Dosya Eki - Darüşşafaka

Transkript

Dosya Eki - Darüşşafaka
1. TAŞINMAZIN BİLGİLERİ (K.2786 - 2787 )
Sahibi
DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ
Niteliği
TARLA ( ÇİFTLİK )
Tapu bilgileri
(adresi)
Yalova İli, Armutlu İlçesi, Fıstıklı Köyü, Yayla Mevkiinde kain ve tapunun 10
Pafta, 2837 Parselde kayıtlı , 20.129,13 m² yüzölçümlü Tarla ve bitişik
konumda 10 Pafta, 591 Parselde kayıtlı, 2000 m² yüzölçümlü Tarla
Aşağıdaki görseller 2 tarlanın ( çiftliğin ) bütününe aittir
İhale Usulü
Teklif Alma ve Pazarlık
2. TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ
Diğer Özellikler
Armutlu ilçesinden Fıstıklı Köyü istikametine doğru Fıstıklı Köy yoluna
girildikten sonra yaklaşık 2,5 km ilerlenerek , 2,5 kmnin sonunda yolun sol
cephesine sapılarak yaklaşık 500 m. İleride yola cepheli gayrimenkullere
ulaşılır.
Konu gayrimenkuller, topografik olarak yer yer %10-25 eğimli bir alanda, 2000
m² (591 parsel) ve 20129,13m²(2837 parsel) yüzölçümlü tarla vasıflı
taşınmazlardır. Taşınmazlar birlikte satılacaktır.
Her iki taşınmazın etrafı tel çit ile kapatılmış olup çit sınırı ile kadastral
haritalarla belirlenmiş fiili mülkiyet snırı örtüşmeyebilir. İstekliler mülkiyete
esas olan kadastral sınırları tespit ettirebilirler. Taşınmazların içerisinde bir
adet 55 m² taban alanlı 2 kat olarak betonarme yapı tarzında yapılmış çiftlik
evi, 1 adet 45 m² taban alanlı betonarme yapı tarzında yapılmış hayvan damı
bulunmaktadır.Her iki arazinin de şevlendirmesi yapılmıştır. Yalova İl Özel
İdaresinden alınan bilgiye göre taşınmazlar organik tarım alanı içinde
kalmaktadır.
Arazi deniz manzaralıdır. Denize mesafesi 2,5 km’dir. Yukarıdaki bilgiler şifahi bilgi amaçlı olup , taahhüt niteliğinde değildir.
İsteklilerin İl Özel İdaresi, belediye,tapu, kadastro vb. resmi kurumlardan
araştırma yapmaları gerekmektedir.
Taşınmaz Teklif Alma – Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. Teklif vereceklerin
kimlik fotokopileri ile birlikte teminat olarak Darüşşafaka Cemiyeti adına
düzenlenmiş , taşınmazın ilan edilen bedelinin % 5 i değerinde teminat
mektubu (kesin ve asgari 6 ay süreli) / bloke çek getirmeleri veya bu bedeli
Darüşşafaka Cemiyeti hesabına yatırmaları ( dekontun ibrazı ) ve internet
sitemizde yer alan teklif alma formu ile ihale şartnamesini imzalayarak
iletmeleri gereklidir.
İhale Bilgileri
İhale şartnamesi ve teklif alma formu internet sitemizden incelenebilir.
Teklif verenler şartname koşullarını kabul etmiş sayılacaklardır.
Ayrıntılı bilgi için Darüşşafaka Cemiyeti Emlak Birimi hafta içi mesai saatleri
(08:00 – 17.30) içinde aranabilir.
TEL: (0212) 276 50 10 direk hat –
(0212) 276 50 20 (pbx) GSM. 0538 277 41 41

Benzer belgeler