BC Katalog 11 - Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.

Transkript

BC Katalog 11 - Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.
02
Misyonumuz
Kuruluşundan itibaren modern çağın gereklerine
uygun olarak yapılanan Bursa Çimento;
oluşumların içinde bulunmayı,
Şirket kültürü olarak baz aldığı yönetim ve
organizasyonda kurumsallaşma ilkesini,
Faaliyetlerinin her aşamasında çalışanlarının
yaratıcılık ve katılımcılığının teşviki ve mensubiyet
duygularının geliştirilmesini,
Ülke ekonomisine katkı, şartların elverdiği en iyi
karlılığın elde edilmesi, en son teknolojik
gelişmelerin takibi ve uygulanması sureti ile
ortaklarının güvenlerinin güçlenmesi ve
sahiplenme duygusunun kalıcı hale gelmesini,
Küçük tasarrufların ekonomiye kazandırılmasının
en sağlıklı aracı, halka açık şirket felsefesinin güzel
bir örneğini teşkil eden Şirketimiz, çok ortaklı
sermaye yapısını idame ettirmeyi;
Gelişim ve değişim süreci içerisinde,
küreselleşmenin getirdiği imkan ve fırsatlardan
yararlanmayı,
Yeni ve farklı alanlarda kaliteli mal ve hizmet
üreterek müşteri memnuniyetine odaklı
Toplumsal ve çevresel değerlere saygılı olmayı,
vazgeçilmez bir MİSYON olarak kabul etmiştir.
Vizyonumuz
Bursa Çimento olarak;
Ulusal ve uluslararası platformda faaliyet
alanlarımızda güven veren kurumsal kültürümüz,
kimliğimiz, üretimimiz ve sermaye yapımız ile;
örnek ve saygın bir kuruluş olma imajımızı
güçlendirerek sürdürmek VİZYONUMUZ'dur.
03
Hakkımızda
Bursa Çimento pazar koşullarının gerektirdiği
nitelikte ve miktardaki kaliteli ürünleri ile
Marmara Bölgesi’nin % 13, Türkiye’nin % 4’lük
çimento talebini karşılayan, ayrıca beton, liman
işletme, çelik ve uçucu kül konularında faaliyette
bulunan bağlı ortaklıklarıyla 45 yıllık köklü geçmişi
olan bir şirkettir.
Bursa Çimento; üretime başladığı 1969 yılından
beri, Bursa ve çevresinin çimento ihtiyacını ve
1986 yılından beri hazır beton ihtiyacını
karşılamak için gereken yatırımları yapmıştır.
Gelişen zaman içerisinde piyasanın talebini yerine
getirmek için kapasite artışlarını gerçekleştirmiş
ve bunu en yeni teknolojileri kullanarak elde
etmiştir. Bugün 1.400.000 ton klinker üretim,
2.850.000 ton çimento öğütme kapasitesi ile
talepleri karşılamaktadır. Ayrıca kuruluşundan
itibaren uluslararası standartlara uygun çeşitli tip
ve ambalajlarda, yirmiyi aşkın ülkeye çimento
ihracatı gerçekleştirmiştir.
Çimento sektörünün gerektirdiği tüm modern
yatırımlarını geçmişte olduğu gibi bugün de
gerçekleştiren Bursa Çimento yatırımlarına hız
kesmeden devam etmektedir.
Müşteri odaklı yönetimi benimseyen Bursa
Çimento, müşteri memnuniyetini artırmak ve
kaliteli üretimini sürdürmek için kendini
yenilemekte ve geliştirmektedir.
04
Ürünlerimiz
Bursa Çimento yüksek kaliteli
üretimi ile piyasanın artan
talebine göre yıllar içerisinde
hem
kapasitesini artırmış hem de
ürünlerini çeşitlendirmiştir.
Ürünlerin ve girdilerin tüm
aşamalarda analizleri büyük bir
titizlikle yapılmaktadır. Bursa
Fabrikası ve Kütahya Tesisindeki
başarılı proses yönetimi, doğa ile
uyumlu ürünlerini kullanıcılarıyla
buluşturmaktadır.
CEM I 42,5 R
CEM II / A-M (P-L) 42,5 R
CEM I çimento klinkeri, minör
bileşen kalker ve priz düzenleyici
olarak bir miktar alçı taşının
birlikte öğütülmesiyle elde
edilen hidrolik bağlayıcıdır.
CEM I çimento klinkeri, % 6-20
doğal puzolan tras ve kalker ile
bir miktar alçı taşının birlikte
öğütülmesiyle elde edilen
hidrolik bağlayıcıdır.
05
CEM II /B-M (P-V) 42,5 N
CEM IV/B (P-V) 32,5 R
CEM IV /B (P-V) 32,5 N
CEM I çimento klinkeri, % 21-35
doğal puzolan tras, endüstriyel
puzolan silisli uçucu kül ile bir
miktar alçı taşı ihtiva eden
hidrolik bağlayıcıdır.
CEM I çimento klinkeri, % 36-55
doğal puzolan tras, endüstriyel
puzolan silisli uçucu kül ile bir
miktar alçı taşı ihtiva eden
hidrolik bağlayıcıdır.
CEM I çimento klinkeri, % 36-55
doğal puzolan tras, endüstriyel
puzolan silisli uçucu kül ile bir
miktar alçı taşı ihtiva eden
hidrolik bağlayıcıdır.
ÇİMENTO TİPLERİ
≥10 Mpa
≥20 Mpa
≥16 Mpa ≥32,5Mpa ≥42,5Mpa
Laboratuvarımız ve ODTÜ’de
yapılan deneylerle ispatlanmıştır.
İNCELİK
(BLAİNE)
DÜŞÜK
HİDRATASYON
ISISI
DENİZ SUYU
ETKİLERİNE
DAYANKILIK
SÜLFATA
DAYANKILIK
28 GÜNLÜK
BASINÇ DAYANIMI
7 GÜNLÜK ERKEN
BASINÇ DAYANIMI
ÇEVRE DOSTU
ÇİMENTONUN
STANDART
ÖZELLİKLERİ
2 GÜNLÜK ERKEN
BASINÇ DAYANIMI
06
<3800
cm2/gr
4000-4600
cm2/gr
CEM I 42,5 R
CEM II / A - M (P - L) 42,5 R
CEM II / B -M (P - V) 42,5 N
CEM IV / B (P - V) 32,5 R
CEM IV / B (P - V) 32,5 N
Örnek
ÇİMENTO TİP
CEM I Portland Çimentosu
CEMII Portland Kompoze
Çimento
CEM III Yüksek Fırın Cüruflu
Çimento
CEM IV Kompoze Çimento
Puzolanik Çimento TS EN 197 - 1
CEM IV
/
B
(P - V)
32,5
N
PORTLAND ÇİMENTOSU
KLİNKER MİKTARI (%)
A Yüksek
B Orta
C Düşük
ÇİMENTO KATKI TİP
S
Granüle yüksek fırın
cürufu
P, Q Puzolanik maddeler
V, W Uçucu kül
T
Pişmiş şist
L, LL Kireç (kireç taşı)
D
Silis dumanı
(silika füme)
M En az aki ana
bileşenden
oluştuğunu gösterir
ÇİMENTONUN
STANDART
DAYANIM SINIFI
32,5 Mpa
42,5 Mpa
52,5 Mpa
TS EN 196-1’e göre tayin
edilen 28 günlük basınç
dayanımıdır.
ÇİMENTONUN
ERKEN DAYANIM SINIFI
R Yüksek erken dayanım
sınıfı (2/7 günlük)
N Normal erken dayanım sınıfı
5000-6000
cm2/gr
07
Çimento Tiplerine Göre Satışlarımız
1.300.000
1.200.000
1.100.000
1.00.000
900.000
800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
2007
CEM II/A-M (P-L) 42,5 R
2008
CEM I 42,5 R
CEM IV/B (P-V) 32,5 N
2009
CEM IV/B P-V 32,5 R
2010
CEM II/B-M (P-V) 42,5 N
Bursa Çimento
Bursa Çimento
Fabrikası
Fabrikası
A.Ş.
A.Ş.
Üretim Akış
Üretim
Şeması
Akış Şeması
HAMMADDE ve YARDIMCI
HAMMADDE
MADDELER
ve YARDIMCI MADDELER
FARİN HAZIRLAMAFARİN HAZIRLAMA
KÖMÜR HAZIRLAMA
KÖMÜR HAZI
KÖMÜR HOMOJENE TESİSİ
KÖMÜR
STOKHOL
STOKHOL
KÖMÜR
KİL
KİL
KİL
KIRICI-1
KALKER
KÖMÜR
GEZER VİNÇ
KÖMÜR
GEZER VİNÇ
FARİN
HOMOJENE
SİLOLARI
FARİN
FARİN
STOK SİLOLARI
HOMOJENE
SİLOLARI
FARİN STOK SİLOLARI
KÖMÜR
KİL
KIRICI-1
KALKER
TRAS
TRAS
ALÇI TAŞI
KIRICI-2
KALKER
KALKER
TRAS
KIRICI-2
ALÇI TAŞI
TRAS
SİLO
ALÇI
TAŞI
TRAS
KURUTUCU
ALÇI TAŞI
KLİNKER
KLİNKER YÜKLEME
SİLOSU
KLİNKER
KLİNKER
STOK
YÜKLEME
SİLOSU
FARİN DEĞİRMENİ-1
KLİNKER
SİLO
TRAS
KURUTUC
FARİN DEĞİRMENİ-2
FARİN DEĞİRMENİ-2
KLİNKE
R
STOK
FARİN DEĞİRMENİ-3
TRAS
GEZERVİNÇ
GEZERVİNÇ
KIRICI
KLİNKER STOK
KIRICI
KIRICI-1 (5 t/kepçe)
GEZERVİNÇ-1 (5 t/kepçe) GEZERVİNÇ-1
KLİNKER KIRICI-1
250 t/h (5 t/kepçe)
GEZERVİNÇ-2 (5 t/kepçe) GEZERVİNÇ-2
STOK SİLOSU250 t/h
GEZERVİNÇ-3 (5 t/kepçe) GEZERVİNÇ-3 (5 t/kepçe)
50.00 Ton
KIRICI-2
KIRICI-2
300 t/h
300 t/h
KLİNKER YÜKLEME
SİLOSU
1.000 Ton
FARİN DEĞİRM
KLİNKER
TRAS
ALÇI TAŞI
KLİNKER
FARİN DEĞİRM
ALÇI TAŞI
TRAS
KLİNKER
KURUTUCU
STOK
FARİN
TRAS
DEĞİRMENİ
KURUTUCU
FARİN DEĞİRMENİ
DÖNER FIRIN
TRAS
KURUTUCU
KLİNKER
100
t/h SİLOSU
STOK
50.00 Ton
TRAS KURUTUCU
ÇELİK
SİLOSU
KLİNKER
YÜKLEME
1.000
Ton
SİLOSU
1.000 Ton
TRAS
KURUTUCU
FARİN
DEĞİRMENİ-1
200100
t/h t/h
DÖNER FIRIN 1
FARİN DEĞİRMENİ-1
2.200 t/gün
200 t/h
DÖNER FIRIN 1
2.200 t/gün
TRAS
KURUTUCU
FARİN
DEĞİRMENİ-2
ÇELİK SİLOSU
52 t/h
1.000 Ton
FARİN DEĞİRMENİ-3
100 t/h
DÖNER FIRIN-2
FARİN DEĞİRMENİ-2
1.850 t/gün
52 t/h
DÖNER FIRIN-2
1.850 t/gün
REKÜPERATOR
FARİN DEĞİRMENİ-3
5 t/h kuru buhar
100 t/h
REKÜPERATOR
5 t/h kuru buhar
FARİN SİLOSU
DÖNER FIRIN
FARİN SİLOSUABSORBSİYON CHILLER SOĞUTMA
ABSORBSİYON
TESİS CHIL
800 kwSİLOLARI
800 kw
FARİN HOMOJENE SİLOLARI
FARİN HOMOJENE
2x2.200 Ton
1x5.000 Ton
2x2.200 Ton
1x5.000 Ton
FARİN STOK SİLOLARI
6x500 Ton
FARİN STOK SİLOLARI
6x500 Ton
ÇİMENTO HAZIRLAMA
ÇİMENTO
(ÖĞÜTME)
HAZIRLAMAAMBALAJLAMA,
(ÖĞÜTME)
DOLUM
AMBALAJLAMA,
VE SEVK DOLUM VE SEVK
LAMA
KLİNKER
(PİŞİRME)
HAZIRLAMA (PİŞİRME)
BIG BAG DOLUM ve AMBALAJLI
BIG BAG
YÜKLEME
DOLUM TESİSİ
ve AMBALAJLI YÜKLEME TESİSİ
ÇİMENTO SOĞUTUCUSU ÇİMENTO SOĞUTUCUSU
KÖMÜR DEĞİRMENİ-1
ÖMÜR DEĞİRMENİ-2
ÇİMENTO
DEĞİRMENİ-1
KÖMÜR DEĞİRMENİ-2
DÖNER FIRIN-1
KÖMÜR DEĞİRMENİ-1
ÇİMENTO
DEĞİRMENİ-1
DÖNER FIRIN-1
ÇİMENTO
DEĞİRMENİ-2
ÇİMENTO
DEĞİRMENİ-2
ÇİMENTO
DEĞİRMENİ-3
ÇİMENTO
DEĞİRMENİ-3
REKÜPERATOR
DÖNER
BIG BAG SABİT
BIGKANTAR
BAG SABİT
BIGKANTAR
BAG BIG BAG SABİT KANTAR
ÇİMENTO SİLOLARI VE SEVK
ÇİMENTO
HATTI (IISİLOLARI
NOLU VE SEVK HATTI (II NOLU PAKETLEME)
ÇİMENTO SİLOLARI VE SEVK
ÇİMENTO
HATTI (I SİLOLARI
NOLU PAKETLEME)
VE SEVK HATTI (I NOLU PAKETLEME)
REKÜPERATOR
ÇİMENTO
DEĞİRMENİ-4
SABİT KANTAR
ÇİMENTO
DEĞİRMENİ-4
KÜTAHYA / GEVREK SEYDİKÜTAHYA
KARIŞTIRMA,
/ GEVREK SEYDİ KARIŞTIRMA,
STOKLAMA, DÖKME ve AMBALAJLI
STOKLAMA,
YÜKLEME
DÖKME TESİSİ
ve AMBALAJLI YÜKLEME TESİSİ
DÖNER FIRIN-2
ÇİMENTO
SİLOSU
VALSLİ PRES
KÖMÜR
VALSLİ
DEĞİRMENİ
PRES
KÖMÜR
DEĞİRMENİ-1
VALSLİ
PRES
20 t/h300 t/h
KÖMÜR DEĞİRMENİ-2
30 t/h
VALSLİ
ÇİMENTO
PRES DEĞİRMENİ
UÇUCU KÜL
VALSLİ PRES
SİLOSU-1
100 m3 kömür silosu
200 m3 kömür silosu
UÇUCU
ÇİMENTO
KÜL
SİLOSU
SİLOSU
UÇUCU KÜL
KARIŞTIRICI
SİLOSU-2
ÇİMENTO
SİLOSU
KARIŞTIRICI
ÇİMENTO
ÇİMENTO
DEĞİRMENİ
STOK SİLOLARI ÇİMENTO
AMBALAJLI
STOK SİLOLARI
- DÖKME ÇİMENTO
AMBALAJLI
SATIŞI- DÖKME ÇİMENTO SATIŞI
ÇİMENTO
STOK SİLOLARI
ÇİMENTO
DEĞİRMENİ-1
Ton
45 2x10.000
t/h
4x2.500 Ton
ÇİMENTO DEĞİRMENİ-2 ÇİMENTO
1x1.000DEĞİRMENİ-2
Ton
55 t/h
55 t/h
2x120 Ton
VALSLİ
PRES
ÇİMENTO
300
t/h
DEĞİRMENİ-1
ÇİMENTO DEĞİRMENİ-3 ÇİMENTO
UÇUCU DEĞİRMENİ-3
KÜL SİLOLARI
95 t/h
95 t/h
500 Ton
900 TonDEĞİRMENİ-4
ÇİMENTO DEĞİRMENİ-4 ÇİMENTO
175 t/h
175 t/h
ÇIK STOK
KÖMÜR
SAHASI
HOMOJENE
- 14.000AÇIK
ton STOK SAHASI - 14.000 ton
APALIKÖMÜR
STOK SAHASI
HOMOJENE
- 11.270KAPALI
ton STOK SAHASI
- 11.270 ton
ÇİMENTO
ÇİMENTO SOĞUTUCUSU
SOĞUTUCUSU
150 t/h
STOK
ÖĞÜTÜLMÜŞ KÖMÜR STOK SİLOLARI
KÖMÜR HOMOJENE TESİS
200 t/h yığma
80 t/h boşaltma
UÇUCU
UÇUCU
KÜL KÜL
SİLOSU-1
SİLOSU-2
UÇUCU
ÇİMENTO
KÜL
SİLOSU
SİLOSU
ÇİMENTO
AMBALAJLI
STOK SİLOLARI
ÇİMENTO YÜKLEME
AMBALAJLI ÇİMENTO YÜKLEME
2x10.000
DÖNER
TonKANTARLAR SABİT
DÖNER
KANTARLAR
KANTARLAR SABİT KANTARLAR
4x2.500
4x70Ton
t/h
2x22.5
4x70 t/h
t/h
2x22.5 t/h
1x1.000
2x120
Tont/h
2x120 t/h
2x120
Ton ÇİMENTO YÜKLEME
DÖKME
DÖKME
İSTASYONU
ÇİMENTO YÜKLEME İSTASYONU
3x150
3x150 t/h
UÇUCU
KÜLt/h
SİLOLARI
5x200 t/h
5x200 t/h
500 Ton
900 BIG
Ton BAG DOLUM TESİSİ (40
BIG
t/h)
BAG DOLUM TESİSİ (40 t/h)
BIG BAG DOLUM ve AMBALAJLI
BIG BAG
YÜKLEME
DOLUMTESİSİ
ve AMBALAJLI
(2x30 t/h)YÜKLEME TESİSİ (2x30 t/h)
KÜTAHYA / GEVREK SEYDİKÜTAHYA / GEVREK SEYDİ
KARIŞTIRMA, STOKLAMA,KARIŞTIRMA,
DÖKME ve STOKLAMA, DÖKME ve
AMBALAJLI YÜKLEME TESİSİ
AMBALAJLI YÜKLEME TESİSİ
1x80 t/h AMBALAJLI YÜKLEME
1x80 t/h AMBALAJLI YÜKLEME
1x200 t/h DÖKME YÜKLEME
1x200 t/h DÖKME YÜKLEME
80 t/h KARIŞTIRMA KAPASİTES
80 t/h KARIŞTIRMA KAPASİTES
1x1.000 Ton UÇUCU KÜL SİLOSU
1x1.000 Ton UÇUCU KÜL SİLOSU
1x1.250 Ton ÇİMENTO SİLOSU
1x1.250 Ton ÇİMENTO SİLOSU
2x2.000 Ton ÇİMENTO SİLOSU
2x2.000 Ton ÇİMENTO SİLOSU
09
Kuruluştan Günümüze
• 1966
1966 yılında kurulan Bursa Çimento Fabrikası'nın,
hammadde kaynakları, hammaddelerin kimyasal
özelliklerinin uygunluğu ve ulaşım kolaylığından dolayı,
Bursa-Eskişehir karayolu üzerinde, Bursa şehir
merkezine 15 km. uzaklıkta bulunan Kestel ilçesi
Dededoruk mevkii fabrika alanı olarak seçilmiştir. 7
Ağustos 1967'de temeli atılan fabrikanın, makineleri
POLYSIUS, FLS ve MIAG firmalarından alınmıştır.
• 1969
Alman POLYSIUS teknolojisi ile ilk ünite kurulmuş,
fabrika tek üretim hatlı olarak 30.01.1969'da 230.000
ton/yıl klinker üretim ve 250.000 ton/yıl çimento
öğütme kapasitesi ile üretime başlamıştır. Fabrikada
çalışma sistemi olarak, Dopol Ön Isıtıcılı Kuru Sistem,
yakıt olarak ise fueloil kullanılmıştır.
• 1976
Artan çimento talebini karşılamak amacıyla tevsiata
karar verilmiş, POLYSIUS teknolojisi ile tesis edilen
ll.Üretim Hattı, 750 ton/gün klinker kapasitesi ile 13
ton/saat kapasiteli ikinci kırıcı HAZEMAG firmasına
ihale edilmiş, 1987 yılının ikinci yarısında işletmeye
alınmıştır.
• 1989 - 1992
ll Nolu Üretim Hattının POLYSIUS teknolojisi ile
prekalsinasyon dönüşümü yapılarak, ll. Döner Fırın 750
ton/gün'den 1.850ton/gün'e artırılan kapasitesiyle
Nisan 1989 tarihinde devreye alınmıştır. Toplam klinker
üretim kapasitesi 840.000 yon/yıl'a ulaşmıştır. Ayrıca
bu yatırım kapsamında 100 ton/saat'lik Polysius Valsli
Farin Değirmeni ile kömür dozajlama sistemleri
devreye alınmıştır. I ve II No'lu Çimento
Değirmenlerinde yapılan kapalı devreye dönüşüm
modernizasyonu sonucu, çimento öğütme kapasitesi
1992 yılında 1.200.000 ton/yıl'a ulaşmıştır.
• 1993
1993 yılında çimento değirmenlerinin kapasitelerini
artırmak amacıyla, 300 ton/saat'lik POLYSIUS Valsli
Pres devreye alınmış ve çimento öğütme kapasitesi
1.750.000 ton/yıl'a ulaşmıştır. Aynı yatırım kapsamında
Mart 1976 tarihinde devreye alınmıştır. Böylece, toplam
klinker üretim kapasitesi 480.000 ton/yıl' a, çimento
öğütme kapasitesi de 58 ton/saatlik ll. Çimento
değirmeninin devreye alınmasıyla 520.000 ton/yıl' a
ulaşmıştır.
• 1984 - 1986
Fueloil fiyatlarındaki yüksek artışlar, kömür değirmeni
kurulmasını zaruri hale getirmiş ve Pfeiffer teknolojisi
ile 28 Haziran 1984 tarihinde 20 ton/saat kapasite ile
l.Kömür Değirmeni devreye alınmıştır. Katkılı çimento
üretiminin yarattığı ilave üretim kapasitesini karşılamak
için lll . Çimento Değirmeni Kasım 1986'da FLS
teknolojisi ve 75 ton/saat kapasite ile işletmeye
alınmıştır. Böylece çimento öğütme kapasitesi
1.000.000 ton/yıl'a ulaşmıştır. 1986 yılında 300
klinkerin stoklanması için 50.000 tonluk beton klinker
silosu inşa edilmiş ve klinkerin sevkiyatı için Rexnord
teknolojisi ile 300 ton/saat' lik nakil hatları devreye
alınmıştır.
• 1994
Artan kapasiteye bağlı olarak 1994 yılında Möllers
teknolojisi ile 10.000 tonluk beton çimento silosu, 2
adet 120 ton/saat'lik torbalı çimento yükleme hattı ve 2
adet 200 ton/saat'lik dökme çimento yükleme hattı
kurulmuştur. Bunun sonucunda, yaklaşık olarak toplam
çimento stoklama kapasitesi 21.000 tona, torbalı
çimento yükleme kapasitesi 520 ton/saat'e, dökme
çimento yükleme kapasitesi de 800 ton/saat'e
ulaşmıştır.
12
• 1996
Klinker üretim kapasitesinin artırılması amacıyla l
No'lu Üretim Hattının da prekalsinasyon yoluyla
modernizasyonu yapılmış ve bu hattın kapasitesi 700
ton/gün'den 2.200 ton/gün'e çıkartılarak Haziran
1996'da işletmeye alınmıştır. Böylece toplam klinker
üretim kapasitesi 4.050 ton/gün'e (1.350.000
ton/yıl'a) ulaşmıştır.
• 1998
Mevcut 3 adet çimento değirmeninin kapasitelerinin
artırılma projesinin birinci aşaması olarak döner
fırınların sıcak atık gazlarının değerlendirilmesi
kapsamında FLS teknolojisi kullanılarak 100
ton/saat'lik Tras Kırma ve Kurutma Ünitesi
tamamlanmış ve Haziran 1998'de işletmeye
alınmasından sonra Valsli Pres tesisi sadece klinker
ezmeye tahsis edilmiştir.
1.500 m3'lük, 80 ton/saat kapasiteli 4 No'lu Çimento
Değirmenini besleyecek uçucu kül stok silosu ve sevk
sistemi devreye alınmıştır. Kütahya’daki Seyitömer ve
Tunçbilek termik santrallerinden sağlanan sepere
edilmiş uçucu küllerin yerinde değerlendirilerek
taşıma külfetinin azaltılmasını ve bölgenin çimento
ihtiyacının mahallinden ve daha kolaylıkla
karşılanmasını sağlamak amacıyla Kütahya'da 80
ton/saat kapasiteli IBAU Karıştırma teknolojisi ile
Çimento Hazırlama ve Yükleme Tesisi Kasım 2005' te
faaliyete geçmiştir.
• 2006
2006 yılında da yatırım çalışmalarımız sürdürülmüş
olup, üretim artışı ve ekonomisine, enerji ve iş gücü
tasarrufuna ve müşteri memnuniyetine yönelik
yatırımlar yapılmıştır. Bu yatırımların başlıcaları;
Absorbsiyon Chiller Sistemi ile soğuk hava üretimi,
• 1999
Çimento öğütme kapasitesinin artırılması amacıyla
144 ton/saat'lik POLYSIUS teknolojisi ile yeni bir
çimento değirmeni tesis edilerek Mayıs 1999'da
devreye alınmış ve toplam çimento öğütme kapasitesi
2.850.000 ton/yıl'a ulaşmıştır. Çimento stoklama ve
sevk kapasitesinin artırılmasına yönelik olarak Möllers
teknolojisi ile 10.000 ton'luk çimento silosu ve 2 adet
200 ton/saat'lik dökme çimento yükleme hattı
kurulmuştur. Böylece toplam çimento stok kapasitesi
31.000 ton'a, toplam dökme yükleme kapasitesi 1.200
ton/saat'e ulaşmıştır.
• 2001 - 2005
Termik santrallerde yakılan kömürden elde edilen ve
elektrofiltrelerde toplanarak sepere edilen uçucu
küllerin standardlara uygun biçimde çimento ve beton
üretiminde katkı maddesi olarak kullanılması
amacıyla; Ekim 2001'de 800 m3'lük, 50 ton/saat
kapasiteli 2 ve
3 Nolu Çimento Değirmenlerini ve Mayıs 2003'te
Döner fırınlara farin dozaj sistemi ve sonrası elevatörle
Döner fırınların besleme sistemi yatırımlarıdır.
• 2007 - 2008
2007 yılında yatırım kapsamında planlanan I nolu Big Bag Torba Dolum ve YüklemeTesisi ile Demirtaş Hazır
Beton Tesisi aynı yıl faaliyete geçmiştir. II nolu Big - Bag
Torba Dolum ve YüklemeTesisi 24 Haziran 2008
tarihinde, Kapalı Dairesel Kömür Homojene Tesisi ve
Açık Stok Sahası ise 12 Temmuz 2008 tarihinde
devreye alınmıştır.
• 2009 - 2010
2 adet Döner Fırın Alev Borusu; pulverize kömür,
doğalgaz, fuel oil, katı ve sıvı atık yakıtları yakacak
şekilde temin edilerek Haziran 2009’da kullanılmaya
başlamıştır. Slingbagli ihracatımızın gerektirdiği 45 t/h
kapasiteli
2 adet Paketleme Sabit Kantarı Mayıs 2010 tarihinde
devreye alınmıştır.
2010 yılında Edremit Hazır Beton Tesisi yatırımı
gerçekleştirilmiştir.
Kuruluştan Günümüze
14
Yönetim Sistemleri
Bursa Çimento Fabrikası, 1995 yılından itibaren
TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi’ni, 2005 yılından itibaren OHSAS 18001 İş
Sağ-lığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’ni ve
TS EN ISO 14001: 2004 Çevre Yönetim Sistemi’ni
başarıyla uygulamaktadır. Ayrıca TS EN ISO/ IEC
17025: 2005 Laboratuar Akreditasyon Belgesi’ne
sahiptir.
Gerek idari ve gerekse işletme bölümlerinde
oluşan değişik boyuttaki sorunların giderilmesi için;
iyileştirmeye, verimliliği arttırmaya yönelik,
katılımcı bir yaklaşımla işlerin yürütümü amacıyla
2006 yılında “Öneri Sistemi” uygulaması
başlatılmıştır. Çalışanlardan gelen önerilerin
uygulamaya konulması, onların kuruluşlarını
sahiplenmelerini ve ait olma duygusunu olumlu
yönde artırmakta, tüm çalışanlar için örnek ve
özendirici olmaktadır.
Tüm yönetim sistemleri ve teknolojik gelişmelere
bağlı olarak sürekli eğitim programları
uygulanmaktadır.
Üretilen tüm ürünler için CE işaretleme hakkı
AB komisyonu tarafından yetkilendirilmiş Kalite
ve Çevre Kurulu’ndan alınmıştır ve her yıl
yenilenmektedir.
15
Sosyal Sorumluluk
Bursa Çimento kamu kurumlarına eğitim ve
sağlık başta olmak üzere destek vermektedir.
Kestel ilçesinde Bursa Çimento Fabrikası
Endüstri Meslek Lisesi 1987 yılında Şirketimiz
tarafından yapılmış ve eğitime başlamıştır.
Kuruluşundan itibaren, okulların ihtiyaçları için
Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yapılan çimento
bağışları nedeniyle Valilik tarafından Alemdar
Mahallesi’nde bulunan okulun adı “Bursa
Çimento Fabrikası İlköğretim Okulu” olarak
yeniden belirlenmiştir. Okula ilave olarak
yapılan kütüphane ve sosyal hizmet binası
Şirketimiz tarafından inşa edilmiştir. İnternet
erişiminin de bulunduğu iki katlı okul
kütüphanesi 2008 yılında tamamlanarak
hizmete açılmıştır.
Sağlık ve eğitim kuruluşlarına önemli
miktarlarda beton ve çimento yardımı
yapılmaktadır.
Şirketimiz sosyal sorumluluğun bir parçası
olarak, içinde yaşadığı toplumun sosyal ve
kültürel gelişimine katkıda bulunmak amacı ile
“Bursa Eski Fotoğrafları Albümü”nden seçilen
fotoğrafların yer aldığı geleneksel Bursa
Çimento Fabrikası takvimlerini her yıl gerek
ortakları, gerekse tedarikçileri ve müşterileri ile
Bursalıların kullanımına sunmaktadır. Ayrıca bu
fotoğraflar Bursalılar’la çeşitli sergiler aracılığıyla
paylaşılmaktadır.
Bursa Çimento’nun kuruluşundan bugüne
kadar, terk edilen hammadde ocaklarının
rehabilitasyonu için 92.000 adetten fazla fidan
dikilmiştir. Bu sayı her yıl artmaktadır.
Bölgemizdeki sportif faaliyetler başta Bursaspor
olmak üzere desteklenmektedir.
Çevre Bilinci
Enerji Verimliliği Çalışmaları ile CO2 Tasarrufu
Bursa Çimento’nun enerji verimliliği Avrupa
Birliği ortalamasının çok üstündedir. Elektrik
enerjisi tüketimi 90 Kwh/ton-çimento ile AB
ortalaması olan 105 Kwh/ton-çimento
seviyesinin altında seyretmektedir. Kurulduğu
günden bugüne kadar yapılan yatırımlar ve
modernizasyon çalışmaları neticesinde 2010
yılında 60.000 ton CO2 emisyonu tasarrufu
sağlanmıştır.
Katkılı Çimento Kullanımının Artırılması
Uçucu kül, tras ve kalker tozu katkı malzemesi
olarak kullanılmaktadır. Bu kapsamda Bursa
Çimento bugüne kadar 6.600.000 ton katkı
malzemesi kullanmıştır. Tasarruf edilen CO2
miktarı yaklaşık 4.600.000 ton olmuştur.
Alternatif Hammadde ve
Alternatif Yakıt Kullanım Oranının Artırılması
Atıkların çimento sektöründe alternatif yakıt
veya hammadde olarak kullanımı mümkündür.
Alternatif yakıt ile enerji ikamesi, ülkemizde
ortalama % 1 civarındadır.
Bursa Çimento’da alternatif yakıt kullanım oranı
% 3-4 mertebelerinde seyretmektedir.
Temin edilen atıklar: Atık yağ, atık araç lastiği,
arıtma çamuru, boya çamuru, kontamine atıklar
vb.
16
BAĞLI ORTAKLIKLAR
ÇEMTA
ÇELİK MAKİNE SAN. VE TİC. A.Ş.
Bursa, Organize Sanayi Bölgesi’nde 101
dönümlük bir arazi üzerinde faaliyet göstermek
üzere 27.01.1970 tarihinde Bursalı sanayici, iş
adamı, küçük sanatkar ve halk girişimcilerinin bir
araya gelmesi ile kurulmuş halka açık bir Anonim
Şirket olan ÇEMTAŞ, 150.000 ton/yıl çelikhane,
210.000 ton/yıl haddehane kapasiteli “Ark
Ocaklı Vasıflı Çelik Üreticisi” olup, TS, DIN, AISI,
SAE normlarına uygun ve özel siparişlere göre
çelik üretmektedir. Şirketin % 57,86’sı Bursa
Çimento’ya aittir.
17
BAĞLI ORTAKLIKLAR
BURSA BETON
SAN. VE TİC. A.Ş.
Bursa ile çevre il ve ilçelerdeki tesislerinde hazır
beton üretimi yapan ve kuruluşundan
günümüze kadar, yatırım faaliyetlerini
aralıksız devam ettiren Bursa Beton, günlük
15.000 metreküpe ulaşan üretim
kapasitesiyle Bursa, Yalova, Balıkesir ve
Kütahya illerinde kurulu tesislerindeki beton
santralleri, beton pompaları ve
transmikserleriyle gerektiğinde 24 saat
hizmet vermektedir. Şirket’in % 99,79’u
Bursa Çimento’ya aittir.
18
Bağlı
ortaklıklar
BAĞLI ORTAKLIKLAR
RODA LİMAN
DEPOLAMA VE LOJİSTİK İŞLETMELERİ A.Ş.
RODA Limanı’nın organizasyonu başta
birimleştirilmiş yükler olmak üzere, her türlü
dökme yük, orman ürünleri, tekerlekli araç ve
proje malzemeleri gibi özel yüklerin yükleme,
boşaltma ve depolanmasına imkân verecek
şekilde yapılandırılmıştır. 2.000.000 ton kuru yük
ve 120.000 teu konteyner kapasitesi bulunan
şirketin % 50’si Bursa Çimento Şirketler Grubu’na
aittir.
19
BAĞLI ORTAKLIKLAR
ARES ÇİMENTO
İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş.
Ares Çimento İnş. San. ve Tic. A.Ş. bünyesinde
Seyitömer Termik Santrali ve Orhaneli Termik
Santrali sınırları içerisinde 200.000 ton / yıl
kapasite ile kurulmuş ve faaliyet gösteren iki adet
uçucu kül ayırma (sepere) tesisi bulunmaktadır.
Şirket, termik santralde yakılan kömürden elde
edilen külün elektro filtrelerde toplanan ince
kısmının seperasyona tabi tutularak standartlara
uygun biçimde çimento ve beton üretiminde
kullanılabilir katkı maddesi haline getirilmesi,
kısaca pulverize uçucu kül (PUK) üretimi ile iştigal
etmektedir. Ares Çimento İnşaat Sanayi ve Ticaret
A.Ş. 'nin hisseleri; Bursa Çimento tarafından
2001’de % 54,79’u ve 2002’de % 45’i alınmıştır.
Ayrıca, Orhaneli’de kurulu olan ikinci tesis
(200.000 ton / yıl kapasiteli) 07.03.2007 tarihinde
tamamen Ares Çimento İnşaat Sanayi ve Ticaret
A.Ş.tarafından satın alınmıştır.
TUNÇKÜL
ÇİMENTO MİNERAL KATKILAR İNŞAAT
SAN. VE TİC. A.Ş.
2001 yılında Tunçbilek Termik Santrali’nde
200.000 ton/yıl yükleme kapasitesi ile kurulan
tesis pulvarize uçucu kül üretimi ile iştigal
etmektedir. Şirket’in % 49,99’u Bursa Çimento’ya
aittir.
DİĞER BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ
% 98,3’üne sahip olduğumuz Bursa Çimento
Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin sermayesi 50.000 TL’dir.
% 99,99’una sahip olduğumuz Çimento İnşaat
Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin sermayesi 50.000 TL’dir.
ŞİRKET MERKEZ
Hacıilyas Mh. Ulubatlı Hasan Bulvarı No: 16 Osmangazi / BURSA
FABRİKA
P.K: 15, 16451 Kestel / BURSA Tel: 0 (224) 372 15 60 - 372 44 10 Faks: 0 (224) 372 16 60
www.bursacimento.com.tr

Benzer belgeler

Yük Aktarmalarında Sistem Kullanım Bedellerinin Tespitine Yönelik

Yük Aktarmalarında Sistem Kullanım Bedellerinin Tespitine Yönelik söz konusu olması halinde gerçekleşen yük aktarmaları kalıcı yük aktarması olarak değerlendirilecektir ve  iletim sistemi kullanıcılarına ait sistem kullanım ve sistem işletim bedelleri, yeni durum...

Detaylı

yara

yara HEIDELBERGCEMENT AKCANSA BUYUCEKMECE - Turkey LOESCHE, Düsseldorf vessel 5,0/80 NUH CEMENT Hereke 5 Coal – Turkey

Detaylı