Özgeçmiş - Çocuk ve Aile Çalışmaları Laboratuvarı

Transkript

Özgeçmiş - Çocuk ve Aile Çalışmaları Laboratuvarı
ÖZGEÇMİŞ
ÖZLEM SUMER
E‐mail: [email protected]
EĞİTİM
2015- devam
Koç Üniversitesi, İstanbul
Doktora Programı, Gelişim Psikolojisi
2010 ‐ 2015
Bilkent Üniversitesi, Ankara
Lisans, Psikoloji
2006‐2010
Ankara Atatürk Anadolu Lisesi
STAJ DENEYİMİ
Şubat 2015 - devam
Naz Önokul, Kreş Anaokulu ve Etüd Merkezi, Ankara
Stajyer Psikolog
Görev Tanımı: Okul öncesi dönemdeki çocukların sosyal, duygusal ve bilişsel
gelişimlerinin takip edilmesi, gerekli gelişim testlerinin uygulanması, aile
görüşmelerinin gözlenmesi
Mayıs 2014 ‐ devam
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Ankara
Araştırmacı
Görev Tanımı:, Korunmaya muhtaç çocukların yaşadığı olası problemlere
bilimsel çözümler sunabilmek adına akademik çalışma yapmak
Eylül 2014- Nisan 2015
SHÇEK Saray Sevgi Evleri, Ankara
Saha çalışması
Görev Tanımı: Korunmaya muhtaç çocukların sosyal, duygusal ve bilişsel
gelişimlerini gözlemlemek, raporlamak ve psikolojik değerlendirme yapmak
Haziran 2014
Bilkent Üniversitesi, Ankara
İktisadi ve İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Yaz Okulu
Rehber Öğrenci
Görev Tanımı: Çeşitli illerden Bilkent Üniversitesi’ne gelen lise öğrencilerine
rehberlik yapılması
Temmuz‐Eylül 2013
Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Ankara
Stajyer Psikolog
Görev Tanımı: Yetişkin Kliniği’nde gözlem yapılması, uygulanacak testlere
yardım edilmesi, 3‐10 yaş arası çocukların gelişiminin gözlenmesi ve gözlem
formlarının uygulanması
Haziran‐Temmuz 2013
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara
Stajyer Psikolog
Görev Tanımı: Hastanenin Yetişkin Kliniği’nde gözlem yapılması, uygulanacak
testlere yardım edilmesi
Haziran 2011
TSK Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Ankara
Stajyer Psikolog
Görev Tanımı: Özel eğitim alan çocukların eğitim süreçlerini gözlemlemek ve
ailelere yönelik destekçi terapilere gözlemci olarak katılmak
ARAŞTIRMA & PROJE DENEYİMİ
Mayıs 2014 – Haziran 2015
Bilkent Üniversitesi Gelişim Psikolojisi Laboratuvarı, Ankara
Araştırmacı
Görev Tanımı: “Korunmaya Muhtaç ve Ailesiyle Yaşayan 4‐6 Yaş Çocukların
Sosyal Becerileri Üzerine Karşılaştırmalı Araştırma: Zihin Kuramı, Yönetici
İşlevler ve Dil Becerisi Faktörleri Sosyal Beceri Gelişimini Etkiler mi?” başlıklı
araştırmanın yapılması
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Hande Ilgaz
Şubat‐Mayıs 2014
Bilkent Üniversitesi Gelişim Psikolojisi Laboratuvarı, Ankara
Araştırma Asistanı
Görev Tanımı: Yrd. Doç. Dr. Saime Tek süpervizörlüğünde yapılan araştırmada
otizmli çocuklar ve ailelerinden veri toplama, otizmli çocuklara oyun bazlı
testler uygulama
Ekim 2013‐Mayıs 2014
Bilkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Ankara
Araştırmacı
Görev Tanımı: “The Relationship Between Play And Language In Children
With Autism Spectrum Disorder” (Otizmli Çocuklarda Oyun ve Dil Gelişimi
Arasındaki İlişki) konulu araştırmanın yapılması ve posterinin sunulması
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Saime Tek
Ekim 2013‐Haziran 2014
Bilkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Ankara
Araştırma Asistanı
Görev Tanımı: PSYC 498 “Oyun Seviyelerinin Belirlenmesi” konulu bitirme
tezinde veri toplanmasında yardımcı öğrenci
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Saime Tek
TÜBİTAK DESTEKLİ PROJELER
TÜBİTAK 2209 A‐ Üniversite Öğrencileri Yurtiçi Araştırma Projeleri Destek Programı, 2014 2. Dönem
Poje Adı: Korunmaya Muhtaç ve Ailesiyle Yaşayan 4‐6 Yaş Çocukların Sosyal Becerileri Üzerine Karşılaştırmalı
Araştırma: Zihin Kuramı, Yönetici İşlevler ve Dil Becerisi Faktörleri Sosyal Beceri Gelişimini Etkiler mi?”
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Hande Ilgaz
TÜBİTAK 2209 A‐ Üniversite Öğrencileri Yurtiçi Araştırma Projeleri Destek Programı, 2014 1. Dönem
Proje Adı: Türkiye’deki Otizmli Çocuğu Olan Ebeveynlerin Otizme Bakış Açısının Araştırılması
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Saime Tek
BECERİ VE YETENEKLER
Bilgisayar Bilgisi
Yabancı Dil
MS Office, SPSS
İngilizce
AKADEMİK BAŞARILAR
2014-2015 Güz & Bahar Dönemi Yüksek Şeref Sertifikası
2013‐2014 Güz Dönemi & Bahar Dönemi Yüksek Şeref Sertifikası
2012‐2013 Güz & 2011‐2012 Bahar & 2012‐2012 Güz Dönemi Şeref Sertifikası
EĞİTİM VE SERTİFİKALAR
Nisan 2015
ÇOCUKLARA BİLİŞSEL DANIŞMANLIK UYGULAMALARI
Olgu Kişisel Gelişim Ve Eğitim Merkezi
Eğitimci: Yrd. Doç. Dr. Nevin Dölek
2015
ÖZEL EĞİTİM PAKET PROGRAMI 1. MODÜL
Türk Psikologlar Derneği
o Özel Eğitimin Özü ve Özel Eğitimde Psikoloğun Görev Tanımı ve
Önemi
o Değerlendirme Süreci ve Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Oluşturma
o Özel Eğitimde Yaygın Tanılar
o Özel Gereksinimli Bireylerde Davranış Kontrolü
o Özel Eğitimde Aile Çalışmaları (Ebeveyn, Kardeşler, Geniş Aile)
o Üstün Yetenekli Çocuklar
o Engellilerle ilgili Sosyal ve Yasal Haklar
o Çocuk İhmali ve İstismarı
2015
TÜRKÇE İFADE EDİCİ VE ALICI DİL KELİME TESTİ (TİFALDİ)
Türk Psikologlar Derneği
2014
ANKARA GELİŞİM TARAMA ENVANTERİ (AGTE)
Türk Psikologlar Derneği
2013-2014
OTİZMLİ ÇOCUKLARDA OYUN TERAPİSİ EĞİTİMİ
Eğitmen: Yrd. Doç. Saime Tek
2011-2012
ETKİLİ KONUŞMA VE HİTABET SANATI & DİKSİYON EĞİTİMİ
Eğitmen: Şendağ Albayrak
2011-2012
OTİZM VE OTİSTİK ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ
Aktif Özel Eğitim Derneği
2012
CANKURTARANLIK VE İLKYARDIM EĞİTİMİ
American Red Cross, Amerika.
2011
TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ PROJE YÖNETİMİ EĞİTİMİ ANAHTAR SERTİFİKA
PROGRAMI
Toplum Gönüllüleri Vakfı
ÜYE OLUNAN DERNEKLER
Türk Psikologlar Derneği
Türkiye Psikoloji Öğrencileri Çalışma grubu (TPÖÇG)
SOSYAL AKTİVİTELER
2013‐2014
TPÖÇG (Türkiye Psikoloji Öğrencileri Çalışma Grubu) Ankara Yönetim Kurulu
Üyesi
2011
KALPLER:1 LÖSEMİ:0 PROJESİ
Bilkent Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Projeleri
Görev Tanımı: Her hafta palyaço kıyafeti giyerek lösemili çocukları hastanede
ziyaret etmek, onlarla oyunlar oynamak
2011‐2012
Psikoloji Kulübü Başkan Yardımcısı
Bilkent Üniversitesi
AKADEMİK İLGİ ALANLARI



Erken çocukluk dönemindeki tipik gelişim gösteren çocuklar ile gelişimleri açısından risk altında olan
çocuların (örn, korunmaya muhtaç çocuklar) sosyal, duygusal ve sosyo-bilişsel gelişimi
Ebeveynlik tutumlarının ve akran ilişkilerinin okul öncesi dönemdeki çocukların davranış problemlerine
etkisi
Okul öncesi dönem otizmli çocuklarda ve oyun ve dil gelişimi

Benzer belgeler