psikolojik danışmada etik ikilemler:etik karar verme süreci ethıcal

Transkript

psikolojik danışmada etik ikilemler:etik karar verme süreci ethıcal
Eurasian Journal of Educational Research, 15 pp…,… / 2004
PSİKOLOJİK DANIŞMADA ETİK İKİLEMLER: ETİK KARAR
VERME SÜRECİ
ETHICAL DILEMMAS İN PSYCHOLOGICAL COUNSELING: ETHICAL
DECISION MAKING PROCESS
Tuncay ERGENE
OZ
Bu çalışmanın amacı psikolojik danışmanlara mesleki uygulamaları sırasında karşılaştıkları etik ikilemlerin çözümünde izleyebilecekleri bir etik karar verme süreci hakkında bilgi vermektir. İlk olarak etik karar verme sürecinde temel alınması
gereken etik ilkeler sıralanmış, daha sonra psikolojik danışmanların mesleki uygulamaları sırasında karşılaştıkları etik ikilemleri çözümlerinde kullanabilecekleri aşamalı bir süreç ortaya konulmuştur. Çalışmada tanımlanan etik ilkeler evrensel nitelikte
olup özerklik, zarar vermemek, iyilik, adil olmak ve bağlılıktan
oluşmaktadır. Bir psikolojik danışmanın etik ikilemlerle çalışması
durumunda burada sunulan süreci izlemesinin etik ikilemlere
ilişkin olarak daha iyi bir anlayışa ulaşabileceği düşünülmektedir. Burada sunulan etik karar verme süreci yedi basamaktan
oluşmuştur. Bu etik karar verme sürecinin, psikolojik danışmanların mesleki yaşamlarında karşılaştıkları etik ikilemlerin çözümünde yararlanabilecekleri bir araç olarak kullanabilecekleri düşünülmektedir.
Anahtar Sözcükler: Etik, etik ikilemler, etik karar verme, psikolojik danışman
1

Benzer belgeler