GÜNES ENERJİSİ SİSTEMLERİ : YANSITICI (REFLEKTİF) YÜZEYLER

Transkript

GÜNES ENERJİSİ SİSTEMLERİ : YANSITICI (REFLEKTİF) YÜZEYLER
GÜNES ENERJİSİ SİSTEMLERİ : YANSITICI (REFLEKTİF) YÜZEYLER
Yansıtıcı yüzeyler , toplayıcıyoğunlaştırıcı
güneş
enerji
sistemlerinde anahtar unsurdur .
Yansıtıcılardan beklenen , çeşitli
amaçlı sistemlerde , güneş
ışınımını olabildiğince verimli ve
doğru / amaca uygun bir şekilde
yansıtmasıdır.
• CSP : (concentrated solar power)
Çeşitli endüstriyel veya elektrik
enerjisi
üretim
süreçlerinde
kullanılmak üzere güneş enerjisini
,ısı
enerjisine
çeviren
sistemlerdir.
• CPV : (concentrated photo voltaic)
elektrik
enerjisi
üretiminde
kullanılan sistemlerdir.
• CPC : (compound parabolic
concentrator) Sıhhi amaçlı sıcak
su üretim sistemleri.
• Mikro CSP : Gittikçe artan bir
şekilde havalandırma , deniz
suyunu
arıtma
gibi
çeşitli
endüstriyel
süreçlerde
veya
elektrik
enerjisi
üretiminde
kullanılmak üzere , lineer fresnel
toplayıcılarla güneş enerjisini ısı
enerjisine çeviren sistemlerdir. Bu
istemlerde aynaları , düz plakalar
, toplayıcı / seçici yüzeyli vakum
tüpler veya PV üniteleri ile
birleştirerek verimliliği artırmak ta
mümkündür.
YÜZEY SEÇENEKLERİ :
1.PRE-ANODİZE ALUMİNYUM :
toplam yansıtma 85-86 % .
Sadece iç mekan kullanımına
uygundur.
2. PVD ALUMİNYUM : (kesintisiz
vakum metalizasyon ) : İç ve dış
mekan (10 yıl süre ile maksimum
toplam yansıtma kaybı 3%) tipleri
mevcuttur . Toplam yansıtma ,
ürün tipine bağlı olarak 93- 98%
aralığındadır.
Bu tablodaki bilgiler hali hazırdaki üretim teknoloji ve programımıza göre , ürünlerimiz ve uygulama alanları ile ilgili genel bilgi amaçlı verilmiştir. Özel şartlar ve
uygulamalar için garanti anlamına gelmez. Teknik ve detaylı test bilgileri için bizimle temasa geçiniz.