Fren ayarı: çalışma boşluğu

Transkript

Fren ayarı: çalışma boşluğu
Teknik İpuçları
Fren ayarı:
çalışma boşluğu
FRENLERİN AŞIRI ISINMASI
Frenlerin aşırı ısınmasının birkaç nedeni olabilir. En çok karşılaşılan ve en kolay çözümlenenlerden
biri, fren balatası ile disk arasındaki çalışma boşluğunun yanlış ayarlanmasıdır.
Çalışma boşluğunu düzenli ve doğru bir biçimde test etmemenin veya ayarlamamanın iki sonucu olabilir.
>> Boşluk çok fazlaysa, tam sürtünme açısından balatanın diskle tamamen temas etmemesi
sonucu zayıf fren performansı ortaya çıkabilir.
>> Boşluk çok az olduğunda fren balatası ve disk temas ederek sürtünmeye ve fren sisteminin
aşırı ısınmasına neden olur. Bu da zayıf fren performansına, fren titreşimine, sese ve hatta
diskte kalıcı bir hasara neden olabilir. Bu kalıcı hasar, malzemenin esneklik noktasının aşılması
sonucunda sıcak noktaların, diskte plastik deformasyona neden olmasıyla oluşur. Yeniden
soğuma sürecinde bu sıcak noktaların bulunduğu yerlerde disk çatlamaları meydana gelir.
Boşluk kontrolü
Çalışma boşluğunun düzenli olarak kontrol edilmesi gerekir. Balatalar ve diskler aşındıkça çalışma
boşluğu sürekli artar. Tüm havalı disk frenlerinin, fren balatası ve disk aşınması için, fren uygulamaları
sırasında kendi kendine ayar yapan otomatik ayarlayıcısı vardır. Ancak bunların, düzgün bir itme
çubuğu hareketi sağlamaları için düzenli olarak kontrol edilmesi gerekir.
Ayarlayıcı düzgün takılırsa, otomatik gevşeklik ayarlayıcılarının manuel olarak ayarlanmasına gerek
kalmaz. Otomatik gevşeklik ayarlayıcıların, her fren balatası değişiminde veya frenlerin ısınması
durumunda tamirci tarafından kontrol edilmesi gerekir. Otomatik gevşeklik ayarlayıcı, izin verilen
maksimum stroku geçerse bu durum genellikle diğer fren sorunlarını işaret eder ve bunların analiz
edilip çözümlenmesi gerekir.
Bu noktadan sonra size, fren ayarlayıcı kontrol prosedürünü gösterecek ve bazı fren sistemleri için
çalışma boşluğu önereceğiz.

Teknik İpuçları
N°1
Havalı disk
sistemlerinin
sıcak halde
çalışması
Fren ayarlayıcı kontrol prosedürü
>> Frenlerin boşta olduğundan ve aracın sürüşe geçmemesi için kilitli olduğundan emin olun.
>> Tekerleği çıkarın.
>> Kaliperi, kılavuz pimlerinden içeri doğru itin. İçerideki balatayı manivelalardan itin ve hem manivelaları hem
de içerideki balata arka plakasını kontrol edin.
>> Manivela ile içerideki balata arka plakası arasındaki çalışma boşluğunu sentille kontrol edin. Ölçülen değer,
aşağıdaki tabloda belirtilen aralıkta olmalıdır.
>> Çalışma boşluğu, aşağıdaki tabloda gösterilen doğru değerden küçük veya büyükse, aşağıdaki prosedürü
uygulamaya devam edin.
>> Çalışma boşluğunu 2 mm olarak ayarlayın.
>> Frene 50 kez basın.
>> Çalışma boşluğunu sentille kontrol edin. Ölçülen değer, aşağıdaki tabloda belirtilen aralıkta olmalıdır.
>> Çalışma boşluğu, aşağıdaki tabloda gösterilen doğru değerden hala küçük veya büyükse, tüm fren siste-
minin veya muhafazanın, fren imalatçısının kullanım kılavuzlarına göre tamamen değiştirilmesi gerekir.
İmalatçı
Tip
Çalışma boşluğu (mm)
Knorr-Bremse
SN5000
0.6-1.1
SB6000
0.6-1.0
SN7000
0.6-1.1
SN7000 Scania için
0.5-1.0
ArvinMeritor
Haldex
Wabco
SK7000
0.6-1.0
D-Elsa1
0.5-0.7
D3
0.6-0.8
D-Elsa2
0.6-0.8
DB19 10 mm’lik baskı plakası ile
0.6-0.9
DB19 6 mm’lik baskı plakası ile
0.8-1.2
DB22LT
0.6-1.2
DB22 10 mm’lik baskı plakası ile
0.6-0.9
DB22 6 mm’lik baskı plakası ile
0.8-1.2
PAN17
0.6-0.9
Ferodo,
’un tescilli markasıdır.
PRMFE1137-TR
FREN SİSTEMİNE GÖRE ÖNERİLEN ÇALIŞMA BOŞLUKLARI