Kesin Kayıt İçin İstenen Belgeler

Transkript

Kesin Kayıt İçin İstenen Belgeler
2016-2017 GÜZ DÖNEMİ KESİN KAYITLARI
(18.07.2016-29.07.2016 tarihleri arasında yapılacaktır.)
İSTENİLEN BELGELER
Onaylı Diploma ya da Mezuniyet Belgesi
Yüksek Lisans programına kayıt için lisans
mezuniyet belgesi,
Doktora programına kayıt için Yüksek Lisans
mezuniyet belgesi.
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (2 adet)
Nüfus Cüzdanı üzerinde T.C. Kimlik Numarası
bulunmayan adayların; kimlik numaralarını,
T.C.Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel
Müdürlüğü Kimlik Numarası Sorgulama
Sayfası’ndan (https://tckimlik.nvi.gov.tr) elde
etmeleri ve kayıt sırasında yanlarında
bulundurmaları gerekmektedir.
Renkli Vesikalık Fotoğraf (4adet)(4,5X6 cm.)
Fotokopi fotoğraflar kabul edilmeyecektir.
Askerlik Durum Belgesi (Sevk Tehiri İçin)
Bu belge, Askerlik Şubesi başkanlıklarından, son
bir ay içinde alınmış olmalıdır. Askerlik görevini
yerine getiren adayların; terhis belgelerinin bir
fotokopisini kayıtlar sırasında getirmeleri
gerekmektedir.
Uluslararası öğrenciler için 2 adet pasaport
fotokopisi
Pasaport fotokopileri Türkçe Tercüme onaylı
olmalıdır.
Uluslararası Öğrenciler İçin Yabancı Kimlik
Numarası
https://tckimlik.nvi.gov.tr/
adresinden elde edilecektir.
Mektup Zarfı
ÖNEMLİ NOT
1. Başvuruda vermiş olduğunuz belgeler kayıtta yeniden istenmemektedir.
2. Gerçeğe aykırı beyana ve sahte veya tahrip edilmiş belgeye dayalı olarak kesin kayıt
yaptıranların kayıtları, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinin 17.Maddesi uyarınca programa kayıt tarihi itibarıyla iptal edtilir.

Benzer belgeler

Kesin Kayıt İçin İstenen Belgeler

Kesin Kayıt İçin İstenen Belgeler Renkli Vesikalık Fotoğraf (4adet)(4,5X6 cm.)

Detaylı

*Eksik belge ile kesin kayıt kabul edilmeyecek olup kesin kayıtlar

*Eksik belge ile kesin kayıt kabul edilmeyecek olup kesin kayıtlar * Nüfus cüzdanı fotokopisi (2 Adet) Nüfus cüzdanı üzerinde TC Kimlik No’su olmayan adayların, kimlik numaralarını, nüfus ve vatandaşlık işlerinden (http://tckimlik.no.gov.tr) öğrenip kayıtta yanlar...

Detaylı

TC Kimlik No Sorgulama - Sorgulama İşlemleri - sorgulama

TC Kimlik No Sorgulama - Sorgulama İşlemleri - sorgulama zorunludur. Daha sonra "resim doğrulama" bölümündeki boşluğa, hemen yanındaki 5 haneli sayıyı yazacaksınız. Son olarak, alttaki sağ veya sol bölümdeki bilgilerden bir tarafı doldurarak, "TC Kimlik ...

Detaylı