``VENÜS TUTULMASI VENUS ECLIPSE`` AYSUN BOZUKLU

Transkript

``VENÜS TUTULMASI VENUS ECLIPSE`` AYSUN BOZUKLU
‘‘VENÜS TUTULMASI VENUS ECLIPSE’’
AYSUN BOZUKLU
NURUOSMANİYE CAD. NO:65 34120
NURUOSMANİYE - İSTANBUL / TÜRKİYE
armaggangallery.com
‘‘VENÜS TUTULMASI VENUS ECLIPSE’’
AYSUN BOZUKLU
16 NİSAN 2015 - 9 MAYIS 2015 | APRIL 16, 2015 - MAY 9, 2015
ARMAGGAN Art & Design Gallery sanatçı ve tasarımcılara destek olmak ve onlar için
sadece bir galeri değil bir proje alanı gibi davranmak üzere yola çıkmış bir kuruluş. 3
yıldır bu karakterimizin altını özellikle çizdik, tüm projelerimizde sanat ve tasarım ruhunun
olmasına özen gösterdik. Ortak çalışmalarla taçlandırıp yılın en önemli sergilerinden
Maddenin Halleri sergisini de bu düşüncelerle yarattık.
Son zamanlarda dünyanın önde gelen müze ve galerilerinde 100 yılı aşkın geçmişleri
ile mücevher ve moda markaları, pop starlar, mimarlar ve tasarımcıların solo sergileri
karşımıza çıkmaktadır. ‘Perde arkası’nda olanları marke eden büyük kitleler bu sergileri
görebilmek amacıyla bu kurumları doldurmaya başlamışlardır. Bu durum sanat kurumlarının
yeni pazarlama stratejisi olarak görülüp eleştirilebilir ancak kitleleri dolaylı da olsa sanatla
bir araya getirmeleri bakımından başarılı da kabul edilebilirler.
Gecen ay büyük bir beklentiyle MOMA’da açılan ancak pek çok olumsuz eleştiriye maruz
kalan Björk, 2013 yılında Victoria and Albert’ta açılan ve önemli bir başarı elde eden David
Bowie, Londra Saatchi Gallery’de açılan ve marka üretimlerinin perde arkasını izleyiciye
sunan Hermes sergisi gibi örnekler üzerinden tartışma derinleşebilir.
Kısaca değindiğim sanatçı-tasarımcı-sanat kurumları eksenini Nisan ayı takvimimizde
bulunan bir sanatçı-bir tasarımcı solo sergileri ile eşleştirmek istemekteyim. Biz dünya
trendlerinin aksine genç bir proje alanı olarak genç ve dinamik bir tasarım ekibi olan
Naif Design’ın nereden başladığını ve nereye gittiğini görmeyi amaç ediniyoruz. Temellerini
sağlam atan ve geleceğe dair ipuçları da barındıran bir sergi içeriğini büyük titizlikle ve
isimleri gibi bir naiflikte tasarlayan ekip, ilk solo sergilerini ‘Naif Kalın’ olarak isimlendirdi.
5 kişiden oluşan ve Kadıköy merkezli bir ekip olan Naif Design, sadece bir tasarım ekibi
değil bir ‘hareket’ olma arzusunu taşımaktadır. Bu yönle galerinin kimliği ile de örtüşen
ekip yepyeni bakış açısı ile izleyicilerini düşündürmeyi ve harekete geçirmeyi planlıyor.
ARMAGGAN Art & Design Gallery’nin belki de ilk bir araya geldiği, coşkulu ruhu, sabırlı
tavrı ve sürekli yeniyi arayan çoklu kimliği ile Aysun Bozuklu ilk solo sergisi ‘Venüs Tutulması’
ile bizlerle birlikte.Tamamen kendi yarattığı bir hikaye ile heykellerini, kadınlarından oluşan
kendi kabilesini kuran Aysun, heykellerinde kadının kırılganlığını, ince ve detaycı formları
ile verirken, kurduğu kompozisyon ve kavramsal alt yapı ile aynı kadının kuvvetli yönünün
de altını çiziyor. Aysun’un kendi sayfalarına geldiğinizde yarattığı dünyayı onun dilinden
okumanızı şiddetle öneriyorum.
2015 Baharının herkese aydınlık ve güzel günler getirmesi dileğiyle.
Şanel Şan Sevinç
Istanbul, Nisan 2015
ARMAGGAN Art & Design Gallery is set off to support the artists and designers and
serve as not only a gallery but also a project space for them. We have been emphasizing
this characteristic of ours for the last three years, elaborating to include the art and
design spirit in each project. We created “States of Material”, one of the most important
shows of the year with these thoughts.
Lately we have been coming across with solo shows of jewelry and fashion brands with
their over 100 years of history, pop stars, architects and designers in the prominent
international museum and galleries. Great masses of people with a curiosity towards what
is happening in the “backstage”, started to fill these institutions. This could be seen as a
new marketing strategy of the art institutions and be criticized; yet it could be taken as a
success for –indirectly- bringing people together with art.
The conversation can go further with such samples as Björk, that was opened in MOMA
with great expectations yet received many negative criticism, David Bowie at Victoria
and Albert in 2013 which received great success or Hermes at Saatchi Gallery London
displaying the backstage of production of the brands.
I would like to match this axis of artist-designer-art institutions I have mentioned with
the one artist-one designer solo shows on our April agenda. We are aiming to see the
progress of Naif Design, a young project space and dynamic design team contrary to
world trends. The design team preparing a show that lays solid foundations and involves
strong clues about the future with a naïve attitude as their name, named their first solo
show as “Stay Naïve”. Kadıköy based, 5 people team of Naif Design, is not only wishing
to be a design team but a movement. Corresponding to the identity of the gallery in this
side of them, the team is planning to make the audience think and prompt them with their
brand new point of view.
For the first time, ARMAGGAN Art & Design Gallery came together with Aysun Bozoklu
and her enthusiastic spirit, patient attitude and multiple identities that always seeks the
new for her new solo show “Venus Eclipse”. In her sculptures of women, Aysun, bringing
together a tribe of women from a story she created, conveys the fragility of women with
her thin and elaborate forms and emphasizes the strengths with he composition and
the conceptual base. I highly recommend reading the world Aysun created with her own
language.
Wishing Spring 2015 will bring everyone bright and pleasant days.
Şanel Şan Sevinç
Istanbul, April 2015
AY S U N B O Z U K L U
|
A R M AG G A N A RT & D E S I G N G A L L E RY
AYSUN BOZUKLU
1981, Kayseri
Eğitim
2007 Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi,
Seramik Bölümü
Education
2007 Dokuz Eylül University, Faculty of Fine Arts,
Department of Ceramic
SERGİLER
2014
2013
2013
2013
“3 Boyutta Aşk”, Zorlu PSM
“Doğaya Saygı”, ARMAGGAN Art & Design Gallery
“Sanat 7/24”, ARMAGGAN Art & Design Gallery
“Yeniyi Aramak”, ARMAGGAN Art & Design Gallery
EXHIBITIONS
2014
2013
2013
2013
“Love in 2 Dimensions”, Zorlu PSM
“Tribute to Nature”, ARMAGGAN Art & Design Gallery
“Art 7/24”, ARMAGGAN Art & Design Gallery
“In Search for the New ”, ARMAGGAN Art & Design Gallery
AY S U N B O Z U K L U
|
A R M AG G A N A RT & D E S I G N G A L L E RY
SANATÇI GÖRÜŞÜ
VENÜS TUTULMASI
Bir varlığın bir yokluğun, zamanın ve/veya zamansızlığın içinde yaşayan
“Anagiller” mutlu mesutlardı. Ancak bir an “Venüs’ün Tutulmasıyla” birlikte
bulundukları topraklara “Kötü Ruhlar” geldi. “Kötü” kavramını bilmeyen Anagil
Halkı karşılaştıkları bu durumu önceleri kavrayamadılar. “Kötü”nün ilk etkisi,
kendi aralarında birbirlerine verdikleri “Şeyler”in karşılığında bir “Şeyler”
istemek oldu. Karşılığında aldıkları şeyleri yetersiz bulmaları da, kendi aralarında
çatırdamalara neden oldu. Sarsılan ilişkilerin çoğaldığı yeni bir hayata başladı
Anagiller.
Durumun farkına varan “Evrensel Güçler”, Anagiller’e kendi içlerinde belirli
kurallar koyacak ve bunları kontrol edip uygulayabilecek bir “Baş” verdiler. Baş
bir süre yaşanan kaosu dindirdi, Anagiller’i kısmen bir düzene soktu. Ancak Baş
“Kötü” ile tanışmıştı bir kere. Eline geçen gücü adil kullanamıyor, sonradan
oluşturduğu zaaflarına yenik düşüyor ve gücünü, hırsını ilk olarak maed'a dan,
eşinden/beden yarısından çıkarıyordu. Maed'a , her zaman anlayışlı olmuştu Baş’a
karşı, ama artık tahammülü kalmamıştı. Göğün karardığı bir an, kendi içlerinde
yaşayan “Evrensel Güçler”in temsilcilerine gitti ve karar alındı: Baş aforoz
edilecek!
Maed'a nın bir yanı bu duruma çok üzülse de, diğer yanı, “Kötü” ile tanışan yanı,
sanki hep bu anı bekliyordu. Güç artık onda olacaktı ve daha adil yönetebilecekti.
Görevi devraldı. Onun başa geçmesi ortak karardı nihayetinde ve artık hep
beraber hareket edebiliyorlardı.
AY S U N B O Z U K L U
|
A R M AG G A N A RT & D E S I G N G A L L E RY
“Kötü Ruhlar” ise boş durmamışlardı tabi. Onlar da ilerleme kaydedip, gelişmiş,
hatta bunun adına “Medeniyet” demişlerdi. Anagiller şimdi farkına varacaklardı
ki, içlerinde bulunan herkes bir renkti ve her renge ihtiyaçları vardı. Aralarındaki
tek “Ürettiren”i, Baş’ı, dışarı atmaları geri kalan nüfusun “Kötü” ile savaşmasına
yetmeyecekti. Onları koruyacak birilerine ihtiyaçları vardı. Evrensel Güç
Temsilcileri’nin verdiği kararla, Maed'a “Gan”ları üretmeye başladı. Ancak Ganlar
topluma sonradan katıldıkları için kendi aralarında toplanma ve Anagiller içinde
yeniden bir kaos yaratma tehlikeleri vardı. Bu yüzden Maed'a onların gözlerini
kapattı ve bu şekilde “Kötü” ile tanışmalarını engelledi.
Anagil Halkı’nın her bireyi artık “Kötü”yü daha çok tanıyor olsa da, “Kötü”nün
vadettiği “Işık Dünyası”nın büyüsüne kapılıp, birer birer onlardan ayrılıyor,
“Medeniyet”e gidiyorlardı. Anagiller kendilerinden bu kadar kayıp verirlerse
geriye sadece Ganlar’ın kalacaklarının farkındaydılar ve korkuyorlardı. Evrensel
Güçler’den bir mucize beklemekten başka yapacakları bir şey kalmamıştı. Anagiller,
sürekli bir şekilde Evrensel Güçler’e hediyeler veriyor ve mucizeyi diliyorlardı.
Gün geldi ve bu mucize oldu. Evrensel Güçler, Maed'a nın karnına bir “Ürettiren”
koydu. Anagiller, Ürettiren’i sabırla bekliyor, daha ümitle bakabiliyorlardı. Hatta
Evrensel Güç Temsilcilerinden, “Matr'a” ve "Taar'a” Yeni Ürettiren’in koruyucuları
olacaklardı. Kendilerini bu işe adamışlardı bile. Ürettiren’i yeterli doyuma
getirip, kendilerine yeterli sayıyı yeniden sağladıklarında -ki Ganlar bir yandan
üretilmeye sürekli devam ediyordu - artık “Kötü Ruhlar” ile yüzleşebilecek ve
onların kendilerinden aldıkları Anagilleri geri alabileceklerdi.Kim bilir belki de
onları da o “Işıklı Dünyalar”ının karanlığından kurtarıp, “Medeniyet” dedikleri
sözde ilerlemenin kötü ruhundan kurtarabilirlerdi.
Ya da yine bir “Venüs Tutulması” mı lazımdı?
AY S U N B O Z U K L U
|
A R M AG G A N A RT & D E S I G N G A L L E RY
ARTIST STATEMENT
VENUS ECLIPSE
“Anagils” were living happily in an existence, an absence, a time and timelessness.
There wcame a moment when “Evil Spirits” came to their land with the “Venus
Eclipse”. Anagil community, who did not know about the notion of “Evil” could
not comprehend what was going on. The first thing the “Evil” caused was that
they started to ask for “Things” in return to the “Things” they give to each
other. When they found the things in return insufficient, there came cracks in
the society. This was a new life with shattered relationships the Anagils was
experiencing.
When “Cosmic Powers” realized this, they gave a “Leader” who could set
certain rules, apply them and make sure they were operated. For a while, Leader
could silence the chaos and set a somewhat working order for Anagils. However,
Leader had already met “Evil” then. He could not rightfully use the power he
had, was failing to his frailties that he developed lately and he would vent his
spleen mainly on his wife/the other half of his body, Maed’a. She had always been
understanding towards Leader, yet she could hardly bear him now. When the sky
clouded over, she went to the representatives of “Cosmic Powers” who were
living with them, and the decision was made: Leader was to be banished!
Whilst this was upsetting a part of Maed'a, the other part –the one who met
“Evil”- was almost always waiting for this. The power would be hers now and
she would rule more justly. She took over the duty. Her taking the lead was the
consensus and in the end they could all act together.
AY S U N B O Z U K L U
|
A R M AG G A N A RT & D E S I G N G A L L E RY
“Evil Spirits” weren’t just waiting there doing nothing. They also progressed
and improved and they even gave a name to this: “Civilization”. Anagils would
now realize that every single person among them was a colour and they needed
all of the colours. Expelling the only “Producer” among them; “Leader” was
not enough for them to fight “Evil”. They needed someone to protect them.
With the decision by the representatives of “Cosmic Powers”, Maed'a started to
produce “Gan”s. However, because Gans joined the community afterwards, they
were a threat to Anagils as they could gather together and start chaos. For this
reason Maed'a shut their eyes so they could not meet “Evil”.
Each member of Anagil Community knew “Evil” better but they were enchanted
by his “Luminary World” spell and were leaving Anagils to go to “Civilization”.
Losing this much, Anagils were worried they were only going to be left with
Gans and they were afraid of this. They had nothing else to do but waiting for a
miracle from Cosmic Powers. Anagils were constantly giving presents to Cosmic
Powers and wishing for a miracle. The day came and the miracle happened.
Cosmic Powers put a “Producer” to Maed'a’s stomach. Now Anagils were
waiting for Producer with patience, they could look at the future with more
hope. “Matr'a” ve "Taar'a of Cosmic Power Representatives, already commited
themselves to be the guardians of the New Producer. When Producer was at
a certain satiety and they were back to the necessary number of people - and
Gans were still constantly being produced - they could then face “Evil Spirits”
and retrieve the Anagils taken from them. Who knows, maybe they could rescue
them from the darkness of their “Luminary World” and save them from the socalled progression of “Civilization”.
Or another “Venus Eclips” was necessary?
SERGİLENEN İŞLER
WORKS EXHIBITED
AY S U N B O Z U K L U
|
A R M AG G A N A RT & D E S I G N G A L L E RY
Taâr'a
Poliol, Akrilik | Poliol, Acrylic
100 x 15 x 10 cm
2014
AY S U N B O Z U K L U
|
A R M AG G A N A RT & D E S I G N G A L L E RY
Gân I
Poliol, Akrilik | Poliol, Acrylic
80 x 30 x 20 cm
2015
AY S U N B O Z U K L U
|
A R M AG G A N A RT & D E S I G N G A L L E RY
Matr'a
Poliol, Akrilik | Poliol, Acrylic
120 x 90 x 50 cm
2015
AY S U N B O Z U K L U
|
A R M AG G A N A RT & D E S I G N G A L L E RY
Na'a
Poliol, Akrilik | Poliol, Acrylic
180 x 90 x 90 cm
2015
AY S U N B O Z U K L U
|
A R M AG G A N A RT & D E S I G N G A L L E RY
Maeda’a
Poliol, Akrilik | Poliol, Acrylic
120 x 40 x 30 cm
2015
AY S U N B O Z U K L U
|
A R M AG G A N A RT & D E S I G N G A L L E RY
Gân II
Poliol, Akrilik | Poliol, Acrylic
120 x 90 x 10 cm
2015
AY S U N B O Z U K L U
|
A R M AG G A N A RT & D E S I G N G A L L E RY
Gân III
Poliol, Akrilik | Poliol, Acrylic
120 x 90 x 10 cm
2015
AY S U N B O Z U K L U
|
A R M AG G A N A RT & D E S I G N G A L L E RY
Gân IV
Poliol, Akrilik | Poliol, Acrylic
100 x 15 x 10 cm
2015

Benzer belgeler