Kaydi Sistemde TC Kimlik Numarası veya Vergi Kimlik Numarasının

Transkript

Kaydi Sistemde TC Kimlik Numarası veya Vergi Kimlik Numarasının
Kaydi Sistemde T.C. Kimlik Numarası veya Vergi Kimlik Numarasının
Yatırımcılar Tarafından Doğruluğunun Kontrol Edilmesine Đlişkin Duyuru
Kaydi Sisteme Geçiş Kapsamında Yatırımcıların Aracı Kurum ve Bankalara Đlettikleri T.C.
Kimlik Numarası veya Vergi Kimlik Numarasının Doğruluğunu Kontrol Etmelerine
Yönelik Sermaye Piyasası Kurulu’nun 06.12.2006 Tarih ve 51/1462 Sayılı Kararı Uyarınca
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’ne Bildirilen ve Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Sermaye
Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği, Bankalar ve Aracı Kurumların Đnternet Sitelerinde
Yayınlanması Gereken Duyuru
Sermaye Piyasası Kanunu’nun 10/A maddesi gereğince, sermaye piyasası araçlarının
kaydileştirilerek Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) bünyesinde izlenmesine yönelik
işlemler, MKK, banka ve aracı kurumlar tarafından sürdürülmektedir. Yürürlükteki
kaydileştirme mevzuatı uyarınca, her yatırımcı için 01.11.2006 tarihinden başlamak üzere:
•
•
Tam mükellef gerçek kişiler için Merkezi Nüfus Đdaresi Sistemi’nden (MERNĐS)
alınmış T.C. Kimlik Numarası ile,
Tüzel kişiler ile dar mükellefler için Maliye Bakanlığı’ndan alınmış Vergi Kimlik
Numarası (VKN)
bilgilerinin, eksiksiz ve doğru bir biçimde MKK’ya iletilmesi gerekmektedir.
MKK tarafından, aracı kuruluşlarca tam mükellef gerçek kişiler için iletilen MERNĐS bilgisi,
dar mükellef kişiler ve tüzel kişiler için iletilen VKN bilgisi Merkezi Nüfus Đdaresi Sistemi ve
Maliye Bakanlığı nezdinde sorgulanmaktadır.
Sermaye piyasası işlemi yaptıkları banka ve aracı kurumlar nezdinde bulunan hesaplarında bu
tip uyumsuzluk ve eksiklikleri bulunan yatırımcıların, hisse senedi, özel sektör tahvili, yatırım
fonu (ile kaydileşme tarihinden sonra Devlet Đç Borçlanma Senetleri) işlemi yapamama
riskleri bulunmaktadır.
Yatırımcılarımızın işlem yapabilmelerini teminen hesaplarının bulunduğu banka ve aracı
kuruma ilettikleri tam mükellef gerçek kişiler için T.C. Kimlik; tüzel kişiler ile dar
mükellefler için ise vergi
numaralarının; http://tckimlik.nvi.gov.tr ve www.gelirler.gov.tr adresli internet sitelerinden
temin edecekleri bilgilerle uyumlu olduğunun kontrol edilerek, farklılık durumunda, yanlış
bilginin bulunduğu kurum nezdinde (bağlı bulunulan nüfus idaresi, vergi dairesi veya hesabın
bulunduğu aracı kuruluş) bu eksiklik/uyumsuzluğun giderilmesini sağlamaları büyük önem
taşımaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Benzer belgeler

T.C. Kimlik Numarası ve Vergi Numarası Hakkında Yatırımcılara

T.C. Kimlik Numarası ve Vergi Numarası Hakkında Yatırımcılara hesaplarında bu tip uyumsuzluk ve eksiklikleri bulunan yatırımcıların, hisse senedi, özel sektör tahvili, yatırım fonu ile (kaydileşme tarihinden sonra Devlet Đç Borçlanma Senetleri) işlemi yapamam...

Detaylı

Yapı Kredi Bankası Prim ödemelerinizi, kolay ve pratik çözümler

Yapı Kredi Bankası Prim ödemelerinizi, kolay ve pratik çözümler Yapı Kredi Bankası Prim ödemelerinizi, kolay ve pratik çözümler sunan Özel Havale Sistemi ile; - Sağlık/Elementer poliçesi için sigorta ettiren TCKN/VKN ya da 16 haneli poliçe numarası ile aşağıdak...

Detaylı

NVI GN. MD. - Nvi.Gov.TR

NVI GN. MD. - Nvi.Gov.TR mümkündür.Posta ile yapılan bildirimlerde kişinin kendisini ispat edeceği fotoğraflı bir kimlik belgesi beyan formuna eklenecektir. 10.  Normal posta ile yapılan bildirimler işleme alınmaz.  11.Mob...

Detaylı

E-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu 23. Toplantısı E

E-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu 23. Toplantısı E 8 Aralık 2007 tarihinde e-Devlet Kapısı Projesi, sonuç odaklı bir anlayışla Türksat

Detaylı

KİLER ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ GIDA SANAYİ VE

KİLER ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ GIDA SANAYİ VE Alıcının Adı Soyadı / Ünvanı 

Detaylı