ankara kurubuz katal..

Transkript

ankara kurubuz katal..
www.ankarakurubuz.com.tr |
1
2 | Ankara Kurubuz A.Ş.
395 02 95
Hakkımızda
Ankara Kuru Buz Endüstriyel Temizlik A.Ş, Modern bir yönetim anlayışı ile, yüksek ürün kalitesi, teslimat güvencesi ve yüksek esnekliği
birleştirerek kusursuz hizmet performansı sergileyen bir firmadır.
Ankara’da kurulmuş uluslararası bir şirket olan Ankara Kuru
Buz Endüstriyel Temizlik A.Ş yepyeni, modern ve dinamik
bir şekilde siz müşterilerimizin hizmetindedir.
Hedefimiz Türkiye’nin her şehrine hizmet ulaştırabilmektir.
Kuru Buz konusunda yeniliği, ilerlemeyi hedef alan
uzman ve lider bir üreticiyiz.
Ankara Kuru Buz Endüstriyel Temizlik A.Ş.
müşteri memnuniyetini ön planda tutan, güvenilir bir marka yaratmayı hedefleyen bir firmadır.
Bizim için, ürün kalitesi, satış sonrası hizmet
ve koşulsuz müşteri memnuniyeti önem arz
etmektedir.
Saygılarımızla...
en ucuz kurubuz
Ankara kurubuz
Kurubuz nedir?
Kuru Buz Karbondioksit gazından (CO2) elde edilir. Karbondioksitin katı halidir, -78,5oC’ de donmuş halde olan katı Karbondioksittir. Kuru Buz, normal
su buzu gibi çözünerek geride bir su birikintisi veya ıslaklık bırakmaz. Katı
halden doğrudan gaz halini alarak havaya karışır.
Kuru Buz Peletleri (3 mm – 1.7 mm) ölçülerinde üretilir. Genellikle Temizlik
sektöründe kullanılmaktadır.
Kuru Buz Nagıt (6mm, 9mm, 13mm ) ölçülerinde üretilir. Genellikle soğuk
zincir uygulamalarında kullanılmaktadır.
Kuru Buz Blok halinde de üretilmektedir. Blok şeklinde üretilen Kuru Buz
Temizlik amaçlı kullanılmaz, Kalıp formatında olması nedeni ile kullanım
alanları sınırlıdır. Kuru Buz,
•
Mikropsuz, tatsız ve kokusuz
•
Kullanım alanı geniş ve ekonomik
Kuru Buzla Temizlik Nedir?
Kuru Buz özel makine ve donanımlar kullanılarak kirli yüzeye 300 m/s hızında püskürtülür.
Kuru Buz tanecikleri (peletleri) püskürtüldükleri yüzeyde termal şok etkisi
oluşturur. Aniden soğuyan yüzeydeki kir kırılgan hale gelir.
Termal şok etkisi sonrasında yüzeye çarpan kuru buz tanecikleri yüzeydeki
kiri söker. Bu sırada kuru buz süblimleşerek havaya karışır.
6 | Ankara Kurubuz A.Ş.
395 02 95
Kuru Buzla Temizliğin
Avantajları Nelerdir?
İkincil Atık Yok: Kimyasallarla temizlik yapıldıktan sonra kimyasalları temizlemek ve arıtmak ayrı bir derttir. Kumlamada da durum farklı değildir. Kuru
Buzla temizlikte ise kuru buz havaya karıştığı için ayrıca temizlemesi gereken bir atık oluşturmaz, sadece yüzeyden sökülen kir hızlı bir şekilde yerden
toplanır ve temizlik biter. Bu da hem temizlenen yüzeyin çok hızlı bir şekilde
tekrar kullanıma alınmasını hem de ikincil atığın temizlenmesi için ayrı maliyete katlanılmasını önler.
Elektrik İletmez: Kuru buzun elektrik iletkenliği olmadığı için temizlenen yüzeyde (örneğin, trafo) elektrik olsa dahi temizliğe devam edilebilir. Birçok
makine kapanmadan dahi kuru buzla temizlenebilir.
Zehirleyici Değil: Kuru buz, toksik (zehirleyici) madde içermez, dolayısıyla en
çevre dostu temizlik yöntemidir. Şu an birçok sektörde yaygın olarak kullanılmakta olan temizlik yöntemlerinin yakında yasaklanması beklenmektedir.
Hızlı: Kuru buzla temizlik diğer yöntemlere göre daha hızlıdır. Yapılan araştırmalar kuru buzla temizliğin, temizlik süresini %80’e varan oranlarda kısalttığını göstermiştir.
Yüzeyi Aşındırmaz: Kuru Buzla temizlik, temizlik yapılan yüzeyde herhangi
bir aşınmaya yol açmaz. Bu şekilde hem üretim kalitesinin artmasını sağlar
hem de temizlenen yüzeylerin kullanım ömrünü uzatır.
Kuru Buz’la temizlik, sahip olduğu üstünlükler nedeniyle, birçok sektörde küresel üne sahip işletmeler tarafından kullanılmaktadır. Kuru Buz’la temizliğin
en sık kullanıldığı sektörler ve iş kolları arasında, Gıda ve İçecek Sektörü,
Otomotiv Sektörü, Matbaa Sektörü (dökümhaneler vb.), Kalıp Sanayi, Renovasyon ve Restorasyon Sektörü, Havacılık Sanayi, Plastik Sanayi, İlaç Sanayi
vb. yer almaktadır.
www.ankarakurubuz.com.tr |
7
Geniş yelpazade
Çoğu sektörde kullanım imkanı
•
•
•
•
-Doğaya zarar vermez, doğrudan artık bırakmadan gaz haline dönüşür
-Kompozisyonundan ötürü katı karbondioksidin yerini süblimasyon sonucu oksijen aldığından inert bir ortam yaratarak gıda maddesinin korunmasını ve taze kalmasını sağlar
-Ürünü ilk faz’ında tutarak büzülme ve buruşma olayını önler
-Steril, tatsız ve kokusuzdur
Sonuç olarak Kuru Buz’la
Temizliğin sağlayacağı
faydalar aşağıdaki gibi
sıralanabilir:
•
•
•
•
•
•
8 | Ankara Kurubuz A.Ş.
Temizlik yapılan yüzeylerde aşınma olmayacak.
Üretim süreciniz hızlanacak.
Üretim kaliteniz artacak.
İkincil atıklarla uğraşmayacaksınız.
Temizlik süresi %80 varan oranlarda kısalacak,
Çevreye zarar vermeyeceksiniz.
395 02 95
Savunma sanayi
Sektöründe Kullanım
Kuru buz, normal basınç şartları altında sıvı halde bulunmayan karbondioksitin -78,5 derecede dondurularak katı hale getirilmesi ile elde ediliyor.
Kompresörden sağlanan basınçlı hava yardımı ile kuru buz parçacıkları nozul tipine göre 300 -900 m/s’ye kadar hızlandırılıyor. Yüzeyle temas anında
parçacıkların ağırlık ve hızları ile orantılı olan kinetik enerjileri bir püskürtme
temizlik kuvvetine dönüşüyor. Kendinden daha sıcak yüzeye çarpan kuru
buz parçacıkları anında süblimleşerek gaz karbondioksit halini alıyor. Katı
halden gaz hale dönüşen karbondioksit molekülleri hacimlerini 800 katına
çıkartırken yüzeydeki istenmeyen katmanları da parçalıyor. Ani ısı değişiklikleri de yüzeydeki inatçı kirlerin Direncinin kırılmasına yardımcı oluyor
DÜŞÜK MALİYETLER
ATIL ZAMANI AZALTIR
Bir makine dry ice sistemi ile çalışırken bile temizlenebilir. Böylelikle parçaların sökülmesine ve tekrar monte edilmesine gerek yoktur. Bu da makinenin kullanılmama oranını oldukça azaltıp, hatta yok ederek, ekonomik
olarak büyük katkı sağlar.
GÖRÜNMEYEN MALİYETİ DÜŞÜRÜR
Temizlenen objeden sadece yapışan materyaller temizlenir. Makineye zarar vermez. Kuru buz temizlenen yüzeye temas ettiğinde buharlaştığı için
zararlı kimyasalların ve solventlerin makineye uygulama esnasında vermiş
olduğu, zararı vermeyecektir.
TEKNİK AVANTAJLAR
Hızlı ve etkili temizleme
Kuru buz temizleme oldukça hızlı bir temizleme metodudur. Normalde ulaşılamayacak parçalar bile geniş aksesuar çeşitleri ile kolay ve hızlıca temizlenebilir. Kuru buz ile temizleme, makineler, elektrik tesisatı, elektro-mekanik aletler, yüzeyler ve kalıplar için idealdir.
Makinelerdeki yıpranma ve aşınma maliyetini azaltır
Kuru buz temizleme aşındırıcı bir sistem değildir. Dolayısıyla yüzeyler çok
nazikçe temizlenir ve çelik fırça ve kazımanın vermiş olduğu zararlardan
kaçınılmış olur
www.ankarakurubuz.com.tr |
9
Denizcilik Sektöründe
Kullanım
Kuru Buzla temizlik diğer birçok sektörde olduğu gibi yat ve teknelerin
temizliğinde de yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.
Tekne ve yat gövdelerinin yeniden boyanması ve bakımı için öncelikle
gövdenin temizlenmesi gerekmektedir. Kuru buzla temizlik yöntemi sayesinde, çok uzun zaman alan ve aslında gövdeye zarar veren “elle kazıma” ve “kumlama” yöntemlerinin tüm dezavantajlarından kurtulmak
mümkündür.
Tekne gövdelerinin korunması ve çekici gözükmesi için deniz yosunlarından ve diğer kirlerden ve olumsuz etkilerden arındırılması bir zorunluluktur.
Özellikle ahşap ve fiberglas tekne gövdelerinin temizliği için seçilecek
yöntem çok önemlidir. Fiberglas gövdelerin yapımı esnasında birkaç
katman fiberglas lamine edilir ve son aşamada koruma amaçlı bir jel ile
kaplanır. Bu işlemler sayesinde teknenin görünümü güzelleşir denizde
rahatça hareket etmesi sağlanır ve de en önemlisi denizdeki organizmaların gövdeye zarar vermesi önlenir. Ancak zaman içinde kaplanan
gövde üzerinde iğne deliği kadar bir alan dahi açılsa deniz suyu lamine
edilmiş fiberglas zemine ulaşır ve kabarcıklara yol açar. Bu kabarcıkları
temizleyerek gövdenin sağlam kalmasını ve güzel görünümünü koruması için en etkili yöntem kuru buzla temizliktir.
10 | Ankara Kurubuz A.Ş. 395 02 95
Kuru buzla temizlik yönteminde kullanılan kuru buzun boyutu, kullanılan donanımlar,
hava basıncının seviyesi vb. birçok husus temizlik performansını etkilemektedir. Gereken
deneyim ve donanıma sahip olmayan bir ekip tarafından yapılacak temizlik beklenen
etkiyi vermeyebilir.
www.ankarakurubuz.com.tr |
11
Matbaacılık Sektöründe
Kullanım
Matbaalardaki makinelerde biriken boya ve yağ, hem baskı kalitesini
düşürür, hem de ciddi kayıplara yol açar. Havalandırma yuvalarındaki
tıkanma ve diğer parçalarda istenmeyen materyallerin birikmesi baskı hızını ve kalitesini düşürür, çoğu kez de matbaaların zamana duyarlı
üretimlerinde müşteri memnuniyetsizliğine yol açar. Kazıma ve kimyasal
çözücüler ile geleneksel yöntemlerle gerçekleştirilen temizlik uzun süre
alır ve etkin değildir.
Kuru buzla baskı makine ve donanımlarının temizliği, kazıma ve kimyasal
çözücü kullanımı gibi diğer tüm geleneksel yöntemlere göre daha avantajlıdır. Kuru buz çevre dostudur. Temizlik yapılan yüzeyde herhangi bir
yıpranma ve aşınmaya yol açmaz, atık bırakmaz.
Örneğin kuru buz merdanelerin kauçuk yüzeylerinde biriken mürekkep
kalıntılarını merdanelere herhangi bir zarar vermeden hızlı bir şekilde
temizler. Merdanelerin mürekkebi tutma özelliği geri gelir, yüzeysel parlama ve mürekkep itme engellenir, koyu renkten açık renge süratli bir
şekilde geçilebilir
Özetle kuru buzla temizlikle makinelerde aşınma engellenir, üretim süreci hızlanır, üretim kalitesi artar, temizlik sonrası ikincil atıklarla uğraşma
sorunu ortadan kalkar, makinelerin temizlik süresi %80’e varan oranlarda kısalır ve çevreye zarar verilmez.
12 | Ankara Kurubuz A.Ş. 395 02 95
www.ankarakurubuz.com.tr |
13
Taşımacılık Sektöründe
Kullanım
• Nakliyatçılar / Lojistikçiler
• Mini Marketler
• Süpermarketler
• Gıda Ürünleri Satış Noktaları
• Distribütörler / Nakliyatçılar
Avantajları
• Her ürünü ısı değişimine karşı korur.
• Daha fazla nakliyat, teslimat ve lojistik esneklikleri.
• Dizel, elektrik, volüm ve zaman tasarrufu yapıyor!
• Isıya duyarlı ürünlerin teslimat sıklığının artması!
• Daha pahalı Frigo Araçlara ihtiyaç duymadan soğuk ya
da donmuş ürünlerin nakliyatı!
• Kuru buzla ürünlerin soğuk tutulma süresi uzatılabilir.
• Nakliye Masraflarından Tasarruf (3 yerine Tek Araç)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Araç Filosu Yönetiminde Optimizasyon (24/24 Saat)
Sıcaklığa Hassas Ürünlerin dağıtım periyotlarında artış
Sıcaklığa Hassas Ürünlerin “Sevkıyat Zayiatları”nda
Maksimum tasarruf
Sıcaklığa Hassas Ürünlerin “Sevkıyat Hazırlığında”
Kullanılan “yalıtıcı” yardımcı madde masraflarından tasarruf.
Arzu edilen sıcaklığın nakliye süresince güvenli olarak muhafaza edilebilmesi
Son Satış Noktalarında ürünlerin yerlerine yerleştirilme işçiliği
süresinin azalması
Son Satış Noktalarında veya “Ara Depolarda “Soğuk Oda” ihtiyacının ortadan kalkması
İçeceklerinizi Buz Çubuğu
ile zenginleştirin.
Restaurant, gece klubü, otel ve
organizasyonlarınızda hem misafirelerinizi
neşelendirin hemde görsel farklılık ile öne çıkın.
14 | Ankara Kurubuz A.Ş. 395 02 95
Karbon Temizleme /
su
Yağ Alma ve Boya Sökme Sistemleri Karşılaştırma Tablosu
(Mc Donnel Douglas Tarafından Hazırlanmıştır)
CO2 Pellet
Püskürtme
Flashlampl CO2
Pellet
Kimyasal
Solvent
Kumlama
Kristalize
Trona
Plastik Media
Püskürt
Yüksek
Basınçlı Su jeti
Laser
Yüksek
Yüksek
Düşük
Marjinal
İyi
Marjinal
Yüksek
Yüksek
Aletin Maliyeti
Orta
Yüksek
Düşük
Düşük
Düşük
Yüksek
Yüksek
Yüksek
Medya Maliyeti
Orta
Düşük
Yüksek
Düşük
Düşük
Yüksek
Düşük
Düşük
Geri Kazanım Maliyeti
Yok
Yok
Yok
Yüksek
Yok
Yüksek
Orta
Yok
Atık Maliyeti
Yok
yok
Çok Yüksek
Orta
Düşük
Yüksek
Düşük
Orta
Operasyon Maliyeti
Orta
Düşük
Çok Yüksek
Orta
Düşük
Yüksek
Düşük
Orta
Yok
Maskeleme/
Kuru
Yok
Yok
Maskeleme/
Kuru
Yok
Yok
Yıkama
El Zımpara
Yok
Yok
KONU
Çevre Kurallarına Uygunluk
Ön Temizlik
Yok
Temizlik Sonrası İşlem
Yok
Yok
Yıkama
Yıkama/Toz
Toplama
Medyanın Aralara Girme
Potansiyeli
Yok
Yok
Çok Yüksek
Çok Yüksek
Çok Yüksek
Çok Yüksek
Yüksek
Yok
Düşük
Düşük
Çok YÜksek
Çok Yüksek
Düşük
Orta
Düşük
Düşük
Genel
Boya Sökme
Boya Sökme
Boya
Sökme
Yok
Kapalı Alan
Robotik
Uygulama
Kilitli Alan
Tehlikeli Atık Toplamı
En Uygun Uygulama Yerleri
Özel Tesis Gerekimi
Ergonomi
Gürültü Seviyesi
Operatör Emniyeti
Genel Emniyet
Boya Sökme Hızı
Yüzeyin Tahribat Şansı
Genel
Boya Sökme
Boya Sökme
Aşındırma
İşlemleri
Yok
Yok
Var
(Ventilasyon)
Var
İyi
İyi
Çok Kötü
Marjinal
İyi
Marjinal
İyi
İyi
Yüksek
Yüksek
Düşük
Yüksek
Orta
Orta
Orta
Yüksek
Göz/Kulak
Göz/Kulak
Deri/Hava
Göz/Kulak/
Hava
Göz/Hava
Göz/Hava
Çok Zehirli
Gürültü/Toz
Toz
Toz/Medya
Ölümcül
Tehlike
Ölümcül
Tehlike
Ölümcül
Tehlike
Ölümcül
Tehlike
Yüksek Gürültü Yüksek Gürültü
İyi
İyi
Yavaş
İyi
İyi
İyi
Yüksek
Yüksek
Orta
Düşük
Orta
Yüksek
Düşük
Orta
Orta
Düşük
NOT:
1.
Aletin Maliyeti
2.
Operasyon Maliyeti
: Düşük= $ 0-$100.000, Orta= $100.000 - $750.000, Yüksek= $750.000’den fazla
: Düşük= $ 4/Sq ft’den az, Orta= $ 4 - $15/Sq ft, Yüksek$ 15/Sq ft’den fazla
3.
Ergonomi
: İşçinin kolay kullanımı / Çalışma anındaki genel intiba
4.
Boya Sökme Hızı
: Yavaş= 1/Sq ft/minute den az İyi= 1-3 Sq ft/minute: Yüksek = 3Sq ft/minuteden fazla
5.
Yüzeyin tahribat Şansı
: Düşük
= Hassas kontrol / Hiçbir yüzeyde tahribat yok
Orta = Eğer dikkatli çalışılmazsa tahribat yapabilir
Yüksek
= Proses çok sert / Yüzeyi kolayca tahrip edebilir.
www.ankarakurubuz.com.tr |
15
16 | Ankara Kurubuz A.Ş. 395 02 95