“Dersaâdet’te Sabah Ezanları ve Kiralık Konak Romanlarına Sosyolojik İnceleme Metodu ile Bir
Bakış”, Atatürk Üniversitesi, Türkiyât Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Erzurum 2001, S. 18, s.
107- 121.
- “Her Lahzâ Bir Alev Gibi Hasreti Duyulan Kent :Üsküp”, Motif Akademi, Cilt: 2012 , Sayı:
2012-2
7.2. Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan
bildiriler.
- “Küçük Ağa Romanı’nda Millî Mücadele”, Türk Halk kültüründe Millî Mücadele, I. Uluslar
arası Halk Kültürü Sempozyum Bildirileri”, Erzurum Valiliği, Erzurum- 2005, 107- 116.
- Her Yönüyle Yunus Emre Sempozyumu’ 08-10. 10. 2008, Aksaray Üniversitesi, “Didaktik
Hiciv ve İroni Bağlamında Yunus Emre Divânı” s. 102-107, 350 s.
-“ Bir Alev Gibi Hasret Duyulan Yurt: Üsküp”, “I. Uluslararası Balkan Kongresi” 24-26 Eylül
2012
7.3. Yazılan Uluslar arası kitaplar veya kitaplarda bölümler.
- Gülün Ustası Hilmi Yavuz, Karakutu Yayınları, İstanbul- 2008, 645 s.
-“Hilmi Yavuz’un Denemeleri ve Denemeciliği”, Hilmi Yavuz Kitabı, Yom Yayınları, İstanbul2006, s. 34- 44.
- Sezai Karakoç, “Diriliş Bildirisi ve Şair”, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, İstanbul- 2010,
s. 372- 377, 464 s.
7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler
7.6 Diğer Yayınlar
-“Şehir ve İnsan”, Yedi İklim Dergisi, Şubat- 2000, Sayı: 119, s. 56- 58.
- “Türk Romanında İşgal İstanbul’u”, Hece Dergisi, Ağustos-2002, Sayı: 68
-“Gelenek ve Hilmi Yavuz’un Şiir Dili”, Ada Dergisi, Trabzon, Güz- 2004, Sayı: 3, s. 34- 36.
- “Hurufî Şiirleri’nin Kaynakları Üstüne”, Kitap-lık Dergisi, İstanbul- 2005, Sayı: 81, s. 132- 136.
- “Hilmi Yavuz’da Mekân Olgusu”, Irmak Dergisi, ‘Hilmi Yavuz Özel Sayısı’, Adapazarı, Bahar2006, Sayı: 63, s. 38- 42.
- “Hilmi Yavuz’un Şiirinde Üç Durak: Gurbet, Hasret ve Hikmet” Ada Dergisi, Trabzon, Kış2006, S. 8, s. 44- 46.
- “1970’li Yıllarda Türk Şiiri”, Mavi Yeşil, 2011, Sayı: 68
- “Mehmet Akif Ersoy ve İstiklâl Marşı” Mavi Yeşil, 2011, Sayı: 71
- “Eleştiri Uzamında Bir Hiciv Şairi: Arif Nihat Asya”, Mavi Yeşil, 2012, Sayı: 74
- “Hasan Öztürk ve Eleştirisi: Aynadaki Rüya”, Dergâh Dergisi, 2013, Sayı: 283
- “Dünya Şiirinin Atlası: Sait Maden”, Mavi Yeşil, 2013, Sayı: 83
8.Projeler
9.İdari Görevler
10.Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri
- Türkiye Yazarlar Birliği Üyeliği
11.Ödüller
-
12.Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeyindeki dersler
Akademik Yıl
2011-2012/ 2012-2013
2011-2012/ 2012-2013
2011-2012/ 2012-2013
2011-2012/ 2012-2013
2011-2012/ 2012-2013
2011-2012/ 2012-2013
2011-2012/ 2012-2013
2011-2012/ 2012-2013
2011-2012/ 2012-2013
2011-2012/ 2012-2013
Dönem
Güz
Bahar
Güz
Bahar
Güz
Bahar
Güz
Bahar
Güz
Bahar
Dersin Adı
TDE 465 Metin Yazarlığı I
TDE 466 Metin Yazarlığı II
TDE 207 Yeni Türk Edebiyatı I
TDE 208 Yeni Türk Edebiyatı II
TDE 309 Tenkit Tarihi I
TDE 310 Tenkit Tarihi II
TDE 361Şiir Tahlili I
TDE 362 Şiir Tahlili II
TDE 403Yeni Türk Edebiyatı V
TDE 404Yeni Türk Edebiyat VI
2011-2012/ 2012-2013
Güz
TDE 555 Şiir Sanatı (Poetika)

Benzer belgeler

Yrd.Doç.Dr. Fethi Demir - Avesis

Yrd.Doç.Dr. Fethi Demir - Avesis Yrd.Doç.Dr., YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2012 - Devam Ediyor Ögr.Gör., YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, Erciş MYO, 2008 - 2012

Detaylı