LC-32LE140E Operation-Manual Quick-Start-Guide TR

Transkript

LC-32LE140E Operation-Manual Quick-Start-Guide TR
Hızlı Başlangıç Kılavuzu
1
Pilleri uzaktan kumandanıza yerleştiriniz
4
1. tuşunu “|” pozisyonuna getiriniz, böylece TV bekleme moduna
geçecektir. Bekleme LED'i yanacaktır.
Bekleme konumundan çıkıp TV'yi açabilmek için aşağıdakilerden birini
yapınız:
2. Uzaktan kumanda üzerinde bulunan “ ”, CH / CH tuşuna veya bir
sayı tuşuna basınız.
3. TV de “ ” veya +/- tuşlarına basınız.
Her iki yöntem ile de TV açılacaktır.
İçine iki AAA/R3 veya eşdeğer
tip piller yerleştiriniz. Pilleri
takarken kutuplandırmayı (+/-)
doğru yapın ve pil kapağını
değiştirin.
5
2
TV'yi açmak için
Anteni direkt olarak TV'nize bağlayın
Otomatik Kurulum İşleminin Başlatılması
Bu uygulamadan sonra Arama Aşamasını 8000 KHz ya da 1000 KHz olarak
ayarlayabilirsiniz.. 1000 KHz'ı seçerseniz televizyon arama işlemini detaylı
olarak yapacaktır. İlk kurulumdaki ülke seçimine bağlı olarak, , 250KHz arama
aşaması seçeneği Ağ Kanallarını Tarama ekranında mevcut olabilir.250KHz
ile arama yaparsanız arama süreci daha uzun süreceğini unutmayınız..
Buna ek olarak, bazı ülkeler için Network ID seçeneği mevcut olacaktır.
Network ID özelliği Ağ Bilgi Tablosuna sahiptir. Bu tablo seçili ağda bilgi sağlar.
Operatöre ve aktif olarak yayınlayan operatörlerin olduğu bölgeye göre
değişebilir.Bu nedenle arama süresi de bu doğrultuda artacaktır. Bittiğinde,
Otomatik aramayı başlatmak için TAMAM (OK ) tuşuna basınız.
Arama seçeneği ekranında ANTEN seçeneğini seçerseniz televizyon, dijital
karasal televizyon yayınlarını arayacaktır:
Not : İlk kurulum başlatılırken TV'yi kapatmayınız.
TV ilk kez çalıştırıldığında, kurulum sihirbazı sizi işlem boyunca
yönlendirecektir. İlk olarak dil seçim ekranı görüntülenir.
veya tuşlarına
basarak, ayarlamak istediğiniz dili seçiniz ve “OK” tuşuna basınız. Bundan
sonra ekranda “İlk Kurulum” menüsü çıkar. Bu menüde sizden Ülke, Teleteks
Dili ve Şifreli Tarama,Mağaza Modu seçeneklerini ayarlamanız istenir:
Not : İptal etmek için MENU (MENÜ) tuşuna basabilirsiniz.
Tüm mevcut kanallar kaydedildikten sonra, ekranda Kanal Listesi
görüntülenecektir. Eğer kanalları LCN'ye göre sıralamak isteseniz Evet
seçeneğini seçiniz ve sonra Tamam tuşuna basınız. Kanal listesinden çıkmak
ve TV'yi seyretmek için OK tuşuna basınız.
TV'nin ARKASI
Set üstü
bağlantısı
3
TÜRKÇE
TV'nin fişini prize takınız
6
Fişi takınız…
Auto TV Off (Otomatik TV Kapama):
Önemli
Varsayılan olarak, TV'niz eğer 4 saat boyunca uzaktan kumandada
hiçbir işlem yapılmazsa kapanacaktır, bu kapanma süresi saatlik
aralıklarla değiştirilebilir ya da tamamen kapatılabilir.
Uzaktan kumandanın kullanılması:
1. “Menu” düğmesine basınız.
2. “Ayarlar” bölümüne geliniz (Yeşil Simge) ve “OK” düğmesine
basınız.
3. “Diğer Ayarlar” bölümüne geliniz ve “OK” düğmesine basınız.
4. “Otomatik TV Kapanması” bölümüne geliniz ve ekranda “Kapalı”
seçilene kadar sola veya sağa kaydırınız.
5. “Menu” düğmesine basınız.
Cihaz üzerinde HDMI bağlantısı için
Yön tuşlarını kullanarak seçenekleri ayarladıktan sonra devam etmek için OK
tuşuna basınız. Ekranda aşağıdaki mesaj belirir:
Otomatik aramayı başlatmak için “Evet” i, iptal etmek için “Hayır” ı seçiniz
ve OK düğmesine basınız. Bundan sonra, ekranda dijital arama tipi menüsü
görüntülenecektir: KABLO seçeneğini seçerseniz, aşağıdaki ekran
görüntülenecektir.
Frekans aralığını bu ekrandan seçebilirsiniz. Gördüğünüz işaretlenmiş satırlar
için
veya
tuşlarını kullanınız. Uzaktan kumanda üzerinde bulunan
rakam tuşlarını kullanarak da frekans aralığını manüel olarak girebilirsiniz.
Başlangıç ve Bitiş frekansını uzaktan kumanda üzerinde bulunan rakam
tuşlarını kullanarak ayarlayabilirsiniz.
HDMI – HDMI Kablosu Bağlantısı
7
HDMI girişi
HDMI girişini seçmek için, uzaktan kumanda üzerindeki KAYNAK (SOURCE)
tuşuna basınız. Her defasında ekranda menüde seçiminizi onaylamanız
istenecektir.
Ses ayarları
Önemli
Eğer varsayılan ses ayarları sizin için uygun değilse, tercihlerinizi “Ses”
menüsü aracılığıyla ayarlayabilirsiniz. Tüm özellikler için lütfen kullanım
kılavuzuna bakınız.
Uzaktan kumandanın kullanılması:
1. “Menu” düğmesine basınız.
2. “Ses” bölümüne geliniz (Camgöbeği Simge) ve “OK” düğmesine basınız.
3. “Ekolayzır” bölümüne geliniz ve “OK” düğmesine basınız.
4. Buradan hazır bir Ön ayar seçebilir ya da özel seviyeler ayarlamak için
“Kullanıcı” menüsünü kullanabilirsiniz.
Program Kaydı ve Oynatma
8
Televizyonunuza bir USB
bellek bağlayınız
ÖNEMLİ: Bir program kaydetmek için, TV'nize , kapalı durumdayken,
bir USB bellek bağlamalısınız. Sonra, kayıt özelliğini etkinleştirmek
için TV'nizi açmalısınız. Aksi takdirde, kayıt özelliği etkin olmayacaktır.
9
10 Program Oynatımı
Hızlı Kayıt
Bir program izlerken ani bir durum kaydına başlamak için
tuşuna basınız. Ekranda aşağıdaki OSD belirir:
TÜRKÇE
(KAYIT)
Ana menüde, Ortam Tarayıcısı'nı seçmek için Sol veya Sağ tuşlarını
kullanınız. Sol veya Sağ tuşlarını kullanarak Kayıt Kütüphanesini
işaretleyiniz ve giriş yapmak için OK tuşuna basınız. Kayıt Kütüphanesi
görüntülenecektir.
Herhangi bir olası veri kaybını önlemek amacıyla TV setine bir
bağlantı yapmadan önce dosyalarınızı yedekleyiniz.. Üreticinin
herhangi bir dosya hasarından veya veri kaybından sorumlu
olmayacağını unutmayınız.
Daha sonra OSD kaydı kısa bir süreliğine görüntülenecek ve mevcut durum
kaydedilecektir. EPG üzerindeki bir sonra ki olayı kaydetmek için
kumandanızda bulunan
(KAYIT) düğmesine yeniden basınız. Bu
durumda OSD kayıt için programlanmış olayları görüntüler.
DİKKAT!
USB cihazların hızlı bir şekilde takılması ve çıkarılması çok zararlı
bir işlemdir. Özellikle tekrar tekrar hızlı bir şekilde sürücüyü takıp
çıkarmayınız. Bu USB oynatıcıda ve özellikle USB cihazın kendisinde
fiziksel hasara yol açar.
Bir dosyayı oynatırken veya kaydederken USB kartını çekip
çıkarmayınız.
Yukarı veya Aşağı tuşlarını kullanarak (önceden kaydedilmişse)
listeden bir kayıt öğesi seçiniz. Oynatma Seçeneklerini görüntülemek
için OK tuşuna basınız.
Yukarı veya Aşağı ve OK tuşlarını kullanarak bir seçenek seçiniz.
USB bellek bağlantısı, kayıt türleri ve program oynatımı ile ilgili
daha fazla bilgi için lütfen talimat kitapçığına bakınız.
Kaydı iptal etmek için
(DURDURMA) tuşuna basınız. Aşağıdaki
menü görüntülenecektir. Anında kaydı iptal etmek için Sol veya Sağ ve OK
tuşlarını kullanarak Yes (Evet) seçeneğini seçiniz.
Uygun oynatma seçenekleri:
Baştan oynat: Kaydı en baştan oynatır.
Devam: Kayıtları sunar.
Taşmadan oynatım: Bir oynatma noktasını belirler.
ÖNEMLİ: TV sadece FAT32 ve NTFS disk biçimlendirmeyi destekler.
Ancak, NTFS formatı kaydetme özellikleri için desteklenmez. Kaydetme
için NTFS formatlı bir USB disk bağlarsanız TV içeriği biçimlendirmenizi
isteyecektir. Disk biçimlendirmeyle ilgili daha fazla bilgi için sonraki
sayfalarda yer alan "Disk Biçimlendir" bölümüne bakın.
Bu özelliği etkinleştirirseniz, USB diskinizde saklanan bütün verileri
kaybedeceğinizi ve disk formatının FAT32' ye dönüşeceğini
unutmayınız.
Not : Oynatım sırasında ana menü ve menü öğeleri görüntülemesi
uygun olmaz.
Oynatımı durdurmak için
kütüphanesine dönünüz.
(STOP) tuşuna basınız ve kayıt
Sehpanın Kurulması
Sehpanın Kaldırılması
ÖNEMLİ
ÖNEMLİ
Yeni Sharp Televizyonunuzu sehpasına monte etmeden önce aşağıdaki talimatları okuyunuz.
Yeni Sharp Televizyonunuzun sehpasını ayırmadan önce aşağıdaki talimatları okuyunuz.
TÜRKÇE
Sehpanın Kurulması
Sehpanın Kaldırılması
! Sehpayı takmadan önce, TV'nin fişinin prizden çekildiğinden emin olunuz.
! Sharp Televizyonu (1) aşağıya bakacak şekilde yumuşak, dengeli ve düz bir yüzey
! Sehpayı ayırmadan önce, TV'nin fişinin prizden çekildiğinden emin olunuz.
! Sharp Televizyonu aşağıya bakacak şekilde yumuşak, dengeli ve düz bir yüzey
üzerine yerleştiriniz.
! Sehpayı (3) TV'nin arkasındaki sehpa montaj şablonuna yerleştiriniz.
! Sehpanın (3) doğru şekilde yerleştirildiğinden ve Sharp Televizyonunuzun
arkasındaki vida deliklerini görebildiğinizden emin olunuz.
! Sehpa Kapağını (2) Sehpaya (3) yerleştiriniz.
! Sehpa Kapağının (3) doğru şekilde yerleştirildiğinden ve Sharp Televizyonunuzun
arkasındaki vida deliklerini görebildiğinizden emin olunuz.
! Plastik kaplamayı yerleştirmeden önce vidaları TAKMAYINIZ.
! Sağlanan dört vidayı yerleştiriniz ve sehpa tamamen takılana kadar vidaları
yavaşça sıkınız.
üzerine yerleştiriniz.
! Ayak grubunu bağlayan dört vidayı yavaşça gevşetiniz ve tamamen gevşediklerinde
vidaları sökünüz.
! Sehpayı ve plastik kaplamayı panelden dikkatlice sökünüz.
1. Sharp Televizyon
2. Sehpa Kapağı
3. Sehpa

Benzer belgeler

Güncel Uydu yazılımı indiriniz. FAT32 formatında formatlanmış boş

Güncel Uydu yazılımı indiriniz. FAT32 formatında formatlanmış boş 1. “Menu” düğmesine basınız. 2. “Ayarlar” bölümüne geliniz (Yeşil Simge) ve “OK” düğmesine basınız. 3. “Diğer Ayarlar” bölümüne geliniz ve “OK” düğmesine basınız. 4. “Otomatik TV Kapanması” bölümün...

Detaylı

T. Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu

T. Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu 1. “Menu” düğmesine basınız. 2. “Ayarlar” bölümüne geliniz (Yeşil Simge) ve “OK” düğmesine basınız. 3. “Diğer Ayarlar” bölümüne geliniz ve “OK” düğmesine basınız. 4. “Otomatik TV Kapanması” bölümün...

Detaylı