Hizmet Alım Dokümanına "www.iskur.gov.tr" internet adresinin

Transkript

Hizmet Alım Dokümanına "www.iskur.gov.tr" internet adresinin
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ÇORUM ÇALIŞMA ve İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ
2013 YILI EĞİTİM HİZMETLERİ SATIN ALIM İLANI
İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE 4734 S.K. 22/I MADDESİ ÇERÇEVESİNDE, AŞAĞIDA YER ALAN BİLGİLER ve HİZMET ALIM DÖKÜMANINDA* YER ALAN BELGELERE UYGUN OLARAK HİZMET
ALIMI YAPILACAKTIR.
SIRA
1
---
SATIN ALINACAK HİZMET:
UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK
EĞİTİMİ
PLANLANAN KURSİYER/KATILIMCI SAYISI
Grup Sayısı
Grup Kontenjanı
TOPLAM
HER GRUP İÇİN
EĞİTİM SÜRESİ
20
25
500
70 saat
BAŞVURU ZAMANI
BAŞVURU BAŞLANGIÇ TAR.
21.02.2013
BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ VE SAATİ
08.03.2013
Saat:10:00
---
Müracaat Yeri (Adres) : Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü / Cengiz Topel Cd. No:122 - ÇORUM
Telefon/Belgegeçer: 0364 2138339 / 0364 2241145
> Eğitimler, Çorum İl Merkezi ve İlçelerinde verilecek olup, gruplar 25 kişiden az olsa dahi, fiyat farkı olmayacak, bütün ilçeler için aynı fiyat üzerinden sözleşme yapılacaktır.
> 2013 yılı içerisinde yeterli talep olmamasından dolayı 500'den az kişilik eğitim düzenlenmesi halinde Yüklenici herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.
> Merkez ve ilçelerde düzenlenecek programların takvimleri il Müdürlüğümüz tarafından belirlenecektir.
TEKLİF VEREBİLME ŞARTLARI:
1- 2008-2012 yılları arasında bir cari yıl içerisinde (01/01/…. - 31/12/….); en az 200 (İkiyüz) kişiye Girişimcilik Eğitimi vermiş olmak.
2- Çorum il dışından başvuracak hizmet sağlayıcılar için, Çorum ilinde irtibat bürosuna sahip olmak.
3- Teklif verme tarihi itibarıyla hizmet sağlayıcının; vergi, SGK prim, prime ilişkin borcu ile SGK ve Kurumca kesilmiş idari para cezası bulunmamak.
TEKLİF ZARFINDA AŞAĞIDAKİ BELGELERİN BULUNMASI GEREKMEKTEDİR ve TEKLİF ZARFI KAPALI, KAŞELENMİŞ/İMZALANMIŞ BİR ŞEKİLDE TESLİM EDİLMELİDİR.
1- KDV hariç kursiyer başına düşen bir ders saati ücret teklifini, kaç kişilik eğitim verebileceğini ve eğitimin yapılacağı adresi içeren üst yazı.
2- Her bir eğitmen için ayrı ayrı düzenlenmiş Eğitmen Bilgi Formu ve ekleri.
3- Vergi, SGK prim, prime ilişkin borcu ile SGK ve Kurumca kesilmiş idari para cezası bulunmadığına dair belgeler.
4- Resmi kurum tarafından düzenlenmiş, eğitim tecrübesine ait belgeler veya İş Bitirim Belgeleri.
5- Çorum dışından başvuracak hizmet sağlayıcılar için, Çorum'daki irtibat bürosuna ait bilgiler ve bürodaki yetkili için noter tarafından düzenlenen vekaletname.
> BÜTÜN BELGELERİN (EKLER DAHİL) ASILLARININ YADA NOTER ONAYLI KOPYALARININ GÖNDERİLMESİ GEREKMEKTEDİR.
> KURUMA (İŞKUR'A) VERİLEN HER TÜRLÜ BİLGİ VE BELGELERİN DOĞRULUĞUNDAN YÜKLENİCİ/HİZMET SAĞLAYICI SORUMLU OLACAKTIR.
> Postadan kaynaklanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
Hizmet Sağlayıcılardan alınan teklifler sonrasında, fiyat teklifi en düşük olandan başlamak üzere, Eğitmen Bilgi Formları ve ekleri Kurumumuz tarafından KOSGEB Hizmet Merkezine
puanlama için gönderilecek ve tüm eğiticileri 70 veya üzeri puan alan İstekli(ler) ile sözleşme imzalanacaktır.
* Hizmet Alım Dokümanına "www.iskur.gov.tr" internet adresinin "Kurumsal Bilgi" -> "İhaleler" -> "Girişimcilik Eğitimi Satın Alma İhalesi İlan Metni Ekleri"
linkinden ulaşılabilir.

Benzer belgeler

GEREKLİ EVRAKLAR LİSTESİ

GEREKLİ EVRAKLAR LİSTESİ gösteren 5. sayfa) Eğer e-pasaport kullanılıyorsa, resimli tek sayfanın fotokopisi Pasaportta kayıtlı çocukların nüfus kağıtlarının fotokopisi (her iki yüzü) Başvuru sahiplerinden her birinin nüfus...

Detaylı