Stratejik Plan - PALANDÖKEN - Saltukbey Ortaokulu

Transkript

Stratejik Plan - PALANDÖKEN - Saltukbey Ortaokulu
2015–2019
STRATEJİK
PLANI
SALTUKBEY
ORTAOKULU
T.C.
PALANDÖKEN KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Saltukbey Ortaokulu
2015–2019
DÖNEMİ
STRATEJİK PLANI
Erzurum 2015
“Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen
toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha
sonrada istiklal ve istikballerini kaybederler”.
Mustafa Kemal ATATÜRK
İSTİKLÂL MARŞI
Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.
Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl...
Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklâl!
Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.
Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
Medeniyet!' dediğin tek dişi kalmış canavar?
Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın.
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va'dettiği günler Hakk'ın...
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.
Bastığın yerleri "toprak!" diyerek geçme, tanı:
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.
Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ?
Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ!
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüdâ.
Ruhumun senden, İlâhi, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli.
Bu ezanlar-ki şahadetleri dinin temeliEbedî yurdumun üstünde benim inlemeli.
O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım,
Her cerîhamdan, İlâhi, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-ı mücerred gibi yerden na'şım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.
Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl:
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklâl!
Mehmet Âkif ERSOY
KONULAR
SAYFA
KURUM KİMLİK BİLGİLERİ…………………………………………………………………..…………………………...………
ÖNSÖZ………………………………………………………………………...……………..……………..………………....………...……..
GİRİŞ………………………………………………………………………………………………..…..………………………………...…....
BÖLÜM 1 – STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ
1. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ………………………………….……………………..…………………......……......….
2. STRATEJİK PLANIN AMACI…………………………………………………………..………………………..…......…….....
3. STRATEJİK PLANIN KAPSAMI………………………………………………………..…………………….…….…….....…
4. STRATEJİK PLANLAMA YASAL DAYANAKLARI………………………………...…..…………………..….…...…
5. STRATEJİK PLAN ÜST KURULU…………………………………………………………………………………..…...…....
6. STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ…………………………………………………………………………………….……...…
7. ÇALIŞMA TAKVİMİ…………………………………………………………………………………………..………..…...…......
BÖLÜM 2 – DURUM ANALİZİ
A) MEVCUT DURUM ANALİZİ…………………………………………………………...……………………………..……...…....
1. TARİHİ GELİŞİM…………………………..………………………………………………………………………………...…...…
2. OKULUN TARİHÇESİ VE YAPISI………………………………………………………….…………………………...……
B) MEVCUT DURUM…………………………………………………..………………………………………………………...…..…...
1. MEVZUAT ANALİZİ……………………………………………..……………………………………………………...………...
2. OKULUN PERSONEL YAPISI…………………………………..……………...……………………………………...…….…
3. OKULUN ÖRGÜT YAPISI…………………………………………..…………………………………………………......….....
4. OKULUN ÖĞRENCİ DURUMU……………………………………...…..…………….…………………………….…….......
4.1. Öğrenci Sayısı Dağılımı………………………………………………..……………...………………………..……......
4.2. Öğrenci Ödül Durumu………………………………………..…………...………………………………………..…….
4.3. Disiplin Durumu……………………………………………………………...…………………………………….….…..
4.4. Devamsız Öğrenci Sayısı……………………………………………………...……………………………....……....…
4.5. Sosyal Etkinlikler Durumu……………………………….……………………...…………………………………....…
4.6. Rehberlik Hizmetleri……………………………….………………………………...…………………………..…….....
4.7. Sosyal-Kültürel ve Sportif Faaliyetler………………………...……………...…………………………………...….
4.8. Öğrenci Sınıf Geçme Verileri……………………………………………………...………………………………...…
4.9. Merkezi Sınavlardaki Başarı Durumu……………………………..……………...……………………………….....
5. OKULUN FİZİKİ İMKÂNLARI……………………………………………………………...……………..…………………...
5.1. Bina Durumu……………………………………………………………………………………………………….…….…
5.2. Fiziki Durumu………………………………………………………………………………………………….......…….....
5.3. Kuruluşun Teknolojik Altyapısı…………………………………………………..………...…….....………………....
6. MALİ DURUM…………………………………………………………………………………………...…………….….…..…...…
C) PAYDAŞ ANALİZİ………………………………………………………………………………………………………..…..….....…
1. PAYDAŞLARIN BELİRLENMESİ……………………………………………………………….………………...…….….....
D) GZFT (SWOT) ANALİZİ………………………………………………………………………………..……...…….…………...….
1. KURUM İÇİ ANALİZ………………………………………………………………………………...…………..…………..….....
2. KURUM DIŞI ANALİZ………………………………………………………………………………...…….…………..………...
BÖLÜM 3 – GELECEĞE YÖNELİM
1. MİSYONUMUZ ………………………….…………………………………………………………………….………………..…..
2. VİZYONUMUZ ……………………………………………………………………………………………………...………………
3. İLKELERİMİZ/DEĞERLERİMİZ ……………………………………………….…………………………..….………...……
4. TEMALAR……………...…..……………………………………………………………...…………………………….….…………
5. STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER ………………………………...…………………….……………………...………….
6. STRATEJİK AMAÇ, HEDEF, GÖSTERGE VE TEDBİRLER...………………………………………………….……
6.1. TEMA 1: Eğitim ve Öğretime Erişim………………..………………………..………………………...…….….…
6.1.1. Stratejik Hedef 1…………………………………………………………………………………..…………..…
6.1.2. Stratejik Hedef 2…………………………………………………………………………………………………
6.2. TEMA 2: Eğitim ve Öğretimde Kalite…………………………….………………………………...................……
6.2.1. Stratejik Hedef 1…………………………………………………………………………………………....……
6.2.2. Stratejik Hedef 2…………………………………………………………………………………………………
7. MALİYETLENDİRME/BÜTÇELEME……………………………………………………………………………….....……..
7.1. Maliyet Tablosu………………………………………...……………………………………….……………...……....…..
7.2. Kaynak Tablosu……………………………………………………………………..…………………………...…...….…
BÖLÜM 4 – İZLEME VE DEĞERLENDİRME……………………………………………………………………………...…
1. ÇALIŞMA PLANI……………………………………………………………...………………………………………..…….…..…
2. OKUL GELİŞİM PLANI……………………………………………………………………..………………...……………..……
3. KAYNAKLAR ………………………………………………………………..………………………………...………..……...……
4. İMZA SİRKÜSÜ ………………………………………………………………………………………………...………...…………
1
2-3
4
5
6
6
6
7
7
8
9
9
9
13
13
14
16
20
20
20
20
21
21
21
21
21
22
22
22
22
22
23
23
23
24
24
25
26
27
27
28
28
28
28
28
29
30
30
31
32
32
32
33
34
35
37
38
KURUM KİMLİK BİLGİLERİ
Kurum Adı
Saltukbey Ortaokulu
Genel Lise
Anadolu Lisesi
Mesleki ve Teknik Lise
Anadolu Mesleki ve Anadolu Teknik Lise
Fen Lisesi

 Ortaokul
İlkokul
Kurum Türü
Kurum Kodu
710332
Kurum Statüsü
Kamu
Kurumda Çalışan Personel
Sayısı
Yönetici
:3
Öğretmen
: 62
V.H.K.İ.
:1
Hizmetli Pers. : 2
Öğrenci Sayısı
940
Öğretim Şekli
Özel
 Normal
İkili
Okulun Hizmete Giriş Tarihi
2000
Kurum Telefonu/Belgegeçer
442 342 22 42 / 442 342 50 49
Kurum Web Adresi
saltukbey.meb.k12.tr
e-posta Adresi
[email protected]
Kurum Adresi
Mahalle
Sokak
Posta Kodu
İlçe
İl
Kurum Müdürü
Hulûsi POLAT
Kurum Müdür Yardımcısı
Ahmet ÖKSÜZER
Kurum Müdür Yardımcısı
Ümit Ferit BİLİRDÖNMEZ
: Müftü Solakzade Mahallesi
: 87. Sokak
: 25070
: Palandöken
: Erzurum
.
1
ÖNSÖZ
Bu çalışma, artık bizim kurumsallaştığımızı, kurumsallaşmak zorunda olduğumuzu ve kurumsallaşmanın
ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Kuruma yeni gelen Müdür, Öğretmen veya diğer personeller,
kurumun stratejik planını bilirse daha verimli olacak, kurumu tanımış, misyonunu, vizyonunu, zayıf ve güçlü
yönleri ile ilgili bilgi sahibi olacaktır. Bütün bunlar kişiye göre yönetim tarzından kurtulup hedeflere göre
yönetim tarzının oturmasını sağlayacaktır.
Hızla gelişen ve gelişen dünyamızda; kurumumuzun ve ülkemizin bu gelişim ve değişim içinde sorunları
zamanında tespit ederek kalıcı çözümler üretmesi ve tedbirler alması için tüm iş ve eylemleri belli bir plan
sürecinde ele alıp değerlendirmesi gerekmektedir.
Bir toplumu yeniden oluşturmanın, topluma şekil vermenin en temel araçlarından biri eğitimdir. Eğitim;
eğitilenlere sorunlarını çözme yeterliği kazandırmayı hedefler. Eğitim; kişilerin bedensel, zihinsel, ruhsal ve
duygusal bakımdan dengeli ve sağlıklı bir kişiliğe ve karaktere sahip olarak yetişmelerini hedefler. Eğitim;
eğitilenlerin hür ve bilimsel düşünebilen, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve
teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumlu, yapıcı, yaratıcı ve verimli bireyler olarak yetişmelerini hedefler.
Yarınlarımızın teminatı olan sevgili yavrularımızın iyi bir vatandaş olmaları için gerekli temel bilgi,
beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmayı ve onların ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünden
yetiştirilerek hayata ve üst öğrenime hazırlamayı hedefleyerek, daha iyi yetişmeleri, onların gelişen ve
değişen dünyamızda söz sahibi olmaları en büyük dileğimizdir.
Hulûsi POLAT
Okul Müdürü
.
2
STRATEJİ SANATI
Geçmişten günümüze gelirken var olan yaratıcılığın getirdiği teknolojik ve sosyal anlamda gelişmişliğin
ulaştığı hız, artık kaçınılmazları da önümüze sererek kendini göstermektedir. Güçlü ekonomik ve sosyal yapı,
güçlü bir ülke olmanın ve tüm değişikliklerde dimdik ayakta durabilmenin kaçınılmazlığı da oldukça büyük
önem taşımaktadır. Gelişen ve sürekliliği izlenebilen, bilgi ve planlama temellerine dayanan güçlü bir yaşam
standardı ve ekonomik yapı; stratejik amaçlar, hedefler ve planlanmış zaman diliminde gerçekleşecek uygulama
faaliyetleri ile (STRATEJİK PLAN) oluşabilmektedir.
Bizler; çağa uyum sağlamış, çağı yönlendiren öğrenciler yetiştirmek için kurulan okulumuz,
geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizi daha iyi imkânlarla yetişip, düşünce ufku ve yenilikçi ruhu açık
Türkiye Cumhuriyeti’nin çıtasını daha yükseklere taşıyan bireyler olması için idareciler ve öğretmenler olarak
özverili bir şekilde tüm azmimizle çalışmaktayız.
Saltukbey Ortaokulu olarak en büyük amacımız yalnızca ortaokul mezunu çocuklar yetiştirmek değil,
girdikleri her türlü ortamda çevresindekilere ıșık tutan, hayata hazır, hayatı aydınlatan, bizleri daha da ileriye
götürecek nesiller yetiştirmektir. İdare ve öğretmen kadrosuyla bizler çağa ayak uydurmuş, yeniliklere açık,
Türkiye Cumhuriyeti’ni daha da yükseltecek gençler yetiştirmeyi ilke edinmiş bulunmaktayız. Öğrencileri
derslerde uygulanacak öğretim yöntem ve teknikleriyle sosyal, kültürel ve eğitsel etkinliklerle kendilerini
geliştirmelerine ve gerçekleştirmelerine yardımcı olmak; Ailesine ve topluma karşı sorumluluk duyabilen,
üretken, verimli, ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunabilen bireyler olarak yetiştirmek;
Doğayı tanıma, sevme ve koruma, insanın doğaya etkilerinin neler olabileceğine ve bunların sonuçlarının
kendisini de etkileyebileceğine ve bir doğa dostu olarak çevreyi her durumda koruma bilincini kazandırmak;
Öğrencilere bilgi yüklemek yerine, bilgiye ulaşma ve bilgiyi kullanma yöntem ve tekniklerini öğretmek;
Bilimsel düşünme, araştırma ve çalışma becerilerine yöneltmek; Öğrencilerin, sevgi ve iletişimin desteklediği
gerçek öğrenme ortamlarında düşünsel becerilerini kazanmalarına, düşünsel güçlerini ortaya koymalarına ve
kullanmalarına yardımcı olmak; kişisel ve toplumsal araç-gereci, kaynakları ve zamanı verimli kullanmalarını,
okuma zevk ve alışkanlığı kazanmalarını sağlamak gibi görev ve sorumluluklarımızı yerine getirmek için yola
çıkmış bulunmaktayız.
Okulumuz misyon, vizyon ve ilkeler çerçevesinde ve daha iyi bir eğitim seviyesine ulaşmak gayretiyle
sürekli yenilenmeyi ve kalite kültürünü kendisine ilke edinmeyi amaçlamaktadır. Kalite kültürü oluşturmak için
eğitim ve öğretim başta olmak üzere insan kaynakları ve kurumsallaşma, sosyal faaliyetler, alt yapı, toplumla
ilişkiler ve kurumlar arası ilişkileri kapsayan 2015–2019 Stratejik Planı hazırlanmıştır. Bu vesileyle planın
hazırlanması aşamasında emeği geçen Stratejik Plan Hazırlama Ekibi’ne, katkıda bulunan öğretmen, öğrenci ve
velilerimize teşekkür ederim.
Ahmet ÖKSÜZER
Okul Müdür Yardımcısı
.
3
GİRİŞ
Kamu idarelerinde 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. Maddesinde, kalkınma
planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve
vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden
belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve uygulamanın izleme değerlendirmesini yapmak amacıyla
katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlama görevi verilmiştir. 5018 sayılı kanunun 9. Maddesi şöyledir;
“Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler
çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler
saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve uygulamanın
izleme değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar. Kamu
idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve
proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans
göstergelerine dayandırmak zorundadırlar.
Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve
hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar. Kamu idarelerinin bütçelerinin
stratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede
yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususları belirlemeye Maliye
Bakanlığı yetkilidir.”
Kamu idarelerinin planlı hizmet sunumu, politika geliştirme, belirlenen politikaları somut iş
programlarına ve bütçelerine dayandırma ile uygulamayı etkili bir şekilde izleme ve değerlendirmelerini
sağlamaya yönelik olarak “Stratejik Planlama” temel bir araç olarak benimsenmiştir. Stratejik planlama; bir
yandan kamu mali yönetimine etkinlik kazandırırken, diğer yandan kurumsal kültür ve kimliğin gelişimine ve
güçlendirilmesine destek olacaktır.
Eğitimin gerek diğer makro sistemlerle ciddi bir etkileşim içerisinde olması ve gerekse de eğitimin
toplumu yeniden şekillendirmenin en temel yolu olması, eğitimi devletlerin temel ilgi alanlarından biri yapmıştır
ve bu nedenledir ki gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde eğitim sistemleri mükemmellik arayışı içerisinde
kullanılan en temel argümanlardan biri olmuştur. Eğitimin hem nicel hem de nitel gelişimi için devletler ve
hükümetler eğitimde yenileşme, değişim, şeffaflık, etkililik, verimlilik, sürdürebilirlik ve hesap verebilirlik gibi
birçok hususu göz önünde bulundurmak zorundadırlar.
Saltukbey Ortaokulu da bulunduğu çevredeki toplumun ve öğrencilerinin taleplerine karşı duyarlı,
katılımcılığa önem veren, hedef ve önceliklerini netleştirmiş, hesap veren, şeffaf ve etkin bir kamu
yapılanmasının gereği olarak “Stratejik Yönetim” yaklaşımını okul boyutunda benimsemiş ve 5018 sayılı Kamu
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince mali saydamlık, hesap verme zorunluluğu, stratejik planlama ve
performans esaslı bütçeleme gibi esasları uygulamaya başlamıştır.
Saltukbey Ortaokulu
Stratejik Plan Hazırlama Ekibi
.
4
BÖLÜM I
STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ
1. Stratejik Planlama Süreci
1.1.Yasal Çerçeve
Kamu Yönetimi Reformu kapsamında alınan Yüksek Planlama Kurulu kararlarında ve 5018 sayılı Kamu
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda, kamu kuruluşlarının stratejik planlarını hazırlamaları ve kuruluş
bütçelerini bu plan doğrultusunda oluşturmaları öngörülmektedir. 5018 sayılı kanunun 9. maddesi şöyledir;
“Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde
geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak,
performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve
değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.
5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60. maddesi ile 22.12.2005 tarihli ve 5436 sayılı
Kanunun 15. maddesine dayanılarak “Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik” hazırlanmıştır. Kalkınma planları ve yıllık programlar ile diğer ilgili programlar dikkate alınarak
hazırlanan stratejik planlar, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı (DPT) ve diğer ilgili kurumların öngörülen
süreçlerinden geçerek yürürlüğe girmektedir. Bu amaçla DPT tarafından, 5018 sayılı kanununun 9. maddesine
dayanılarak “Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”
hazırlanmıştır. Bu yönetmeliğe göre; stratejik planlama çalışmalarının kapsamdaki tüm kamu idarelerine
yaygınlaştırılması, aşamalı bir geçiş takvimi dâhilinde yürütülmüştür. Söz konusu geçiş takvimine göre
Bakanlığımız, 2010–2014 yıllarını kapsayacak olan ilk stratejik planını, hazırlayarak yürürlüğe koymuştur.
Bakanlığımız stratejik planı ile birlikte eş zamanlı olarak İl Millî Eğitim Müdürlükleri stratejik planlarını da
hazırlanmıştır. Bu kanun ve yönetmeliklerde başka DPT tarafından hazırlanan “Kamu İdareleri İçin Stratejik
Planlama Kılavuzu” 19.06.2006 tarih ve 2006/55 sayılı MEB Genelgesi ve 2010/14 Sayılı MEB Genelgesi
Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde yürütülmekte olan Stratejik Planlama çalışmalarının yasal
çerçevesini oluşturmaktadır.
1.2.Stratejik Planlama Çalışmaları
Okulumuzun Stratejik Planına (2015–2019) Okul Gelişim Yönetim Ekibi (OGYE) tarafından, okulumuz
öğretmenler odasında, çalışma ve yol haritası belirlenip taslak oluşturularak başlanmıştır. Stratejik Planlama
Çalışmaları kapsamında Okulumuzda OGYE üyeleri içerisinden “Stratejik Planlama Çalışma Ekibi”
kurulmuştur.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE mensupları tarafından düzenlenen Stratejik Planlama Bilgilendirme
Seminerine katılan Müdür Yardımcımız, stratejik planlama çalışmalarına dair edindiği bilgileri ekibimizle
paylaşmıştır. Önceden hazırlanan anket formlarında yer alan sorular katılımcılara yöneltilmiş ve elde edilen
veriler birleştirilerek paydaş görüşleri oluşturulmuştur. Bu bilgilendirme ve değerlendirme toplantılarında
yapılan anketler ve hedef kitleye yöneltilen sorularla mevcut durum ile ilgili veriler toplanmıştır.
1.3.Stratejilerin Belirlenmesi;
Stratejik planlama ekibi tarafından, tüm iç ve dış paydaşların görüş ve önerileri bilimsel yöntemlerle
analiz edilerek planlı bir çalışmayla stratejik plan hazırlanmıştır.
Bu çalışmalarda izlenen adımlar;
1. Okulun var oluş nedeni (misyon), ulaşmak istenilen nokta (vizyon) belirlenip okulumuzun tüm
paydaşlarının görüşleri ve önerileri alındıktan sonra vizyona ulaşmak için gerekli olan stratejik amaçlar
belirlendi.
Stratejik amaçlar;
a) Okul içinde ve faaliyetlerimiz kapsamında iyileştirilmesi, korunması veya önlem alınması
gereken alanlarla ilgili olan stratejik amaçlar,
b) Okul içinde ve faaliyetler kapsamında yapılması düşünülen yenilikler ve atılımlarla ilgili olan
stratejik amaçlar,
c) Yasalar kapsamında yapmak zorunda olduğumuz faaliyetlere ilişkin stratejik amaçlar olarak da
ele alındı.
.
5
2. Stratejik amaçların gerçekleştirilebilmesi için hedefler konuldu. Hedefler stratejik amaçla ilgili olarak
belirlendi. Hedeflerin spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi, zaman bağlı, sonuca odaklı, açık ve anlaşılabilir
olmasına özen gösterildi.
3. Hedeflere uygun belli bir amaca ve hedefe yönelen, başlı başına bir bütünlük oluşturan, yönetilebilir,
maliyetlendirilebilir faaliyetler belirlendi. Her bir faaliyet yazılırken; bu faaliyet “amacımıza ulaştırır mı?”
sorgulaması yapıldı.
4. Faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için sorumlu ekipler ve zaman belirtildi.
5. Faaliyetlerin başarısını ölçmek için performans göstergeleri tanımlandı.
6. Strateji, alt hedefler ve faaliyet/projeler belirlenirken yasalar kapsamında yapmak zorunda olunan
faaliyetler, paydaşların önerileri, çalışanların önerileri, önümüzdeki dönemde beklenen değişiklikler ve GZFT
(SWOT) çalışması göz önünde bulunduruldu.
7. GZFT çalışmasında ortaya çıkan zayıf yanlar iyileştirilmeye, tehditler bertaraf edilmeye; güçlü yanlar
ve fırsatlar değerlendirilerek kurumun faaliyetlerinde fark yaratılmaya çalışıldı; önümüzdeki dönemlerde
beklenen değişikliklere göre de önlemler alınmasına özen gösterildi.
8. Strateji, Hedef ve Faaliyetler kesinleştikten sonra her bir faaliyet maliyetlendirilmesi yapıldı.
9. Maliyeti hesaplanan her bir faaliyetler için kullanılacak kaynaklar belirtildi. Maliyeti ve kaynağı
hesaplanan her bir faaliyet/projenin toplamları hesaplanarak bütçeler ortaya çıkartıldı.
2. Stratejik Planın Amacı
Bu stratejik plan ile amaçlanan, okul ile çevre ilişkilerini geliştirmek, okul gelişimini sürekli kılmak,
belirlenen stratejik amaçlarla, ülkemize, çevresine faydalı, eğitim öğretimin önemini kavrayan öğrenciler
yetiştirmek ve okulun önemini velilere kavratmak, öğrenme sorunlarını ortadan kaldırmaktır.
Stratejik planlama, kuruluşun bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu ettiği durum arasındaki yolu tarif eder.
Kuruluşun amaçlarını, hedeflerini ve bunlara ulaşmayı mümkün kılacak yöntemleri belirlemesini gerektirir.
Uzun vadeli ve geleceğe dönük bir bakış açısı taşır. Kuruluş bütçesinin stratejik planda ortaya konulan amaç ve
hedefleri ifade edecek şekilde hazırlanmasına, kaynak tahsisinin önceliklere dayandırılmasına ve hesap verme
sorumluluğuna rehberlik eder.
Bu çerçevede stratejik planlama:
Sonuçların planlanmasıdır: Girdilere değil, kamu hizmetleri ile elde edilecek sonuçlara odaklıdır.
Değişimin planlanmasıdır: Değişimin istenilen yönde olabilmesini sağlamaya gayret eder ve değişimi
destekler. Dinamiktir ve geleceği yönlendirir. Düzenli olarak gözden geçirilmesi ve değişen şartlara göre
uyarlanması gerekir.
Gerçekçidir: Arzu edilen ve ulaşılabilir bir geleceği resmeder.
Kaliteli yönetimin aracıdır: Disiplinli ve sistemli bir şekilde, bir kuruluşun kendisini nasıl tanımladığını,
neler yaptığını ve yaptığı şeyleri niçin yaptığını değerlendirmesi, şekillendirmesi ve bunlara rehberlik eden
temel kararları ve eylemleri üretmesidir.
Hesap verme sorumluluğuna temel oluşturur: Sonuçların nasıl ve ne ölçüde gerçekleştirildiğinin
izlenmesine, değerlendirilmesine ve denetlenmesine temel oluşturur.
Katılımcı bir yaklaşımdır: Stratejik planlama sürecinin kuruluşun en üst düzey yetkilisi tarafından tam
olarak desteklenmesi şarttır. Bununla beraber, ilgili tarafların, diğer yetkililerin, idarecilerin ve her düzeydeki
personelin katkısı, ortak çabası ve desteği olmaksızın, stratejik planlama başarıya ulaşamaz.
Diğer yandan stratejik planlama:
Günü kurtarmaya yönelik değildir: Uzun vadeli bir yaklaşımdır.
Bir şablon değildir: Kuruluşların farklı yapı ve ihtiyaçlarına uyarlanabilen esnek bir araçtır.
3. Stratejik Planın Kapsamı
Bu stratejik plan dokümanı Saltukbey Ortaokulu 2015–2019 yıllarına dönük stratejik amaçlarını,
hedeflerini ve performans göstergelerini kapsamaktadır.
4. Stratejik Planlama Yasal Dayanakları
5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu (24/12/2003 tarihli ve 25326 sayılı Resmî Gazete’
de yayımlanmıştır.)
Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (26/05/2006 tarihli
ve 26179 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanmıştır.)
Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu (2.Sürüm)
.
6
5. Stratejik Planlama Üst Kurulu
Tablo 1: Stratejik Planlama Çalışma ve Koordinasyon Ekibi
STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMA VE KOORDİNASYON EKİBİ
Sıra No
Adı Soyadı
Görevi
1
Hulûsi POLAT
Müdür
2
Ahmet ÖKSÜZER
Müdür Yardımcısı
3
Neslihan SEVİL
Psikolojik Danışman
4
Özgül SONBUL MİLLİ
Öğretmen
5
Zeynep TOPÇU
Öğretmen
6
Âdem KARAGÜLLE
Öğretmen
7
Emrullah BUMİN
Öğretmen
8
Bahar KURT
Öğretmen
9
Sadrettin KOCA
Okul–Aile Birliği Başkanı
10
Yusuf ELİK
V.H.K.İ.
6. Stratejik Planlama Ekibi
Tablo 2: Stratejik Planlama Çalışma Grupları
STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMA GRUPLARI
Grup No ve Adı
Adı Soyadı
Hulûsi POLAT
Ahmet ÖKSÜZER
1. Grup
Gülhan MUTLU
Fatih GÖRGEÇ
EĞİTİM ÖĞRETİM
Bekir AKSOY
Özgül SONBUL MİLLİ
Hulûsi POLAT
Ümit Ferit BİLİRDÖNMEZ
2. Grup
C.Özlem ÖZDEMİR
Aysun YALÇIN
SOSYAL SPORTİF FAALİYETLER
Mustafa AKGÜL
Nurcan ŞİMŞEK
Hulûsi POLAT
Ahmet ÖKSÜZER
3. Grup
Hurşit GÜLER
Hüseyin YOLCU
TEKNOLOJİK ALTYAPI
Davut ÇİFTÇİ
Bahar KURT
Hulûsi POLAT
Ümit Ferit BİLİRDÖNMEZ
4.Grup
Ebubekir KARAMAN
Murat İSPİRLİ
OKUL–AİLE BİRLİĞİ
Sebeki ANIK
Yusuf ELİK
Hulûsi POLAT
Ahmet ÖKSÜZER
5. Grup
Ümit Ferit BİLİRDÖNMEZ
REHBERLİK ve PSİKOLOJİK
Neslihan SEVİL
DANIŞMANLIK
Gülhan MUTLU
Serap DEMİR
Hulûsi POLAT
Ümit Ferit BİLİRDÖNMEZ
6. Grup
Nilgül BAYER
Aygül ERTUGAY
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ
Melisa Ö.AĞGER
Muammer BAYOĞLU
Hulûsi POLAT
Ahmet ÖKSÜZER
7. Grup
Bülent SEZER
KURUMSALLAŞMA
Selçuk AKSAKAL
Cüneyt KARAGENÇ
.
7
Görevi
Müdür
Müdür Yardımcısı
Psikolojik Danışman
Öğretmen
Öğretmen
Öğretmen
Müdür
Müdür Yardımcısı
Öğretmen
Öğretmen
Öğretmen
Öğretmen
Müdür
Müdür Yardımcısı
Öğretmen
Öğretmen
Öğretmen
Öğretmen
Müdür
Müdür Yardımcısı
Öğretmen
Öğretmen
Öğretmen
V.H.K.İ.
Müdür
Müdür Yardımcısı
Müdür Yardımcısı
Psikolojik Danışman
Psikolojik Danışman
Öğretmen
Müdür
Müdür Yardımcısı
Öğretmen
Öğretmen
Öğretmen
Öğretmen
Müdür
Müdür Yardımcısı
Öğretmen
Öğretmen
Öğretmen
7. Çalışma Takvimi
Tablo 3: Çalışma Takvimi
1
Stratejik Planlama Üst Ekibinin Oluşturulması
X
2
Stratejik Planlama Hazırlık Ekibinin Oluşturulması
X X
3
Okul Çalışanlarının Süreç Hakkında Bilgilendirilmesi
4
Stratejik Planın Planlanması
5
Durum Analizinin Yapılması, Paydaş Analizlerinin
Yapılması ve Değerlendirilmesi, GZFT ve PEST
analizlerinin yapılması, sorun alanlarının belirlenmesi
6
Misyon, Vizyon ve Temel Değerlerin Belirlenmesi
7
Stratejik Amaç ve Hedeflerin Tespiti
X
8
Faaliyet, Proje ve Eylem Planın Hazırlanması
X X
9
Maliyetlendirme
Aralık
Kasım
Ekim
Eylül
Ağustos
Temmuz
Mayıs
Nisan
Mart
Şubat
Ocak
YAPILACAK İŞLER
Haziran
AYLAR 2015
X X
X
X X X X
X X
X X
10 Plana son halinin verilmesi ve Onay İşlemi
X
.
8
BÖLÜM II
DURUM ANALİZİ
A) Mevcut Durum Analizi
1. Tarihi Gelişim
Okulumuz ilk defa 1999–2000 öğretim yılın 2. döneminde İlköğretim Okulu olarak faaliyete geçmiştir.
İlk mezunlarını 1999–2000 öğretim yılı sonunda vermiştir.
Okulumuzun yeni açılmasından dolayı bulunduğu çevredeki okullardan naklen gelen öğrenciler
alınmıştır.
Okulumuz Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yaptırılmış olup ilk açıldığı öğretim yılında tekli öğretim
olarak faaliyet göstermiştir. Sonraki yılda öğrenci fazlalığı nedeniyle ikili eğitim öğretime geçmiştir.
Okulumuz 2004–2005 öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından internete bağlanmıştır.
Okul mevcudu 2002–2003’ ten itibaren okul çevresindeki kooperatif yerleşim yerlerinin sayısının
artmasıyla öğrenci sayımızda artışa geçmiştir. 2004–2005 eğitim öğretim yılından itibaren İl Milli Eğitim
Müdürlüğümüzün aldığı kararla okulumuza öğrenci alımı için bir muhit belirlenmiştir. Daha sonra ise adrese
dayalı nüfus sayımı baz alınarak ikametgah dışından öğrenci alınmamaktadır.
2012–2013 Eğitim Öğretim yılından itibaren okulumuz Ortaokul statüsüne geçirilmiştir.
2.Okulun Tarihçesi ve Yapısı
Erzurum Fatihi Saltuk Bey
Bir milletin tarihinde, kendisine gurur veren şehitler vardır ve bu şehitler o milletin bulunduğu
coğrafyasındaki tarihini başlatan, şerefle sürdüren, vatana, millete ve devlete göre yaşayan şehitlerdir. Erzurum
büyük Türk milletinin tarihi misyonu ve alın yazısında her zaman Anadolu’nun kilidi ve anahtarı konumunu
üstlenmiş ve Erzen-i Rum’dan bu yana ebediyen Türk milletine vatan olmuş kutlu beldelerimizden birisidir.
Selçuklu fetihleri esnasında doğu Anadolu’da kurulan ilk Türk beyliğinin Saltuklular (1071–1202)
olduğu, Malazgirt zaferi sonrası Alparslan’ın Erzurum’un ve çevresini Saltuk Bey’e ikta olarak verdiği ve onu
hâkimiyetinin 1071 yılında başladığı anlaşılmaktadır. Malazgirt’te Bizanslıların mukadderatını tayin eden
Alparslan’ın büyük kumandanlarından Saltuk Bey eliyle Erzurum Kalesini alarak Anadolu’nun yolunu açmış bu
kaleye dayanan Türk Orduları birkaç yıl içinde Akdeniz kıyılarına varmış ve Anadolu’yu Türklere yeni bir
vatan olarak kazandırmıştır.
Emir Saltuk tarafından temelleri atılan beyliğin sınırları il sınırlarını biraz aşmaktaydı. Kuzeyde Zigana
dağları Bizans – Saltuklu sınırlarını teşkil ediyordu. Kuzeydoğuda ise Gürcü Krallığı vardı. Saltuk ilinde
başkent Erzurum’un yanı sıra Bayburt, Tercan, İspir, Oltu, Micingerd, Kaçmaz gibi şehir ve kaleler
bulunuyordu. Saltuklu Beyliğinin kuruluş ve gelişmesi sırasında, Erzurum’da Türk nüfusu artarak kısa zamanda
bu tarihi şehir, nüfus yapısı, kültürü, tarihi ve sanat eserleriyle Türk vatanı haline gelmiştir. Saltuklular, 1071–
1202 yılları arsında Kale Mescidi, Ulu Cami, Saat Kulesi ve Kesik Kule adıyla da anılan Tepsi Minare ve Üç
Kümbetlerden Emir Saltuk Kümbeti bu dönemden kalma tarihi eserlerdir. Şüphesiz bu eserler, Erzurum
toprağına, coğrafyasına vurulan Türk mührüdür.
İlhanlı devri tarihçi ve devlet adamlarından Reşideddin, Saltukluların menşeine dair bilgi verirken şunları
yazmaktadır.
“Mihail”in Hali Alparslan’a duyuruldu, sultan, beylere Bizans ülkesinin içlerine yürümelerini,
fethedilecek yerlerin kendilerine, oğul ve torunlarına ait olacağını onlardan başka hiç kimsenin bunlara dâhil ve
tasarruf etmeyeceğini bildirdi. Bunun üzerine Saltuk Bey Erzurum’u fethetti.
.
9
Erzurum’da beylik kuran bir şahsiyetin önemli bir kimse olması ve Malazgirt savaşından önce ve sonra
bir takım hizmetler yapması tabiidir. Ermeni, Bizans ve Arap kaynaklarında Saltuk Bey’in Malazgirt savaşına
iştirak etmesi ve onun daha önce ve sonra Anadolu fetihlerinde önemli bir rol oynadığı muhakkaktır.
Erzurum gibi Selçuklu hududundaki bir bölgenin Saltuk Beye verilmesi de onun Selçuklu
Türkiye’sindeki siyasi ve askeri konumunu göstermektedir.
Erzurum’a Türk ve İslami karakter kazandıran ilk siyasi teşekkül olan Saltuklular ve onu kurucusu
“Saltuk Beyin” isminin Erzurum’da özellikle bir eğitim kurumuna verilmesi; Türk Tarihinde yer alan, Türk
Tarihin yönlendiren, değerli devlet adamlarının hatırlanması ve gelecek nesillere adının aktarılması açısından
oldukça önemli bir girişimdir. (Yrd. Doç. Dr. Erol KÜRKÇÜOĞLU)
İlçemizin Tarihçesi
Palandöken İlçesi’nin tarihi, 2008 yılına kadar Erzurum merkeze bağlı bir yerleşim merkezi durumunda
olması nedeniyle ilin tarihiyle paralellik göstermektedir.
Erzurum'un kuruluşu M.Ö. 4000 yıllarına kadar uzanmaktadır. Şehrin coğrafi konumu nedeniyle, tarihte
adından çok söz edilmiştir. Önceleri Bizanslılar, Sasaniler ve Araplar tarafından yönetilmiş, Erzurum ilk defa
1048 yılında Türk Komutanı İbrahim İnal tarafından Türk Yurdu yapılmıştır. 1080 yılında Saltukoğulları
Devleti kurulunca bu devletin topraklarına katılmış ve 1514 yılında Yavuz Sultan Selim şehri eline geçirerek,
Osmanlı İmparatorluğu’nun sınırları içine dâhil etmiştir.
1534 yılında Kanuni Sultan Süleyman'ın emri ile çıkarılan "Erzurum Kararnamesi" ile de "Beylerbeylik"
olmuştur. Erzurum üç defa Rus işgaline uğramış olup, l828-1829 savaşları sonucunda 8 Temmuz 1829’da
Ruslar tarafından işgal edilen Erzurum, Edirne Anlaşması ile (14 Eylül 1829 )tekrar Osmanlılara geri
verilmiştir. Osmanlı Devleti’nin Londra Protokolünü reddetmesi üzerine Rusya 19 Nisan 1877’de Osmanlı
Devleti’ne harp ilan etmiş, 1877 yılının 8–9 Kasım gecesi Ruslar Ermenilerin sayesinde Mecidiye ve Aziziye
Tabyalarını ele geçirmişlerdir. Fakat Erzurum’un halkı şehrin müdafaasına bizzat iştirak ederek ve Tabyalarda
ordusuyla bütünleşerek Aziziye Tabyalarında destan yaratarak Rusları püskürtmüşlerdir. 1. Dünya Savaşı
sırasında 16 Şubat 1916 da Ruslar tarafından yeniden işgal edilen Erzurum, Kazım Karabekir komutasındaki
Türk Ordusunun 12 Mart 1918'de Erzurum'a girmesiyle Rus işgalinden kurtulmuştur.
Bugün Palandöken İlçesi’nin bulunduğu yerleşim alanı; 1923’ten 2008’e kadar Erzurum Merkeze bağlı
bir yerleşim merkezi olmuştur. 2008 yılında; 6/3/2008 tarih ve 5747sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları
İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Erzurum İlinde
Palandöken İlçesi’nin kurulması karara bağlanmış ve 01.07.2008 tarihinde İlçe Kaymakamının göreve
başlaması ile de ilçe resmen kurulmuştur.
Nüfus Durumu
2014 yılı TUİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre ilçenin toplam nüfusu
164.146’dir. 2013 verilerine göre ilçede 161.482 kişi ikamet ederken; 2015’de %1,65’lik bir artış göstermiştir.
Toplam nüfusun 82.177'si erkek, 81.969'u kadındır.
Palandöken ilçesi genç ve dinamik bir nüfusa sahiptir. İlçede 0-14 yaş grubun nüfusu 44.436, 15-64 yaş
arası grubun nüfusu 110.424 ve 65 yaş üzeri grubun nüfusu 9468 kişidir. Ancak 06.12.2012 tarih ve 284/89
sayılı Resmi Gazete ile yayınlanan 6360 sayılı Kanun ile birlikte İlçemizde köy statüsünde yerleşim yeri
kalmadığından, İlçe nüfusunun tümü ilçe merkezinde ikamet etmektedir.
Sosyal ve Kültürel Yapısı
2011 TUİK verilerine göre ilçede ikamet eden nüfusun 161.155’i Erzurum iline bağlı ilçelerin nüfusuna
kayıtlı durumdadır. Bu duruma bağlı olarak ilçede, Erzurum iline bağlı gelenek ve görenekler hâkimdir.
.
10
İlçe merkezinde ikamet eden halkın meslek dallarına göre dağılımına bakıldığında %90’lık büyük
çoğunluğunun kamu personelinden oluştuğu görülmektedir. Geri kalan nüfus ise esnaf ve yazın köyde kışın
şehirde ikamet eden çiftçilerden oluşmaktadır.
Palandöken İlçesi kamu ve özel teşebbüse ait; sosyal dinlenme tesisleri, spor alanları, alış veriş
merkezleri, park ve bahçeleri ile son yıllarda Erzurum’da sosyal yaşantının merkezi haline gelmiştir.
İlçemizde Turizm
Palandöken İlçesi tarihi, coğrafyası, iklim özellikleri ve sosyo–kültürel yapısı ile birçok turizm çeşidi için
elverişli bir yerleşim merkezidir. İlçede kış, kültür ve inanç turizmi gelişmiş olup; kongre ve alternatif sporlara
yönelik turizm de günbegün gelişmektedir.
Kış Turizmi
İlçede turizm potansiyelinin belirleyicisi kış turizmidir. Yaz–kış üzerinde kar eksik olmayan yüksek
dağlarıyla ve bu dağlarda kurulan kayak tesisleriyle Palandöken önemli bir kış turizm merkezidir.
İlçe; 2000 Seyirci Kapasiteli Buz Hokeyi Salonu, 500 Seyirci Kapasiteli Short Track Salonu, Konaklı Kayak
Merkezi, Kayakla Atlama Merkezi ve Palandöken Kayak Merkezi ile uluslararası yarışmalar, hatta kış
olimpiyatlarının düzenlenebileceği, 6000 kişinin doğrudan istihdam edileceği bir turizm merkezi durumundadır.
Kültür Turizmi
Palandöken ilçesi, 2008 yılına kadar Erzurum merkeze bağlı mahalle ve köylerden oluşan bir yerleşim
merkezi durumundaydı. Bu nedenle ilçedeki tarihi mekânların hepsi Erzurum tarihi ile yakından ilişkidir. İlçe,
yakın tarihe ışık tutan tabyalar ve cephaneliklerin yoğun olduğu bir bölgedir.
İnanç Turizmi
İlçede inanç turizmi açısından önemli bir yere sahip olan Abdurrrahman Gazi, Pir Ali Baba, Kümbetli
Ahmet Baba ve Maksut Efendi Türbeleri yer almaktadır. Özellikle, her gün yüzlerce kişinin ziyaret ettiği
Abdurrrahman Gazi Türbesi inanç turizmi açısından büyük öneme sahiptir.
Sağlık Hizmetleri
Palandöken İlçesinde ikamet eden vatandaşların sağlık işlemleri İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı kurumlar
tarafından yürütülmektedir. İlçe Sağlık Müdürlüğü 2008 yılında Yıldızkent Eğitim Tipi Sağlık Ocağında
kurulmuştur.
İlçe Sağlık Müdürlüğü bölgesinde 1 Özel Hastane (Buhara), 2 Ağız ve Diş Sağlığı Muayenehanesi, 1
Özel Diyaliz Merkezi (Özel FMC Serhat Diyaliz Merkezi), 5 Optisyenlik müessesesi, 38 Eczane, 4 Ecza
Deposu ve 1 Özel İşitme Merkezi bulunmaktadır.
Çevrenin Coğrafi Durumu
Palandöken ilçesi, Erzurum ilinin merkezinde yer almaktadır. Batısında Çat; kuzeybatısında Aziziye ve
Aşkale; doğusunda Pasinler; güneyinde Tekman ve kuzeyinde Yakutiye İlçesi ile çevrelenmektedir. Doğu–batı
uzunluğu 70 km, kuzey–güney uzunluğu 10 km olan Palandöken ilçesinin yüz ölçümü ise 700 km2’dir.
Doğu–batı istikametinde uzanan iki fay hattı arasında kalan ilçe, birinci derecede deprem kuşağında
bulunmasına rağmen şu ana kadar olan sarsıntılarda ilçede, önemli sayılabilecek bir hasar meydana gelmemiştir.
Palandöken İlçesi, volkanik yapılı dağlık bir araziye sahiptir. Ayrıca meraların da geniş yer kapladığı ilçe arazisi
genellikle hayvancılığa müsait bir yapıdadır.
Palandöken, Erzurum’un şiddetli karasal iklime sahip ilçelerinden biridir. İlçede kış ayları soğuk ve kar
yağışlı; yaz ayları ise sıcak ve kuraktır. Yaz mevsimi kısa sürelidir. Karasal iklime bağlı olarak; ilçede yaz ve
kış mevsimleri arasında yüksek sıcaklık farkı görülmektedir. Yazın ortalama 34 C’ye kadar çıkabilen
sıcaklıkların, kışın ortalama –28 C’ye kadar düştüğü görülmektedir. Yine karasal iklime bağlı olarak gece ve
gündüz arasındaki günlük sıcaklık farkı da çok fazladır.
Okulumuzun Yapısı
Okulumuzda kalorifer teçhizatı mevcut olup, Doğal Gaz ile ısınma yapılmaktadır. Aydınlatma TEDAŞ
şehir şebekesinden okul bahçesinde bulunan trafo destekli sağlanmaktadır. Su; içme suyu ESKİ şehir
şebekesinden alınmaktadır. Okulumuzda 100 ton kullanıma hazır su deposu mevcuttur.
.
11
34 Derslikli okulumuzda bu yıl itibariyle 2 Okulöncesi dershanesi, 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin ders
aldığı 34 dershaneyle Eğitim–Öğretime devam edilmektedir.
1 Bilgisayar Teknolojileri Laboratuvarı ve 1 Fen Bilimleri Laboratuvarı araç ve gereçleriyle
kullanılmaktadır. Görsel Sanatlar Atölyesi, 2 adet Müzik Odası, 2 adet Teknoloji ve Tasarım Atölyesi ve 1
Kütüphane mevcut olup ders araç–gereçleri ile kullanılmaktadır. 3 adet Spor Salonu okulumuzun zemin katında
olup, erkek–kız soyunma odaları ve ders araç gereçleriyle faal durumdadır.
Bir Müdür, iki Müdür Yardımcısı ayrıca branş öğretmenlerine ayrılmış çalışma odaları mevcuttur.
Okul bahçesi içerisinde, ana bina bitişiğinde diğer sosyal faaliyetler için Kültür Salonu bulunmaktadır.
Öğrencilerin bu salonda boş zamanlarını tiyatro, müzik, folklor çalışmaları yaparak değerlendirmeleri ve yapılan
çalışmaları sergilenmeleri amacıyla kullanılmaktadır. Okul bahçemizde 2 voleybol, 1 hentbol ve 1 basketbol
sahası mevcuttur. Ağaçlandırma çiçeklendirme çalışmaları sürdürülmekte olup, sınıflar için uygulama bahçeleri
ayrılarak öğretmenler gözetiminde öğrencilerin bu bahçelerden yararlanmaları sağlanmıştır.
Çevredeki Diğer Okullar
 İMKB Anadolu Lisesi
 İbni Sina İlkokulu
 Nafizbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 Başöğretmen İlkokulu
 Yıldızkent İMKB Ortaokulu
 TOBB İlkokulu
.
12
B) Mevcut Durum
1.Mevzuat Analizi
Saltukbey Ortaokulu Müdürlüğü’nün yasal yetki, görev ve sorumlulukları başta TC Anayasası olmak
üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu; 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ve 3797 sayılı Milli Eğitim
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun hükümleri dayanak alınarak hazırlanan 13/02/1995-2424
sayılı esaslarına göre belirlenmektedir. Anayasanın “Eğitim ve Öğrenim Hakkı ve Ödevi” başlıklı 42. maddesi
ve 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri hakkında Kanun’da Bakanlık teşkilatı “Atatürk ilke
ve inkılâplarına, anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı, Türk milletinin milli, ahlaki, manevi,
tarihi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren, ailesini, vatanını, milletini seven ve daima
yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve
sosyal bir hukuk devleti olan, Türkiye Cumhuriyeti’ne karsı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış
haline getirmiş vatandaşlar olarak yetiştirmek üzere Bakanlığa bağlı her kademedeki öğretim kurumlarının
öğretmen ve öğrencilerine ait bütün eğitim ve öğretim hizmetlerini planlamak, programlamak, yürütmek, takip
ve denetim altında bulundurmak” la sorumlu tutulmuştur.
Tablo 4: Yasal Dayanaklar
DAYANAK
Sıra
No
Referans Kaynağının Adı
1
5018 yılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
2
10. Kalkınma Planı (2014–2018)
3
Yüksek Planlama Kurulu Kararları
4
DPT Müsteşarlığı tarafından hazırlanan Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu
5
Maliye Bakanlığı Tarafından Hazırlanan Performans Esaslı Bütçeleme Rehberi
6
Kamu İdareleri Faaliyet Raporlarının Düzenlenmesi ile Bu İşlemlere İlişkin Diğer Esas ve Usuller
Hakkında Yönetmelik
7
61. Hükümet Eylem Planı
8
Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Planı (2015–2019 Stratejik Plan Hazırlık Programı)
9
İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı
10
2013/26 No’lu Genelge
11
Diğer Kaynaklar
Tablo 5: Kanunlar
KANUNLAR
Kanun No ve Kabul
Tarihi
Yayınlandığı Resmi
Gazete Tarihi
Yayınlandığı Resmi
Gazete Sayısı
Milli Eğitim Temel Kanunu
1739 / 24.06.1973
24.06.1973
14574
Devlet Memurları Kanunu
657 / 14.07.1965
23.07.1965
12056
Harcırah Kanunu
6245 / 10.02.1954
18.02.1954
8637
Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve
Görevleri Kanun Hükmünde Kararname
4483 / 02.12.1999
14.09.2011
28054
Türk Bayrağı Kanunu
2893 / 22.09.1983
24.09.1983
18171
T.C. Emekli Sandığı Kanunu
5434 / 08.06.1949
17.06.1949
7235
İlköğretim ve Eğitim Kanunu
222 / 05.01.1961
12.01.1961
10705
Kanun Konusu
.
13
Tablo 6: Yönetmelikler
YÖNETMELİKLER
Yayınlandığı
Tarih
Resmi Gazete
Sayısı
İlköğretim Kurumları Yönetmeliği
26.07.2014
29072
Milli Eğitim Bakanlığı İle Diğer Bakanlıklara Bağlı Okullardaki Görevlilerle Öğrencilerin
Kılık Kıyafetlerine İlişkin Yönetmelik
27.11.2012
28480
Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği
13.01.2005
25699
Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Tanıtım Yönetmeliği
09.08.2006
26254
Millî Eğitim Bakanlığı Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği
22.08.2001
24501
Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği
17.04.2001
24376
Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği
13.08.2005
25905
Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
18.02.2006
26804
Millî Eğitim Bakanlığı Talim Ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği
12.09.2012
28409
Taşınır Mal Yönetmeliği
18.01.2007
26407
Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği
09.02.2012
28199
Millî Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği
04.01.1995
22161
Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları Ve Eğitim Araçları Yönetmeliği
12.09.2012
28409
İlköğretim Ve Ortaöğretim Kurumlarındaki Öğrencilerin Ders Dışı Eğitim Ve Öğretim
Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik
06.11.1991
21043
Ek Ders Yönetmeliği
16.12.2006
26378
Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
26.05.2006
26179
Yönetmelik Konusu
2. Okulun Personel Yapısı
Tablo 7: 2015 Yılı Yönetici ve Öğretmen Durumu
S.NO
GÖREVİ
ERKEK
KADIN
TOPLAM
LİSANS
Y.LİSANS
UZMAN
3
1
Müdür
1
1
1
2
Müdür Yardımcısı
2
2
2
3
Türkçe
4
7
11
9
2
4
Matematik
3
6
9
8
1
5
Fen Bilimleri
5
3
8
8
1
6
Sosyal Bilgiler
4
1
5
5
1
7
İngilizce
6
6
6
8
Din K.A.B.
2
4
6
6
9
Teknoloji ve Tasarım
2
1
3
3
10
Görsel Sanatlar
2
2
2
11
Müzik
1
1
2
2
12
Beden Eğitimi
2
2
4
4
13
Bilişim Teknolojileri
1
1
2
2
14
Okul Öncesi
2
2
2
15
Psikolojik Danışman
2
2
2
30
65
62
TOPLAM
33
.
14
1
1
3
7
Tablo 8: 2015 Personel Durumu
SIRA
NO
GÖREVİ
ERKEK
KADIN
TOPLAM
1
Memur
1
1
2
Hizmetli
2
2
3
Sözleşmeli Personel
1
1
4
Geçici Personel
4
4
8
8
TOPLAM
.
15
3. Okulun Örgüt Yapısı
Organizasyon Şemaları
ÜST İDARİ BİRİM
ORGANİZASYON ŞEMASI
Hulûsi POLAT
Okul Müdürü
Ümit Ferit BİLİRDÖNMEZ
Müdür Yardımcısı
Ahmet ÖKSÜZER
Müdür Yardımcısı
7 ve 8.Sınıflar
Her türlü işlemleri
Öğrenci devam-takip
işlemleri
5 ve 6.Sınıflar
Her türlü işlemleri
Okul–Aile Birliği iş ve
işlemleri
Dönem ve yılsonu işlemleri,
sınıf geçme defterleri
Not çizelgeleri, mezuniyet
işlemleri
Anasınıfı iş ve işlemleri
Taşınır Mal, Tefbis iş ve
işlemleri
Öğrencilerin Takdir,
Teşekkür ve İftihar Belgeleri
Dönem ve yılsonunda karne
işlemleri
Personel devam–takip, rapor
ve izin işlemleri
Maaş, ek ders, tedavi
giderleri tahakkuk işlemleri
Yardıma muhtaç öğrenci
tespiti ve işlemleri
Öğrencilerin devam–takip,
sevk ve izin işlemleri
Personelin özlük işlemleri,
öğretmen özlük dosyaları
Personelin İLSİS kayıtları iş
ve işlemleri
Rehberlik Hizmetleri
Yürütme Kurulu
Okul Duvar Gazetesi
İşlemleri
Okul Kütüphanesi iş ve
işlemleri
Sivil Savunma iş ve işlemleri
Sosyal Kulüp Çalışmaları
plan ve yürütme işlemleri
Burslu öğrencilerin iş ve
işlemleri
Ders kitapları talep ve
dağıtım işlemleri
e-okul Yönetim Bilgi
Sistemi işlemleri
Öğretmenlerin nöbet
işlemleri
Okulun Ders Programı
işlemleri
Norm Kadro iş ve işlemleri
e-okul Yönetim Bilgi
Sistemi işlemleri
Belirli Gün ve Haftaların
organizasyon işlemleri
Öğrencilerin Takdir,
Teşekkür ve İftihar Belgeleri
ORTAK GÖREV
MİSYON–VİZYON
TEMEL DEĞERLERE–AMAÇLARA
UYGUN BİR BİÇİMDE
OKULUN GELİŞİMİNE
KATKIDA BULUNMAK
.
16
Öğrencilerin devam–takip,
sevk ve izin işlemleri
Okulun Ders Programı
işlemleri
Sınıf Rehber Öğretmenler
Şeması
Ümit Ferit BİLİRDÖNMEZ
Müdür Yardımcısı
Neslihan SEVİL
Rehber Öğretmen
Nami SERÇEMELİ
5/A Sınıfı Rehber Öğretmeni
E.Behiye POLAT KÜTÜK
6/A Sınıfı Rehber Öğretmeni
Gülşah ÖZDEMİR BAKİ
5/B Sınıfı Rehber Öğretmeni
Özgül SONBUL MİLLİ
6/B Sınıfı Rehber Öğretmeni
Cüneyt KARAGENÇ
5/C Sınıfı Rehber Öğretmeni
Pınar KARAGÖL
6/C Sınıfı Rehber Öğretmeni
Esma UZALA
5/D Sınıfı Rehber Öğretmeni
Muammer BAYOĞLU
6/D Sınıfı Rehber Öğretmeni
Yakup UÇAR
5/E Sınıfı Rehber Öğretmeni
Selçuk AKSAKAL
6/E Sınıfı Rehber Öğretmeni
Bahar KURT
5/F Sınıfı Rehber Öğretmeni
Nurcan ŞİMŞEK
6/F Sınıfı Rehber Öğretmeni
Yasemin SÜMBÜLLÜ
5/G Sınıfı Rehber Öğretmeni
Nurten G.BİNGÖL
6/G Sınıfı Rehber Öğretmeni
Tuba ÇAKAL
5/H Sınıfı Rehber Öğretmeni
Zeynep TOPÇU
6/H Sınıfı Rehber Öğretmeni
.
17
Sınıf Rehber Öğretmenler
Şeması
Ahmet ÖKSÜZER
Müdür Yardımcısı
Gülhan MUTLU
Rehber Öğretmen
Abdulkadir KIR
7/A Sınıfı Rehber Öğretmeni
Davut ÇİFTÇİ
8/A Sınıfı Rehber Öğretmeni
Sevgi TAŞTAN
7/B Sınıfı Rehber Öğretmeni
Zeki KIRMIZIBİBER
8/B Sınıfı Rehber Öğretmeni
Yavuz ERTE
7/C Sınıfı Rehber Öğretmeni
Sevda USTAOĞLU
8/C Sınıfı Rehber Öğretmeni
Derya İSPİRLİ
7/D Sınıfı Rehber Öğretmeni
Hakan KARAKUŞ
8/D Sınıfı Rehber Öğretmeni
Sebeki ANIK
7/E Sınıfı Rehber Öğretmeni
C.Özlem ÖZDEMİR
8/E Sınıfı Rehber Öğretmeni
A.Ümmügülsüm IŞIK
7/F Sınıfı Rehber Öğretmeni
Sernur EKİNCİ
8/F Sınıfı Rehber Öğretmeni
Hurşit GÜLER
7/G Sınıfı Rehber Öğretmeni
Fatih GÖRGEÇ
8/G Sınıfı Rehber Öğretmeni
Yasin KARAGÖL
7/H Sınıfı Rehber Öğretmeni
Suat ÖZÇELİK
8/H Sınıfı Rehber Öğretmeni
Selim KILBAŞ
8/I Sınıfı Rehber Öğretmeni
Âdem KARAGÜLLE
8/İ Sınıfı Rehber Öğretmeni
.
18
DESTEK KURULUŞLAR
ŞEMASI
Okul–Aile Birliği
Sadrettin KOCA
O.A.B. Başkanı
Vedat GÜLER
O.A.B. Başkan Yardımcısı
Cahit YAŞARBAŞ
Muhasip Üye
Muzaffer ÇOLAK
Sekreter Üye
YARDIMCI PERSONEL
ŞEMASI
Yusuf ELİK
V.H.K.İ.
Hüseyin KESEN
Hizmetli
Serkan AYGÜN
Hizmetli
Muhammet YILMAZ
Hizmetli
İbrahim SOLAK
Hizmetli
Kadir ERTEK
Hizmetli
.
19
4. Okulun Öğrenci Durumu
4.1.Öğrenci Sayısı Dağılımı
Tablo 9: Öğrenci Sayıları
ÖĞRENCİ SAYILARI
2011–2012
SINIFLAR
2012–2013
2013–2014
Erkek
Kız
Toplam
Erkek
Kız
Toplam
Erkek
Kız
Toplam
Okul Önc.
35
45
80
29
31
60
18
24
42
1.Sınıflar
35
40
75
–
–
–
–
–
–
2.Sınıflar
50
40
90
37
36
73
–
–
–
3.Sınıflar
62
50
102
54
39
93
–
–
–
4.Sınıflar
75
48
123
57
46
103
–
–
–
5.Sınıflar
74
54
128
81
92
173
100
103
203
6.Sınıflar
60
50
110
71
71
142
122
128
250
7.Sınıflar
69
62
131
53
60
113
142
127
269
8.Sınıflar
75
52
127
57
77
134
127
101
228
4.2. Öğrenci Ödül Durumu
Tablo 10: Öğrencilerin Aldığı Belgeler
ÖĞRENCİLERİN ALDIĞI BELGELER
Yıllar
Takdir Belgesi
Teşekkür Belgesi
Onur Belgesi
2011–2012
395
520
207
2012–2013
402
536
233
2013–2014
509
717
287
4.3. Disiplin Durumu
Tablo 11: Öğrencilerin Aldığı Yaptırımlar
ÖĞRENCİLERİN ALDIĞI YAPTIRIMLAR
Yıllar
Disiplin Kurulu
Toplanma Sayısı
Disiplin Cezası Alan
Öğrenci Sayısı
Uyarı / Kınama
Yaptırımı
Okul Değiştirme
Yaptırımı
2011–2012
6
–
–
–
2012–2013
6
–
–
–
2013–2014
7
–
–
–
.
20
4.4. Devamsız Öğrenci Sayısı
Tablo 12: Devamsız Öğrenci Sayıları
DEVAMSIZ ÖĞRENCİ SAYILARI
Yıllar
Öğrenci Sayısı
2011–2012
2 (iki)
2012–2013
3 (üç)
2013–2014
3 (üç)
4.5. Sosyal Etkinlikler Durumu
Tablo 13: Sosyal Etkinlikler Durumu
SOSYAL ETKİNLİKLER DURUMU
Yıllar
Sosyal kulüp sayısı
2011–2012
12
Kulüp çalışmalarında belge alan
Öğrenci Sayısı
5
2012–2013
12
10
2013–2014
12
15
4.6. Rehberlik Hizmetleri
Tablo 14: Rehberlik Hizmetlerinden Yararlanan Öğrenci Sayısı
REHBERLİK HİZMETLERİNDEN YARARLANAN ÖĞRENCİ SAYISI
Bireysel
Bireysel Eğitsel
Bireysel Mesleki
Öğrenci
Veli
Psikolojik
Danışmadan
Danışmadan
Görüşmesi
Görüşmesi
Danışmadan
Faydalanan
Faydalanan
Faydalanan
Yıllar
Grupla
Eğitsel
Rehberlik
Hizmeti Alan
2011–2012
210
170
35
140
150
480
2012–2013
182
156
24
123
125
561
2013–2014
173
142
21
115
107
372
4.7. Sosyal–Kültürel ve Sportif Faaliyetler
Lisanslı Öğrenci Sayısı
Yarışmalara Katılım
: 45
: 45
Tablo 15: Yarışmalarda Alınan Dereceler
YAPILAN YARIŞMALAR ve ALINAN DERECELER
Spor Dalları
Alınan Derece
Futbol
4. lük
Voleybol
2. lik
Kayak
2. lik
Karate (küçükler)
1. lik + 2. lik
Karate (Yıldızlar)
3. lük
İl İçinde





Ulusal
–
–
–
–
–
4.8. Öğrenci Sınıf Geçme Verileri
Tablo 16: Öğrenci Sınıf Geçme Verileri
ÖĞRENCİ SINIF GEÇME VERİLERİ
Yıllar
Öğrenci Sayısı
Doğrudan Geçen
Öğrenci Sayısı
Sorumluluğu Bulunan
Öğrenci Sayısı
Sınıf Tekrarı Yapan
Öğrenci Sayısı
2011–2012
966
966
–
–
2012–2013
891
890
1
1
2013–2014
992
990
94
2
.
21
4.9. Merkezi Sınavlardaki Başarı Durumu
Tablo 17: Sınavlardaki Başarı Durumu
SINAVLARDAKİ BAŞARI DURUMU
Yıllar
Sınava Giren Öğrenci Sayısı
Yerleşen Öğrenci Sayısı
2011–2012
117
100
2012–2013
130
120
2013–2014
228
228
5. Okulun Fiziki İmkânları
5.1. Bina durumu
Tablo 18: Bina Durumu
Binaların Alanı
Toplam Alan
2
Bahçe Alanı
2
8852 m
5792 m2
3060 m
5.2. Fiziki Durum
Tablo 19: Bina Fiziki Durumu
Sıra No
Fiziki Durum
Sayısı
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Derslik Sayısı
Fen Laboratuvarı
Bilgisayar Laboratuvarı
Kütüphane
Müdür odası
Müdür yardımcısı odası
Rehberlik servisi
Öğretmenler odası
Zümre öğretmen odası
Memur odası
Hizmetliler odası
Çok amaçlı salon
34
1
1
1
1
2
2
1
4
1
1
1
5.3. Kuruluşun Teknolojik Altyapısı
Tablo 20: Bina Teknolojik Altyapı
Donanım Türü
Mevcut
İhtiyaç
Bilgisayar
30
5
Projeksiyon
18
–
Faks
1
1
Tarayıcı
2
–
Fotokopi makinesi
3
–
Dizüstü bilgisayar
2
5
Lazer yazıcı
8
5
Nokta vuruşlu yazıcı
–
–
Mürekkep püskürtmeli
3
3
Akıllı Tahta
–
45
.
22
6. Mali Durum
Tablo 21: Mali Durum
OKUL–AİLE BİRLİĞİ HESABI
Gelirler
Tutar
Giderler
Tutar
2011–2012 Yılı Gelirleri
15.270,00 TL
2011–2012 Yılı Giderleri
14.964,00 TL
2012–2013 Yılı Gelirleri
9.474,00 TL
2012–2013 Yılı Giderleri
5.697,00 TL
2013–2014 Yılı Gelirleri
10.315,00 TL
2013–2014 Yılı Giderleri
6.432,00 TL
C) Paydaş Analizi
Paydaş; kuruluşun ürün ve hizmetleri ile ilgisi olan, kuruluştan doğrudan veya dolaylı, olumlu ya da
olumsuz yönde etkilenen veya kuruluşu etkileyen kişi, grup veya kurumlar olarak tanımlanmaktadır.
Kurumumuz sahip olduğu misyonu bakımından çok sayıda paydaş grubuna sahiptir. İlçede yaşayan hemen
hemen tüm kesimler kurumun hizmet verdiği veya hizmet aldığı hedef kitlesindedir. Bununla beraber
kurumumuz başta ilçede bulunan tüm kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile farklı seviyede işbirliği
içerisindedir.
Paydaşların tespiti, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün Stratejik Plan Çalışma Ekiplerinden alınan stratejik
planlama eğitimlerinde uygulama safhasında eğitime katılanlarla yapılan beyin fırtınası yöntemi ile
belirlenmiştir. Özellikle kurumumuz ile daha fazla işbirliği içerisinde bulunan kurum, grup ve kişiler
belirlenmeye çalışılmıştır. Belirlenen paydaşlar iç ve dış paydaş olarak iki gruba ayrılmış ve puanlama
yöntemiyle önceliklendirilmiştir. İç ve dış paydaş belirleme hiyerarşik düzende üst amir dikkate alınarak
hazırlanmıştır. Paydaşlar 1’den 5’e kadar puanlanmış, 1, 2, 3 puan alan paydaşlar izle ve gözet, 4 ve 5 puan alan
paydaşlar ise bilgilendir ve birlikte çalış olarak değerlendirilmiştir. Paydaşların tespiti, önceliklendirilmesi ve
değerlendirilmesi aşağıdaki tablolarda belirtilmiştir.
1. Paydaşların Belirlenmesi
Tablo 22: İç Paydaşlar
İÇ PAYDAŞLAR
Paydaş
Okul Müdürü
Öğretmenler
Öğrenciler
Veliler
Okul Aile Bir.
Yard.Personel
Lider
X
Çalışanlar
X
X
Hizmet Alanlar
Temel Ortak
Stratejik Ortak
Tedarikçi
X
X
X
X
Tablo 23: Dış Paydaşlar
DIŞ PAYDAŞLAR
Paydaş
Milli Eğt.Müd.
Kaymakamlık
RAM
Yerel Yönetim
Medya
Üst Öğr.Kur.
STK
Toplum
Lider
X
Çalışanlar
Hizmet Alanlar
.
23
Temel Ortak
X
X
X
Stratejik Ortak
X
Tedarikçi
X
X
X
X
X
X
X
X
Tablo 24: Paydaş Hizmet Matrisi
































 Çok Güçlü
Toplum
Hizmeti



Avrupa Birl.
Projeleri
Sivil
Savunma





Rehberlik


Hizmetiçi
Eğitim




Sos.,Kült.,
Spr.Etkinlik.
Yatırım
Donanım
Milli Eğitim Müdürlüğü
Öğretmenler
Öğrenciler
Veliler
Okul Aile Birliği
Kaymakamlık
RAM
Memurlar
Yardımcı Personel
Yerel Yönetimler
Medya
Üniversiteler
STK
Toplum
Eğitim ve
Öğretim
PAYDAŞ HİZMET MATRİSİ


 Orta Derecede İlişki






 Düşük Derecede İlişki
D) GZFT (SWOT) Analizi
Paydaş analiz çalışmaları kapsamında yapılan kurum içi memnuniyet anketi, iç paydaş anketi, dış paydaş
anketi, görüşmeler, toplantılar, eğitim ve SWOT analiz çalıştayları sonucu kurumumuz için yapılan SWOT
analizi sonuçları çıkarılmıştır. Veriler önem derecelerine göre sıralı bir biçimde verilmiştir. 2010–2014 dönemi
SWOT sonuçları ile benzerlik göstermektedir.
1. Kurum İçi Analiz
Tablo 25: Güçlü ve Zayıf Yönler
Zayıf Yönler
Güçlü Yönler
– Okulumuzun eğitim ve öğretimle ilgili yenilik ve
gelişmeleri rahatça takip edilebileceğimiz Erzurum’un
merkezi yerlerinden birinde olması
– Okulumuzun fiziki koşulları (İklim şartlarına
uymayan bina yapısı olması, okul bahçesi, sınıfların
farklı büyüklükleri, derslik yetersizliği)
– Alt sınıflardan itibaren her geçen yıl veli
profilimizin eğitim ve ekonomik anlamda daha iyiye
gitmesi
– Kapasitesinin üstünde öğrencisi olması
– Öğrenmeye ve öğretmeye istekli öğretmen
kadromuz
– Özel eğitim okul ve kurumlarının yaygın ve yeterli
olmaması
– Ders işlenen birimlerde donanım eksikliği
– Okul öncesi eğitim imkânlarının yaygın ve yeterli
olmaması
– Kurum iş görenleri ile iletişimin kısa sürede
sağlanabilir olması
– Tercih edilen bir okul olması
– Okul ve kurumlarda mesleki tükenmişliğin oluşması
ve gözardı edilmesi
– Okulumuzun tam gün eğitim yapan bir okul olması
– Eğitim faaliyetlerine veli katkısının düşük olması
– Öğrencilerimize teknolojiyi takip etme ve kullanma
fırsatı vermemiz
– Okul- aile birliklerinin etkin olmaması
– Okul idaresinin gelişen teknolojiye açık olması
– Öğrencilerimizin TEOG sınavlarında istenilen
başarıyı elde edememesi
.
24
2. Kurum Dışı Analiz
Tablo 26: Fırsatlar ve Tehditler
Fırsatlar
Tehditler
– Kişiler arasındaki sosyo–ekonomik eşitsizlikler
– Eğitim ve öğretime yönelik talebin giderek artması
– Öğretmen, yönetici ve ailelerin özel eğitim
konusunda yeterli bilgiye ve duyarlılığa sahip
olmaması
– Ulaşım ağının gelişmesi
– İlimizin büyükşehir statüsünde olması
– Bazı okul türlerine yönelik olumsuz toplumsal algı
– İlçemizin bölge düzeyindeki tanınırlılığının artması
– Sosyal paylaşım ağlarının amacı dışında
kullanılması
– Eğitim öğretimle ilgili halkın bilinç düzeyindeki
artış ( Talepler, beklentiler vs. )
– Gelişen teknolojilerin eğitimde kullanılabilirliğinin
artması
– Maddi yetersizliklerden dolayı Toplumda kitap
okuma, spor yapma, sanatsal ve kültürel faaliyetlerde
bulunma alışkanlığının yetersiz olması
– Eğitim bilimleri alanında çok sayıda araştırma
yapılması
– Eğitim ve öğretimin finansmanında yerel
yönetimlerin katkısının yetersiz olması
– İlimizin büyükşehir statüsünde olmasından dolayı
belediyelerin eğitime katkılarının artması
– Siyasi ve sendikal grupların atama ve
görevlendirmelerde etkili olma isteği
.
25
BÖLÜM III
GELECEĞE YÖNELİM
1. Misyonumuz
Misyon bir okulu “Neden varız?” sorusunu cevaplandıran ifadedir.
Biz Saltukbey Ortaokulu olarak bütün öğrencilerin, öğrenmelerini sağlamak, onların bilgili, becerili ve kendine
güvenen bireyler olarak yetişmelerine fırsat tanımak ve onlara 21. yüzyılın gelişen ihtiyaçlarına cevap
verebilecek beceriler kazandırmak için varız.
İlkelerimiz; bizi, öğrencilerimizi, velilerimizi ve okulumuzun içinde bulunduğu toplumu yönlendirir.
İnandığımız ilkeler;
–İnanıyoruz ki…
Öğrencilerin öğrenmeyi öğrenmesi ilk önceliktir.
–İnanıyoruz ki…
Öğrenciler çalışmalarımızın odak noktasıdır ve amaçlarımıza temel oluşturur.
–İnanıyoruz ki…
Biz, öğrencilerin, velilerin ve toplumun sürekli gelişen beklentilerine ayak uyduracak şekilde birbirimizi
geliştirmek için yüreklendiririz.
–İnanıyoruz ki…
Biz, öğrencilerimizin başarısını artırmak için karşılıklı olarak sorumluluk alır ve verimli bir şekilde
çalışırız.
–İnanıyoruz ki…
Biz, birbirimize ve kendimize güveniriz. Öğrencilerimize bir birey olarak saygı duyar ve onları koruyup
gözetiriz.
–İnanıyoruz ki…
İyi bir eğitim öğrenciler arasındaki bütünleşme kadar, çeşitliliği de gerektirir. Farklılıkları bir zenginlik
kaynağı olarak görüyoruz.
–İnanıyoruz ki…
Biz sürekli olarak yeni öğrenme biçimlerine kendimizi adapte edecek beceriler geliştiririz. Değişim,
mükemmeliyete ulaşmada bize cesaret kazandırır, geçmiş deneyimlerimiz ise değişimi göze almamıza yardım
eder.
Farkındayız ki…
“Biz farklıyız. Yetenekli, enerjik, coşkulu, yeniliklere açık ve üretkeniz.
İşte bütün bu ilkeler; bizim hep birlikte yapacağımız çalışmaları şekillendirir ve alacağımız kararları etkiler.”
.
26
2. Vizyonumuz
Vizyon; ne olmak istediğimizdir. İdealimiz; öğrencilerimizi milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel
değerleri benimseyen, koruyan ve geliştiren bireyler olarak yetiştirmektir.
–İstiyoruz ki…
Saltukbey Ortaokulu’nda öğrenme, temel ihtiyaç kabul edilsin.
–İstiyoruz ki…
Okulumuzda her veli, öğrencisine öğrenme için her türlü fırsatın verildiğini bilsin.
–İstiyoruz ki…
Okulumuzda öğrencilerimizin yaşadığı başarısızlıkları en aza indirmek için velilerimiz elinden geleni yapsın.
–İstiyoruz ki…
Okulumuzda çalışanlar gerekenleri yaparken kendilerinden emin olsun. Doğruları yaptıklarında alacakları
cevaptan korkmasın ve gerekenleri yerine getirmede endişeleri olmasın.
–İstiyoruz ki…
Okulumuzda herkes her gün daha iyiye ulaşmak için çalışsın.
“Hedeflediğimiz yönde ilerleyebilmemiz için; bize rehberlik eden önceliklerin belirlenmesine, kaynakların
dağılımına, akılcı bir yaklaşım kazandıran ve yapacağımız seçimler ile alacağımız kararlar için yön gösteren
taktiklerdir.”
“Stratejimiz; bütün öğrenciler öğrenebilir.”
3. İlkelerimiz/Değerlerimiz
İlkelerimiz;
 Atatürk İlke ve Devrimlerine bağlılık,
 Saygı
 Dayanışma
 Karar verme süreçlerine hizmet alan ve veren herkesi katmak,
 İşbirliği
 Önerilere açık olma
 Sorumluluk
Değerlerimiz;
 Sevgi ile başlamak eğitim–öğretimde ilk adımdır,
 Öğrencilerimiz bütün amaçlarımızın odak noktasıdır,
 Biz, öğrencilerimizi, dünyanın sürekli gelişen beklentilerine ayak uyduracak şekilde
eğitiriz,
 Biz, eğitim kadromuz ile karşılıklı olarak bilgi, beceri alır ve verimli bir şekilde çalışırız,
 Öğrencilerimize bir birey olarak saygı duyar ve onları koruyup, gözetiriz,
 Biz, küresel gelişmeyi takip eden eğitim kadromuza ve öğrencilerimize güveniriz
.
27
4. Temalar
Tablo 27: Temalar
Tema
TEMA 1–Eğitim ve Öğretime Erişim
TEMA 2–Eğitim ve Öğretimde Kalite
Toplam
Amaç
SAYISI
1
1
2
Hedef Sayısı
Gösterge
SAYISI
8
2
2
4
29
37
TEMA 1– Eğitim ve Öğretime Erişim
Okulumuz bölgesinde her çocuğun hakkı olan eğitime ekonomik, sosyal, kültürel ve demografik farklılık
ve dezavantajlarından etkilenmeksizin eşit ve adil şartlar altında ulaşabilmesi ve bu eğitimi
tamamlayabilmesidir.
TEMA 2–Eğitim ve Öğretimde Kalite
Okulumuzun mevcut imkânlarının en iyi şekilde kullanılarak her kademedeki bireye ulusal ve uluslararası
ölçütlerde bilgi, beceri, tutum ve davranışın kazandırılmasıdır.
5. Stratejik Amaç ve Hedefler
Stratejik Amaç 1– Okulumuz bölgesindeki tüm çocukların temel, mesleki, sosyal ve kişisel becerilerini
geliştirmek amacı ile sunulan örgün ve yaygın eğitim hizmetlerinden yararlanabilmesi için çağa uygun imkân ve
ortam oluşturarak eğitime erişimlerini ve tamamlamalarını sağlamak.
Hedef 1: Okulumuzda uygulanan eğitimin tüm kademelerinde başta dezavantajlı bireyler olmak
üzere tüm bireylerin fırsat eşitliği sağlanarak eğitim ve öğretime erişimlerini artırmak.
Hedef 2: Okulumuzda uygulanan eğitimde alınacak önlemlerle okul terklerini ve sınıf tekrarını
azaltarak okul tamamlama oranlarını ve bir üst kademeye geçiş oranını artırmak.
Stratejik Amaç 2– Vizyon 2023 eğitim hedefleri doğrultusunda; yaratıcılık ve hayal gücü gelişmiş,
bilgiyi üreten, kullanan, geliştiren, ulusal ve uluslararası alanla buluşturan sağlıklı, mutlu bireyler yetiştirmek ve
hayata hazırlamak için, mevcut imkânları en verimli şekilde kullanarak etkili rehberlik faaliyetleri ile ölçme–
değerlendirme, ilke, yöntem ve tekniklerine uygun kaliteli eğitim ortamları oluşturmak ve öğrenci
yeterliliklerini sağlamak.
Hedef 1: Merkezi sınavlarda akademik başarı düzeyini artırmak.
Hedef 2: Okulumuzda her sınıf seviyesinde öğrencilere yönelik sosyal, kültürel ve sportif
faaliyetler düzenleyerek, bu faaliyetlere katılan öğrenci sayısını artırmak.
6. Stratejik Amaç, Hedef, Gösterge ve Tedbirler
6.1. TEMA 1– EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM
Stratejik Amaç 1– Okulumuz bölgesindeki tüm çocukların temel, mesleki, sosyal ve kişisel
becerilerini geliştirmek amacı ile sunulan örgün ve yaygın eğitim hizmetlerinden yararlanabilmesi için çağa
uygun imkân ve ortam oluşturarak eğitime erişimlerini ve tamamlamalarını sağlamak.
6.1.1. Hedef 1: Okulumuzda uygulanan eğitimin tüm kademelerinde başta dezavantajlı
bireyler olmak üzere tüm bireylerin fırsat eşitliği sağlanarak eğitim ve öğretime erişimlerini artırmak.
Performans Göstergeleri
Tablo 28: Tema 1 – Stratejik Amaç 1 – Hedef 1 Performans Göstergesi
Göstergenin Adı
Okullaşma Oranları
Okul öncesi net okullaşma oranı (5 yaş, %)
Ortaokul net okullaşma (%)
Özel Öğretimin Payı (%)
Okul Öncesi
Ortaokul
Geçmiş Yıllar
2012
2013
2014
2019
Hedef
Artış (%)
63,72
97,49
46,11
89,13
32,64
93,04
60
100
83,82
7,48
4,54
1,51
6,2
1,79
7,16
1,95
10
5
39,66
156,41
.
28
Bireylerin eğitim ve öğretime katılması ve tamamlaması sosyal ve ekonomik kalkınmanın
sürdürülebilmesinde önemli bir etken olarak görülmektedir. Bu nedenle eğitim ve öğretime katılımın artırılması
ve eğitim hizmetinin bütün bireylere adil şartlarda sunulması hedeflenmektedir.
Ülkemizde 2012 yılında yürürlüğe giren 6287 sayılı kanun ile zorunlu eğitim 4 yıl süreli ilkokul, 4 yıl
süreli ortaokul ve 4 yıl süreli lise eğitimini kapsayacak şekilde 12 yıla çıkarılmıştır. Kanunun temel
amaçlarından biri toplumun ortalama eğitim süresini yükseltmek, bir diğeri ise çocukların ilgi, ihtiyaç ve
yetenekleri doğrultusunda yönlendirilmelerini mümkün kılmaktır.
Zorunlu eğitimin 12 yıla çıkmasıyla beraber okullaşma oranlarındaki hedefimiz % 100 olmasına rağmen
okul öncesi eğitim okullaşma oranı 5 yaş için % 32.64 ve ortaokulda % 93,04 olarak gerçekleşmiştir.
Özel öğretimin payı her geçen gün artmakla beraber dershanelerin kapanmasıyla 2015 yılından itibaren
payını arttırması beklenmektedir.
Örgün öğretimin her kademesinde okullaşma oranlarının artması, özellikle kız öğrenciler ve engelliler
olmak üzere özel politika gerektiren grupların eğitime erişim olanaklarının sağlanması hedeflenmektedir.
Tedbirler:
Okul Öncesi Okullaşma İle İlgili Tedbirler:
1. Okulöncesi eğitimde ailelere düşen maliyeti azaltıcı tedbirler alınacak, dezavantajlı çocukların okul
öncesi eğitimden ücretsiz yararlanmaları sağlanacaktır.
2. Okul öncesi eğitimde başta engelliler ve kız çocukları olmak üzere tüm bireylerin erişimi sağlanacak,
erişime engel teşkil eden fiziki şartların ortadan kaldırılması için gerekli tedbirler alınacaktır. Engelli rampası ve
özürlü asansörünün kullanılması yaygınlaştırılacaktır.
3. Parçalanmış ailelerin çocukları için eğitime erişim amaçlı çalışmalar yapılacaktır.
Ortaokul Okullaşma İle İlgili Tedbirler:
1. Sınıf terki ve sınıf tekrarını önleyici tedbirlerin zamanında alınması sağlanacaktır.
2. Başta engelliler ve kız çocukları olmak üzere tüm bireylerin erişimi sağlanacak, erişime engel teşkil
eden fiziki şartların ortadan kaldırılması için gerekli tedbirler alınacaktır. Engelli rampası ve özürlü asansörünün
kullanılması yaygınlaştırılacaktır.
3. Okula devam sıkı bir şekilde takip edilerek yönetmeliklerin öngördüğü tedbirler alınacak. Bu konuda
mahalle muhtarlıkları ile iletişim içerisinde olunacaktır.
4. Eğitim bölgemizde ailelere ve kanaat önderlerine eğitimin önemi ve getirileri hakkında bilgilendirme
çalışmaları yapılacaktır.
6.1.2. Hedef 2: Okulumuzda uygulanan eğitimde alınacak önlemlerle okul terklerini ve
sınıf tekrarını azaltarak okul tamamlama oranlarını ve bir üst kademeye geçiş oranını artırmak.
Performans Göstergeleri
Tablo 29: Tema 1 – Stratejik Amaç 1 – Hedef 2 Performans Göstergesi
Göstergenin Adı
Okula Devam Etmeyen Öğrenci Oranı (%)
10–20 Gün Devamsızlık
20–40 Gün Devamsızlık
40 Günden Fazla Devamsızlık
Sınıf Tekrarı Oranı (%)
Ortaokul
Geçmiş Yıllar
2012
2013
2014
2019
4,25
3,82
3,82
3,40
2,34
2,34
2,13
1,18
1,18
0,00
0,00
0,00
–5,00
–4,00
–4,00
2,23
1,78
1,05
0,00
–3,00
Hedef
Artış (%)
Bireylerin eğitim ve öğretime katılması ve tamamlaması sosyal ve ekonomik kalkınmanın
sürdürülebilmesinde önemli bir etken olarak görülmektedir. Bu nedenle eğitim ve öğretime katılımın artırılması
ve eğitim hizmetinin bütün bireylere adil şartlarda sunulması hedeflenmektedir.
.
29
Tedbirler:
Devamsızlık, Sınıf Terki ve Sınıf Tekrarı İle İlgili Tedbirler:
1. Okula devam, sınıf terki, sınıf tekrarı ve öğrencilerin kayıtlarının dondurulmasına neden olan
etmenler ile ilgili araştırma yapılarak önleyici tedbirler alınacaktır.
2. Fiziksel engelli öğrencilerin, okula devamını etkileyen fiziksel şartlar iyileştirilerek eğitime
kazandırılacaktır.
3. Sınavlar öncesi danışmanlık veya destek birimlerinin oluşturulması sağlanarak öğrencilerin
anlayamadıkları konularda bilgilendirmeler yapılacaktır.
4. Zorunlu eğitimden erken ayrılmaların önlenmesi ve devamsızlıkların azaltılmasına yönelik öğrenci
devamsızlıkları izleme ve önleme mekanizmaları geliştirilecektir.
6.2. TEMA 2–EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTE
Stratejik Amaç 2– Vizyon 2023 eğitim hedefleri doğrultusunda; yaratıcılık ve hayal gücü
gelişmiş, bilgiyi üreten, kullanan, geliştiren, ulusal ve uluslararası alanla buluşturan sağlıklı, mutlu bireyler
yetiştirmek ve hayata hazırlamak için, mevcut imkânları en verimli şekilde kullanarak etkili rehberlik
faaliyetleri ile ölçme–değerlendirme, ilke, yöntem ve tekniklerine uygun kaliteli eğitim ortamları oluşturmak ve
öğrenci yeterliliklerini sağlamak.
6.2.1. Hedef 1: Merkezi sınavlarda akademik başarı düzeyini artırmak.
Performans Göstergeleri
Tablo 30: Tema 2 – Stratejik Amaç 2 – Hedef 1 Performans Göstergesi
Göstergenin Adı
TEOG Ders Ortalamaları (1.Sınav)
Türkçe
Matematik
Fen Bilimleri
T.C.İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Yabancı Dil
TEOG Ders Ortalamaları (2.Sınav)
Türkçe
Matematik
Fen Bilimleri
T.C.İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Yabancı Dil
Öğrencilerin Yılsonu Başarı Ortalamaları
5.Sınıflar
6.Sınıflar
7.Sınıflar
8.Sınıflar
Geçmiş Yıllar
2012
2013
2014
Hedef
2019
Artış (%)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
65,27
39,85
58,32
61,22
86,34
49,76
75,00
50,00
65,00
77,00
95,00
60,00
%10
%12,5
%7
%12,5
%10
%11
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
69,58
44,87
52,43
63,36
79,78
41,33
80,00
55,00
60,00
75,00
90,00
55,00
%8
%12,5
%7
%12,5
%8
%15
–
–
–
–
–
–
–
–
82,97
81,79
77,81
78,25
86,00
85,00
82,00
81,00
%2
%3
%4
%3
Bireylerin eğitim ve öğretime katılması, tamamlaması sosyal ve ekonomik kalkınmanın
sürdürülebilmesinde önemli bir etken olarak görülmektedir. Bu etken nitelikli bireylerin yetişmesine imkân
sağlayacak kaliteli bir eğitim sistemi, bireyin potansiyellerinin açığa çıkarılmasına ortam sağlayarak, bedensel,
ruhsal, zihinsel gelişimlerini desteklemeli ve akademik başarı düzeylerini artırmalıdır. Bu nedenle öğrencilerin
eğitim–öğretim faaliyetlerinde akademik başarı düzeylerinin artırılması hedeflenmektedir.
Bakanlığımız tarafından temel eğitimden ortaöğretime geçiş sistemi değiştirilmiş olup bu kapsamda, orta
ve uzun vadede öğrencinin ders dışı sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerini değerlendirmek, öğrenci,
öğretmen okul ilişkisini güçlendirmek, eğitim sürecinde öğretmen ve okulun rolünü daha etkin kılmak gibi
amaçlarla dönemsel olarak yapılan sınavlardan bir tanesi merkezi olarak gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda
2013–2014 öğretim yılında 6 temel ders için uygulanan merkezi ortak sınav sonuçlarına göre öğrencilerimiz;
yüzlük değerlendirme sistemine göre;
.
30
Türkçe 69.58, Matematik 44.87, Fen Bilimleri 52.43, T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 63.36,Yabancı
Dil 41.33 ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 79.78 puan ortalamasına ulaşmıştır. Bu durum sayısal ders
ortalamalarının, sözel derslere göre daha başarısız olduğunu ortaya koymaktadır.
Tedbirler:
Temel Eğitim Akademik Başarı İle İlgili Tedbirler:
1. Ders bazında öğrenci başarısını artırmak ve merkezi sınavlara (TEOG) hazırlık amacıyla açılan
yetiştirme kurslarının amacına uygun olarak devam etmesi için okul, öğretmen, veli ve öğrenci etkileşimini
sağlayarak gerekli tedbirler alınacaktır.
2. Yetiştirme kurslarının (TEOG) planlanması ve tüm öğrencilere yaygınlaştırılması için tedbirlerin
alınması sağlanacaktır.
3. Okulumuzda öğrencilerimizin ders dışı aktivitelerini geçirebilecekleri sosyal, kültürel, sanatsal ve
sportif faaliyetlerin düzenlenebileceği alanlar oluşturularak, yönlendirmeler yapılacaktır.
4. Merkezi sınav sonuçlarının okulumuz, ilçe ve il düzeyinde analizleri yapılacaktır.
6.2.2. Hedef 2: Okulumuzda her sınıf seviyesinde öğrencilere yönelik sosyal, kültürel ve
sportif faaliyetler düzenleyerek, bu faaliyetlere katılan öğrenci sayısını artırmak.
Performans Göstergeleri
Tablo 31: Tema 2 – Stratejik Amaç 2 – Hedef 2 Performans Göstergesi
Göstergenin Adı
Geçmiş Yıllar
2012
2013
2014
Sosyal ve Kültürel Faaliyetlere/ Yarışmalara Katılan Öğrenci Sayısı
Resim yarışması
6
8
Şiir yarışması
4
3
Tiyatro yarışması
–
–
Okuma yarışmaları
2
2
Okunan Kitap Sayısı
Ortaokul
1800
2150
Sportif Faaliyetlere/ Yarışmalara Katılan Öğrenci Sayısı
Futbol turnuvaları
12
16
Basketbol
7
10
Voleybol
8
10
Kış sporları
2
4
Güreş
–
1
Diğer spor turnuvaları
4
6
Lisanslı Öğrenci Sayısı
33
47
İftihar Belgesi Alan Öğrenci Sayısı
Ortaokul
–
–
2019
Hedef
Artış (%)
12
7
–
4
50
50
15
50
%72
%86
%100
%92
2824
3650
%25
18
12
12
5
1
8
56
24
18
24
10
5
12
93
%30
%50
%100
%100
%100
%60
%50
261
350
%15
Kaliteli bir eğitim için bütün bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerine yönelik faaliyetlere
katılım oranlarının ve öğrencilerin akademik başarı düzeylerinin artırılması hedeflenmektedir.
İlçemizin demografik yapısı ve sosyal yapısı incelendiğinde faaliyetlere önem verilmekte fakat bu
istenilen düzeyde değildir. Bu nedenle öğrencilerimizle sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlerdeki başarılarımızı
arttırarak sürdürmek istiyoruz. Özellikle Erzurum kış sporları bakımından iklim, coğrafya ve alt yapı
bakımından Türkiye’nin en gelişmiş ili konumundadır. Fakat profesyonel sporcu yetiştirme oranı bakımında
yeterli değildir. Öğrencilerin bu tesislerden yararlanma oranı oldukça düşüktür.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kaymakamlık işbirliği ile okulumuz5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri için
hafta sonları ve hafta içinde sınavlara hazırlık kursları açılmakta, Halk Eğitim Müdürlüğümüz ile işbirliği içinde
spor, halk oyunları ve el sanatları kursları açılarak öğrencilerimiz kötü alışkanlıklardan uzak tutulmaya
çalışılmakta, kütüphane ve kitap okuma kampanyaları ile öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanmaları,
amaçlanmıştır.
.
31
Okulumuzun her eğitim kademesinde sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlerin sayısı, çeşidi ve
öğrencilerin söz konusu faaliyetlere katılım oranı artırılacak, gerçekleştirilecek faaliyetlerin takip edilebilmesine
imkân sağlayacak bir izleme sistemi geliştirilecektir.
Potansiyelinin farkında, ruhen ve bedenen sağlıklı, iletişim becerileri yüksek ve akademik yönden
başarılı bireylerin yetişmesi hedeflenmektedir.
Tedbirler:
1. Öğrencilerin alanları ile ilgili motivasyonunu arttırıcı etkinlikler düzenlenecektir.
2. Okulumuzun her eğitim kademesinde sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlerin sayısı, çeşidi ve
öğrencilerin söz konusu faaliyetlere katılım oranı artırılacak, gerçekleştirilecek faaliyetlerin takip edilebilmesine
imkân sağlayacak bir izleme sistemi geliştirilecektir. Bu sayede eğitim kurumumuzdaki rehberlik faaliyetlerinin
daha etkin sunulması sağlanacaktır.
3. Değerler Eğitim kapsamında öğrencilerin akademik başarılarının yanında sosyal, kültürel ve sportif
alanlarda da çalışmalar yapılarak kişisel ve ahlaki gelişimleri sağlanacaktır.
7. Maliyetlendirme/Bütçeleme
7.1. Maliyet Tablosu
Tablo 32: Maliyet Tablosu
S.No
1
2
3
4
Stratejik Hedef
Okulumuzda uygulanan eğitimin tüm
kademelerinde başta dezavantajlı
bireyler olmak üzere tüm bireylerin
fırsat eşitliği sağlanarak eğitim ve
öğretime erişimlerini artırmak
Okulumuzda uygulanan eğitimde
alınacak önlemlerle okul terklerini ve
sınıf tekrarını azaltarak okul tamamlama
oranlarını ve bir üst kademeye geçiş
oranını artırmak
Merkezi sınavlarda akademik başarı
düzeyini artırmak
Okulumuzda her sınıf seviyesinde
öğrencilere yönelik sosyal, kültürel ve
sportif faaliyetler düzenleyerek, bu
faaliyetlere katılan öğrenci sayısını
artırmak
Toplam Maliyet
2014–2015
(TL)
2015–2016
(TL)
2016–2017
(TL)
2017–2018
(TL)
2018–2019
(TL)
–
2.000,00
2.500,00
3.250,00
4.000,00
1.000,00
1.250,00
1.500,00
1.750,00
2.000,00
6.200,00
8.000,00
10.000,00
12.000,00
15.000,00
3.500,00
4.000,00
4.600,00
5.000,00
5.500,00
10.700,00
15.250,00
18.600,00
22.000,00
26.500,00
7.2. Kaynak Tablosu
Tablo 33: Kaynak Tablosu
Kaynaklar
Genel Bütçe
Bağışlar
Etkinlikler
Kantin
Okul-Aile Birliği
Otopark
Diğer
Toplam
2014–2015
(TL)
8.000,00
18.000,00
–
5.500,00
500,00
–
–
32.000,00
2015–2016
(TL)
16.000,00
25.000,00
1.000,00
6.500,00
1.000,00
–
–
49.500,00
.
32
2016–2017
(TL)
18.000,00
30.000,00
1.250,00
7.250,00
3.000,00
–
–
49.500,00
2017–2018
(TL)
20.000,00
37.000,00
1.500,00
8.000,00
4.000,00
–
–
70.500,00
2018–2019
(TL)
25.000,00
50.000,00
2.000,00
10.000,00
5.000,00
–
–
92.000,00
BÖLÜM IV
İZLEME VE DEĞERLENDİRME
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun amaçlarından biri; kalkınma planları ve
programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir
şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, kamu malî
yönetiminin yapısını ve işleyişini düzenlemektir.
Bu amaç doğrultusunda kamu idarelerinin; stratejik planlar vasıtasıyla, kalkınma planları, programlar,
ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturması,
stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptaması, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler
doğrultusunda ölçmesi ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmaları gerekmektedir.
Stratejik planda ortaya konulan hedeflere ilişkin gerçekleşmelerin sistematik olarak takip edilmesi ve
raporlanması için izleme, uygulama sonuçlarının stratejik amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu
amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizi amacıyla değerlendirme çalışmaları yapılacaktır. İzleme
ve değerlendirme; planın gözden geçirilmesi, performans değerlendirilmesi ve ölçümü, sonuçların izlenmesi ve
sürekliliğin sağlanması aşamalarından oluşacaktır. Bu amaçla Milli eğitim Müdürlüğümüzün Strateji Geliştirme
Bölümü koordinatörlüğünde “Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Ekibi” oluşturulmalıdır.
İzleme değerlendirme ekibi okulumuz Strateji Geliştirme Hizmetlerinden sorumlu Müdür Yardımcısı
başkanlığında aşağıdaki öğretmenlerimizden oluşturulmuştur.
Tablo 34: İzleme Değerlendirme Ekibi
S.No
1
2
3
4
5
6
7
8
Adı ve Soyadı
Ü.Ferit BİLİRDÖNMEZ
Gülhan MUTLU
Yavuz ERTE
Gülşah Ö.BAKİ
Fatih GÖRGEÇ
Murat İSPİRLİ
Hüseyin YOLCU
Yusuf ELİK
Görevi
Müdür Yardımcısı
Rehber Öğretmen
Fen Bilimleri Öğretmeni
Matematik Öğretmeni
Türkçe Öğretmeni
Sosyal Bilgiler Öğretmeni
Bilişim Teknolojileri Öğretmeni
V.H.K.İ.
Komisyon
Başkan
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
İlçe Millî Eğitim Müdürlüğümüz “Stratejik Planını” onaylanarak yürürlüğe girmesiyle birlikte,
uygulamasının izleme ve değerlendirmesi de başlayacaktır. Stratejik planda yer alan hedeflere ilişkin sorumlu
öğretmenlerimiz tespit edilmiş ve bu sayede birimlere sorumlu oldukları hedefler konusunda ön çalışmalar
yapma imkânı sağlanmıştır.
Stratejik amaçların ve hedeflerin gerçekleştirilmesinden sorumlu birimler altı aylık dönemler itibariyle
yürüttükleri faaliyet ve projelerle ilgili raporları iki nüsha olarak hazırlayıp bir nüshasını “İzleme ve
Değerlendirme Ekibi” ne gönderecektir.
İzleme Değerlendirme
Dönemi
Birinci
İzleme-Değerlendirme
Dönemi
İkinci
İzleme-Değerlendirme
Dönemi
Tablo 35: İzleme Değerlendirme Ekibi Çalışma Planı
İzleme Değerlendirme Dönemi
Süreç Açıklaması
 1 Aralık-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen faaliyetlerin, performans
göstergelerine göre hedeflere ulaşılıp ulaşılmaması birimler tarafından
Her yılın
belirlenecek ve Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Ekibine
Temmuz ayı
sunulacaktır.
içerisinde
 Eğitim öğretim faaliyetlerini içeren performans göstergeleri eğitim öğretim
yılı sonu verileri şeklinde oluşturulacaktır.
 1 Temmuz -31 Aralık tarihleri arasında gerçekleşen faaliyetlerin,
performans göstergelerine göre hedeflere ulaşılıp ulaşılmaması birimler
tarafından belirlenecek ve Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Ekibine
sunulacaktır.
İzleyen yılın Şubat
 Eğitim öğretim faaliyetlerini içeren performans göstergeleri eğitim öğretim
ayı sonuna kadar
yılı birinci dönemine ait verileri içerecek şekilde oluşturulacaktır.
 Yılsonu değerlendirme raporu; tamamlanmış eğitim öğretim yılının verileri
ile eğitim öğretimden bağımsız olan faaliyetlerde ise cari yılın verilerini
içerecektir.
Gerçekleştirilme
Zamanı
.
33
Zaman Kapsamı
Ocak-Haziran
dönemi
Temmuz-Aralık
dönemi
Böylece, planın uygulanma sürecinde bir aksama olup olmadığı tespit edilerek, varsa bunların
düzeltilmesine yönelik tedbirlerin alınması ile idare performans hedeflerine ulaşma konusunda doğru bir
yaklaşım izlemiş olacaktır.
Planların yapılması kadar değerlendirilmesi de önemlidir. Bu yüzden performansın izlenmesi, izleme
faaliyetinin temelidir. Bunun için performans göstergeleri ile ilgili veriler düzenli olarak bir veri tabanı halinde
ilgili Müdür Yardımcımızda toplanarak SPE (Stratejik Planlama Ekibi) tarafından değerlendirilecektir.
Bu değerlendirme, faaliyet alanları çerçevesinde Müdürlüğümüz birimlerinin hazırlayacağı 6 aylık
faaliyet raporlarla yapılacaktır. İlerleme sağlanan ve sağlanamayan alanların ortaya konulacağı bu raporlar
faaliyetlerin sürekli geliştirilmesi için plana ışık tutacaktır. Stratejik planın ilgili birim amiri tarafından takip
edilmesi ise gereklilikten öte bir zorunluluk taşımaktadır.
1. Çalışma Planı
Tablo 37: Çalışma Grupları/Ekipleri
STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMA GRUPLARI
Grup No ve Adı
Adı Soyadı
Hulûsi POLAT
Ahmet ÖKSÜZER
1. Grup
Gülhan MUTLU
Fatih GÖRGEÇ
EĞİTİM ÖĞRETİM
Bekir AKSOY
Özgül SONBUL MİLLİ
Hulûsi POLAT
Ümit Ferit BİLİRDÖNMEZ
2. Grup
C.Özlem ÖZDEMİR
Aysun YALÇIN
SOSYAL SPORTİF FAALİYETLER
Mustafa AKGÜL
Nurcan ŞİMŞEK
Hulûsi POLAT
Ahmet ÖKSÜZER
3. Grup
Hurşit GÜLER
Hüseyin YOLCU
TEKNOLOJİK ALTYAPI
Davut ÇİFTÇİ
Bahar KURT
Hulûsi POLAT
Ümit Ferit BİLİRDÖNMEZ
4.Grup
Ebubekir KARAMAN
Murat İSPİRLİ
OKUL–AİLE BİRLİĞİ
Sebeki ANIK
Yusuf ELİK
Hulûsi POLAT
Ahmet ÖKSÜZER
5. Grup
Ümit Ferit BİLİRDÖNMEZ
REHBERLİK ve PSİKOLOJİK
Neslihan SEVİL
DANIŞMANLIK
Gülhan MUTLU
Serap DEMİR
Hulûsi POLAT
Ümit Ferit BİLİRDÖNMEZ
6. Grup
Nilgül BAYER
Aygül ERTUGAY
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ
Melisa Ö.AĞGER
Muammer BAYOĞLU
Hulûsi POLAT
Ahmet ÖKSÜZER
7. Grup
Bülent SEZER
KURUMSALLAŞMA
Selçuk AKSAKAL
Cüneyt KARAGENÇ
.
34
Görevi
Müdür
Müdür Yardımcısı
Psikolojik Danışman
Öğretmen
Öğretmen
Öğretmen
Müdür
Müdür Yardımcısı
Öğretmen
Öğretmen
Öğretmen
Öğretmen
Müdür
Müdür Yardımcısı
Öğretmen
Öğretmen
Öğretmen
Öğretmen
Müdür
Müdür Yardımcısı
Öğretmen
Öğretmen
Öğretmen
V.H.K.İ.
Müdür
Müdür Yardımcısı
Müdür Yardımcısı
Psikolojik Danışman
Psikolojik Danışman
Öğretmen
Müdür
Müdür Yardımcısı
Öğretmen
Öğretmen
Öğretmen
Öğretmen
Müdür
Müdür Yardımcısı
Öğretmen
Öğretmen
Öğretmen
2. Okul Gelişim Planı
Tablo 36: Okul Gelişim Planı
S.No
Stratejik Amaç
No
Hedef
No
Çalışmanın
Adı
1
SA 1
1
Bireysel Farklılıkların
Analiz Edilmesi
Sorumlu
Ekip
Rehberlik
ve
Psikolojik
Danışmanlık
Ekibi
Okul Öncesi
Eğitimi Ekibi
Eğitim
Öğretim Ekibi
2
3
4
SA 1
SA 2
SA 2
Devamlı Eğitim
2
1
2
Kurumsallaşma
Ekibi
Teknolojik
Altyapı Ekibi
Akademik Başarıda
Zirveye Giden Yol
Okul–Aile
Birliği Ekibi
Sosyal Sportif
Faaliyetler
Ekibi
Katılımcı Gençlik
Başlangıç ve
Bitiş Tarihi
Tahmini
Bütçe
28.10.2015
17.06.2016
2.000,00
28.10.2015
17.06.2016
1.500,00
28.10.2015
17.06.2016
10.000,00
28.10.2015
17.06.2016
8.000,00
Açıklamalar
Tablo 37: Çalışma (İyileştirme) Planı–1
Stratejik Amaç 1
Hedef 1
Çalışma Konusu
Çalışmanın Performans Göstergesi
Yapılacak İşler – Etkinlikler – Faaliyetler
Çalışmanın Sorumluları
Çalışmanın Başlangıç Tarihi
Çalışmanın Bitiş Tarihi
Tahmini Maliyet
Çalışmadan Beklenen Yarar
Çalışmanın Değerlendirilmesi
Çalışma Tamamlandı
Çalışmanın Tamamlanamama Nedeni
(Çalışma Bitirilmediyse Gerekçeleri)
Çalışma (İyileştirme) Planı
Okulumuz bölgesindeki tüm çocukların temel, mesleki, sosyal ve kişisel
becerilerini geliştirmek amacı ile sunulan örgün ve yaygın eğitim hizmetlerinden
yararlanabilmesi için çağa uygun imkân ve ortam oluşturarak eğitime erişimlerini
ve tamamlamalarını sağlamak.
Okulumuzda uygulanan eğitimin tüm kademelerinde başta dezavantajlı bireyler
olmak üzere tüm bireylerin fırsat eşitliği sağlanarak eğitim ve öğretime erişimlerini
artırmak.
Bireysel Farklılıkların Analiz Edilmesi
Zorunlu eğitimin 12 yıla çıkmasıyla beraber okullaşma oranlarındaki hedefimiz %
100 olmasına rağmen okul öncesi eğitim okullaşma oranı 5 yaş için % 32.64 ve
ortaokulda % 93,04 olarak gerçekleşmiştir.
Öğrencilerin kendilerini tanımalarına, çevreye duyarlı olmalarına, yakın çevreleri
ile doğru iletişim kurabilme becerisi edinmelerine yardımcı olmak, eğitim
alanındaki başarılarına katkıda bulunmak, okumayı sevme ve bu sevgiyi alışkanlığa
dönüştürüp, okuduklarını anlama becerisi kazandırmak ayrıca teknolojik imkânları
eğitimde kullanabilmelerini sağlamak.
Hulûsi POLAT, Ahmet ÖKSÜZER, Ümit Ferit BİLİRDÖNMEZ
Neslihan SEVİL, Gülhan MUTLU, Serap DEMİR, Nilgül BAYER,
Aygül ERTUGAY, Melisa Ö.AĞGER, Muammer BAYOĞLU
28.10.2015
17.06.2016
2.000,00
Okulumuzda eğitim gören tüm öğrencilerin eğitim–öğretim faaliyetlerinden
maksimum derecede faydalanmalarını sağlamak
Altı ayda bir değerlendirme raporu hazırlanacaktır.
.
35
Tablo 38: Çalışma (İyileştirme) Planı–2
Stratejik Amaç 1
Hedef 2
Çalışma Konusu
Çalışmanın Performans Göstergesi
Yapılacak İşler – Etkinlikler – Faaliyetler
Çalışmanın Sorumluları
Çalışmanın Başlangıç Tarihi
Çalışmanın Bitiş Tarihi
Tahmini Maliyet
Çalışmadan Beklenen Yarar
Çalışmanın Değerlendirilmesi
Çalışma Tamamlandı
Çalışmanın Tamamlanamama Nedeni
(Çalışma Bitirilmediyse Gerekçeleri)
Çalışma (İyileştirme) Planı
Okulumuz bölgesindeki tüm çocukların temel, mesleki, sosyal ve kişisel
becerilerini geliştirmek amacı ile sunulan örgün ve yaygın eğitim hizmetlerinden
yararlanabilmesi için çağa uygun imkân ve ortam oluşturarak eğitime erişimlerini
ve tamamlamalarını sağlamak.
Okulumuzda uygulanan eğitimde alınacak önlemlerle okul terklerini ve sınıf
tekrarını azaltarak okul tamamlama oranlarını ve bir üst kademeye geçiş oranını
artırmak.
Devamlı Eğitim
Bireylerin eğitim ve öğretime katılması ve tamamlaması sosyal ve ekonomik
kalkınmanın sürdürülebilmesinde önemli bir etken olarak görülmektedir. Bu
nedenle eğitim ve öğretime katılımın artırılması ve eğitim hizmetinin bütün
bireylere adil şartlarda sunulması hedeflenmektedir.
Doğa gezileri ve yürüyüşleri, piknikler, kamplar, çocukların araştırma yapma,
problem çözme ve olayı yerinde gözlemleme yolu ile doğrudan öğrenme
gereksinimlerini karşılamak amacıyla da çeşitli çevre gezileri yapmak.
Hulûsi POLAT, Ahmet ÖKSÜZER, Gülhan MUTLU, Fatih GÖRGEÇ,
Bekir AKSOY, Özgül SONBUL MİLLİ, Bülent SEZER, Selçuk AKSAKAL,
Cüneyt KARAGENÇ
28.10.2015
17.06.2016
1.500,00
Çocukların ilgisini çekecek, yöresel, kültürel, mesleki ve güncel önem taşıyan her
mekân çocuk için doğal öğrenme alanıdır.
Altı ayda bir değerlendirme raporu hazırlanacaktır.
Tablo 39: Çalışma (İyileştirme) Planı–3
Stratejik Amaç 2
Hedef 1
Çalışma Konusu
Çalışmanın Performans Göstergesi
Yapılacak İşler – Etkinlikler – Faaliyetler
Çalışmanın Sorumluları
Çalışmanın Başlangıç Tarihi
Çalışmanın Bitiş Tarihi
Tahmini Maliyet
Çalışmadan Beklenen Yarar
Çalışmanın Değerlendirilmesi
Çalışma Tamamlandı
Çalışmanın Tamamlanamama Nedeni
(Çalışma Bitirilmediyse Gerekçeleri)
Çalışma (İyileştirme) Planı
Vizyon 2023 eğitim hedefleri doğrultusunda; yaratıcılık ve hayal gücü gelişmiş,
bilgiyi üreten, kullanan, geliştiren, ulusal ve uluslararası alanla buluşturan
sağlıklı, mutlu bireyler yetiştirmek ve hayata hazırlamak için, mevcut imkânları
en verimli şekilde kullanarak etkili rehberlik faaliyetleri ile ölçme–değerlendirme,
ilke, yöntem ve tekniklerine uygun kaliteli eğitim ortamları oluşturmak ve
öğrenci yeterliliklerini sağlamak.
Merkezi sınavlarda akademik başarı düzeyini artırmak.
Akademik Başarıda Zirveye Giden Yol
Türkçe 69.58, Matematik 44.87, Fen Bilimleri 52.43, T.C. İnkılâp Tarihi ve
Atatürkçülük 63.36,Yabancı Dil 41.33 ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 79.78
puan ortalamasına ulaşmıştır. Bu durum sayısal ders ortalamalarının, sözel
derslere göre daha başarısız olduğunu ortaya koymaktadır.
Ders ve sınav başarısını artırmak, öğrenciyi hedefine ulaşması yönünde motive
etmek ve öğrencilerin sınava hazırlık sürecinde karışılacağı zorluklarla mücadele
edebilmesi amacıyla sınava girecek öğrenciler için “Öğrenci Danışmanlığı”
uygulaması yapılması.
Hulûsi POLAT, Ahmet ÖKSÜZER, Ümit Ferit BİLİRDÖNMEZ,
Hurşit GÜLER, Hüseyin YOLCU, Davut ÇİFTÇİ, Bahar KURT,
Ebubekir KARAMAN, Murat İSPİRLİ, Sebeki ANIK, Yusuf ELİK
28.10.2015
17.06.2016
10.000,00
Öğrencilerin yeteneklerini onu zorlamadan geliştirmelerini, bunu yaparken de
başarmanın zevkine varmalarını sağlamak, öğrenmeyi sevmelerine sebep
olacaktır.
Altı ayda bir değerlendirme raporu hazırlanacaktır.
.
36
Tablo 40: Çalışma (İyileştirme) Planı–4
Stratejik Amaç 2
Hedef 2
Çalışma Konusu
Çalışmanın Performans Göstergesi
Yapılacak İşler – Etkinlikler – Faaliyetler
Çalışmanın Sorumluları
Çalışmanın Başlangıç Tarihi
Çalışmanın Bitiş Tarihi
Tahmini Maliyet
Çalışmadan Beklenen Yarar
Çalışmanın Değerlendirilmesi
Çalışma Tamamlandı
Çalışmanın Tamamlanamama Nedeni
(Çalışma Bitirilmediyse Gerekçeleri)
Çalışma (İyileştirme) Planı
Vizyon 2023 eğitim hedefleri doğrultusunda; yaratıcılık ve hayal gücü gelişmiş,
bilgiyi üreten, kullanan, geliştiren, ulusal ve uluslararası alanla buluşturan
sağlıklı, mutlu bireyler yetiştirmek ve hayata hazırlamak için, mevcut imkânları
en verimli şekilde kullanarak etkili rehberlik faaliyetleri ile ölçme–değerlendirme,
ilke, yöntem ve tekniklerine uygun kaliteli eğitim ortamları oluşturmak ve
öğrenci yeterliliklerini sağlamak.
Okulumuzda her sınıf seviyesinde öğrencilere yönelik sosyal, kültürel ve sportif
faaliyetler düzenleyerek, bu faaliyetlere katılan öğrenci sayısını artırmak.
Katılımcı Gençlik
Kaliteli bir eğitim için bütün bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerine
yönelik faaliyetlere katılım oranlarının ve öğrencilerin akademik başarı
düzeylerinin artırılması hedeflenmektedir.
Öğrencilerimizin dilek ve istekleri göz önünde bulundurarak farklı faaliyet
alanlarında okulumuzda çalışmalar yapmak.
Hulûsi POLAT, Ümit Ferit BİLİRDÖNMEZ, C.Özlem ÖZDEMİR
Aysun YALÇIN, Mustafa AKGÜL, Nurcan ŞİMŞEK
28.10.2015
17.06.2016
8.000,00
Öğrencilerin başarılı olabilme, sorumluluk alma ve görev bilinci duygularını
geliştirebilme
Altı ayda bir değerlendirme raporu hazırlanacaktır.
3. Kaynaklar
 Yrd. Doç. Dr. Erol KÜRKÇÜOĞLU–Erzurum Fatihi Saltukbey
 Erzurum Palandöken Kaymakamlığı İnternet Sitesi (www.palandoken.gov.tr)
 Erzurum Palandöken Belediyesi İnternet Sitesi (www.palandoken.bel.tr)
 Türkiye Ekonomi Politikalar Araştırma Vakfı, Ekonomik Etki Değerlendirme Çalışması Eylül 2011 raporu.
 Türkiye İstatistik Kurumu, Seçilmiş Göstergelerle Erzurum 2012 Kitabı; ISBN 978-975-19-5823-5
 Erzurum Bilgi Notu, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2014 Yayını.
 Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR–GE Stratejik Planlama Örnekleri
 Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı
.
37
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
ADI SOYADI
BRANŞ
Ahmet ÖKSÜZER
Müdür Yard.
Ümit Ferit BİLİRDÖNMEZ
Müdür Yard.
Neslihan SEVİL
Rehber Öğrt.
Gülhan MUTLU
Rehber Öğrt.
Lütfiye ALANYALIOĞLU
Okul Öncesi
Nilgül BAYER
Okul Öncesi
Nami SERÇEMELİ
Türkçe
M.Celalettin AVKAN
Türkçe
Yakup UÇAR
Türkçe
Uz.Öğ.Nurgül BALCI
Türkçe
Uz.Öğ.Sevilay AKSU
Türkçe
Uz.Öğ.Emine Behiye KÜTÜK
Türkçe
Derya İSPİRLİ
Türkçe
Nurten GÜLERYÜZ BİNGÖL
Türkçe
Yasemin SÜMBÜLLÜ
Türkçe
Fatih GÖRGEÇ
Türkçe
Âdem KARAGÜLLE
Türkçe
Bekir AKSOY
Matematik
Bülent SEZER
Matematik
Zeynep TOPÇU
Matematik
Gülşah ÖZDEMİR BAKİ
Matematik
Yasin KARAGÖL
Matematik
Tuba ÇAKAL
Matematik
Aylin Ümmügülsüm IŞIK
Matematik
Kübranur ÇELİK PARLAK
Matematik
Sevgi TAŞTAN
Matematik
Zeki KOÇ
Fen ve Tekn.
Yavuz ERTE
Fen ve Tekn.
Sebeki ANIK
Fen ve Tekn.
Cüneyt KARAGENÇ
Fen ve Tekn.
Sernur EKİNCİ
Fen ve Tekn.
Zeynep Ömür ARMAĞAN
Fen ve Tekn.
S.NO
S.NO
3. İmza Sirküsü
İMZA
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
ADI SOYADI
BRANŞ
Suat ÖZÇELİK
Fen ve Tekn.
Özgül SONBUL MİLLİ
Fen ve Tekn.
Selçuk AKSAKAL
Sosyal Bilg.
Uz.Öğ.Murat İSPİRLİ
Sosyal Bilg.
Emrullah BUMİN
Sosyal Bilg.
Hakan KARAKAŞ
Sosyal Bilg.
Meral TOKGÖZ
Sosyal Bilg.
Abdulkadir KIR
Din K.A.Bil.
Selim KILBAŞ
Din K.A.Bil.
Pınar KARAGÖL
Din K.A.Bil.
Davut ÇİFTÇİ
Din K.A.Bil.
Ebru KOÇAK
Din K.A.Bil.
Esma UZALA
Din K.A.Bil.
Aygül ERTUGAY
İngilizce
Yadel YAZICI
İngilizce
Nurcan ŞİMŞEK
İngilizce
Sevda ARABACI
İngilizce
Gülsün HUNUTLU
İngilizce
Sevda USTAOĞLU
İngilizce
Bülent KARACA
Tek. ve Tas.
Rakibe ALPER
Tek. ve Tas.
Hurşit GÜLER
Tek. ve Tas.
Melisa Ö.AĞGER
Görsel San.
Serap DEMİR
Görsel San.
Derya SEVEROĞLU
Müzik
Mustafa AKGÜL
Müzik
Uz.Öğ.C.Özlem ÖZDEMİR
Beden Eğt.
Ebubekir KARAMAN
Beden Eğt
Aysun YALÇIN
Beden Eğt
Muammer BAYOĞLU
Beden Eğt
Hüseyin YOLCU
Bil.Tek.
Bahar KURT
Bil.Tek.
Hulûsi POLAT
Okul Müdürü
.
38
İMZA

Benzer belgeler