PTMS SM Yönetimi

Transkript

PTMS SM Yönetimi
DİGİTAL PAZARLAMA VE
SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ EĞİTİMİ
Pazarlam
ma ve iletişim
min kurallarrı hızla değişiyor.
Yeni medya ve yeni pazarlamanın önem kazandığı, sağlıkta mobil cihaz teknolojilerinin hızla geliştiği günümüz pazarlama
dünyasında ilaç sektöründe de tanıtım ve iş yapma şekilleri değişiyor. Şirketler pazarlama ve tanıtım faaliyetlerini, modellerini ve hatta örgütlenmelerini bu yeni biçimlenen dünyaya hızla uyarlamaya çalışıyorlar.
Bu eğitim programı ilaç sektöründe çalışan yöneticilerin dijital pazarlama alanında gerekli olacak bilgileri edinmeleri,
vizyon kazanmaları, yeni projeleri için ilham verici araçlarla donaltılmaları, sosyal medyayı etkili kullanabilecek temel
bilgilere sahip olmaları için tasarlandı.
Bu Eğitim
me Katılarak::
• Dijital pazarlamanın tüm güncel bileşenlerini tanıyacaksınız;
• Dijital operasyonlarda kullanacağınız tüm araçları inceleyeceksiniz;
• Pazarda ürününüz, markanız ve şirketiniz için bir dijital strateji oluşturmanın püf noktalarını öğreneceksiniz;
• Dijital pazarlama projelerinizin başarısının nasıl ölçümleneceğini göreceksiniz;
• Dijital pazarlama çağında yerinizi almak için gerekli tüm donanımı edineceksiniz.
Kimler Ka
atılmalı:
İlaç Sektöründe artan rekabet ikliminde, Sosyal Medya ve Dijital Pazarlama’yla ortaya çıkan yeni fırsatları değerlendirmek ve pazarlama süreçlerine dijital çözümleri dahil etmek isteyen yöneticiler, dijital pazarlama ve operasyon sorumluları, web yöneticileri, pazarlama mükemmeliyeti yöneticileri, kurumsal iletişim yöneticileri, ajanslar.
Eğitimin Kazand
dıracak
kları:
• Rekabetçi Düşünme ve Konum Alma Yeteneği;
• Temel ve İleri Sosyal Medya Konseptleri;
• Temel ve İleri Dijital Mediko-Pazarlama Konseptleri;
• Temel ve İleri Sosyal Farma Stratejisi Konseptleri;
• Sosyal Medya için Strateji Geliştirme Becerisi;
• Dijital Pazarlama için Strateji Geliştirme Becerisi;
t: 0 216 550 66 18 | www.ptms.com.tr
Digital Pazarlama ve
Sosyal Medya Yönetimi Eğitimi Programı
1. Gün
• Sosyal Ağlar ve Sosyal Salgınlar
• Farma için Bulut Bilişim (Cloudware)
• Medikal için İşbirliği Konsepti ve Web 2.0
• Psiko-Sosyal Etki: Motivasyon 3.0
• Sosyal Medya ve Değişen Müşteri Deneyimi: Tüketici + Üretici = TÜRETİCİ
• Tipoloji
- Bloglar
- Sosyal Ağlar
- Profesyonel Ağlar
- Mikro Bloglar
- Video Paylaşımı
- Fotoğraf ve Görsel Paylaşımı
- Lokasyon Bazlı Sistemler
- İşbirliği, İletişim ve Haberleşme Sistemleri
• Farma için Sosyal Stratejiler
- Stratejik Hizalanma
- Stratejik Hedefler, Taktik Adımlar ve Ölçümleme
- Mecra Karması
- Mesaj ve İçerik
- İtibar Yönetimi
- Farklılaşma Teknikleri
- Takip (Monitoring) ve Sosyal CRM
- Kişisel Marka
• Workshop: Sosyal Farma için SWOT Analizi
• Beyin fırtınası
2. Gün
• Dijital Pazarlama Temel İlkeleri
• İlaç Sektörü için Dijital Pazarlama Teknolojileri
• Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve İlaç Sektörü
• Dijital Mediko-Pazarlama Stratejisini Yönetmek
• Internet ve İlaç Sektöründe Değişen Müşteri Deneyimi
• Farma için E-İş ve E-Ticaret
• Farma için E-Pazarlama ve M-Pazarlama
• İlaç Sektöründe Çevrimiçi Varlık (On-line Presence) Yönetimi
timi
• Dijital Pazarlama ve Ölçümleme
• İlaç Sektörü için Dijital Pazarlamada Etik ve Hukuki Boyutlar
• Search Engine Optimization (SEO), Search Engine Marketing (SEM) ve Farma
• İlaç Sektörü için Google Araçları: Web Analytics, Adsense, Adwords
• İlaç Sektörü için E-Mail Pazarlama ve Permission Marketing
• Mobil Teknolojiler ve İlaç Sektörü
• Workshop: Dijital Mediko-Pazarlama için SWOT Analizi
• Beyin fırtınası
‘’Eğitim Programı Şirketinizin İhtiyaçları Doğrultusunda Şekillendirilebilir’’
Detaylı Bilgi, Eğitimciler ve Katılım Koşulları ile ilgili;
Mert Akbulut: 0216 550 66 18 | e-mail: [email protected]