`ten Fransa`daki okurlar›na yepyeni bir hizmet

Transkript

`ten Fransa`daki okurlar›na yepyeni bir hizmet
’ten Fransa’daki okurlar›na
yepyeni bir hizmet...
Fransa
aboneli¤i
✔ Fransa’dan Hürriyet’e abone olmak için
afla¤›daki kuponu doldurup, posta ile gönderebilir
veya fakslayabilirsiniz.
✔ Paris, Versailles, Val de Marne, Hauts de Seine,
Seine Saint Denis, Val d´Oise, Nice, Cannes,
Antibes, Sofia Antipolis, Bordeaux, Monaco,
Oise, Strasbourg, Toulouse, Aix en Provence,
Marseille, Nantes ve Lyon bölgelerinde gazeteniz
adresinize günü gününe ulaflt›r›lacakt›r.
Di¤er bölgelerde da¤›t›m›n günü gününe yap›laca¤›
garantisi verilememektedir.
ABONE KUPONU
Adım, Soyadım:
Cadde:
Bu kampanya sadece Fransa için geçerlidir.
Yayınevi garantisi:
Abone süresinde izine ayrılan aboneler, izin
tarihlerini bize telefon ile ya da yazılı olarak
bildirdikleri takdirde, gazete gönderilmeyen
günler abone süresinin sonuna eklenir.
· Abone Kuponunu doldurduktan sonra
+49 6105 32 72 22’ye fakslayabilir veya
adresimize postalayabilirsiniz. Kuponunuz
elimize ulafltı¤ında abonelik iflleminiz
bafllatılacak ve size bir mektup ile ödeme
makbuzu gönderilecektir.
Bilgi edinmek için size özel telefonlar›m›z:
+ 49 6105 32 72 00 ve + 49 6105 32 72 10
(Pazartesi-Cuma 09:00-17:00)
Öneri ve isteklerinizi bildirebilece¤iniz
telefon numaram›z:
+33 614 22 24 90 (P.tesi-Cuma 09.00 -16.00)
Posta Kodu ve fiehir:
Telefonum:
Abonelik haftada 7 gündür. Da¤›t›m›n yap›lmad›¤› pazar ve tatil günleri
gazeteleri, ertesi günkü gazete ile birlikte gönderilir.
Abonelik ücretini, postane üzerinden “International Havale” ile 2,95 Euro’ya
(Postane’de hesab› olan okurlar için) ya da “International Mandat” ile
6,10 Euro’ya (Postanede hesab› olmayan okurlar için) göndermenizi öneririz.
Tercih etti¤im abonelik süresi:
◊ 3 ay : 99 Euro
◊ 6 ay : 197 Euro
◊ 1 y›l : 390 Euro
Yukar›da iflaretledi¤im sürede, Hürriyet’e abone olmak istiyorum. Abonelik sürem
dolmadan abonelikten ayrılmam ve abone ücretini talep etmem söz konusu
de¤ildir. Abonelik süremin bitimine 2 hafta kala, Hürriyet Abone servisine yaz›l›
müracaat (mektup, posta kart›, faks, vb.) ederek aboneli¤imi iptal ettirmezsem,
aboneli¤imin otomatik olarak ayn› sürede uzat›lmas›n› kabul ediyorum.
Tarih:
‹mza:
Kuponu gönderece¤iniz adres: Enterallee Handels GmbH,
Hürriyet Abone Servisi / Fransa, An der Brücke 20 -22,
D-64546 Mörfelden-Walldorf, DEUTSCHLAND