RADYO FREKANSLI TANIMLAMA (Radio Frequency Identification)

Transkript

RADYO FREKANSLI TANIMLAMA (Radio Frequency Identification)
RFID
RADYO FREKANSLI TANIMLAMA
(Radio Frequency Identification)
RFID Nedir?
Radio Frequency Identification (RFID) "Radyo Frekanslı Tanımla" canlıları ya da nesneleri radyo
dalgaları ile tanımlamak için kullanılan teknolojilere verilen genel isimdir. Birçok tanımlama biçimi
vardır ama en yaygın olanı bir canlıyı yada nesneyi tanımlayan bir antene bağlanmış mikroçip
(Rfid Etiketleri) içine kayıt edilmiş kimlik numarasının antenlere aktarılması, çipin tanım bilgisini
okuyan antenin elde ettiği sinyalleri bir okuyucuya iletilebilmesi ve Okuyucunun da RFID
etiketinden aldığı radyo dalgalarını dijital bilgiye dönüştürerek bilgisayar sistemine aktarması ile
süreci tamamlayan yapının tamamıdır.
RFID Nasıl Calışır?
Bir RFID sistemi 3 parçadan oluşur.
• Tarayıcı Anten
• Tag (Aktif/Pasif)
• Okuyucu/Yazıcı
RFID sistemi antenli bir mikroçip etiket (tag ) ve antenli bir okuyucudan oluşmaktadır. Okuyucu
anten elektromanyetik dalgalar göndermektedir. Etiket anteni bu dalgaları algılayacak şekilde
ayarlanır. Pasif RFID etiketi bu dalgalardan aldığı güçle mikroçipi devreye sokar gelen dalgalar
mikroçip tarafından algılanır ve mikroçip kayıtlı olan verileri okuyucuya gönderilir, okuyucu bu
verileri alarak bilgisayar ortamına aktarır.
VS
RFID Bar kod sistemlerinden niye daha verimli ve kullanışlıdır ?
Söz konusu iki teknoloji farklı olmakla beraber zaman zaman uygulamada çakışmaktadır.İki
teknoloji arasındaki en belirgin fark bar kod sisteminin maddeyi fiilen görme zorunluluğudur
(line-of-sight).Kısaca bar kodun okunabilmesi için bir tarayıcının etiketin üzerinden geçerek
bilgiyi aktarması gerekmektedir. Halbuki radyo frekansı tanımlamasında tam aksine fiilen görme
zorunluluğu yoktur. RFID etiketleri okuyucunun kapsama alanı içersinde olduğu sürece
okunabilir.Bar kod sisteminin diğer sakıncaları ise etiketlerin silinmiş olması veya yıpranması ve
düşmesi halinde okuma işleminin imkansız hale gelmesidir.İlaveten bar kod sistemi sadece
üretici ve mal tanımı yapmakta, o tek mala özel olmamaktadır.Örneğin bir ürünün kartonundaki
bar kod o ürün serisinin tümünde aynıdır ve bu şekilde hangi ürünün kullanım tarihinin
bittiğinin tespiti imkansızdır. RFID sistemi her üründe farklı bir etiket bulundurduğu için hangi
ürünün kullanım tarihinin geçtiğini yada kullanım süresinin dolmasına kaç gün kaldığını tespit
edebilir. Ancak barkod teknolojisinin RFID’ye göre daha ucuz olduğu unutulmamalıdır.
RFID Çözümleri
DEPO ALANINDAKİ RFID UYGULAMALARI VE KAZANDIRDIKLARI:
•
Mal giriş ve çıkışında büyük sürat artışı
•
Hızlı ve kolay stok sayımı
•
Kamyon yükleme ve boşaltma sürelerinde belirgin iyileşme
•
Veri giriş hataları sonucu oluşan yanlış yükleme, hatalı mal kabul ve stok
uyuşmazlıklarının önlenmesi
•
Sabit kıymetlerin (koli, palet, konteyner, vb.) daha etkin ve verimli kullanımı,
izlenmesi ve bakımı
•
Otomatik doküman (fatura, irsaliye, vb.) düzenleme
•
Çıkış kapısının sürekli kontrol altında bulundurulması sonucu kaçak ve kayıpların
önlenmesi
•
İşgücü ihtiyacının azalması ve işçilik maliyetlerinden tasarruf.
ÜRETİM ALANINDA RFID UYGULAMALARI VE KAZANDIRDIKLARI:
•
•
•
•
•
Üretim bantlarındaki durumun gerçek zamanlı izlenmesi sonucu kapasite
optimizasyonu
İnsana dayalı sistem yerine otomatik işleyen, hatasız veri toplama
Üretim alanındaki malzeme stoğunun zamanında ve doğru beslenmesi
Hammadde, yarımamul ve bitmiş ürünlerin fabrika içinde takibi
Daha gelişmiş iletişim: hem firma içinde, hem tedarikçilerle, hem de müşterilerle