Sorunuz varmı? Özelokul icin Danisma Yeri Astrid-Lindgren

Transkript

Sorunuz varmı? Özelokul icin Danisma Yeri Astrid-Lindgren
Sorunuz varmı?
Yakın bilgiler:
Bizi arayın yardımınız da oluruz.
Dani ma ve özenle bakım ücretsiz.
Özelokul icin Danisma Yeri
Astrid-Lindgren-Schule
Danziger Straße 40
74172 Neckarsulm
Tel.: 07132/97540 ve 975417
Pazartesi - Cuma 8.30 – 10.30,
okul tatiler inde kapalı
Fax.: 07132/975425
Yönetim:
Christa Kantner, özel okulögretmeni
âç
ÂÇı
Di er ögretmenler:
Martina Bergold, özel okulögretmeni
Susanne Friedrich, özel okulögretmeni
Karin Henninger, özel okulögretmeni
Bärbel Naumann, ögretmen
Ilse Oette, ögretmen
Daniela Potocean, spor okulögretmeni
Elmar Rehm, özel okul kontektor
Claudia Vettermann, özel okulögretmeni
Özelokul icin Danisma Yeri
Astrid-Lindgren-Schule
Neckarsulm
Cocu unuzun yeti me
ca ında bunlar diktatınızı
cekıyormu
• kısık aktif hareket,
• güçsuz duymak,
• görmek,
• az sayıda konu ması,
Bizim destek
Biz bilgilerimizi haber
ediyoruz
Özel önemli e itimle
Özel konu mada
• evde,
• direk destek önemlerde,
• Kindergarten,
• birlikte yürüyen terapile,
• erken e itim danı ma yerinde
• sosial konularda olan sorumlarda
• okulun icindeki özel terapı odalarında
verilen terapiler (psikomotorik
i lenmesi, erken e itim yüzme terapisi,
müzikritim terapisi)
ve kontakt kurarız
• farklı davranı ı,
• farklı genel yeti mesi.
• ba ka erken e itim yerlerine,
e lik ve geçi
Kindergarten ve Okul.
• diyer erken e itimle iligilenen okullarla
(Kindergarten),
• ayni durumda olan velilerle,
• bu temada bulunan derneklerle.

Benzer belgeler