PROF. DR. ALİN BAŞGÜL YİĞİTER

Transkript

PROF. DR. ALİN BAŞGÜL YİĞİTER
3 / 4 BOYUTLU USG:RESİM ÇEKMENİN
ÖTESİNDE NASIL KULLANABİLİRİZ?
PROF. DR. ALİN BAŞGÜL YİĞİTER
FETAL
KRANIUM VE
KORPUS
KALLOZUM
İNCELEMESİ
© ALİN BY
Önce güzel bir volüm
almalısınız
Vcı staticle real tıme
dada kk alabilirsiniz
Serebellar vermiste
görüntülenebilir.
Multiplanar
volümün
avantajı
rotasyonlarla
ideal plan
haline
çevirebilirsiniz
Noktayı ideal
plana
ulaşmada
kullanabilirsiniz
Görmek
istediğiniz
bölgeye gelip
uygun
rotasyonlar
yaparak .
© ALİN BY
VCI kullanı
seçtiğiniz planı
daha iyi
görmenizi
sağlar.
© ALİN BY
Pilu
© ALİN BY
© ALİN BY
Pilu
© ALİN BY
3D posterior fossada serebellar vermisi
görüntülemede kullanılabilir
Vermis 4. ventrikülün posteriorundadır.
İleri geri tarayarak anlayabiliriz
Mega sisterna magna blake pouch cyst izole
Serebellar vermis ve brainstem açısı normal
fetuslarda 20 dereceden azdır.
Dandywalker sendromunda 45 dereceden daha
fazladır.
Posterior Fossa 3D
3d zor akustik pencereye rağmen
görebilmeyi düzeltiyor.
Multiplanar kesitler teşhiste güveni
arttırıyor.
Arbor vita ve primer fissür vermian
hipoplazide görülmez
Beyaz cevher değerlendirilebilir
Primer fissür izlenebilir
Paladini
Omnı VIEW
Fetal kalp ve beyin
incelemelerinde önemli yeri var.
35. Haftada Parsiyel holoprosensefalli ve 3D
US Multiplanar power doppler modu ile
değerlendirilmesi
Doğumdan hemen sonra ve 2 aylıkken-MRI görüntüsü
© ALİN BY
Advanced Volume Contrast Imaging (VCI) with
OmniView
Kranial sütür
incelemeleri
© ALİN BY
Omniview -kapalı ve
açık spina bifda
Omniview ile eğri çizgi
Hemivertebra için 2 eğri kesit
almakta fayda var
VCI eklemeli
Nöral ark ,vertebral body, lateral
prosesler
Kapalı spina bifda da yanlara
genişleme olur defekt kücükse
daha da belirgin yan genişleme
Maxiumum mode sakral agenezide
ve kemik anomalilerinde faydalı.
© ALİN BY
Pilu
Açık
Kapalı
spina bifida
© ALİN BY
Benoıt
HACİM KONTRASTLI GÖRÜNTÜLEME
Lekesiz bir
görüntü
Yüksek doku
kontrastı
Parmaklar,ekstremiteler
İskelet displazilerinde
Kıkırdak, epifizler
Dislokasyonlarda
Frontal bossing daha net
Mandibular uzunluk
mikrognati şüphesinde
Kalkeneus daha net
Eksik kaburga
Kranial suturler ,360 derece
Kaburgaların biçimi büyüklüğü
dizilimi
VCI-A
HACİM KONTRASTLI GÖRÜNTÜLEME
Vcı a resolüsyonu daha ıyı kalp
incelerken bile
Kemikler için
Suturleride gösterir
Kitleleri bile rıa
inceleyebilirsinizrezolüsyon daha iyi.
Real time standart modu
VCI-A
© ALİN BY
Kesitler 1mm20mm arasında
değişiyor
Kontrast gücü
yüksek
2D imajdan daha
kalın imaj
Yumuşak
dokularda,
organlar,böbrek
barsak, diafram
seçimi daha
kolaydır.
Fetal AC,kilo
hesabında da
yardımcı
Kaburga
dizilimleri
iskelet
displazilerinde
önemli.
İlk trimester
nazal kemik için
de iyi
VCI-A
© ALİN BY
© ALİN BY
TV USG 3D PROB İLE 3D VOLUME
ALIP
UTERİN KORONAL KESİTTE
UTERİN SEPTUM, MÜLLERİAN
ANOMALİLER KOLAYCA
GÖRÜNTÜLENEBİLİR.
© ALİN BY
4 Boyutlu ultrasonla normal ve riskli
gebeliklerdeki fetal davranışın
belirlenmesi mümkündür.
Advanced 4D including TUI (Tomographic
Ultrasound Imaging)
•Tüm planları
gözden
geçirebilirsiniz.
Tekrar tekrar
milimetrik inceleme
TUI aralıkları
değiştirebilirsiniz
Rotasyon
yapabilirsiniz
Üzerinde ölçüm
yapabilirsiniz
Bir resimde yukarı
aşağı gidip
tarayabilirsiniz
© ALİN BY
Power Doppler ile vaskülarizasyon
© ALİN BY
Fallot tetralojisi , 3D STIC
(Spatio-temporal image
correlation) teknolojisi ve renkli
doppler niche modu
STIC (SpatioTemporal Imaging
Correlation)
Bir tam kalp atım
döngüsünü color
doppler ve 3d-4d
volum datasıyla
kayıt eder.
© ALİN BY
Bi plane
Her zaman istediğin plana
gecemeyebilirsin probu hareket
ettirmeden inceleme fırsatı
Kısa zamanda yuksek rezolüsyonlu
imajlar elde edilebiliyor.
HD live silüet
© ALİN BY
Gebelikte ve lohusalıkta serviks
Servikal damarlanmanın ve
volümün tüm gebelik
boyunca ve lohusalıkta
3D doppler usg VOCAL
programı ile (the virtual
organ analysis) hesaplanıp
preterm eylem,
preeklampsi ve
gestasyonel diabet
komplikasyonlarıyla
ilişkilendirilmesi
© ALİN BY
Serviksin volüm ve damarlanmasının3D US
VOCAL Programı ile değerlendirilmesi
Reproducible
© ALİN BY
2 boyutlu usg de renkli doppler sadece seçili alanı ilgilendirirken 3d doppler
ile tüm organın kan akımının değerlendirilmesi mümkündür.
Serviksin gebelik boyunca değişimleri ve damarlanması doğum gibi gebelik
komplikasyonları gibi birçok konuya ışık tutabilir
Doğumhanede 3-4 boyutlu ultrason
kullanımı
VOKAL modu ile hacim değerlendirmeleri
ve damarlanma miktarı ölçümü
(plasenta,thoraks,mide,
karaciğer,serviks,mesane vb)
Sayısısız bilimsel çalışmalar
Sonography-based
Volume Computer Aided
Display, (SonoVCAD TM
labor.
Başın yönü
İlerleme açısı
İlerleme mesafesi
Objektif olarak
doğumun
ilerlemesini ölçüyor.
SonoAVC* general (Sonography-based
Automatic Volume Count general)
SonoVCAD* heart (Sonography-based
Volume Computer Aided Display heart)
Advanced Probe Teknolojisi ile 2d usg
de de güzel rezolüsyon kaliteli imaj.
SonoVCAD* labor (Sonography-based
Volume Computer Aided Display labor)
bebeğin başının ilerlemesini,yönünü
gösteriyor.
Transparency
mode,
maximum
intensity
mode, surface
rendering
mode ile
organlardaki
anormallikler
incelenebilir.

Benzer belgeler