Margaret Robson - İstismara uğramış çocuklarla çalışmak

Transkript

Margaret Robson - İstismara uğramış çocuklarla çalışmak
İs#smara Uğramış Çocuklarla Çalışmak Maggie Robson Giriş Amaçlar: İs-smara dahil konuları incelemek İs-smarın etkilerini incelemek İs-smarın bırak8ğı izler üzerinde etkisi olan faktörleri incelemek Hedefler: Oturum sonunda ka8lımcılara: İs-smara dahil olan konular hakkında farkındalık İs-smarın bırak8ğı izler üzerinde etkisi olan faktörlere dair önemli bilgi kazandırılması amaçlanmış8r. İs-smar Türleri İs-smar bir çok şekilde gerçekleşebilir: •  Duygusal •  Cinsel •  Fiziksel •  İhmal ve bunlardan birinin olması diğerinin olmadığı anlamına gelmez. İs-smara uğramak neler hisseNrebilir? Küçük gruplar halinde: Çocuklar hangi konulardan bahsetme ih-yacı duyabilir? Kız ve erkek çocukları için bu konular aynı mı? Çocuğa cinsel is#smarın uzun süreli olası etkileri Duygusal etkileri • 
• 
• 
• 
• 
• 
Depresyon Düşük benlik değeri Suçluluk Kaygı Obsesif/Kompülsif ÖRe Bilişsel/Algısal etkileri • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
İnkar Bilişsel bozukluk Kopma HaUza kaybı Çoklu kişilik Kabus Halüsinasyon Çocuğa yapılan cinsel is#smarın uzun süreli olası etkileri Davranışsal etkileri Kişilerarası etkileri •  İçe kapanma/
Yabancılaşma •  Genel Sosyal İlişkiler •  Erkeklerle ilişkiler •  Kadınlarla ilişkiler •  Ebeveynlerle ilişkiler •  Ebeveynlik üzerinde etkileri •  Yakınlık kurma korkusu •  Tekrar kurban olma •  Kendi kendine zarar veren davranışlar •  Kendini sakatlama •  İn-har •  Yeme bozuklukları •  Alkolün kötüye kullanımı •  Uyuşturucu kullanımı Fiziksel etkileri •  Psikosoma-k acı •  Uyku bozuklukları İs-smarın izleri üzerinde etki bırakan faktörler Beyin Ur8nası İs-smarın izleri üzerinde etki bırakan faktörler •  İs-smarın zamanı ve sıklığı •  İs-smar eden kişiyle ilişki •  İs-smar eden kişinin cinsiye- ve yaşı •  Cinsel hareke-n türü •  Zor ya da şiddet kullanma •  İs-smar sırasında kurbanın yaşı •  Açığa çıkmanın etkileri Bu zamana kadar yapılan çoğu araş8rma birbiriyle çelişkili ve kesin sonuçlar vermemiş-r. İs#smarın Etkileri Uygulama: 4’lü gruplar halinde is#smara uğramış çocuklarla çalışırken nelerin üzerinden geçeceğinizi tarKşın. Aynı zamanda danışanın kız ya da erkek olmasının konular üzerinde herhangi bir değişiklik yaraKp yaratmayacağını tarKşın. Danışanların Karşılaşabilecekleri Sorunlar 1. Danışanın ih-yaçlarına duyarlı olmak çok önemli 2. Danışan ve danışman arasındaki ilişki kurtulan kişiyi doğrulayacak ve destekleyecek şekilde mümkün olabildiğince eşit olmalı ve empa- içermeli 3. Cinsel is-smar karşısındaki tutum, is-smar geçmişi, cinsellik konularını içeren aile geçmişi ve sosyal uyum konusunda dikkatli olmak 4. Duyguların bir başkasına yönlendirilip yönlendirilemediği konusunda dikkatli olmak 5. Danışmanın cinsiye-nin etkileri 6. Güvenli ortam oluşturma 7. Danışmanın kimi bilgilendireceği konusunda fikir sahibi olması 8. Nasıl destek alabiliriz? Referanslar •  Alter-­‐Reid, K., Gibbs, M. S., Lachenmeyer, J. R., Sigal, J., & Massoth, N.A. (1986). Sexual abuse of children: A review of the empirical findings. Clinical Psychology Review, 6, p249-­‐266. •  Browne, A., & Finkelhor, D. (1986). Impact of child sexual abuse: A review of the literature. Psychological Bulle5n, 99, p66-­‐77. Corbep Jr., Ronald P.Harris, M. Kay (1995) ‘A review of research for prac55oners ‘Federal Proba-on; Sep95, Vol. 59 Issue 3, p69, 8p •  Kelly, R. (1982). Behavioral reorienta-on of pedophilics: Can it be done? Clinical Psychology Review, 2, 387-­‐408. •  Lanyon, R.I. (1986). Theory and treatment in child molesta-on. Journal of Consul5ng and Clinical Psychology, 54, 176-­‐182. Referanslar •  NSPCC:hpp://www.nspcc.org.uk/WhatWeDo/
AboutTheNSPCC/KeyFactsAndFigures/
KeyFacts_wda33645.html •  Russell, D.E.H. (1986). The secret trauma: Incest in the lives of girls and women. New York: Basic Books. •  Sanderson, (1990) Counselling Adult Survivors of Sexual Abuse, London: Jessica Kingsley •  Sebold, J. (1987). Indicators of child sexual abuse in males. Social Casework, 68, 75-­‐80 •  Today’s Zamen: ‘Rise in sexual abuse of minors in Turkey sets alarm bells ringing’, January 4th 2012 hpp://
www.todayszaman.com/
newsDetail_getNewsById.ac-on?
load=detay&link=144149 accessed 4th January 2012 

Benzer belgeler