2015 Kar Dağıtım Tablosu

Transkript

2015 Kar Dağıtım Tablosu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.
2015 YILI KÂR DAĞITIM TABLOSU (TL)
Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye
Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
Esas Sözleşme Uyarınca Net Kârdan %5 Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılır.
Ödenmiş sermayenin %5’i tutarında Birinci Kâr Payı ayrılır.
Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra Kalanın %3'ü Hacı Ömer Sabancı
Vakfına Ayrılır.
SPK'ya Göre
Dönem Kârı
5.394.226.286,44
Ödenecek Vergiler (-)
973.144.392,94
Net Dönem Kârı (=)
2.236.328.185,27
Geçmiş Yıllar Zararları (-)
0,00
Genel Kanuni Yedek Akçe (-)
43.226.981,23
NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI
2.193.101.204,04
Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)
80.130,07
BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM
2.193.181.334,11
KÂRI
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
- Nakit
- Bedelsiz
- Toplam
12. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
- Yönetim Kurulu Üyelerine
- Çalışanlara
- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler (Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e
Maddesi Uyarınca Fona Alınan Tutar)
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
- Geçmiş Yıl Kârı
- Olağanüstü Yedekler
- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer
Yedekler
2.040.403.931,00
336.732.505,21
Yasal Kayıtlara Göre
868.867.026,29
4.327.401,63
864.539.624,66
0,00
43.226.981,23
821.312.643,43
102.020.196,55
102.020.196,55
0,00
102.020.196,55
0,00
21.578.773,41
0,00
0,00
21.578.773,41
0,00
204.040.393,10
0,00
0,00
0,00
0,00
36.338.597,19
1.865.461.840,98
0,00
0,00
0,00
0,00
457.334.683,18
0,00
0,00
0,00
0,00
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.
2015 YILI KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU
TOPLAM DAĞITILAN KÂR
PAYI
TOPLAM DAĞITILAN KÂR
PAYI / NET DAĞITILABİLİR
DÖNEM KÂRI
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ
PAYA İSABET EDEN
KÂR PAYI
NAKİT
BEDELSİZ
ORANI
TUTARI
ORAN
(TL)
(TL)
(%)
(TL)
(%)
BRÜT
306.060.589,65
13,9556
0,1500
15,00
NET (*)
260.151.501,20
11,8623
0,1275
12,75
(*) Net hesaplama, %15 oranında gelir vergisi stopajı olacağı varsayımı ile yapılmıştır.
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.
PROFIT DISTRIBUTION TABLE FOR 2015 (TL)
1. Paid in Capital
2. General Legal Reserves (As per Statutory Records)
According to the Article of Association, %3 of the net profit after deduction
of %5 general reserves and first category dividend to the shareholders with
in the rate and regulations of the Capital Market Board, is reserved for Hacı
Ömer Sabancı Foundation.
As per Capital
Market Board
3. Profit
5.394.226.286,44
4. Taxes (-)
973.144.392,94
5. Net Profit For the Period (Share of the Parent)
2.236.328.185,27
6. Previous Years’ Losses (-)
0,00
7. General Legal Reserves (-)
43.226.981,23
8. NET DISTRIBUTABLE PROFIT FOR THE PERIOD
2.193.101.204,04
9. Donations during the year (+)
80.130,07
10. Net Distributable Profit Including Donations
2.193.181.334,11
11. First Category Dividend For Shareholders
102.020.196,55
- Cash
102.020.196,55
- Share
0,00
- Total
102.020.196,55
12. Dividends Distributed to the Privileged Shareholders
13. Other Didivdens Distributed
21.578.773,41
- Members of the Board of Directors
0,00
- Employees
0,00
- Non Shareholders
21.578.773,41
14. Dividens Distributed to the Holders of Usufruct Right
Certificates
0,00
15. Second Category Dividend For Shareholders
204.040.393,10
16. General Legal Reserves
0,00
17. Status Reserves
0,00
18. Special Reserves (According to the Article 5/1-e of
Corporate Tax Law)
0,00
19. Extraordinary Reserves
1.865.461.840,98
20. Orher Resource Planned for Distribution
0,00
- Previous Years’ Profit
0,00
- Extraordinary Reserve
0,00
- Other distributable reserves as per the legislation and
0,00
Articles of Association
2.040.403.931,00
336.732.505,21
As per Statutory
Records
868.867.026,29
4.327.401,63
864.539.624,66
0,00
43.226.981,23
821.312.643,43
0,00
36.338.597,19
457.334.683,18
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 DIVIDEND RATES TABLE
TOTAL DIVIDEND
AMOUNT / NET
TOTAL DIVIDEND AMOUNT
DISTRIBUTABLE PROFIT
FOR THE PERIOD
CASH
SHARES
RATIO
(TL)
(TL)
(%)
GROSS 306.060.589,65
13,9556
NET (*) 260.151.501,20
11,8623
(*) Net amount is calculated with the 15% withholding tax assumption.
DIVIDEND FOR A SHARE WITH
A NOMINAL VALUE OF 1 TL
AMOUNT
(TL)
0,1500
0,1275
RATIO
(%)
15,00
12,75

Benzer belgeler

REYSAŞ TAŞ.VE LOJ. TİC. A.Ş. 2015 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)

REYSAŞ TAŞ.VE LOJ. TİC. A.Ş. 2015 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL) Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi SPK’ya Göre

Detaylı

DOAS KAR DAGITIM TABLOSU

DOAS KAR DAGITIM TABLOSU 9- Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)

Detaylı