SHOW TV SATIŞ SÜRECİ TAMAMLANMIŞTIR TMSF Çukurova

Transkript

SHOW TV SATIŞ SÜRECİ TAMAMLANMIŞTIR TMSF Çukurova
SHOW TV SATIŞ SÜRECİ TAMAMLANMIŞTIR
TMSF Çukurova Grubun’dan olan kamu alacağının tahsili amacıyla, Gruba ait Show Tv’ninde içinde
bulunduğu 12 şirketin yönetimini devralmış ve bunu da 17.05.2013 tarihinde kamuoyuna duyurmuştur.
Kamu alacaklarının en yüksek değerle tahsili ve Fona devredilen bankaların kamuya maliyetinin asgari
seviyelere indirilmesi prensibiyle çalışmalarını etkin ve kararlı bir şekilde sürdüren Kurumumuz, bu
çerçevede Show Tv’ de bulunan Çukurova Grubu hisselerinin ilgili grup tarafından rızaen satışına
imkan sağlamış ve satış işlemi gerçekleşmiştir. Bu somut duruma rağmen, Ulusal bir gazetede sanki
satış sürecinde bir belirsizlik ve hukuki engeller varmış gibi kamuoyunu yanlış bilgilendiren gerçek
dışı haber yapılmıştır.
Kurumumuz bu satışta, Çukurova Grubu’nun hisselerinin satışına kamu alacaklısı sıfatıyla muvafakat
eden konumunda bulunmuştur. İktisat Bankasından kaynaklanan kamu alacakları sebebiylede, daha
önce Erol Aksoy Grubu adına AKS TV’de bulunan bir kısım hisselerin, TMSF adına tescil edildiği,
dolayısıyla bu hisselerin de hissedar sıfatıyla Fon tarafından satıldığı kamuoyunun bilgisi dahilindedir.
Bu şekilde Show Tv’nin satış işlemi kurumumuz açısından tamamlanmış olup herhangi bir hukuki
belirsizlik veya tereddüt de bulunmamaktadır.
Satışın gerçekleştirildiği tarihten itibaren yapılan tüm açıklamalara rağmen, bir gazetede gerçek dışı
haberler üretilerek bu şekilde kamuoyunun yanıltılmasına dönük gayretleri üzüntüyle izlemekteyiz.
Başlangıç itibariyle sehven yapıldığını düşündüğümüz bu haberlerin düzeltilmesi için yapmış
olduğumuz tüm açıklama ve girişimlere rağmen, ısrarla bu tür haberlerin yayınlanmasına devam
edilmektedir. Bu durum, Kamuoyuna haber verme görevinden ziyade kurumumuzu bilinçli bir şekilde
yıpratma gayreti olduğu düşüncesini tarafımızda oluşturmuştur.
Kamuoyu tarafından bilinmektedir ki TMSF bu güne kadar ki faaliyetlerinde şeffaf davranmaya dikkat
etmiş ve kendisine kanunla verilen kamu alacağı tahsil görevini en iyi şekilde yerine getirme
gayretinde olmuştur. Bu görev ve gayret bundan sonra da devam edecektir.
Ancak hukuka aykırı, mesnetsiz, karalayıcı ve gerçek dışı haberler karşısında da hukuktan
kaynaklanan bütün haklarımız sonuna kadar kullanılacaktır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.