assocıatıon commercıale turquıe

Transkript

assocıatıon commercıale turquıe
ASSOCIATION COMMERCIALE TURQUIE-BELGIQUE
•
SERGİ TAKVİMİ
Uluslararası
ticari
etkinlikler
kapsamında
sizlere PARC DES
EXPOSITIONS DE BRUXELLES’de
yer alacak fuarlardan bazılarını
duyurmak istiyoruz.
¾ EURANTICA BRUSSELS 21/331/3 (Uluslararası Antika Fuarı)
¾ JARDIN&PISCINE 22/3-26/3
( Bahçe ve havuz Fuarı)
¾ LIFE 22/03-24/03 (Sağlık ve İyi
Yaşam Fuarı)
¾ WORLD APPAREL MARKET
9/04-11/04 (Kadın-Erkek-Çocuk
Tekstil Fuarı)
¾ HOME OVERSEAS EXHIBITION
12/04-14/04
(Yurt
dışında
mülk
almak
isteyenler için buluşma noktası )
¾ MONDIAL
DU
VIN
ET
SPIRITUEUX 15/04-17/04
(Şarap ve İspirtolu İçki Fuarı)
¾ AUTOTECHNICA 2002
20/04-24/04
(Uluslararası Otomobil Yedek
Parça, Aksesuar ve Donanım
Aletleri Fuarı)
¾ EUROPEAN SEAFOOD
EXPOSITION 2002 23/04-25/04
(Deniz Ürünleri Fuarı)
¾ ART BRUSSELS 2002 02/0507/05 (Uluslarası Çağdaş Sanat
Fuarı)
•
TURKEY BUILD 2002
(01/05-05/05)
L’AWEX (Agence Wallonne à
l’Exportation) organisera un stand
collectif à ce salon, qui est le plus
important consacré au secteur de la
construction, tant sur le plan du
nombre que de la qualité des
exposants (454 en 2001 dont 48
sociétés étrangères en 2000). Les
catégories de produits exposés
concernent l’ensemble du secteur gros
oeuvre et parachèvements, à savoir :
matériaux de construction, éléments
préfabriqués, matériel de chantier,
portes et fenêtres, barrières et
clôtures,
finitions
pour
sols,
revêtements intérieurs et extérieurs,
systèmes de recouvrement,
équipements
et
installations
électriques
&
pneumatiques,
éclairage, sanitaire, équipements de
cuisine, chauffage et conditionnement
d’air, équipements de sécurité et de
protection anti-incendie, équipements
pour bâtiments industriels, hôtels,
salles de banquets, bâtiments publics,
parcs, mobilier urbain, ascenseurs,
escaliers, etc.
•
ALMANAK/ALMANACH
Tüm
üyelerimizi
kapsayan
almanak hazırlıkları bitmek üzeredir.
Reklam vermek isterseniz Yumak
Ajans-Elif
Özyürek’den
(0212
2411076) bilgi alabilirsiniz.
La préparation de l’almanach
reprennant
l’ensemble
de
nos
membres est presque terminée. Si
vous souhaitez y insérer une publicité,
vous pouvez contacter Yumak Ajans Elif Özyürek au 0212 241 10 76.
•
GEZİ PROGRAMI /
PROGRAMME DE VOYAGE
Derneğimizin
geçen
aylarda
düzenlemeyi düşündüğü fakat kötü
hava şartları yüzünden ertelediği
« Karadeniz Gezisi » Mayıs sonunda
gerçekleşecektir.
Bu gezi hakkında detaylı bilgiler kısa
süre içinde üyelerimize iletilecektir.
Notre Association réorganise le
« Voyage vers la Mer Noire » qui avait
malheureusement dû être annulé à
cause des mauvaises conditions
climatiques.
Nous
allons
très
prochainement vous informer des
détails pratiques !
•
AKTİVİTELERİMİZ/NOS
ACTIVITES
Türk-Belçika
Ticaret
Derneği
olarak, Türk-Amerikan İş Adamları
Derneği Başkanı Sayın Zeynel Abidin
Erdem ve İsviçre Ticaret Odası
Derneği Başkanı Sayın Ertuğrul
Hataylı’nın daha önce başlatmış
oldukları ticaret odaları arasındaki
toplantıları
devam
ettirmek
ve
Türkiye’de bulunan yabancı ticaret
odalarının tek bir çatı altında
toplanması ve ticaret dernekleri
arasındaki
ilişkilerin
daha
da
pekişmesi amacıyla 15 Ocak 2002
tarihinde Swiisotel’de ticaret dernekleri
temsilcileriyle bir yemekli toplantı
gerçekleştirdik.
TABA, İsviçre, İngiliz, Fransa, İtalya
Ticaret Dernekleri temsilcilerinin ve
yönetim kurulu üyelerimizin de hazır
bulundukları toplantıda Başkanımız
Sn.Aykut Eken, ticaret deneklerinin
güç birliği oluşturabilmesi, gelecekte
ortak faaliyetler düzenleyebilmeleri ve
bu
doğrultuda
bir
strateji
belirleyebilmek
adına
dernek
temsilcilerine 9 maddelik bir öneri
taslağı sunmuştur. Tüm dernekler
tarafından olumlu karşılanan ve
desteklenen bu önerilerin ve fikirlerin
harekete geçirilmesi için çalışmalar
başlatılmıştır. Bu toplantıdan sonra
atılan ilk adım ise 11 Şubat 2002
tarihinde ticaret odalarının ortak
organize ettikleri konferans olmuştur.
Afin de poursuivre les réunions
entre toutes les Chambres de
Commerce (initiative soutenue par M.
Zeynel Abidin Erdem, Président de la
Chambre Commerce Suisse et M.
Ertuğrul Hataylı, Président du TABA )
et d'établir une coopération fraternelle,
nous avons invité les représentants
des Chambres de Commerce
étrangères en Turquie au Swissotel le
15 janvier 2002.
Les représentants des Chambres
de Commerce d’Italie, de Suisse, de
France, du Royaume Uni, de TABA, et
les membres de notre Conseil
d’Administration étaient présents à
cette réunion. Notre
Président,
M.Aykut Eken, a donné l’ébauche de 9
propositions permettant de mieux
organiser et developper ce projet.
Toutes les Associations se sont
déclarées prêtes à participer et un
travail préparatoire a dores et déjà
commencé afin de concrétiser cette
initiative. Après cette réunion, une
première démarche fût l’organisation,
le 11 février 2002, d’une conférence
en collaboration avec toutes les
Associations.
•
« TÜRKİYE
VE
AVRUPA
BİRLİĞİNDEKİ YERİ /
LA TURQUIE ET L’UNION
EUROPPEENE»
TABA, Alman, İngiliz, Fransız,
İsviçre, İtalyan, ve Hollanda Ticaret
Odalarının da katılımıyla 11 Şubat
2002 tarihinde Yapı Kredi Plaza’da
Sn.Mesut Yılmaz’ın konuşmacı olarak
katıldığı
“Türkiye
ve
Avrupa
Birliğindeki Yeri” konulu konferans
başarıyla gerçekleşmiştir. Tüm ticaret
odaları
üyelerinin
katılımıyla
gerçekleşen
konferans büyük ilgi
görmüştür.
En
collaboration
avec
les
Chambres de Commerce de Hollande,
d'Italie, de Suisse, de France, du
Royaume Uni, d'Allemange et de
TABA, nous avons organisé
une
conférence le 11 février 2002 au Yapı
Kredi Plaza: Monsieur Mesut Yılmaz y
a donné un exposé sur le thème :
« La
Turquie
Et
L’Union
Européenne ».
Nous sommes heureux du grand
succès rencontré par cette conférence
où des membres de toutes les
Assosiations
Commerciales
en
Turrquie étaient présents.
•
AİDAT/ COTISATIONS
Genel Kurul toplantısında alınan
karara göre, aidatımız 2002yılı için
125 EURO karşılığı olarak tespit
edilmiştir. Bu meblağı TL olarak
AKBANK
BEYOĞLU/SWISSOTEL
şubesi DHV 0070441 / 01-1 nolu
hesaba isim belirterek ödeyebilirsiniz.
Nous vous rappelons que la
cotisation pour l’an 2002 est fixée à
125 EURO ou à l’équivalent en TRL.
Le règlement est à effectuer à l’ordre
de
AKBANK
agence
de
BEYOĞLU/SWISSOTEL, sans oublier
de mentionner votre nom en
communication.
Compte no: DHV 0070441 / 01-1
BIENVENUE AUX NOUVEAUX
MEMBRES
Gökhan YEĞİN, Melkon NEVŞEHİRLİ

Benzer belgeler

ASSOCIATION COMMERCIALE TURQUIE

ASSOCIATION COMMERCIALE TURQUIE la vente hors taxe. Dans les trois cas, les formalités à l’importation seront déléguées à l’intermédiaire local.

Detaylı