Toplantı Yeri: Rıxos Libertas Hotel Haftanın Konusu : DUBROVNİK

Transkript

Toplantı Yeri: Rıxos Libertas Hotel Haftanın Konusu : DUBROVNİK
Binota-Kalyan BANERJEE
Nilüfer&Ġsmail KAHYAOĞLU
Demet– Salih PEKER
Bilge & Özcan KALAYCI
Kuruluş 13 Mart 2007
Dönem: 2011-2012
Charter 30 Mayıs 2007
Tarih: 30.06.2011
U.R ve BÖLGE YÖNETĠMĠ
Sayı: 197 / 03
YÖNETĠM KURULU
BAġKAN
:
ASBAġKAN :
G.SEKRETER:
SAYMAN
:
ÜYE
:
U.R. BAġKANI
Binota– Kalyan BANERJEE
2430 GUVARNÖRÜ
Nilüfer—Ġsmail KAHYAOĞLU
2430 BÖLGE GUVARNÖR YARDIMCILARI
Özcan KALAYCI
Bülent YILDIRIM
Aykut EGE
Nesrin FĠDAN
Figen GÖNEN
13. GRUP Demet– Salih PEKER
( Kulübümüzden sorumlu )
[email protected]
14. GRUP Öznur-Aziz ERTAġ
Cebesoy Cad. Nazlıhan apt. No 2-D
ANTALYA
GSM: 0533 931 72 99
TEL-FAKS: 242 312 20 22
BÖLGE GUVARNÖR YARDIMCISI
( Sağlık Hizmetlerinden sorumlu )
Rukselen –M.Ali SELEK
KOMĠTELER
KOMĠTELER
TOPLANTI BĠLGĠLERĠ
Kulüp
Kulüp Yönetimi
Yönetimi BAġKAN:
BAġKAN: Rukselen
Rukselen SELEK
SELEK
Meslek
Hizmetleri:
Tahir
BAYOL
Meslek Hizmetleri: Tahir BAYOL
Toplantı Yeri:
Toplum
Toplum Hizmetleri:
Hizmetleri: Bülent
Bülent YILDIRIM
YILDIRIM
Uluslararası
iliĢkiler:
Uluslararası iliĢkiler: Murat
Murat ÇALIK
ÇALIK
Rıxos Libertas Hotel
Toplantı No: 197 / Dönem : 03
Gençlik
Gençlik Hizmetleri:
Hizmetleri: Mustafa
Mustafa DOLANAY
DOLANAY
Rotary Vakfı:
Vakfı: Mert
Rotary
Mert BERBEROĞLU
BERBEROĞLU
Üye sayısı : 24
Halkla
Halkla iliĢkiler:
iliĢkiler: Saliha
Saliha YĠĞĠTER
YĠĞĠTER
Üyelik
Kom.:
Ö.Lütfü
NALBANTOĞLU
Üyelik Kom.: Ö.Lütfü NALBANTOĞLU
KonuĢmacı Konuğumuz: Volkan Yorulmaz
Ġlk Gelen Üye : Berna Tuzlak
Haftanın Konusu : DUBROVNİK
Gezi
Gezi Komitesi:
Komitesi: Ġbrahim
Ġbrahim SUNEL
SUNEL
OcakbaĢı
Komitesi:
Sinan
OcakbaĢı Komitesi: Sinan EBREN
EBREN
Mutlu Günlerimiz:
Toplantı
Toplantı Sorumlusu:
Sorumlusu: Berna
Berna TUZLAK
TUZLAK
Bülten
Komitesi:
Fikri
Bülten Komitesi: Fikri BAYHAN
BAYHAN
1
GEZİSİ
Tarih: 30.06.2011 SAYI: 197 / 03
DÖNEM: 2011-2012
Değerli Dostlarım,
Dostluklarımızı geliştirdiğimiz, yeni dostlar edindiğimiz çok güzel bir gezi gerçekleştirdik.
Bir şey nasıl başlarsa öyle devam edermiş; umarım bütün yılımız Dubrovnik gezimiz gibi geçer. Bu gezimizi gerçekleştirmemizde
katkısı olan Mert Berberoğlu’na ve katılımcı olan bütün dostlarımıza çok teşekkür ederim. Gezimizle ilgili çok fazla bir şey yazmayacağım, çünkü gezi fotoğraflarımız yazacaklarıma fazlasıyla tercüman olur diye düşünüyorum.
Ancak gezimizle ilgili vermek istediğim birkaç bilgi var. Öncelikle eski üyemiz Volkan Yorulmaz Rixos Dubrovnik müd. Yard. olarak bizleri çok güzel ağırladı. Kendisine şahsım ve kulübüm adına çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Dubrovnik Rotary Kulübüyle
kardeş kulüp olmamız konusunda görüşmeler yaparak, gelişmeler konusunda bizi bilgilendirecek. Bu gezimiz sonucunda bir kardeş kulüp edinmemiz durumunda son derece mutlu olacağımı ifade etmek isterim.
Temmuz ayında dostluklarımızı geliştirmek için günübirlik ve kültürel geziler yapmaya devam edeceğiz. Mutlaka eşli bir akşam
yemeği programıyla birlikte, yat gezisi yapmayı da programlamaktayız.
Ayrıca ağustos ayı rotaryde üyelik geliştirme ayıdır. Bildiğiniz gibi en iyi rotary projesi, sahip olduğumuz nitelikli üyeleri korumak
ve kulübümüzü yarınlara taşıyacak mesleğinde başarılı toplumda sevilen yeni üyelerle kulübümüzü güçlendirmektir. Bu gezimizin
de buna vesile olduğunu düşünüyor ve temmuz ayı boyunca haftalık olağan toplantılarımıza üyeliğe teklif etmek istediğiniz dostlarınızı getirmenizi bekliyorum.
Hepinizi en içten sevgi ve saygılarımla kucaklıyorum.
2
Tarih: 30.06.2011 SAYI: 197/03
DÖNEM: 2011-2012
30.06.2011 günü 197∕3 sayılı olağan toplantımız DUBROVNİK Rıxos Libertas Hotel’de yapıldı. İlk gelen Rtn. Üyemiz Berna-Bülent TUZLAK oldu.
Toplantının onur üyesi Volkan Yorulmaz’dı. Toplantıya Kaleiçi Rotary Kulübü GDB. Mehmet Ali S
misafirlerden Nurten, Burak, Pınar Canaydın, , Su, Ahmet Ege Gönen; Mert,Oktay, Aslı Güven ; SefaErdal katıldılar. 24 kişinin katıldığı unutulmaz hatıralarla dönülen Dubrovnik gezisi sonunda, bir başka za
yerde tekrarlanmak üzere söz verildi.
3